Skip to main content

Full text of "The Bible in the Original Languages (Collection)"

See other formats


ἢ ΓΩΓΩ 


αν ιν.6 - γα. ἢ 


Νονιιπηὶ] Τοςο[ πη θηζι! 1 


Εγϑϑηλι5, θ οι άθειι5 


Βδ9|}.6 86, [1539-1540] 


υηἱνογοιῖ ταῖς! οΠοΚ Βδ596| 
ΘΉΘΙΓΜδῖκ: Εαν 45 
Ρογϑίσιθηϊ εἰηΚ: τρ:αχ. οἱ. ογα710.393176-γ8Γ8-5367 


ὑννννν. Θ- Γ ΓΘ (ἢ 
Ὀ]6 ΡΙας ΓΟΓΠῚ 6- Γαγα. ἢ πηϑοῇῃΐϊ αἰΘ6 ἰῃ ϑοῃννθίζθγ Βἰρ! οἴμθκθη νογηϑησθηθη ὈΓμσΚΘ οηϊϊθ νϑγξάσρϑι. 85 ϑδρθκίγωπη γθίςϊ νοῇ 
Βάςσμθγη ἅρϑγ Κϑγΐθη Όἰἷ5 Ζι {Πωςιγίθγίθη Μαζἴθγίϑ! θη - νοὴ αἀθη Αηΐᾶηοσθη α65 Βυσμαγαςκϑ Ὀἷ5 ἰη5 20. [ϑγμυπαθχί. 


Θ-ΓΆΓ8 .Οἢ ργονίαθϑ οὔ] ΠΘ ϑοσθϑς ἴο ΓθγΓΘ Ὀοο5 ἄνϑί!ϑ 6 ἰῇ ϑννίϑϑ ΠΠργαγθς. ΤῆΘ Ποίαϊΐηοσ5 θχίθησ ἔγοπη θοοΟΚα 8Πη6 Γηϑρ5 ἴο 
ΠῚ |στγαῖθα πηϑίθγίϑ! -- ἔγοπη ἴη6 Ὀθοϊηηΐησ5 οἵἩ ργητίησ ἴο ἴῃ 6 2Οῖη σθηζαγγ. 


Θ-Γῶ γα. ἢ πιϑὶ θη [ἴση αθς γαργοαμοίἝἊοης πυπγέγίαμθς α’πηργ πές σοηϑθινές αἀδης [65 Ὀἰρ! οϊμδαμθς α6 ϑδυΐίςϑο. εένθοηϊζϑι! νὰ 
αδς [ἷνγθς διιχ ἀοςιπηθηΐς ἰσοηοσγϑρηίαμαο θη ρϑοσδηΐ ρδΓ [65 ςσϑῆΐθς - αἀος αέρυϊςπ α6 [Πρ Γ τ γί ᾿ἰυσαμ΄ 8 206 οἰὰοῖίθ. 


Θ-Γα γᾷ .Οἢ πγϑίϊθ ἃ αἰσροβίΖίοηθ ἰη γθῖθ [6 ϑαϊΖζΖίοηϊ δηϊτὶοῃθ σοηϑθνϑίθ η6|16 Οἱ ἢ} οἴθοθ ϑνίζΖζθγθ. [ἃ ςο !θΖίοηθ σογΊρΡΓΘηα6 [[ὈΓ], 
ςϑγίθ σθοσγϑῆςῃθ 6 πγδίθγί!θ {Πωςίγαϊο σἢΘ γίσφϑίσοηο 86] ἰμἰΖί α6||8 τ ροσγϑῆδ ΠΟ 86 δυγίνϑγθ 8] ΧΧ βϑςοοίο. 


ΝιιϊΖι Π9ϑρο αϊησιιησθη Ὀθσος [οἰ ἴα! σαῖ Κη Κοσςίθηϊγοθί πογυηϊθγοθίϑαθη ννϑγάθη. ᾿ΐΘ εἰζθηζΖίθγιησϑαγε ὑπηα αἷθ 
ΝυϊΖυα σας ΘαϊησησΘη δἰπα ἰπμαϊνία 61} Ζῃ [Θαθηη θοκιυπηθηΐ ἰη αἀθη Τίς πη ογηγαι θη δησθαθΌθη. Εὔγ ννϑίζθγθ ᾿πἰογηγϑι θη 
“66 διιςῇ [{|ηΚ] 


ΤοΥπ15 οὗ 56 Τηΐς αἰ σ᾽! σοργ σϑη 06 αοννηίοϑαθα γε οἵ σῆβϑγοθ. ΤῆΘ ἴγρθ οἵ [ἰσθηϑίησ 8η6α ἴῃ6 ἴθγπηβ οὗ ι.56 ἃΓ6 ἰηα!ςαῖθα ἰη 
ἴπ6 {{{|| ἱπξογηγϑίὶοη ἴογ θοῇ αἀοςσαπηθηζΐ ἰμαἰνία μ8||γ. ΕοΥ απ ΘΓ ἰμ ογπηδίςοη ρίθ 856 γϑίθγ ἴο ἴῃ 6 ἴθυπης οἵ ιι56 οἡ [{|ηΚ] 


ζοπαϊτίοησ α'{ΠΠ|Ξ5Ξαϊῖϊοη (Το αἀοςιπηθηΐ πυπγέτγ.αμα ροϑυΐ ὄΐγα τόϊέςμαγοό σγαιυϊοηγθηΐ. ϑοη σἴϑίυϊ [υγταίαμα οἵ σθς ςοπαϊζίοηϑς 
αἱ ΠΠΠςϑιίοη σοηΐ ργέςοἰσές αἀ8η5 58 ποίϊςθ αέϊζϑβι!όθ. ΡοΟυΓ α6 ρΙιι5 δρ[ 65 ἰπογπηδίίοηϑ, νοὶγ [{ἰηΚ] 


ζοπαϊΖίοηϊ αἱ {ΠΠ|ΖΖοὸ Οιαοΐο ασοςιπηθηΐο ριὸ οϑϑθγα ςοδγίςίο σγαιωϊςζαηγθηΐθ. [| τἰρο αἱ ᾿ἰσθηΖϑ 6 [6 ςοπαϊΖίοηϊ αἱ υ{{Π|ΖΖοὸ 
Ξ5ΟΠΟ ἰηαϊςαῖθ Π6|18 ποὐϊΖία Οἱ οσγϑῆςϑ α6] σἰησοίο ἀοσμπηθηΐο. ΡΘΓ υἱζϑυίογί ᾿ξ ογπηΖίοηϊὶ νϑα] ησῇ6 [{|ηΚ] 


γνίσυϑ! ΤᾺ ΕΙΡΡΘΡα 
,. τὰ π΄ ππασα ς Ξ. π πττ τ ἐπαῆμςτΣ. τ --- -- τεσσ 
γ΄ -Ὁ- : τ" »Ἔ ἐπι ύκιν., ε΄ ἡδεσιενάρντον ἐαον, ἢ 
ΕῚ 
: ᾿ : τ᾿ 
᾿ : : ᾿ 
᾿! ᾿ 
Ἢ ἊΣ ᾿ 
ἱ Φ 
Ϊ 


πε ΠΡ 7. Ψ' 


“ἢ 
ἐν’ 

᾿ 
, 
Ἔ 
' 

τ ἷ Ἂς" 
ΧΎΣ 

πΙ τ'΄ὦἢὸ’''ἢ. 
ΝΞ Ὡὡ{πτΞριΞ Ξ-ΞΌΕΕ 
-- ἢ,. - -- - -π--ὸὖϑῳ 


.-ΝΟΝΝΜ ΤΕ5ΤΑ’ 


ΜΈΝΥΥΜ ΙΔΜ ΟΥΙΝΤΥΜΝ Αῷ ΡΟΣΤΆΕΜΥΜΝ Αὐὐ 
εὐταιΠΙ γα στα τοοοσπίταιι ἃ ὍῈ 5. ἘΒΑ5ΜῸ ΚΟ ῈΒ, 
πὶ Δπποιδιίοηίβαϑ εἰα!Δοιη ((4 ἰσσαρ[ἐἰαίί5, ἔ 
μ Ριορέπιοητι ΟΡ ΘΚ ΠΟΙΠΠῚ 
. αἰᾳοτί ροῆις, 

| 
] 
| 
3. Ξε 2 2. 
᾿ μαργαίριόψ τίμιον 
κα οδὺς ἄπαντχο λαϊμῦκυς, 
β 
ἕπῃ πιαγρατίτιπι ΠΟΡ εν 
| Επηε,ἶϊ ςιρί5 ἀἰτείςετο, 


᾿ ΒΑΒΙΓῈΛΒ ΑΝΝΟῸ Κὶ Ὁ ΣΧ ΧΙΙΣ 
ΠΠΈΒΑΒΜΟ ΒΟΤΈΒΟΡ. ΒΑΚ ΑΒ ΤΗΒΟΙ 
ζ. ΟΩῚ ΔΕ ΡΗΑΟΕΕΒΒΟΚΙ, 


«ἢ 


Α 


Α' 5 
ΡΟ, ΡΣ 


ῆσσεα σξεξετὶ 11, Ἐ Ο ΤΕ ΕἾ᾿ (αἰ στοιι, δ Αροἢοϊίςα δεῖ, γαῖ, 
πὸ πχστῖς Ν᾽ οἷς Π05 (οἰοξξατῶς [πο εδείοπεβ τα ἰη Το δπγεη, 
Δ Ό τὴν ΤΝουσο δαὶ ρυίάειι αάίτα;, Ποη ἔδπι 4ιί4 πο» 
“2 ἘΝ ἢτο πουηίηί ἀΐςαζα ἤιεγαπι, ααὰπι σαοά ποπ πασᾶ 


στον Δ ΡΆ, τί; (δ ποιὰ ὃζ ἱπῆρηί ἠυφάαπι ογαάιτίοπε ργαίξαν 
ΕΓ 


ΡΣ, Ὁ Ῥληι, οπιπίμπιηςς ἀοέξοπιπι οαΐσυϊο ρίατίπιμαι ἰδ 
πη πος ἢ ἡ ἔπι. ἥττ' δδο τὶ , ᾿ Φ Ἧ 

ΠῚ ΟΑΡΔΏΓΙΓ, (145 ΠΙΡΕΓ ἃ τε γροοσηί(5, δζ ρίατίθυι 

αὐ α εἰ5 αηπποτδιίοηίδιι5 ἰοςιρίεξαταϑβ. ΠΗ γαταϑέμ ἅπ|ΠῸ, ςεττίοτοβ [μον 


ΠΟ τράοςτίτεῦ σδαίῇ {ππἰτπλι15. Ὁ Χ Ρτίαιὰ {4 πὶ ἐοπο,Πια: αὐ οἰ με Π|ν 


(α αἰ ἀερδτιγ, σοπίοέξαγαιτι ξαοίεπτε5, φαά 8 ἤας ἔπτγα, Παδητατη τὰς 
βοπί; ίαετα: τπεοϊορία Πυάίοί5, ἃς οὐἱποάοχα: οἱ ποῆτα Πι ἰδίαν 
ταν δέξο ἰσίαιν {Π 15 φηίτιί αἱ οἴτο,ἀς ρα] ίτα: αὐ ίταιί Πα οπ5, ορετί 
Δ] ἰφπέξο; υείπ ἰαζοιι οχοας, (εαΐο ἱπυίοία, ἀίσ παι υίάοπι τοῦδ, 
δόταπι ππογοεάοιη αἷρ ἰρίο (οο γοΐδειιττιβ : ἃ ποδί πογο ππιογίγαιηι σοιτν 
πιοπαἀλείοποηι, δ οτη 5 ΠΗΠῚ Βα εἰίδιι5 ρεγροσταπι διείειτι κοπίον 
ααπταγαϑ, Γάταπι ρίης ἀρ (ἀπέξαπι Ρει, σα δ ἀππυΐο ρί(τατοτίϑ, 
Τίς ΣΧ, ϑεριοιιδ. ΜΉθ.Σ Ψ 111. Βοπείβέαιαβ ποῆτί ἄπο ϑεχίο, 


Ευδησοϊ 4. 
ἫΝ 
Ἢ 
ΦΙΤΈΟΝΙ ΠΕΈΟΙΜΟ 


ΡΟΝΖΦΊΙΕΙΟΙ ΜΟΌΙΣ ΟΜΝΙΒΥΒ δ ΜΜο, 
ἴθ ε5. Ἐγαίμης Εοιείοά, ἹΓΠπεοϊοσουιπη 
ἱπΠπιι5 δ Ὁ. ᾿ 
 Ξα ΞΞ στον ΝΥΕΝ ΓΟ ἜΘΛΕΟΙΑ ΡΕΘΟΟΚΑ τεῦ 
ἃ. χη Ἰεείπιο Ῥοπείξεχ ἵΜαχίπης, φαίδιιθ απάίαιο εἴατιιϑ ὅζ ἴα 
ΟΡ) ἃ [Ρἰείεπ ἀτ5,4 ροπείβεία: ἀἰσπίτατίς εαἰπηεα δάϊῃί,Ηἰης τ, 
ϑοτλνϑῷ ΕΝ, ἀεὶ Πηιεἰϑ Μ εάίςεας ἀοιπι5 οὐ δπτοπείβ, ποα ετίπι18 ογιάίτον 1 “ἢ : Ἑ ἡ 
ΞΘ. ταηι Πουηίπιπι π]οππἸεητίβ , Πιἂπι τηδίογα τι ΠΟΥ ΠῚ 
ΜΠ} 4. ἱπιαρίπίδι5 ὃς Ποπουίδιιϑ πείνας εἰπε ππυπιοτίϑ ἕοῖρον 
δ Ἀἢ τίϑ απίηγίς ἀοείδθιι5, 125 ραγείπι ἀιαίπί πιπγίηίβ πάαϊπε 
Ὁ ἘΣ ἐϑρὰς τος δεπίρηί τας ραγείηι ΠΕΡΙ αἱρίγᾶτε, ἔα ραγασίς μι τία, 
ὕοα αἰίᾳ γε5 τα πογίιι5 δα πτασπίςοητία5 {Ππ|πγαυίτ . φιὰπι φασί δά ἱἤπαπι ποπον 
ΓΟ; 0 τηδίου ίητοῦ Ποιη!Πε5 ποιηίηί ποι Ροιϊοίς ςοπείπσετο, ραγοιη πιοίαπι αὖ 
ταἰετίϑ ἱπποςοπείδιιι : ΠΕΩΕ ἘΠῚ Π| αἱέαιτι το ο αὖ ὁσιηί ἀδάδοοτγο ἰοπσείατοίρ [Ὁ 
πτοταιλ ποτ ατίαττι ἔα πηατη Πα} απ αι ΠπἰΠτί ταπιοσίϑ [αθε αἱροιίαπι δά ρον 
εἰβείαττι (πιδ ἰαχίτατοσιν ρογτα {Π|.14 χαοά φασι αδίσις ἀ{ἘΠ|ο ΠΠ πλεῖ οἰξιτσαι ραν 
εἰρας κοπα;, απ 5 ατοίϑ ταῆτα οἱὲ [δ ογῖαϑ, πὸ αἀίςαπι ροιτυ!ητία, αἱ ἐς ἃ οηΠ ες 
σαγαπι τατα ἢτ δ ἱπιοστίεαβ»ας ης ἥ αίάοιη αίπε ἃ εγπιίπο, Ζαί ρατίπηιτι αδίαπε 
ἃ αἱκῆδ. Οὐίδιδβτενιβ ἔαέσα εξ, ας Πσοπί πα ῥφαΐο ρῥἰτι5 ἀεγαΣ ἰλιιάίς ρερεγογί, 
πυοά Ππηλατα ροπείβείαιτι Ῥγοπισγα οι, χιιὰτι αιοα οζορίετ, ἴδιτ ἰη ἰρία ρα, 
εἰπογγίπι ἤπια! δέ (πε Πίτνί τυ ποτγίβ ἔα πέξίοπο, ιμτι τος ργαείαγίϑ [έξίβιτος οχί, 
[15 αἰγιπείθιι5 {αἰτερίαπι ΠΟΠΟΥΟΠῚ αἱο ΠΠΠτ] Ο ποπεῖτοϑ, πἰ ἢ ἐαιπιθα εἰ συοά ἐς 
{πρετίβ ραγίεεγ δ πιο δ 115 ςοιπιπισπάοε οἤςαςίμ5 » σὰν σαοά (ππηιο [πο 
ρατίό (ρίεπείᾳ {Ππ ρου αναιτι ἀρί5 ἃς πιο ἰτ5. ατίπαίοβ ἴῃ ππεἰ 5 ργοιοίχααιν 
(μυίας ρίειαβ, Πδέξεπιιϑ τοι ρουασι σιαχίπιοί δε ογιπσι αἰτονποπηίῃι ἰδ ο, 
ἔλεϊΆ «οἰ αρίπ 5: εν αογδύιπτι [6 ΟΠ] ΠἰπΠ ΓΟ Πιτππ] παγῇ ΠΑΓ{1:2.}} 118) 
εἰδυϑρεάίδιιϑός οδηίταιπιμτραυϊατίαι πη ἀσζογίαϑ γεϊαδί, πεϊαείς ἀσροποτάτο, ἄς 
ἐοβεστοεσίας Αἰ ιιοτίεϑ πὲ ΙΒ α ιτ5, (τα δὲ ρα ς τίτς οἵ ἢ γε Πίται δ, α τη ςοπ 4 {{{Ὸ 
Ριοίπάς φιᾶσο τὰ ποθ ί5 ποίας αἰτογαπι ργρίξαϑ Εἰάγαμι, ὃζ (εἠαείς, Παοά ἰπ το ἔτ, 
ἰοισιόνι Ῥτοςο [{5..[ἀτεϊοητί πα το σίοπίϑ ργουπείαπι {ἔγεπας σαρ οί 5,ρατύ εξ πίπιί, 
{1}. ΕΓ ΟΙΤΙ 65 αδίχις σοῃτίατη ας ΓΟΓΓΑΓΙΙΠῚ (Ἠιείααί, ΓΟ] ΟΠ [1] Ραϊςποιτί, 
τι ἃς Αἰ δογγίπταιη ςοπαπίεμη; ρτὸ ἔπα αιπίχας [αουίταία φάἀίπποπε, δαὶ υἱάοσ 
ραἤίπι ΟΧΟΟΙσπτοσ ἱπσεμίο αἰτοβοζει πγασγο5 δ οραίεηζοβ ἕεσοβ, ϑοϊοιποηί πο, 
ἤτο πὶ τοπιρ Πυιτέξαγαπι Πιίζεεγε πηαγηιογα, ἐθαγ, δυιγ1ΠΊ, σοπηπι85. ΝΟσ ἐεπιοϑ 
τεσαϊί, ἔεα Ροτίῃ Πουππαα!, φιαἰοεἴσιτποῦ πιαιέγίαϑ, αυτ εζίο καργαγαπι ρεϊΐο5, πῈ 
εἰ] σοπξεγαιτ 5. πηίζζογε “τ ἀπ γι5 : εἷς σα ἄειτι πππιπσαϊπη. πο Δ ποίξγαπι 
φείπος ορογαπι (οἀ πᾶς (ηἰῇ πε (Α{ΠΠ| φηίπιι5 ) (ῃίΠ τοτηρίο; ἢ ποῖ (παἰασπα 
(ρΙεπἀοτίβοςοσις ποῖ Ραγίιπι αυ Πτατίϑ Π αςςο ΠΠτιτι: τα ογτία ἢ οίμπ5 σαἰςαϊο ἐστι, 
Ργοδεζαν, ἄς καία5 απίαϑ ππτα ας γεπατι {ππηπια γεγαπι Πυιπιαπαγαση ροπάοι πηί, 
πειία, Ετεπίπι σασπι {Ππ4 παθεγειπ ρεγίρες ΕΠ ππιπι»Ρτςοίριδσι ἔροιη ρἰαπείῃ (α, 
ς Σ (δι 


Σραν ἡνέτναθε, τς Ἢ 
τ. : - 
᾿ὑε 
ΣἹ 
᾿ 
μ-- τ 
". 
1 


ὍΕ5, ἘΚΑΟΜΙ ΒΟΤΕΚΟΡΑ͂ΜΙ ῬΑΛΑΛΕΡΑ͂ΤΊΤΟ 


ογατι, ας αἰσητιπςογαιη; γοείταξάα: ἰἀγοίοπἀφός ΟΠ Πίαπα τζεϊοἱοηίς ἰη πος εἴς 
ἢταπι, ἢ φαοτηποειδίςβ τεύγάταῖ ΟΠ εἰπέ Ρ Πο(ορί απ ΡτΟΒιοηξατ, ίπ Ρεώ 
Οΐ5 φατοτίϑ [α| ἀθογεῖδνεχ εἰτᾶρ εἰίςί5 αροίοἰ ἰςίσορ {ἱτογί5 ἱπιθίδιᾶς, ἰπα᾽᾿σαΐίδιιϑ ἰσγιτιο 
{{Π: του! οἴ 5, ]αοπ 8 ἐ οοτάε ρακτίβ δα ποϑ ργοξεέξι5, αὐμας Βοθβίϑ αίτ, δά πας ρί 
γαῖ, αὐπας αοίς δὲ ἰοααίταν, πος χοα αυίἀξ (ςητοπείᾳ απιιαπ) αἰίά5 εἰ ςαοία 5 δας 
ρταεητίιϑ5 : δή ππσοσυευίάογοιη [αἰαταγέ [Π|ἀπὶ αοώετίηᾷ ἰοπσε Ραγίι5 ἃς αἰα! ἀτι9 
εχ ἰρ[15 ρει ποπίβ5; οχ ἰρί!5 μδυτίγί ἔοπεί θα, πὶ οχ ἰοιτπί5 ἀπε τίσ ἰβπουπιπι (ἀξ 
ποςᾶτ) το αππεηπτᾶ, πηϊπογίμι αὐ (ὐγησοᾶ: οτίρ 5 ἤθη τεοοσποιπίιηα5, Δ ποα 
τοιοῦ ΠΟ(Β ἰευί οροζα; [οα απ δ τ|51ΠςοπΠ Ια οορίατίθιι5 τείας [παρα ςοα είν 
θυιδ»πες ἤ5 ἰδὲ απ δι 5! θοι [ρα (οι ἘΠ τ αγ5 Πιγ1] δὲ οτιξ ἀπ Π είς. Ἐπ σαοηίαπι 
ποιίπηιϑ ἐπ γοθιι5 [αςτί5, γεϊοίοίς σιοςς πεγίαπ ἄτη εἴϊςο, πες ας ζοπτοητί ἀϊσοι 
είαιρεῦ οπηπίᾳ ποίογιπη ἐπεοϊοσοσιπι (ςτίρτα εἰτοπαγοίαητοσ, εχ που εἰταείοηί, 
δι15 απτεχροἤείοπίθαϑ α οάογατιί [ππε15.4αἱ φυίίος ἱεσίΠοι δυῖς πυπιαῆτσι, Δ ἀϊο, 
εἰπλ5 Διπποιαιίοποϑ ποίγαβ,ηπα μεν] εὐξογοι ἠοςεδῃζ, Ζυ« πα γατίοπο ἔχον 
εἰεἰπισιαγαζαπι : ἀοίπς ἢ αι! αἰΐοηαί ρογρίοχιιπ), αιπιδίσιαπι αυς οδίςαγ, ἰἄ εχ, 
Ρἰἰσοιξαῖορ ἐποάξιε, Ῥοίοπιο απ: οὐδ ξαητ, αι (πίπιι5 ργοείίας ἤξ ἱπ ροίξεγειι 
«ἰορ γαπαγο]ιοα ΠῸ5 ΕἿΧ «τοάοηα 5 αἱ] 5 ΓΟ τα Πδιις, (ΟΠ Παδι)» τ πσοπὰξ 
«σαι, ας πος οἴ ορουίβ υἱογί ροΐεγας μαι 5 αιιὰιπι ας οἱ ἀίςαπάιπι οἤτε, 
4 πίξι! ἐπιαίι5 μαῖεῖ ἢίς ογθίβ:πιΠ ςοπυοηίγοιας φαίς αι δά γεϊίοίοποιι πέτα 
τη δίῃ ρειτίπος, πϑια αἰ ςοη(δοτοτιτ, αι ὰπι {πηπηο γεϊρίοπί5 ρεϊπείρί,δζ εἰάοιῃ 
αἰ!ογτουί. ᾿Νοὸβ πλεῖαδ οὐδ ποιτπϑ πος πο η1 συαίοσιπαμο, ἢς Αἰ βου παίει, 
{αί ποη ἰοςο ταπειητ γεΐογαϑ πα , απ! ἀοπαγία ποη Ρτοοήσ σὰ απίπιίβ (οἰ τει5 οἱ 
αι πέπηγε, σαί ἄπο αίπατι!α ραπρογοία αἰάτιρ, ἤρίοη{ ε{{5 δ ορίπιία ἀἰιτίτιτι ἀον 
πδγῇϑ ργαταίίε. τη ἀπ ποῦ χιοείήίε αἱ οιπιαβ ίπτεν διιτο φοιππνίϑς τα ίαπτεία τον 
σιππὶ ἀοπαγία ργαίοηῇθαβ Ποίς 5, ας Ποσιεπῆθυιβ ἡματεα. τὸ ςοποίη παῖδας σοτο [9 
ἐπροη αἱ αἰμί5., 145 γα οπα 5. ρίοταις ἀἄϊπο5 οβξεγε ρίεθεευία ς΄ ΑΙοχαί παίςηαί 
Πα οἴ τ ίοα πταρ παιτι,ίοι ρα ΠΙ Ππττι ἴοι [αἀ στιπα, ἤει (τί, πο δυυίτ5 ἱπροηίοί 
ἐσπ6 65 ργοάαχογίε: 4 οαιονας πα 15 ἀοα σε, ἰπορτε τε ΠΡί βροτοί υἱπαάίςατε, 
ἐππιπγα5 {{Πε ρα {ποπ5»ἰττατῆ ἃς {{τογάτιιπν οπταίατη ΝΜ οποοηᾶϑ ὃζ απεί[εε5 (Ουἠϊεί, 
ΌΕ5. ἀγα 15 αὐ ςΠἰορ οοριι5 (ἡ ἀππιατίεπῇϑ » τοτίι5 ἃ πο ίαΣ ἤθη τί ἰ τλπεῦ μον 
πιοτὸ Ρυϊπγαβνᾶς ἔα: [πξείτατίϑ ἰοσι5,αειιοσαπτ, πδιβ:σαί πιοίρίπππ| Π7Ππος 6 4ιιδη, 
[15 Πυαη 15 απ ἀεθεοςπῦ πποάο υπἰπογίατη ἢ πιοί Ρτοπεπιῇ. ϑισαίάει βίας 
το ἀίςατα ἱπτορίπι, οι" το α{ τππππι ρα ]ίςο ταὶ ρείαδείπι ἱπ ἐπ Ητεγίο) ργαίαι ἤις 
5 εἰταππία, ιος [μοο ργα αι οὐδί τογγαστῆ : ασποάό; Μεάίοεα «οιηιβίϑι οἰίην Ἔξ 
ἰταί ται οἱ πος ποπλΐηο τογγαίιπι οὐππίμπη ἔο ἰοἰ Ππια», μος 5 πὶ ἐ ποτ, εοὰ ἔα, 
ἱπεαγο Πα (4π| ἔγαι!5,40 ἱρῇ58 ξατίβ πη ἤος ἀατα5,ατοο ργαίάςο, αίςαί εἴς Βομα 
τατη γογῦ τορα πεῖ ἃς (πο οίτας. ἔδει ρειίηἰς φαδῇ απο π Ποπηίπε ρίατεβ ἤπς 
δεγοῦϑ, ὅζ 1 πηΐςο παν πο ΠπΊρίοχ ἱπιμαδίτες Ὠυμπιοητίτα επίτίς ποά 5 Ατοίηϊο 
Ρ οραπη σοτίε οοίοἤα:, ἰεσαστπι (δά! οπιαπα;, το ἢ ἰΑτίατι γοσία, σα οἰ [ατίυμτι 
{π| ππ|α:, ἵΜΊὶ σσοοπαζοιι Ππππ64ἢ5. οσίι5 ορογᾷ ρουίπηπτι ἔβόξαι εἴ, αἰ ἱαίπα ἰδ 
οἷταν αἰγίβ, ΠῚ. ΟΡ βαισόρς ρο [θη 5. παπς ορείεηίο ἔοι ἰεσίδι5νΓοἰ οἱοπο,ιποσίβεις, 
δα οχεγοπηπι ἱπσοπηῆβ οὐηπί {το γα ΓΕ ΠῚ σοπογα ρεγροΪ ἰτί5, αἄοο ογοαῦ: πξ σἴμπὶ 
Ωσδα5 οβρζογάγιτη Γορίοπιητι ρος οχ ραιῖο ςοπιεπάεγα. Ἅεγατη ιο [ατίι5 μα ΐηα 

ἰαθοτίῳ ἈῸ ΨΈΕΈΟΝΕΜ ῈἙ ΒΟΝΤ, ΜΑῸῪ, 


ἰαδουία πού εὶ πταπαγος αὐ|τα.αἰταπὶ δ ππ| πομχίηίς ἀρα οὐπο5 (αογοία πε, τοι 
ἰεποςίπίο τοάαπι δα ρυ δ᾽ ἴςατι οὐίβ αἰδαεί σουητοδιξατοιη, ρτς(οντίαι “παι Πας 
ποςοιίρία αποσαο τοί γαείσναοά ρα ΐείιγο σοπουοδατιας {ΠΠ|π5 αυῇοιοήο μας (Πτὶν 
Πίαπα ρΡμοἱορίᾳ «ογιαοαιν δά οὐπποίβ πηογιαίςϑ. συ (πε ίαπα: το οἱοηίς 
[ἐπεγεῖ αύοξν ἀρεῖ εαπὶ ριο ἢ εςογοῖαν ἀοέξείηα ςο εἴ 5 δα απίπογίος. ποιηίπος, 
Ρεΐ φασι (με πι5 ποϑ οἰ εἰς αςείροίο, φασι Ποππίποϑ ὲ τογτίο οποίαἰείῃ του α, 
(Οὐὐδησιύδιη Δοο ΄ιίαἱ απ ἄοππ τεζαῖ, 010 πτίπιι5 ῃίς [δου σοπτίπα ςοπππποη ἀατίον 
πο ατ5,ῃτος εἐίδττι [οἰ ἰςίτι5 δζ αιτΠρίςατίτι5 ἐχεατίπ πιαπιῖ5 ποπτίπιπαι; ἢ ἀποδεῖ ἴον 
[15 οὐ δί5 {πηχιππατίρι15 αἱγί5 σοπιπιππίτου ιογίε οπίξογατι σ᾽ Οὐαπἀοσιίάοιι ατίς 
το ΠΊρΡ ἰδός αἰδειῆ 5 πος [5 αοςοάοις πιαιε[ δεῖς ας ποπογαιοπίβ, σι οά ρίαγίδαπη). 
(1.] ἀία5 ἤπτ ἀεαίοαια. ἴδττι πος Πααπειιι! δοῖ ποιπαπι υἱάοδίιγ, πιοάο ρα] ίςα: 
κοπάιςατ πε τατί. Ἐξ οα ο(Ἑ Ποπίβ πιο εξ ἔπεϊ εασύρ, αὐ μας Ρατῖε Ποη Πγίπι15 Πε 
(πα Χίτη115» 7 Ὧ1Π| Εὰ 414. πηαχίπιο5 οππε5 ἰοπσο {Προτας ἱπιδγιαο. Εἰ εα οἱξ Δεν 
επίερίςορί ἐπ οὐπηηί ἀδοοσίπ σεποῦο ρια ΠΠαπτίᾳ , αὐ ᾿σοποῖι οπηηίθι15 παπποιίς 
{πππιπυι τ» ΠΟῊ αἰΐα5 πτασίϑ εἰθσοαί ςοἰοσα, Ροἤέοπιο ἢ ἔς εἴς ΔΡ ταπίππι ρείπο) 
Ρεπι ποππίμιϊ 1 Ἡγαίοπίϑ ἐ ςοπιοξαίαᾳ γοίουγε αι ἀταπταίς5 (Π [Ροςίειπι ἔχιτπ 5 αἱείοα, 
(αν [τίς πἸει15 ἰαθοσν ἐάσῃ σομῇ 0 βπταγαπη τ διζοπαιο [δέξου αἰίηιᾶτο Ρἰμ5 ἄσρτε 
Πιεπααείῃ [ἐςείϊι, ἂιτι ρει [πτίπι ἔγοτε ρύα [ε ξεγατ ρα. 56 πε ςοἰΠιιάίπειτι 
ἴπαπὺ πο (οἰ ἰατ!ΐπε τογγαγῦ οί ςοπίοπίοιη οποίοτί Γογπιοπε ἐοππογαης, ΐπ ΒΡ 
δ] ίςα Ρεζοοῖτ οδιπιοάα: πο γεϊχαιι εἴξνκιαι ρ[ ἐδείο ἰοέξοτε εὐαηΠοδυ:οα ρείμϑ 
{Ππ|ῶΔ ἀρΡτεχαῖαβ. ασαπίαβ ργοπίἀεηείαᾳ Γρὸ «ἀεοίπτι5 τοπίίσίε (αδοιαην 
(5 γεθιι5 πιογια στ, ἰάοιτ οἰτπὶ Ποθί5 δζ συ ἂττι πιαχίητης ἴοι, 
σαίπιπι εΠ τε ττ δὲ [ο οἱ Πιπιῖ. Β ΠΠος,αππο τοι Ἐατεα: 
[αἰ ατία ααΠοἴϊπιο σαίηρδτοι πιο ἄς 
αἰποίοεχιο,καἰοπ 5 Ες. 
Ὀπιαγῆϑ, 
ΟΕ ἘΒΑΘΜΙ ΒΟ: 


ΤΈΒΟΡΑΜΙ ἈΡΟΓΟΟΘΟΊΙΑ͂ 


ΤΣ ἢ Ῥααΐα5 ἀροί οἰ 5, γείεγεησς 1 πςαιογιαπαίατα (δίς ρΡγαα, 
ΓΑ ΞΞ. ᾿αε, συοά ἀριιά Αρστίρραπι ρτὸ [δ εααίι ἀϊέξαγας εἴξι, 
ΓΘ ΠΕΣ αὶ ργορτοι αϊπείηδιαι κατ Ἰ{ππ|5 οπἰ ποι τἤίποπη,το5 οἦχ 
ΝΥ ΓΞ πεϑίπ αμίδιιδιιοτιεβαζας χαροίείο, πιαχίπις ςοσπίτα σον» 
ἜΤ Π 75 Ρειυχῷ εἴης. Διο ατίπαπι εοάεπι ποηῆίδε πῆι συος. 
Ν ΕΓ ἘΞ Δ ΛΠ ογαιυίατί βοῖπι »«αἱρίαπὲ ἀἰϊαογίαν σαί διπι τη εἰεηίς 
᾿Ξ σεν» εν" ς παῖς ρ Ῥαυΐο. ἔναπι πε οραϑ5 ηιξ εἰξ ποδία ΔΒ οἱοσίᾳ,ηἱ 
ρυά {{πο5. αἱ τοταπὶ πος περοοίαπη ἐς 40 ςοπιίζοιογῆᾳ εἴδ, ποη ἱπιε στη: πος 
Ρτογία5 αἰΐδπν ΟἹ ςαιτίαιπι ςαἰαἰπιπίαπιιν, αἰ χαοα ποη ἱπεοί Πστιης, ϑίχαίάοπι ἀρ 
ἐο5 6π| [αιίηα5, σγαοαϑ ὃς ἘΠεργδίςαϑ [ἰτογαϑ οἱ δά ππιεἰοοτίταιοι ἀεουπατγιπί, 
φαίοτίο πῃ περ πα 5 αἰπίτιας ἐοτίρτιγας παν Πογῆ5, χαί βεί ςίτος ἃς 4 Πρ πεογίη πον 
{π||5{{Π|5, Ἂς ποπ πχίπυιβτογίϑ χα ἀπε ποτα 5 ἐπεοίοσίς πετίαεί πηι, πίι! αὐ ἀιδίεο 
αἱ πηαρ παισὶ ἱπιθιτα 5 {{π| ο ταί, ετίδιπι ΠῚ αιιοα ςοπδίιι5 ἔπτη» ράγιμι αΠδηαιπιϑ 
ἸΡΙ ΣῈ ΤΣ πίτα βοῦς ααίθιι5 Πᾶς ορετᾶ ποίξεα πὸ πιδοπορετεεῖξο ΠΕ. 118 
(οἷἱ ἐἀπηπατο σα ἄδπ ροῆσπε, φαοά οὗν δομάγαισι ροείείαπι {τογαγῆ ἀρ ἡνῳ ἰπα 
καῖε, ποὴ (οἰτππι οορτοθεητίιο (αβτασίο ποίγαπι ἱπα τίει, πογιι ποι] στϑ) 
τίλτπι παι αυ!σάτοιη παβεδης Οοαιγὰ σαί Πίΐσε ἄς γοδα5 πρ]]ο πιοάο ροπππεῖροε, 
το οπτεπείᾷ, δὲ Πος πηαρίϑ ἐρεηι Παίι5 ἰαοτίϑ πσἢ αίο, χιο ἰοποίαϑπαδίπης ἃ Βο, 
τ 5 {{τετί 5,7 πὸ [ο] ποτὶ φπιρίοέξεπειγ οριιϑιρίογῶ ραγβτιαι αἰτι ποΐατη οἰίατα οδν 
Πτορσῃτ, καἰ απιπίααπειγ,ἀδιππαβθιιπι: αογῶ αἰτοιιιπι οχίγοσγα σαἰα Πδπη ἱποτατί, 
τα ἰδ εἴτε αἱἀοαιτ,αἰτογ ἱππρηίδ5 περι οπεία;, (Ου οπίηι ἤποί βροτοῖς ἱπιρυάςῃ, 
[5 αι ἂπι ἀδιηπαγε στ χει ης ἰσσοτίϑ χαίάοπτ: ἐππι οἰαηιοα πε ἢ τπαχίπχε ἴον 
ΘΑ ταποη ΔΌ((Β ἰπρααταπι ρετίτίᾳ ργοπιιπείαγε ἄς θο ποη Ροἤς Οὐ αὔείποτα 
{15.411 ἅπΠ| ΡΓῸ ϑπι ἰπηπεπῇ5 (ποτίδιιβ αἱο Π βό 45 ἐαππιπι πιά πα! δηίπιο {ὰν 
[ςερετί5. δὲ φαΐδιι5 πα α ραν οτγατία γεβειτί ἥαεδς, τεροπα! σα! ατπιπίδηι, ἰάός ροαῃί, 
πλιτ ΔὉ ἤ5, Δ “05 ρου Πίπηιπι οροτγίϑ ατί τας Πὶ γοάίαιγα: Οσιππ αδίς ἔσε ἃ εἱς 
ἱπογατίαι ον πὶ ἐπ πα Πο5 φαιιε Ρατ οἰἘ σγαγοϑ εἤο,δῖςρ π οο5 4υ! ἀἠρεπάϊΐο γεί ρε 
οἰτίατίσοἰαέζαγα ποἰαρταίστι,ποππαο οείαιη αἰοιἀίηί5 ας υἱτα ἤτα ἀειτίπχοπτο, 
ἴῃ μος τοτί5 πἰγίβδειβ ἱποππιδιιηε,αεπσοηΐ [αἱ πιοπιιπηοπείς ογδίςοπίαίαηε, Ἄγεζαται 
Ὠαιτα (ςίο»Δη παι ἰπστατίτι5 γερογίαϑ ππουιδ ἱπσοηίατη » πες 4[{5 ἘΠ υποείις ἂν 
δἰκτοσι]οα ποι πιΐπιιβ εἰορηίοι χιιὰπη σγδαίτος ἀἰζεπτ οἵξ ἃ ϑεποα: Γαείαϑ δῇ, 
πποίάδιη οἤεη ας απ ἀεπιοτιίῆς, ᾿ΝΙΒΙΪ πεζαῖς ροτίε, αἰ πο, δἴςβ [4 σιοά οδίος 
[τ [Π πρταῖοβ. τ πηασίϑ βοτίς οἢ ςίυγ,Πῖοα υία οι (οπιοπεία, πο ἰη οοϑ εοϊοςα 
Πιγσ]α Ποη {πιο ΠΠριιπε ΟΠ Ἰοϊ: 8ζ υίπιιϑ στατία τοις α 5 41 ποη ςοσποίασιπε πι6 
τἰτατη, αι Πα πὸ ρποίζαης. ἴδιαι ἥ ταιηοεῇ ἀ{ ΠΠπγμ ἄτιταπιοη δρυά (εἰππτορ 
ΠΟΧη, Ποππαπασᾷ ραάοτο ςοριπτιγ δοποίζοτο, Γλοπίορ ἴρο5 οἱξίοσε, πεαἰίψυᾶάο 
γοἢρίίςδης. ΠῚ χυοα οἵδ δοποβοίμηση, ἰπίατίαττι ἱπτογργοίαππαν, ὃζ οβποίο αάϊατ ἰα ίας 
πορᾶπι δεποηιογεοηζοια, “ΓΙ οοΪοσοόγιπη πῃ ΡΓίμγΐϑ εἰ , τ (οἰιτ) οτατίαἀἰποιι ρυα 
ἰἴατε 


ἈΡΟΙΓΟΟΘΟΙΑ͂ 


 ατε ποτα είάπι σἀἄοτγοιη δὲ πιδη ποι ταςζ, Ἐτεποοίοσίβ ρου Πίηγιτι Ποιεῖ 
ἀεί αιεἸαἴσοτ, αἴααε Πίϑ Πεοίοσί5; ΄α δ5 αατηοπ ταςαπίζαιις ποι ςοηείρίς, οα58 
ἀϊίσεγε Π{τογα5. πε χαίθιυιϑ5 ἀίαίπα [οτίρταγα ποπ Ροεείξ δά ρίοηνιαι πιο [οἱ ας οῦῦ 
βείοίε ἐγαόξατί. Εἤοσισι φἀΐαπαπά 5 {475 ποίτισι ἱπιρεπάίπηιϑ {ππἀίειι καε 
σιοά {Π᾿|Π5 τὰ ἔογίσπα ποσδαίε, ἰά ποίξγα [πρρεαϊεατοιί παιηξεία: Ἐτιδιπεη ἢ σαί γεν 
εἰδιπιαίατί ἔππε, ἐχ ἕος στεσε ρτοάίαιτοβ δαριτγου, Διπιρ᾿οέξαπταν πχεάϊοί, πο αἵ 
Ρεγπαπιαγίατεοοπίαϊ εἰ; τεοίρίαπε ρῃοἰορΠί, Π αυίά δα ΠΠοταπι ργοξείοπεηι ἱπ, 
ΠἸδυγαπ ἄδιη ςοπάαςίι, Αι δἤεαος (οἱ Τ ποοίοσί βοτιίπαςίτος γος διπχξίτι15, ὃζ ἱρ] πον 
ἢείϑ ἐπαίἀοδιτι5 δοπίβ. ϑαπὲ ρεγπιοίεἤππι εἴ: ρτο Βεπίσης το ΄ατο δεπεβείο πα» 
ἴλιτι τεζίρειε στγαίαπι, Μ|οἰεἴξίι5 αν ἥϑ ἄς ηαΐδιιβ Βεποιπογετί ππἀοα5,οαἰ αττιπίδιτι 
Ριβπιή ἈΡΝ γερογίδγο; ὃζ ἃ φαίδιιϑ το ἰατε ρογεγαϑβ σχίσεγε (ἀεἰδίταιτι στβείδπι; Πί5 
αὐγοτίβθιις ἰπίατίας ςαπίαιτι αίςεγο, ϑεπεςαυϊαπηπλαπι ΠΡ εγαἰ ἰτατία σεπιι5 εἴϊε ρεταῖϑο 
αἀϊπίπα: Βεπεβοςπεία: ργοχίιμαιαι, Π 4υΐβ ποη ταπύσιαι στααίτο Ρσοίτε, πεγαση εὐΐϑιτε 
(τἰεπϑ ρογάας βοεπεβείμαι. Ἀπ αἱάσον πος αποαιο ἀρεύφίιγι5; [1 ἐς Πἰ5 40, 
ας ρεγσαπι δεποπιεγοτί, Ζαί δοποβείαπι ἱπίατία γειαἰίϑη ἘΕι ππεπιαάπιοάι Πα 
τποάίεί, γεοϊδισιαπτίθιιϑ εἰίδιτι ὅζ ςοπυϊςἰαπείθι5 αοτοιίϑιταπιεη ρβεγοιπεία Βπεηίγο: 
ἰτὰ Ὡο5 οσηαοσας πείιτ διιξξατίο θεπεβοίαπι ποι αὐτήόλαις τα πε δεπεῖν 
είαττι Ζαοα δοοίρίαπε, ἱπεο !σαπε, Ῥείπναπι ρίαν οτίαπι δέααε εἰίλτι δαΐπογτοσ οἵτιλ 
πο5 Τπεοίοσοβ, αι φαΐδιι5 μοῦ αίδίειπι τ οςςρατίοπεϑ τδοαῖ, (ἀγᾶτα8 ἀεοιηξεπε 
{{τοτα5, ὅζ ἑϊεπι ]εγααβ, ἰίσεδε, [ῃ ἱρῆϑ αὐζαπος (ττίρταγα βοπείδα5 α Πρ οητοῦ ρῃΐ 
ἰοίορμεπταγ : αοίογεϑ Τ εοίοσοβ, 4105 δζ ἐγ αἰτίο ςοσηπιοπάαι ὅζ τα ἰαπέξίηχο, 
εἷᾳ, ἀΠΠσσπτοῖ εποίπαπε, Γλείπάε ποίετα, Π᾿ ποίεπι, σοπξεταπτ δὲ χροπάδηι, ἀαθς 
ἰτα ἀσπηαια ργοδεπι, ἢ φαΐ γοξθο πποπαίπισϑ : ἐπιοπάξε απηίςς, Π΄ ααία αὐ Ποπιίπεϑ 
αὐδδειγααίπιαϑ ἃ αετο,δζ πηίπυ5 αῇεηαατί ἰπππι5,ιοα [εάπἴο (αππιι8 δηυπεί. Θά 
ἢ πηρειτο;ςααίαπι υἱοί, ρτο ἀςοπίατογίδιι πιαβδίσατι5 ραίγοποϑ. (ὑσεεγαπι ἃ ΄αΐριι5 
Ποςπό ἱπηροιτγο,ίΑίτοιι {Ππ|4 ταί πεῖ ργεσατίο ἀοπεπομεςτοάδιπις Ππιρ οί ρίούς 
ἰσπαπί Πιίο φαίςησία μος αδοτίϑ εἰξ (πἰτερίῇς, Το Πράταπι αἰίσαθί Ταοςείλ 
ἤτ,εῖτοσ οἴξιποι (τε: 8ζ ςοττίοί ππογεοτν ἱπςεῖ]! ποπ τπογοοσ. ἵΝΙΠιΐ επί πιαρίϑ5 ἃ, 
σποίςο,αὰπι πτε πἰ {τἰγε, Ῥγοβιεαηιαν αἰή ς υδητα θοτίπσοητία,ΕΘῸ ΡΓῸ πιεᾷ 
τεπαίτατο πίει! ρεοβέοπϑ, ργαίξδο ἐάπιοη πιοά [σε ραγααΠίιπηα5 δα ραἰἱποαίαπα, [, 
εαδί πιοτο ποιχίπαπι ἰαρίαϑ ἤπν, ἱρίς φάσις παίῃί ςεμίον πτσατιι5, πα ἀαας (ων 
Ρτοδποπάετο. (ὐαίογαπι ἀΐαιι5 ΕΠ εγοσγισιαβ πο ἔστε τοργοϊπεπίογειπι αὶ ἀαπηπᾶ, 
το ροΠίτἄοςετε ποι ροῆίε όσα {Ππ4 ἐγταππίο εἰξιίλος ατηγίσιτι δέεται ἰτππ|. 
Τα {πὰ φαοπιαάπιοα εχιτα ςδιγομπετίαδιι οἴ ἀραα ογιάϊεοϑ, ἰτα ἱπάοεί5 εἰίδιπ, 
ἐπαίτοσισα [δ εἰα ρεγίααίτιπι οὔτε γεογμδης ἵνου τεϊπατηοητί Ξαϊοπειι Γ] ογοηγ, 
τί ποη οἴει ποιπαάπιοάμμι αἰ βίο Επ|τ επιοπάδαμι. 1 δπιο ποϑνπος Πάπο μῶν, 
{{πιπιχας εἰς ἀπε οαίσιποβ οἵδ, πεζῷ σοπαε [πηι αἷο πιοάονποςῇ οἰ πηηί δια. 
“Ταπίαπι γεϊεἰταίπγιϑ “τα: τε ρόσαιι ἂς Πρ γαγίογαιαι αἱτίο πιεγαπι ἀοργασαζα, οδί, 
τεῦ ἱπα ςατίς ὃζ Πί5 ας αεἰ αυιδίσιε πε! ρατᾶ ἀἴζοητε γε! αἰείπιεγργεϑ : πᾶῖπ ποπ 
γεέζε. τηϊιί γεϊίσίο εξ ἀίςεγε, είάπα ἃ ποη πογίαιϑ οἵ αἰίχαοσ ἰοςίϑ ΗΠΙεγοσυπιαϑ: 
[ἀρ ἐεείπηαβνποςρ [εἰ αι οὐ αἰεί (οἴει, δγαςίο, πεςῷ τεπιεγε, ει ρυίπημτη εχ απο 
αἰππὶ σοπἢ ]ἰο.Αα ἄτας οτίσίπίϑ Πειπ;Οχδιτιίπδτ5 ΕΧεπι Ρἰατίδας [,δεπίϑιπεςς τὰ 
πιεπ Βάοπτοβ ραιςί δας φαίδιιϑθου δαγδηαϑ Ν αἰα ίερτξ θοῆς Πάεί ςοαϊςεοίςε ες 
ΓΕ αυμίαι 

ετάταο- 4 ἐπ 


ππασαασαααπνειν- ἐν ὦ ὰὕΔπὋΘπτῷῶρο. ςοῦ--. -- - 5 Β 5 


ἄρνα» τς ὦςοὦοὦοὌςοἔοὌὄου “-“π-ππ΄Ππ τ τ στπ- 
ΞΕ, ἘΚΛΑΙΜΙ ΚΟΥΤΕΛΟΡΑΜΙ 
σαστασι μα Πε ἐείξασαν, ἵΝο 5 ἐπ Ργίινα γοοοσπίοπει σδίπου (υτείϑ φάϊατί Πππγι18: 
ἰα (εσαπ4.α πάππον ζογείαργαῖεν αἰίᾳ αςοοίσί: πάτο Δίαϊαμα: ἰῃ σπασίαιρεαῖϊο 
{πὸ δὲ ΓΠΙΠ απο 5, είπας σοηςἰτία εσθαι ρογοια {5 (ΠῚ οἰποηάαιίς αἰίσιιου δ. 
{πα πισταὶ ποἰαιηπίδαδπες πος εδεομτί, ἀΠοαΠ|5 δ ἐχρί ογαιίϑ ρεο σαι 55 88 
τουίδαβ, ποῦ οἰοίτᾶτοι οδίουιτασίιι5 σαί εἰτατίπι, ιίά ἰεσοτίπε, αίά οἰπεμδασίηῦ 
Πιί ἰπεσηργείοπιαγ. ὥτηας δὶ (το τοδις οαταίδις απ [σας αἱσι[δεία, σοῖς (ἀπηπᾶ 
Παῖς ἐο [Δεί5 αὐ ΡδΠιαιί5, φαοα ορείπηστη ἰααἰςαυίιτιι8 (πα ἔπγι5: δὲ αςίοσς [ἢ 
τηοάϊπαι οπειπηα5, αὐ αίμιο [δείαϑ ἴτο φαιχιςε ἱπάίοίο ἔπιογεζατ, [ἀττὶ πετὸ Π΄ ααἱ 
ποζοπίαρ, πε ογατ {τοζατιισι φατογίεασ πόσοις ίη απ ίϊτιπ, ἢ φαία (σαδίυ υατίαν 
ποτίτ: Πἰ ἰξίφπε οροττοιίδαι ἀπιποϑ Ρ 5 τι! ποορ Ἐδείπουῖ ποος γαοογ ἔχοι, 
Ρἱατία Ροῦ οπιηία κοπίςας. [ἃ οι πὸ ἤετί φαίην ΡΟ ΠΙε, ἰπτίτιιτη ἐπ ἄτα ΠΕΣ 
εἰοσααι ηὖ (οἴπαι τας δανειπιαι οὐίατι ἰα[οἰτία, οἰοἰταπεἰα τοππιογίταιο, ΜῈ πο ςδτηεηλο 
Γαι] ζὉ τα αὐαζαια ἤπεαθ οὐ π||ἰ5,πὰ ζοΓῖρ ἃ ῬΑΓΙΠΠῚ αἰτομτί5, (ἡοπιροτίο συς 
ἄστη δγαΐα απείπ πόδα ἃ (χέπιοηίδιι5, φαατῦ ταπνσΐσι φαοη 4 (ταν Ἂς ἀφουίαπι 
αὐΐσοδαπεας οπηπία,ρταίσγειιαν Ογίομείς οζίοί! ς ἄτι φαορ ρύὸ ἐπαγαιαι ραγτίστι 
Ραϊτοείπίο (σε ρταγδι ατίατ, Τα ςεττο ϑόξαπι ποι οὐίζαγο ςοπηρίατίραϑ ίπ ἰοςί5 (6 
εἶαγαι ἘΠΙογοηγίηιϑ. [υσαίμ5 ἀσργαιδηάί σοι οἵδ, χιοείος ἰσέξον αἰπιπάς απο 
ἐδοτγαείσας δα οὐ δίοταυίασ, αι χο (οἰχοἰ ἰαῇεσβ δηποιαγασίπ Ῥαιίο οέξου ἐγ 
ξεείη ςὅτοχίαηι. Οὐ αἴϊε αςοίαϊετεϊίρίοηί Οἰδεπἰαησο,χαο ἀ τοείδιτι (σα 5 αἰ πὰ 
ἰεσίε ᾿]ΠΙοΓοηγιπιι5; αἰ (γρείαπιι5,αἰ πα ΤΙ Ατίμ5, αἰαὶ Δι δεοῆιι5, αἰ δι 
σαίηπαϑ: Δρυά μος αἰίαιδί πα πτοάο αἀϊποτία τςοπηροτίος, ρα δὲ ρασπαητίδ. απ} 
ἰπ ίππιιᾳ (με ίφηα: Βάεἰ τοπ(οηπείαπε, αἱ ἀςοίαϊε (στροί5 οι ποοχί5, ας (6 
αατὶ ιπιτγαπϑίδιίοποπν Θορισπαοίητα ας πδίρἊς ποιπίποιίπτι δ γπιπιαςῃί 1 ἢσο 
ἀοιίοι!5 ὃς Αιφιίας Ουἱα ἑαςίαϑ: ροίτοα 4 ἅτ ηες ἰρία Ποσιση ΓΟ ρου σα είο 
ρογοαηηίᾳ Πί ςοηίεητίε ’ τὰ ἄετο [ἢ ηιη8 ἀαἰδίτοι, Παίς Πάοιπ ἔεςοείπε ςοάίςο5 ἐγ. 
Ρί5 οἰίαιπι ἐχοιῇ, καιπὶ ἀπ ποταιποτίϑ πηλτοίπαί θι15 44: ἀεοίαγᾶς πατίοταϊοιι ἰεάξίο 
ηἴσ:δζ ἢ α ραγπι οἴ οχ σοπηπηοπτατ5 Βειο: Ἀδραπί, 1 ΠποπαροΧ οπηπτοπεαγῆϑ 
Γνταμί, εχ ςουηππθηξαυ 5 ΗἸῸροπίς (ὐαιτοπῇϑ ἰάσιπ ἰπτο ἰσεῖ, Ο τίροποϑ ἴδιπι τπ| 
Παογεθαῖαι τρδένι συ λὰ ἰπ ἐσαπσοί ςί5 [ τ πδιίεἰδίςαι, Εξ ΡΒ] ἰείταις αἰϊ [ον 
οἵε (ἀγαείᾳ. αἰτι Οκεἰἀεπείς οκείοα Εἰ είγοα πετάει ἘΠογοηγεί, στρ οςεβοίηδ: 
[οηυεϊδαπειν ἱπιουργεζατίοπξ Θοραιασίητα, σα 44 ποιιδιη αἰπρί οὐξορᾶτιγ εχ ΕἸς 
δισσουιπὶ [οπείδιι5 ταάίταπι, Δ ΤΩΡ οείαπι ροίς παας αταζοιη Αἰ τα ἰεσοραης αἰ] 
οϑπιᾶΣ ὀκε ες. αἰίτα Ε οπιδηα, Τ)οπίς ας Π σχοιτείαϑβ πεειο5 το ίςοϑ πἸαι ἀοἰοείριοϑ 
ααίδιυιϑία ρα δ ίοο κα]ὶ εὐπὶ πκοδἅτατγιἀποϑ αἱχ γοροιίεβ πέσον [ς οοίσητίοπεοϑ, (ον 
τε ςοηῆται Δυσαπίπα σοσίοϊσα5 αἱππι, αα! Ποὴ παςαδαπειηεπαάίς, Εν τα ἴοι ἰαῖτι 
[ςουἱί5 οὐ εἰς πα {οτίρτατίϑ φατονγίτας, θέ οοάίσιαπι πατίοιαϑ ἐπ τοῖσι ασγοσου πάθοι 
(περ τατί5,δζ ρα Ε]οδταοϑ δζαρυα (τίσοοϑ ὃζ αρυϊά Τιδείποβ σατίδε, Οὐςίο οί 
Ροτία ςοπίεηατῆ εἴ, ιο (απέξι5 ᾿]ΠΙογο γιπ5 πιοῖτ15 ὃζ ποίταμη 1 οἰ αιξίστῃ 
τη ἄο ἰφ [οποίτομιί, αα Ε]εδγαδιι ὃζ (αυαοασι πολίζαίομι ἰαΠ δαγαιτίε “ κοι) 
ππατπ| οἴξταπι ἃ πόδια} 15, αι ἱρίς {π|5 {{ Ὁ τἰ5 αρῦάε (Δεδίαςίτ : πος οὗ αἰϊαα,ορί 
ποιοΓοζ δι ται, ΠίΠ ατοά ποίσίγοη οδϑ Πτογαϑ, τ ησπ δίποιοεῖ ἐἀ απ ἰποδτηο, 
εΐ ποτ ἢ! (Πε Πίφηα: το σἱοηίς ΔΟσαΠΙλι5 ἐατείαγ ρία ςοα εἴ αἰ ςογά 4. ἰε πὸπ 
πιράϊοςτίτος δάἀϊατα πα Πρ, ἀπαι χυοά Ἡἰς Ραταπιαρτε αἀἰχογαι,αίτου εἰατίαϑ ἃς γοξλία 
οι εἴειτος 
Ϊ 
Ι 

ΑΡῬσΓσοαάὶΑ 

εἰγοιγοο φασί πεῖ ἐοτταίτο Βοτί ποςοῖς εξ, Οὐ «ἰοςεΠίτ οὐ σεἰίοναμι πταίο ἘΔ Ε 
αιοά οα [ππποποι15 χο Οἱ 5 πορῆριυ18 ποι στίτποα Δγαζοῦ 6 δαί Πείῃ ἐτ|8 
Δρο[οἰοι ἸΝοϑβ ἱοςοϑ αἰίηιιου ἱππουαιίπηϑ» Ποπ ἔαππι εῦ εἰοσαπίίτι5 τοάε ογοιγ1}15» 
αᾶσι αἱ αἰ ενοίἀ{ι15 ας Πα εἶτι15. (ὐα αὶ φυτοῦ ογαῖ Ρετίςα , Π ραταρταῇ τοτᾶ ογατίον 
ἠδ ποιαίζοιηις ᾿ [Δ αυσοά ρεορεπιοάμηπ σεῖς ΓΓ]ΠοΓο ιν υλ115 πη τοτορί το Ἐαππιξτο. 
αἰδιι5 μας ρίαςοι α:αἰτίο,ιτδιτι οσο πος ἀπ πονποστππτο, [18 ἔππα πλαποῖ πε το, 
ϑἰχαίάοιτ οα ποῆτγα οαἰεϊσαιίσπε ποι [πίετε τοις {Ππ| που ρυιγίου, εχοα 
ἡἀλιίον. Π|αἰεσαίινίπ (πο ἰ5.ςαπατανῦ ἰα τοι ΡΠ 55οἰὔστατ ίη ςοπείοπί μι15, ΝΠ 5 οὗ 
ἢαι. ΠΙυά δαὶ ρο! ςοτί, αι [5 παπς ποίξυαιαι ἀοιι ἰοσοεϊε απ γεζξίμ5 ἰμτο ες 
4ἩπῸΞ ἢ Ρειοίμα ὁ ῇ αἰ οἴοπαάϊε ἰῇ ποιίια5, ὅζ {Π4|ἰἀττὶ τοῖ5 οἷ τι ποτα δαί δ 
Πα ποιιαοϊ Ρατίαπινοἰίμι πο θ}5 ἔπους. ὙΝίπγίϑ ἱππροείτί οἵ ΠουηίΠί8. [τος απο 
ἐατι οἰπίμπατε πιππιοίονας ΠΟ ροιίμ5 ἰρίδεέιμπι γεύπῃ ἱμἀἰοίο, Οριατίπι δζ ρίε,η (2, 
οτίς {ἰτετί5 αἰ} οἵϊο ἀορτγαπαππ, {1 Αἰ ΠΙ οτο. τον ἰά ατορίατε οἰξείη ρυγοοϊαί, τα 
πες ππτπαααπι, πος ορίπον παΐαταιῃ οἵξ απασαιι,(αί ρεααἀἰοαπείπαίοἰ αἰ ει « 
αἱπαγασι [εἰρισγαγααν δτοτίτατζοιπ, 5 ὉΠ ΌΟΚ ἔδιποιηι15 ροΠ ςς, (Ομ [λ45 (τίεπ5 ἄε, 
Ριαπατοδειπιείίατι ἔαείε [ρίείταί (απέζο, αιοπηαν. οι μας ππιαίοίξαϑ πα ἱρῆς εἱς 
ἐοπείρι5. ἵ οι εὐγασίς Εἰαίαβηπος Πα ι141π ττιταγο πίττα α {ΠΠς (ςείρίϊε, ΝΟ 
ἰαρίαϑ εἴς ἱΜαιιαραβςποπῖο ςοστίρίς φαοέ ἐἰἰπ ἐὐαα!άΐε. (ὐυτ ἱπεογρυοτίδα5,( (τείν 
Ρί5,οἴ ἀορεαιατογίδειϑ πο ί5 65 εἰ, Οὐπρά Πτοια αδαίοίς δτονίζ5, ΟΡ αἰϊχαοιίο, 
ἃ ουτυρτα; σροσγίσί (ρίτίσσπ [ἀπέδαιιῃ Ποη ᾿λ Π|15 αἴ εν (δ᾽ οσταρ 5 ὅ ρτον 
Οἰχοτί5 ὃζ οιαη σεί 5. Νυίχαα ποι Δ ο[Ἐ Πρ τίς (πέλας, [δα τα αἱπὶ οχοτίε ἴσασι, 
αὐ ποδίβ ροιιίοποιι ἰασοτίβ γοϊίπημας, Δατοσίταβ {Π 4 παίο ἀρ Π 5 ἱπεγα ρυορίγεῖαβ 
δὲ αροϊοΐοϑ αι εἰϊᾶσοἰ {145 Πποτίτ, {π|οὸ ας οἵ" {ππγπγα [ττριαγαύιη ἰΔ15,ηποά ἰῃ 
[οῦ ἐασύα: τοι(65 ἐγααϑξαία, τοτίοβ Δ πιατοιίεία πεἰ πυστυΐατα οἱ ἀορταιαύα,ῖοῖ πιο 
ἦϊ-ς ἱπεαείαᾳ [οἰ δαυύσι σομταμηί [γαῖα [ΔΙ Π6Π δ ΟΓΠ δ ογίτατϑ αἰ σού οδείπεοης δία 
οπτηΐδιι5 πταΐουπι ριΌςο [5 (Οἱ ΠΠἸοἰταια,ἐσίξας οςο εἴα. [5 πποτο {π(δγαίς [ρίεἰταί (λα 
ἐξονηαί αοά ρογ ποπιίηο5 ἀοργαιδίιτ οἤ ρέο αἱγίσιιϑ ρείπας το ἰταίεἰπεορτίτα 
εἰ, Ναπαπδι ἀοίαπιτί ἤπης χα ἀοργαποιι, ργοίπάς παπάθαπι κει εἰς ἃ (τ 
αἴο εαἤπισαπαί. ΑΙ εἰείρίαις ίαςγα (τερευτα, αἰ τὰ φαοα ἱποδηιοαάς πεγογαμε τ, 
τοὐρτοζοϑοδας [είς σουγαροῦπης αν αἰ εἴτ πλπίατε ρα δ] ίσαυυ ἰοέξίοπξ, αἰϊιεῖ 
Ρείπατα ρα δὶ οᾶ πεῖ οπχξάατο αοἱ {Πα γατε, Διηαί [χας πιίτε οβαπάπης χαίάαιτ σαί 
(Ἰίἱάοπαις αἀτηοά ἀἰα! ἐμοί ἵΝοςυ τοίεο χιοά αἰπτπς χαίεαιτ, ἰπ {τοτίϑ ὃζ αρίςί 
διι5᾽αἴογο ταν του πἸοάο {ΠΠ|Πασποίςαηι πγρεῦ δίκη Αι ἴσσαι πὖ οροτίεξσας [τί 
Ρτυγαιη ἢδυγίγε αἰ ΠῚ οΧ ἐοπείδις, ἔν αι σαί πογτίει πὶ αἰΐοπαπη ἰἰπσιιαιπι,ἃ [ἰτοτίβ ὃζ αρὶ 
οἰραϑοησοίατοίν οορίτας αἀϊςσάονε. [)ε ποιπίηίδιι5 ἀεί, ργσίεγιη 6 ποιπίπο το 
ἐτασγαιηιηαῖο πίγα ἰδέξαμτ Ιυἀαί,ο ποπιίπε Ἰοεἴπι πδημ!α (πε Πα! ποι μας 
τγΠετίᾳ Ρετειπείῃ ιἀ5,ατίομο, Οαίη {ΠΠπι6 ἰρίπιαι ποπιοη Ἰοία ἰοησο αἰ οἰσπιοα 
εἰ (γί αριτά ΕἸεδύσοϑβ, αἱήβ ἀρ σαδησοί 5 ας απ, ὑϑί τᾶττ [ογίᾳ ΓῸ5 α 
τοτίη Ραμ ὃζ αρίοίδιιθικας ἀροίποί 4αί πογαης Ε]ερταίςο, ποιποη {Ππά ἰἀςεοίαπ 
ἔξπαι ποι ἥϊάεπι εἰειπεητίϑ ποθίβ αάίἀοιτης, χαίθι15 (οἰ ίταν αρυά δεδταοβ, 
υππι τοιίεβ π (ςείρείϑ {π|8πουίσοπι ’ ΕΙος ἀρ απιοηίο τὸ αγσογοῖι ΠΟ (4Π|; 
(οἰροπαίς ο ποπιθη ἰοία πὶ οαπίθιι5 ποιί τοπαιπηοπεί [ἰδ τί5. ἀσρεδιιαίο (τί ἴον 
οἱόρ. Οὐοα ἢ πογασι εἤσι, ἰπ ται ἱπῆσηί οἴγοτσ τοείδιη (ἐπα 5 οαἰίσαῆοι ἐξῆρεν 
σαϊποιο ὈῈ5. ἘΚΑΣΜΙ ΚΟΤΕΚΟΡΑΜΙ 
κἀμοί ίςα. [πὸ ρει 5 εἴ ἢς ταοος ας Τιατίποϑ στ! 89 (οποίος ποιήσοι {Π4, 


δὲ ἀροΐτοϊοϑ υἱατραϊο τοςορίαπι ποςοπ; ποτ (ΟΠ ςίτοϑ ἄς εἰςιπτοπείϑ δὲ ἀρίςϊι15, 
Οὐη ἥκοι οαδαρ εἰ {4 δὲ Δροίτοὶ! πὸ πειὸ απ (ρου Πείοί, ἰῃ εἰτα πα 5 [τείρταν 
τΆ ματα (ΟΠ που ἤδοπιογάπαι [οπσπίοϑ σατο απ ἐδορτααρ πα, ποπαπα πῃ οχ 
ΕἸεδυκοιπη [οπείδιϑ αὐ ἀπεοηοσ,α[ 5 ἔπο ἀγβίτείο γοἀἀοπτεδ οπεεπεί, πος σα 
Ὠΐα πεςοιαι {5 ΡεΓοπιπία εὔστηιοηζοϑβ, ἴαπι {αὶ ἀτείποι {{ἴο5 τοξο οὐ, Ζαί ποη πὶ 
Π115 ἱηοίξε ΄1 ΔΠῚ [Π| ρα ΟΠ ΓΙ (οἱεμῦ ποοί[ογατί ἢ [αςίηιι8 εἤε ποῖ {ει σησἢ 41 φυρ 
πύαπι ἑοστί σας εαπρο καἰ πίρος ςαπείσιιπι, Παρ, ηἰβται, πλατεῖ Ργοςατίοποπι ἀοΠ11 
πἰκαπι Ὁ ποςξυίχ αὐτίρα ἀίσ παι. πο ιΠεοΐοσο, Νειη πορίσας ογάο εοο 
ἰοσίςι5, 4αοά ἐποοϊορ πόση ποΣ 5 πάρ πεῖαγ ροτίι5,Ζαί φασι οἤοπερείπιί πο. 
[Π [ῃ9 τΠεοίοσί ἢ ὍῬΟ δα ἰοΠΠ|ππιὸ ποςίς γα ἄτι "ὃς ααἀπας ΠΟΘ ΟΥΔΏΓΙΣ ἰῃ οτάϊπδ) 
γἤϑ ργοβεῇϊοπίβιιϑ (Ἀοείϑόρ ςοπείοπίβιι5,5ε( ἀκ ΓοπῚ. 45 εἴἘ ποβυ οί κυϊαίδιοιαα 
σοίῆ ςοάϊοο5 ἀοργαιιατε, δζ ποία εγίς σαοά ἀερταιατῦ οἹἘ το ίταογ τ ργα ογείπι μον 
[ηΐηί» πὸ σαί ἀίοααι ἱπίο επείι5.1π πος σεπεῖα [Πἰτογαγιιν πες πα Πἰσδεί, πος ίποχοιν 
εἰτατο, ον τοῦ ΟἸγαείς ἃς Ταἰίηίς ποἠ την θ615, τοῦ εἰαε Πίηγίς αινξογίδιι5 π το Π 


αἰείειος ΙΒ ρί αείπτίϑ αγρυπιοητία πομοπηξίοῦ ργοαθίΐε οἴ οι πίυογίνιι ἐοἤεαπιοα 


ταπὶ ποσίπαι ἴσο ἐσείρτασι ξαϊΠτ, ποπ δίας, (εττο ἢ 15 οχειρίαε οταπροϊίαπι 
ἰαχιὰ Μακαύίη, δ ιπαπὶ φά ἘΤοθταοβ ορίΠ οἶδ, ἄς τε χαο πα 4 ςοπιγοποιῆα 
εἴ Ριοίπάςε χαί πταξατς ραΐει,αοά ἐςείρε πίε ἀροίο 8 δζ οἰτᾶρ εἰ {π|5,[π| απο 
ἱπτε εἰδιαηίεοι, σαοα ζογγίσας οπαησεϊίδι ποι ἴπ οτπὶ απί ἰχτα Ροστί Πεῦ ἀεεζοία ος 
(Ἰιαζογαπι οπείδαβ,εχ ἰβοιογ ἱπιοιργείαπι ἰοητοπεία ἔγηςεγα Πάς τοροπας αποά 
ποὶ ἃ {εἰ δίδ ογασαίτίαξισι, το δθ ἱπτούργοτο ράγιπι αρτε το άίτιπι ία [ιαείηί5 ςοάϊίεί 
ΡΒυβΖαμ αγαοο [ςτίρίεγίης ΔροΙ οἱ! ϑεά οα πας Ρἰατίθαϑ ασο ς {μι αἴ ᾿Π]ίω 
ΓΟΏΥΤΏΙΒ τορι ὙΠ ορί οἱ 5 [παἰτ5 ἐαυίς ῬΔΙΓΟΠΙΙΠῚ ἀσαῦ Πα πεςίρ (ε,υατη [ῃ 
το ποι ἰτα αι {αδογαβει, κα! απιηία καταίο (Ουίαϑ εππσπάδίίο ἢ! ἐχιαγοταπο πο 
αὐ Ποι πορίς μος ἀδουίβ καρία πάγη, τ πε Πος αιοα (σαεγεπηαν, τὰς β τε χυαίο 
ἰεύξοτ ορεἰπηεναυπι οοζαγγεῖ πουιδιῦ αἰίχυ ἃ ποί5. πα ργοζίημβ δ (οἱίτα ἰοξλίο 
αἷϑ συ ιπτι δοαἰία δι τοίςίαϑ ἃς ἄλαιπο5, φυῇ ποςοῖῆς Πετπαίμπι οἢς αυίςααία αἱ 
πογίπιι εἴ ἤιημ! ὅζ πτε παιιάδηβ πιο δα εἰς, δζ ἐσ ορεγίϑ υΠτατοι σα ρείηγῇ ποία 
εὔξοιτο αὐτὶ (γςείϑ: πο πο ρτοιπηρείαϑ εῇεε, {4 ἐ τορίομο δαίοςίπγα5, ἔχρεπάο 
πππτὶ Η ἀεί τϑνηυπι αροττίαβναιι Ποηι βοείας ἐχρτοοείπι, (μι ἀπα ποιι5 πτογργοϑ, 
Αος δίς αγίσπι ργουίπιϑβίῃ ἰαϑεαᾶο πιίππι5 πειρᾶ πεγρο τείροπάεαι :ἰἀ αποά 
αὐ πταχίττιο ςοποτίβ:πο ἤοτί χαίτη ροιοί, ϑί πείαβ ες ἀποιιπτιιδιι ἃ [ἰτογίϑ ἃς 
{γ᾽ αδίβ αι ςοάογο, συν Πίς ΠπίοΓρυο5 ραἤίτ [4 φαΐ εἴς, αἰἰηαοείος πὰ πος φεΐα» 
ἔζι5 πεςείετατο, πος πυσταῖα5 αὐ ίτατο, [δ πιο αείπ τὰ Ἡπῖπθὶ πρόστσς δζ οἰκίας 
(Οὐού ΠΙ κεῖ αἰίςαδί ἃ {τουτί Ἂς (γα ί5 γεσεάετο; αε τεγις [ίζοτ, πιο οδροτίεϑ ίεπτοπ 
ιἰαϑ τηφίοσί 46 τοί (Ὁ {Ππτεάαϊογίτ, πε ἀδίτνα χαρά ποι οἴ δε ἀπηρίε 
ὅξετε σοί οἰ τοδεία5. 14πιΠ οοἰ δείο εἰδί ποι {Δεἰϑίαςίς, τε ςοπείπιιο ργοπιαποίοβ, 
(ὐοηζηϊς ποῆταβ Διηποιδείοπερ,ηις ἔογιαῆξε εἰδί πιεἶ διιτοτίτατο το[ίμη πο γαιίοηί 
δ αὐ 5, εἰϑἐαείοεης, Εἰείπιογίπι εἱς ἀἰπογίᾳ Πε οδίο,βεας ἥδ εχ πειθίβ οοπι 
Ὃ το5 (δη{τ8 ἀςείρί ροῆίηι, ἵΝο5 ρείπιᾶ ππίςαισι ἀἴταχαιοζξίοποπι ρεοροηίπηι15, 
ος δηΐτ αἰίτον ροζεγασπιιδ, Ο φιεγιτη πα Ἀππουδηοπείϑ παγίαβ γεξογίπηβιαατί πα 
γαπῖοβ ἡπ|4 ποθί5 ορείπιαπι ἐπ ἀεατατ, αας]οὐξοτίϑ γεϊίπαξίεβ αὐθίετίο, χαί (σααΐ: 


ΠΥΡῚ ΠῚ Ανο ΠΑ. 

ταδί τ, Θσαείπ σαίδι5 ποῆτεα παΐσαια πνασίϑ ργόσδτιν ααίείο, αας Ατ ιοΠΑπα ον 
ἐἰίο ς γατί ςουίςο5. Ἐτταπτοα ςοπίοπείοπείριι5 οππαίαι5 ὐγαεςίβ οχοιρ γί δ18). ' 
χποηίᾷ {{Πνπτατο πόα [ἰσαίς, Τ αείπα αςοδιτιοαδυυίτη5»6 ποι τείρῦ ἀογτοποσαμπΣ 
ἰπ Ποςίρίαπι αἀἀοτεπαιγ, (ὐατοιῦ (4 ἰη (ςΠοἰ 5 ἀΠ{ςατίπιι5; δροτίο φυράᾷ αρυὰ 
{Πο5 αὐ άίτα οχ πτοσς ἰοἱοπηί, ποἰατί οτοπίάσιι Πα ἢς αὐ ἀϊτᾶ Ρεοζατίοηί ἀοπυνίηΐ, 
τας, απειδάπιοάῇ ἀρινά ποϑπ οαἶςε ρίαἰ πον φἀήκίταν (Π]οτία ραιτί. ἃ ἤθη τοῖον 
εαὐίπτασ ἃ οοπίοχει, [ο ἐαπιθῃ ἴῃ οὔππηεπγανίο 5 λἀπιοποιναϑ φαἰα (4, ᾿Ν Αι ἰ5 ογγοῦ 
αὐίπι15 μαθεῖ ρειίςυ! ἤσσπι πο ἐτοηποητον σδροτίο [αζδιπ, ἐκ αἱἤϑ ἰοοίβ δα ζοεύ, 
Εἰ] εὐξοτν,ηιο ἐπ Πα Γεπρξεία ἄεετας αἰ δέ. Δ τγαπιοπ ἰα χιισοβ σαγααίπηαβ ἄπο 
πεῖς. Ῥγοίπεΐο Ὁ ἰτα τγααίπτιβ μδης]εὐξίοπ , ΙΑ φοζία ἐπα δαῖτα Πῆπξ οἰππία» 
(-ἀ χιοά εχ ποτα εἰπομ αμοπο,Αςςοαοπείριιβ φη ποταπιοη 5.16 πιεαίοςείτοῦ αν 
ἱπιαι ἀα5 Πε!οὐξτον αἱοίίαιιϑ δὲ ατύσπτιι5. [ποτ πε ρογπηα τὰ χιιας (οἱ! αὐίηασαία ἔίαο 
ἰός οὐτοιηποπία αἰάἀεϊαπταν αἰίοαί. Ψογαπα αί ςδέετε αί ἐχρξάεε,αί ἐξά ἐταάθίε 
δὲ ἱπιογργοια ίταν [αςταϑ [ἰτογδϑ5, ἰ5 ἱρίε ςοπηροτίοι, ἰῃ [π5 τί πατα ἰς πὸ εἰπῇ εἴ 
αὐ ταί. Δ΄« μας μαϊειαίί πευίαπι ἀαἰσίς, Βαίαίπιοαί πιίπατα ρεγίεηιμτο, Παΐ οο 
οἰτατίτ αὐ πυίαπηοάϊ ἔσγαρσ8 ρείπιέ ποισπ5 δαζογο5 ἱπιρεσ ς, ποππαπῶβ δέ ρα, 
εἰοπο εἴγογε ρίοϑ εἱς, πίπιίτ ἐρίπιι ΕΗ τίμα, σι Πίηῦ, Απισγοῇᾶ, ζίμτου 
γουεητίοτοβ ἀο ἘΠ᾿ Τμοστασι Αχαίπατῷ, 6 [Δ1| ΟὔστοΓΟΒ5 (διπεπιογείη, ἃ αΐ, 
δαπία πος ποιίαητί πεσοκίο:ποηπαπζῇ ἀιΠοπείγε πε ποςείς, πο ααίάξαείεαι, 
Ρειίησεηκο ἔοεί, ἵτα πυ!(β ςοπιαπτείοίενης ἰη {{π85 χαίάἀξ ργοςδοίοτ, ΠΠογα ἱπηρὰ 
«σης τοπγοτίταβ,8ζ ἰπίο ο5 ἰποίτία ραγιιτη πιογοδαταν ἤδης οἰ! ἰτατξ.1Π| 1105 στίαιγε 
ἢ [δ οτίαϑἰπαθίδις Ἀπ ἴδηι, ταπτεη ἀρ ογιάίεοβ οπηποίβ σχα μάγοι ας Βἰδατίηα ἐν 
[συ Ουο( ἀϊοπίϑ αγαϊοαϊοίτιγ, θεης ἀἰἐτ εἰΐτποη ἀγα εἀίεδᾶ. ότι πηαϊ αἱ γδείον 
πειη Ππαίδοῖο αυϊή τὴς ἀϊσ πᾶ εἴξε, (5 χαία {Π| πιργεγοπαιγ. γα απίπιβ ποῦ πον 
Ρείαϑ οἰἥιίπο αἰ ΠΠ πγιΐατο, ηἱἢ [δ τί εαἱ ται γαδυ]αγ ραΠίπι ταηίιι5 ομππίᾶ τογθέεις 
τατ;δζ ογαοι!οτ ἱπ!ταν ἰοσευόταν ας εἰτατοηζας. ἵ ες γαγία (( ἃ της [λέ εἴν αβεέία 
το ρα οδ τοῦ ἰοτίς αἰἰσποίηιτο ροίας πίη {{ΠΠ1|Π5 Πά τ, αί χιαςαί ἀραα δυίεν 
τα αἱ [τεΐρτογοβ πΐσαπορ Ροἢτ απ αα ἀΐπιπι τορογογίῃε,ἰα αἰραναο δἰιιπτ,δτιαίσ. 
ἢ πίαο5 εδπειτεγεητ ςσιπιοητατίοβιαεςογῖς αίθι5 διιτοσοβ {{π|πλασα απο, ἱπτοϊ! 
ΘοροηΓΟὗ Παγστη τογαπι 1185 ἰη αἰ τα ηι15 Ὁ πογαητί Δ 105 οτίαιτι δ τοίῈ5 ἰμ{ἴ 
᾿ το Γ ας Ρα5 5 ριτοι τοι [αἰ οίηατοϑ εἴς, Α]ο χα {Πἰ χιιοαχυί ἰῃ ον αοἰμπνίπὶ 
διι8 οἱ εἰ δον ποί ἱπιρεοθαγί ροζογαῦ, ρογίοχαί ποίαίΠοι, ποῦς τί ἰπτοῦ ἐπα ηι198 
δῖα ποι ἰλιὰο κα κῶν, ατεῖξ ἰη (γαςοτᾶ ργοποιθίο, πὸς δε σὰ γοβε ο44 της 
(ἀβεκογασ 45, (ὐατογοϑ δπίοιτι 4105 Ργαῖογ εὐπἀπτοί5 ςπηεπάφείοηριι οὐπαῖ ὃζ 
υπτα (Ἀπςπἰπτοηία. ταητιπι αἰδοε υτίποοδια ρει αητία5. υς [ροπιπιογο καρ τατίϑ 
οἰίαιτιφγατοχείθαι5, αατοίοιοι οὐγογὅιδας Ἔχοίοπη, δας τοσαισ. ἵνος ανίῃί (αςοεπίεν 
[6 ἄορξιΠ χυί ἰαρία5 οἵ Αυρυππίπυ5 ας Ἴ Που45. (Οὐ) γοϑ ἱρία εἰατίου οἵξ, (β 
υτ αἰ ΠΙπνα τί ραΠἰείτπηραξοης ἰπίςίτία Ππουανῶ, αὐς πιαἰίπειπυρατοηι Ποτ (θαι 
[(5. τε Πυαίοίοτῇ εγας, ΠΠ ποι οππηίδο ἀἸΠΠαταΐλεο; Ιου ποα τπο Ρατοιη οομΐα, 
τἰογῷ {ππηητί5 {{Π᾿|5 αἱτί 5, [δε «μοί Αἰ ἰσιδί ἐογιαο [πποτίην ατιοπτίογ,ψδζ ξοσταίο [ποιὰ 
ταπὶ ορίθιι5 πΠ γα ἐπίοτ, οοτῖο ζ Διαίπα5, χαΐ ᾿ματίης ταπειπτὶ πουίῦ, πος ἰ4 αἄτηο, 
ἄτπ| οχαξξο; Ζυίρρε φαίοδεεπαϊίε ᾿αχυτίᾷ ργορτίε ρεττίποειο αὐ [δ ἀπό. (ο5 οτ 
Ποβς [τπροῖ ποτί ἔποιο πα οἤ ΠΙ αν ππαοίβ ρτορίείοβ εἤ!τ αν ςο ἢ ἀο,οἷ Πος πο 

[ἷπα ὈΕ8, ἘΚΛΑ͂ΘΜῚ ἈΟΤΕΠΟΡΒΑ͂ΜΙ ἈΡΟΓΟΟΘΙΑ͂ 

υὐἱποαοα ἡἰουαι ἰΐστοϑ αἰἰχαδ4ο τοδί οείπι ραύρδείογος, Οὐ πιϊπατίαϑ ἣν 
ροἤισπιας Διειαπιαίατεβ Πρετοιίζατη σίσ εἰ πν, ιοπιδπιοάμτη ἄοοει ἔπαγε 
5 Αυραζείηα5 ἰδτὸ ἐς ἀοίεείπα (με ίαπα ἰογείο, Ἔχοιηρ αι εἰταπο {πῶ ἴσ 
ΔΠΠΙΒ5: 1π Ρυίηςίρίο ογασ ποιῇ! αρυσα ἀοιπτι, δὲ εἶει!5 ογας, Ἐσίπιεηροῆτα ἀ δ οἶδε, 
Ζυίταν: Ψείδιμη Βοςεγδείπ ρείῃείρίο ἀρ ἄειμπι, Ε]δπο]οὐξίοπειτι πογεείςαπι αρ 
ΡΟ αειἀεἰϊςες ἐουιπη, αἱ περ αδαπειεείσαπι ἀεί εἰσι οἵα, ἴοι {Ππ:4 ΄ιοά ε[ ἃ, 
Ραα Ῥασίμσιη ἰῃ ἐρ οἱ δά Βκοπταιιοϑ: (ιπ5 αςαιαδίε δαιτονίι5 εἰσέξοβ ἀοἱ ΄ ΔΚ 
Ὠοοίοςο ηια (δαπαπεανναί ρει ἱπέοτγορσαιίοηξ ἰεραπιατυίςιίαιτι ποσὶ Πουτοιίσιτι 
πιοάουο( δὲ ρτογίαϑ οἱαίρ μευ τῆ, οὐβρδνο τεἰροποαβ δά Πιρογίογα : ει 
αι βοας, [λείη ἀὲ 405 οἵξ 8 ἐδάἀοιηπεις ἃ «τ γαγίαπι τεἰροπαείεαβ: με 
[ἴεξι5,]αΐ πιουταιῖσ εἴξ, Ιἄειη οἴδοηίτιϑ αιπρῃίδοίορία Ὀαιήίπί ἐδυπιοηίϑ5, απ δίτες 
Οὐιδε {παΐ τισι οἱξ ἀεἰ (ἀρίεμείαϑ εἰς Πποπιίη!ει5ηπιδαεείτα τοάαί, Ο πο Ππαΐαιπι 
εἰξιἀοί (ρίεπείαβ εἴπ 55 μοπιίπεϑ, οἱ αἰίοσαί αἱάετί ρουταοτίε ποογπτ, ἀαπάί πὲ 
οἀΐαι ἀἰέξιαμι εἴξε πουμηίηίδιι5 ἢ δυξογεηάϊ. Δις δας δὲ αἰίᾳ Πἰβ εγπὲ σομΠηνϊα 
πα εἰ ποι ί5 {Π|τ απποιδαίε αἷγ ταπτι5, τας πἰἰ ποσοοΐ Πεδπίπιαάπέγίοιο, εἰΐδτη 
ἢ μα Πα πιοπεαιι Οὐ ἢ ἰ5]ερΠοιτος ροτίεπεα πιεπάλγιπι ἃ ποδίϑ ρεοαίεα Πυθα 
ιφύρ-τοιογαΠ βίπιαϑ αἰ τ Πα5 οπεργαβειοι [πίας ρΡιαροίξεγε ηὖ (οἷππν απ ίσας 
το(ζἀϊεοπ[ππ τε Πἰταζοϑ πιεσείταεί “ 4π ποῖ Πυιπο αἰ θογοπι ποι ἔγιιπι τῷ ππδηΐν 
δι15 οπΊρίοχιϑβ αι Ποις Οὐφάληι αὔκεάπία διεπίταιο [απ αηποτιαίαιιις πί ποἤτταιτι 
αἰὐποιαιίι που αι δα ἰοοιπι ἰρίστ ςοηξοτδϑ, ποι ἢ 5 δηἰ πα ππογίινι 15 αυίϊδτοίας,. 
ει. ἔνδηι αυοά οδρί αὐσι 5 Γ᾿: οςοσγεης εδίζει, ἰ( ἐἰατα οροῖὰ ἔπέξαπι εἴς, αιιο 

οὐἰαἰετοπηϑ εἐξονί πεῖ ραγαπι τπηοπτοτί, πε πααίγεπά [αόσοιι ξιρί(δητί. Ετία πὸ 
ποπηί! ποίεοι» πε σαειπαἀιηοάξ λα! οῦ οἱξ οἤοηίινα ποιίταϑ, ἰτα ὁ ἀϊπεγίο οχί, 
Παπιηαίδι5 μος ρίσηι αἰ [ρ] ποτ, αίοζβ ἐπ φοα ςοπιοπίαϊ σιιπὶ ποιογί ἰῆτογρτα 
το, ΔΙ 5 αἱμι} ργοραζα ααοά Πεὲ ἀϊπογαυ: αἰ Π5 ἱπεγαάίαιπι αἰάδτν, σαοά ποι ἴον 
τα ταῖίοπο ρισπεῖας ἀΠιάοας, λανία5 αἰΐοϑ οἤεπαίε [οτο ρυΐο ρυτίον ας 1. δε) 
πἰουπερε Πο5 αὶ αἰ δουε πἀίςαπε, αἱ φασί ρεοαάίσίοῃς (ταῖσδε οἱ σποί [π|ΐ5, 
Δἰή ςοπιγὰ αΠιάίαας; φαίςααίά αοη γείοτς (ἱςεγοαίααιμη {Ππππτὶ αἰτογειι, ᾿Νοϑίμ, 
Ποςορεζεπίποι αἰεέξδαίπηβ εἰοαιεπείᾷ. τα πυα πα ςίειπι, [ ΖΑ ἐπ ργοισπρτι ξπίτ, 
ποπ τείριίι5, Νοη οἤεηάϊευγ ἀειι5 [οἱ οεοἰ[τιίδ5»ατἀοπὶ ποι ἀεἰοέξατις, Ο αἰτϊ 
Ρείρ δια εἰοααεπείαισι, ἕαξεογιαῦ πταΐτο πιδοίβ5 [πρεγο οίδιτι δ αὐγοσαητοιι ἱπέμη, 
ται. ἧΝο 5 το δαί 5 Ππογιτ δα Βυκίει; ἔδγδηι ἱΡΗ͂ υἱοί ποίει χιιαϊεπηιπ, 
4 ἀϊςεπ τηεάίοοείτατξ, ΜΨεΐσμ υτ αἰ χα ο Πηίαιτι, Παεπ δ πο πσεπας α 
τεοῦ ἐἢε ρογηγαϊέα, ας ἀοόμυ5 ἐγαξεατί ροαπεπιις ποπ πβείαϑ εο, ἰοςίϑ αἰίχαος 
[16 ογηίαίτε [Πα : ἰϊα γοβ ἱρία,ηί [Ἀ]Π]οσ πα ἰςα δίς πε ρος 1υαυγδαμηι Δ) αἰ ατη, 

κα! π πας δαιπιίπ ρας ἀεδεπδοηκ ἰτογαΡ οἱἐ Ϊαοοδ Πα τιηπι; υἱτν 
[π||5 ΟΠ] 5 δὲ [τογαγιαι απ εἰπέτε : πες ἤπεςδαία αεγίαιαπι ἰῃ 
ἤος περοςίο,πες πε ταῦ, Βεπευδίείο ἔκέῖος. 
χιηίςε : ὃζ ἢ αυϊά αὐπιας ἀοεχαπ.ἃ Ρεαία, 
ἰίομε 4παπὶ Διπποιδιίοηίθια 


Ριαῆχί, ρειίτο. 
τας. - 
ῬῈ ὈΝΑΒΝν 5 ΡΟΘΤΆΕ 


ΜΙΞ ΑἘΡΙΤΙΟΝΙΒνΒ ΟΥΔΑΚΤΑ ΕΤ ΟΥΙΝΤΑ͂, 


( ΠῈ85» ἘΒΑΘΜΥ85 ΒΟΤΕΒΚΟΙ» 


ΒΙῸ ΓΓΒΟΤΟᾺΑΙῚΙ Υ̓ Ὠ. 


πασεστατ ΜΕ ΜῚ ΒΥ 5. ΟπΊηϊ οαὐΠ)αιίοηΐοα τοίρσάεες, [«οὐΐον οριΐ 

ΣΦ ΤΥ δι πηορτφίεῦ αυλτη (1 οαίηπηίεί Ππεπεσοςἥνπες αἀὐπιοάδοχ δι 

{1} ἐπ ορεειβ ἀἰσηίτατε ογε υἱάξονπος ορεζορτεῖα αΠ απ Ἰῆτεῖν 

ἊΝ Ὁ ἢ [ἰσο ἐρτόρίοτοα αδα αυ πα μος ποίεγτ (δῆτ ας τΓᾺ, 

ἘΠΆΛΥΨ' αυςυηοίετὅ π Ιεραπύδυτ σεῖς πὸ ἐπιε Πσ ὅς ποίϊγαβροίον 

ἔξ {)} Υ74| οἵας. ἘπΊ ἃ (Δεῖ5{Π| το ρσίιπι εἴς ἀπαι5 ΔρΟΙ 1554 0185 ΡΤ, 

: Ὗ {ἘΠ 8]᾿ πα αυοῳ ςἀϊεϊοηί;ςςα εἰγρεος5, αἀπενι ἐτογ εἶα ΡΥ χέ 

ἐἘ ἘΞ] τι 185: Ρύξείογεα ἰη ορίοῖα αι ΙΝ αττίπο [οῖρίο τείροπάεη 

πόσο ς Αι 4} πιυδιαά πες ίη ἐρήξοϊα δά ἐπ! ρηξιπεοϊοσ Ηδείοῖ Βοίοςξ, 

ἄς 5 στ Πιπία51η ἐρίϊοϊα ςοπίίὰ πε πα οἰπτι5 ποπίεῃ Πυαάίο ἰυΡ 

ἘΞ σεν ἢ γε Πη; ρογεπιό πη ἃροϊορίδνυα ρυίἀοιη τείρσαί Ρέο δὰ 

ἰοτί; πιρεῖ οείαπι εἰκάζοι οογίοίο γείρομίιπη εἰς Ποπιίπιπι ςα ||. τοίπάς Πἰς σα ρίϊα 
ἀιιπιαχατ αὐσαπηοηίοιιπι αηποίαίδίπη8 [εὐϊου εἰ Οσοιραῖο {Ε] ΓΑ ΠΟΥ, Ἢ 

"Ῥείη Πα τοαπιας, δέ υδίσαε τεἤλιιηι εΠξ ΠΟ απΊι18,;π05 πιηαιιαίτ ἃγιάίςίο ἐσεῖς 
αι αι Πόϊίςα ἀε απσιυιδαι δῖ ἀἰσίταπι ΙΔταπι πες αἰζεάονε (Θυδα {ἰ ἡυ4 υυ εἰαίπιον 
αἰ ἀοριοπέπδαιαποη ἄατα ορετα ἀἰ ε οἰΑρίτιπι,ατ ἐπ π|05 ΠΟΠηΐΠΕ8; ἰἀ ἰπ πυπορισ 
ἐεολπίαϊο πο απη08 Πα ΕΥ̓͂, : 

᾿Νεςρυρίανα ετπϑίτοτα ἑσἀίςίο; πες ΡΟ δ] σάταπι ἰςποίατυπι δυτουίατί ΓΞ ΟΘ Π1118. 
ἸΝἸαποιίποοϊαπιε αι ουίῳ ἱαἀοίαπ,), Ἃ πποτατίοπεβ (ςυδίπιηβ. ποη Ἰερεβιδζ ἐχροπάξην 
 ρτοροηίπηιβιποη ργοτίπιβ παρε πἃ ΡγῸ ΠοΠΊρετί8. 

ἵΝεοίάεο ρο[οτίοτοβ βίο πε ἱπππτεπίϊβ ΓΙ ἀοτίθι15 ραγαθίπηυ 5,06 ρηοσίδυς οὐἹα 
αἷπο αἰ Δετοπηι :[ο οριι5 ιοά ἕσπι ρσὸ αἱ γι! ρτος τεπιροτγίβρατίο ἃ Πετί ροταίτ ορτί 
ἐμαὶ ἀεαάϊπιιβ, παπς ἐπιόπἀδτί 5 ΠΠαἶτὸ στιήτος ἰοςυρ ετίι5 ἄφην5, ἄτῳ 14 ᾳπὲ ἐλέϊα» 
το Ποϑβ; ρτίπια [ξατίπ ςαἀϊίοπε ἅπτει ροΠ οί Οὐοα αμίάσαι ΄ιο Βες ἐξ ρίμβ:Πος ΡΙ65 ἐτίς 

Ιυοτί Ἰοόϊοτί, 

: Οὐοα ίῃ ««αἰξίοπε ρτίπτα ραγοίας [εοίπτες, ΠΟΥ τ) Πε 4 Π ΔΠΊ ΠΟιυΙ ΓΑ ἘΠΊ ΠΟη ἐειτοητ συ 
ἀλη ΡΟ Πποιταητίδιιβ απτίςίβ πιασηῖδ δέ εὐ ἀτί5,αΠίπιιπη αὐ ἀεητίρι15, ΠΡ εγίι5 ργϑ τα 
πηι 8», τοι Νουΐί Τοεβαπιοπιί ἰδτιτο {ΠΊΡΙοχ αὐἀοπΊ»εα τα πιο ἔν δτΠι15 ἐδ Ἔχ ορτίδ 
ἀοτδίς αἰίσυοι δέ ἰδοπιατίδιι αυδε τεςορείοτα αἰάοδᾶ αὐὸπὶ υτἠτυίατί ροΠεης Πσας Π 4ες 
ῥτὸ ἥδυκίᾳ, Πα οἱ ἐς ρυο Πάεπτεί, δἐπεαίδειβ ρτὸ Ἰδυνάδιειδ δας Ια δαπι5»ίη ποπηίης Ιοία, Ρτὸ 
αὐτο [εἰν ας άαςία [οἰα,στατία ρχὸ Βεπεῖςίο στατυίτο, ΝΠ] πη Π| αυ{612Π| Πίητί5 πιο 
Τοῦ αἱδεπευτ,χυίαυιαι ας ς δ: ῬΒΠΟ ΟΡ β:γΠετου θυ 5. σγΑη πηατί οἶδ, πε ς5 ἂς πιὰ, 
ἐποπταιίζίς κοπςοάδττς ρος Πατεϑ ποζο8. αι ἐχῖτα γα ατίοποπι ἀυτίβ αὔτη ΠΠ οπιπίπο ἔἰ 
σῃί βςαπτδυτίοησε αἰία ἤση σα Π ἢ εἰϊπιοάί ρογπιίτιης πη αἰ αἰ ο8 {{{61|8. 

᾿ ἸΝεησπεραδτγιπι μαὐτ δ οςίπτιϑ ρυοσίδιι5 Αὶ πποιοιοηίθι185, δύ ριίοσοβ Π]Δ8 του ΠΟ 
ἐηοποίαταγα ςΟητυπί τίπτε ΟΡ αἰ ἀπὶδυίίοτοβ σα] πίη! “Ππὰπιὶ αἰ ΓΟ ΠΩ . 

ρα οἰεπάιϊιπιιν σα ατίπε πείςίιηϊ, δύ ἀείογοβ ΤΟ] σοί [πο 5 συ δ 158 υδιογδοτεσουί 
ἐππΐ, ΠΑΡ πὶ Π υἰεεεγεπὶ ᾧ αἰτο πο βεΥ πὲ συ άς πὶ πιορτδπὶ δί ἰπτα δλην, 5είερα ρΙυτί 
το 5 Οὗ Γδεπη ἡ ἰπῚ ΡοΓ τα π,Πε ἀἰςαπι ἐρυγοίτίοπι, ἃ (Δ οτίβ ΘΟ απ πίδιι5 ἀρ Ππούγοτο ΠΟηΐ 
ἐοπίο!εηείθι, Π Πα σύσᾳ ςοηζτ εἰ ἀο αὐπγιβ, ργαίουτίπι ᾿αοπὶ ἐρίἐ πι ἢ] ροτάδητ, 

Θεά ἐπαίσηίππιϊπηθίαητ, υ Πίοταβ Πτέγαϑ ΟΡ ἰξυπιοηίς Ππυρ! ςίγατοσι [ΑΔ πε, Πὴ (ἃ 
οὐίϑ Πτοτίβ πος αρίςοιι ΠΊΕ Δ ΠΊΠ58) δα τη τ (βΙδιουίρι5 ας ἀορταιιοτοτίδεις ΠΟ Ρίβ τοδ ΟΠ ΟἾἶΝ ες 
Πηιρ!οἰταίοιη το] Π πττι5.[δ 6 το τε πλι15. [) ἐπίσιις ρήτπι εἰ δί Πυπιαπαπι ἱπιθεο !ε5 ἡΠΠες 
δῖα συλαάλπ ρείπιαπι ἈΠ ἰζετε. : δ ρ Ἑυΐ 

νου οβεπαϊτυν παυαπτ,άειι Το] οσοίΠιΐ5. Ἂ᾽ εὐππὶ (ἃ αὐ ξ ἐοΥτα!ς, αὐ! ἀἐπὶ ΠῚ ἀἐ 
ἰεξδιοτ, Εχοις Αυρο πη δίετπιοπίδ ᾿ΠμΠπ|γπὸπ δας ΠΙΕΒῚ ΟΥΝ ΠΘΗΝΙ ποπίπ 

ΟΝ : δ᾽ τἴροίος 
" 
Η 
| 


ΠΑΡΙΤΑ ΑΚΟΥΜΕΝΤΟΚΥ͂Σ ΓΟΝΤΚΑᾺ ΜΟΒΟΜ 


εἰεοίοσί5, ροίξεεπιο το εγαῦίπειίτι5, νη ἐπ τοτιιτι πηιῖὰ τί πταϊίο ΠΙςεαὶ. τοῦ ἢ ἰοἱοον 
εἰἴηιις ἱεαίππι τε απιδίσι» δυτειίαπι ρεταεγαπ:, (ά χυσά Ιοςἰ5 αἰίχιιοι ἱπά λυ νΠη}15 
ξιιιαι, ἀοτοίζατιν Απσιβίηιι (οἹοτεἰίτιπι. Ουίῃ δέ ἀευς οὐδε ρει θὸ8 0] ες {855 4ἱ 
τεῶϊςε]ο΄ηιιεητες ἱπίεαπτυνγπες ἰρίϊ υοἰαηῖ πιο ίοτα ἀἰίςοτε; πες αἰἰοϑ {π|ιηἴ7 ςεὰ ςαπε5 ἐπ 
Ρταίοερ ἰπχία ργοιοιί 1Π|, ᾿εύπ σα ξοεβον 
ΑἸίοαιη {Ππ|4 Ὁ {{π|5 γεχυίγαιπι» υὐτι}Π| ΟΠῚ πεβ(οἱσξείίπιοβ ἀπιρί εὐϊδηζιτ, Δ ΠΕῸ5 ἴδῃ» 
ἐαπι αυίθιι5 αἰπιοεγιητ. δὲ αιοίεὐβ απ ρΙεαπῆ ον ἋὉ {{π| χαοῳ υαρυΐλης ριμεγίνυιιπι 
ἀἰευηι; Ευϊτ πη ἀσπιοταοναῦς Εὐίσες σού ρῈ5 ΠΊΕΙΣ ς, [πιὸ πε ἢ τε ρ} (5 εχ Πτεπε ΟΠΊΠΕ5» 
ἢ ἀίαςοηιιβ ρτὸ ΕΠίο, Ιεσας ΒΗ ΟΣ αὐτρτο ΡΗΠίρρΡο; ΡΠίρρυαι, Ἐεταπιεη δδίπγάίοτα ἐπηξ 
[ρεπαπιεῖο ἥὐ8: ςσπιτταπτίρίϊ. Διιοῦ { π0Πἰ ρίδςῦε [οἱοες {π|ΐ»η{{{ συ ΐι15 αἰ ποιτετίητ» 
ἰαπη ρϑἰὰπι εἰϊ ἐο5 ποη ἀποί αἱςίο τείῖο, (ο {{|5 δα πα τί πειίϑ8, δ εο8 ἐγηϊτατί αι αυυπι 
ΒΑ] ίογα Βυϊςοτίδυιβ ασμουγοαπιίμια ταπλεπ ξαπλΠατ (ςαδίε ποη οἰεηπάιπυτ, Ροσγὸ αι 
ἰζτοτεα ἤει ἤς ΄υί (ΟἹ οεοί{τπ|ΐ5 ποη αἰ ειεγαπερ 
᾿ς ἈΑυρυείπι ρατίτιις Βαγδατῖς ἀίςι Ταΐτα8 αἵ ραΐπια βοτίειρτο ἤογεδίς ἐξά ρατίεις π ρὲ 
δείπιρεγίτδ απο ταππεη ἰρίμι αὖ δὰ πη [εἰ ςοττίσί Βατίτυν υὐ εὐ αἰτί ργο (ὁ 55ου.5 Ρατοῦ 
τι οαΐις πε ΟΠΙς,οἴαπι ἀϊςαποίε αμοτίεϑβ ἱπιρετίτς ἰοαυιτητυν, Αἰίτεῦ πο ἐπΠιε Πε τ 8. 
Νυπειεῖο ΖυσπιθῸ ΠΕΠΊΟ [Ατίπε Ιοσιατιιοα Ἀυρυϊείπιυ (οτδές ἀε [οἱοεοίΠλί8 
ποη πιασίο δα ποβ ρειιίπεῖ, αυὰπι τ πιοπεγοῖ ἀγαρυα (1105 (Πα τς ἰοηϊιεπβ ςοπείοηδ 
κοτε δίς (ΠαΠΠἰςίβ τα]σοὸ ποτίβ ατοζεῖαγ. ΑΠΟαμΐ (αγ Αυσιμείπω ἐρίς ἐπ τμ5 ΠΡ τίβ πη (ο 
[οί Πλτ,ἥυαῖπι ρεπυπηοῖο πες Ὁ εὐ τ} {5 ἐπιςΠ Πἰσατιῦ 
Αυιραϊίηι5 ποπ δάπηίετίε (ΟἹο οἰ πο 89 {{{ἀρ1 ἱπηρεγίτοβοι ἀίζιαι εἰς, δύ ἐπ δος ἄτη 
ταχατος (ξητδείαπι τεάάδηι αἰ υςίάαιη, ἄταἀοςιίπτιιβ»Ιος 5 αἰ]ποτ ἐπιεγρτετίβ ( οἱαροίίηγέΣ 
τοιταπι {δι ετεί (εητεητίαπι» δύ Πὰς οςςαίοης πιαρηί ΠΟΠΊΐη 5 ἐπιεγΡ Ετε5 απΠ| ἰαρίο5. 
Ῥοιτὸ υοά οδήςίπητ, πάίσπιπι εἴς ἀἰιίπαπι (ςείρτυγαιι δ ήςί Γερ 5 ΓὨοπατί: ἃ 
αἱτὸ πᾶο ἀϊᾶ εἰξοίτα ποπ ρεγίπάε εἰτοιπιρεειαυο αὐίάεαι ρᾶςε ΠῚ ἀἰχοτίπι. Ὀτίν 
τημπὶ ἐπίπ,ητογργεείς ἔσγσπιο πο οἰ ςτίριπτα πόδια αποά ΝΠ οοβ, ΡτορΒεῖας αυξαρο 
ΠοΙ(τγίρί γᾶς. ΓΝ 5 ἱπεεγρτειίς (ουτηοπεπὶ οπιεπάλδιμιβ. δ ίαπῶξ ἰςτίρταγο (υδ σε πὶ 
το[εεταίπλι5. Πείπαε ἢ ςοπιυπιεϊοίμπι εἴς ἄς τέθιι5 αἰεἰπίς5 εατεπάατε σ΄, {Π|.15Ος8 
αἰ πητυείεγεβ ρόπὲ ΟΠ] πο5, τας ρατίτεγ ας [-ἀτίη ηὖ εἰεσαηζεῦ πιο ον εσιπ εἰίλπι 
εἰοαιιεηίει τα λυ ηῈ 8 πν [πἰςα5) δ πος ποπιίπε (υπηπιᾶπὶ ρεῦ ππίμετίδηι εςς]εἰϊαπι δι} 
ἀεί ἕυπι ςοηίοασιι, ᾿ β 
ἹΜΙΒέυίάετυν δά ρτορασαπάμπι ΟΕ Π| εὐληρεϊίαπιρε τιίπεγεν πῇ ςαο ρυζο {εὐπιον 
πειγαάατιις ΄υλίοηι Πίτεῖ, δ ες Ιοαμιεπαί τατίο, οπιπίμι εἰξ ςοπιπγιπίϑ ἂὲ πατία τὸ5 εξ 
βατδατίος, δέ πιο !εόῖυ αἰ βηςΠ{5, χαίρρε γεσεάεηβ ἃ ἔσγπλοπε παιατα!ί, Ὑ τ πίη εἰξ ἀἰιοὺν 
εις (εγπιοπε τεο, ἶτα πΠ{] ας Π{118. β 
Οὐοά ηυΐς περετίη μᾶς ἱπιεγρτειδείοπε ποεῖ οἷα εἰΐπηο5. π {105 συ ἄτι παυΐξος 
εχ ἃρο[ο]ίςοίεεπιοπειίεα ἐχ πυ]σί ἔθος, ςοηἤιίαε πάίςοπι πηειπι» ὃ. πιοχιορίπου πα 
Εἐἐ{εἐπιεπιίαπη, 
Ἰδίάεπι υἱάδεδίς σοι ]οοίβ μα! οίπατί Ππείπεογρτείοϑ ετίαπτι πιαρηί ποπιίπίδ5, (ἄτι οΒ 
[εὐυνοηΐβ υἱτίιιπ. ΝΕ αυΐβ Ρατος ΠΌ]Πυπὶ αἰ εἴϊε ἱπςοπιπιοάππι,, εἰ φυοα ρδγπὶ Π111Π}2 
εἶδ {ἴς ογατίο, β 
, Ῥοιτὸ συαπαϊαπι Βαϊ ἐπ βοίαπιτνίη Δροοίογιπι δέ εὐδησεϊατιπι ἴγαςο ἰογπιον 
πεποππα]α εἴπ ρτβεῖεσ τατίοπεπ σταμπηπηδτίς απ)» [ἈΠΊΕΠ ΠΟΩ ΕΥΑΐ (8. (5 εὐ 05 τἄταπι το 
Ἰασοίπιογιπὶ ρεοάίσοίοταπι ἀαἀἀεγΈΠ.118. β 
Ετἐουταῆης χιοά {ΠΠ|5 τεπηροτίρυ5 ςοπάπςεβατ, τε ροίϊο οσιπὶ ογατίο εἴϊξεε ἱπεοοη 
ἐἰοτιπυως σχρεαίας πιυτατί : αυδπάο πες ροίτο!ςο σαϊτα παηουταπίαυν ἐρὶ (ςορί ἱεα ἐπ ον» 
πιηΐρυς ἐρ᾽επάοταςςεπιε εςς] εἴα. ΟἸ αν ἐχρεάίοραζαροίζοϊοϑβ ἐὸ (γπιοηε υτί, υΐ [Δτ{Π᾿ 
πἰόρατεθαῖ, δί ἃ Πτογατίς ρατίτογας ΠΠῚτογατίβ ἐπεο Πσοραταγ, ασυλπασαμίαεπι δ (μεζζιιπι 
Θγτίαςε Ιοηυθτ ἀρρατγειπιης οἃ γατίο δάεο ἰοςιπι ποι Παρ οι, ας 8 συ [,διἱης ἀἰαἰςεγῦϊ, 
πουα δα! δυτίεπάι γαιίο ἢτ αἰ ίςεπα ΟΡ ἱπτεγριεεβ ποι ἃροϊοϊοτᾶ (οἱ ςἰπιοβ.. Ῥγοίηε 
υτ οἱ ἐπὶ αδαῇ ππγρο Το ϑα Πησιια ηιλπὶ γε ρεγεσηῖ αασοὸ πγακίπιε ςΟπιπεπιεία ΠΠα 
τὐπάιοδ[ὁ [που αοταϑ Πτοταβ ἐο (εγσισὴς τγασί, οί Πτοπγηίθι}5 [υἈτίης (ὁ (5 ΠΟΠΊΠΊΙΣ 
εἰς, ΟΟπμφηΐς οηίαυ ἰὰ οἵ (Οταμαι ΠἸπιμαινηυοῦ εξ το ΙΠἐπιυπι;Θμοα ἀίδιιαι εἰξ ἀς ἰετη 
εὐ λστει πιοῆς .5- --- - -- - - --- »-- -. - 


ΣΙ 


-- ὦ "βεαυίίμλιι αμος μι ἀυ[τίλπι δάμη χοτίηι, ..... 


5-ὉΟ9 ΟΥΟΒΡΑΜ ΑΟὉ ἸΝΡΟΟΥ ὁ 
τϑηὲροίοίϊίςο, ἤδη αἱεςίπ Ὀτγατίοπε αείεγιπι ἱπιετρτει,ασιπη (ΕΓΠΊΟ [ξ οπμδηι 8} 
δβυςοῆειρτοπιίίςιιος πλυΠεἰτ τἀ ἰηἰ σοι πη 1Πί8, 

Θ(ΟΡ ἐαπὶςαυίαπι ἀϊαίπος το ἐχροαιίεί ποτίζει ιετεί, αὰο ΡοΠίπεὰ Ρ᾽ασίδι8 ΠΤ} 
σὶ ροιίΠίπιιπι σειτεη αι εἤξητίη Ππσιιαπὶ ρα! ςαπὶ αι (“εὐ ΠΙΔ 81, ᾿νΝυπείωᾳ μευ πέ᾿ 
αυΐάλαι»ος ΑΙ ἰχιοιίεβ πες αὐ ἐπα ίεία πες ὃ ἐπηρεγίε5 ἐπιε ΠΠραηαγ, - 

Οἰποη Ἰοει ΟΠτίἢίαπίς τεῶε!οσαί, αν Αυσιυείπιις ἐπ δ τί ᾿ς ἀοείπα ΟΣ ΠἩδηᾶ 
στδηιπιλιίςαπι τε οαμπεηαί πιασιἔγαπ|, ΡΟΠίτ πιο ἀττο5 πεςολτιίαβ ἀἀ Ἀςτουιπιιοία 
πιίημπι ἐπι εἰ ἐσεηιίαπηζςυς τοὶ σγλπιπιαίίςοχιπι ἔς 1ο]18 ρέῃ ἔπητ οπιηίας ςαγῖοῖ ἱαθοσζώ 
δεὶ5 ἐχοσυεοίαϊυν δείαϑ {ΠΠτυά 5,8 η ἀἰςαι πιεηἀοίεοααίν , 

Ψεηίη αἰ Πεςοπιπιοάί, ἐειίε δος Βοηί ΠαΡει ἐγπιοηΐβ εἰεσαηεία, αιοά ΠπΊρίεχ Πὲ 
δ πλιυτα! δ᾽ αυμπιίπεπχεηάαιε Ιοηπεπάϊ ἐχοεπίο {π|Ίρεςίεβ,. ἐξ πνάνι 

Ταπιειῆ πος ἐπ δ οπεαροοϊοεν»υσά ογερτο ἰαπι αἰ ΧίΠΊ115.ΠῈ (γ]]απι αυΐξ πι. 
(λυπεῖς, πιὸ {γπιοηξ {Ποσιμιγαίείο Πρτατγίοσγυμτι αὐ αἰ οηυί ἀεργδυδια, το Ἐἰτυίπιι15, θτοίη 
ἄεπεαυίβ εἴλαιει, Πίς ςοττίρίς εὐλησο! ὦ, Πίς ἐπιεηἀας ργεςζατίοπεπι ἀοπηίηίςασι: [εἰς 
εοὐΐςοϑ εἰιασεστιπι ἃ πιο 5 γερυγσαῖ, ΪΝες πιασίς οδίμσσαι5 1:8} αὐ ςορίϑ εἰιεξ 
εἰκίοτάος ὃ τεπιρίο ΝΟΣ επί πὶ αυίςηυία ἐπ ἐεπίρίο εἴϊ,ςστίηπο (αηιμη εἰ, βιὰ 

᾿ Ἰλανί αὐίςησία μές αεττίείπτογρτοβ, [ρίγίτ Δηζῖο Πρ ει ἀἀ(ςείρετε, δ ΟΡ (4 πε εἴϊέ 
αιυίς μίης Φειπησίλτοςιις ααάεῖ τερτεμεηάεῖε ΕΠ εγοπγπιιβ απο ἀρὰ πυης]εσίρπῆς. 
ποῖ 8 ἑαχαπϑιπυποίεπιεπιίβοπυπς ρπιοιεαβ ααοΐ δἀΐειιπιε τπιαῖς (ἀ αὔεηοη ταί 
ἐλείε, οτίατη ἰη ἢέ5 {δ υί8 απο 5 φαίτε πιιτο ΡοΙὲ κε ἀίταπι υτγίαίςο το πιεητί μευ ηζ, συ 
αὐάφης αϊμπεγίαπι ἱερεῖς Ογρτίαπιιβ, Ἀπιρσοία δ Ἀυρσυπείηιες (ὐυγ αἰ η ΤΟΙ ξηΐ ο» 
τ ]εσπιη αἰ ςαπιηῦ ρετ οὐδεισι [ΕΓΓΑΥΠΙΠῚ εςεἰεὔπιρτο[ετιίηι η Ρί Πγΐ5 τ 
 ΗΪϊογοηγπιδ ἐη ρες λτίοπεα [εἰ Δετίααι, ΡΙυγίπιιπι πίετε Πξ ρυκἀτ πίε δίεπι δίῃ 
ἐετρτεῖεπη ἐἰπαυίορίτίτβ πσπταγα ρτράϊςίοΠίς ετὰ ἀἰμο ὃ πειδόσι ςορία» ἐα αἰις ἰη 
«εἰ Πσ τ εγαπβίουι: δέ ταπιεη Πίς ΕΠ ογοπυπλιιβ αϑίς ἐς Θεριυασίητα, σου πὶ Δ ςτοσίτα5 Ρεπό 
ἐπί εοτοίαη ὅλ, δέ σὸς ἐρίς ΕΠ εσοπυπιιϑ ἰαζείυν {πὸ ρίεποϑ (ρίχίι ηῶο, ἄτησηιο 
πουίτ Πυΐ8 Ηίς διετίε πιογργεβιηδαι πη ΠΟ ΓΟ 5 μΠετείλεις Δυσυπίπιυ βρεῖς εο5 δάπιο 
ἄυπι τοπυίτος ἐὐαΔτο 5. 

Δυδίιτοτ πίμῆο ρῥίιι5 Ποπογίβ δίς ἱπιεγρτειί ὦ εδειί χυὰπιὶ ϑεριυλοίπιία» σοι ςαἀἰτίο 
δεπι ποῦ τατο (δασαπίιν δέ ἀροίο ἰ εα Ππούμπη τγδηβ᾽ατίοπειι πιαίϑμ οςς οἰ, {π|ι}} Δ 
ἥὰς πλίζα εἰξ πιο Οὐ ΈΠῚ. ; β 
ΓΟ Ἀγχαπιδαζοπι ποαηί μίς πηί πος Ποποτίβ παρειαὶ ἰπεεγρτειδι15 οπγχαΐδιι59 ΠΠυ͵ΐὲ 
ἀπ οδυίαπι φαοταηζουτν υίς ροιίμ5 υὰπι ςοῖετ 5 Γἀερ ει οπηηίδιυιβηςροίοτίβ πίπγίτιπι 
Δητίσυλίία [χα εἰξίηἰτία. ἕω ἐ 
, Νοηέφεπι ποποτίβ ἀεβείυτίπέεγρτει δζ ευδησοῖ ας, Ασα αὐ ςοπςίππαξαιε 
ἐε[οτί δίς ςοάίσεπι εαποοίίςιπηος πΠοποείβ ἢδί ρου]λδίς ὟΝ εὐΐδηζυῦ οὁπτῃε8 ίη τε εδἢ 


πρεϊίςα, (εα ἀἰρατί διπαιίοπε,] πιὸ ἀΐμιι5 ΕἸ εσοηγ πη ἰΠγοεγργείιπι ορεταπΊ, αὐὰ ΠΟ ί5 1» 


ἔτοβ [ἰδτος ἐπ αἱ ίαπὶ Πα συδπι γαπββιάεγαηι, ςοηξετί οἰππὶ[ππάίο ΔΊ, ΓΩΠή,ο αυϑάαιι 
ἘΣ ΠΟΡΠοητίβ, Βδιομίβ ἃς Γεπιο ἐπ επίβ ορυίςυϊα [νατίηί5 ἀεα!, 
5. ἀεἰι5 Ρὲῦ (δία ρ αι Π1Π| ᾿παῖυπι αἰ ρσορ πειίαπι πευΠί πηι, αι πείατ αὺῸ 
᾿αὐίηι8 ροῦ Βοιηίπεπι [πσττ8 ἐηΠ τι, επί ποη δας Ρεςυ]ατίϑ αἴ λιι5[ρέχέτι5, το 
αἴο υειταητιν δε [Δοσί, Ἵ β 
ον, Ὁ οιίες ΗΙεγοπγπιι8 Οἴγξςοβ οσιποάοχοϑ (ξαιι18, αἀ ες αυτοτίλτεπι Βὺ πιπιῶν 


κῆὶ, Τπεοδοιίοπίς δέ Ασαια, Πατειίςοτᾶ ἀΑἰΐληταπις ϑζ ποδίβίηυΐάεπη8 αυἱϑβ χυίά 


ςοπμποηῆτεη ληίΐεῖς, Τ Πεοάοτίοπίϑβ οί ργαίαδία εἰς ἐγαπβίαείοηί Βεριυαρίπελιίη, 


᾿ἄἰκαι πος ΕἸ ογΟ ΠΥ Π1118 ΘΠ ΙΓΔἢ5 Τρ Πυΐ5 Ρτορ Ποῖος αυΑγτι 1, 


Οἰιοάε{πχιὰ ΕΠ ΕΓ οπγππιιπι Ορε{πη115 ἑητογρ τς οἰξ αὐ Πἰπρι1λ8 δέτετα οριείπιε πολ 


᾿ορίποττης πειπτα ἱπ τε μος ςεστο πτεγργείε εἰ εγίἐπξουίοτεπη:ης ΠΗ] ἀε πιείρίο αἰς οἷο 


εἰοίς. Ἐλυιειῆ υἱάεεας Ηἰς ἑητοῦρτοβ πηασίβ ἱποοσίτλητία ρεςς δε; ἱπηρετίείλ,πηιΐτας τύ 


υίῆεπυΐσο ἑἀίοτατῇ αὐ θι}5 {18 τη (τ εσδητατ, 


Ῥοιγὸ ἢ ρτουίαβίπιίπιεγρτεῖς τεσυίζαπε ἤλτιπη ᾿βέθυ: (πᾶ αυ ἀορἢ δῖ υο ογὲ 
Ὧι15 δ ποίίβ ααπιςσπιιιηΐβ οαμπίαπι ΟΠτίΠίαποχμπιρίτίτι9, αμί (οἷοί υδετίι15 ορίτ τὶ 


δ᾽. Σ, - 8ϑύυηὲ ΓΑΡΙΤΑ ΑἈΟΥΜΕΝΤΟΚΥΜ ΟΟΝΤΚΑ ΜΌΟΚΟΣ ᾿ 

Θιπτὶ αι Πιίτίβ πτοάί5 αιτο πὸ 15 ἱπιευρτοι Δη το Ά)ρίείλτεπη δύ ἐγ δἰ οπξ, 
εὐπτῷ [πιὰ πὶ ΠΟ ἢ {ἸΡτᾺ (εγλρἢίςο5 ἐρίγίτιιβ σο σσδητ, Πμ1Π|{πιογίπη {{ αυ18 ΡΕγσο πίε, 
(ἸΔΠ 15 Ππουίεϑη Θασπιαῖα, [τ τει8 απ ΟΠ εἰ ίαπι185» υἱγαπ πιο] εν ἰῇ Παρίτυσί ἡπτηποά 
οχρεάίτο τεβροπάολητ,αλπάο πε ποπιεπ ιάειη ποπχίπίς αἰ απὶῃοιυίς, Ὑ ἐπμπὶ πες 
Εἐχασσογαπί, 0 πιέιί Πηοιολητίπι! ({2Π|, ἜΣΩΝ: ; τῇ 

ἰδοποπιιβ Π{ ποττεπιί αὐ μῆς Ἀπίιπι (ρίτἰζυσπι, αατ ΕΗ ἐτοηγηο ΠΕ ΠΟ ΠΕῚΣ ἐν 
τηεηάλητιί, ὐσεθίιηιιβ εἰπέ επὶ(ρίπιιπι ἀξ ι{Ππ οπηηίδι}5 ἐςο! εἴς ἀοουίθι5, δέταιπεα 
ἔλϑ εἰξ Ὁ ΠΙοσαπι [ξητεητία γεςεάετο,Π αι 5 ΠΊΕ 18 αἰαυ τερετγεγίς, 
 Ἀτρεκιπίατοιι {ΠΠ πὶ (ρίτίτιι5 αἰ ατιτηι ἰη (ΟἹ 5 ςαποηίοί8 [5118 οτεάετεπεςεῖξ εἰϊδιίη συ 
δυ}5 ηἰἢ 1] οἱ χιιοά ἃ τιεῖο αἰΐοτερει; εἰπῇ (επί! ππππταπο ἱπιεγάυι ξοι5 υἱεατιγ, Ὗ ἐν 
τη] Πίς αἰπίπσιεπάμαηι εἴ αυοα [τείρτριόρμεία δυταροίζοί 18,4 ἐοὸ αποσ πεττίε πτεῦ 
ῥτόβδυς ἀερταιιαυίς στείρα Ν᾽ υτίτι5 αἰίησιεπαα εἰξ ίπτεῦ υὐτίυπι ἐξυπηοπίβ, δύ ετίηι {δ π. 
τεηιίος. ἈΠΟ υἱτίμπι Γετπιοηίβ εἴτ ἐπίςτρτίς ῬΑυ πίῃ ]ο φοητιμ εἰ ίοΥτι15 εἴπ ἀροῖο 
ἴυπη,ιιδῖ {1 ἀΐςατιν σείξαηε ρεττυίδιτι τα πίςδηη. 

Β υτήις ος Ποποσίβ δί αὐποτίταιίβ ποσὶ ἀεί ργορῃειείς δέ ἀροίξο 5 αἰ ἐπ [ηἷ5 οί 
αγἰπίδιι8 φυσ ίη (σαποπεπὶ τεςερίτεςςἰεἴδ. Ὗ εὐ ἤθε εξ εαίπι ῬΑ Ϊ πγῇ5 ἀἐ γε ἐςτέ 
ΡΠ ερίοἱας.ηα τασιεη ἐ ριοα τε πο (ἰλτί τῇ {1858 σοσεγοπηαγ ΠΡ Ι εὐ τη ΠΕ ΟΥαΖ 
εὐ πᾶν (ρίτίτι5, υαΠτο ΠλΐΠι15 σε αὐτοτίταβ αι (Οἱ 5 (ὡαποηίςίς Πδτίβ ἀείδειν, ἐὺ 
Βυεπάλ εἰξ μι ίσποιο ἱπτεγρτγειί, ὃζ απί ἀς πιπγοῦο πλ]τοτὰπὶθο5 Απσυξίηυ ἕατεῖων 
(ηΠεραγαπι ἐπι ατ08. 

ϑεᾷ παποτεςερίτεοοϊεῆα Κ᾽ οπιαπαῖνε αυΐϊδεῖη ΠπιρΙ οτος πογᾶ εἶ, ΟΒίσπιες χυί ὁ 
[εἰ συ Ιεσας ἐςο εἴ Κα οἰπαπαιςοπιρετείεί πιὰ ἀἰποπατε Ηφεοι δεῖν ΠΗ ΠΕ ΟἸΔΙΠΟ ΠῚ, 
΄υσε Πυπππ|ὶ 1Δπ| τεάετει ἱπἢηίτοε υΔτίειατίβ. οςιπι οδείπαίς, ἵΝες ἑτα γέςσερτα εἴν αἱ πεΐαϑ {{Ὲ 
ἔῃ εἃ ςοιπηπτοηϊέγατε απο] 015 τε αἱ ροτέγας. ἐστι 

ϑης αυίογεβ συ {Ἐπ ίμτ ἤος πιειῖτι ποῦ ἀδιηηεης αι Δειη, ἐεα ἱπαἀἰσδτουν Ὡεγρτῶ, 
[επὶ ἥτιεπὶ τοῦ ἀπηίς ποποζαιίς εἰς! εἴ 2,4 τ} βάτιιπι οἰ] τον τυ Πς τγαιατα, Εἰς ἰῇ Ῥατ 9 
ἐο δηι Π]υτασηοίςο σ!ραη}6] ἢος αγρυπιεηῖο ηυού ροϊεγίονίδιι5 τ τἰοπίθι18 τη} 
(ὑπ| πιοάεγατῖι5. υείς ἔα όϊατιβ ἑάειη; ἢ ἐπ ρτίπγα {ἐλίίιτι σεαϊτίοης δ Π πη λἀπιοηίτῃς. δε 
αυΐϊά [λοίλ5 {Π|5.υἱ ρετυλπείλπι ποη ἔειεπάδσι αἱ έζγαπίυτ, Πςιδί ὀχ οἰάές πν ἢ ἐπεγρτον 
κεῖὴ ἰαἰκίηίγε ςορίας ΕἸ πιαη εἰς ηυοὰ {ΠΠ{|πῈρίπρο, ποη ἰπηρίποο ἔα ἢ αὐ πιρίετατίϑ ςτίν 
κηεπ,,8( αὐδίττοσ α{ΠπῸ|τὲτιπὶ ΒΟΠΙΙΠῚ, 

[λαπιπδητῖ αιο( εἰεποίβ δ. ἃ ἀπηοιλιίοηίδι:5 ζοπιπιοητῆ5 ἐο]οεςοίποϑβ ας ίοςος 
ἐποοπιπιοάετεδάίτοβ, ςΚοπαία}8 {{Π|Π{π|π| ἐπ ὡοητεπηρίιτι αἀάιςεῖε, Εὰ πλέῃ ανίδί πη ζῇ 
ξυίε, εὰ πος ΠοΙ {5 δέ ἱπιρτοδίβ οἰλπιογίδιιβ ρ᾽ασίπποσιην αὐἰαζιι5 {π|.5. ἡι5 τεημίτίςαν 
συ τΕΠπΊ,η ῥτίπια Ὁ ἰτίοπο Π]Π15 εξ αὐἰάίτιις ἱπαὸχ πυίαϊποάί, ᾿Νερ!Π οί ροτεταητίπο 
ταιαι [ατγατιι5,{ὸ ἱπετὰ ἀοπιείπίςος ρατίδιες ςοπείπυϊεητίε εγυρετγᾶςίπ ἐγεαπεητεβ ίςῃο 
᾿χίςοτιπι ςοπιοητυυΐη ᾳογαβ ας ρΟδ]ίςα5 σοηςίοπο8. ἐπ 045 ἃς πιεηίᾳ8 πη ου ρηπ 
εἰραμ, Ἐξυο ποηςῖδνες εταῖ πιοάι5 πεσις πηί5,ἵΝ ες ογδηγρ ἐδ εἰ αι απ πῆς ἀρὸ 
Ῥρητ ίξα Ρῥ]απὲ ἐγασίςα ρεγίοπα τευεγεποπιίπίςαηί, Εγαποίίςδηί, (υπηεϊ ως, (λττο ἃ 

ηἰ :Ὀτρεῖοσ τε σίοηίβ πγαίεἰζδίειη εἰἰλπὶ ἀούϊοτί8 τίτι!ο πηι] εἰτ ΙΔ πί ἐπηρεγίτος ποπεγαθίεϑς 
αυίαλιι ετίαπι πίττα ςοηΐρίς ἴτας {ἶ αι λέ ἐκοίαίείη [πές ἀἰθμπι [ετίι}185, ΠΟ 
τιπ| ἱπ)ρτ δ Πίος Ρετυ ητίος πιασίβ ἐταῖ ἱπιρυταηάιιπι ἃ αἱ. 

ἈΠίραΡί ἀἰχί συοίάαπι τα Ἀὐρβὴ αὐτρυάεπαο εἐσζοτε ἰαρίοβ, ᾿ίςεγε ροτεγδπι ηΠρΉΓΕΣ 
αὐτιπαηϊεξοειτοτε ἰδρίοβ. δε ρυταπεταγρίτεν δύ (ςεἰογατείεπηρεῦίάεαι υαἱετε. ἔσο 
ἐυγρίτες ἀϊχί, ργο [πἀεςεητετ. ἃς πη δί υἱάεῖ οπτηίβ ἐπ (στρτυτίβ εὐτοσ εἤε ρυάεπάςς. ΑΠο 

υἱσυγθεατις ΕΠ εγοπυίηι5 αἰ ἢ5 αὐἀλητίθ5 ργίογε ἐπ ἃ βάίλαι ςοιππιεηίατίοβ, [οτέε 

ὴ ετδιυε, ϑί ποη εἰξ ριτάεπάι5 εὐγοῦν μεν ἐπιρτυἀεητίαπι ςπιίείτιτ, ΕἸ πΥ πῖυ 8 
δέ {ΠΠ08 ςοπιπιεπιλτίος ἰεάθο Βοποί δπίπιο (ςείρίεσας, 

Μ ιάεδαπι δύ ρείίοί ἀοίοτεϑβ ο εἰπιοβ ἐπ μος ἱπιεγργεῖο οπ{15 πεγοηξ ἢ ςαἰίσαιέὲ 
ἘΠΙετοηυ τ β;Πποη ἐπγτεηήδιπς ἡ (εη[15»οτατίοηϊς υτία περ] 5. 8. ρίαςυΐαιη εἰς ἱπαίςα, 
τὸ ἰοἱοσοίίαγαπι αι εηίιπιἑποουιηοάετεάί, ααλπίο σγλιιῖι5 οτίπτεη είς ἑἕάσαι ἔδοεγα 
ἐπ υςεοτί τε απιεητονηιοά οἋἐρη αἰϊειεγαηι οι, αι ρεπετοῖαπὶεχ ΗΠεδεβοζᾶ δύ μα 
Θποτγμσπιίοηιίθυ5 ΠΟΡ 8 γαίας ΠΙεγοπγιημς τα ςδρ!ιγεβ ἐχεζετιπίαμ ἢίς τ πότ, 

ἴδῃ» 


805 ΟΥ̓ΟΒΡΑΜ Α΄ ΙΝΡΟΟΥΟἙ 
βδαίδαίπιγορτ πε πἀ1πιεγιπι οἰίαπι οΠ[ Ἐχ (ἰδιπόίτο ρυσηδέες, ες πὸς συίϊαυαπὴ 
ποίζαζίπ τις, Ν᾽ εηϊη 4ἐ Οδρπηίοης Πεδι» ἕα!ς αυἀααπὴ αὐπ{18 εἰξ [νά πὶ δ. Βυγσεηί8. 
Εικιυξαάιυίιοβ οα Πι; ΡΔ0115 ἐρίίςοριιβ δεϊπριοῃίμ 5, Β, Ὁ. ὙΠΟ ςαὐἀίΠα } 5 Τα 
ἐεϊδπιιβ ἱπ υὐπῳ Ὑ εἰξαπιθηταηι, Εεἰς ἐπ ΡΙΙετίπι, Απρυ[ίπυ Ἐπραυθβίπιιβίη Ῥεηταν» 
ἐευςπαπι, ΑΒ Πίδ ἱππυπηεῖα ἰσςἃ ριοἐεχιπίαι ἐπ ααδι15 1} ετὸ ἀ{{Π6 πείση 8 ἰπτεγρτεῖα 
εἰοπ ΗΙεἐοπυπΊί, Εἰ Πουιπὶ Δθοτεϑ σἰτπ|Ρ] Δ Έ{, υζοεηαιπὶ εΠ Εχοίρίδτι [πηὶς ἸΙείοτα 
ΠΊΟΠ ἐπεί τσίι5 ἰηΠιγτοχίςοὐθίϑ. Βεα Ποςέετε υἱὰ επί οπηηίθι15 δα τ65 ρυφεοίδίαβ υἱλπὶ 
ἀρεγίεπείδι5, 7 εὐ ἢ ς {ππιρτίπτα ἐχςεῖσο {δ 11, β 
Ῥοίοσιαπι ὅζερο αἰ ΠΠπἸι]ατεἰοἱἹοεςίπιοϑιεα αἰΠίπηιατε οἤεηἰς]π| ὦ ΄οα ἐπιρίῃ 
συπείοείρεισγαγαπι ἐπαείατοίεϑοποη εξ οἰαΠ τ45,{δα ἐπίαιαίτ45, [πεεγρτοβ πε] πος οοίοτε ἴα 
εἰ5 ὀχουζαίαϑ εἴτ ἃ (ΟἹ δεί5, πο ( {4 (ςτρίς Ποπ᾿ ἐμ τ|5.[ς] ρτοπιίίςιιος ΡΙεδί; [ΔΕ 18» 
[οχιογίδιι5 δ ΠΙΠΟπίθι15. 
Αὐιάίο φαοίἀᾷ αὐεοίιρειείοίο 5, πὲ αἰ ραείδειν ἱπτατυίατί ἃ πεγίϑ ουδῆσε! Πατιπὶ 
ἱπ ποι οπάο, (Οὐδ ποτο {ππις πείεῖς ἤτνας ΠΟΙ͂ Ροιίι5 ρεύεγίεσε, Γλυιαθι15 τε οσίταῦ 
ογατίον είς ςει ζοτροτο δέ (εητεητίᾳ πε αἤίητα, 5. τυ τε αἰ ροιεῖι, πο δου 
ἡχίηιϊ5 Πλε Π πῦ ροτείϊ,ρταροίϊεγα πιοηἰπιεύργειξ πεγθογτεπαςξ ἃ ἐξητεηζίᾳ ἐρζοάογο. 
ϑίργουίζιβ ςστεπάπης πεγθαυπι εἤξιιεῦρο γος αμπ|, οὐσ τοτίεβ ἃ πευδί5 τεςοάίἐ Πὶς ἐπ 
τετρτος» αἰ] πο είε5 πα }114 ἐπυιίτατι!5 ςοπηπο ἀἰταίεν 5: {ἰςεενείᾳς ἐεπηρεῖ μος Προάϊάἀεπὶ ἔχε 
ἰητογρχοιί, ας ξητεπείαιπ Βοπὰ Πάε τε ί8 συὰπι αρεΠἰπιί5 ἤε, ὸ 
ΪΝες οοπίξας πες ριοδαδίϊς εἰ, Παπογαια απ] σο ατίαγε το Οἢ ζ. ὉΠ] 15 γηοάί αὐτοτί, 
ἐλτο ΠΠ σοπιρτοίραταπ ΙΝ ες ριόβαδέϊε εἴξ, ἰη Ἰγποα 5 μας ΟἿΑ ραΐτε5 υΠ 05 δες, αὺς εκ 
(Πισοίβ,} ατίηΐ8 ας Βαιδατίβ οοπίααπι Ποσιηι Α]ΐ15 (ὔτρεςε οὐτα δι αἱ 9 Απηθτοἤιιηι 
(ἐαπιεδαιταυ Ἰίι5 Ογρτίαπαπι στ αἰαὶ Πεπιρίαπι, Ἐα ταπειπὶ αἱ ΡῈ ΒΓ Ὁ ΤεσεβτΑ ΠῚ, 
Ὡς ϑερτειπασίητα ποη ποίεε ργοπαηςίατο ΕΠ ςτο ΠΥ ΠΊ1159ΠΠ05 ποτε που 8 αἰ ίσιυίς 
αποά ποῃ ἐπιε Πσοραηῖ: δύ αἰίςιθί ςοπιιευοπεαὶ Ποττπὶ ππεπάδοίμι ἀρρεϊ ας, ες ρα 
οἷς ἰοςίβ πΠοπιγίπατίηι ἐπ ίςαῖ πταηίἐο!ς ἰἀρίοβίῃ τεάάεηα (ςχίριμσος [ςητεπείᾳ, στ ἐρίει 
ρυτοπη 5 λουΠοσίατι οἤτεν πιίβ 85 πΠοοίρποιο αἰ επεία 
 είταν μας ἰαπηνυΐ ἀἰϊά εἰν, 8 ΔΙ] ος ἐςς εἴα ᾿ὸ οἰηαπαιΠ Πι γοίδπητναῖ Ποῖ 
ατίτας (οἰλίπασι δ Η οτοηγ ἱἹερι ὃ. ΑἸ το απ|; δέ σδτις εςς οΠα[ίςιι5 προπιιπιεῖο 
εἰ ςεοραταῦ μας αἰἀἰείδε, ΓΝ ες ἤς ες ἀεσεγπαιηίμ{ΠΠΠ|- τῆς, φαοα ροΠΙς τε { πιο 018. 
τᾷ οἱξ ἐςο εἴα ἐπείο ςοπυοοΠ6 ποτοῦ 5 τε δη τί, αι αιιοὰ Βερεμπασίηια (ἴτδ 
ζευειτογαη αι ποιθαπὶ γε αἿεγπισπο ρου 5 ἃρίιζαό ἢ σοῦ ραἴδηι τοι αὐτ8 Ισσαξ 
Δυσυξίηπηι ΠοΙοαυυτίοηίθι5, Νεςίάεο ἐείρυ ςοιηπιοαίοτεπι ἑητεγργοταιτίοποπηθς 
ρΡυο δῆϊαμ εἰ ρετν ΕΠ ςγοπγιπ,υὐ αὐ δίτγλητιτ, δ εχ ρας ἀετιπῃ εἴ, 
“Οὑοΐῇ αυΐρ οἠϊηίπο ςοπτεπαϊησαδίτι ἃ ἱπίογρτειε αἰ εηείς {πὶ εἴτε, Βείμηυπι 
ἐχοιίεί ει Ιοςα,ίπ συΐριι οἴ επάίμπη {Πππ|π| Β8 [8Π| 6] ἀοΥπτίτα ς τ1εἴ ΙΔρίπὶ εἴς, ὑεῖ ἐτα 
ἑηίοίτο τε άϊάις (τρανοῦ {Π 8 ἱποοπι 141 ἱπιεγρτειατίοποπι ππτπιαίε5 τπεοίοσέ 
ἀπ λητα είης (τ εδαπίβος ποθὴ ςοη(]αεύαπέ σέρςοβ ςοάίςο5υἰπΠσηίτον [ἀρί {{πε᾿ ίλαι 
ἐηίηὶ ποὴ αὐήπὶ αίςεγο, αγρίζον ας {ἰ ποιίοτᾳ (τ αυδπιὶυ ποσατί ροίίπτ, ξλιεαπη τ 
τεῖρτεεειη ποιηίπεπι ἐμ {Πξ,πε αι αἀίςαπι ἀοοΥΒ 118. 3.6 5 
τἰφ πιῇ οἱ εγας ππιὶμυϊπιοάίνς ρτοραθέϊς Πευίεο Ριατίοσγαπι πάλ πη Πεῖρτοίπ 
“ει ητορτειατίοπεπι ρρτοβεξεςοϊεἴϊδ,ςετίο ἀερταυα οπόπὶ ΠΟΠ ἀΡΡιοθΆΐ. ᾿ 
ΝΝεῳ αυίοσαίά τοςερευπι εἰξίη υἱιπ| εςε!εἰϊλῇιίς,ςσείηεϊο ἐεσερτωπι εἴ ἰμ 4 ςίο, δὲ 
εἴλτι Τα ἐγγεριιητγα τα: σοηπίμποτ ἐςο[ εἰϊνρεφείειπι ἢ ποη ὑ εᾶτεν δα Πάεἰ πιοτυπηῷ; 
ρει Πα ρεγτίπετε, πιὸ βε ροτεῇηις πη Πος σεποῖε αιορδηι τη γρι18 ἱσπογεί εςο εἴ, 
Ομ [λλιηαίτ5 πος περοςῇ ἤλτει ΕΠ ἐτοπυπιοντ πουιπιτοαπΊεπεῖ ἐκ (ἀγάσοουιπι 
ἐοπείδειβ ἐπιεπ δύο Πα θα ηἰπηίγ ἰδπε τιπὶ ἐςο!εἰἴᾳ απο Ιεσεραι, δέ ἐοεία ἢ 8 (ες ΕΠ 8 α]έ 
αυσείεσογας, [ἃ ΠΙγποεγῖ ἐγατιχαί ΟΡ 5 ογατ ἐπιξάλείοης ΕἸ ΤΥ πγπιίγ ΒίΠ σοιτυριῦ, ρα σα 
ἴλι εἴ ἐροε ΠΑ αὐ τῶρυβυτ, πού Πείπ με] 15 πεττεη δ, [ἀεπὶ ἀίςο ἀε πεῖεῖε ἐο ΠΊΕ ΠΟ, 
νου ἕάεο πϑο αεαιτογίταβ ογίρταγο (Δ οτγο ί πιεηάο το στυτ ὲ ςοά εἰ θι 15: πὸ ροτίι5 
υΔοί ΠΠἀτου ἢ ςοπίξοι πο5 τί ἀσργαιιατίς ἐχδρίγίβιις: αὐ ἰά ςεῖτε περατί πὸ ροτείξ, (μην 
ςοπηπηοσο ἢ πι}}Ππ|5 λα πιοιιεγοῖ γεπις πηι εἴ τεγιπὶ Πυπιαπδεῖϊ παιιγαίεπηρες ἢ ἀεῖα 
πίῃ σοί ίτμπιι τε ςοηἰμ 5 Ἔχε ρ ατίθ15 υδο Π]ατευ ςΠρι γατΠ αὐτο τ [2 8. 
τι 3 (ριίφηάυπι 
ἙΦΑΡΙΤΑ ἈΔΟΥΜΈΝΤΟΛΥΜ ΟΟΝΥ͂ΚΑ ΜπΟΆΟ, 


““«Οριαπαυπίυς πα Πατπὶ πιεηάυαι ἱηΠτίαςτίς {5 τί5,δζ αὐ τα Θυαπιυπι βευί ροίς Πιερ ΩΏ. 
ἄυπ| εἴτ. Ν᾽ ἐγυπι άποη οδείποίς ροίξαπποϑ πη!ε τγεςεπτοξ πος [ουίατίβ παυδη σοηείπ, 
σεοϊαά ρμίεηιμ Βεπεπορίίσιπι ἀσετιτοίϊ αὐιὰπι πιίπί πΊ 181 ἐπῆε πιεπἀατιπ1,. : 

᾿Ρχοίπάεπε πο υίάξ ργοβεοπηο οπιπείβ πιεηλϑ ἃ ποδί (ΠΡ ᾽ατα δ: ΒΓΕ τίΠΊα5 ςετῖς 
Βίαταβ αὐάοβίπτιβ ργοῆτετί: 8ζ ποβτεπὶ εὸ ἀεααχίενι; ροΐπας ςοαίοΐδ, ἃ πγίπίπιε πιζάο 
(5 αὐτί Πἰσεατ ιν ίβ πος ΠΙαηι [εαιπατιι “»οαπσπάατε ΠΕ] τ ουππὶδυτουταῖς Ροπι τ οσιληί, ᾿ 

ΝΝοΞ εηίπι πῦ ἔς ρεοροπίπιιβ μδπς αἀἰτίοπῷ υἱ πε [π|115 ΡῈ ΟΠηΠΙᾺ ΒΑΡετί ἐπηεπάλιῆς 
[εὐ ηυοά αρυά αταοος ἐτεαιεπε Ππιᾶ Πα ρεῖυτ πγακχίπιες (ΟΠ 4Π8, [6 μοττίπγιβοίπ ας τε 
υδίποῆτα οὐαὶ Οταςοίβ ςδίξητίαπε αὐ ἀἰΠξητίαπι, δ απα πορίβ γε ἐΠΙ πη εἰς εἰ ρίαν, 

᾿ς οδέτου ΠΠ 4 ἰποίαίτἀπιοπεπάα, εἴς (ἡγοῦ υοίδαπι που τεἰζαπιζεί ςοάίςεβ ὦ 
[ λείποτῶ Ἔχεπιρίατία επποπάατοϑ. 14 (αδ εἰϊυίη ἑσσά εἴς (Ἰταςοτῖ οτῖπὶ δὰ οπηδπλ εςεείίας 
πιο ἐοεαϑτείατον ΒυΠΑ ηυα ἀίείτυτ αὐιτεα, Ν᾽ Η{π| εἰξ επίπι δύ πος αὐ γπγλαπάᾷςοηςοῦ. 
ἄδην ρεττίποτς, τ ποβ οἱέπι ἱπ πυίαίπιοάί ςοάίςξ πείαίιη ι18.,δζ τ {5 Δάδες ἀϊοίτυγάίεπια 
τί (πη ΒΙΒΙίοτποοα ροιςία. Ν᾽ ἐγ εχ Πίβ οοττίσετγε ποῇεοΞ»εἰὲ Γεθ δ, αἰ ἀπιοιετε τὲ, 
σαΐλιη. Πα ροιίυς ρεδαπα αυία ]!ερεγίπτ αεεγε5 (ταεί, Οὐσεπεβ, Δι βαπαῆιι5, Βα] 


Πα», τεσοτίαβ Ναξίάσοπιιϑ, ΟΒεγίοἰτοπηιβ, ΟὙΥ Πα 5 ἃς ΤΠεορν δέν, Εἶος εὸ υπι 


εἰς λἀὐπιοηετοαιοά ίαπι πῆς συίαᾷ ἰχοϊατίε τεεζεηῖα ίοςα ποιφῆξ εχ ςοάίος ρομεῆςίο δὲ 
Εἰιοτβοςοίη χυίδυς {Πε ςσίοπατ ουπὶ ποίἔγα πΠ]σ τ ααὐἰτίοπε [«ΔτΠ8. οἰπὶπιεὰ ἀἰΠοπαῖ, 
Οὐδά ἤποκ υτρειαιτοτίτατε Ν᾽ δείςαπδς ΒΙΒΙοιπεορ οοάεχ ηαδίξευτι!5 εἰξ ίππουῦο (εἴα 
πτρηῖο Εὐδείίσιιβ ςαγαίπα]ίς σιοπάᾷ Τοίείαπιι5,π πιοίο ἔπ εἰμ ΒΙΡΠΟΙΠεςφοοτιπε 


᾿ς ειΠἈΓςεοπε ὩΚ πείιβ εἴτις πος πεΐατί Βοηρς ἀεί εχξρίλτ ἐπιίατεῖ τα 8 ΡΕΠΣΡ οἤιία 


εὐίομτίς πὶ πηδα ϑραίτίοπο; ἀἰΠξητίεης αρ ἐο ιιξ παπς αὐ Δ πο ί5 ΟΡ ησίμπι πηαίι] (ς] 5 
ἀείοτίρτα Πτοτίς, ΑΒ 10 εηίπι αἰ Πδπτίατ οροστει, ςδίοῃτίς οὔ απ] σαία Γ λεϊπουτ αἰ! Π6. 

Οχίο τοβίαςγαϑ τειογοηῖεῖ ἃς γε] οἱοίς τα 8445, 8( (ἀςείτοο [ἰσεῦ η ἱπππια πιποηε μεν 
(χηῖες, ἴαπιοη οὐηπί 408 ᾿ς εἰτοσίρείιίοηςε (πτὰ8 αἱ, (οπι Ππιι}5 υὐτίαῖο σι οειε 2 
τ Π πιο ας ργο ΡΠ Π|Ὸ 8 ςοὐςεβ,πες εος ίδπὲραδιςοβ, Εχεοι]ίπη5 πετε τ ἂς τοζεηΠο 
τα πῚ οὐπιοηιδηοσ τὰπὶ Οταςοϑταπι[«ατίποβ. ΟΡίεγιδυίπιις ηυ αὶ ἀμεν ]Περϑης, Ῥεηζια 
εἰἰπηι5 ἱρῆτις Ιοςί (εητεητίᾶ, αἴ τα ΔΕ, ΠῚ ΙοηΠοίλυηγι5 αὐτὰ {εΠείΓΕ ΠΊΕ, τὸ πε Ρτὸ, 
πιιηςίααίπιυς αυΐάξ, (ρα Ιοϑονξ δά πιοηινπιι5: (σαι σαίς Τα ας ΠΡεγαμι τε παυξηζεῖς 

Βούα αραπιις, ΤΠοπιαβ, γτεηῖδ ὃζ Οαιτεηί 5,6: μέ ΟΡ ςζωτίοτο, [ατ5 Βαδέηγαπ 
ποιαῖς, ΑΙ Πἔτοτα {ἰς Βαδειι]υοά ἢς ἐπ ςοάίςε ασυορί (οείρίυπινδυγίοτταε ἀοργαυλταπι 
οὔτι βοχίητ: δ υἱάεητογτεπὶ ατει ρταίαις, Εἰ πορίβ ορτερίναυί τοι ἀγσαπιεπιβὰς 
{ππιπιοτῖπτ υἱγοτοσι δυΓοτγίτατε πεγαπι εὐίοπεπι τες πΊι15’ 

Θὲ πατίοταβ Ρτοσαῖ άπ δ τίς ἴδηι οἰἐπι δτίααης οδίςε8 βεῖαίε (Οτίσεηίξυοείαίε Ηἰε 
τοηγπιίνοτατε Βεάαν, εῖατε ὙΠοιηξ, ἀεπίῳ ποί{τ5 εἰία Π| τΕΠΊΡΟ θυ 15 πΠοάίε υδείληῖ, δὲ 
τλεη δάδες οτίς Πδτίβ ἔπ ςοηξαϊ αὐτοτίταβ. ςς - Ὲ 

Θ.Ιοςα σις ἀοργαυαῖα Βἀεπὶ οἰευαηῖ αγοληίβ ΠΟ πέπιίδ115» (Δ ΠῚ ΟἸἐπι Δι πεηίΠεξ 
τεπιροτίρυ5 Οτίσεηϊ 5». αι ΕΟ ἰη ΝΜ Τατεπροῦ οἷὔαυα,αμεγίζ πᾷς ἄετε [5 πειθί5: Το 

τλτι επίμι αἰ Ποτοπείᾷ ἰμίεν ἐχεπυρίατίᾳ ἱπαεηίπιιβυῖπο ρεῖ περ! δείαπι ἐςεβεπτίαπι, {{πῈ 
ἐκ τοπτουίτατε συ οσα ΠΑ, τ ργορίεσ εοβ αι περ] ραπτ οπιεπάδτς [ςαίρει] γ25. εἰ ρτορίεῦ 

-οοβ, συ ιιοα ἐρ[5 αἱδοτατ,ίπ ἐπτεπάατίοτίθ.ε} λἀήςίππτοε" 6 υςατ Αια 51εὐοτίαπι 
τὰ πατα ο Πδτοβζαυ 5 Ἀπ ἀορταιατοβεέαμαί5 σισάδπι δαἀϊείία αυτίαρεγαζίαν' 

Ατορ οὐ ΠΠε πῦ εἰξαυεικίπ ποιὸ ρτρείοττίπι τεἰξαπηίο, ργοπυπείατε ρεζ οΒεἶοβ δέ αἵτε» 
τἰίοος ἰδ ταητωπι αὐπιοηοῖε Ισοτοιηίτα ποβ:υ Πορί5 υἱάδετειγνδέ αλπιοῦτεπι υἱᾳς 
γοτατοίς ραγατίπι οξε πα ἰπτι5.πεηια δἀὐππηουεηςς85 πηδη γεζερίος ποτ οηί» πες αἰ ἑτα Ρτον 
βτοητεβ (ΕΓ ατίας τεάάετοποβ συοά ἰη Οταςοτᾶ τί παθεῖν, ααίδι5υΠ πης οὐποάον 


' χί Βα{Πτπ5. ΟΠ τγίοίζοπιβ, Ογεί 5, Πδπαίϊι18, 


Ηος ἐοττδίϊς υἱπείπιι5 Οπσεης,ημοά ΠῚ ὨΙΠΠ ἐταῖ αοα ἐξαπεγετυγίη ποιὸ τε πιῆ 
τοιρταῖογ ςοαίοοβ ταςοβ, νος ἄγαςοβ οδιι πγ}}8 οἴ -ατίη! 5. δ( Ὁ υτηυίς Ππρυιδε Ρτον 

Ρατί Πἰπυὲβ ἑητογργειίυβ αἀτιτί Πυπιιδιαυυπι 8 ρεπο Ρτίπηι8 [ςτίρίετί Ἢ 0 ὙῸ5 αἰ ΠΟ 8. 
Θὲ σις ςοητεπαάίτ πα πὶ οπιπίπο πιοπάμιπι εἴ ἐπ ΠΡ τ(8 (λοτί8. απία Πεῖ ἢ 8 Ιο οί. αἰ 


εἴπ ραϊδπι ἀοργαθατα απτοις τι 1 {{πτογαίαογίατίος 5ίη ἔαεξιῃζ Ααοτίοςος αἱτίᾳτοϑ,(υ 


ποι Πημητςοοτγσί,μςαιμᾳ ςοττίσεηθωπι ος υἱάεῖ’,. 
' εὖ ἐρ Θεά 
.Ο 5908 ΟΥ̓ΟΡΡΑΔΣ Α΄ ΙΝΡΟΩΤΟΡβ 


ϑοά δυάίο συοίάαηι τα Ιου: αὶ ἐπὶ απιρ! είπτιιν» (ε οἤεηαίςυ πὶ ἀΑ ΠΥ Πτυ εἰ Δ ἢ ὑ, 
ΠῚ (ξηίεείεἰπ {δ τί σοϑ μαζίεηιις (ςαιτί ἰπππι15,ἰπεῆς αιυςαιᾷ 6} υἱτίαταπι πεῖ πῷ ἰηιο ς 
ἄπ. Ρείπιιπι ποι {{π0οείδυιητις πη Πἰτ ἰδ πα 5) ρτρςίριις τΠπεοϊοσία ςαπαέ 
«ἰλτίς5, ΕἸο5 οι! πῦ οροεῖες Νες ποβ ςοιγεώιοηειτι ΡΡοΙηλι5 ἰαθοσεπηι ποίτιπι. (ε 
δΔηποίαδιίοποβ Νο οὐχυᾷ πτοί εἰ{{ ({Π1||15,8{{{οΥ οἰτα τί, δζ πείοσοπι δῖ εἰαπὶ ἀερτασαίαπι 
«εαἰτίοηςπι (Ἐιεπειί, ΔΒ ἐρι5 ροτίας παίςίτυγ οἤεη Δίου, αι ἰη ΡΠ ςί5 ςΟοίοπί θα 5.υΐ 

] ᾿ἐποοπιροιατίοηίθιι5,αυΐ ἐῃ ας Πές} 5 ας Παυΐθι15 ρα ἰἀοτα8 ἃς Πγ Πρ γΟὉ} 45 τος Γετᾶτῃγ» 

] εἴϊε ηιἱ ἴδοτοβ Π{δτῸ5 δύ ργεοατίοπεπι ἀοηγίηίςαπὶ ἐπτεπααζ, 

} ἹΜιςδγα τοῖο ςοπαίτο αεζοτιπι ΠΟ] Πη{Πι1Π|;1{1 Πουύι διτοΥί (5 ροποξ απο 8.0: 
ἔοτε της} ται ἤβνδοις τε] επτί5 ΠΥΡΟΥ͂ ΡΠ ί8. 
ΝΝδυοείξοτδηϊίη εοβνὰ αΡι15 ρα] εἰξ ίᾳοτοϑ ςοάίςεϑ5 υἱκίατί σιιοτίά ἐς) πηι ΠΙΙ το γδε Πὶ, 
! τί ποσαυαζι [ἢ πὶς εἰλπγίτᾶτ, Ποπγίπξίη πος ςετίε σεπεῖς Π 60. αιοα ἃ ΠΠΘιτατῇ ρετίτία 
Ρξάεῦπες οἶπο ἰμἀο( ορίποινπες ἱπεχεχοίταια, Π|5 τεπιοσε σε ριῸ {π0 αὐδέϊγατιι ἄθρτα 
θλτο τη ἰ ηὖ Πἰσο θές ἐχ ἤάς πειειῖ ςοαίςυπ,, εχ ργορατίίς, ἱπτευρ γε δυτζοτίίαῖε γε εἰ ρ το 
] Ἴ]π{ΠΠ|8 πὸ τεηυίγατ αὐτοτίταιδ, ἰατίβ οἰ {Πἰτπὶ εἰἴε ςγαττί5οίπισιε τεσυίγας ρεης πιίγαςι 4, 

Ουτιίπαμίπι,οτεάαπ,ι5 Ἐταίπιος πγὸ ἢ Ετδίϊππιο αἰ ἀπτ, Πᾶς ηυα]ςῦς ἐΠεοϊοσο ΝΑ ῇ 

καἰ ττασέτα εἰξ δυτοτίταβ ἱπτεγρτειβα! [Δ ΓΑ5 [{τεγὰ5,πυίγδηΐ ΠΠΑυ1π|ἀςε]είος ας Ὠἰΐςετες 

Οἰὐιαπηύλπι ποη ροίειΐο»ος πίῃ ςγεάλης, Οστεάδης εἰ {|5 δύ ἐπγεπαδιίβ ἐχξρίατίϊι18., 

| ετοάαδηῖ Οὐγοῖοο πειίτατίρ το ιτίπι δέ Βογυηι εζίο εἰπὶ οὐ ποδοχοσαπι πτεγρτείαίοης 

ςοπρτιίς Ρο[τεπιο πες Πίς εγεύδης, (ξά τειη ἐεςιπὶ ἐχρεη αι, δ {1 αυί Πα θεηὶ τοις, ἐπ 

β ποήίμπι ςοηἰειᾶτποη σιογάεληι δαπχοηίτοτεπ,, ἃ ΠΟί5 εηίτι Δ} ρτϑς {8 εἰς αἷα, πεν 
ΠἊοτα συσιεη αἰ ἐτη ὃ ροτία8 ρει εἴ, β 

ΗἸἰετοηγαιο,ἰπημί τ, δα λαίῃ Γλαπιαίτι5. ΔἸ] απάδιι, [ο ετδηνίςι5,πό αὐ (πη ηλ15 Ροι, 

εἰξοχ. ΜἸαπάαῆς [εσίπτυβοαρρτοραῆε πὸ ἰορίπιιβ, Ῥοίγεπιο ἐχίγα ςοπιγοιει απ εἴδ, ποπ 

᾿ οφχίαγε ςα[οατίοηςπι ΕἸ ἐγογ αἸ (ΑἸ ἱπτεστασι, [4 απο σὰ της ἀΠυςί4ε ργοβδίοιη εἰξ αἱέσ 

| ΒΙΕιςδῆαει, μαῆς τυγτι5 υἱτίαταιπ» οὐ πα χίπγε ἀ ἐπι ἑας ΕΠογοπγπιο ςαἰίσαιαπ!» αυοά 

ἐλπεη ςου{Π]πγΐ8 ἀτσιπτεπείβ ρσοπηρίαμη οἰ γεΐε ἐσέ, 

ΝΝ ΜΠ], ἰπαυίιπιτεπιαπάιιπι 3ΡΠΝΈΡΤΙ αὐτοτίταιε, (Δ πηασίϑ εἰς ]υπ|ὶ ἀἰςἰ ρος 
επί Πἰςεας αἀπγοποῖς, αι 618 (ςτίδα υἱἀσαταν ςοτεαριιαι» πε] ΑὉ ἐπίογρτεζε τπο] {18 
γε αἱ ροτιιετίτ ρτοοτείπι ἐπ ποίογιπι (ςητεητία τοτὰ ἱγΠ0 6115 ἐστί τοπιοςαηάας οι 6 
ποι (Πα πειγ ςΟπηεπιαγῇ ἰῃ Δ. Γ85 [ἰτοτα5,) ργοροηίαγ ογᾶςια (ὁ γεθι18 συλ Πιπιίβ,ἴος 
ςοπαπιπτιγ 3ττίςΠ πος 11 ἰγ ΠΟ 15 γε ττ1Γ, 

ος ΟΠ] ποι τεαπηεητ πεν Πδα] ςατηιίπεν]υοά ἔξοίς ΤἹξει]5, 40 ραγαρῃγαῇ αἱ είν 

εἶϊι15 ἘΧρΙ ἰςυ Π πΊ,ΔΠ Οὐ ἐαπιτεπὶ ρυτατίπαίςεηᾷ πε γηοασῦ ς Νυης ταπτῇ αυοά εἰξίη 
(ὐτροοίβ πειτο αἰ] οτίο5 ΠΟ ρυο 5 σιοά ρα {Π 05 ἰορίτυτοδί Ποίτα ρι είεγξς,ηδηζῇ Π 
(τα οίβ ςοαἰοίδθιι5 ρτοῖεν ἀεργαιλία πἰ ε εχιδουπας ρετγίς πεῖν ΠΥ Πίαηα ἀοώ τίπα. 

Οὐοα Ππεί5 ἰπΔίςαπε ησυὶς ἐχίατε αἰπουτ ἂρ μας φαϊτίοπε; αοϊεπαί εἥεπει δι 
Ὀτοίαπὶ ςοιηπηεηίατή πρρείηξάι5 (γρτίαπιβ: ΠἰογοηγΠΊι5 ὃ Ἀιριἐἰπὶ15.Π 111 αἰτίῃ 
σεπάτπι (Ἰτρεςο τ Π1 πιο ΓΡΊΕΙΠΗ1» Π1Ὸ5 πετίο5 ἱερῶν δ ἰς Ποῖ δ ἐςς εἰς ΓΗ Πία ποτ, 

. τα ελάσειη χατίοης πεΐα5 πα ρεἰέτυσ ΠΟΥ ΠῚ ἃς {ετι15 το ἰαπιεπίι ςἀἰ ας (Ἰταςο; υοά 
πυρεγεχ ΑΙ πιεί ργοάήι οὔ Ἰείπα,ας πιοχ ἰάειη ργαίεες Εταποίίςιβ αὐςίερίΐςοριι5 Τὸ 
Ἰεϊδπι5ρρτοραηῖε ἐ οσταπο ροπιίβςεναυ Πιρρεαίταις ἔχει ρα ίῃ που το απιοπίο» 
εὐππὶ Ππὸ ποί τα ςτὸ ἔεγε ςοηϊεῃείίῃ οἰπηίρι15. 

ΪΝοβοριιβ πος ἀφ αἸπλι5,η» πᾶς ΠΟΠ] ςεαῖ ἀἰΠεπείτε ξ χυοῦ δα εὐπεη δ ο8 ρατίτοῦ 
δίητε! Πσοη 05 |.ΔςτῸ5 [δ γῸ5 πιλσπορεῖε ςοπαποίς Εταϊ ΠΟ ργοροπίπιι8οΐτα ρτοβαγίαο 
(ετίρτο [νεὸ ΣΧ ροητίοχ πεῖς ΠΊαχίιτη15) Πα. σοι ραῖτε ςοπίμ τι εξ ςρίςΠ5 τε! σίοηΐ 
Οεϊιίδης. ϑείο ἢίς [εἰ8 εἰξ αὶ οηταηί ρομεί 5 αἰτοτίτα 5. δῖ Ρ αι συδαιοτοίληζίδηι 
αἱ οτί πο] επτ, ιϊοτίεϑ {ΠΠ{|5 αἰ ρ]ουτιαεΐβ ἀαειιτ ι5 Δ ΘΙ ἐπυιίτίβ ρα ουίδυ 5" υτα] α απ 
ἀἰϊίο παπάς ἐπ: Πί5 εἰϊ αἰίημα πὸ ροσπίτεη δ, αι 15 Οὐοιραπάϊ ρ]ιτα ἰᾷςεγοιίᾳ. Μ᾽ εγαπι Πίς 
Ροτίμβ μαΐεῖς οροτια τ ]ιο ἰη {ΠΠ|5 ἐπηίτασ πσπιιπαιϊδην δύ ἐχιουσμείιγ ροπιίῆς5 ἐπάν 
φεητίᾳ. ΕΤίς στατιυίτο ἰδιιοῦ μη ρεπί5 εἰτνπος ταῖσι ΒΟ ηΐ ἡυὰπι τεί. 

Τοιπιδα45 {Π{π||π|ι|5»)ἔοτ]οςα ἄγα]ε γραῖα ΧΡ] ςἰπιι5υἴοῖ ργοα σίοίος (οἱοσείπος 
βιπιουίπιμ5,Γοῦ ΠΟΘοβ,ίη συ ίδιι5 Πφίοτῦι ὃζ οτεχεθγεχετίςυίπλδὲ τοι ΠΠρἢ 65 1αρίτι5 αι 
νι ς -. Ξε τσ δι δὶ τοὐὔηῖ 

ΓΑΡΙΤΑ ΑἈΟΠΥΜΕΈΝΤΟΚΥΜ ΟΟΝΤΆΑ ΜΟΒῸΟΣ 


ἐοὐ αι ἰσαυίπιι5,οτασ ρ μι δοϊοσίαϑ γείεςιπηι18υ ἴοι Πγρεγθαῖα ἀίρε Πίπυυβιας ΠηίΐαπΊ, ἴοῖ 
(Ἐπῖι απιεμας οδίουσοβ ας πυρί! 5{ΠΠπι|Πταυίπτιι5. τδταπι υὐΠ τα τ στατίβ ἀετο ΠΠηι15,δί σον) 
εἰξεγαπειν ΄υϊΔἃ αὐιιευι5 δεποπιεγεπίειη. 566} 1οἰπἴ8 εἰτοσ οσςυγηςοποίζαῃ» οἷ ἀϊςί (ον 
[εἰ, Τ γείλητατία:ρτο δέπε σοί τί. Πι1{8 εἰ στατία. 

ἴχῆν ποη τς οἴδπτ οἵδ, πος παῖς μαδοῖ ασυοίάαπι χιδἀὰ πιαστιίὶ ποπιίηίς Γττριοτίδι ἀ 
(ἐπτίαμι. Οὐ λας Αυσυίπο, τεπιιπναιε πο ΡεΥ οπιπί οὐπὶ {Π 0 {επτίτε. Οιΐ τιον 

πιο ἁΔά ππητ, Δοςη Πτπὶ ατιίη σι, Ἐγαποί(ςαηί πο !εητ τε εἰ Πγγάπιιπι δας Βοοιυπ, ἂς. 
συ {ἰ ἤδης ἀςςίρίπι!5 Ιεσειπι»ἃ Πειηΐπς Ργουίαβ Πἰςεἰσίτ αἰ Πεπτίγο, Πα π1ΠῈ ἰρταπιεη πιςγίς : 


αἰ Πεηξίαπι [πὰ πος ορεγε,οεταιίβ τηδίοσ ἡᾶπ| δἰτοτίτατί5 Εγαΐ Παθοηάδ γατίο, 


ἴνοη εἰξοοηταπιοι οίιπι ἃ ηυαπηίδει ριοθατίς αὐτοτίθιι ἀϊεητίτε, Π τατοπίδιι δα ἀν 


δἰϊς (4 Ἀςίας Εἶος ἑητοτο ει μητὰ συΐδιιβ ραγ εἰ τειεζεηίεν αἰ πείτον εἴας 8} ΗΙεοηνπιο, 
Ὁ Δαιδειοίοιαδ Αυρσιίηοιαπεσιίδιι5 μος γειογεητία: πῦ ἀείδει: 1 Ποπτας [οτταίἶε ἀεν 


Βεῖαν γτοηῇ αὐ Οαγγεπῇ πη ἀεδείανπες ἀοξιτίπα Προ; (ἀπ Πίπιοπίς ποπιίης, Ἐς τείετα. 


θαι: Πο5 αἰΐηιιος Ιοοίβ ἑαχατί, απο υἰἱάειῶ (Ο]ο5 πγίτα Πἀπεία, δ πΠο ἱἀ ςίο ραΐδίπι ἰερὶ; 

ΟΡ υ !οΥίη ἢ 5 ξοσγαίοίβ πὸ δυιτίτετο ἰοςο, Βυίπι ἐρ {ἰ5 ἱπηραυτεῖυτ αὐ ταπὶ τίσι» 
[αἰςτρίοτπῦποη ἐπί, Γγείπε ἢ Ποπιαςβαπαι ΄σιο ἃ ΠῸ5 ΔΙ ἰαιοτίοβ δετίη σο. ΟΠ ΠΟΙ πᾶ 
οἷβ ασποίςαπι οἰ{Π|τατεπὶ πιέλπι; ΠΠῚ Δα τσὶ πη ςοπηϊπξοζαα ΠΕ] Π 1411 ΡΥοε, 
ΠΌΣΙΣ Θγα πη, [ απίπι ςαιήᾳ ταχαῖοπι ΠΠ05. Το α ΔΙ ἰαιιοείος αἰεί, οερίς πάίοταπι αΠώ, 
τλϑ᾿ ΄σαοά γατίιβ (4 πιςίο»ἀδίιπι εἴ ΟΠ ΓΙ απο πιοάεἰτία, 

Οὐαπαμῆδϑέμος προ δι ἀ (δίστυατε. ἢ ρεγίος ΠςιΠξδε χυί υοοίξεγα δαπίιν πῆς [29 
Βοῖοπι ριουία5 ἰητυσίξογααι ογε,ροῖς ρυεγίοπι 8ζ ογαιπιπγαιίςῖ ΓΝ απο αὐ ρυιεγ 5 οπι, 
αἰπὸ ςοητεπηπίποη ροτεῖ, αἰ ςοπιπιοηξεταςίη αυΐδθι15 Πππηπιί ἀοίζοτοβ [Δ Ρ6{π|ηἴ, 

Ἄγοία ποςίρια; π Δ! οὐ, οἨξηάίς ροεγοίςρ, σαοα Δἀπιοποηξ σιδῇ παίξοηιιβ ὉΠ αὐ 
ἰσπονατίπε ἰῃ Β(8 {τετίβ, αθατιπι ζἰεπείαπι Ρτοβεοπιυν:δί ράσο στο ἐπιρειδε8 ἀἰἀίςετο 
πος ρεγάοησα ἰατετί, Ῥυίπτιιηι Πἰπηέι πὶ Δ τ ΘΔ 5 Πρ χαΐ ργοδεεατιν {6 πἰΠ πείςίγε:ἀεἰπς 
ταζί πο αυοῳ ἀἰίςλητ, δί ἀεΠποητίσποτατε, Εἴας αἱὰ ρτοδταπι πος ορτίπις ΕΠ ετίπί, 
ΝΝυης {Ππμ{πιοάἱ ποςίξογατίοηίθι5 πτασίϑ εἰἰᾷ ἐγαδασιητίμπδηι ἰη οἰεία Π1. 

Ουδάπυζ αάοο ἱπιπία εἰξ πουϊταδοι εττίποη μοί τξις δέπας ααίαίο ασὰ πῆς υτῦ 
πτὰτ Οἰἑαι ποι. Ἐν Πα ἰΠ ππιιπι οἴ γγογιιπι οἰ πἰπταιτίοΠἐπη ΔΒ ἀΠΠίϑ5 ΠιπΊεῖς, Ε͵λςςΠπγαιίο 
πεύεα ργαοίαγα Πιογίς εδείείαβ, αυσ εξ ποτα ἢ ΠΊπτα, δζ εχ ρει ςίβιηζρ (Σου 5 ἐπ παης ταν 
τοῦ ἀεάδια, Οὐΐη τοῦ ἐρίαπι ροτίαβ συλ πιὶ ΠΠ 868 ΟΧΡΕΠΟΙΠΊΠ8Γ 

Οἱ πουίτας ΟΠ οπαάίε, ποβ αείετα ἰηἰξδυγαπηι5, δύ ποιίτατῷ ἐχο!αἀίπ1ι15. ΝΑ ροοτίον εἰ 
“παἀἰτοπεν ορταιπατίο,βϑί αα ἀπταυΐ π ροΠίιητ πιυζατε (αἰ μ αττατη ἃ ρυιοτίβ ἰπιδίδουιπ 
τλποι ἴα υείας οἀϊτίο,Π ποϊατταμι αἰ ςίἀίοτταπι επιξαάδτίονς { ποαπιιελαάξ δύ (0 
τ] ς. Βίσαάος ποτ ραϊατᾶ ΟΠ ίπαῖς Φεϊ εὐίατ, ΙΓ πε πυίάοᾶς ἥ8 αὐ ττίτίζο πείςί!Π Αἰ, 

ψιταηι συκίο ἐλ5 εἴ: ΡοΙἘείετοϑ αἱ ἱπαπίγοτο, απ ποδί ἔβποη εἰ, Γατ αὐ πππὶ 
Αἰοχαπάογας Ὑ Ποπια8.: δέ ροί μι ο5 αἰή ςσρίπτοβοἴοῖδηι (Πεοϊορία [λείεπι ἐπιπηζατο τ δὲ 
Ἑλς, οὐν ποῆτίς οδἢιοραςΠυσήτρτιςίεγείπι σαῦ δέ πα Π 5 ἱπάίςίο ρττοίοτίρᾶτ, δ πεζοτιμσι 
αἰτοτίταϊο ηἰταπίισς Ετοηίπι ἢ 8 εἴ ίπάιςείς ποῖα, πλαο πτασί5 [5 εἰς γοποςατε τοζεγᾶς 

Θὲ πίῃίϊ αἰία 4 χαδον ςοάίςος ποίετοβ οπιεηἀφξηι εχ ὐοίβ σχειηρ]αγίδιι5, οπιργοραπ 
ἀλεται ἐπαιηετία,αιπ (ἃ ςοπαῖις εἤξεαι συοα ΑἸισυϊίπιια πο ἐπαπο οςο ἔΐετί ἰυϑ ει Νᾶς 
Ὠοπ πΠοςςοπίεηταρ, εχ οὐποάοχοιμπ ςοπεπίδγηβτοπι ρείο,. 

εάοπειπι πίῃ} οἵε πιξάί ἐπ "δ τίς ποτε 8υταπξ πιο τ8 (6 ται οροτίεϊ αι α σηῖεβ 
ςδξιροτε;ο απρῃδοϊοσία Ὁ αιςα οδίζατε δά Δ τα» ΟΡ το ρο5 δὲ ἔρμαίπι (ὐτῥςαπίςς 
ΡΒταίεος, ας (φροπαπιετο τεδάϊ π ρστοῦ στδιία Δ οπγατίβ» ας ἐπ πετξάο πῦ τείρσάει, 

Με ἄοπεπιις Πεσοοσα ἰστος σαπς ἀσρτγιδίοϑ οἰἵδ ἃς [νατίπο 5, [ἀπΊεπ ΕΧ ΟΠ ατἰ5 ἐλ 
επΊρ]ατίδιιβ σης ἀεργαυατίβ ερε ἀερτεϊεπάϊταγιεγα Ιεὔο:ρτορίεγεα απο (ρέπαπις 
το ουτασοα ίς ςα(α ἀερταιατ εἰδ, π 410 σσαίςε τερετίδτιγ ἱπίσοτιπι; δας ίαϊτειι ἀοἰτί, 
σῇϑ αυϊδα(ααπι ἀατυγοτο ᾿είοπίβ ςοηίεζϊαγα, 

Δυιρσιείπας ίη Ερίποία ΄υϊπυλσοίπια ποπα,ποη δυδείτείροπάετε, τορσαίι8 ἀς εηίεῆ 
εἶα πεε πα] οι ἄαπι εχ ΒΔ πιί8. 1 ςΟΠι εἰς Π{ τἰ5 Ἰγεοῖβ. [ἀεπὶ ππεϊετί5 Τ εἰξαπιεητί ηΟ 


υἱῷ Πδτος σπὶ(τοεοίς ςατυ] πίπγίταπι α{ΠπΠ{π|5 απ] σίας ἰητεγρτειατίοσί, [ἃ αὐλπίσπι ἢλ. 


δεαςυϊίταιίς πα ἀοιοτί Τ εἴαπιξίο υἱάετίης αή,ςοτις ἑπποιο πεςοίατγίμῃι εἰ, Εἰς αυίάεπι 
: ΩΟΩΏ 
ς.Ος. ΟΥ̓ΟΣΡΑΜ Ας ἸΝΡΟΟΤΟΞΚΒ 


ποηΠυδίίδηι ἄς οὐππίβιιβ ργοπυποίατο τε ἀπ] σατί5 ςοαίς 0185 Ὁ [61 πἸυ] εἰς ἰοοίβ ἀοςεξ 
ἰεαιίοηίς ἐγηςετίζατξ εχ απιίηυίοτε “ποι Ρειεπα ἃ ἤείπος οἴζνα Ὁ ἐα ἐπ αιιαπὶ ρυίην τγαηΐ. 
ἴλειι5 εἰ θεν Ν εἰστί φύσι Πποεγετασίη υςίενί τεϊϊασηοητουίαες ςοη(}}{ Οἴγξεσρβ ςοαέςεε» 
αἰΠ5 ΕἸερχαίος πείςἰατ: σού πη Πᾶς ΠΡΌ ρα 5 πστίαισι {τ δγ15 τε᾿αππεητᾶ, ἢ ἴῃ Γαίης 

ΕἸ οτοηγπι8 ἰφυάας ἐξ! Δίιππι πιυ]εσγιπι (ΠΓπια ΠαιαπΊ; αιτας [.ἀτίπαπι ρίαἰτεσίαπι οὐμπι 
(ἔἴταςο ςοπευετίποηυᾶ 40 Ηεδταοτᾶ ξοπείβιι5 πιαηατίς: δύ {Ππ| ρυϊδης αι υγάμπιίάειπα 
βετίίπ πουο 7 εἰϊαππεπιο;αυο ἐοτιιπΊ,αι ρεπὲ τούυπι Πιιχίς ἃ (τοις 5. 

Βεά αὐάϊο αιιοίάλιῃ ἰα τοταπὶαθγοσαγε πάεπι (Ἰγαςογιπι γί5, ροξεδαιιῇ [δ (δου. 
της Ὁ ἐςεΐεῆα Εἰ οπιαπλ. Αταυ εαάεηι ἐς αὐ πῷ εἰ Πάεηα ΕἸορτοοσιμ δ τί5. αυοά 
{|| Πηπε πο Π πὶ ποη ἐοϊαπι δ᾽ οπιδπο ροπείποί εα (Πγίζο ὃς ΟΠ να ηΐ5 οπηηίδι5, ΕἸ 
ἐλπιεη ΕἸ γον πηι} {{Π|8 Π {5 εἴξ, (4 τεπιροτίϑ συιπὶ πιαχίπις ἐπ ἴςι τεπιρ εἰξίι ἀεργαιασ 
κεν αυίά ἀερταιαγε πο! Πδητ, 

δέ τα οίβ ἐπ δηαίτπο ἔα Πετ ἀερτγδιιαίε οοί ίςε8 {0 5,}15 ρου ΠΠπλιπιΐοςΐ5 ἀερταυλπεηῦ» 
ἐῃ αυΐθιυιβὰ ποδίς ἀἰΠεητίαπειείυτί ἐς ργοςείοης ἤρέτίτι18, ἀφ απΔ]Πἰτατε τγίπι ρετίοηα 
τυπηγάε ρείπιατο Βὲ οὐδηί ροητίῆς 5, ἀε τίτι ςΟἰξογδπαί δο γδάεηδί δαρεπιῦ δύ εἰοπατία 
[ίληι, εἰς εοηίυσίο οετάοτιιτ, αὐ συία ΑΙἐ τα εἰν οἰ πποα τίη Πίβ ποδίβ ςοηίξητίι 
ἔγες 115 Ιοςι5 ργοξεγτί παειην μος ποπιίπείυἰρείϊιι5 παθετί ροίτε, 

ΔΑτίῇοτεῖςβ αριιά ποβ μαδεὶδυτοτίδτε {{π21{π|)αυπ| Ρ]08 (ἰτ αυδατι ἐς ἰτηατίςιι5, υἱζεϊίςεῖ 
ἡ (Πείο αἰἱεηίΠῆπιις. Αιιεσγοῦβ μαρεῖ ροπάιι5 ετἰᾷ ἐπι Πεοοσοτιιπὶ(ς ἢ] 5. ἤοπιο Βα, 

πεππβίπ Ομε Πα Εε Πγαςογῖ ποϊυπιίπίρθυ5 Π}112 ετίς ρα πο 5 Π 665 ἐ σαοά ηυίάλπι εχ 
Γ᾿ ἀεἰοίπετυπεὰ ροηιίῆςς ΚΕ οπηιαποιπεῳ εηίπι ἀεἰεςεπιητοππε5, τυ ἀείςίποτιης 
ὃ ηυίποπ ἀείςίπεταπιία ἰςδἰίομε ςοπίεπείμηε. 

ΒίοΙπι ἀορταιυαε πηι Ἑταςογᾶ εοἀίςεποίλπι φάδιις ετᾶς οσποάοχί, δίῃ ππρεῖὰ ἐςἢ 
πιαῖο, σαί ἥτις ποταπι ςοάίςε8 οἰπι υείεγυμτι Πδτίδ ςοπίεπείδηις ΝΝΙΠ ἐοστὸ τὰπιπιρυάεη8 
ετίτ αἰϊαιί5υτ ἀϊςας μηἰαετίος ςοάίςε5 δ( πτεγργείμηι ςοπηπιεηίατίοβ {{π|ι} εἴϊς υτίατοϑ ἃ 
{ςδήπιατίς8. τρις 

Εσοπιασίβ (υΠρίςοτοἱϊ αὐ πγυτατιαι εἰξ ίη γα σούιπι [{δείδυία ἃ ἔς αὐίηἰ5 ἐχξρίατίριϑ 
ἔΠπε ρτοϊευπι;ροίξεληθδῃι κα οπιδπᾶ ἐςο εἰ ςοερί τ Ρίογθετε (Ἰγοοίαπι. 

ΪΝεςτοτῖα ἀπο! εξ ἃ ποδίβ ἰγαοία: αὶ Ποάιτι δέ ὕστε (εξ αοποίςί αὐποίο τ Ὁ 
τππᾶπιπὶ ροητείξίς δι αὐ ποι ΠΡ γί αἰ ἀἐπηυγ ταῦ Πί5 ρου Πίπνα ΠΟΡ 5 πεπίμπτ ἐχϑρί τία, 

Εἰ ἰἤτ οἵέπι εἰ ίιπὶ ΕΗ ἐτοηγπλιενηι ΠΡ ὲ ΠυΠεΠπ|Ὸ ρει πλίετίς, Ἰγασςοβ σοάίςε5 ες 
ςοττιρτοδβίας ἀἰα Ποπιίηίς {ἐπ τέι15 εἴα ουτατ,ηυὰπι υἱ Πταγριπιεητίβ τείε πάη. Ἐς τω» 
[ΠΕ ἰδπὶ τ ΟΥΕΩ5 ἔετιηξ Οπηπίς Προ ΠΡ 115 δ μεῖν: Ἀτίαποιυηι ἃ Οπρεηϊαι, Ὁ 
ἢ 5 πγασίς τἱπτεπτιπι ογαϊ εχεπιρίαγί δ 8» δι ἃ (τ ἐ[πγδείςίς, 

ΤῬαπηηδυίτ εςο εἴα ηιιλίᾷ (ἡτοεογυη ορίπίοπεβ,οοάίςες ΟἸγϑεοοσιησι πυπαύδίη ἀλη, 
πδυίς, Ἐξ οὐ, πο ἀλπιηδίτι5 σαο που ἀδιηπδυίς ἐςς εἰς] πιὸ ςκατηοῃ παδεπΊι8 ἤτξ ἢΐ8 
συίδυς ἤει παρ εγί σοἱαἱτ εςς εἴταν 

ϑηταίΐ ροϊξτεςερίαπι ΕΠ εγο γι τγαπβδλιίοπεπι,πέραπὶ αυἰςαυδιι οἴϊε τε διιεπ τ πὶ 
με Ηεδταίβ ς! ὐτοεςί5 ποϊαπιίμί 5. ]απγά; ςεἤατε αυοά {ςτρίς Διυρυξπίπμς, σαί τείξαν 
πιξιί πεείταιξεχ (γα οίβ,)πετεγίβ ἐν ΠΕΡ ρίβ εἴϊε ρειξ 8.5. ἡδείυης Οταςοτᾶ ρείφευγ πο 
αϊετεήςίαπτυτν]αίθι5 ΟἸίπτ πετίε δυτοτίτα βοδί ςοηζεηείτε ἱπ ρει ἀοςιηπιι8. [είπάε ἢ 
ηυοά ἐςτίρηε Ανισιξίηι5 πο αἰ εραῖ οί τεςεριαπι ΠΙ εγοηγπιί ἐγ ϑἰατίοπεπι; ςυττοῖ ον 
εἰΐς μοί Διυρυϊιίη,ελπαξ τεσ πὶ π ροπείβειπι ἀεςτειίδ τεςερίς εςςί εἴας 8ὲ ἀἰδ! ροτ 
15 οἰπίπηαπιιβ ΑΡ ατατε (ὐγατίαηί ἴδ ετας πὰς ΕΠΙεΓΟΠνΠηί τγλπβίδείο γεςερει πα, 

Οἰπιίκο ἐπιοτίπι αὸ ἃ ἀοὐ πι]τί5 οσίειπιιτία ςΟΠ Πἰσυητνπεςρ υείι5 ἤεο ποιιηι Τ εα 
(πεητιπὶ δοσίε ρυτ παϊετίιεῖ εχ πεγποηευεῖ εχ ἐπγεπάατίοης ἩΙεγοηγιπί Ρυ πιῶ Βία» 
κετίιπι εχ ΕἸεθσσεο ποτπ|» πππ]υ τεςερίτεςςεπᾳ. Ἐςοϊεἰα δ ποι εἴτ ἘΙεΓΟΠΥΠΊίΔηδ5 
υετπΠοηί5,ἀεοίαγατι ρα Ργϑίβείο αυᾷ (π|8 ρτρχίς ςσπιεπιλτῆϑ. ἐπίς «οὐ ἐςεβ αι εγατουν 
ἐυχια τγλποἰτίοηῦ δεριυασίητα δύ ἑχτα που ΕἸεδχαίςᾷ, υεπεπιζιεγίπιεγίε αἰ Πεπείιητ, 

(Οὐυάδληι δὲς ποδί τιδάσης ἐβρίδιη γερυᾶνυς ἰά Παδελταγ ρτῸ τεζϊο,αοα συΐσο τοςα 
ροἰΠΙ πᾶ εἰς, Ν᾽ ἐταπι πυηαυᾶταιη βεης ἔς αἰὐλιπὶ εἰιπ| τοῖρι15 μαιτιδη 5» Γ αιοα ορτίπγιηι 
ΕἸΤεε ἃ υὐΐσο ρεϊετείαν ςεΠτπ|4 γεσιλ εἰξ, πρυατ, Γδηβἰδτίοπιιπι. ἐχροίτοσῃπι;εχεπὶ 
Οοἱατίοτωπιίητον ἱρίᾳ ςοἰλείο, αὐ ἰθίτο (οὐείο ἱμαἰοίογεχοϊμᾳ ςοπιεμιίοης, τ 

ἀΠὶ 
π᾿, ἰὰν Ὁ..ὦὅν ᾿πδου να, 


Ὡ -....ὄὕ τὰ δ ννσσσ 
ΘΑΡΙΤΑ ΑΚΟΥΜΈΝΤΘΑΥΜ ΓΟΝΎΥΧΑ ΜΟΆΟ) 


ἴσαι αυοδ ἃ φυϊρυζάαπι πυιάίιπι πος πο ςοπιεπιπίτυγ υς πυπιῆε ἃς ρΡυοτίο, αΐ εἶτα 
κα ὙΠ δα5 Ας υοςυ [25 Ἰλδοσεπι,ποη ἔτ υαάε πιὲ πιουες ἔσο πηαϑηιι αὐδίτου συίςημίά 
χἀτειη τΠεοϊοσίςαπι ροιτίπει, τ υιπὶ ποπίρπογαγξ αυαπταπιτεπεγεηία (λετί5 "ἰδ τί ἀω 
δελευτ, πίη οοπίίιβ ππιρῇ χυοά ἐπ εο πιπηεῖς υἱάἀετεζασίη ΠΠΊΙΙΠΊ, 

Θέ: μος σχαπιπτατίςιση, τ ρυιετοὐΠττείαία!ονπιοο ξατεαητιι εἴς πεςεῆατίυπι, Ν᾽ ἐπ θῇ 
αἴτια ἀοςελπι χυὰπιττεῶδπι εὔίοπειη; ἰπιίγιπι οτρε εἰ μος ἰρίππι πείςίτε πλσηοϑ 2 
ἄϊοτες. Εὐτασιε πος πιαηίβο[τίι8 εἴ αυὰπι αἱ περατί ροΠίς, οἴξεασυδπι δίς ἰαρίυ8 ἀερτε, 
πεπάίτυν Αυσυϊίηυς αρίις Βεάα,αρία5 ΤΠοιπαβοαρίας ἔυγγεηί!5 δί (διτεπί :ροίζεαν 
αυλτη ἐγεσαεητεγ αἰιάίπιι 5 πο 5 4 ςοποίσΠΔΠΙΌΓΙΠ τεΠΊρ 5 εεΐαπι Πεπιὰ αοά Ρτοροηῦξ 


ρεΙρεγδπι ητε ειπὶ Δἀἰάπςετε, 


ϑετυρὶ Πιπε υαπη δες πιίπιί. [εὰ αὐ Ποβίπιρίπριηῖ Πεαυέχίετ οἱ δὸν ἥλιον σαδῥῷρον 
νουῦτις, ϑιἰαχία ΟΠεγίοποπημπι δύ Αὐυρσιπίπιιπι ττίσαϊιβ. δ. Βοςεἰξινηιπίίπιυπι εἶεν 
ταξηίαπι, αἀάίτιπι δα ὀπηΠιιπι ἐεπίμππι ξὰοίτονεμοάοχιπ δας Βαγοι πη: Πίάεπι εἤ είς 
Πυρο[ίσπιε πο ἔπο ροϊαῖοςο, αἰίά εἴξευγ πος υὐπιίπυτα Πορ] σαπηι}8 ασϑε τ ητυ πὶ πῶ 
δεπι πιοπιεητίς ' ΡΣ 56) «ΠΣ Ἢ ᾿ 
(Οὐὐοπίαιι αἰ συ δί «οὐ πποηεαπιὰβ ογάδίποιι, δύ δη γδι15 ΕΥΡ εὐ βαίοσιπι ΕΧρ ἐσ} 
εἰος ογβητῦ σταπιπιατίξλην (Ὁ 4ΔΠ| ετίαπν ἐπ πε] ἐπε Ππ|ὰ ςοποίοπε ἀϊχίτ οςεζεῦ 
Πυιονεῖθος αἰ ςίαπις αππὸβ συδάγαρί ηἴα, Οὐρῇποη Οτίρεπεβ ἐπ οεριυτατιπη ἐχροί» 
είοης, πιο (επιεητία οὐκ ἐπ: 181Π| (δε τι5. Πα ποπ ΕΠ ἐγοηγπηι5 οαυεπίες «ςοηϊσιιν 
ἀποπδαιςοιππιοη τε γί πεῆ] ΤΟ ΓΔ π5. Ἐςιδπ ἐπ ἰβ αΠος πος γα Ῥατυσ» πα Χ ΠΊΕ ΟΡΕΙ5 
μαβεεηιυ ςοπιπιοηίεει ςοπεἐγέμοπεπ, ὃς τ 
“ΟἰπεΠΠ|πιυΐτο ἀοαίογεβυ πίῃ! οδίΐο Νοὴ τάπης ΑΥδίοτοῦιηίπο οεὐπὶ ΝΠ σατο ηΠρι}8 
ΕΠ] ἐπ παπιοῖο ροπεπάῆ ευπι, αυζτου]σςίϑ ἀοςεῖ ἀοίοτεβ απο 6 (ςίτε τεξεχεραί, πείοἰτε 
εἴπη ἱπάεςογαπι ἐγαζταπι πιεῖ, ᾿ς" π΄ “ 
Ἀυσιυεπαβ απεαιὶ ἐπ αυοςς Ργὸ {π|πΊο δςεϊεῖίο. ἀοοτο παρξοπόπης ἀΠιποιμ ρετ, 
«οπιαλτίοπεπι δῇ ἰπιοιτοσαίίοπο, οπππιοπίξγαι ΠΥ ροί ἰσπι5,ἀἰβ ετίῖ ςοἰφοςοπιπιαῖᾶ Δ ΡΩ 
εἰοάοκοίηαίοαι ΓΟΡΟΚ σταπιπγαιζατιηῦ, - ὩΣ 
ΝΝόππουίοηταγ μετέωροι, ηαί { ]ατία ἐῃ ςοείαπι οςυ} 5 Πς σομτοπρ Δητιῖν Αἰ γδν εἴ 
Βίαϑίπιρίησαπείη (ΑΧυπηῦ β ἔτ ρν χὰ ϑὗτα 
Ἄρεϊ !οβηοα οστεπιπεραιτατίοπετεγεηάί πιςεπαί πε ςοἱοτέπνπες ἀιιᾶϊπιαι Παρ ἐςίωπι 
πἰπεαταπι, Πυς ἐπ ατίς αὐτὰ ρσοςο Πὐεἰπῆπηα {ΠπῸν ". 
᾿ΙΝεςρεσίτιβ το ἐοζξι5 οἶτοα (((Ἰ ὃ ςοἱορῃποηδοςουραίι8, περ] ρίείη κιη ἀδιηξίιπι 
εοπιροτίατε ποτα. Η ας αι ποίςί ατοπίτοδιι5 πη εἰξ: απ περ] σίοορι ςοΟἸαρίυγῖ ετίρίε, 
ἀγετιπτίατρε εποίπαυίππρίος αἰζείς ἀοδοιες, Εαϊεοτ: ἀἰἀἰοἐ οροζίαίν ηὖ ἀἰςείε. 
Ἄγεταπὶ αἰ ἔς 68 ἢ 9 Πα δὲ πος πο οοητίρίτιεῖ χυία ἀεξι τ απίπηβεἶ ΄υίᾳ ποη οδεί 
οἱΐαἰτεπάί [λει ϊταϑ Απρταίατποίοίτε απο ςορηίτα πεςελτί εἰξ»ιιὰπι (ἐστί αἰίζεσον 
ΝΝΗεοτδαιοῃ συίίιαπι ἑορίτν τα ἀἰ(ςετενταπι τ πεπιίπέποη Πἰςείν ςεΥτῈ ἐππεηίθ ΡῸ 
εἰΠ᾿πτιαι εἰς ἀεί ἀατ]α θοῦ, ΘΟ ὁ“ Ἔπι ἈΈΨΕΝ 
ἵνες ἀυρίτο σιυίη πε πίιτα Πεκχίαβ,ϑζίασι ἔονία 15 χουί θα υἱδεδάτυν πες πασᾶ 
ἐχραισίι Ρεζυδοάπόα, Ὗ ἐγ αυίίαπι ἱποταπεβ του οβῷ υἱτοβ αὐοϊειοτιο που αἴρεζ 
πδηίατγ πιτςςπΊ» 13 ρυίπτια ΠΑ ΠΠΙ ΠΊΔΠῚ ἀεὐάϊφαυς οἰδυπι ρτοιπδηίθῃιπ 5 ἰ(ογιτ νος 
ΠΠ (τρεοία Ιαπγίπα ἀρίοπιοβοΐη οπτηί ἀἰ(ςίρ!πατῦ Θοπείς δρί Οἰατί, πα Π Πα οΡαηῖ στγατία 
ἥϑὰ ασυίδυβασποίςοτο, ρίηρεγοοπαγος {τέγαγῇ εἰεπτεηῖδ ἀἰἀίςεγλης ΕΙδς (τὰ ρΌ ΠΑ Ἰηΐ 
αὐ πε Ηίἐ πεπτο Πεππαχίπιαβ, 5 ες σαίς ἀστεία πΕ ΝΟ 5 αυοα ἄλτιπι εξ ἐπηραγτίπι15. 
(ὐλησμαπι ἤεες πηίπιι5 περ] σοη ἃ ἰεδυιητιτ] (115 ρετίςυα ἐεςοεί Πα πείϑ ῃςς αλὲ 
ἢπὸ ἐσβεηείιδοτίδιι5. Αμείϊ ααίΐς ἀσστεάίατυν τταῦατε (τιίρτατᾷ ἀἰαίηδιτι. δέίη εανΠἴσαξ 
ὁροστοτ,τίπιατί ςατίοίς ἤπσια, Ν᾽ Τὰ (επείτατ υὐΠίταϑ» ποι τππιατία Ιεὐπίοπε Ροϊεπιο 
ἀεῆπει ςοπίεπηπεῖε, Π ποπαπαπι αι αἰ τοίαπι ἀπποιατίοηξ, (οἀ υπίμεαπτορυδ ἐχρέῃ 
ἀετίς. ΤΊι πιίμΐ οοίοίιβ αὐίυρίπιῖδ πᾶς αὐ Παπι οςαπὶ ἐχρεπάί5, δύ μἱδοτίϑ εἰδί ςορίοίϊα 
ας ἀοκίι ταατε ροτιῆς, Ροϊετᾷ δ ίρίε, ἢ ἀδεσεπὶ πιούο ἕαί [πητοχουκίεηαέ [πτοζαγ 
βυ5 Ββαπορταίξατε αἰ σεπείλαι {ΠΟ ΠΠ᾿ππᾶ εξ, πδέ ο! οἰοτίροι ἱπυ ἀεί πιι 5. 
Αυιριυείπιιπιπῦ ρότη ει ὀρξίςε ἔπ απταναί υἱπιοάί συοράλπι απποιαγείίη τ 3 
Ῥεηιατεις πδεχ οηείθι Ηεδιποτᾶ, σα εχ αγαςίβ ποϊαπιίπίθι15,15 τοπι δηποίατυ ἀώ 
κηλι3 


"Ἢ 


, Ὁ ΣῊ ΟΠ ΟΥ ΟΥ ΑΜ ΑΘ ἸΝΌΟΟΥΟ 9 
φηλῆ! ἀϊιχίο συοα πλοῦ 8 Πἰτετίβ γερετίατ τ πεῦθα:πΊ πιμ εἰτ} Δ Πί5 πιπποῖο δία ποπιΐ 
πίτεπι Ποσπίβοδητί,ηιο ςοπίξες εχ πια εἰ5. ἰού σεπε εἰς: Ὀίπλίττε ρορυ] πχειπὶυτΐος, 
υἱχητς πη τί. [τοπλ,( πη 8 τεῖγὰ ἀὐογεηζίς Ρύφίεγε ΠΟ ὁ ἐπ Πὰς ογατίοπε: 8ὲ ἱπτογγοσαιιε 
εἰξτε Εἴϑιι. ἀΐςεπ5. (115 65 τιν ὃ αυὸ υ44{5» δύ ςσὐὐΐι}5 Πξες ἥμϑ δητεςεάιηετῖε ς Ετ αἰςο5» 
Ῥμεγίταί ΪΔςοδιροϊτειιο Ιοςο τεδιπάςι ςδἰππᾶϊίο Εἰ, ἔ υσπ5 αυοα ἰῃ μος (ξγπιοης, ΤΙΣ 
δυιεπη τΕἰξαπγεπτιηι πιειιπι ςοπ τ λΡί5,ςοηδτυδλ ίβοροίτιιπι ἤῖρτο (οηίευιδ. ξε υτίμπι 
ηυοά ας υεῦθα αι πῆς ἰη [νου είςο: ἀκάθαρτθ' ὧγιἀκάϑαρτ Θ' ἐσσι, ρυπαγά πῆς ποῦ 


αυχη πετεί ρος, [πγπηιπ αι εχ οπ5υἰπηπιαηάμ ετίς, Εἰ ταπηεπ ραττίςίρίμπι χη οη5. πο 


εἴς 8 Εχύϊεγε, εἰ 0 ἘΠείσυμπι Ἰταςείε ὦν, χυρί! ἀίςας ΕΠεπ5, Βυκίεγε σιοα ἀοςεῖν 
τιὐ!ετεπι ἀἰζί ια υἱγσο Πα ΕἸεδτααπὶυοςεπι πείςίδιυπαάε ρεπήεδας αὐτο, [τεπὲ 
συοα ὄψιμον (Ἰταευπραίιπι λιίης ἀἰςατυτίετοτίπιιηι ἃ α Πος τἀπὶ ριεὐᾳ πο στα 
{5 εἰς ἀείςεπάετε τὰπτι5 ερίίζορι5, Οι μα ἰρίε ΗΙ ΓΟ ΠΥ Πλ1155 πόπης ηιςοδπι ἀπποίδιίξς 
αὐια ἐτίαοἱα υἱάετί ροεηι αυϊςημᾷ οπιπίπο ἐπιοίεπ| εἴξεις ἐπ (Δ οτί {δ τί ἐ Ἰη ερίοίαπε 
αὐ Ερμείϊοβ σαρίτε συίπτο; πη αι} αετί8: Ργορτεγος τε] πημπεῖραῖγεπι δύ πηλίγεπ : ὅδ. 
κατεγαιδπποίδις αὐτὰ τότο ἀἰπι; ΡΓῸ ζύεχκῳν τότον αυμπιυίζας αἰ ο ρίορε ηυδατεῖν 
δύ εὐπάεπὶ εἢοίαι εηίππι: ἰςε χουίβ γε! Πητ165 ραῖγοπι δύ πιδίγεπν ὃς (ὐδιιία πχουίβ ταν 


ίμαυςβ ραίγεηι ἃς πηδίγοπη [ἄςιτ ἐπ ἐρίοἷαπι α ΡΕΠεπιοπείη ἱπαίςαυίτ, ἀγαπετὸν πιδϑίβ 


ἰοηατε Ὠ Πο δίϊδπι, ιδα) αἰ ο(ιιπ)» 4 ὔὐγοςε ἀἰςαῖον ἡγαστημλν.», [τοτυπὶίη ορί ποίας 
αὐ Τξ οὔδποβ: τσαντὶ ἴρρ! ὄντι ον ὑμῖν. οπτηΐ, Δα πι εξ ρίο Οπιηίδιυιβιαυμπι γος ποάο 
αἀἰϊςατυγίαειη, Οἰπἡυ{5 εἰξίητον ποβιδί (πίθβι15 συ ἔπη πγαγ σ05,1Δ1π|πετὸ αὐ ςὅπιςν 
πιοτεπι; αΙΑ ΐα ἤπειρος αιιας ΕΠ εγοπυπλι15 ἀπποίβι ῃ {8 6110 αυοπὶ ἀς ςαΠίρατίοης 
Ρία!τεγτῆ [ουρἤτδα διυιπίαπι δί Ἐτειεΐαδπι, Ουλίη πλυΐτα πος {ΠΠ᾿ς ατίημΠΠΠπἸαναιϑε ἐρὸ ἤσῃ 
αἰρπδγεῖ πείβ Δ'πποιβείιποι 8 αι πι 6. σγαπγηγατίοί5. Ὁ. 
. ΝΝΌΠὰαΣ ἐρίταν τερτεμεπάαε, Π αὐσιιπιοηῖο Πιίςεριο τείροπάεο. ΜΠ Πίαρθυηάςε ἰἈε5 εΠΠ 
Ὡ0]]5 απίεπης ρΙι5 Ρτα τίς π πος (ςτρεί σεπετε, (Δυία αΙἤ ροΠίητ,αυς ρεφατατ Πητ,π ες 
«τίο. εἴτε σριατίπι εχίεγε ρεγπηῖτοβ, σα πλε ργοσι 5 ΟΡ ςυγαγεηε, [τη πε] τορτεπεηαε 
φαιάεδο,ῇ υίς ἐπ ἀυπτία ίμα τοπὶ τΔπ| (Δ ςτῆ ἃ ΠΟΙδἐϑ υτουπῳ τεηταιβ,ααἰποτίς, Α Βἢτ πο 
εἷο ρσοςδείταβ,ηιαπι οεύδιν δέ ἱπάεςοταπι {{ὲ ἀτπειης δ εἰΠηίςοί πετίδπτεβ ίη τε Πἰτογαγίδς 
᾿Μεπηίπετίτ 5 ηυΐ τερτεποηἤοηεπι ραγδίΐε σοι Ποπιίποπι εἤευπεο: πλίπι851 δέ ρος 
τερτεπεπάεηαο,Π]υΔπι ροτ τ ΠΓΟΥ Ορετίβ (τε πο, Δ ΔηΠιλπι]ΌΟηρο Ρ]ι15ιςηἰς (ο’ 
Φεῖυτ εἰ αι ργο ες Πιιοπ5»ΐη ἱπρδιίορετε ἀογανίιδίς αἰςυδέιποη ἁἤδημπετι5 απο μον 
[υἱτ]υδπ εἰ σι ἐπ 4]επο ΠδγῸ σρίεπβίπρεηίοίιβ εὐ Δεγίνεπδίιυν αοὐ ζαγραῖν ἔχ ἕλπΊεπι 
Βοςρίππι) ρβεγρεγδπι οί ἀππης [8105 Δ] οΥ εγγογεβ ἐχασί τα ίρίε 05 ΠοΓο 5 ργοσί ΡΟΣ 
γὸ πι] 15 εἰξειγοῦ [οσάίου, απίπι5 (ρίγαπϑ ἐπι αι δύ τε τε ΠΊπηὰ ςατρξα {Π|{4|Π6π|. 
. δίζορογίεῦ 86] τιπι ]ἐσεπάήιιπι αςςεάεγε εἰογεπι οἱ εἰ δα] ςοτμιίιίιπ ςοπιιίμα οἰ 
{15.(ὐοηιμαῖοι απηίτίταν οὐπηίδιι5 ἰλείβέαςετςε: δύ ταπιοη {ΐ αὐ ἀρροηίτυγ συσα Πυί 5 
{Π|ι|8 ραίδῖο ποη τείροπαεαδιιθαπειιεῖ αἰΠΠπγευΐλης οδυίυϑε 16} ργοθαπηι ετἰᾶ, πε αἰ του 
κεἰεπι ςοπυίαίοτγεπι, (15 ἐπίπη εἰπὶ ςοπυίδηι ἐογαι; ]υἱ ταητυπι πος δηΐπιο πεηίαῖ δα 
τπεηίαπη, ζγρεΠ5 ἥΠ Ἀρροπιιπειγ πες οίζατιτ ἰρίε πες ἃ ἰο5 πείς! παῖ 
τ, Ἐτξτληηεη δίβ αος τορετίαβ ἱποίαΠΟτ 5, υ Ρ4]4)ηυ πε ἐπε ἀαπιποηΐς Ἰαςεγξι σρυ9 
αυοά πυπημδιη ἰοξεγίης, ἅτ μος ίαηε ἑαςίας ηὐΐάληι αι ς ΟΠτΠίαης ρίειδιίβ ἀοώϊοτεβ 
ΡῬγοἐτεπτυτοδ γε! ρίοπ 8 πε το β: με ἐξ ρ]ι15 ἢ ἰγςορμαπτίςυπι ἀαπιηδιε σοῦ πείςίαβ, 
ΓΝεςἐητεΠίσιης ασυιαηται θεῖς οροιτεαι ! πσιλπὶριορηειίς ςληΐβ, μος Ππροπῶο ΠῚ6» 
ἀειυγ ΠυΠςετίδυ5:ὰ Ππσια τ ρέγε απ αὐρ αἰ β»ςυ5 σε πεηιπὶ ἐπιπιεάίςα θέε. ἶνες ςοσίτᾷς 
ΠυΔΠΙιπΠῚ αἰ ς γί πη ἢ 5 {τ ἱπτεῖ Πίεγορ πα πίδπὶ ὃ ἰγοορἤαπιαπι, 
Οὐὐμπιτπεοϊοσοτᾶ ςΠοίξεπες ϑδοοιιπι, πες ΠΑ͂ΝΑ Ἰρδῖ δατάιϊμτ; πες Οςςολπν πες ΤΠον 
4παπιπες Δυρυίπῦ;πες Απτοίϊιπι, πες Ηεγοηγπι, πες Η ΠΑτίμτι . πος Ογρτίδπιιπις 
ηες ΟΠεγίοοπηιπ πες [σλππεπὶ Γλαπιαίςοπιπι, πες Οτίρσοηξ, ἱπιὸ πες Ρείγιπὶ ροῖον 
{ι|π| ΡΓΟΓΙΙ5 ἃΡ εγγοῦς Πἰδεγεης δέ ῷ ἐὸ αι ἐπὶ εγγοσενιιεπι {{πι|εαγ55. Προ γοτίς 1515: τὰς 
ηοίξεᾳ ταπτίπίημπο ἱεσιητίυ ἀἰςίονς ΕΝ ᾿ 
: -ὐΔεαιηπηίϑ {Π|5ἱπηυίπποβος εἰαΠ τδτίς ἀεδειι»εδέ πο ἐΐεπι,πτὸ 410 πηαρὶς ργαςεῖ» 
{{πετὰπι ἐΠΠι1ο] ἀἰσηίτατειιο ἐσ ἰτίοπε; πος πιίπιις πεπίτε ἀεδεδαίως, Νεῳ εηίπι;ορίπου, 
ἐπί αγείηεει μἱρ φςο ἱηἠούϊοϑ πυπλειφηϊ; αο5 ποπ οροσίεαῖ αὐἱζαυ Οπηηίπο Ἐηπς 
1.}}" ΔΎΘΠΊΟΒ 


ΠΟΑΡΙΤΑ ἈΒαΥΕΝΥΘΆΥΜ ΟΟΝΤΚΑ ΜΟΑΚῸΟΣ 


εν ἸΝοϊήδη Πατείξοβ 700 σγαιίαϑ εν δέ ἱπυίπεις ΟΠν Πίδπίβ δυσίρυβεδος τυτρίυςξ ἢ ἐἐ ἴεν 


ἴποίο οσὐαιᾷ ἱπρίησογοι ἈτιΠί τί μ} πταρίβ Πα ρεπείη ργοπυρίιν πες ἀιιρίταπι Πργεττ ἐπ 
ΕἸ πια τ ρ 5 συλ εἰγουπιίρίςίδπτ ηι ἀξ τε Ιοηιιδηιαγ Ἐπ σιοπιδα πο πο ἔτι ουπη 
πίοπις στιπηίαπι οπιποδ,Γ[α δά Πυίι15 τ {{Π|π|5 οαπηοτέπι ΟΠΊΠΕΒ ΕΠῚ (εηι ἰλοϊοηίς (οὐδᾶν 
ἴες ποοίογαητιν Πωγεία.. 
Ἰυαε ΟΠεΠίαηί ἀεί σο᾽ πὶ; 
ΡοΠΠ πε πηρυπίϊ5» ρυείποίραπι τγγαηπίαί 
Ρεἤ πο ίπιεείπι ἀε {ΠΠ0 {δπείςπεβοςα ΡΟ 
φἱογίαπι δέ ουεσίς [αἰ ατεπι ρεγτίποί, ϑνε αρεα τ Κτλ ποὺ α 
Εκεϊοίϊα ποπιεπ (δίπαάείπου!ςαης, ασαπιίθπαπιρδηΐ ΠΕΒΟΟΌΠΙ: {ριἱαπόαπι πα, 
δεπτείη οτειααστη Ιοησο δἰ {πίπ αηίπιο, ας ίη αιοίαᾷ ἀἰέϊα [τῷ πες τΠεοϊορσίπες πον 
ΠΔΟΠ εἰτο αἰσποβ»πΠοη ἷΠ ΟΠ 08. ἐλ ΒΘΆΡΡΗΙ ι μεν λσὲχ ἀπὲ αν 
᾿ Οὐ Παιρ! ςίτεν εὐγας, ἔγατογπε πσπεπ ἄμπ5 εἴ. αυΐ εἰπῆ αἰϊυά ΄υδπιργοάεῖε {Ἐπ ῦ, 
εἰἰπὶυοτε ὃζ καπάοτο [ὁσεπάιι εἴτι δε πιίγαπι στὰ {Π |πυίπεναιιο [αίϊ, πο {πρετοίν 
[{0 τερίπιγαπι ἀσαπτ, γεαυθητοῦ ΠΡέγετη ποη πιο! συπε. ᾿Ναπνί δοοίαἐΠε,νάοοενε εδι 
ΡοΠίηι στα τὸ αυία Ροτείε εξ εἰτρίιιβτ ᾿ ἜΣ δ »ε εἰ επδθχπον, 
᾿ς Οὐπρεποβ αἀὐπεείας (εἰ πὶ ρ 5 χυδι δ ες στη; Πα ΓΟΥΩΠῚ ΟΒηπιίυίταπι πάσηι ΠΠ» 
αἰΐα ςοπείτ 5 [ασογαγα γΘ πιεπτ5 ἐθ ἐ2Π0Π ςοπιυ 5. αροίπις εἰππὶ Βαίςεητείο αἰρυ 


πίη ΒΗ Πίαπια Ππείουείίεγ οσταπιε οἵ. {τ 400 
᾿αυιοητ, ὃ ΚΕ οιπαπο Ροπεποί [ἐπιρον απ] Πειν 
ἄς αυοαιαπι εἴτε «Πατία5, αυὰπι αιοά δα (Εν ί 


ο της, ροῦ ο[Υ{Π|πγ υὐτι ΔΡΡεΪ δ. αυπι 15 ἰύκτα Δ υἱαπουυπιὶ ἀοθπτα ΠοσΆγοΙ ΠΟΙ 


Πα ραττί ΗΠ πὶ σαπι ΡΟ] επείο; ἀε ἀἰποττίο ἤς αἰ ρατατους πα ἃ {πα υ]8} ποτείεοβ πτ 
εἰο Δ ἃ ΝΜ Ἰααιγεηίε5 4ο]οἰδίγαϑ Ποπουίῆσο τε ἸΒ τ ἔγαιτεβ οΠπατ βίπηοβ δέ ἀοπγίποβ Ρτς 
εἰτα δέ1ε5 οο5 ἈΡρε ἀπϑῖπος σγαυδῖοῦ οδυίαπη Πού παν [δὲ ςοπιητεσαταπη Δα ΠΠ127Ὲ. 
Ιηπυπιοτίδιιβ Πος ἄλειπι εξ περοτῇ: οἱ ἕη ἀΐζοϑ ἔπι, ποη ἰμἀἰσεϑ: ἀοζίογεβ: Ποπ ίγοον 
ὉΠαπια:πιοπίτογοθποη οαυπιπίατοτοβ; Πἀοί υποάεβ,ποηίι ἤάεί ἀεξεπάεπάα ρτατεχ 
τι τγγαπηίήεπι αούϊαητεδ, 
ΕἸ τείϊς πο οἰξ, υδίποη οἢ απυδί τίσι δι ποι οἱ πια]οία»υδίποπ εἰ Ἀγγοσ Ὠτΐδ ΠΟΙ ΕΒ 


 Ῥοτιίηαςία. ἵΝες ἐπ ΄ουίβ εὐγοτς Πφγο 5 εἴδ. [τα π᾿ 5 ἀσπταχαῖαιμος Ρτορηεαα ςδιπο 
ο τΑπὶ Πάρη ροιτίπεης, ὃ ςαποπίςί9 {{δεῖ5 Ἐχρτοία πε σετίΔηζαγ, 


(ΟΟὐδηιίπίσυιι εἴτ πηρυπε ἱπιρίπρετοτδηταπι Ποπειπιεἰίατπ; πος τε υἱόϊοτί {ΠῚ πε 


ῬιοροΠεμπι ρεςπηίαπιυτταϊ οπ πη, ΠΙΠ ηιιο εἴα ρα υἱἀειαγι Οὐ οὐίπιεπ Πρτείεος ἐδ !Ὁ 


ἰητοπίατιπι Ξε Ἰαἀειη δυξεγιπε: χα ἔς ἃ αἰ απιηΐα ρυγραγιητν αἰ ςεάιης αιιαῇ! πτοτίδ 


αἰτζαπησπῖο Δ(ΟΪ Τί. 
τ Πμηβαϑίρίδ ποπ εχείπσιπε ἐπαπὶ [ππιίραῃβ.Π σογηαγπυε Βα συ]εππ ἰγαόνιιπι; δί ΠῸ5 


᾿ς Ὁ σσταπυση ἰαρίπινίπτὸ Οὐ ἑαίτιισι ποίξειιπι ΑἸ ἐς πδιτιι18 ἐρεῖ ἔα! ςίας» ἱηρεΠίδ. 


Δηποπτυγρίίπηιπι εἴδοὰ πιασηίϑ οἰ ἐπὶ τΠεοϊοσίβ ἀρυα [τὰ]ο5 ἀλπηπαίδβ πμΠῈ ΡΊΟ ΝΗ 
τα θα] ςοποϊαΠοποβ τ ἐπιρίαϑ ὃζ πατοιίςαβν ας πυποας ΟΠείαπα: ρίσῷ ἰεσυπιιγαθ 
Οπιηίδιι:ποη πο αρρίδυι τε οσοτμπις 

ἴαπιίἐπείο φυοίάαπι εἴς αυίςατρεπαίϑ αἰίοτισι [ςτίρτίβ ἔλσιδιη δας ραπιιγςῦρ ε ἢ ἱΆ 
κἰα χυΐίάοπι (δα (ςεἰοτατί Πίπτα υἱα. (ΟΠ ἐπὶ εἰθίςεη {Π| 6 πε] οτεπι ραγᾶαί {υίτο Ποπηίη 5 υἱαπι 
τποπῆγαυίο, ες ἀοίβ ασυυίσο ςεἰείοτίδι8 Ε ργοΡαγει: χοῦ ποευπιβτασῇβ ἐπτυη εἴτε 
αὐτὰ ρορυΐο ΄συσῳ ριοβαγοίην Οὐ 8 αὐῖοην σοΠία15 Π8 118 μας τατίοποιτι σοπλπ) Οἰ ἔγαιιίτς 


, ἀπσογαπτίε τη πογῆπι ἐπὶ ΟραΒ Αἰίοπασι, δὲ ἀπαπὶ δῖ ΑἸ του ἰσσιπι το] ΠἰςαποπΊο Χο ἔᾺ 
᾿ ὨΊΔΠῚ ΠΕΙΠῚ 815 ζοπηρΙατίπῶν ἀππούθπιυρ ῇ5 Πί ρατασίαπο ςάαμπδηι ἀέενπες ςαιληΐ 


τηοάο,»οσαν εείατπι (πΠρογαπεπαπι ἀοίίοσ να δετα σα τερτεπεοπίογας ςεπίοτ εξ, 
Οὐοά πος εἰξἱποταιίιάτηίβ σδηιιβ, τοτίτι5 οροτίβ ἰδιάοιη δέ υἱηάίζατο ΟΡ πα αυταῖν 
ἔοι ἸοσαπτοαΠσαταπι, συσαι αἰ Πέπτα ες ἱπτεγίπι (ε τοῦ ἰοοί5 ἔπ ΠΠ} ααίιπαπι τ Ρεγίηάε 


. ἀσαῆ ἢ παῖς ἀοηρία ἐχοεητίς αυιγείς . ἀπ ΠΊ του πε ὃχ ἥ5 ὑυσύχαλκομ κοὰ {ἰδυλυλιν 
« ἔυ{ΠῸ οἱαποίεοτ δ υς ἢ 4 ἀδππιπεττοτυτη ἀρραγαίαπι Πα υπι1π| αἰ [15 ἀρροία 


ἤτοαιο {{{π||5. ΟἿ 

Θι ἀοτοίζαπάε ἱηστατίτΔίηίς εἴτ, Βεπεοία αςςερτυδιίηείαγίς: αυλε 4 εδίτατ, ρ Ὸ στὰ 

τίς ςο! τὸ ΟΠ οι ο,ἐοητυ πιο αν τοροπούοίι ἢ ποία} 9 πα ει πε δοπαγίτη ἐαυί ἄδητεβ 
ἱπήρίοἰ 415 Βα δε δίταυτν αι η οροτέ ποςεπαγίο πίμι{α] ἃ αθο τ ΠΗ αιοα ἀτγο δαῖτ ". 

᾿Β 45 εχ παι ργοσίας αυκλφάθεν' δύ ἱπάοοϊυϑ. ααἐ ρίο φυσάλαι αηίπι {πιο σι, 


[19 
] 
Ί 
Ί 
' 


Ὸ ΟΥ̓ΟΙΑ͂Μ ἈΠΙΝΠΟΟΤΟΙἑ 


εἰ5 οποίπηει Αὑ [ἀγοίαί σοάίςο5 οαπσείςοκιποπποε Πιζαγιμτ εἤξί, ες ΟΠΊΠ65 ΠΕ 15 ρ εἰ) 
(ἐπὶ ἐχοίςιἀτεπιιῦ τ ΝΟππο Πιπτ15 ΠΟΙ ἐπί 8 Πηεπιουίδηι [π||5 ἔα 5 ἐπ τε Βεύοπις ξ ἰη πος 
οἤΠίοίο, οα Ιοπρο ΡρΙι15 δα ίοιτ εἰ τατί5, δέ ποθ ί5 ποπ ραιο ρίετί5 ςοηίατταπι [την η στα, 
εἶ {Π|4Π|. 

5 αι ἀσποῖ {05 ποιὸ ρα ]Π]ο, Γ΄ αιι5 ἀςοίρίας σοσπὰ ἰαϊπίοτς, Π ΄ιι5 ππιοϑ αἰίσυοε αι» 
σἰατιιγτλητῖ ποη δαογαπτρίείατοπι ΠοπλΠίς οί ργ Δίσδ τε πγοτίτα, Πα δι15 αθυπάαπι 
(ςΠ τες, {Π| ἐπηρετταπιιγ τος πιεὸ Βεπείίςίο πα σίβ ἐσεραητ, ἃζ ΟὈ αίγαπι Βὲπε πιεγεπεί, 

Ροιτὸ συοα οδίτον αὐπιοπιιπι5 σι σλπ1,Πιτος αἰ ἀοητιν αἰ ΠΟ παγὸ σι1π| [1524 1185 ΡΟ] οὶ 
(115 τεςερῖα {{πτ ἐπ [(Π]ο] 8,Ππες {πὸ σαι ἐδοίπι5,)πες οὐϊοίς ταιπει, Ἐοιταίβίβ ἐχρεάίγει τοί 
ΡυδΙίςα: με ξίαπϑε ρίαιτα σοπιιο! τας πῆς πεῖς οὐασια ρυδ]ίος ἀοςεπειιγ,ϊμιπὶ ρείμμα 
εἰπὶ [ατοληταγ (ς ἀἰπευιπι [ςπείτο, 

ΑΙία5 ἢος ἀσίτοις οὐδίβ {τ᾿ Πουἐ{8.{{|8 πὸ Βοοτί:2.4{{π| υὖ Οςοφηί, 4118 σαν 
[5.5 1{π|5 τ Νοπιίπα ἐ5,(διιη {{ΠπΠ||} οτίιι5 ἀσίπη5 Οπηηε 8,01: οὐδ {τ ΟΠ {ἐΐαπιιβ 

ἴλπὶ διιάϊο ἰαξατε χιοίαδιη,ὰ πγε ρογπιῖτα ργατοτίτα,αιιος ἔογεης ἀπποίδει ἀΐσπα. Ῥεΐ 
πη ιτπη {Π πῶ Ἰεΐζογεπι ἀἀππηοπίτιιπι οἴ{δ ἀοο πε ποὴ ρειίεηπιειπι ἐδ αιίςαιηα ἰπ ποιὸ τὸ 
{τὰπιοητο υπδεύσταν απποιῆάιιπι, [δ ἐἃ ἀτπιπίαχαῖ αἰτα αὐ ἰεοΠ8 Γγποοτίταϊοπη ρειτίπεητ, 
Ετίαπι Ηἰς Πισας πτυΐτα ρυιάθητος οπιίπλιι5.ης Ἰοὐϊούεηι που ΠΊι15, ἰδ {{ υΐ5 αυϊά 
τὐήςίοι ποι γί8,στατΠαΐοῦ ετίαπι υπί[ἐτατί ριυἰίσοε, πιὸ ἢ ἃ ποθίβ αἰίουδί αἰ Πδητίος, πο 
[ἃ σαι αὐσιιπγεπείβ ποη ςοπιιςἤβ.ι: ογταττο ἀἰσπιιπὶ εἰς πεαιδλήσαμ οὔεπήαν, γοιιπιοη 
τὰ ροἤτης ποπείξε γείο!Ἐ{ αὐσιιπγεπείβἐςοπαίοία σοπυίοῇϑ τετα τε, τρε εἤεαιαπι ἱπιειίηι 
ίειτε {{ πιο! εἰξιιπι, (Ὁ εἱἱ τατίοηίδι15 ασίτ, πηρΙεχ πεσοσίιιαι δύ {{5ὲ {{πππίτ δύ ἐχμίθει είρομ 
ἤιπο, ἄτ αὶ οσειπιειοίε αἰ ππείς,ἀιρΊ εκ {ππ|ίτ ας ἑαςοίδίς ΠεσοςίιπΊ, σουἰπιιπγή; τα! τηῖ 
ἀοζοτί τ, ὃ ἔαπηαπι [στα τ αἰίεπαηι, δύ ἱρίε ΠΡ ὲ πταϊεἀἰςεπεία (ρίςίοποπι ςοποιίαι, 

Βιοάεῆευς ρυϊοϊπεγυίαιιπαι εἴπ, ίτα αἰ ΠῚ οἰ ΠΠπγιτπι, 1 φεετο οἱ ἐλοίΠέπλιιηι οἴ τα ἔοσα 5, 
πῖιιπ, (ὐτγ Πρες ροίζξοτίοΥ ραγ8 ρ᾽ οὐ (9 πὰ σίϑ ρίαςοι τ [η αἰτεία {δ πιασποβ ἀεοίατοπι, αὐ ἰὰ» 
πιλπὶ αἰ σοαηι ἀρια ροίϊετοκ ἰοπιίπς (τ {τίαπο ἀίσηδηη, 

ϑὲ ιὰ πη ἐοτες ἱποαπιαιίο,ια ροίἤξιπ ποιιιπὶθος αὐρίάιιπι σοηιϊι (Ορίγτε, που στϑια, 
γεῦ αὶ, Νυης συδπάο ἢ ποπ ἀαταγ: αι οτίι 15 ἰτοτγιπι ποπεπαῖα Π{{4,οποιιπι βου δ. το 
[αἱ αητίαοτο,πις ςοηίοίος, Ο]ατγαητ, [εἀ ἰοῦ ιετε εὐτήϊίτος ἕετὸ πιΠΠ{{Π|ὶ σαί Πιπί εχ εὸ ἤιπὶ 
Ποπηίπιιπ) σεπεῖο, αὶ (ς ἀσιοιςε υἰάοητις (Π5 πιδηίριι5,[, αιισαπεὶ Βοπᾶς [{τογᾳ5.Πος 6 

Οπιπεί5 4.458 ἱρ[ἱποη ἀϊάίςεγιπο, πα τι15 ἐχτίησαοῦς, απ πεοϊσοποβ ορίπον ἰίοιαβ ὁχ 
πιοαία τσὶ ἰσσς πὰ σεππὶ {ρου το 5 τ] ογςα] 5, 4τ105 {{π| πιο] γοοπιουιηξ ) ποςίξογδῃ 
ὅσπὶ οἰ Πδογπαγιης, Και του 15 Πουιιτη πιαϊςίατη, ργίπιιπι οπιπίτπι πο σοπίοίατιις τεζα 
ςοπίςίοητία, δύ ΟΠ [ξι15 ἀσοποιΐοῖα ποίξευ: Δεἰηάς τος ποιπηίπιιπι ἐπ ςία, ΠΙΟΥυπὶ 8|{05 αἱ. 
(κα: ἰἀπίἰπιοηί,αἸίο5 ἐπΠσπίϑ εὐ τίο, αἰΐοβ ἔουταπο ἰρίοπάοτ,αἰίοϑ ἐςοϊοἰία[ οί πημποτίς αἱ 
Θηίτα5,) οί Δπ| Ποςς Οπτηία {{ππ||1} ἃ σοητειηρτι τἐπαίςαητ, Ο αογαπι Πιβτασίαιι πος ροῦν 
(ετίϑ ρ᾽ι15 πάθετε ἀεθεῖ, πιιοὐ πογιπτι Πποπο {{τςιπίτι5 ἔλιιούοπι ας σπιειιιοείπι οἰ ςίο τ 
Ρτερσίδιιϑ {π| ΘΒ Δ πίτυς, ἔ ἐτεγίϑ εχ ουηπί τεσγατῦ ρία σα πιίβί5, πη Πἱ ]ιουίἀίο σγατίαβ ἀστηι, 
Πιιοῦ πιείβ ᾿ς ργδείοηίθι15, 8 ιΠζποῦ, ἐπαιπητατί {πὶ δα ΟΠ πτεητίβ. δα (ογαγιπι 
{{τογάγιση ἐξ έι1π|, δζ αι πιιπηιιαπι Ἐγδίπγιιπι υἱάστιτη, τἀ πηθη οχ {Πγἰ5 σοσηίταπι ἀπηδηϊ; 
ΓΝ ΟΠ 5 εἰ ἰη Πίβ ἃ πτε ργοιιοςατιιβ.ις πιοῦο ἀἰχί, πες οἰ σιν πε δα ίαηῖ, Νίμι εἰς χασά 
τποταδηζα ποτ πεπέτιιγ εχ πις, ΕΧρετία υε{{τα 5, 8ζ σγαῖι5 δηίπτιβ Παῖς πη ΐ ραταιτ Πηΐ 
ἔτασία, ΝΜ τ οαιηίθα ἐπ σοπηππῖπο Ια δογαι, τα σγαίίαβ ἀσιτηῦ ΟἹ ΠΕ, ΟΠ οι πο σοητείδ. (7 
ἐυσιπο ογάίηίβ ςαπαία ὃ ἱπτερτί, Εἰος ἐσ ρεαιηίαπι ρυ]ο τίς εξ ἀπςο,αλπι ἢ ζοπείν 
οἰει οριίζορί ἀἰσπίταβ, Αισηοίςίε οἤἸοίτιπ πιςιιπι [ταἱα,ςοσου ἐπίπι οἢδξ οἱοτίοπον, ρταεί, 
Ρυς ἔλοπια δζ Ν᾽ επετία, Τὸν σαγάίπα!ο5 ἔλιιεπε ποίει τί ἰαδουίθιιβ, ει ρεοεοίριις υἱγ ἐπ {τε 5 
σταιυίοτγίθιι5 αὐ οἰ τί [βίη 15. σαν Πα} {5 Γ)οπηίπίςι5 (γα Πι18 τι αἰ ΓΝ]αγοί, δζ οπηηΐ 
ΟΥ̓ ΠΑ ΠΊΕΠΙΟΥ ΠῚ ΘΌΠΕΥΟ ΟἰΠΠ||τἰ{5[Π1115 σαγ Δί {5 τἰτα!ο δαπίζοτγιμαι χυατιον, ΝΜ ἸλειΠοει8 
ολγά πα] 5 ΘΟ πο πί15,ςαγαάίπα}15 Γι αυγεπιία5 (ὐαπηροσίαπ, δζ ἀπο πο 5 ᾿ξαρμδεῖ ςαγάίπα 5 
(απϊί (τοοτρῇ, Εγαποίίςι!5 ςαγάἰ πα 5 Μ᾽ ἠτεγαπιιβ, Οὐΐη ἐρίς τοτίμ5 τοί μι ]ίοος ΟΠ ίαπος 
Ρυίποερϑ ἔνεο [οί πη5: αὐ ργίογοπη φο το ποίη Πτοείς Πιιπιαηίβίπιο ἰστίρείς Δα Ποιταθαν 
ετ ίτα ρο(δ αα ρο[ξετίογεπι ταγ[18 δά πουζδειιβ οἰττυτ πιοείπι ποπ ςοπιπιοπηογοπι Ἔρίτορο5 
ὃζ οὐ ἰτογιαι ποπιίπιπι σεπιιιτίαϑ, ΡοΙ [᾿εοποπὶ Αἀτίαμιι ϑεχιαβ εἴτ ρτοείοι τητος ἰδηδί, 

Ύ 'πιοηίαι 

ΟΑΡΙΥ͂Λ ἈΛΟΥΜΈΝΤΟΛΥΜΝ ΟΟΝΤΚΑ ΜΟΚΟΣ 


τποηίφα, οὐ“ τἰίοης Ππουϊατί, (ἀἰςἰσ χα Ργϑἀίτι15 ασειτίπιο, ἐ αὐΠ5 ΟΙοπιθης Θόρείπηϑι 
(4 ἰχυοτίβ πο ργαίξαι ἐπα 178 πο τ 5, ὦ; πος ἀπιδίοπες πηοιπος ορίαηῖς, Νίπιίγιιην υἱκ 
Δ ἰρία πιαίογιπι {εἰ γρο, Πᾶτι5 ἐπα η Δ 8 Ορτίπη!5 ἀ{{ςἰρ ἐπί5, πης. ἰλιογεπι {ππἀΔἢ5 το! σον 
αἰ; ρυαίζαι ποη πη ἧς Πουαπι πο5 γεσεπίι ἰατου ίητγα πεῖρα {το 5 δζ αυ! σαγία σοη» 
Πίείς οΠοίᾳ, (Οοετίοτίδιι5 αὐσιπιοπείβ ἀςοίαγατιβ οξ, Ασπουίς ΕΗ Πραπία τε] μος ἀγριιπηςη, 
ἴο σιοά Εγαποίίσιβ σαγά πα 5 1 Οἱ εταπιιδβοίσιο] ἀτάτις ττογιπι πὶς (ΟΠ πἰταιίς ρύσσηηη8 μαι. 


᾿συλησδηι αἰροίπαπα 8, τ αὐίγοιτι ΕἸ [ρα ηίαβ.. Ῥόονγὸ (σι μ]ο πηι ἃ Ογοόγαὰ οαγαί πα 5 δύ ἂν 


οἰἱορίίςοριι5 Ἱ οἰεταπιι5)Π οα{ι18 αἰ σηίτατεπι ἃς {{π|4{π| εὐσα πὶς {πσςεί δίς Ηἰραπίδτιιη 


Οχί πηέϊται [τπηεη ΦΙΡοπίι8 Ποηίδοα, το της δηΐπιο [Ὀπιροῦ ππποτίς ργοίαιιτιβοποείει εἰξ.. 
Ρ᾽ατίηγίϑ αιιλπι ς ἰγίς {{τ σοπηπηοπτογαπαιη, ἃ σποίοίς (τογπγαπίᾳ Οπηη 5, (ἘΠΊ ΠΊΟΥΙΠΠῚ ΡΥΌΣ)᾽ 


{υΐαπι ας ρτἰποίριιπι [{τετίβ τς ΡγοοςΔΠ8 Δα ΔΠΊρ ἐ[5ίπγα ργεεπγία, ἀοπίβή; ποη τ σατίδθιι5 
ΟΥ̓ΠΔΠΒ {{π11}} δί ἐχοίτδ 5 ποίζγαπι ἱπαιη τίαπι, ἃ οποίος ΕΪΠπσατία, ἀσποίςιε ]ογδιία ὃζ 
Ῥοϊοηία ερί(ςορουιπι ἃς {{ππηπτατίτιπι υἱγΓΟσιμα] {πτογίβ πλίΠΐ στατίαβ αροηβ.πος ἰᾳ πε ρταν 


ο οἰατίβ πισπου 5: ιογαπι ὃ πυιπιειὸ ργϑοίροΐ [ππὸ ἄπο ἰγαῖτοβ, σᾶ ππεβ 1 αγΖοὸ σιοπάαπι 
᾿ἐρίίζοριιβ Ν᾽ γατίβἰ αι ςηΠ5,8{ διαηίβ[αιιβ ἐρίίζοριβ ΟἸπτιοοηῇβ, ἄρια ϑαιπγαῖαβ Ῥεῖτ8 


ερίΐζορι5 Οὐδςοιοη[ς δέ γοσπί σαποε [τί 5,οιπὶῃος Δι πάγοδϑ Οὐίτίιι5 ορίίζοριι ΡΙοςοα 
{15.8( τἀπι [{{ετ5. αιιληι πλίτγα οἶατι!5 ἰσᾶππε8 ἐρίζορεβ (πιο 5, ι 6 εηίπι ἀίσαπι ἐς 
Βυίταππία δὶ τοῦ αὐίἰ παῖ ΝΠ οσςοπαῖεβ, ἰπτοῦ “105. Ῥείπγι5 οἰατί[δίπλ5 Βαγὸ (μι οἴπγι5 


- ἸΜΙοπτείοιμι5, ργοχίπιιβ (ΠΣ ]εἴππ15 ἀτο ίορίΓοριι5 (ὐαπτιιιατίοπίϊ5 τοτίι8. Διηρ᾽ ας ρυίπγ5, 


τοττίιι5 ΓΤ Ποπγὰ8 σαγ πα! 5 ἘΒΟγ Πί 15 ἐγ ἀςευτίηιί {ΔΓ ἢ {ΠῚ Π}115 τὰκ ἰρίε ποη πιίπιβ 
φηΐπτί αιχὴμπι ἐοττιπος δοη8 Πογοπεί[δέιπι15,Ζιοσγιιπι ἀτοίηιε δέ δεπίσηίταις [πᾳ αἱττῸ ἰΟιεῖ 
οαίμιπι ποι τιμη, δ( {{Π|ππατι{πιπταῖ 6 ἀπιρίογα, ἰσαηποαι Εἰ σογιιπι ορ ζοριιαι ΒΕ οἨοηίξαι. 
ἐῃ πος ςαταίοσο,ίη 710 πιασίβ ἐχρεπάπητις Πιβτασία σλπΠὶ Πιπγογα πε, ΠΠιππὶ ΡΓῸ πημϊτί8 
ὨμπιοΓα τ ροτέγαιη, [λείπάε (ὐυεἰϑοτειπι ΠΠΆ πὶ ερίσοριπι συοηάδιι ᾿νοπαοπίοπίξηι 
σης ἰ λμπεϊπτεπίειπ, [η (σι οἱ Ν᾿ ἀγαηνὲ πλιιηι15 ἐποζείβίς ΓΤ ΠοπΊα5 Οτοπαιετιβ.ἶνγ ποὰ 
ὑῥτο[είβίοης ταητιιτ τπεοίοσιιϑ [οα δύ απίπιο πιουίθυβήν τοῖς τῃσοϊοσίςι 5. ααξίῃ ἔδιτοσς εἰν 
Θὰ τη6 ΠΟ]ΠΔΠΙΙαΠΊ σεα τ εἰ συ Πιςσςείσίτ, ἃ ἀ4ς ἢί5 ἰοαππείη ἵν οποί οἰ Δτππὶερί τορι ἔπ 
ςοἰπίεηίεηι {{Π 18 οὐίλπι τα τίς οἰλτιαι, Αα (ΤΑ ΠΠ5,ργαοίριε δ ἱποοιηραγδθί τὸ δίερἢδν 
ΠΟ ΒῬοποδετίο ερίίρορο ῬαγΠεηί, ὃ. ἃ τεσε Ομ ἰλπιβίπτο Ἐγαηςίίςο ἕλη τοῖο ἱπυίτον 
ΠΟΠ ΠιΠΠσατίριι5 ργοηἐ 5(5, Ρο[ἔτεπιο αι παιιδπι πι 18 Π| σοπείαπι ρ[ 115 πα] απε γοορῆδπ 
ἐπιαιιλπι ἀρια ποίέγοβ,πος ᾿ΠΠι18π| πίπου {τ πο πὸ 5 θοπίϑ {{εον ἰβεταιηςπη ἔπι εἰς σιοαμο, 
ααί ἐλεδηῖ ρίο σοπιπιοίο ρυὈ]ίςο [αἰδογαπεί: ούαπὶ ργεεοίρε Πτηεν εἰν σοτάδεί [δἰ ππιι5. {ἐκ 
τη ὃζ οςυατἰ[δίπηι5 Εγαγάι5 ἃ ΓΝ Ἰατοα,ορίίςοριβ ἃς ρείποορβ ᾿-σοαίς πῇ 5. πυης ςατάίπα 
{5,0 υίπηι18 αὐ]α: (ὐπείατξαΣ σοπί ατίι15: δ. οἰατί[δίππιι5. ΒΗ Πρριβ ἃ Βυγσυπαάία, ορισοριιβ ἃς 
Ὀχίποςρ5 Τ ταί οξοπί 5: ΖΠοΥ πὶ ἀτογαας αἰττὸ ἀοἰοτί απηρίατπι ἰουτπαπΊ,Π αι ἐχρειείεαι 
δια πιοαί, ἵνα σοπηπιεπιοζοπι ἱπτογίπι (ατοίαπι (ρίλτεηι, δζ Βεγάίπαπάιϊιπι Πίι15 σοὺ 


᾿ἀπλπιπι, Π {ππγπιί5 ριθςίριοβ ἀπηταχαῖ δείσί, ααπππὶ ποτα ίς [{τετί5 οσσιι, ἶθ015 πατῇ) 


Πί ςεἰείε8. Διοδάοπιία;, Πα υἱεί ἀοείπα ρυϑ δητεβ, 0115 το! σίοης ςοπηπιοπάαθί, 
[ες δ σγατυ]δητιι δζ σγατίαβ ἀσιησ, [κοὐ συ άαιη οἱογίοί μέ τί5 ἐ (ὐοπιοσαία, πιο 
τὴς ρΡεγρυ τ συογιπαάδηγ ἐπιριο ίτας, Ετταπιεπ δάςο πἰΠ|} πγεπείε 15. ἔπ|,1}: σοπιρίογοϑ (τί 
6Π8 Γετίςσιτοτίπι: πηι οπίπι ΄αί πιαίιης ἴδιιογε οἰλπι, ασπιαάπιοάιηι Νίςοάοιιι5 ἔλυε [δ 


ἔπος αἰπρίτίοίς ἰαιτ 65 {ΠΟταπι, το υευδέπτα ροίοίαπι ρθε ίσαιέ!πες οὐ οι 5 μοί, 


᾿αυδητιπι {τ ἀἰ(ςεαγίπίϑ5 (ητει ΠῸ5 αἱ ργοβαπτ διε σας δἀίπαπι, δ. ίητον {το 8. ἀμί οἷν 


{ττεραπτ, αἰ απιπίαπειν ας ἀαπηηαπι, Ν]εγεΡαπίαν πετίσυε ἀερίποί, τδεϊητι οροιε πτε ΠῚ 
εἰ (μεί{τἰαηΐ ριυιάοτίβ. ες γείοε {ΠΠ 05 πταίογο σταιατο ἐπα, απι ἰρί {δ {π|5 εἴαπιο 
εἰρ.5 ἃς πιοιίθιι5 φάτο τεαάιίεγίης ἐπε ί[0 58... ἰλτ Διτδι1πῈ πηιΠκ{115 σοο ΕΠ δῸ5 Οχοιίεζε, 
Τοι ἐσίζιγ ας ταἰίαπι υἱγογαπι απίπιίβ (τα σήβό; ἐγοειδ,πιοάογαιίι15 στο ἐν οορ Δ ηταγιπτ 
ἐποταυ 5ἰ που στιτ ΠΥ 18. 

ΠεΙ οἰ δίπγιαι αιίάοπι εἰς μασι ΠῸ οὐπηίβι5, ν᾽ οὐππὶ ἕ σασπίασι Π.}ΠῚ αὐπις οοπείσι, 


Ριοχίπτιμτ εἰς, ἰδοιΠ ορείηίβ, 


Ν᾽ ε ἐσίτζην σαϊλπι οπηποπι (Π ρϑιῖζα ζοπίγα ἢΔΠ1. Διο [Π|5 05 αι τούιται πος ἐπέείεατιπι 
ἰἀπηπαηι, ἀοςιί ρέϊηπι εἰς, (ςπιρεύ σις ππτυγιιπι, (Δ οτ5. σοαίς [5115 (16 δαἀίπιοίο πιοηΔ8.11ε} 
αἰϊαυία [αςί8 αὐἀογο, δύ [ρίτίταί (Δ ηο σγαίιπιὶ εἴς, αυςαυί μι ρεο [μ0 ηιπίαας πιοάιο 

ΚΉΥΝ (1 
οὗσασστ ονς 


-Ὡ-- ΝΥ 


δο ὭΥ̓ΟΌΑΜ ΑΟ ἹΝΠΟΟΤοΟΣ 


αἰτυϊοτίτ, Θὲ 18 απίΠ10 ποὺ ςα] απηπίατη Πευές Π{Π| 4Π{π4 ροΠῖιπὶ ααὰλπι ΟΠ Πιμη ἐεΠεπὴ 
ἔεοίε,πῖς πίη αἰ ἰρεαδ χυλπι ἱρῆιι5 σἰοτίατι δ ΟΠ ε παπί ροριί ἐτόξι!π1, δὲ αι 5 
σασίατιιν ρογίο ἐτατί (ςτίρευτατγιπι δυτοτγίτατοπγ, ἀειοηίγαιι μας ἐπα τὰ ξαπι {ςγατί; Πποἢ 
ἀε[ιιί, δὲ αι ἐϊπσίς τὐπηυ ταὶ ὃχ ποιυιίταϊς, ΠῸ5 ρ δ] σαι ᾿ο οΠεπΠῚ αἰτοτίζατος Ρυιαῖᾶ 
ΠΟΙ ΠΑ 15. πτὸ πο ἰά ἐαι τοιίδ5 αὐπιοπεπηιϑείι ΄υ α τ. {τ15 {πίτποη ἐπ ππς ρερετίς 
ποιιίταϑ.[ςἀ σου πη 4πΠ| ἐπτεα!ρεί {|| οἰαιποτε 5 Δρυα ἱπηρογίταπι τ} ΠτἸΟ Ποι ᾿ι| {Π (ὁ 
αὐ|σί ἔσος εἤξητ, πιρίποί ροτοίατ, πο ἱπιργπάσητοευ δηΐαπι πὰπο ρυ θυ Π πὶ (ἀἰΟοτίδεπαης 
συοηίαπι (ἃ ἰλόξιπι οἱξ ἃ ἐαρίεπείας ςοἰπλίπίδιι8»αςοιατὶ ποη ἄεθςο , ἃ ἴα 115 15.1.16 
αἰ οὐἰτασασι {ἰρίςαίι5 (ἀπ, Δ Διιογίι5 ἐο5 αΐ ἐοσηυίγαπτ αὐτουίτατοπ) ΡΠ] ςαπι,ἀοςιιέ 
πίῃ εΠπ πεοςεῖε,ῃ οροῖε ρείπαῖς ἰΙοίοηί ραγαῖο, δατίβ ἢ ἐς οἶα ἐπα οἰο {πη {{πππ| εἰ16 
ηυοά ριοΐετο, ϑὲ αυίβ πα ας ἀοΠΔοτγαςίιταπι ογιἀἰτίοποιη, αὐ δίττοῦ αο Πιρετγαῖδ, σιογαιοῦ 
Πλοζοπιι ἐπ πος αὐσππιοηῖο ποτίατί (τπτ δὲ ςαγᾶ, Π σαί ἀοἰαἐροἰξετίοεθιιβ, ας παοῦ ὑτον 


παοιθίιπι, τε! ἰοτίθιις (τ Ππλιι5, 5. “Ζυ5 Ποὺ συο συ!ρατ, ἀἰσαπ. ΕἸοπιο {{π|,8( ρεοθατίδί» 


πιούτῃ υἰτοσιπι (απ οΥ χορ! απὶ, 8ί χυίβ της πεσαῖ εἰἴε [ΠΕ σι ΠΊ, σελ πηατίοί ραττ68 
εσί, δὲ σταπιηιατίςιιπι αἰρειπαητυτ πο αἰρεγπατγιι (ὑκείαν τοη(οτίβ, ας ποπιεηςίατου 5 οἴ, 
εἰτιπι. 8. οἰαπιαπε πος ποη ἡ ἃ τπεοίοσο ργαίτατί ροτις, Τ ΠΕΟΙΟ σι ἐπ{{Π1115, ἐπ{1Π| 
ἐπεοϊοσία πιπίοποαι πηίηἰ {ππιρ πὶ, 5. τῃεοίοσιιβ ποη εἰ 0 δ] ύι15 Πτ ἀοίίον, πο παθεδίς 
οὐδίβ εἰ ἀπιπὶ τποοοσιαι, Οὐ ὐαπησαπι ἔα οσυπιτς ἄοτεβ [τὶ δύ πα }]{π|5 αὐ οτος πιο ἰοτὰ. 
τοϑ ἰρία Ισσαοίαν ας ποη οπιηίηο [α{ΠΠ|Ὸ|Ξ ορείαπι, δ αυ{8 δάἀτεγες, σἐπιίπα πιίηἱ ἀεθεϊίτιιν 
οτατία,οτίπγιαι σοῦ ἐχτίπιι!ατίπι ἐχειηρίο, ἀεἰπάς αιιοα ἐπππετίπι ρτϑτιιϊα υΐᾶ., 5. “α 5 
οἰααιίται πως εἴπ ἰσυογα]σαδηι τς ορεῖο Ργεοίιαι Πττηςοίοσιιηι ῃις Πείζοτο οςἴοβ. τες ἃ, 
πιᾶπί τοῦ ἰηΠσηοϑ Ὡρ[15 πιασποχιιηι αἰἰοηιι το οσοιιπι, δέ Π105 ρα εῦί ες πείςίτο, ἀ{Κ 
ζληῖ, Δ. αἰ εείς ραάου ράσο ρίσετγιις Δ ςοτε,ποηία ἀαδίζυν ρυιδοτί, ἀαἰίτιιγ δέ ἀο ἀ{6.}}» 
ποῖΐ ποι ἀαδίτας, ἢ πίοείθιιβ πος αἰτεῖς συρίεπείθιι5 οδ τεραητϑί αιιεπι {Π|ῶ Παθει πᾷ 
ἴς, δα τΠςοίοσος συοίάδηι δ οτίι5 δεείσί, τα {{|Π| χα εἰί υ{. εἰξ ἐχίσεγε ται, απ αιιδηι 
[ος συοῳῷ πιοάογάτι! {πὶ ρο[πετίοείθιιβ ξἀϊτίοηίδιι5, ΝΠ τι οὐ ποπ υἱαιιαπι Πςε ΠΟ ἢ 
πευηίποπι υίηχὶ ςαἰαπιιιη, ἀγα] εἰ [5ἰΠ16 ἰαςείδετι15. ἰσπΊρεῖ ταπτοπ οἰ ταὶς ΠΠροσίοῦ 
ρτοποςαίους Νοα αυϊ τᾶ αὐπιῖς τπςοϊοσιβ δα ποηδοῆι8 ἑῃ πε ἀεθαςοἤ αι εἰ, είαπι 
{{|4 ἰξοεῖς Πὲ αδίηί πομπο ρα Π ατί σοπΊρίυε5, 5εα οδίεςοϊο ρεῦ ΒΥ τ ἢ1,{| Ρεγρεπια δ 
ἐπιυπὶ πιοάμιπι πος υἱοί[βἰπιὶ ἀοηείδι15 ἐπηρετείε,ηαί {πρεϊο τ, ηἰ υς Πλιτι1|5 ΠΟΥ 118 ἕδη, 
ἄσηι ςοηβοείαμηιι “ Οαπίο σοπ Ὁ {{π|8 ἐπετίτ,ις [{ αι5 υία 1π πτείϑ ἐς ριί5 ἀεΠἀεγαί,αιε 
πιοποᾶζῖ ρχίατίπη, το πηεάςαι ἐρίς,αιις ρυδ]ίςς ςοαύσιιαῖ, οα δὐσιιπιεητί5ῳποη (συν {5118 
κοπιι οί δείτα πος πἤοίειι ἰοου δπιατδείας πσπεπο, ὃ ἃ τς Ποἢ εσατί ἰηἰδίταν σταιία, 
ϑοηίονεβ ἱππίογιαι ργοίςδιι ςοπηίτει λιιεαηι,πίοτε 5. σοπίτα ἐοπίουίθι15 πε ἐμ] τὰ 
πιαϊουπι ζεαυτα5 αποτάή ας πιίπούιπι πιοάεοίτία τε εοιηαίας! ὁοποογ ΔΠ| αἰ εἰ ταπιι] 
τη ἜΧΟΙ ἀοτ ἰπιιίαίαπι πίπιοῖ, ργοίο Πούιαὶ αἰτουταἴσπι πο Ἰδὲ, ργοίείβίοη 8 Δίση αν, 
ἕσπι 6 δέ ταν τέταται ασοθίτ, ἃ σίτς συοιηποταείς Ποοίοσί, σιοϊάυοι είς πιοπαςῇί, 
ἐπιὸ σιοαιοτιείς (μείίαπί εἴΠδ πο! υσπιιβοῖος ςόΠΠ{ δι ρ εὐξδηγτ, πος ροσπίτεθίς ΟΣ 
τεπηρεγαίς Εχ δίίςε γαίοδβ ςοπιεηιίοηίθιι5 αι ἐχρείζατί ροιεί, αἰ 4118 Ἐχίτι 5 ιια! ία 
ἱλπγάιιάιιπι υἱάἀεηλ15 ργεοοσπγία δας, ορίποι,αδυπάς αἰἰ5ἰαςίοηι, αι ΠΡ ὲ [οί (Δείϑ απο 
ἦοο ρατίετας, (πτοεγαπι σαί ΠΡ ὲ ΟΡταγαπτ διιτ68 ἧς ςοσποίςδητ, ] οςο αἀππΠὶοςι05 πε (ει 
πη ἰτυζτα ςαπίτις παῖς ἐλ δια, Βγοίπάε {τ παζίοπι!5 μιπς πεσοςίο 4ατιι [Δ ε8, 


Ε Ϊ Ν Ι 9 ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΚΑΝΟ. 


ΝΩ͂Ν ΤῊΣ ΤΩΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ͂Σ. 


.Φ ΕΥ̓ΣΈΒΙΟΣ ΚΑΡΠΙΑΝΩ͂ 


ΑΥἸΑΠΗΤΩ ΑΔΕΛΦΩ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΧΑΙΡΕΙ͂Ν 


Ὁ ΡΥ ΔΈ ασουδιίω εἰστεγπογὼς, τὸ δὰ τεοσαῤων ἡμῖν καταλέλοιτσον δυαγγῦ- 

. ΠΕΣ ΆΔΕΙ λιου δ ΚΡ] μα τϑιομ τὰς ὃμοφών“πα “ἣν λοιτα ὧν δ αγγελιςῶμ πόδι- 
᾿ ΔΩ] κοντὰς σταραϑεὶς ὡς ὃ εἰναίγίιῃς συμβῆναε τὸν τῆς ἀκολουϑίας ξ!ρ᾿ 
“ἘΗ μὸν Ὧν ποιῶν σἠχφϑαρῆναιε, ὅσον ἁδὶ ἴεἷ ὕφει τῆς οναγνώσεως ἵνα 
αὖ ὉΈΡΗ σὲ σωζομϑγίον κοὰ τὶ “ἾΝ λοιτα ὧν οἵ! ὅλου σώματός τὰ κοὶ ειρμοῦ εἰ- 
ἐς ὙΠ ΞΗ σι νακχοις ὧὺ ὀϊκάπο ἑκάτον δύαγγελις τόπους τι δις κατὰ τῶρ 

, αὐ δὲν ἀνέγϑηστυ Φελαλήϑως εἰπσεν,ἐκ τόϊ ππονήματ)" τό "ππῶειδη- 
( 22} μλύου εὧν φ)οὸς εἰλεφὼς ἀφορμεὶρ,καϑ' ἑτέραν μεϑοσὺν, ἱανόνας, δεν 
ἘΣ τϑτ τὸμ ἀριϑμὸμ δεεχοίραξα σοι οὖσ ᾿συοτεταγμθγίοσα. ὧν ὁ μὰν πρῶ- 
Ὧι ἘΞΘΤΩΣ.--Ξ -ὸ Ὁ. πόδιέγει ἀοιϑμοὺς ᾧν δις τὰ σταραπλήσια εἰρηκασιψ ἐν τερσαρ δῖνῳ, 
μοτϑιυιδν, μαβκθ’, λουκαῦ, ἰωκννη. ὃ σι δυ τάν Θ- οὖν ᾧ δι τρῶς, μα τϑοαι)) μαρκίθα, λονυκά. 

ὁ τοίτιθο γὺ ᾧ δι τρεῖς; ματϑοῶθ-,λουκᾷς ἐωρυνας. ὃ τεταρτίθον ον ὦ δι τρείσ, ματ ϑι μαῦ.- 
᾿ β Ϊ ΕἷἝἷ , Γ Ε- ἕω ἐ ἥ Ε΄ ; Ρ Σ 
κί». ἰωχννηρ. ὁ πσεμτατίθΘηνον ὦ ὁϊ οἵνο, μουτϑυιζίθυ, λουκᾶς. ὁ ἐκτ θ γον ὦ ὅς ον, μα - 
μ- ΡΥ ἃ ἘΠ Ὸ Γ “πα 3 ᾿ ΓΝ ᾿ς Ρ 
ϑώξΘημαῤκθ. ὁ εβαῦμθ; ᾽ν ᾧ δι σῖνο, μουτϑαείδυ ωαυνης, ὁ σγονίθυν, ον ᾧ ὁι σίνογλου-- 
[μι ἵ ᾿ ΕΠ ἄν Εν, κα ἣν μὰ .] Γ ΠῚ ! ἘἙ ἢ Ἔ τ 
σιαογμαρκίθ". ὃ οὐνατίθονν ὦ ὁ σιυο, λουκαςγωσυνηξ. ὁ σιεματΘηον ὦ ἐκᾶςΘ’ τιν 
αὶ ᾿ " 


ἐδίως ανεγραψῳν. εἷντη μὲν ο(ὦ ἡ ὦν σοτοταγμῆνων ἰμανόνων ὐυόϑόυσις ἡ δὲ σαφὴς αἰ δ[ὄν δια» 
γη σις. ἘΠῚ σὲ. ἐῷ ἑκάτῳ ἦν τιοσαβῶμ ὀναγγελίων ἀριϑμορ σις πρόκειτοιι 95] μόβ 6. αὐ χόμϑυ Θ᾽’ ἀ 
“πρώτου, εἰτὰ διδυτόρου; κοὶ τ οίτον ποὺ καϑ' ἐξῆς περιὼν οἱ! ὅλου μέχρι τὸ τέλους τὸ βιδλιου καϑ' ἐ 
κᾶσομ σὲ χοιϑμὸμ, ασοσημέίωσις οἹὰ τὸ μέλαν’ ἔγκειται, σϊμλοῦσις ὧν ποίῳ "δὴν σίεκα ἱκανόνων ἰκείμε 
νΘ΄ ὁ ἀοιϑιμὸς τὺγχοῦ εἰ. διον εἰ μᾶν ἄλφα, οἴῆλον ὡς ον δε) πρώτῳ εἰ σὲ βῆτα, οὖν ἴδε] σ᾽δυχόδῳ..κοὰ δυ 
χῶς μέχοι Τὴν σϊεκα. εἰ οὧὦ ανατοτύξας ᾧ' τι δῇ σιοσαῤων δυαγψελίων ὁπτοῖου σ᾽᾿ι σπτοτὰ βουλυθείες ὅθι 
ςῆνοῖ χε ὦ βούλει ἱεφαλαξῳ,κοὺ, γνῶναι χίνδῖν τοὶ στοιροιτελυσια εἰρηκασι, Κρὶ ὅν ὀικεσυ ον ἑκώφῳ τόχ 
σοὺς ἕυρεμ, ζν δὶς Ἡ] τὸ αὐτὸ ἀνεχϑυσὰμ, ἧς ἐτοέχεις πόδικοτοῆς ἀναλαβὼν τὸμ πῶκεμνομ ἀοιϑμὸμ 
ἑωλέζκτησας Τὰ οὖ τὸρ οὐ δομ ἴθ.) ἀανονις ὃν ἡ σὰ τὸ μελανθ- ὡσοσημειωσις σοβεβληκον, ἴσῃ αν ουὺ 
σύϑὺς ἔκ ἢν ἀϑὲ μυτώντου τὸ ἱκανὸν» “ππὠγραφώρυ, ὅπτοσοι κοὲι τίν δῖν, τὸς σπιραστλήισια εἰρακασιμ. ἁδλςα 
σῶς δὲ κορὰ τοῖς “ λοιτοῶν δυαγψελίων ἀοιδμοὶς τοῖς τν Ὅϑε" ἀανόνι ᾧ ἐπσέχεις,ἀοιϑμὸς σταρακαμῆνίΘη: 
ἀδιζετήσας δὲ αὐτῶν οὐδυμ, τν τοῖς ὀικέοις ἑκάτον δυκγγελίου πόσοις, τὰ παραπλησια λέγοντάς δὼ 
φήσει. εῤῥωσυ τὺ ἀυρίῳ. 


ΓΤ ΜΜΩΝΙΟΣ μιν ὁ ἀλοαν οεὺς, πολλίω ὡς εἰκὸς Φιλοστνίαν ῶ. 
“πα 
- 
| Κανὼν πρῶ» τὺ ᾧ δι χεοσαρόῖν, 


Ἕ! ἜΝ Ξ:--. Ξ 


πΝΥ ᾽ ς: Ἐν 7,.---- 
Ἶ Ἵ Ἷ ΘΩΣ ΛΙΟΚ. 
᾿ τ 

ἡ με 

᾿ 


ὭΣ 
᾿ ψ Ρ β σπασῖ ΤΕΣ [ 
Ὡς; ᾿ οἷ σαοΐ ἢ 
“: σἷ σπϑ 
ιιξ οἷ σόα 
δ Ι υἵ σύ σ' 
εο᾽ β σός 
ἈΓ κῷ σός 
ἈΓ κῷ Σ 
ἈΓ κῷ “ 
ῦ κ :- 
πῇ ολϑ ποῖ 
ὅπ ὄς τΞ- 
ὅῃ ὅς τε 
ὄπ Ι ὅς Ϊ τι 
ζῳ ὅς ἱ τὶν 
“7 ός ἱ τισὶ 
ὅπ ὥς πιο 
ρλγ λ τις 
ρμῶ ν τιΏ 
ρμθ Ἴ"- ΤᾺ 
ομί | ξσ' κα 
ρξΞ τϑΒ τκϑ 
οξς τΒ ᾿ τκὸ 
σθ β οι ΤᾺΝ 
τι ἢ ρκᾶ ᾿ πλᾷ 
σκ ρκῦ' ᾿4λβ 
σΚ ρκθ τλσὶ 
σκ } [|ρκΆ τλὲ 
ἢ σμοῖὶ Ἰ ολβῇ πὴξ 
 σμσ' ἢ ἐλ τὰς 
σοσ' Ϊ ἐνς τμν 
σ'ϑοῖ ρνς Ϊ τῶν 


' τμβ 
ιν β 


τυβ 


σοῦ [ ᾿ ρους 
σός ΟΨΝ 
ὅπ ἃ 1 6ξβ 
σπτοὶ ἢ ἢ ρξςε 
σησὶ ρξε 

{ΠΠῚΠῚῚ | 


" 

, Ν ΝᾺ ἣ νὰ 

ἣς ᾿ματϑῶθ ἣ : δὴ 

ἜἘΡ,. ἐπ Ἔ Ν 

| φιί ὅς 
ἐν ν οὗ 


ρἕα 


θητε 
ἐπί 


Ψ 


ἱανόνος ἢ 


ΝᾺ Σ 

--- “Ὁ “Ξε 

ΠῚ πναττες τεῦς τῶν πππᾶαΞᾳοτντν τ πόαν αν, κε τανν τασθιμμανς----- χκ( αὐτο σπαβαεαα,ς στα σι, -᾿ «5. ἀ- 


5 
ΚΗ 
ιζ 
μῃ 
Ἴ 
ξα 
σὲ 
6 
ολς 
σις 
σλ 
σλσὶ 
τῇ π᾿ 
νυ: 

πανὼμ ὑγύνθ᾽’ ᾧ ᾧ δὲ οἵψδ. 

ε΄. 
υὔι 


δι οἷ 


- 


ᾧν ὦ 


πᾷ νὼν ἐβόῦμθ’ 

Δ Ἂ 

ναί. Ἢ - πε: ος 


-Ξ.- ρῶν ει δι ἶβοιι νος δάνννες τειοϊευ αν 5 ν᾿ ..: 4 πο τα πρτε ἤτρξξαςΞ:::.:-Ξ3.......-ἕ το ρα»: 5... . ὄν εν. ὦ 


ὩΣ δες τ, κ τ πσπτσ..- απ ---Ξ--- - ----π ἘΠ Ξ-Ξ:-- ᾿- -Σ- -Ξ --Ξ - 


κανὼν φὕγατιΘθ’ ζν ᾧ δι οἴὐο. 
“ἘΠῚ Ν᾽ ..«τἀὐδὸ 

πο τε τ πι- δόντια, αὐ 
ε ὶ ν - 
᾿ Ι μ 


-.-..-««-.-..»»»..» -- -- 


πα πα ταὶ 

ἱανὼν ποις ᾽ν ᾧ ἰδίως ἔκας Ὁ" πόδι χινῶὼμ ὅρασιν, 


παι ταδας οδξρβι, νγ.-τρῦϑις.:...«ὐπῖπεαι. ας πῃ, πασσταν - ὦ 


ΜΞ πε: δ πιυπιδονῦνος ἐς πσσοὶ ον τατον χατττταιαῖν ατιτοςς πε τ οπααντηντανιεν--------.----- - τὺ τῶ τὸν τ τ οτος τς.-- ππτττι τα τποσσσ, ττσταταισπαιαιανεναννανανμα πααμηρεημηξαροε Ἥρῃ - πε δεν ακατηρ παι --οαν τς -ττααταηςν ἐ 


- τς π΄ 


β 
β 

σπλο 


ῃ 
μὙ 
᾿ν " 


τλϑ 


μς 
Ἔ 
" 


1 


᾿ 
ΓΗ͂ 


ἜΣ λυ 


κά 

ἔων. 
Ῥ ὍΣ" 

-)ὸξε ὸτ- 


Ἢ Ἐπ »ἦΞ 
ν᾿ ἐν Ἵ , Ἦν δὴν 1 


Γ Ρ ἣ ῇ 
ἐὰν, Ὶ [ Ἰώαν, σιδ΄ 
σις Ι 


σκ ! 
σκαὶ; 
σκε᾿ 
σἈΝ 
σλ 

σλἔ 


“.λθΘ’ 
“δὶ ἰὼ 
αἴὐνον 


σῃ 1} 


ἐως. ἢ 1 


τ σασαι. πτν 
τ-ιοΨὉὍἔοΦἔσσστ-.ς-Ἐς-.- -Ξ-- 
-: 

4 ἘΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΒΙ: 
ΒΛΙΩΝ ΤῊΣ ΝΕΑ͂Σ ΚΑΛΟΥΜΕ 
ΝῊΣ ΔΙΑΘΗΚῊΣ 


ΝΜ ατϑαιορ 
εὐαγλλίορ νὴ Μάριον 
Δουμαῦ 
Ιωχϑνίω 
τξξάο ΤῊ ἀγρθόλωρ 
᾿ἑωμαϊσο 
πρρινθίος 
φιλιππησίσσα 
πολοογαξις 
εοσαλονιπεις 


ἅπιαίχε ψιλοολαὶ 
πὸ Παύλου σιβὺο β 


ἀδιςυλὴ σὐδιασηαλικὴ 7 ἰακώξσ 

ἀπλςολαὶ τϑπσΐτοῦ 

ἀϊλόλας ἰωχύνα Ἵ εὐαγγελιςϑ ὦ διολόγδ 
ἐδ Ξυλὴ ἰδ δ!ἃ “τὸι ἀγρξόλον 
ἀτρκάλνψς ἰωχήνσ Ἶ εὐαγγελιςδ ἴὰ ϑεολόγν 


ὃ 
ὙΠ Α. ΒΑΝΟΤῚ ΜΑΊΤΤΗΛΕΙ 


ῬΕΙ͂ ΠΙΥΥΜ ἩἨἩΙΕΚΟΝΥΎΜΥΜ 


ἘΠΕ ΤΉ Α ΤΤΉΛΕΥ 5 αὐί δι νειν, ἐκ ΡΟ] ίςαπο Ὡροίποϊαι8, ρτίπηιϑ ίη ἴα 
ἜΧΕ ΡΨΗ ἀ6κα ρτΟρτΕΓ 608 ΟΕ ΕΧ οἰγοιποίϊοπο οσεαάίάογαητ, εαφησοῖ (Πτίν 
ὙΦ Ι ΚΤ ἘΠῚ ἢ ΕΤεγαίςί8 Πἰτετίβ που ίβῳ ςοιηροῇιε, Ὁ υο ὦ ημ5 Ροίϊεα ἰπ Οὔτ 

" ἯΣ ΤΣ ᾿ πον 

τ κε. δ εν" 
ἔς ΓΑ 
δῶ ΣᾺ Ὶ κ-; Ἶ 
μὴ κῶν ΦΕΓΙ 


Ἢ 


πὰ τε ἐβ ἢ -- ἢ ᾿ ͵ . ) Ρ 
ἽἘΕΠ οὐπι δ υ]οτίτποπ ίατίβ σετταπι οἵδ, Ρουγὸ ἐρίπι Εεδγαίσαπι παθεμ 


τὰ ῸΣ ἢ ἘΜῊ τογυΐημε μοάίε η Οςτίεπῇ ἰδ] οἰ Πποςα;αυαῖτι ΒΑΠΊΡ 015 πιὰ τεγ τ 
Χ εγας ἘΔῚ οϊΠίπιε οδίεςοίς, ΜΠ χυοσαςὰ ΝαΖαζα β, {ἐπ᾿ Βειόσα υτρὲ 
λύτο τς ΣΕ Ν Ἐν ᾿ς Θγτίος ἢος ΠΟΙ απηίπε σὐηται; ἀείου επί οι !τ5 ἐαέτ, [π αυ0 πίν 
υὐκαδπίοινο τως τον νος πταἀιειτεπάιπι αυδα υδίσςυπσις Ευᾶρο! πα σε εχ ροτίοπα [(ὑχ,{ 
υς εχ Ροιίοπα ἀοπηίηί (ΑἹ ματοτίς,αετοτίϑ ἰσγίρταγο το ππο πῆ ατίτατγπῦ (ταυαῖυν δερίμα 
οίητα τιἀϑ!ατογαπι δυτογίτατεπ,(εαὰ Ε]εϊργαίσδπη: δ αι {{4 ἀμοίω ηΡ Εχ Δερυρίο μος) 


υἱ ΕΠ σπὶ πιοιπη, δ, Ὁ υοηίδπι Ναξαγαιβοςαρίτιτ, 


ΤΟΥ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ (ΖΑΡΙΤᾺ ἘΥΡΝΑΝΟΈΚΠΙΣ 


ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΊΟΥ ΤᾺ ΒΕΈΓΡΝΝΌΟΥΜ ΜΑ͵ΑΤ 
ΚΕΦΆΛΑΙΑ ΤΉΛΔΕΥΝ 
Ξ Εοὶ ἣν μάγων : ΣΕ πιαρίς ὕαρυεῖ 
βΒ ἢ ἐπῶν ν αναιριϑον ἣν ποιδίων 3 ΓὨερεΥίς ἰητετίθο5 Ι 
» πρότθΘ' ἰωανννς ἐκήρυξε βασιλάαν οὖ“ Ὀχίθιιτα οαθης8 Ρυρα ςϑυ ΓΕΟΠΙΕΙΠῚ σου 
ριυνῶμ "ἢ ἰοταπῚ ΠῚ 
“᾽ πόδι ἢ διδασκαλίας Υ χοισξ ς εάοώτίπα ΟἸμ{| ΠῚ 
,. πόδ δὲῥ'᾽, κακαοισμῶμ ς ερεριπιαίηιρι8 ν 
ς πῶ λεπῶν 59. [θεϊερτοίο νι 
ῷ. πόδι ἢ ἱκαῦνταρχυ ιο [ἰεςεπιιοηξ ΨΙΙ 
"ἰο«Ἠἰ πόδι ὁ φιϑόλάς τσετρὲ "ι᾿ είοσαμ ει ΨΙΙ 
θ. πῶ δἰ ίαϑοντων ἀὴ ποικίλωμνόσων τ ἴλει5 αὐ ςυγατί [υπεὰ ὰγῆϑ που ί8. 12 
ει πόϊι Φ μὴ ἀὐντρεπομθύσ ἀκολυθμ . [εεοςευΐποη ρειπηπευτίεημπειεῖας 
ις πόλι ἡ ἀδίάμησεως ἦν ὑσι ἣν "ε:ἐ [εϊπετορατκίοπε δαιιδτιπι "δ 
ι6. πὸ δ οῖνο σϊαιμονιζομϑύωρ " [εάυοβλυ ἀππιοηΐᾳςοίβ Χ͵Ὶ 
ἐν πόὰ ἡδαλνίχῷ ΙΣ ε Ρᾶ γαϊγιίςο ἍΠι 
ισὶ πόδι μα τθδις ᾿ .Ψ» τς Μδιῆρο ΚΙΠΙ 
ι(ς πὸ ἡ θυγατρὸς Τ αὐκισιυναγώγα ᾽: [εβιία υο ἐν πασοσί χν 
ις πόδι Φὶ κζεμο ὀδοῦσι ῤ 12 Ἐλείλησιυίηί5 ριοΠιμμίο ἱλδοιδηϊες ΚΥῚ 
ι΄ “πρὶ τ δυο τυφλῶν 2 εάσορβι καείς ΧΥΙΙ 
ιν σή Ὁ δαιμονιζομθύς τὸ ἕωφξ :- εάαπιοπίαςο πιὉ ΧΥῚΠΙ 
ι΄ “πρὶ Φὶ τὲ ἀφρεύλωμ σἱαταγῆς 2 [Πεαροίϊίϊοϊουι ογάίπατίοπα ΧΙΣ 
κ “πρὶ ἣὟὝἥ ἀσαλονὴν νὰ ἰωσκυνῳ -“ Ὧδε ἀἰοἰρυ] 5 ἃ Ιοαπης πιί 115 μι δ]. « 
κα πρὶ ἔνοαν ἐχοντος τίὼ χῶραᾳ 170 ρεεοασιίιπαηιπι μαρεταυίἀαπὶ ΧΙ 
κθ΄ “3}ῈῈ διυληδην ΚῊΣ, ἰωφδ νὴ τυφλὲ 170Ό [Θεάαπιοηίλςο ζαςο δίπιθιο ἈΧῚῚ 
κν στρδι ἦν ἀκοιώτωψ σημεῖον ι. ετεσαυϊγεητίδι5 σημηι ΧΧΙΙΙ 
καὶ “πρὶ ὧν ἠναβολῶν 1 181: ραταθ οἱ ἐς ΚΊΙΠΠΙ 
κε σι ωρυνυ κοὶ ἡρώσί Ὁ :., εΐοσπης Ηεγοάς πεν 
κς πριτῶν ῴντι αὔτων πρὰ τῶν οἴύο ἰχύψ,ἁὨ [Ἰεσυίπαμε Ραπίθιι5 δ ἄποδιι5 Ρίίςί» 
ωμ 2. 115 ΧΕΧΥΣΙ 
κ΄ “πρὶ τῷ τ᾽ ϑαλάοδι πόδιργοί, Πδεδιιδυϊλιίοης εἰ {ὰρΡεῦ ατὰ, 
-τὸὖν 23 ΤῸ ΧΣΎΥΥΙΙ 
κν πρὶ ὁ ἠξαξάσεως δὶ ὑτυλῆς ὅϑιι 1: ὨειιληίστεΠιίοπεργαςερι εἰ ΚΕ ΤΙ 
στέβε Ὠεῦπων 


ὴ 


.“--τοο Ὁ" 


ΓΝ 

ἊΝ ᾿ 


«Ἄν Ὁ ο.ς λα 
λβ 


λσῖ 
λε 
ἂἃ-ς 


λϑ 
λϑ 


(ΑΡΙΤᾺ ἘΡΑΝΘΟΘΈΠΤΙ 


«στοὶ Τὶ χαναναιας 14. 
τπτοὶ Ὁ θφαπόυ θοὴν ὕχλων 14 
πιρὶ τὴν ἐνῇ αρτωῶν ᾿ς 
ποτοῦ Φὶ ζυμυο Ὁ φαρισαΐίων 15 
τοὶ Ὁ οὗ ἀαι(χράᾳ ἐπόρωτησεως 15 
ποιοὶ Τὶ μεταμορφώσεως χοιςδ 6 
πστοι Τ' σελίιωιαζομθύς 17 
πιο Ὁ ἀφ ἐἊν τὰ διάραγμα 27 
πσιοὶ Τ' λεγόν Πνγεὶς μειζωμ 28 
ποιοὶ Ὁ ἑκρὸν ποίχὴν ἡδαξολή 28 


τσερὶ τό ὀφώλοντίθ μύρια ταίλανν 


“τὸ 20 
τοερὶ Ὁ ἑπόρω υσάν"ν» εἰ ἐξεον ἀπολῦσαε 
τί γιυικα 50 
τστοὶ τόϊ ἑπόρωταίαν Θ' πολουσίον “ον ἰν 
(υῶ 30 
περὶ Ὁ μα δδουμλύων δΎΑΤΝ 31 
τστοὶ Κ ἡῶν ζ(εδεσίαον ΣΦ 
ποιοὶ Ἢ οἴὐο τυφλῶν 52 
τσιοὶ Τὶ ὕνου ἰ τὸ τ ὦλον "2 
τοί Ὁ τυφλὼν ΘΟ χολῶν 33 
τστοὶ Τὶ ξυρανθείσης συκῆς 33 
τστοὶ τῶν ἐπτόροϊ σάν δὴν τὴν ἰύριον αὗχιε 
ρέων κοὰ πρόϊθυτόδων 33 
τσοὶ Ὁ σῖσο ὑῶν ἥδαβολή 3.4}: 
τσιοι τόϊ ἀμπτιλῶν» . δ4 
πσιοι Ὁ καλουμθύωυ ἐις τὸν γάμον 15 
τσερῖ Ὁ ἐντρωτησάντν σα Ὁ νῶν 1ς 
τστοὶ τῶν (σι δυυκαΐων 35 
τορι Τ ἐσιβωτηενς νομα, 
μοῦ “36 
τσερι δὶ Κ ἐνοίου ἐπβωτήσεως 36, 
τῖρί ἢ χαλανισμοῦ γαμματίαν κοὰ φα) 
οἰσαίωμ 36 
πστοὶ ΦἾ σιωγελέαρ 38 
τοτοὶ {ἢ ἡμόλας κοὰ ὥρας 40 
τσιρὶ Ὁ σεκρ ἀνϑονων ᾿ 40 
Ἰσεοὶ Ὁ τὰ τάλαντα λαξονην 41 
τστοὶ Τὶ ἐλδύσεως Ἐ χριβοῦ 4 
ποιοὶ Φὶ ἀλειψαίσις ὃν ἀὐοιῦν μύ 
ρῷῳ 4: 
τοι Ὁ νπζονα 43 
τστοὶ τύτιου μυστικοῦ 43 
τσεοὶ τὶ ἡνασύσεως Τ' οὐσία 44 
αὖνῳσις τσετρου 45 
περὶ ΤΟ Ὶ ἰοὐσια μεταμελείας 46 
ποιοὶ Τὶ ἀυτάσεως Ἐ σώματι. χδιίω.- 
οίου 45: 


Γ ΟΒαπαδιιᾶ ἘΧΊῊΝ 
Γλετυνθέβ δ πατίς ὌΟΣΣΣ 
[)είορίειι ραηίβι5 ΧΙ 
Γείεογπλδητο ΡΠ λυ 3 ΟΥΙΙΠῚ ΧΧΧΙΣ 


1λεἰπτειτοφατίος ρΦΌΟ ςΞίαεες ΧΧΣῚΙ 
ΓΛειτγαπείουπαιίόοης ΟΠ ἸἈΧἊᾺΧΊΙΠΠη 


1ϑε [πλιΐςο ΧΥΧν 
[εεχίσεηιίθυ5 Δίσίαςησα ἘΧΧΥῚΙ 
[)ε αἰςσεητίθιι5» 118 πηαίον ΧΧΕΧΥΙΙ 


[6 εητιπι οι θι15 ραίαθοΐα ΠΧ ΧΥ ΠῚ 
Ὦεεοὸ αυἱ ἀεθεῖδας ἄεςεπὶ πη ταΐοη, 


ἴᾳ π Ν 1 Ἂς 
[εἰπτιειγοσαητίθι15 8Π|ἰςοτεῖ αἰ οΥ ΠΠ ἔν 

(εἴς απ ΧΟΥς Χι; 
Ὡς ἀΐέιίτε ηἰειτοσδηῖς ἴδ 

(πὶ ἐπε. δι] 
ΓὨεπιοτοοάς οη δι 5 οροεασῆθ ἘΠῚῚ 
Γ)ὲ Π|Π5 Ζερβεάαί ΧΟ ΤΙ 
Ὠλεαάοδιβ ςα τί ΧΎΤΙΠΙ 
[)ς αἰϊπα δ ριηο Χυψν 
[δ α τίς δέ (αι Ὲ8. ΧΥΥΥΡΙ 
Ὠεπούσιο ἐχαυοίε ΧΥΨῚΙ 


Πλερηείηοίρίδιι9 ἀσεγάοίιπι δ εαίουίθας 

αἀοπιίπιια] ἱπιοιτοραηιθ5 ἸΚΕΨΙΠΙΙ 
Γεάυοδιις Π]Π΄5 ραίαθολ τ ΧΡΙΝΣ 
Γευίηξα Ὁ 
[λεἤϑ αὐυἱυσορεί πιογπητ δα πυρτίαβ ΧἹ 
[δε υττεπείθιβ οσζαοπο ςεη 5 Σ1ΠῚ 


[δε δαάάικιςεί5 ΚΙ 
᾿Ὠ)εἰοσί5 ἀοοις (Βείιπι ἐπιεττοσδη, 

ῖε ΚΠ 
Ὡς χυφἤιίοπε ἀουηίηί μν 
ὕςς ἀερίοτριίοης ἰςεϊραιιαι δύ ῥΠατίίεον 

ΠῚ υῃὶ 
Γε οηυπτπΊαςίοπὸ ΕΜΡῚ] 
ἴ᾽ς αἷς ί ποιὰ ΚΜΤΙ 
᾿ς ἀεςεηϊ αἰγοσίηθι15 ΕΙΣ 
Γεἢίς συίταίεητα αςςερεγαηξ ἊΣ 
Γλδαάδυσηία (ΠΥ .,Χ1 
[Ὠεεδλαμδ υηχίς ἀοηγίησπι Ππ στη) 

ἴο ἘΣΤΙ 
Γλεραίςδαιε ΓΊΚΙΠΙῚΙ 
Ὠλεῖγρο αν ίςο ΕΊΧΙΙΠΙ 
[ες ρσοάιίτίοπε υδα τχν 
ΓΝορατίο Βοιτί ἐΑΥῚ 
Γδλορατεαἰτοπείᾳ δ ΓΥΤῚΙ 
[ερειίίοπε ςοτροιῖΐβ δοιινί, 

ηὶ ΓΧΥΠΙΣ 


οἷ 
4Φ ΥἹΊΑ ΘΑΝΟΎΤΎΙ ΜΑΒΟΙ ἡ 


ῬΕΝ ὈΙΥΥΜ ἨἩΙΕΚΟΝΥΜΥ͂ΜΝ 


ἄρ 
προ ἢ 
Ἷ 


ἰ παι 
"ἢ 
“ιν 


Ἔτηθσρν. ΑΚΟΥ 5 Δι(ςίρυϊεις δέ ἱπίεγριες Βοισί, χα συοα ΒείμαΠι γείοσος 
ΚΤ τ) ὴ. Ὁ τοὶ αἰ γλο ΓΟ τι [π οπιοὰ ἐγαιγίιι5. δύσαε (ςγίρ τ οὐδε] μη, 
ΛΎΡΑΣ δ Οὐοά αυθπι Ρεῖγαβ δα δ ρτο αι δὲ ἐςοἰ εἴς Ιἐσεπάμπι (18. 81} 


πο ττσπϑς τ ἔτ ὦ 
Ων ΔΉ 5. 
ΠῊΤ Μηπ τ Ἴ τουίτατε κσεαί τ, ἤσυς ΟἸοπιεπϑ ἱπ ίεχιο ὑποτυπώσεων ἰἰρτοὸ (ςτί ίϊ, 
᾿ ΕςΡαρίαϑβ Ηἰεγδρο!ίταπιις ερίίζορι! πιοπιίπίτ παι ΝΜ] αγοί, δέ Ρε, 
{Π15 πη ερίϊοῖα ρείπιανία ποπιίπς Βαδυ]οηίβ,Π συταϊτεν Εὶ οπτδηι 
Πρηίβοδη5: ϑαϊαται τος ηἷϊιϑ ἐπ Βαδγίοπε σιπὶ εἰείϊα, δύ Μ]ατου ἢ» 
ΝΣ Π{υ5 πηειι5.,ἃ Προ ἰζαςᾳ επδησοὶο αυοῦ ἱρίς ςοπἐεζεγα ρείγεχίς 
Ἀεργρταπι δέ ρείπιβ ἈΙεχλπαάτίες (Πείζτιιπι Δππιὶ πρίαπς.οοπίίζιί ἐςοϊεἐἴ3π| τἀπῖς ὅο 
Αἰτίηςν δζ αἱτοε ςοητίπεπιίαοις οπιπες (εϊβτογεβ γί 54 ὀχεπιρίαπι { ςοσέτεῖ, Γ)εηί σ᾽ 
ἥσε ΡΒ Ιο αἰ τε Πῆιιβ Τα ἀπουιπινυίάεπα ΔΙοχαπατίος ρτίπγαπι εςς! εἰΐατη δάδπιις [δαί 
“ΖΑηῖεπΊ, αιαί ἐπ Ια επὶ σεητίϑ ἔπος Πθτυπι Τὰ ρεγ ξοτιπι ςπετίαιίοπείςρητ δ σαοπιο 
οἵας παιται Ιεσοίοϊ γπια ςτεδοηῖοβ ουὐπηΐα Παρυίς ςΟπιαπία. {Ποῦ ΑΙεχα 
τίς ΒΒ Ἰαῖςο ἤει ἀοζοσε ςείποθαζ, πιεπγοτίρ τγδαίαίτ, ΝΜ Ἰοστιιδ οἰ αυζ οὔαμο ἵΝο 


ΓΤ ΠῚ ἘΠ Ἢ πὰ 
ἐὐγοῖξος 


Ἔπι ἤεαὴς τρα 
τὴ ἐμ κ 
τοῃίϑδηπο, δ ἐρ [5 ΔΑΙεχαπασία πὰ ςςξάεηιε [υἱὲ Δπίϑπο, 


ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΜΑ͂ΡΚΟΝ 
ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΊΟΥ ΤᾺ 


(ΓΑΡΙΤΑ ἘΥΑΝΟΒΕΙΪ 
ΒΈΓΥΝΌΥ ΜΚ ΜΑᾺ 


ΚΕΦΑΛΑΙΑ ςσΥ Μμ 

ς τοὶ ᾿ σ᾽ αιμονιζομβ δου τς Φ ἰδεάαπιοηίαςο ὥλδριε 
β. τορι πῳιϑόδας τΐτρον 4. [είοο Ρει ὑπ τ} 
γ᾿. πτοὶ ἣν ἰαθονπων ὴ ποικίλων νόσων “«.« [γε ςαγατίϑ ἃ πλτῆς ποῦ ίς 11 
δὶ. τιοι ΤΣ λιπῶν “4. [εϊερίοίο 1111 
ε ποιοὶ ῦ ἡφαλυΐκυῦ 4. [ερατγαϊγιίςο ἬΝ ΑΕ Σ - ἌΝ 
ς - «τοι τελώνου . 43: ερυβ!ίςαπο β νι 
2 νοὶ ξυρωὼ ἔχντθ- τὐὺ χεῖρα ς4. [εμἢαβεπὶς πιαηῖ αὐ ἄδηι ΨΙΙ 
ν τπἰρὶν ἦν ἀπούλωμν ἐκλογῆς ςς [εαροίϊοίοτγιπ εἰειίοης ΨΙΙΙ 
8. τοιοῦ ασύρου ἥδαδολ 45 [είεπιίηοεραγαθοία ΙΣ 
ει στσἱοὶ ἡ ἐπισιμήσεως ἦν ὑσϊάτιν 47 [Κείηςτερατίοπεδαμπατιπι. ἊΡ 
5 σι λεγκῶνθ. 47 [εϊερίοπε ΧΙ 
ιθ΄. «σεοὶ δὶ θυγατρὸς Τ αὐχισιωαγώγον .«Ἐ1 Ὁ ς ΗΠ ΙΑ Ατς ἢ γπασορί » 47 
ἐγ. πιο τ ομοῤῥαύσις ς:. [0 είλησυίηίβ ριοΠαυιίο ἰδούδηῖε ἹΚΠΙϊ 
ἐοἿ. ποιοὶ ἢ ἣν ἀγοούλων ο]αταγῆς 6δο [εδροϊίϊοϊοτιπι οὐἀδίπατίοπε ἹΚΙΠῚΕ 
 ποιοιίωανναν ποὶ ἡρώσυυ ΟΠ 69ο. [θεΐοξππε ἃ Πείοάε ΧχΥν 
ἰς. τοτοὶ τῶν παῦσε ἀρὴν κοὰ τῶν σῖύο ἰχώύ, ἴδε υίπαιιξ ραηίδι18 δ ἀπο ι}8 ρέίςίν 

σήν τῶἂμ Ξ: δι , Βὺ5 χνϑ 
92 φπιοῦ ᾧὺ ϑαλάοσν πόδιγερίσου δι Γλεδαηδυϊαιίοης ἱπ πιατί ΧΥΙ 
ἅι. περὶ ἡ ἡδαθδάσεως Φὶ ουσολῆς ΤΣ ϑιοῦ 6. ετταπίστεΠίοπε ρεαςερι ἀεὶ. ΣΕ Ψ Ιῖ 
3. προὶ Φὶ συροφονίοσις; ὃ6ὲεῪ:ι 62 είγιορῃαπίηα ΣΊΙΣ 
κ οὕσθὶ τό μογιλαίλον Ὁ ᾿ς 484. ἘἈεΡαῖρο "Ἔ β΄ Ὁ - 
κα πρινεηκαῦῖν ο,δ4ᾳ είερτεπι ραηίδ9 ΣΕ ΧῚ 
χθ, περὶ φι ζύμης δδ φαρισαν 6 64. είετπιέπτο ρΠανίίσοτπι ΣΧ ΧΤΙ 
ΚΥ. “πῆι τοιτυφλοῦ “δ. εςᾶςο ΧΚΙΠ 
καὶ πρὶ ον και(πρεα ἐπβωτῆσιωρ ἐς [Ὀεἰπιειτοσαιίοπε ἰη (αίατελ ΣΚΤΕΙ 
κε περὶ ἐγ λαεθαβι ὙΣΘΟΝ ὃς Ὀεεαηκίοιπγαιίοης ἀοιίηί χκαν 
κα περὶ’ σελίιυιαζόμϑηίου [εἰμ παιίςο πικχνὶ 


7." 
ατοὶ ἢ» 


᾿εαίίρωω 
κί 


ΠσΑΡΙΤΑ͂ ἘΥΑΝΟΈΓΙΙ 


πόδι “δὲ οἱαλογιζομϑϑωνυτίς μέ 
ζων 67 
“τόδι τῶν Ἑπτόρωπησάντωμ τὸν ἰεὐ.. 
οἱόν ἐξ Ἐξεξηυ ἀπολῦσαι τίὼ 
μιναζκῶ 68 
πόδι τὸ ἐπβωτηίντ Θ΄ πλουσίου ὧν [ὦ 
Οἷσι δ 
“πόδι ἔν ἐῶν (εδεοδαίου 69 
“πόδι βαράμοαίου 70 
“πόδ Ὁ αώλου 79 
πόδ; ΦῚ ξηρανθεέίσιρ συκῆς 7ι 
πόδι ἀμνεσικακίας “΄ι 
“τόδι πῶρ ἐπβωτησάντωμ κὶ Ἣν [Κύριον αὖχιε 
θέων κρῖ; πρό θυ τόβων Ἴι 
πόδι Τὰ ἀμσπελῶνθ: ΓΝ 
ποδὶ τῶν ἐγεβωτυσάντωμ οἦἷὰ τὸν (ἰώ, 
σου “Σ 
σπίδὰ ἣν (σι οἱ νκάξωμ ἼΣ 
σόδι Ἔ ξαμματίως 73 
πόδι “ο Σ ἀνοίου ἐπβωτήσεωξ 73 
“βιτὶ τὰ οἵδ λενῆζ. 74. 
᾿πσδδὶ συμτελειαρ 74 
τοτεὶ ΟἹ ἡμόμας κοὰ ὥρας 75 
περὶ τῆς ἀλειναίσως ἐὸν ἰύφιον μὸν 
ἼοΝ 76 
τι ος Ἴ- τάσις “6 
τοὶ τπασίσεως ποφατάα 76 
οὖ νθσις Ὥ ὑτρς Ξ ᾿ “8 
τὸ ἐθὶ τῆς ἀυτήσιως τῷ ἘΠ οτος τᾶ κυ 
οὧυ : 8ο 


Τεαϊρυταπείρεις ΄αίς εἴξε πιὰ, 


ἰοῦ ΧΧΥΠ] 
Ὠεἢΐ5 ΄υ ἐπιογγοσαθαπί ἀοπλίΠι1Π1, 
Δ [ἰςεγεῖ σαι χοσο αἰ ποιεαπιὶ [ἃ 


ἴτυν: ΧΧΨΠΙΙ 
᾿ς ἀϊυίτε φαί ἀοπιίημηι ἱπεεῖτοσα, 

μαι ΧΧΙΣ 
᾿ς ΠΙη5 Ζερεάαί ΧΧΣ 
ΓεΒαιίίπιαο ΧΧΧΙῚ 
Γ᾿ εριΠο ΧΧΧΙΙ 
Γγεβἤευ αι ἐχατίέ 5 Φ ἐν ὦ ἢ ἢ 


Ὠεοδ!ίαίοης ἱπίτίατσπ ἊΚἝΧΙΠΙΕ 
Περείηςρίθι8ἀςογάοτιπι δζίεπίοτί θυ 
Πυΐ ἀοαιίηιιπι ἱπιοιτοσαθαπὶ ἈΧΧΥν 


Γγε πα ΣΈ ΧΥΙ 
Ὠ εἷς συ πιοιτοσαβαπιοςςδίοπο ςοπ) 

Ἷ5 ἘΧΥΙΙΣ 
Γ᾿ εϑαάάιςείβ ΧΧΧΥΠΙ 
Ὠείοείρα μα ἐξ, αἶν. ον τὴν 
Γ)εἰπιεγγοσατίοηε ἀοπιίπί νῷ δ 
᾿θευίάσα σας ἀπο πηίπιτα ΟΡτΟΪ τ ΧἊῚ 
Γεεοπίιπιπιαιίοης » Ὁ. 
᾿ς ας ὃ πούᾷ ΓΙ 

᾿Βεξεαηίξ πηχίξ ἀοπλίπιπι η σι ην 

ῖο Ψ 1711 
Πλερδίςμαϊε Χιν 
[λερυοαίτίοπε Ρτορἢετία ΜΕΥ 
ΪΝεσαιίο θοιτί ΧΙΨΙΙ 


ἜΝ Ρετίοπε ςογροτίς ἀοπηί 
ηίοί ΧΙΨ0ΨΙΠ 
ἵ 3 ἔ ΥΙΤᾺ ΘΑΝΟΤΙ ΓΠΥΟΛΔΕΈ 


ΡΕΒ ὉΙΚΨΥΥΜ ΗἩΙΈΒΟΝΥΜΥΝ 


ἐπ ΤΕ πππτιγ ἀπατ Ὁ ( Α 5 τηδ( (15 Δ Πτίος ΠΟ Π 5.0} εἰπ5 (τρια ἱπάίσαην, γωεί είν 
“ἢ ΡΞ Ὁ 2 Δ᾽ πιοηίβ θοῇ ἱβπαγα5 [υΐτ οὐϊατογ αροίζο! δι], δύ οπηπίβ ρετορτίπα 
Δ ρπ ζέον τἰοηίβ εἰμ 15 ςΟπΊ08 : (ςτί ρ{τευᾶρο! γος χιο ἑάςιπι Ῥαα]15:. ΝΜ {{{Π1|}8» 
τόσας ΩΡ (πο τ οιπὶ {{Π0 {τ λτγο πη, 15 ἴδι5 εἴτ ἰῇ ἐδ πσοίίο ΡῈῚ οπιηε8 οςοῖς 

ἜΥΑΞ ΤΑ ΗΝ ἢ Π|85. τ]ὰ (οί οἴϊεηίς8 ; βαίυτατιιος [τιοαβ πιραϊοὰ5 ςΠατΠίπηι5.Ἐὲ 
ἾΡΣΌΩΝ ἡ τά ΤΙ πιοτειπι ; [νὰςαϑ εξ πισοιμα (Ο] 15,1 σοι αἀάίτ αοἱ εν 

ἌΣ ἡ δ τεν. Ἔ ΠΊΕΠ στε Π]. 06] εἰτι}] 0 πραϊξάς ἀχεύλων Ρταποιαῖατγ, σ15 Πΐζ 
5:5 ΞΞΞΕΌΣΣ δέον (Ἰοτία υἱηθε Δα Βίεππίμπι ΚΕ οπτο ςοπιοταπτίβ Ῥαυΐ ρειιοπίϊ, 
(ἃ εἰξ, σις δά σαατταπι Νεγοηίβ αππιιπν, ἔχ 0 ἐπτε Π οίμηιιϑ ἐπ εασπν αγθε]δτααι εἰν 


τον στο ττπι.--..-“- τασι; δα ὦ. 


᾿Ιεςοπιροίτιμη. Ἰσίτιις πόδιθσίαρα, Ῥαυ ὃ ΤΠεοίς, δύ τούϑι αρυίσατ "νοοηίς ἔα δι [ἀπ|,α 


[ΕἾ ΔΡΟΓΙΥΡ 88 (ςτίρταγαϑβ σσρυταπιι. ΟἸα]6 εηίπι εἰΐν αὐ ἐπαϊαΐάιι5 το. 5 ἀρο πο! ἐπ 


᾿Ὑεῖ ζοεῖογαϑ εἰι5 τε5. Ποςίο 1 ἱρποταιοτίτς Βα δέ Τ οτο Πα Πι}5 υἱςίπι}5 σοτιμπὶ τερον 


ΓΠΠ|ν τοίεσι ργεσογιογαπι σαεπαάδηι ίη Δ [ἃ ασυνυόϊαςίω ἈροίτοΙ ῬΑ}, ςοπυίῶμπι ἀρυά 
ἰοδηπειη,αιοά δυτοῦ εἴϊξι {{ τί, δζ ςοηξεΠιιπ (ς πος Ραιυ]ΐαπιοτε ες Πὸι ὃζ οὐ ἐἀ ἐχοίαιίν 
ἴε. συίάδι υρίςδητιν ησαοτίείςιπαιιςο πὶ ορί{το] 5 {{|5 Ῥαῦ 5 ἀϊοίς, Πυχία ἐπαπσε πὶ 
πτειπ : ἀεἴαιςος ρσηίποαζε πο] απλίης, ΕτῚ τοαπὶ ποπ [Οἱ πὶ αρ ἀροίζοϊο Ρδιΐο ἀἑάϊςις 


᾿ἐυληρείίαιη» αἱ ςιπη ἀΟμγίηο ἱπ ζαγπο ποη {πεγδινίε ἃ οοειοτί5 Ὡρο ο] 5: φυοά ἐρίε σον 


αμείη ρυίηςίρίο {μἱ ΠΟΙ Πγίπ 8 ἀεοίαγαι, ἀίςεπ58, δίςιτιγλα ἀοτιηι πο ί8» ααί ἃ ρτίπείρίο 
ἐρι[υἱαογμηι, δί πίη τί πιεγιητ τι οηίβ. [σίτυγ εὐᾶρο!απι,Πςυταυαοτατ,ίςρῆι Αα 
πεῖῸ δροίτοϊογ, [σις υἱἀεγατςοιπροί τ, ΜΙ χίς οὐϊορίπια δύ συλτιοτ απποβιιχοσξ ποῖα 
Πα .Π5. ΟΡ αΐτα εἰξ (ὐοη απείπορο! ἃ ηιδιιτθεπ) υἰςείιηο (οηίϊλητῇ ἀππο,οΙὰ εἰν} 


᾿οαπι χοἰ 5 Απάτγεα ΔροίτοἹ γα πϑίδια ίμηι (ε ΑςΠλία, 


ΤΟΥ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ (ΓΑΡΙΤΑ ἘΨΑΝΟΘΟΈΕΚΙΣ 
ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤᾺ ΕΓΠΓΥΝΌΥΜ εν 
ΚΕΦΆΛΑΙΑ ,Γὰδκ 

ς τοὶ ἡ ἀρ γραφῆς 8ἐὁ [Γεςεηῇι σαρυεὶ 
Β ποιοὶ ἣν ἀγραυλουύτωμν ποιμλίωωὨ 86 [εραίξοτίδι15 ἱπ ἀρτοὸ ἀσοηιδθι}5 δ 
ν τοιοὶϊ σιμεών 87 [δεδίπιεοης 11 
οἱ ἀατοὶ ἄννυς ποφεητίισῖθ' 87 ἈΠ εΔηπαριορπει 1111 
4 ποιοὶ Τό γβυομῆνου ῥηματθ' “πὼς ἰωαν Ἐειεῖθο ασποα χάϊμη εἰ 24 1ολπν 

νίω 88 ΠεΠῚ ν 
ς περὶ ὴν ἐπόρωτισάν!ν Σ ἰωαυνί 9 [εἢίς αι Ιοαππειη πιεισοσαθαπε ΥἹ 
ζ τοιοῦ πφρασμοῦ τὸ χιτοῦ 990 [Ἰετεπτιατίοπε (εἰ ΨΙΙ 
δῦ αἰοὶ ΤΣ εχυνῶς πονδῦμα σϊαεμονία 91 [ΙεεοσιΠαρερατίριττ ἀποηΐβ ΨΙΠΣ 
ὃ τοερὶ Φὶ αρνϑῆδάς τσέτρου φι [λείοςμ Ρειί ᾿δν᾽ 4 
ει περὶ ἐπ ίαθςντων ἀν ποικίλων νύσωμ οἵ [Γεςιγατίβ ἃ πλτῇβ πιοιδ Ἂ 
μς ποιοὶ Ὁ ἄγρας 7 ἰχϑύωμν 9: [εοκσαριιταρίίςίπὶ ΧΕ 
ιδ τοιοι λεπῶῦ 9: [εϊερσοίο ΧΙΣ 
γ τοιοῦ ἡδαλυϊσωῦ 93. [ερατγαϊγτίςο ΤΙΣ 
ιΐ τατοιλόυ, ἢ τιλώνον 9. [εἴ ουΐριθ]ίςαπο ΠΕ 
ξ΄ τῦιρὶ Τό ξηραὺ ἔχοντ "ἢ χέρα 94 [εΠΆΡεητο ΠΙΆ ΠΙΙΠῚ αὐ 2Ππ| χν 
ις ποιοῖ τ ὖν ἀπούλωμ ἐκλογῆς 94 εαδροϊοίοιιπ εἰείοης ΧΥ.:; 
ιζ Σσοκστοὶ ΤῊ μακαρισμῶμ 95 Γλε Βεαεί ἐπί δ}5 ἍΨΥΙΣ 
9 ΕΘ ἐκαώνταίρχν 96 [εςεπιιγίοπα ΧΨΙΙΣ 


Ὦδξςξ Εἰίο υἱάυςς ΧΙΝΣ 


ιϑ. πρὶ ἡ γὴ χῆρας 97 
τ τοὶ ἣν εἰν μγ 
μοῖ 
με 
ες 
μϑ 


μ 


γα 
νῇ 
᾽γ 
ἼΙ 


Δ} 
ν5 


νῷ 


4) 


ΘΑΡΙΤᾺ ἘΕΥ̓ΑΝΟΈΓΤΕ 


᾿όδι ιν ἀρ ςαλής δὴν ἴδε ἰωχυνα 97 
πόδι τῆς ἀλωψάσες ὃ ἰύριομ μὼν 
θῳ ν 
πόδι τῆς τοαραδολῆρ τό απέρον- 
τῷ, 
, φγόδα τὸ ἀῤντιμάσεως δῷ δοϊζ Εοο 
οηόδὰ Τ’ λεγιῶὼ νὉ» 100 
πόδι ἢ θυγατρὸς Ὁ ἀρχισιυιαγώγε τοῖ 
πόδι 1 αι μοῤῥοῦσις Ιοῖ 
πόδι τ' ἀῃφολῆς, ἫΝ σιώσικο ἴοῖ 
, ταγόδς Ἐν 50 Ὰ ἄρτων κρὰ ΠΝ σῖψο ἰχίψ, 
102 
β πῶ ἯΙ ὑπόρωτήσεως ἽῚ 
πόδι τ αὐτῆς ρφώσεως Ὑ' ἰυυοίου 1οΣ 
σόν ἢ σελίωιαζομλίον 103 
“πόδι Ἣν Ἥΐαλογι ζομλύων τὶς μέζων 104. 
“τόδε ὐὰ ἀϑιχρεπομῆνου ἀκολου 
104. 
“πόδι ἣν ΤΩΝ κελοχθ φᾷ ἑῤσνμήκόντα 104. 
αϑὸὶ ἢ ἑπόρωτησαν Θ᾽ νομικᾷ 1οὔ 
“πόδι μπεσοντί εἰς λμφαῤ [οὔ 
πρὶ μάρϑας (ἦ μαρίας τοῦ 
“πρὶ ππῶσδυχῆς 10οὅ 
πρὶν ἔχοντ σἸχεμόνιον κωφόν 107 
σπόβι " ἐκ τοῦ ὄχλου ἐσγεροίσης Φὼ 
1οϑ 
“πρὶ Ἔσο ΤΩ͂Σ σημεῖον 1οϑ 
σῃβὶ τοῦ φαρισαΐον τό καλέσαντ" ὧν. 
[ύριομ 1οβ 
“τόρ Ἔ σαλαυισμὸ ΣΝ νομικῶμ 109 
σπρι τ ζυμυς ΤΝν φαρισαζων ἜΤ᾽ 
"πόδ τοὺ ϑέλοντ" μερίστεῶνα χίω ἄλυρο 
γομΐαν 110 
πρὶ ὅῳ ὑ δυφύρμσῳν ἡ χώρα 1ιο 
“πρὶ ἢν Τὴ μάνουης κοὶ ἶἥἢν Ἔ ᾧ ζεῖ σιλων 
1} 
“3 τὴς ἐρδῆθα ανόύμα ἀδδονε, 
ας 12 
“ρὶ ἦν ἡδαθολῶν 113 
πρὶ ἱπόρωτησαντίθ»,εἰ ὀλίγοι οἷ σὼ 
ζομᾶνοι 113 
σρὶ Κ ἀποντίθ’ Ὅοἱ ἐπσοῦ οἱ ἡρῶν 
σίίιω ΠΣ 
“Ξι Ὑ ὑδοωπικᾷ 113 
σὲ τοῦ μὴ ξγαπᾶν τὰς πρωτόκλισιν 
σῷ πΠ4. 
“πρὶ ἐν ἰαλουμάύωμ ᾧι ἴου! σ᾽ϊέπνῳ τι4. 
“ταραθολὴ πόρὶ οἰκο δυμῆς πύργον τς 
γγαραθο ολν σπρι ἐπατὸμ πτῷ ἐωἣν 115 
περὶ Τ' Σ΄ ἀποσ,εμήσαντ θ᾽ εἰ εἰἢ χῶραμ μα» 
κρᾷμ τς 
τιον οἰκονόμου “ἡ ἀσϊυκίαρ πό 
πιο Ὁ 


Ὡς αἰ ρυ 5 πη Π]ς ἃ Ια ΠΠῸ Ἂς τῷ. 
Ἴϑεφα αυα πηχίϊ ἀοαγίπιπι πῃ σιιδη, 
τ ηΐο δ᾽ ὧν αἰ, 
Ὡς οο αυί(ςιεπίει ἕαςίοθας ραταμο,. 
ΕἾ “ς ἘΠ ΧΙΣ 
[εἰποετοραίίοπο Δαπα 1 ΧΙ 
[)ε]εσίοης ΤΡ 
᾿ς ΠΙί τοδί νπασοσί χαν 
[)ε Ἀπρυίπί5 ρΙοΠιμίο αδοιᾶίς ιν ἢ 
[εἀδυοαεςίηι αροίίο! 5... Ἔ πανιϊ 
[)ε αιίπαμς Ραηίβιι8 δ ἀποδυβ ρήοίν 
δι ΧΌΈΣΥΙΙ 
Ἰείητειτοσαϊίοπε ἀοηνίηί ΣῈ ΣΤῚΣ 
[ετταπβίοσπιχαιίοπε ΧΧΕΣ 
[)ε]ιἰπατῖτο δ ας ΟΡ 


Ὠε αἰ ρυταιίθιι8 αυΐ5 εἴει πταίον ἘΣ ΧῚΣ 
ἴ)ς εο οἵ ποπ Ρεχαιήίεις εαιιετο, ᾿ 
ΜΙ ἴ 


[ΠῚ 
᾿ς «εἰ!σπατιίς ἰδριυασίηπια ἋΣ ΚΙΙΠΕ 
᾿λεσυαίτἊοης ΙεσίΠρετίεί ΧΧΧΥ 
[γε εο αι ἱποίαάογαι πἰλττοη 5 απ ΥΣ 
Ὠ εἶ αγιδᾳ δύ ᾿Νϊατία ἈΊΧΥΙΙ 
᾿ς ογατίοπα ΧΧΆΧΥΙΙΙ 


[δε παῦδεηῖς ἀππτοηί πηιταπι ΣΧ ΣΧ 1Σ 
[εππι]ΐογε αυδε ἀε τα γα τος επΠὶ Ἔστιν 


πρὸοχτο- ΧΙ 
είς σαί Πσῃι ρείεραης ΧΙ 
᾿ερδδιίοο χυί ἀοπγίηιμ ἐπιίζδιϊον 
 χαῖ ΧὝΤΙ 
Γδεδερίοτατίοης (ςεἰβαται ΧΕΙ 
Ὠεἰευππεπίο ρἢδτγίίβογιπι ΧΥΨΙΕ1 


ἴ)ε εο ηαυΐυοίοθαι ἀϊυίάοχε πατοάίταν 
[6Π|Ί ΙΝ 

[ε ἐο συέτι5 ἀστὸν ἔεγαχ [υἱ ΧΟΙΥΙ 

[ε (1418 δί ἤϑ υί ίη δέος: δί ςεεῖον 


τ ΧΙΟνΙ 
ΓὨεαλΠΐετε συ παδεῦθας (ρίτγίτιπιίη ἢ γπγέ 

[αι ἘΨΨΤΙΙ 
Γ᾿ Ραγαρο 8 ΧΙ 
[γεεο ΄υΐ συςγεθαί,αη ρας εἤξητ αι (ἃ 

ἰστεσι σοπίξαιιεγεπτιιτ Ι, 
ἴδεεο αυί αἵςεῦας [εἰ ἀεἰηΠ4ἢ}5 ΕἸετο, 

(ἰς ΓΙ 
Πεπγάτορίςο ΚΙῚ 
ἴΝνοη αἰηαπάος ρτίπιοβ δοςυδί, 

[115 Γ1Ὶ1 
Γεἰπυίτατίϑ δ] ςοσηδηι ΚΊΠΙΠ 
᾿εςαιίΠοκριίοπε εἰττίϑ ραταοΐδ ἊΥ͂ 
ἴ)ε ςεπτιπι οὐέδιι5 ραταθοία ΨΙ 


Ὦεεο συίρεζεστερτοίεοειδ εἰξ ῃ γοσίο, 
ΠΕΙῚ ΟΠ ΟΊ ΠΩΙΔΠΊ ψΥὙ11 
ὧς αἰρεπίριοτειπίησο ὙΠ 
4. ᾿ς ἀϊωΐν 
ΓΑΡΙ͂ΤΑ ἘΨΑΝΟΘΟΈΕΓΤΙΙ 


νῇ πϑδι Τ πλυσίου νὴ ἔλαζάρυ 17 
ξ πόδι ἦν δίεκα λεπρῶν {8 
ξα πόδι τ' ἀρυτῷ τὸ ἀδικίας 19 
ξδ΄ πόδ Ὁ φαοισαΐν νὴ τόϊ τελώνῃ τνο 
ἔν παιοὶ τοῦ ἐπόρωτησκυτί: ταλουσίου Τομ 
σοι 1210 
ξοϊ πόδι Τ' τυφλῇ ὯΙ 
ξε πόδι ζαχοῶσ 12: 
ἕς σηβὶ τό ππορδυΐοντΘ: 
λαθεὶν ἑαυϊθεῖ βα») 
σιλείαυ ΣΣ 
εζ “πρὶ ἢν λαβόντων τὰς μνᾶς 1:2 
ἕν “ΡΙῚ ὧλι 112 
ξ8θ “πρὶ Ὁ ἐπρωτησαν τὴν ὧν ἰύοιουν ἀρχιερέων 
νὴ πρέὺ ξυ τόδων 1:3 
δ “ρ|1 ἀμπιλῶνθ: 1:4 
ος σπόῤὶ τῶν ἐγἀαϑοντωμ οἷα τὸν [οῖν» 
σομ 114. 
οὐ “πρὶ ἐν αὐδοαυυκαΐων 114. 
γ᾽ ΣΝ φὶ πῷ ἰἰυοίου ἐπόρωτήσεως “τς γὸσ 
φαρίσαΐ σου 125 
ὁσὶ “πῇι τῆς τὰ σ'ύο λεπτὰ βαλοῦν 
ο ΘῊΡ 1:ξ 
δος τἦδι ἡ σιωτιλέαρ 126 
ἧς πρὶ υτίζοκα ᾿ : 117 
οἵ πόρι ἣν φιλονεκυσωντωμ,τίς μά 
(ων 158 
Ὅν “πρὶ Ὁ ὀδαυτήσεως Κ σατο 1:8 
οἢ ὄδυθονυσις ἡρώσις 30 
πὶ τοιρὶ ἣν κοπτμΑνων γαυαι 
κῶν 2: 
πὰς πρὶ Ὁ κυτανοίσαντί ληςδ 1 
πὸ πῷδὶ τῆς ἀντήσιως χοῦ σώματί" χοῦ ἔυ, 
οἷσυ 12 
πν “πρὶ ἀλεῦι 32 

[)ε ἀϊείτε δέ ἀΖαῖὸ ΤΙΝ 
[)ε ἀεέξιη Ιερτοί!ς τ 
[εἰμαίςείηίαμο ἔ5εκ 
Γλερπαιίαο δι ρυι δ᾽έςαπο ὙΧῚ 
1γε αἰαίεο αι ἑητειγοσαυίς 

(1π| ΟΧΊΙΓΙΙ 
Ὠεςαςο ΠΊΧΙΗΠΙΣ 
δε Ζαεοῆσο εν 


1)ε Ποπιίης αι ἱπ τεσίοπειη ἰοησίπ, 
΄υδη ργοίειιβ εἰξματαςςίρετει 


Οἱ τοσπιΠΊ ΕΧΥΣῚ 
ΠΕ 5 συ πιίπαϑ ἀσςερεῖπε ΕἸΧΨΙΙ 
[ ερυ!ο ΙΧΨΙΠΙΙ 


᾿ς ρεϊποίρίδιι ποογάοιιπη δύ (εηϊου δι18 

αι ἀοπηίημπι πιο ΓΟρΆ ΠΣ 1 ΣΧ ῚΣΣ 
[)ευίηθα ὧδ ἄ' « 
[οΠ 8 αυΐ (Πεο ἑηΠἀᾺ Ραηταῦ οςοαπον 


πεςΕΠΓ[5 ΙΧ ΧΙ 

[)ε Βαδαυςοίς ΙΧ ΧΙῚ 
ἴ)ε ἰητειτοσαιίοης ΠΟπηίηϊ δ ΠΟΥ [5 Ρ Βανί 

ίχοβ Ι. ἘΧΊΕΣ 
Ὡς υἱάμπα αιτος ἄπο πχίημα οὗτιν 

ΠῚ 1, ΣΣΤΙΙΙ 
[)ε ςοπ[ππιπταιίοπε .Χ ΧΥ͂ 
Τεραίςῃαις ΧΧΥ 
[)ε ςοπτεπάεητείθι5 “5 πιαίου οἷν 

[ει :, ΧΥτὶ 
Γεεχρειτίοης ἔλίαπο ἜΥΠΙΙ 
(ὐθητεπηρτι5 Ηογο (5 ΕΣ Χ͵ς 
[ες πλΠεγίιι5 ἀοπιίπυπι ρἰδησεητῦ 

δι15 ΕΧΧΝ 
ἘῬεἸαιγοηςε αι γείρις Ι, ΧΙ 
Βδερετίτίοπς ςοΓρΡοιβ ἀοπηΐ, 

Ἢ ΙΓ ἸἘΧΙΪ 
Ὠε(ιεορᾷ Ἐ ΧΊΧΊΧΙΕΙΙΣ 


ΨΙΤᾺΑ ΘΑΝΟΊΤΙ ΙΤΟΑΝΝΙΘΡ ᾿ 


ΡΕΝΠ ὈΙΥΥ͂Μ ΗΪΕΠΟΝΎΥΜΥΜΝ 
ΕἾ. τ πες ΣΤ ΓΤ ΟΑΝΝΕ 8 ΔρΟΙ ΤΟ 18,ΠΊοΠῚ [εἰ ἀπηοιίς ρ᾽ ατίστῶς Β 152 ἐθοδεείν 
ΔΥῸ ν λτου [ἀςοδίαροξοιί, ας Εογοάςς ροΙ ρα ῇοποπὶ ἀουίπί «δον 
κ Ἐξὶ ποτα ποι ΠΠ πηι οὐτηί [ττίριτ οπαηδο! τ, τορᾶτιι5 ἂρ Αἰ ερίίζο» 
τ τλς Ρίβ αἀὐπιοιίας (τ πε ΠΟ 5ο 8 Ἡξεγοτίςοβ, ( πιαχίπιοταης ἘΡίΟηΐτα, 
ἘΠ δ πὴ τὰ ἄορτπα ςοη[ρ 8,6 αἰεγαπε ΟΠ πὸ λυ ποη ἔπ|Ππ- 
ΓΝ ὑτὸ Ψηάς δύ ςὄρυΠ|5 εἰξ αἰμίπᾶ εἰι15 ἀαττατξ οἀίςοτο, Βοῦ δύ αἰίαπι σαι τ᾿ 
9 ΚΟ (πὶ δυίι (ςείρτατος γα δα αι ορ {τ ΝΜ ἴδιτΠ αι ᾿νἸατοί δι τὰ» 
Ἐπ Ἐ πρΊρενς - τ τ ἐπααῖ! .ς ΠΟΪαπηίηα» ὈΓΟ αιιετίς αυ 48 τεχίιπὶ {{ποτία δέ τετὰ 05 αἰχίΠς 
Εταιδαοτίτ,[ς ἀ ππίας ταπτ ἀπηίοίπ αι εὐ ρει εἰν ρΟΙΣ ςαγοειξ Ἰσαπηίϑ Ηἰοτίᾷ τοχυ ες 
Ῥτγατεγην Ὁ ἱτας; ἀππο; εἰπ||15 αδ ἃ τε 15 ἘΧρο 2 διοίαης Προ οτίβ τ ροσίϑ ἀπε ληε 
Ιοδηπο8 οἰδυιδοζοιασίη ςαγοογδ,σείξα πατύαυίς, ἤςζας πηδηίο Πα εἤς ροζοτίτ Πίβ τί ἀΠ σε π 
τεῦ υαίποτ ουδηρσοϊοτ υοἰειπτίπα ἱεσογίης, (ϑιιος τ65 οὐ οἷς: φωνίαν ἥτις υἱάοίιτ Ιοδημίς 
ε{Ὸ εὐππὶ ςατοτί, το {τ Θοτίρῆτ αὔτ δέ ππαπὶορ το 8, ςιπαι5 σχογάία εἰξ, Οιοά ἔπ αὐ πί» 
εἰσ, χαο ἃ αὐναίυίπιι5 δύ υἱἱάἀίπτι18 οὐαΠ{5 ποίἔτί8, αυο( ρει ρεχίπηι5 δί πιδπὰ8 ποἤτο το» 
ἐτεσίδαστιπε ἀδιιοιθο υἱτορ.ηιιο αὐ απίπετ8 εςς! ε[α[τίς 8 8ζ εὐιιἀϊτίν αὐτί ρτοσαταν Κὰ εἰν 
΄υκ απ ἀυαναυσταπι ρείποίρια εἴ, Βεηίοτ εἰςεϊοε ἀομγίποε δζ Πατίβ εἰι]5, δε εππιἐπτί8; 8ε, 
ηίου (ὐαἱό ςπαυΠίπιο, αι ἐσὸ ἀΠΠέσο ἐπ υιοτίτατε. [οαπηΐβ ργσβγιετί αἰ] γαταγ, σα 18 δ ΠῸ 
ἐδ αἰτετιάτξρυςτᾶ ἀρὰ Ἑρδείμηι οἰξεπαϊίτιν; 8( πόπο! ρυταητ ἄτι85 πτεπιοτίαϑ εἰ 
ἄςπι Ιοαηπίβ αλησει{ς οἴ νίαροῦ αια τε σααιπ ρεζ ογαίηδ δα Ραρίαπι διϊἀϊτοτε εἰυ5 πεπ 
εὐ ποτές, ἀ {ΤΠ γειπι5. ΤΟυαττοἀεοίπηο ἰσίτιν ἀπποιίσοππαάᾷ ρο Νογοηειη ρεπεαμυυτίον 
ποπιτποιεηῖς Γλοπηίτίαπο, ἱπ Ῥαταιοϑ ἱπ[ἴλιπὶ γεΐορατιδ (ογίρες ΤΑ ρος γρ πινασδίη ἰηΖ 
τεγρτείαπτιν [Π{πι15 πιατίγτ δύ [γεπαειι5.[πτετίξοϊο αατοπὶ Ελοπηίείαπο,ἐχ ἂς [8 εἰ 5 Οὗ πίν 
τίδατ οὐ εἰ ται ἃ (επατα γείΠΠ| 5, εσια ρτίπείρο τεάῆτ ἘρΒοίμπν, δία ἰῷ Δα Ἴ τὰ» 
ίλπασι ρτίποίρξ ροτίξιιοταπ5,ἴοταβ ΑΠα διπδαιίετεχίτς ἐςο] εἰ α 5: 8. ςσἐςείδι!8ἐεπίο,ίεχα, 
σείπιο οὔαιο ροίξ ραῆοηξ ἀοηνίηί ἃπῃο πιοτταιιδίμῃχια ἐλ ἐπΠῚ υγεπι τε ρυΐτι}5 εἰν 
νι; 
᾿ 


ΤΟΥ ΚΑΤᾺ ΙΟΑΝΝΗΝ ΠσΠΑΡΙ͂ΤΑ ἘΨΑΝΟΕΞΕΙΙΣΙ 
ΒΥΛΤΓΕΛΙΟΥ ΤᾺ ΕΈΓΟΥΝΌΥΜ [ον 
ΚΕΦΑΔΑΙΑ ΑΝΝΕ δὲ 
ς πϑὲὶ τϑ ον κανῖι γάμα ἡ’ [)επιυριῆςίη απ ζαρυς ἵ 
β πῦϊν ἐκδλκέςντοων ἐκ Τό ἰδὲ 39 [εείείί8 ετεπιρίο 11 
γ ποὶὶνικοσίημα :4.0Ὼ ενΝνίςοσδεπιο 111 
ΨἹ ζάσησις πόδι ἰαϑποὶσμὅ 1. Οὐμαῆίο ἀερυγβοιρείοπε 1111 
ε πόδ: σαμαρειτιοῖ)" 4: ἴθεπιυϊίετε ϑαπγαυίτδηα ν 
ς πόδι γό βασιλικᾶ 141 Ὡς τοριΐο νΙ 
ῷ᾽ πόδ τὸν πριαίκοντα κοὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχονθ; Ὦ σε αὐί ττίρίπτα ὃ οἷδο ΔῆΠ05 ἴεπεθα» 

οὖ γῇ ἀῶψνειᾳ 144 τυ πιοῖρο ΨΠ 
5 πῶ ἣν πφῦτι ἄρτν νὴ 9 σϊύο ἰνύύων 115 [γεσιυίπῳ ραπίδιις δύ ἀποῦλι5 ρίίοίδ. ν ΠΠΙ 
8 πόδι τϑοὺ ϑαλαίοσι πόδι τότ, 147 Γ[ερπθιυατίοπε ἱπ πιαεί 1 
ε πόδι τοικηυνετῆς τυφλδ 1.4. Ὠεςοςο ἀπαίίιίταῖς να 
ιξ πόδι λαζάρυ 17 ἴεῖί αζαῖο ΧΙ 
ι6. πόδ βάλεν ἐσὺς ἂν ἰύριον μύρῳ τ9 [επιιίετε αι πηχίς ἀππιηοιιξίο ἸΚῚΤΙ 
ἐν πόδι ὧν ἅπῳν ἰδσῖας ι:ὸο εμειθίβ [τος ΧΙ 
ιοΐ πόδι “ ὕνα ἰόο [ερίϊη ΣΕῚΠῚ 
ει πόδι ἡβητῶσελθοντοῶν ἑλλάνων ιο ε(ιταςοσαπι 601} χν 
ις πόδι τῶν! ]η0Ὁ" ιός. [)εΪδιιαίίοπε Χνε 
ι πόὰι τό! ἴδακληθου :6 [ερατγαεϊεῖο ΧΥΠΙ 


᾿ πόδ 7 ἀντήσιως Ἐ ἀνοιακξ σώματί", “ὡΣ ὃς Ρειοης ςοτροιίς ἀοηηΐηἶοί ΚΥ͂1ΠΙῚῚ 
ΘΦ ΒΒ ἂ, ο Σ 
τι τ τον τ -“-ἀὕὔὐὍδοάοση νων απ 
ΞΞΙΞΕΣ ΞΞ..-- εΞτσις :: ἘΞ 
-..πνΦὕὅςἅ..ὦὄ-ὦΨ!»ᾧὺὕὃὃὕὃ. ὦ... 


π- - απ σι κα - μ-------- 
σους Ἐ Σ 


-η. Φσαο ἀὐ ““ππαμσννα 


ππαῖττα». τἰ- Ἢ : 


" σπτσεεΞξε. 

ΦΒΙΟΣ ΤΟῪ ΑΓΙΟΥ͂ ΕΥ̓ΑΓΓῈΞΦ 
ΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 
ΣΩΦΡΟΝΙ͂ΟΝ 


τ λ»ΟἷΝ ᾿ΑΥ΄ΤΘΑΙΟΣ ὃ καὶ λοὺϊς, ἀγρεολίθ- ἀΤῤ' τιλωνῶν, τ 
ἀπ τ 7, (ΚΝ τῇ ἰουσιαΐᾳ πρῶτγίΘ- οἵδ αὐ κ πόρυρ»μῇο τιςσύσανταθ 
Ὁ ἈΝᾺ εὐαγγίλιον τ χρισδ γράμμασιν, κοὶ ἑήμασιψ ἱδραϊκοῖα 
4 ΔΤ συωρέταξῳν, ἁγνοῦ μούα πὸ μετὰ ταῦτα εἰς ἱλλίωυικὸν οξορ 
γα ἢ μεταφράσαντιΘ’, ὁ ἱδραϊκὸν ἄχρι τημόρόν διν ὧν τῇ 
Ἔν Ὃ ᾿ ἘΝῚ βιβλιοθήκῃ αιστερείας τῇ “δὰ παμφίλὲ ἐαῴτυρί(Θ- πὲδι 
ΑΔ δοτΣ ὅλ: ασ΄δάξως ἰᾳτασκσῦ τὸ) εἰσῃ ἐμοὶ ἡ πὰ ΣΝ ναρωραίων 
ἘΣ τ ον Ἐπ τον 7 ὧν βόβζοίᾳ {) συρίαο τύτῳ κεχρημοωμ, ἀσι(α ἥὺ 4, 
ἡ τῆο τούγρυ μέχγραφῇο. δι, ὃ δεν χκοιθῶς πτειὰ παι, ὡς τἶϑυῳ ὧν δεὐαγγολιξὴρ 
εἴτε ἰνκι στθοσῶνγσ οἰκείφ, εἴτε ἐκ σιβρσῶπα τὸ κυρία ἡμῶν ἰπσξ “χοιϑ νὴ σωτῇεΘ- 
τοῦς μαρτυρίαις πᾳ τανίχοητοι ἢ παλαιῶν γραφῶρ,μὴ ἀπρλουθξιν τῇ 
αὐδῳντίᾳ ἱδδυκάκονΐα ἱρμίωσυ δ᾽, ἀνὰ τῇ ἱδραϊκῇ ἀφ΄ὦ 
ὧν τὰ δύο δὴν ἰκέινα δι οὐ γύπ]σἰηάλόσα ἣν 
ὑόν μα. νοὶ ὅτιναωροθ: 
πληδέσεχοι. 

Ἶ 

- ᾿ σΔῳἔοΣ ἘΞ Σ δ ΠΟΥ ΘΕΘΟΦΙΛΔΕΣΤΑΤΟΥ ΑΡΣΤΕΑ 
ΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΙΑΡΙΟΥ͂ ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ 
προοίμιομ ἐς τὸ ΚΕ] 'ιατϑάλου δυαγγέλιομ. 

ἘΟΠΝ ἢ ΚΗ ΜΕΝ ϑυΐι ρξ πτόὶ νύμη ἐκένοι θεῖοι ἐν σ)ρδῖν οὐ σἹᾳ γραμμάτων κοὰ βιξλίωμ 
 ξεῶν Ὁ ἐδισϊάσκον τον λλ καθαρῶν ἔχοντόϊν τἰὼ διούνοιαν, Τὰ τόι τον δύμοα τί. λλὰμ 
ΤΑΝ Ψαι ἐφωτίζον τοι κοὶ οὕτῳ πὰ πόϊ ϑεὸ ἐγίνωσκον ϑελήματα, αὐτὶ ἐκείνυ ὁμμλουῦ 
ἘΓΧΑΛῚ τος αὐτοῖς φὐμα ] οὐμα.τοιδτίθ ἂν ὀνῶεὁ ἀβραὰμ,ὁ ἰὼβ, ὁ μωσῆς, ἐπε ἢ ἡδδὲ 
ΣΕ] ἢ νυσαν οἱ ἄνθρωποι κρὰ ονάξιοι ἧσαν φωτίζεῷοα κρὰ δεσ ὡσκεῶνα σοῦ τό τωνόύ 
9,1 κατιΘ' οἱάσίωκῳον ὁ Θιλανθρωπιθ' θεὸς τὰς γραφαργῖνα ἰοὺ οἱ τύτων σομι 
ἐς 8} μγησκων τοί)» Τὶ ϑὲ8 ϑελημάτωγιούῳ πορὰ ὁ χιοὺς σοῖς μὲν ἀν ες όλοις, οἷ το 
Ἔτι! ᾿ ποσώπως ὡμίλησε» Ὁ σἰὼ τὸ πονδύματί" χάοῳ δεσϊάσκαλον οὖ τοῖς ἐπτὲμ 
ον ἑπὰ σὲ μετὰ ταῦτ᾽ ἐμελλον οἀρέσεις ανκθλαςφῆσαι, κοὶ τὰ ἡδν ἡμῶν οἠχφθιρᾶναει, δυσόκῳσε γρα» 
φῆναε τὰ δ αγγελιαγίνα ἐκ τότων δισῖασκύμϑροι τί ἀλήθειαν; μὴ ἥδασυρώμθιν νοῦ τὸν ψδυσῖσς 
οἱερεσεωμγμπσε τααντιλῶὼς οι φϑαρῶσι ;ὰ ἤϑῳ ἡμῶμιγκοσάρᾳ εἷξ σι σιωκῃν Ν μὲ ὄυσγνε λιῖγεν "γὸν σι 05 
πὰρ καθολικιὸς τίοσαρας ἀρετὰς ἐκ τότων μον ϑάνομϑιν»τέὼ οὐνΠοέαυ, δ φρόνφσινο ὖ δεκοχοστυ ων 
σωφοοσωμίωἢ ἦὰ «ναϊοειανγδτ' οἷν λὲγᾷ δι ριον μὴ φοβειδδε ἀρ Φ ἀροκτεινόντων ἢ σῶμαγ τὰ ψυ 
[ω μὴ διω «μείων ἀπ κτεναιπδ ὅ φρόνησιν, ὅτ᾽ αὖ δ αινῇ, γίνεδδε φρόνιμοι ὡς οἱ ὑφάς, σὲ σικοισσύ 
νἱων,ῦτ' οὖ δισϊὰσκαοκαϑδὼς ϑέλετε ἵνα ποιῶσιμ ὑμὴν οἱ ὐνθρωπτοι, νὰ ὑμεῖς πτοιέτε οὖτοῖς ὁμοίως," ὅσω 
φροστώνιν, ὅτ ὧν ἀηφαινετοῦ, τσ ὁ ἐμθλέψας γιυαικὶ πεὸς τὸ ἀδιθυμᾶσ'αε αὐτῆς» Μοῖῳ ἐμοίγδυο ον ὦ» 
τίὼ οὰ τῇς καρσίιᾳ αὐτό ἄλλως σὲ τίοσαρα! ἀσιν πὰ τὰν, ἐρτῷ δύαγγελιον λέγυται, διιογ; ἂν 
γέλλει ἡμῖν πρόγματαεν κρὰ καλῶς ἔχοντα ἐστέσιν ἀγα ᾿α,ἄφόυιν ἁμαρτιὼψ,σικαίωσιψν ρὕνοσιομ εἰς 
οὐρανοῦ κοὶι ᾿σϑεσίαν θεὸν, ἀγνεῦλει» ὅτι ἄυμόλως τοῦτα ἐλαξ' ὑμϑγ. μὴ γὸῤ ἐποηπάστεαν ἁμῶς δὲ γῇ 
ἔυτήσει τούτων ἐν ἀγαϑῶργηι δὲ ιοϊίωμ ἱατορθωμάτων ταῦτα ἐλάξερμλν, ἀλλ χρίριτι (ὦ τῇ Φιλανθρων 
“πίκϑεοῦ τελικούτων ἀγαϑν Κξιώϑημθιν, 
ΜΑΤΑ ΜΑΎΘΑΙΟΝ. τίοσαρες ἀστοὶ ἀυχγγελιξαξ, τότων εἱὲ οἱ ἐδ οσσο ματι θαι Ἢ ἑωαν 
νηρῆσαν ἐκ τῷ χορ ἐν σϊώδεκαοἱ δὲ σῖνο μάρχ(Θ- καὶ λουκῶφ,ἐκ Τὴν ἐὐσομηκοντα, ἰι δὲ ὁ μδ μαίρκΘ’ 
ἀκόλον!Θ- κοὰ μαντὴς τοττρουνὁ δὲ λουκᾶς τραυλον, ὁ ποίναυ μα ται» πρῶπον που στον ἐὐραψ τὴ ὅυ 
αγγέλιον εθραϊοῖι φωνῇ τες οἷ ὃν ξξραάων “τς δύσαντας γεες τὼ ὀκ; ὦ ἘτΝ δὶ γ»ιβὲ ποτ Ἐν μεγεν 
»ρᾶσε σὲ δ ἰωαυνος ἀὴ Τὶ ἑέραϊ στ.» γλώπας ἐς τίὼ ἑλλ υἱοϊαγῶὼς λέγεσι, μαρκιθ’ ὃ μετὰ σίωκω ἔτη 
αναλήμκως ἢ ρα Ψνγσαῦ δὴ τοΐ τοῦ αἱ σαγδείς λουκάς σὲ μετὰ τορντικαιοῖεκα. ἰκονυυς σὲ ὀϑεολρο, 
γικώτατξν , μετα τοιάκονχα σίύο ἔτη, λίγοσι γὸῤ, ὅτε μετὰ ὧν θάνατον ἐκάνον ἀδιζισανσι οὐνχῷ 
“ποσίωέχθυσαν τὰ τρία δυαγγέλιαγίνα ἰσῖα αὐτὰ κρὰ ἀφίνηγεὶ ἀλυθῶς σιτωε}ρ ἄφαυσαν, ὃ σὲ ἰσ] ὼν ποοῦ 
χα κοὶι τῆς ἀληθέα χάοιν σωδῥαττοσδεξαίμανΘ' ὅσα ἔκῶνοι πταρελελψαν οτος ἀνεπλήρωσον. ὅσω στὰ 
σόμως ἃπομγκὺ τος ἐπλαίτοωςν τὺ Τε οἰκάῳ δυχγγελίῳ, σι κοὰ ἀὼ ϑεολογίας ἤρξατο. ὑπὲ γαῦ οἱ ἄλλοι 
ἐκ ἐμνλῶδησαν Φὶ χεὺ ἀκώνων “σαίρξεως τδϑεῦ λόγονοῶνοε ἐϑεολύγησιε πόδ ταυ της, ἵνα μὴ νομιδϑεῖκ ὁ 
τῷ ϑεξ λόγθ ψιλὸς ἀνθρωπθν» ΕΝ, τουίςι δίχα ϑεύχωτὸς, ματ ε᾽" γὸὺ ντόδι Τὴ {51 σάρκω μόνγς σάφ, 
ξιως τὸ γοιΞὃ οἱελέγυται. πρὸς γρῷ αὔὺ ἕδρας πα ἐγραφρν οἷς ἄρκεῦὸον ἣν ἢ μαθεμγόχι ἀρ ἀβρααμ κοὶ 
σ᾽αβισ' ελβύνηϑα ὃ χριϑύς, οἷν απτονυτοι δὲ ὁ δ ἐδραίωρ σπιεσυσας » δ1 οἷν πληροφοραθῃγ ὅτι ὅπῃ σι αβισὶ 
ἔςιν ὁ χκιιξος, ἀλλ λέγεις μοι,ὅτε οὐκ Ἀρκᾷ εἰς δ αγγελιξής ἄπονς τοίναυ ὅτι ἥρκα μῆν, ἀλὰ ἵνα δ᾽οχϑκ 
μάλλον ἡ ἀλήϑεια, ΟἿ ὥξ» τίρσαρόι σιωεχωρήϑκσαυ γράψαι, ὅπη οὖν γα ἴσίας πότος δὰ τίοσαρας μὴ 
συωυελϑόντας, μου δὲ συγκαθίσαντας ἀλλήλοις, ἀλλὰ ἄλλον ἀλλ γᾶ ὄντας, σα γράψαντας πόδ, Τ αὖ 
“Ννὥασον ἀφ ἑνὸς ςὐματίΘ'ῦκ αν θχυμᾶάσαιες τίὼω πόϊ ὄνκγγελίυ ἀλπδεμαυν (ὦ εἰστοῖς ὡς ἐκ ονδύματ 
ἁγίδ ἐλάλψσαν:κοῖε μὴ μοι λέγοῦτι ἐχ ὁμοφωνδσιμ οὖ τοᾶσιν, σὲ γὸ ψν πίσιψ ἐχ ὁμοφωνοῦσιμιἄρα ὁ μᾺ» 
ὠπονοῦτι ἐγλυνήϑῳ χοιπονγὁ σὲ δ:} ὁ μὲν, ὅτι ἀν ξεν, ὁ σὲχότι ὅτ μη γηοι πτνην γαῖρ σοῖς οὦ αγκοκοτόδοις κρῶ 
ἰνοιωτάδοις ὁμοφωνδσιψ εἰ ποίνωω ον τοῖς ἰυρέωτύβοις καὶ Φηωἐχθυσαυγτι θαυμάζεις ἔα γν ποῖρ 
ἐλαχίςοις δυκῶσι ΟΠ αλλ ἤν. οἵ ῥ αὐνὴὸ γὰρ ᾧὥξτρ μῷλλον ἀλυύδύχσιμοδτι μὴ {] ταρῶν ΤῊΣ 
ὡμοφώνφστμ,γνομ ἰδίων γὰρ ν,ὅτι συγ αϑίσαυτες ἀλλήλοις κοὰ συμ 
ἔνλ δυσάμϑνοι,εγραν αν. γι οἱὲ ὃ ἥνελελψον οὗ τι μ,ς ραν 
ἐκεν(θα. κὶ σα ζω σιοκοῦσιμ φῦ ἴισι σαι ἤν. 
κρὰ τοαῶγο μὴ οὐ τως, ΝΟνΝΜ ΤΈΘΤΑΜΕΝ: 


ΤΥΜ ἵνΧΤΑ͂ ΘΚΑΕΟΟΑΥ͂Μ ΨΕΟΤΙΟΝΕΜ ΕΣ ἘΜῈΕΝῸ ΑΖ 
τἰοΥθι15 σχει Ρ]αὐίρι15 δύ πείεύηι οποδοχοιῖ εἶἰίοπε;ςιηιεῖν 
ἰΐοπς 5Ὲ 8. ἘΒΑΒΜΙ ΚΕ ΟΤΠεοΪορία: ργοίεποτίβ, 


ΕΥ̓ΑΥΓΕΛΙΟΜΝ ΚΑΤᾺ 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 
ἘΠ ΙΒΛΟΣ ηἡνέσεως ἑπσοῦ 
ΠῚ Ἢ χιςοῦ, ἥσῦ οἵα βιοῖ. ἡοῦ 
Ξ ΑΆΞΕΣ ΘΒ ἀρβρχάμ, ἀθραὼὰμ ἐγγόνῃσε 
ΣΥΣΟΥΣ Ὁ σὸν ἐκ άκ, ἰνὰὼκ σὲ ἐγγύνυ 
λ « 
ν τι πρμέτ ] 
σὲ ἂν ἰακώθ, ἰακὼξ δὲ» 
. ὙΠ ν [ ε πρὶ 
ΔῊΝ γγύνασε τὸν ἐδοῖαν κοὶ ὧν 
ΠΑ ΕΠΑ Ὶ -- 3 ' ἣν 
τ τς αἀσξλφονς αὐτό, ἐποϊαφ οἷα 
ΤΩΙ 


" Ἢ 


τοτοςς ΞΘΕΘΞ ἐηθύνησε σὸν φαρερκ(ὦ ὧν 
ζαρὰ ἐκ φὶ ϑάμαρ. φαρὶς δὲ γβύνησε Ἂν δϊσρώμε 
ὄννρὼμ σὲ εγβύνασε τὸν ἀραίμιἀραμ σὲ ἐγῃύνυσε ὃν 
ἀμινασια! θ᾽, ἀμινασϊαὰθ σὲ ἐηβύνησε τυ νααχοσῶμε 
φααοσὼμν δὲ ξηρύνῃσε σὺν σαλμὼν (ὡλμὼμ σὲ ἐγ- 
γῃσε τὸν βοὐζ ἐκ πῆς ῥαχίθ. βοὸς σὲ εγηύνασε πὸν 
ὠβλοῖ ἐκ Φὶ ῥσθ,ὠθησῖ δὲ ἐγύνησε τὸν ἐεοσαῖ, ἰδιν 7 
σιὰ δὲ ἐγγύνασε πὼν σϊαθιοῖ τὸν βασιλεα, σ' αθὶοῖ 
δὲὸ βασιλεὺς ἐγγύνησε ἂν σολομῶνα ἐκ Φὶ τὸ οὐν 
ον. σολομὼμν δὲ ἐγ ύνησε Ἐν ῥοδοοὶμ “ ῥὸ ξυμ σὲ 
ἵνεσε ὼν ἀδιᾷ ἀδια δὲ ἐλύνησε τὸν ἀσά χσᾷ σὲ 
ἐηηύνρσε τὸν Ἰωϊχφάτ', ἰωσκφὼτ σὲ ἐγγύνησε τὸν 
ἐωραϑμ. ἰωρὰμ δὲ ἐγλύνησε λυ ὀζίαν, ἿΔᾺ δὲ ἐγηύ 
γσε Ἂμ ἰωύϑαμ. ἰωαίϑαμ σὲ ἐγθύνῃσε τὸν ἄχχζ 


ἄχαξ σὲ ἐγηύνυσε τὸν ἐζεκίαν, ἐζικίας δὲ ἔγηύνυσε 


“ὸν μαυαοσῆν μαναχοτῆς σὲ εηθύνυσε τὰν ἀμώμι 
μὼν οδξγλύνασε πον ἑωσίαν, Ιωσιας ἢ ἐηθύνῃσε σὸν 

Ἂ, , Ἀ ψίὶ " Ι εἰ δ Ἢ Π 
ἐεχονίαν κοὶ ὧν ἀσελφας αἷντόϊ 5, ἕω δὶ μρικεσί, 
ας βαβυλῶν μετὰ ἢ τὼ μερικόσίαν βαξυλῶν 
ψύ» ἐεχον τὺ ἐγλύνασε σον σαλαύιπλ, σκλαθιηλ οὲ 
ἐγβύνησε πὸμ ζυροθαθελ. ζοροθαϊξελ σὲ ἐγῆύνυσε 
πὸν ἀξισσῖ. ἀξιοὺ σῖ δὲ εγγύνυσετὸν ἐλιακιν ἑλιαν 
κιμ σὲ ἔγλύνησε τὸν ἀζωριἀζὼρ δὲ ἐγηύνῳσε "ὃν (ἂν 
οώπκ. σικασ ὡκ σὲ εῆύνῃσε “ἐν ἀχίω, ἀχὴν δες ηδύ 
γησε Ἂν ελιδσῖ. ἐλιοὺσῖ σὲ ἐγηύνσε "ὃρ ἐλεαίαρ, 
ἐλεχίαρ δὲ ξηλύνυσε ὃν κατϑάν. ματῆαν σὲ ἐηϑύ 
ψῃσε Ὃν ἐκκώθ, ἑακὼθ σὲ ἔγφννησε ὃν ἰωσηῷ ὧν 
β ὠναθοα μαοίας, δξ ὃς εγλύνηθη ἐφσοῦς ὃ λεγόμανος 
ἐ γχειϑος, τσάσαι ουἷν οἷς γηνεοὶι» ὁ ἀξραῶμξως σαν 
Οισὶ γρνεοὶ σεκατεοσαρδῖο.. κοὶι τὸ οἱ αθισῖ ἐως πῆς 
μετοικόνσιας βαςυλῶν(", νει οεκατίοσαρδι" Ὕ 
ἀξ φὶ μαρικόνίας βα ξνυλῴνΘ- ἕως Τό γοιςοῦ γω 
Ὑ νερὰ σικατίοσαρόῖιν. ἡ πὸ σὲ ἐῃσοῦ χειςοῦ ἡ 7 
ἐ νῃσις οὕσχως ἰὐς μνυδδδὺ θείστις γὰρ τῆς μπρὸς αὖν 
αἱ πῷ μαοίας οἱ Ἰωσ ἐφ, τσοὶν ἡ συωελθεν αὐσους, 
ε εὐρεϑῳ ἦν γαςοὶ ἐγουσα ἐκ τονδύματ" ἁγίου. 
ἰωσήῷ 
ἘΡΨΑΝΟΘΕΚΙΝΜ ΦΕΟΥΝΟΌΥΝ 
ΜΑΥΤΉΗΑΕΝΜ 
[ΞΞΞ "Ἢ Ἂ- τ] ΙΒῈΚ ΘΕΠΟΙΓΑ ΟΠ 8 Ϊρ 
ΡΝ ἡ β Αι οοι, Δ) Τὰ ΒΗ ΕΠ ἢ Γαι, Π 
τ ΡΞ ἢ Ι΄ ἈΡιαμᾶ. ΑΡγαπδαν 
Ἔξ Ἐν 5} Θοηιη (ας, Πίλας αὐ 
Ὁ ΠΣ ΖΝ βεπιμε [Ὡςοδ]ΆςοΡ δᾶς 
ἍΠ εν νοι ἡ σεμαί 44Π|εἰ Παίτοϑ 
πφτο ν Ὁ εἰμι5, [1625 αὐ σεηις 
2.,ε 55 5ΞΞ ἘΣ ΕΞ οι λς, ΘΠ αΓος ἃ. Ζαιᾶὸ Τα 
ἔδυ ΡΠΑτο8 αἴ σοηπίς ΕἸτοπ, ΕΠ ΤΟμ αὔτος 
αὐ Δτῇ. Διᾷ ας σευ Αιίηδάαλρ, Δ τὴν 
ἡλάαΡ αὔξσοπαί ΝλαΠοη, Νδαίΐοη αὔτσεν 
πα Βα πΊ ΟΠ, δα πιο αὔτ ποπιίς Βοοξὸ Κα 
Πα), ΒΟΟΞ αὔέσεπιε ΟΡε ὃ αι ΟΡ 
αὔτσεηπιίς ἰςς, ἰοἢς αἵτε σεπαίς Γγαιίάγεοξ, 
1 γαυία αὔζτοχ σοπας ΒΟ ΟΠ ΟΠ εχ δὰ στο 
ἰπεταςα χοῦ Ὗ τίν Βοϊοπιοπ δᾶς σοηι ον» 
βοδισ Ν᾽ ΟΡολπι δι σεηιίς ἈΡία, ἈΒία αὶ 
φοηυίς Α(α, Ἀ{ διειη σοπιίς οἰ ρΡ μαι ]οία 
Ὀδαϊαῦτς σοπιε ογαπι ογδηι απ σοηι ΗΟ 
“ίϑη, Ε]Ο Ζίαϑ δι σοπυί σαι ηζ, ἰσϑιΠ αἴξ 
σοπυίς ἄς Παξ, Α ςἢΠα 5 αὔτ σεηιίι ΕΞ δοίη, 
“πσοςίαβ απ σοημε δηλ, ΝἸδηδῆδς δ 
σεπι Δ πιοη Δ πιο ἃ σοπιπε οἱ, ΟΠα 9 
αὐτξσοησίε ΙοςΠοη δύ [τ {{Ὸ 5 εἰμ15(Π οχίο 
Βαρυ]οηίςο. Ρουτὸ ροίὲ εχ ἃ Βαδυ]οηίς; 
ἸεςΠποηίαϑ σεπις δα ας, Θ᾽ τ ῃϊοῖ διιίθηι 
οπιπ Ζοτοραβεῖ, Ζου Βα εῖ αυτ σεπιπῖ 
Ἄριμά ΑΡίμά αὔξσεηιίε ΠΙίαςίηι, ΕΠ ςίηι 
αὐτό σοπι ἃ Ξού, Αζου δὔτσοπυί, ϑαήος, 
Βασος αὔτσοπαίς Α οΠίη, ἢ ίη δι σοηιιίε 
ΕΠμ4, ΕΠ αὐεσοηαίς ΕἸ Ξασ ἘΙολξατ αὔτ 
σοηαίς ΜΙ δΠαπ, ΝΙδίι ἤδη αὔτ σοηιϊηι Δ. 0}, 
ζοῦν αὔτζσοπιίς οἱερ], πιατίτῦ ΝΜ Ἰοτίαν εχ 
7 “ΕΠ (15 {{π| 1615. {Π υ ἀἰοίταν ΟΠτίν 
{τι|5, Ὑἰ πίποτ δ ἰαο; σοποιατίοποβ αρ Αι θγα, 
παυίῳ Δα Γαι, σοπογαίίσποβ συλιποχάε 
οίπη; δ ἃ Γλγαυί υἱζῃ δα ἀσπιίσγατίοπξ Βαργσ 
ἰοηίςᾷ:σεπογατίδες σιατιογαάςοί 1, οι ἃ ἀ6ΠῚΐ 
ϑτατίοης ΒΑ γ]Ἱοπίςα υἱοβ αὐ (Βα οποία 
[[0Π685 Πυλιοτεςίηι. εἴ πεγο ΟΠ πατί - 
υἱταϑς Παῖδες, Οὐ πλαῖοῦ οΠΠ1 εἰς ΓΜ] δτίᾳ 
ἄεἰροί εἴξει Τοίερἢ; ρυίι5 8 σοηστοπὶ πη 
(ξη ορτεςμεηία οἱ σται2 εἰρ γι πο, 
ἃ Ροιτὸ 


εἢ πόδι ἐν μά γῶμν 

ΕΥ̓ΑΥΓΕΛΙΟΝ 
δικ )ωῳσὴφ σὲ ὃ οὐνὴρ οἷ πῆς, δίκαι. ὧν, κι μὴ θελων 
! χυτίὼ σπταρασϊειγματίσαι, ἐδουληθῳ λαϊῆρα ἀπο) 
λύσαι αὐ τίως τοιῶπα δὲ αὖ τᾶι φνθυμυθοντ ἰδιυὺ 
ἄγγελος κυοίου κατὶ ὄναρ ἔφαίνη αἰντῷ λέγω. ἐὼν 
σλῷ ἧς οσαξισῖ μὴ φοβηϑῇς τταραλαθὲν μαριᾶμ 
τί γυυώικα σον "ὁ γὸρ ὧν αὐτῇ γϑυνηθον, ἐκ τνδύ 
μα γός ὄτιμ ἅγιον. τέξεται δὲ ον, κοὰ; καλεσεις 
Ὁ ὄνομα αὐτοῦ ἰπσουῦ. οὐὸς γαρ σώσει τὸν λαὸν 
οἰ τΤάὶ ἀρ ἥν ἀμαριυ αὐ. ὧξρ σὲ ὕλρμ ἐγ) 
νον ἵνα πλυρωθᾷ ὸ ῥηϑοὺ ξσο τόν κυρίου σ]α τοῦ 
“πῶφήτου λέγοντι". ἰδοὺ ἡ σεαρύονΘ’ τὺ γαςοὶ 
ἔξει κοὰ τέξοτοι ἧσυν κοὰ καλεσουσι ἡ ὄνομα αὐ τόὶ 
ἐμμανουήλι α ὅδε μεθόλ μίιωδυομϑινον , μεϑ᾽ ἡμῶν ὁ 
ϑεῦρ, δίεγόρθεις δὲ ἑωσήφ ἀτῷ “τό! ὕπνου» ἕπτοίησῳν 
ὧς πτῶσε τ ξον αἷμ τῷ ὑ ἄγψελθ’ κυρίου κοῖι σττερε 
λαξε τίω γμυώμα αἷντόϊ, μοὶ οὐ ἐγινωσπκὼν αὖ τί. 
ἕως οὗ ἔτεκε ὃν ἧἥδμ αὖ τῆς, "ὃν πρωτότοκον» ἐκ 
λόϊνε Ὃ ὑνόμα αὐτό! ἰῃσουῖῦ. τόϊ δὲ ῃσοῦ ηγυνῃ" 
ϑῴτ ᾧὺ βῳᾳθλιεεμ τῆς ἰουσίαϊας οὖν ἡμόλιαιῷ ἠρῶ, 
εἰν “τάϊ βασιλεωξ ; ἰδοὺ μαΐγοι ὧτ αἰὐνα τολῶμ ἥν 
γον τὸ εἰς ἑδδοσόλυμα λεγοντόθ', πτοῦ ὄδῃμ ὁ τὰ 
χϑὰς βασιλεὺς δὴν ἐουσ' αίωψ; ἐἰδυμῆν γοὴρ αὐτοῦ 
τὸν ἀτόμα οὖ τὴ οὐνωτολῇ γ κοὶ πλθομθν πρῶσκιωὴδ 
σαιοὐ τῷ. ἀπούστις δὲ ἡρώσιῃς ὁ βασιλεὺς ἐταρο 
χὔν» κοῦ πού; ἱδδοσόλυμα μετ αὐτόν, κοι στμαγα 
γὼμ τσανγτς πὺς χρχιόβεῖς καὶ χραμματεις τὸν 
λαοῦ. ἐπυυϑάνε παῤ οὐ τῶμ »ΚὙτοῦ ὁ γρισὺς γγυν 
ξ νώτιι, Ὗ οἱ σὲ Εἰστον αὐ πῷ . ον Βεύλεεμ χὴς ἰουσϊαϊ» 
ζας. οὕτως γὸῤ γέγρατῆαι οἵα τὸ πϑοφήτου. κοὶς 
σὺ βεϑλεὲμ γὴ ἰουσῖα, οὐδαμῶς ἐλαάχίεϑ εἰ ον στὶς 
ἡγκμόσιμ ἰούσια, ἐκ οὔ γαὶρ μοι ὀξελδυύσυται ἡγὅ 
εν). ὃς ὡς ποιμανεῖ "ἂν λαὸν μον τὼν ἰσραηλ. 
ρα καλείας τοὺς μάγου» ἡκρί 


» 


ς Ἂ γότε ἡρωσῖης λα 
ι δωσε περ αἱντῶμ ὃν χρόνομ "τὸ φαινομδύα ἀςέρ. 
κοὰ πσίμψας οὐδ εἰς βυϑλεῖμο εἰστοντορδυϑον) 
πᾶν, ἀκοιξῶς ὀξεταί(ατε πόδε τέϊ γταιδῆου; ἐπὶ οὖ 
εἶδ εὕρυτε» ἀπαγγειλατί μοι» ὅπτως κἀγὼ ελϑὼμ 
“πΟσκυυήσω οἷν τῷ, οἱ ἢ ἀκούσαντες τὸν βασιλεωρ» 
ἐπορδύθεσαν 5 κοῖς ἰδοὺ ὁ ἀφὴρ ὃν εἰσὸν τ᾽ τῇ αν 


δὰ ἕῳ Γ Δι ᾿ ι Ἵ τ ἐπ 
πολῃ πῶπηῆυ αἰτῶ ἐῶ εἡ βὼν . 5} ἐπ ὦ ὃν ιω 


πὸ σγιχιδίομ.. ἰσθν ταῖν οὲ γον ἀτόβα. ἐχείρασαρμ Χὶ) 
ραν μεγαϊλίιν σφοόῖοα. κοὶ ελθοντόϊν εἰς πίω οἱ 
κίαμ εὖρομ πο πολ δῖου μετὰ μαρίας τῆς μυβὸς οὖν 
«δι, ποῖι τῷ δσοντες ποσεκιύψσαμν αὐτῷ» κοὰ οὖνοι 7 
ξαντεῖ τοὺς ϑυσαυροὺς αὖ τῶν, πτοσίωωεγίκαν αὖ 
Ὅο δῶραν χυσὸμ ν κοὰ λιξανομ κοὶ σιμύρναμι 
ποδὶ γρυμαπιόδῳντ δῖν κατ᾽ οναρ ν μὴ εἰνακαί ας 
«τῶς ἡρώσίλιυ . διὰ ἄλλας δόνῦ ἀνεχώρησαν ἐς τίν 
χῶραμ αὑτῶμψ. αναγωρῃσαν των σε αἰντῶν . ἰδοὺ 
ἄγγελθ: κυρίου φοίνοτοιι πᾶν ὄναρ ὍΣ ἰωσπῷ 
λεγῶμν . ἐγόῤϑες »πααρούλαβε τὸ τοχιοῖίομ ποὰ 
αἰὼ μη τόδαᾳ αὐτοῦ, κοὺ; φόῦγιε ἐς ἀϊγυπτὸμν ἘΣ 

ἐοϑ! 


[ν 


ἘΨΡΨΑΝΘΕΙΙΤΥΜ 
Ῥοττὸ Ἰοίςρῇ πηαγίϊς οἰι15. ΠΟΙ ΔΠΊ διαί ία 
{π|5 εἰ ποΙεθαι ] ἰπἰαπητθνο αἱζ οἰαποι 
αὐ εὰ αἰποτίογε. Εδς αὔταυ 5 ἰη απίπτο ττεῖ 
ίατεῖ; εὐςς ΔΏσοΙτ5 ἀοπηίπί ἰῃ (Οπππίς υ{{{18 
εἰ {ΠΠ| ἀἰς 5. ΓοΐδρΡῈ {ΠῚ Γλαυί,πε πιεεια5 δά 
ἰσπσοτο τἰδί ΝΜ͵αγ υχου τ, πᾷ σαοα ἐπ 
[Δ ςοποερτῇ εἰδ, ἃ (ρἰττυίαπῶο ργοί τ εἰξ, 
Ῥαχίοτ ας ΠΙ1πι,) δύ πος δίς πο δα οἱ 15 ἴδ» 
{ιπ|.15 εηίηι (Ἅ] ἰαςίει ρορυϊᾶ (τ ἃ ρεςοὰ 
τίς (5. Ῥοτγὸ τος πος ἰφοϊ εξ, ας Ρεγῆςο 
τοῖα αποῦ ἀϊ!α Πιεγατὰ ἀοπιίπο ρεῦ ρτὸ 
Ρἰνοιᾶ ἰτα Ιοαιοητδ, Εσοε υΐτρῸ εἰς ΡΥ οιᾶς, 
ὃ ρατίοει ΗΠ, δέ ποςαθᾶςποιηξη οί Ἐπὶ, 
τὰ παε πο ἰ συίβ ἱπιεγρτειειιγίοπαπο 
δίίζαιν ἄσιι5. χοίγαταϑβ αὔτ] οὐρῇ ἃ Όπιπο, 
ξοείτος ἰηἰπχεγαι Πδίδησοία5 ἀοπγίηί εἰ )ά 
ἱπηχίς δὶ πχοτῦ {πῇ 8 πῦ ςοσποιιίτ ε, (ον 
ποςρερειει ΠῚ { ρειπιοσεπίτα, δέ δρν 
ΡοΙαιίτ ποπΊεπ εἰι15 [εἴιπ|Θ, Οὐ ὔςπα, 
{115 εἴες [Ὁ 5 ἰη ΒΕ ΙΘοπῚ οἰπίταῖς ᾿υάσταν. 
τροτίδιι5 ΕΙογο {5 γεσίβ οσςε πγαρί αἵ οτίῷ, 
τε αςςεἤεγιης ΗΠ γοίοίνηια ἀἰςζις5, ΝΒ ἱ εἰξ 
ΠΠ|Ὸ αιτί ματι εἰὲ τοχ [πἀςογαςυἀίπτι}5 ἐπίπι 
{ΠΠ|115 {πΈ 118 ἰπ οτίεπτε, ὃ αοςο πηι υταάοτς 
[ΠῚ15 Θι1π|. Διιά εἰς αατἢἰς ΕἸοχοδ5 γοχοῖατν 
Ῥδτις εἰξ, δζτοιῖα Ηἰετο(Οἰ γ πιο υτϑϑ συπὶ 
{ΠΟ δ ςοιιοςατίβ οπιπίριι5 ρου ΠςοίΡιι8 εἰ(οτί 
δ 5 Ρορυΐ ρεζοοπίδειβ εξ σοβ δὲ ΠΥ Π 19 
παίςογεταν, ἅτε 1} | ἀἰχογαπτο ἢ ΒΟ ο Ὶ 
ἀπο ς οπίπι Τςτίρτε εξ μεν ρσορῃειᾷ, Εττα 
Βειη!εῦτεντα Ππ620.Ππεηια ἢ πιίηίπ) 65 ἰΠτοῦ 
φυίποίρεβ [πάλ :οχτε επίπι αὐ ρτοἀίτυσιϑ 
εἰξ ἀιιχ, Ζι συ Βογπαῖατ5 εἰς ρορυ πιοιπι 
Πλεῖϊ, Τα Ηετγοαεβ εἴδισι αςςεγ[τἰ5 ΝΜ Ἴδοί5. 
φοοσιγαῖς ΡΟ αἰ αν {Π|5. υοτῶροσε {τ || 
ἀρραχαίπει ΠείιἢΠ]ς γαίῃ ΒΟΉ εξ ἀἰχίο το 
ἔς {Ππ| 5 αςοιταῖς ἱηαίτίτο ἐς ραειο εδὲ 
ποτὸ ἱπιιεπειίτἰ55 τοπιιποίατο ἐν τς δύ εσὸ 
τπεπίζ δέ φάοτ Πα. τ Π} αἰτάίτο τοσε ργοίε 
Αἰ (αητ0 δέ δοςα {{εΠ|ἃ θᾶ υἱάἀογᾶς ἰη οτγίεπτὸ 
Ριαςεεθατ 05» ἄοπος ργορτεῖία Πατεῖ 
Ρτα]οο ίη πο ογαέραεν, (τᾶ αατυ αΠοπέ 
{τε 15 σαυ{{πητ σαι ἰο πᾶσπο πα]άς. Ἐτίῃν 
ογο! ἀοιπ»ἱππσπείιης ρυεγ σπὶ ΝΜ ατία 
Πιδίτε εἰτ15» δύ ρχοίγατί αἀογαιπεγιης Πα 
ροττίβ τπείαιισίβ {15 ΟΡτα]εγατ Π πλυ ποτὰ» 
αἰὐτ έ τΠι15 δύ πιγεγῃᾷτοῖ γᾶς ϊο ἀπο η 
ἰη ἰοΠί8 πε γειουτογδτιν δή Εογο ὁπ; ΡοΥ 
ΑἸίλπι αἱδιη Γοπο Π {πητἰη τοσίοποπιδ. ὑ 
οΥς ΠῚ αὔτ Π{|8 οςςς ἈΠσοίι5 ἀοηγίηί ἀρραγοὶ 
ἐη (Οπτηίς Ιοίερῇ αἰς5. Θυγρε δύ αἤϊτιπιε ριις 
τα πὶ ςτηλίγειη {Π{π5 δύ πσείῃ Ἀσργρτῖ, ὃζ 
β εἰἴο 

ζ ΤΟΣ κληϑησφτοι, 


Β πὶ τὴν ὧν ιριϑουτῶν σπόιδίωμ, 
ΞἘΑΤΑ ΜΑΎΎΤΘΑΙΟΝ 
᾿ᾶι Ἐ αα ἢ "Ὁ. Ψ Ρ ἡ, ἢ ἊΝ 
δι ἐκεῖ » τοῖν ἐν ἄστῳ οι» μέλλει γοΐρ ἡροϊης (γτ ἂρ 
“σονται διομυποῦ ἀπολέσαι αὐτό, ὁ δὲ ἐγδλϑεὶς γερν 
ρέλαθε τοτσαιδίον πκοὰ τί μη τόδα εἴυ τό νυκηδο. 
ΠΩΣ οἰγεγώρησον εἰ αὐγυσῆου πρὶ ἐὺ ἐκεῖν ἕως σῆς 
πελδὺ τὴς ἡρῴσθυ; ἵνα πληρωθῇ πο ῥηϑον, συ ποῦ 


κυρίου οἵα τοῦ πτῶφητου λεγοντίθ ον ἀςγύπτον 
ἐκάλόϊνᾳς πὲρ ἡδμ μον. 
φνεπαεχύν νοῦ τῶν μαγωμοεϑυμώϑη λίαγο κοὶϊ ἃ» 
“πυςειλας» ἀνέλεισαυτας (ὧν στόάσϊας αὐ ον βκθ2 
λεῖμ, κοὶὶ ἦν πσᾶσι ποὶρ δοίσις αὐ πῆρ. ἀπτὸ δρῦς» 
ποὰ κατ τέρω, κατὰ τὸν γροομ ὃμ ἠκρίδωσεπτον 
ρα δὴν μαΐγωμ. πότε ἐπληρώϑη τὸ ῥυϑῳὺ σο ἱόρε» 
μζου πτόν προφητου λεγὸντίθ" φωνὴ τὺ ῥαμῖ ἡκου 
δδυυϑρίαπ κου λαυδμὸς, οὶ ὀοϊρμὺς πολύς, ῥα 
χηλκλαίουσα τὰ τέκνα αὑτῆς, κοὶουκπύελε στα 
φακλκθίμδαι, ὅτι οὐκ εἰσιν «τελδυπτῆσαυ Θ᾽’ δὲ τοῦ 
ἡρώσυ ἰδοὺ ἄγγελιθ’ κυρίου κατὶ ὄναρ φαίνυτοις 
Ὅο᾽ ἰωσήφ ὧν ἀεγυπτῳνλέγωμ. ἐγόῤϑειο σπταρωλαᾳ 
ξς Ὁ τοχέδεον» κοῖς τἰ ἱ ; 
εἰς γίω ἰσράηλ.. χιϑνήκασι γοὺ οἱ (υτουῦ ποῖ τὼ 
ψυχὴν τοῦ ποαιόεον. ὃ οὲ ἐγόῤϑεις . ττχρελαθε Ὁ 
ποεοῖ ομ κοὶς τί ὦ μο τόδᾳ αὖ τοῦ, κοὰ πλϑον εἰς γίω 
ἰσραίλ, ἀκούσας σὲ, ὅτε ἀρχελαθ’ βασιλόῦει ἀϑὲ 
“ῆς ἰουσίαιας οντι ἡρώσθυ ποῦ σικτρὸς οἷ ποῦ ἐφο7 
ὄηϑη ἐκέ χπελϑεῖν. γηματιδϑειῷ οἷ κωτὶ ὄναρ») 


πότε ἡρώσθως ἐσ ὧμ. ὅτε 


μυτόδαᾳ οἷν ποῦν κοὶ στορόύον 


νεχώρησον εἰς σὰ μέρῃ πῆς γαλιλαίας » κοὶς ελϑὼμ, 
τατωκασον εἰς πιόλιμ λεγομλύίω ναζαριϑ. ὅπως 


πλυρωϑῇ τὸ ῥυϑῳ οἱ τῶν πτωφκτῶμ οὔτι ναζὼ 
Ὑ ὦ σὲ ταῖς ἡμέραις ἐκεῖ) γ 


Κ᾽ πρῶτ᾽ ἰωρίνας ἱκάρυξε βασιλέαν ἐρανῶν. 


3 


ΒΕΟΥΝΟΥΜΟΜΑΥΤΉΛΔΕνΜ 
εἴζο ΠΠς ἄοπες ἀίπκονο ἰδέ: τυ τῇ οἵ φηίπλεὶ 
ΕΙοιοςο5 συξιλεραεγῖ αἀρεγάεπάξοῖ, ΠΙῈ 
ὑετῸ ΟΧοίτατς απ ρ ΠῚ ριιο εὐ πηατεῦ οἰι8 
ποία δύ (ἐςο π᾿ Δ ςσγρεῖ,οει ππέε ΠΠς υἱῳ 
Δα ρίζα Πειοα 5: ρεγ ςοχοιιγ ΄αο( ἠέ 
ἄνα {πογαῖ ἃ πο ρεΐ ρΙΟρΡΠειῆ ἀϊσεηι, Εχ 


,Ἀερσγυρίο ποςααί ΠΙ ποῦ, Τ τ ΗΟ 5 ουδὲ 


αἱ { {Πωΐυπὶ ἐς ἃ ΜΠ ασίβ8. ἐπα σηδίι5 
εἰξπεπεπιξίοινας πα{{Π|8 (το Πρ 515 ἰπιοιίςοίε 
ΟΠΊΠΕΒ ριΙΟΓῸ5 αἰ ογᾶς Βοιη οδ δύ ίῃ οπιηί, 
[115 {{πίδι15 Β ες ΠΙ δοπηίτίςί5. ΠιοτησοξεΠεηέ 
δίπιυ] εἰ πηίποτο5, (χὰ τριι5 σιοά εχαῶς 
ςορποιιοίαίοχ Νἴδοί5, Γπηςρειεκεῖ ἃ 4 
αἰ ἰπογαῦ αὖ ΕἸ] οτ σία ρΙΟρ Ποίαν Πα αἱΐ, 
Μοχ πη Παηπα διτάίτα εἰ, απιοπίατίο . ΡΪο 
Γαῖι15 ὃζ ἤξει5 ππ]{|5».Γ ας ΠΕ] ρίοσαπ {ΠΟ 5 
{{|Η08; ὃ( ποΙαίς ςοπίοαἰίοπααἀηπτξετερτο, 
Ρίετρα αοά πῦ ἐΐηι, Οφπιογῖ ἀεξιηο Ηεῖο 
ἧς, ἐςςς ΔηΘοΙι15 ἀΠί ἐπ (Οπηηΐϑ ρρατεῖ ἴον 
ἱξρῃπι Δ εσγρίο,ΐςῦ5, Βισσς οἱ τ ἀνὲν Ρυς 
|| δέ πιαίγε οἰι5. δ. πλάς ἱπ ἐοιτᾶ {{{λ6]" 46. 


απ {ππτεπίπι αι ας βδι απίηγῇ ρυετί, 


Αι ῖΠε Πσσοπβ αΠππιρίϊ ριτοσγῖ δύ παιγξ 


,Ιἰ5, δέ ποηϊτίη τοῦτ {{π86], οτᾶ χα αὐ 
(εἰ Ἀτοϊεΐλα τοσπατο ίη [ςφαιοςο Ηειοάίς -ὕ᾿ 


Ραιείς {0 τἰπγιίς {Ππ|Η αἰδίτο "δ ογαςυϊο δά 


τηοηίτ15 (Π (Οππη 8.ἴοςοΠΠἸίΠ ρατίε5 (ΠΑ Πρς, 


ἀσρΡτοίεονεϑ Πα ίταιίε ἰη οἰαἴταῖε ]τος πο οα, 
ταῦ ΝΑ ΖΑγ ει βεις Ἰρ]οὐείαν συοί ἀπ ξις 


3 


ΓῚ 


γα ρεῦ ΡΠ οἴΔ5. Ναξαίσιιβ ποςαδίταγ. [ἃ 1ΠῚ 
ἰοθιι811Π|5 αοςοάί: Ιοᾶπο5 Βαρείυρες ἀϊςᾶς 
ίη Δείοιτο [ἀφο ἀίςῦος, Ροτηϊεδιίᾳ ασίο 
τε Ρυίοτίβοίη ργορίπαιϊο εἰξοηίμη τοσηπῇ τα» 


Ὑ ναι »ποραγίνοται ἰωχυνας ὃ βαπτιτῆς κυρύοσωρ 
τ πῇ ὀῤήμῳ πῆς ἰουοαίας κοὰ λέγων. κετανοῶτιι 
-- αὐ [ἡ Ρ γᾷ Ὕ εἰ Ἐ 
δ ἤγγικε γοῦ ἡ βασιλέα πῶν οὐραυῶμ. ἢ οὗ Θ’ γαὶρ 
ἐφ ῃ !} ῇ Ἢ . ἂν Γ Ι 
ἐς ὄδῃν ὁ ῥυϑεῖς υσσο ἡσαΐου σον πῶφωσπου λέγον 

χ, ῴωνη βοώντϑΘ’ ῳ᾽ 71; δῥάμῷ κγεποιμαίσατε 
σίω ὀσ' ἐν κυρίου» δυϑείας στοιέσε πὰς πρίξους αἱ 


ὃ γυῦ, “ως σε ίωαίννος ἔχε ἡ οὐαΐυμα οὐποῦ, ζεστὸ 
ΓΞ Γ μ ᾿ ᾿ "αὶ ᾿ ΓΝ ᾿, 
5 τοιχῶνπαμηλου, κοὶ ζώνίω σἱ δ μι τί νἑ πόδι πἰὼ 


ὀσφυῶ αὑτοῦ. ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἰμν ἀκρίσιαῖν» κοὶ 
μὲλι ἄγοχομ. “ότι, ὀϊξεγτορόυξρ τὼς ἂν τον ἱόδο» 


ύλυμα κοὶὶ πσστε ἡ ἰσυοΐαια,. πρὶ πῦστα ἡ πόλι 


χωρίΘ- ποῦ ἰοροΐαϊνον ν κοὶ; ἐβαππίζονπο ον Ὄρ᾽ 
ἰοροϊαίνῃ πα αὐτοῦ, ὑξομολογού μϑνοι τὰς ἅμαρν 


ὁ χίχῷουτῶν, ἢ Ἰσϊὼν σὲ πύλλους τῶν φαορισαίων 
8. κρὰ σασ δουκαίωμ δβῥχομβύους δὲ πὸ βαϊόπισμα 


αὐτό! γ ἀπτὸν αὖ τοὶ 9 ἡυνήματα ἐχισϊνῶμ. , ἧς 
ἡσυςοΐοξον ὑμὴν φυγῶν. ἄπο πῆς μελλούσῳς ἀρ) 
γῆς τ πσοιάσατε οὐὦ καρττοὺς ἀξίους σῆς μεταν οἱ, 
πρὶ ποῖς μὴ διόξητε λέγειν οὖ ἑαυ πεῖρ; πχτέἑα 
λῶμϑν ον ἀβρααΐμ.. λέγω γοὺρ ὕμιν, ὅτι διω αν 
ται ὃ ϑεὺς ἔκ σῶν λίϑων πεὺ των ἐγᾶραι τέκνα 
ἴδ ἀβρααὶμ, ἤσια σίξ κρὰ ἡ ἀξίνῃ πρὸς τίν ῥὶπ 
(αν τῶν δονάρων κῶται, το ὧὖν οὐὦ φιςνάῖοον μὰ 

“ποισυῶ 


Ιοτᾶ, ΝΑ Πἰς οἰ ΠΠς ἀς αι ἀἰχίς ΕἸοίΔίας ρτὸ 
ΡΠ οξα» αἱ αἰτρ ν Ὸχ οἰ απ δείς ἐπ ἀοἰεετο;ραΐα 
τε ἀοπηίηϊ, τοζίδς ἰαςίτο (πίτα5 εἰτ15, [ρίς 


τἰετο Ιοᾶπεβ Παροθαι πἀσπιεητ {δ ρ11 15 


σαπιεϊοτγει Ζοπᾷ ρε Πςο οἰγοῖ [505 (105. 
ῬοιτῸ οἰδιι5 {Π{|π|5 ἐὐᾶτ σου δύ πτο (Νἱπον 
{ττε, Τας σρτοῖα εἰϊ )α {Π ΗΠ ἐγο για δὲ 
τοῖα [ι6]6τα,τοΐαςᾳ τεσίο πάϊῳ Πηίείπηα ΙοΥζ 
ἀληί δύ δαρεξαθβίι ἰη Ἰοσχάδπε αἱ ΠΟ. ΓΟΥ 
τοΠο5 ρεςορίᾳ πα. (Ου ιΠπὶ τ αἸα τ 8 
ΟΧΡΠατίίς 5 δε ἀπςείβ τοηίδιςβ δα Βαρεν 
αγἴ {0 αἰχίς {{ΠΠ|5 Ῥτοσοπίοβ υἰροζατῖ 40 5 
ποΡί5 Πιρι γαιε ἐπ σεγοιῖίβ ἃ υζίιγα ίγας 
ἕαςίτε ἰσίτυν πιιόϊι5 ηυΐ ἀσοεᾶς ροση δε, δύ 
ΠΕ {{τ|5 γᾶς πγδιο οἱ αἰςατίϑ ἱητγα ποβίρίοβ»ρα 
τ Πα θεπης ΑΙ Ργδἢ δ, αἴτο ἐπίπι ποδίς συοά 
ΡΟΙΪΠε ει φοεγουτς εχ αρί ίδι15 5 ΠΙΠ ἔν 
ἂς ΑΡγΆΠδηῖο . ἄ πιεῖο δύ ἐδουσίβ λα ταάίς 


ιδοζῦροίια εἰς, Οπηηί8 ἰσίζανθου ας πόῃ 


ἂν [αςίϊ Ψ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

φγοισιῶν πἰρυτὸν καλὸμ » ἐκκοπ τέτοι; κοὰ εἰς αῦρ 
ια΄ βαίδλετοι, “υγὼ μὴν βαπαίζω ὑμᾷς ᾧν ὕσίατι εἰς 
( μετάνοια» ὁ οὲ ὀπτίσω μου δῥχόμλνΘ.οἰσιυροτόμος 

μου ὕξιν. οὗ οὐκ εἰμὶ ἑκα ὸς χὰ ασοσίηματα βὰς 
σαιν αὐτὸς ὑμᾶς βαπαίσει ᾿ν νδύματι ἁγίῳ, κοὰ 
{δ΄ συοί, "οὗ ἦὉ στύου τὺ σῇ χειοὶ αὖται» κοὶ οἴακα 
 ϑχρχεὶ τὐὼ ἁλῶνα αἷντόν, κρὰ συωᾷξο πὸν σύτὸν αὖ 
᾿σθὶ εἰς τίὼ ἀνρϑήκίω τὶ σὲ ἄχνρον κατακαύσει τοῦ 
"7 οἱ ἀσξιςω. " τότε σπειραγίνουτοι ὁ ἰῃσοῦς ὅδ ρ τῆς γὰς 
ας λιλαΐας δὲ τὸν ἰορσδινίμω πὼς πον ἑωαυννίω πόὶ 
βαπτιϑδίιδαι “αὶ αὐτόν, ὃ δὲ ἐωχύνφς γ διεκώλυον 
αὐτὸν: λέγωμ' ἐγὼ γέαν ε χῶ ὑοῦ συῦ βαπτιδδὴ 
γα κγον σν ὄὅῤχῃ πρῦς με; ἀποκροιϑεὶς σὲ ὁ ἑῃ σοῦ τ. εἰν 
πε πὸνρ απο » φδυ αὐτι, οὔτ γὰρ πρέσορμ ὄτιυ 
ἐδ ἡμῖν, πληρῶσαι τσᾶσαν σϊικαιοσαὐίι, ἢ πότε ἀν 
ἐξ φμσιμ οὐ τομ 9 ποὺ βαπτιῦδεις ὁ ἰυσοῦς » ανεξῃ δὺ 
ϑὺρ ἀπὸ τό ὕσϊατ". κοὰ ἰδὸν αὐεώχϑῳσαν οὐ τῷ 
οἱ οὐρανοὶ» ποὶι εἰσῖῳν πὸ πονδύμε “Τό ϑεοῦ κατὰ 
ξιενὸμ ὥσει πόδιςόραν» κοὰ δῥχύμϑγνον ἐπ αὖ χέμ, 

ἡ ῇ ἃ ἐμ τιν ἣν ; ἘΞ ἃ 

κοὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν ουρχν ὧν λιγου(ζ, ονσος δον 
ἐξ ὁ ἕσῃ μου ὁ ἀγαπητοῦ. ᾧ ἄυσεκυστιι. “τότε ὁ ἐμ 
σοὺς οἰνήχϑη εἰς τί ὀξημον τσοὺ τδὶ πνδύματθ» 
πεειραδῆναι νασὸ Τό σ]α θύλου, κοὰ νυςσυίᾷς ἡμὲ, 
ρας σιοσαραίποντα ᾿ ποδὶ νύκτας σιου χρρπκὸν ταν 
ιἰ ὕςον ἐπέάνασῳν, ἢ κοὶ χεσελθὼμ αὖ τῷ ὁ τεὶν 
ξ ραϊζωμ: ὦπῳν. εἰ ὑὸς εἰ τόὶ ϑεοῦ γ εἶπτε, ἱνᾷ οἱ λίϑοι 
οὗτοι αὗπτοι ἡγϑώνται. ὃ δὲ ἀστοκ οἰϑειφ, ἰπτῷν εν 
γραπτοα, οὐκ ἐπὶ αὐτῷ μόνῳ (σετοαι ἐνῇ ὠπ 
Οὴὰ ᾿ἀ ἢ ποιῶν] ῥνμαῖι ἐκ πορδυομδίῳ βομο 
“τῷ. ϑεοῦ, πότε τεαραλαμθάνει αὐτὸν ὁ οἸια! ολΘ’ 
εἰς τίὼ ἁγίαν “πόλιν. κοὰ ἱσησιμ αὐτὸν ἀῶ Ὁ α τύ 
γίον “τόν ἐὁδδ» κοὰ λέγει αὖ τῷ, εἰ ὅος ἐἰ τό ϑεδ, βάλ 
λε σκαυτὸν κάτω, γε γραπῆσε γοῖρ, ὅτι γοῖς ἀγγελοιῷ 
αἷνταὶ οὐ τελώτιχι πόδι σοῦ. κοῖς ἀδὶ χειρῶν ἀρδσί σεν 
μὴ ποτε πῶσκόψης πρὸς λιϑὸν σὸν στόσδιᾳ σου, ἘΦ 
οἰ τῷ ὁ ἐψσου το πέλιν γεγρασϊαι ,. οὐκ εχπειραίσεις 
κύριομ περ ϑεύν σον. πόλιν πτχραλαμθανει αὐτὴν ὅ 
διάξολιθ- ἐς σρΘ- ὑψελὸμ λίαν, κοὰ διεικνυσιῳ αἷν 
“τῷ σπίως σὰς βασιλέκο τε κῦσ μου . μοὶ πἰὼ 
ξαν Σ λέγα αὐτῶν ταῦτα ὧι πσαντα σ᾽ σώ, 
ξαὺ παισὼν σερῦσκαυήσῃς μοι. πότε λέγει αἰντῷ ὁ ἐν 
σ δροντταννς σικ]ανα, γἐγρασῆκι δι κύριον ἣν θεῦμ 
"ζ σε πθσκυυλσεις νὰ αὐτῷ μόνῳ λωτρδύσεις, Ἀ ότι 
ς ἀφζισιν αὐτὸν ὁδεαξολθο. Εἰ ἐσὶς ἄγγελοι πῶσηλ 
"ἢ ϑομν μοὶ διηπόνουυ οὐ τῷ . ἢ ἀκούσαν δὲ ὃ ἐψσδινῦτι 
οἱ ἰωαυνης γγαρτοῦϑῳ, αἰνεγώρυσῳν εἰξ Ἄ γαλιλαΐαμ, 
εἴ " κρὰ καταλιπὼν πἰὼ ναζαρεϑι ελϑὼμ κατῷκησ ᾽ν 
ὗ εἰς καπόξναουμ τί »γωραϑπλαοσίαν, τὴ ὁρίοις ζχ7 
δυιυλὼν Οἱ νεφϑαλίμι, ἵνα πτλπρωθῃ τὸ ῥυϑῳν οἹὰ ἧ 
σαΐσ τό πῶφιητα λεγοντ νὴ ἰαδυλὼν ΟΕ νεφῶν 
λὲμ, ὁοϊὸμ ϑαελάοσψον αόϑ αν Ὑ ἰοροϊανευγαλιλαίας 
' ἐδνών»» λαὸς ὃ καθήμενος ὧν σκοτάγεισε Φῶς μέγαν 
: 70}} 


ἘΡΑΝΟΕΚΙΝΝ 
(αεἰιππ Βοηπ,οχοίάἀείςιν» δύ η ἰσηξοἐτεἰν 
ταν. Εσο συίαξ Βαρεῖζο τ105 δηθὰ δα ροεηΐ» 
τοητίῆ. Δι ἢ υπ ροΙ πτε υδειγι εἰτυοττίοῦ 
πες εἰ: αἱ 5 πόππ ἑάοπευς τ ςαἰςίαπηδτα 
Ροιτξ, ἰρίευος Βαρείζαρίς [ρίτίτι ἰδπόϊο δ 


ἐσπί; ςαέι18 πεπείαἰτίϊ ἐπ παπι ἰρ 80 δύ τεσ, 


Ρυγσαθίς τεῖ Πιᾶ δέ ςοπρτοραβ τίς {|| 
ἐπ Ποιτεῦ; ραϊοῖ αὔτοχυγει ση πεχεηρυ δὲ 
Η. Τυμπο δος] εἴ ἃ (Ἰφ!χα Δα Ιογάδηξ, 


χα ολπηδιας Ραρείσατοίαγ αἱ {Π0. τ] οδῖν. 


ΠΕΡΙ ρος ΠΠ, ἀἰς 8; ΜΜΙΠίορυβ εἴξας 
ποῖος Βαρτίξοι, δέ τα πεπίβ αά πιςς κ᾽ εἰροην 
δ ἢ8 πῖϊτίων αἀἰχίτ αὐ ΠΠ.Οναΐτσε παης, δὶς 
δία ἀσςοῦ πος υτςῦρ εαπλι5 οὐηη ({{{{|8. 
Ταης οὐηίτει {πε θαρτίζατιιβ [εἰ αίσεπ 
αἰ ργοχίηι!β αἱ 4411. δ εοςε ἀρεῖ {π|}ΠῚ 
ςοεἱί, δύ υἱα τε ἐχτ ἐεἰ ἀεἰςεηπεπιξταπηι 
ςοἰαιη 8,8. πεπίσητειη {ρογίρίμπι, δύ ἐςςς 
ποχ ας ςος 5 ἀἰςοπ 5, Ε] ς εἰν ΠΙΐμ5 ππειι5 αν 
πιιςοΐη απο πε θεῆς ςΟρ χε εἴ, Ἴυης 
Ἰείτι5 πράιϊιδιις ἰυΐτ ἰῃ ἀοίοιτιη ἃ Πρ γίτανες 
τοηίατοῖις ἃ ἀίφθοϊο, Εἰ αι ἰείπ παῖε ἐς 5 
αυλάγασίπια, ας ποίεβ σιααταρίητα, τ ἐπὶ 
οὐχ Ετ σα ἀςςο ΠΠΠ|ετ αὐ εὖ Π|6 ι" τεπταῖ» 


ἀϊκίτ, 5 {Π|π8 65 ἀεί ἰθςε τ ]αρί 65 Πί ρᾷποβ᾽ 


ἔλοτ ες τοίροπαξ5 αἰ κί δοτίρτ εἶν 
(οἷο ρᾳπε υἱζζιτιιβ εἰς ποπιον ἐςα Οπγπί ΕἸ 
Ῥο ασυοάερτεάί(ιν ρεῦο 5 (εἰ, της αἤιπιίς 


ΟΠ ἀἰαο ας ἐπ [Δ εἰαἰτατδ. ὃ {{ἀτυὉ 


οἰχπὶὰρεῦ ρίηπαςυ ! τοπηρ] , αἰοίτο: Π||0 5. {ἰ 
{{ι|5 65 ἀ εἰς ρτοςοίρίτα τε ἀξουίιπγ παπὶςτίρε 
εἰς, Απσοῖϊίϑ (υ8 ππαη ΠΑτιτι18 εἰὲ ἐς τενὰς πιὰ 
πίβιι5 το ]επεῖς, πο αι ἱπυρίηφαβ ἐπ ἰαρία 
ἀεπι ρεάξτυῖ. Ὠίχις Π| Ποἴτι5, ΕΣ αὐἱπι (τίν 
μι εἰν, ΝΟ τοπιαθίβ ἀοπιίπᾶ ἀειιαι τ. [δ αὐ 
ἔπιπι αὔτιτίν {Ππππ| ἀί ΡΟΪ 15 ῃ πηοητεπῚ ΕΧῳ 
«ςεἴπιπι 816,8. οςσπηοηίξγαι εἰ οπιηΐα τοσηᾶ 
πιπαϊ, ὃζ οἱ ουίᾷ {Ποτῦ, ὃ ἀἰςίς {Π|| Ἐφ ς οηι, 
πίᾳ τὲ ἀΔΡῸ 9 Ρτοίγατιβ αἀογαεγίβ [16. 
Τυας ἀΐεις ΠΠΠῸπἰ5, Α δὲ ἰφταπαιίογίρτιπι εἰ 
εηἰτα; Ὁ οπιίπα ἄσυσι ταῦ αἀοτα δί8. δέ {Πππὶ 
(ΟἿ ςοἱεβ.. ΤΌης οπηίτείς {Ππππ αἰλθοΙ 15,8 ζ 
εςος Δησεῖί αοςεάεβαηξ ας πη ΠᾺΡ ΑΠε εἰν 
Οὐδ Ποιαὔτ]είις σοί Ἰοαππεβτγλαί, 
(5 εἴϊει, εςεΠηε πη (ἈΠ Π 5», δύ τεϊ 'Ναξα 
τοι ργοίειις Παδίζαιίς ίη Οαρογπαῖ, 188 
εἰξ εἰυίταβ ατατίτίπγα, ἰῃ Πηίδιι8 ΖαΡυΐοη δζ 
᾿Νερια]πι, υὐτἱπιρίεγειιν συοά αἰ πιεγαῖ 
ρεῖ Ηείβιᾶ ρυορ!ειᾷ ἀϊςεπιξ, Τ εττα Ζαρα 
Ιοη 8. Νερια! πὶ χα εἰ πγαυ 5. τγὰ οτ΄α 
πεπ; ΠΑΠΠ|Πςὰ σεητίρορυϊ5 αυΐ (εἀερατίπ 
τεπο τίβ δέ αι πιοῖιίβ Δ {ς τος παρᾶ, 

δ αυΐ 


111] 


οἵ πόδι Φὶ “3, δ ασκρλίας τδὶ γιοῦ, κἐ πὸ δ μακωοισμῶρ, 


ΚΑΤΑ͂ ΜΑΤΥΘΑΙ͂ΟΝ 

"ἢ σοῖς καθημλύοις ὧν χώρᾳ Εἴ σκιᾷ ϑανάτο,φῶοῦν 

Κὶ νύταλῳν αὖ τοῖς, " ἀφ τότε πρξα τὸ δ ίυσϑς κυρύσν 
5. σειννοῦι λέγειν. μετανθειτει ἤγγικε γζρ ἡ βασιλέα 
ΣΡ ἐρανῶμ, πόδιν τἶν σὲ ὁ ἐπσὸς ἰδ ιὶ τἀ ϑιζλασν 
σαν Τὶ γαλιλαιας,εισῖον οἵζο ἃ σελφὺςσίμωνα τὸρ 
λεγύμανου τσετρομ, "ὦ κνοῆοξαν ὃν ἀσελφὸμ αἱ. 
βαλλοντὰς ἀμριίξλῳςρον ἐς τίὼ ϑάλαοσαν, ἧσαν 
) ἁλιεῖφ. κοὶ λεγά αὖ τοῖς, ἢ σϊδυγὲ ὀπίσω μὲ οὶ 


κιξ πποιίσὼ ὑμᾶς ἀλιες αὐδρώπομ, οἱ δὲ ἀφύντοῖ σὺ» 


δ᾽ ϑέως τὰ δἔκτυα ἀκολούδησωαν αὐϊορ}. Ἔ κοὰ προξὰς 
κθ' ἐκεέϑον,εἰσῖον ἄλλους σῖύο ἀδελφὸς, ἰάκωξομ σὸν τόν 
ς (εθεσϊαές, κρὰ ἐωαννίω πὸμ ἀσελφὸν αὐτὸὶ ᾧν Το! 
πλοίῳ μετὸὺς ζεδεσίαξς τό υτουτρὸς αὖ ἦν, κωταρτὶ, 
ζὥντας τὰ δίκτυα αἱ δὴν κοὰ ἐκάλόσον ἀνεᾶδ, οἱ σὲ 
ὄυϑεως ἀφοντσῖν πὸ πλοῖον νὼ τὸν ντουτέδα αὐ ΤΙΝ, ᾿, 
ἈΚ) κολούϑπί(ἀν αὐτῷ, ἢ κρὰ πόδιῆηῃν ὅλίω τἐδ γαλι» 
ἐς λαξαν ὁ ησδι» δι 6 ἄσκων τν ταῖς στυυαγωγοὶς αὖ 
χῶννκοῦ κυρυσσὼμ ὁ δύαγγελιον φὶ βασιλέας, ποὶς 
ϑόλαπόύων τυξίὰν νῦσομ» κοῖι τοζίὰν μαλακίαν τὺ 
οἱ λαῷ, κοὰ ἀπῆλθον ἡ ἀκοὴ αὐτό εἰς ὕλίι τἰὼ σὺ. 
οἵαν. κοὰ πῶσίωεγίαν αὐτῷ, τσῶνσας οὖσ κακῶρ 
ἐχονσιζροὐτοικίλαες νύσοις κοὰ βιασοίνοις στωεχοιβε 
νου γ ποὶ σἹχεμονιζομδνους ) ΚΟ σελίιμιαζομα ον"; 
κοῖς γεκραλυτικοὺς, κοὶ εθόμαἰσόυσον αὐτούς. κοὰ 
πκολούϑῳυσαμ αὖ τῷ ὄχλοι στοῦλοὶ ἀπὸ τῆς γαλιλιά) 
εἰς πρὶ σεκμυτόλεως κοὰ ἱδροσολύμωμν πκοὰ ἐουσικίν 
καὶ αϑοκοὶ τσόβραν τό! ἰορσϊώνυ. ἰσϊὼν σὲ εὖ ὕγλυτ» 
ι αὐνεῦῃ εἰς τὸ δρίΘηικοὰ καϑίσαντ αὐτόν, πσῆλ, 
κε ϑομ αὐτῷ οἱ μαϑυτοὶι αὐτὸν» ἵ κορὶ οἰνοίξαν τὸ ούμᾳ 
ε αν το. ἐσ] σασκον αὐ λέγων. ἔμακώουοι οἱ γἤω 


κξ οὶ ε΄ τνσυίματι; ὅτε αὐ ἣν ὄπιν βασιλάᾳ δ» 


ε ρανῶν, μακἄρίοι οἱ τσρνϑρυῶτοῦ, ὅτι αὖ τοὶ παρα} 
κί κλυϑήσοντοι ἔ μαπίριοι οἱ πραεῖς 5) ὅτι αὖ τοὶ κλῃ.- 
ς ρῦ νομῆσουσι τίν γίω. Ἔμακὥοιχσι οἱ τπτεινῶνε δῦ: ποὶὶ 
κῦ'ὶ δεψῶνταιν πίὼ δεκοκοστυύίι. ὅτι αὐ χοὶ χορτιδδά, 
ε σον οί, ἢ μακώσρισι οἱ ἐλεημονδῖν ὅτε ιεὺ ποῖ ελευϑάν 
κθ σονται: μαπάθασι οἱ καϑπροὶ σῇ καρδίᾳ 5 ὅτὶ αὖ πὸ} 
ε πον ϑεὺν ὄψονται. μακώριοι οἱ εἰρίιυοπτοιοὶ; ὅτι αὖ 
σοὶ ἴοι ϑεοῦ κλυϑησοντοί. μακώσιοι οἱ σε διωγμί, 
" Γ ἘΞ τες ὁ Γ ᾿. 
Ψψοι ἡνο κὸν οι κοκοστυνς.) στὸ αὐτῶν ὄτν ἡ βασιλείε 
Χ' Ἴ ἀρανῶν. “μακάριοι ἐςὶ, ὅτ᾽ οὖν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς 
, ποῖ; διεώξωσιμ κοὰ εἴπωσι τοσοῦ στονηρὺμ ῥῆμα παϑ' 
ὑμῶν {συ δθμάνοι, νεκον ἐμοῦ, χαίρετε κοὰ ἀγαλ, 
λιζῶεγ ὅπεὸ μιᾶς ὑμῶν “πολὺς οὖ τοῖς οὐρανοῖς. 
οὕτω γοὺρ ἐσϊιωξαν οὖσ προφήτας, εἷδ πὸ ὑμῶν. 
λᾷ “ὁμὲρεςε τὸ ὅλας σῆς γῆς. τοὺ σὲ Ὁ ἅλας μωραν) 
ε θὲ» ον πῖνι ἀλιόδησε τοι; εἰς οὐσῖοὐ ἐσύ ει ἐι εἰ μὴ 
βλυθίωζαε ἔξω, χοὶ καπταπατ να ᾿ασὸ δ οἰνθρώ 
λθ πὼν. “ὑμᾶς ἔξε τὸ φῶς σόὶ κόσμου, οὐ διμύατοιι στό 
ὅ λις κρυδήνας ἐπανω ὅρεως κειμϑγΐῃ» οὐδὲ καίουσι 
᾿λύχνομ, κρὰ πιϑεασιν αὐτὸν ποῦ τὴν μόσίιομ, ἀν 
ἀϑὲ τίὼ λυχνίαυν νὰ λαίμσται τοιζσι γοῖρ ὧν τῇ οἰκίᾳ, 
᾿ Τῶν 


ΕΓΟΡΝΌΥΥΜ ΜΑΥΤΤΉΗΆΕΥΝ 
δέῃ [εἀερδείη τορίοηξ ει ἀπ θγα ποσί ας 


οἵ οσῖᾶ οἱϊ εἰ. Ἐχ εοτξροτις ςορρίτ εἴτις ργαάν» 


ἝΞ 


οατε δέ ἀϊςεγοκ οἰρί(οἰτε,ίηίτας οηίτ χοσπᾶ 
ςοἱοσῖ Δ ΪΔΠ5 δα} εἰ5 ἑαχία πιάτο σα 
[Πχοε υἱα! τ ἀπο 5 ἔγαῖγεβ. Βίπιοπξ ηιποςαῦα 
ταν Βεειι5; δύ Αιπμάτεᾷ ἔγαισεπι οἰα18. ἰαοίδιος 
γεῖε Π πιατο(ΠΠὶ εγᾶϊ ρίίζατοτο5) 8 αἰοίε Κζ 
[5.5 εαμδπιίπί πιο; δ ἰοίλατιο ρίίζαϊοτεβ 
ποπγίηξ. Αε ΠΙΪ γε! 5 ΠΠςο τειθι15; ἰουατί 
πε ΠΕ ρτοστει5 {ΠΠῚΠς,υἱά τ α]ίο5 ἀπο 5 
ἰταϊγεβοίαςοιῦ {ΠῚ ΖεΒεάαί, δύ Ἰοαπηξ τα 
{{ῈΠῚ Εἰτ15 1Π δι οι Ζερεάδο ρατίς ἤτο, 
[ατοίξιε5 τοιία (πὰ, 8. ποσδυίέοος. Αε ]ΠἶΡρτον 
τίηι15 τεἰἰζϊα παι δύ ραίτε {τον Γαυιεί ἤππξ 
εαππ|. Ἐπ οἰγοθαττοιᾷ (ΤΑΠ1558 Τοἴ]5,ΠΟςοη9 
ἰη Ἰγπαροσίς Ποτ,ας ρχοίςδη5 εἰῆσο[πι 
γέσηί; δέ ἰλπδλῃ5 οπηηῦ πιούθιμη δύ ΟΠ ΘΠ 
ἰλησαοτεπι ίῃ ρορυΐο, Εὶ ἀίπιαπαιίς ἔχατα ἐν» 
[5 ἰη τοιᾶ Βυγίαπι, Εταδάιϊιχογιης δά {Ππ|π| 
ΟΠΠΕ5 ΠΊλ|ε βδοϊοβ,τατ 5 που θές ας τογαγὶ 
αίδι15 τοηίος δέ ἀφπηοηίαςος 8ζ]πατί, 
(05 ἀζ Ραγαἰγείςο 5, (Δ παιυιίτο {1 05. δηϊμιςς, 
[ππτειππὶταΓῸς πιαϊτο ἃ (ΠΑΠΠςὰ ας Γγέςαρο 
1{δ( ΕΠ ΓΟΥΟΙΥ πγέβ δύ Πα δ: δ ἃ τοσίοηίδι9 
ττ2Π5ογάληξ Πεἰ8, Οὐμπι υἱαϊΠει αὔείας Υ 
διαϑβαίςεηαιίτίη πιοητῦ, ὃζ χυσπι ςοηίξαϊίῆξι, 
αςςε[δειης δα {{ΠΠἀ (τέρα! εἰι5: δ. ροίξηυᾷ 
ΔΡεγυξε οΚ ἐνοςεθαι 105 ἄΐςοπ5, Βεαι 
Ραπρετε8 ἐρίτίτα, αυοπία Ποῦ εἴ ἐςσηῖ τος 
ἰοσιπι, δ εατί συ σεπειοπίξ ἱρῇ ςοπίοία 
τἰοποπΊ ἀςοίρίξε, Β ολτί πγίτοβ, σιοηία ρῆ Πα» 
τεαίτατε ἀςοςίρίςης τείτο;, Βολεί χὰ εἰμείσι 8ζ 
{τίς ὉΠ. τοπία ρη (τυγα δαμίυγ, ΒΟ 
τἰ πα Γετίςογάε5. ΠΟ ΠΙ͂ ἱρη πηζουίςοσζαίαηι 
οοπίεαιξεις, Βα πιιπάο σοτάεν οηΐαηι 
ἰρ{{ἀειπὶ αἱ ἀοθυπε, Βορε ραςίςί, Πιοπίδηι 
ἢ ΠΙῚ ἀοἰ ποςαθαπταν, Β λεί συ ροτίςηιμείο 
ΠΕΠῚ ΡδΓΠΠΠΙΣ Ργορίεν ἑαΠἰτίλιη, Παοπίαιι 
ΠΠΟγαπι εἰξ τοσπιπι ςουϊοτῖ, Β εατὶ οἴξίς, ηυ 
Ρτορτα ἰοςοτπείπ 105 ὃζ ἰηἰεδεί Πιοσίητ, ὃ 
αἰχογίηϊ οππε πΊδ]ι1πὶ ει θ δάπιεγίι5 πο 5 
[ΠΟΠΕ ΕΠ ΞΡ ΙΌρτει π1ε, (Πδιϊάοις ἃ ἐχυ ταν 
ἴο. ΘΠΟΠί11 ΠΊΕΓΟΕ5 ποἴγα πηιἶτα εξ ἰπ σον 
[{5. δίς επίπι ρεγίεαιπιτί βιειιπε ριορ πεῖ. 
4υί Πιετᾶτ απίε τος, Ν᾽ ος είς (Π τεσῖς, Πυοά 
{{Π{}{πξατυατιιβ πιεσίίαο (α!ἐεεισς Δα πίη 
πλἰεῦ ΕἸΤγᾺ. . πἰΠ ατ ρτοήςίδίαιν ἔογαβ, δέου, 
οἰ ςεῖυσ Ὁ Ποηγίπίθιι5, Ν᾽ ὁ 5 οἴ 51χ πγαῃ, 
({, Νοη ρΡοιείξ ορρίἀαρίςοπα ἄρτα ποι 
{ἘΠῚ {Ππ||π| περ ἀσσοη πε ΠἸςεγηδιη, δ ρο, 
Παπ| {ΠΠᾺπ| {τεῦ πο Ζίπ|, ρα προσ ςαπάς, 
ἴαοτιμπ» δέίαςες οπιηίθι}5 συ Ππηείη ἀοπιο, 
ἃ 3 ϑίς 

πε - ΞΕ τ Ξε ιντ ------ 

ἘΨΑΝΟΕΡΙΥΜ 
Οἷς [ασοατίαχ πεῆττα ςοτᾶ μοπηπίριυς, αζΐ 
ἀεαπειείετα θοπα ορεῖα, ρου ςεπιῷ ραῖγᾶ 
υεβεᾶ ημί εἴς ἰῃ του] 5. ΝΕ εχίιπιειίβ αυοᾷ 
ποπετίπι δα ἀεηπεηά Ιερξ δι ρΡΙΌΡΠΕΙΔ8» 
ἱπιὸ πᾶ πεπίυς ἀεἰπιιᾶ, [64 οτοδρίεᾷ, ἄπιεπ 
συίρρς ἀΐςο ποδίϑνοπες ρτείεγεαῖ ςοἹ δ 
τετίαίοία ππῦ δι Ππι 5 αρῈχ πῦ ργατεγίεγιε 
εχΐεσε; φιοδά οπιπία ἕλόϊα βιετίπε, Οι 5 
ἰσίτατ (οἰ αετίς απιιπὶ εχ πηδάλτίβ Πἰΐςε πιίπί, 


6 ἘΥΝΑΓΓΕΛΙΟΝ 
οὕτως λαμψαύτω τὸ φῶς ὑμῶν ἱμπῶψν Τὴν οὖν) 
ϑρώπωνὅπως ἰσίωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ δδγ αοκοὶ δὴ 
 Ἑαϊσωσι τὸρ πρχτόβα ὑμῶν ν "τὸν φν τοῖς οὐρανοῖς, 
7 Ἔ μὴ νομίσψτε, ὅτι ἄλθου καταλύσαε τὸν νῦμον 
ι ὅο ποφίνταρ. οὐκ ἄλθον καταλύσαι , ἀλλὰ πλη 
λσῖ ρῶσαε. ἀμὴν γοὺ λέγω ὑμῖν, “ἕως αἷὖν σταρελθᾳ δὲν 
8. ρανὸρ οὶ ἡγηγίότοι τν»ἡ μζα κόλαξαγου μὴ γγχρελν 
ΔῈ ἤμ ἀπὸ τόι νόμου ἕως αὐ σαντα γύψται, ἴδ ον 
ἐ ὦν λύσᾳ μἕων τῶμ νυν τολῶν πουτῶμ τῶν ἐλαχί 

ςωμρκοὶι δεδιαξᾳ οὕτως ὧὺ ἐν θρώστους, ἐλαϊΐχιΞ Ὁ" 
κλῳυϑήσετοιι οὖν πῇ βασιλέᾳ ΤΥ οὐρανῶν. ὃς δ᾽ οὦ 
“ποιήσῃ κοι δισ ἕν» οὔτι» μέγας κλυϑησετοι» τν 
“ἢ βασιλείᾳ πῶν οὐρανῶν . λύγω γαρ ὑμῖν» αν μὴ 
ἀπόδιοσσύσμ ὑμῶν ἡ δικαικόσυωμ. “πλεῖον “ἦἶν γράμ 
ματίων κοὰ φαρισαξων»οἦ μὴ εἰσελϑυτε εἰς τὰν 
βασιλάαμ τῶν οὐραν ὦν. ἐκου (τε ὅπι εῤῥεϑα γοὶρ 
ἀρχαίοις, οὐ φονδύσεις 9 ὃς σῖ᾽ οὐ φονδύσι, φοχΘ’ 
ἔξαι χῇ κοίσειι ἐγὼ σὲ λέγω ὑμῖμ» ὅτε παρ ὁ ὀργιζο» 
μᾶν Θ- ἴω ἀσελφῷ αὖ τό! εἰκῇ υ φύοχ Θ΄ ἔξαε γῇ κοί 
χει ὃς σὶ᾽ ὧν ὥπαᾳ ἴο᾽ ἀδελφῷ οἷνπδὶ ῥακᾷ . φῦοχ Θ’ 
ἔςαι ἴεἱ στωεφρίῳ. ὃς δ᾽ ὧν ἄπῃ μωρὲ» γνοχ 
ἔφα εἰς τἰὼ γεγνναν τόὶ τυρός. ἔχνν οὐὖ πτῶσφι 
ομς ὁ δῶρόν ὧν ἀϑὶ ὐϑυσιαφήριομ κοὰὺ ἐκέϊ μνὴὰ) 
Οξς, ὅτι ὁ ἀδελφύς ὃν ἔχει πὶ κατὰ σδ, φόὺ ἐκ 
“0 δῶρον σὺ ἐμ-πϑοῦδν τό ϑυσιαςκοὶο υγκοὰ ὕενα 


πρῶτον» σα λαγηϑι ἴρρἷ ἀδελφῷ συ, κοὶ τότε 


λὲ ᾿λϑὼμ πρυσφόδε τὸ σϊῶρον στ. ᾿ιῶι εὐνοῶν ἴοεῖ οἷν 
. χιδίκῳ σὺ ταχὺ » ἕως ὅτου εἰ ἦν πῇ ὁοϊῷ μετ΄ αὖ 
γτϑν, μϊστοτᾷ σε γεχρα σῷ ὃ οὐντί δεκίθν ἴρ᾽ κοινοὶ 
ὁ κοιτής σε γγαρασίῷ ἴϑρ σαπρῦτῃ » κοὰ εἰς φυλιῶ, 
κὴμ βλαϑήσᾳ. ἂμὰν λέγω ῶι. δὺ μὴ δρελθας κῶν 
ϑον ἕως οὖν ἀποσὶῷς τὸν ἐσχατον κοσβοαϊγπηίω. 
λί Ἐ ἀκούσανς. ὅτι ἐῤῥεϑῳ Το ἀρχρίιοις. οὐ μοιχϑύν 
: σεις. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν» ὅτι πὰς ὃ βλέπων γαυάξ 
τ πρὸς Ὁ ἀβδιϑυμῆσαε αὐ τῆς ν Ἡσῖῃ ἐμοίχδυσ ον 
αἰντἰὼ τ᾽ πῇ καρσϊίᾳ οὦν τοῦ, εἰ δὲ ὁ ὀφϑπλμος σὸν 
ὃ δεξιὸς σκανσιαλίζῃ σε» ξελε αὖ τον κοὰ βαϊλλε 
ἀτῦ σοῦ . συμφόδει γαὶρ σοι γῖνα ἀτοολύτοι ᾧ 
σῶν μελῶν σον. κοὶ μὴ ὅλομ "Ὁ σῶμα συν βλυϑᾷ 
εἰς γεγνναν « κοὰ εἰ ἡ σἴεξια! σὸν χεὶρ σκανδαλμ 
ζα σεν ἐκκόψομ οἷν τέων κοὺ Βαίλλι ἀπῦσον. συμ 
φόψει γαΐρ σοι» ἵνα ἀπόλιτοι τ᾽ τῶν μελῶν σου» 
κοὰ μὲ ὅλον τὸ σῶμα! σὸν βληϑῇ εἰς γέφνναμ. ἐῤχ 
ζιϑη δὲ ὃς ὧν ἀπολύσῃ τἰὼ γμιυάνᾳ αἷνχδὶγ σον 
“Τῷ αὐτῇ υτοςαίσιομ. ἐγῶ οὲ᾽ λέγω ὑμῖρμν ὅτι ὃς 
εὖ ἀπολύσῃ τἰὼ γαυάζικα αὖ τοῦ τααρεκτος ΛΟ 
γον πορνείας » ποιεῖ αὐτὼ μοιχάδναι, κοὶ ὃς ἕαν 
ἀπολελυμθύίω γαμησῃν μοιχώτοι. αἷλιν ἡκοῦ) 
στετὲ 5 ὅ1ι ἐῤῥεϑῳ “τοῖς ἀρχρίοις» οὐκ ἁδλοριλισειῃ 
ἐνποοϊώσεις σὰ ἴοεἶ κυρίῳ ποὺς ὅρκους σου. ἐγὼ 
εὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὁμόσαε ὅλως; μήτε οὖ ἴοε! σύραν 
γῷ»ὅτὶ ϑρόν Θ᾽ ὄδη τό ϑεοῦ,μέτε ὧν τῇ γί ὅσι (σον 
σοφιον 


πΐς5. 8. ἀοειιετίτ ἢς Ποῖεβ. πιίπίπιιβ ποςαδίΖ 
ταῦ ἱπτέρπο ςοϊοτᾶ, Οὐίαιι5 αὔτ εςοτίς 8ζ 
ἀοειιουίτ ἰς πιασπυβυοςα έν πίέσηο τος 
Ιου. Γίςο εηίπὶ ποῦ ίβ,η{Π| Δ Πἀδιιεσίγιιεν 
ἢτα ἰατίᾳ ΡΙας Ὁ (τε δατ δέ ῥῃαη ον, 
πδροπηιίς ἱπστεαίίπ τεσῃῦ ςοσϊοτιπι, Δα έ 
[πἰ 5 συοα ἀίδια Πεπειογίθ, ΝΟ σοί εβ:αυν 
αι λᾶς οςοίεγί ΟΡ ποχίμ εὐἰεἰμἀϊςίο δ ς 
εσο αΐοο ποδίϑῳ χυϊυίς ἰγα(οίταν τατγί 0 
ἐειοτεν ΟἿ Ποχίτ5 οτίτ τἀ ςἰο Θιςυπα ετῸ 
ἀίχοτίτ γαιτί πο τα οα;ο ΠΟΧίι5 οὐἱτοοποίν 
ΠΟ. Οὐυα5 αἄτ αἰχοτίς ατας, ΟΡ Ποχίμ8 ετίξ 
σείζης ἱποξάίο. τας {ἰ ΟὈτα είς πταπαδτυῦ 
αὐ ατγᾶνες ΠΠὶς τεςογάατι5 πιοτίβ ῳ ἔγατου τιι18 
δαδεςα!]υΐᾷ αἀιιεγίυσπι το τε παῖς {Π| πηι 
115 τα ςοτῇ αἰτατί, δ. αρί ρυίαβ χεςοπο ετίβ 
[ταϊτίτιιο, δ τ πεηίε οεν ππιπιι8 τ, ΕΔ, 
δεῖο δεπειοϊξιίᾷ οὦ φἀποιίατίο ταο οἰτον 
ες ἰπιυίαᾳ ς ΠΠ|οπευᾷαο τετγαατ αὐπειίατί, 
ι15 ἐπάτοἰ οὐ αάοχ τὸ τα ἄδί πιπί[γονεῖ πη Ταῦ 
ςε ςδήςίατί5. ἄπηεη ἀΐςο εἰδί, πὸ εχίρί8 {7 
Ππένἀσηες ΡίΟἰοτίβ ἐχιγοπιᾶ συδαάτᾶτς, ἄτι 
ἀπ φ ἀἰαᾶ ξιετίγαπείαιι5, ἵΝοη ςπιίττε8 
αὐυϊτετί. Ατεσο ἀΐςο ποδί Φ αυίςιπῳ ἃ, 
(ρεχενίειιχογξ αἰτεγίι:5 δα οσοιρίςεπ εν 
ίατι αἀι του οἰπὶεα οσπ τ ἰη σοτας {1|ο. 
Οἰιοά {ἰ οουι5 ται ἀσχτοῖ οδίξδοιο εἰθέ 
Βιεείς, εταε ΠΠ δέ αδῆςε αδ5 τε. ἘΧρεαίς εΠΊ 
εἰδέμιις ρεγεατιπ πιο του τἰοτῦν ας ΠΟῚ 
τοτῦ ςογριυιβτιῖ ςδήςίατιτίπ σεπεηπᾶ, Ἐπ 
ἀεχίοία τὰ πἸδηιι5 Οὐἰ[ίτετίτ εἴθ ίν Ἀπηιριῖα 
δατη; δέ ργοήςεαρβτε. Ἐχρεαίς εηίπη εἰθίνε 
Ρετεατυπᾶ ππεπιδγουί τυογνας ηὉ τοι (ΟΥ̓ 
Ρυδβτιῖ ςσήςίατυτ η σεμεππᾶ. ἰδ εἰξ δε; 
αιπςαπα τερυάίαϊιιοτίς ὑχογδίαα, (εἰ {Π{Π|52 
1 ἀἰποτιῆ, ἄτεσο αΐςο πορίβ αυοά συν 
΄ιιΐβ τεριιΔίαποτνίειιχοτξ {{π2π|; ηἰ{ σαι τα 
Ρυίεβιοίειις {18 Πγαδυΐτοτα: 8ζ αυίςᾶς γερὰ 
ἀΐαταπι ἀπ χουίαἀιυπτετία οσπγττίτ, ΒΕ αγίαπι 
Δα 5 σαοά ἀα πιετίς απτίαμ5. ΝΟ ρείςε 
τλδίβοίε ρευο 68 ἀῆο εὰ ας ἱπγαϊιοτίβ., Δ τ 
ἔσο ἀΐςο ποδίϑης ἰατειί8 οπιίηο, ΠΕῸβ Ρὶ ζος 
[ἅ,ηνα τγοηιιβ ἀεί εἴγπες Ρεῖ μὰν ἀα 
ΟΠ Π1πῈ 


οἷν ὦ» δ᾿ 
ΚΑΤΑ ΜΑΎΘΑΙΟΝ 
“πῦδεὺν ὅλ), δῇ πτοσϊϑυ αὐτόν, μέτα εἰς ἱδῥοσόλυμαν 
ὅτι πύλις ὅδ) πόὶ μεγάλον βασιλέως, μάγε ον τᾷ 
ζεφαλᾷ ὅυν ὁμῦσκ:. ὅτι οὐ διιίασαι μίαν τρίχα 
λόυκὴν ἡ μέλαιναν στομίσακ, ἔξω οἷ ὁ λόγί)" ὑμῶμ» 
γενῶ οὐ οὔ. πὸ δὲ πόδιοσὸμ »οὐ τωρ; ἐκ τόϊ στονὴ 
φοῦ ὄτιν. ἀκουίάτε ὅσι ἐῤῥεύη, ὀφϑτολμὸν αντι ἐφ 
ϑαλμοῦ»κοὰ ὀσύντα ἀντι ὀδθντΘ. ἐγὼ σὲ λεγω ὕ 


ΒΕΓΠΥΝΟΥΜ ΜΑΥΤΤΉΛΕΥΥΜ 


{εἰΠ πὶ ο ρεάκιπι {Π|π|ϑῖποςρ ρει ΗΙ τοί γζ 
τδυΠοπίδπι οἰαὐτ85 οἰξ πηασηί γερς ἐπε Ο 
Ρεγοαρυξίαιηι αγαδί5» ργορίεγοα συο πο 
Ροτοβ υπιιπ μή αἰδᾶ δυςτπίστα ἔλςετε, Βεά 
ετἰεἰεγπιο πείξε Εἰ εἴν ἠδ, Ροιτὸ συοά 
υΠπτ Πας αὐίυπσίτιν, ἐχ πταῖο ργο οιοίτι, 
Διυιάϊ 5 ψ αἰ διετίς, Οςυϊᾶ ρτὸ οςι0. 


7 


δ ἀεητξρτο ἄξις, ἄτορο ἀΐςο ποδί. Νετε 
Π|1λεί5 πιαΐο :{εἀὦ αυί{65 ἐπιροσετγίς αἰαρᾶ ἰΠ 
(οχιεσῆ 216} πηαχί [2π|͵) οδιτοτίς ΠΠ| δύ αἴτο» 
ταῦ δ εἰ αι τε πε! {Π {15 {ΓΑ ΠοΤο οταηί οἷ 
τ2π|τΟ]εγε ρειπίτο ΠΠ| δ ρα ΠΙ : δύ αυί τε 


Γῇ μὲν, μὴ οἷντιςίωδαι ἴθ} πτονπρῷ. ἡ ἀλλ ὃς τιῷ σὰ ῥα 

ε “πίσφαϑι τίὼ σεξιοῖν ον σιαγόνα, προ ψον αὐτῷ κοῖς. 

Ϊ τί αλλ ωνκοὺ (οοἷ θέλον τί σοι ἰρυὐἑαε κρὰ τὸν χε 
Ι λῇ τῶνά σου λαβεμ» ἄφοῖν αὐτῷ κοὶ ὦ ἱμάτιον. ἢ κρὰς 
Γ ὧς πὶ σὲ ἀγγαρδύ σά κὰ λιομ ΝᾺ ὕντθέγι μὲ οἰ τᾶι 
σύο. ἴοϊ ἀετουῦτί σε διάδνυν κοὶ τὸν θάλοντα ἀπὸ 

ΓΩῚ 5» ᾿ ὦ ὑας , ἢ »“Ἂ μ] ΕΝ ἢ 

σοῦ σαν εἰ: ὥνα μὴ σι ροραφᾷν ππκονίενε οτὲ ἐρῥε 
Π ᾿ " Γ ᾿ 

θυ. ἀγαπήσεις πὸν πελυσίομ σου» κοὶς μισὶ σεις “τὸν 


(ὦ ἐχθρον σον. ἢ ἐγὼ δὲ λεγω ὑμῖν» ἀγαπᾶτε οὖ ἐχϑ 
- ϑροὺς ὑμῶν, δυλογεῖτε οὖσ καταρωμλίον: μά» 


καλῶς ποιᾶτε ὧδ μιριῶτας ὑμᾶς» κοὰ πτῶσδύχε 
ὧν ὑπὶρ ΤΡ ἐπφρεαζοντων ὑμᾶς κοὰ διωκόντων 
ὑμάρ» ὅπως γψδοε οὶ τϑ στοσηοος ὑμὼμ πὶ ἣν ον 
ρανοι. ὅχι πον ἥλιον αὖτοι ἀνατίλλᾷ ἀϑὶ τοοναρὸς 
κοὰ ἀγαθοὺς. κρὰς βρὲχά δὲ δικαίους κοὰ ἀδέρκουον 


᾿ Ξ Ἕ Ἴ Γ ἔΞ ΠῚ 

μὲὲ ἦ ἰανγαρ ἀγαπήσιτα Ὃνς ἀγαπῶντας νμαϊ» τἱ 
" 3 εΡο ΟΡ σι Π ἢ --» 

ε να μιδδον ἔχετε; οὐχὶ κοὶ οἱ τελῶνας τὸ αἱνὴ5 τοι 


σιμ : οὶ ἑαὺν ἀαπαίσιδὴς »οὺς ἀδελφοὺς ὑμῶψ μὸν 
ψομ, ἢ πόδιοσὸν τοοιῶτε : οὔχε κοὰ οἱ πτελῶναςρ οὐ“ 
“σῶς πσοιουσιμ : ἐσεῶς οὗν ὕμεεις τέλειοι) ὥσητόβ ὁ 
“πατὴρ ὑμῶν ὃφὺ ποῖς οὐρανοῖς, πελειόρ ὄν, 


μθ " πῶσίχετε τίὼ ἐλεημοσωυίω ὑμῶν μὴ τοριεῖν 
ι ἐμπθοῶςν τῶν οἷνθρώπωμ 5 πρὸς τὸ ϑεαϑίωμαε αὖ 


οἷς. εἐσεμήγεν» μιϑδὸμ οὐκ ἔχετε υαρὰ ζεῖ ταν 
ποῖ ὑμῶμ ἴρο ἦν οὐρανοῖς. ὅπ' αὖν οὐ ποοιῆς Ἐλεν» 
μοστωΐιω, μὴ σιελ-πίσες ἐμπθδον σὸν, ὥστπτθβ οὗ 
αὐσοκριτοὰ ποοιοῦσιμ ἦν τοῖς συυαγωγοῶς , καὶ 
ον παῖς ῥύμαις» ὅπως δυξα δῶσιν ποὺ πῶρ ανθρώ 
σῶν. ἀμίω λέγο ὑμῖν, πεχουσι πὸμ μιδδὸν αὖ 
χῶν «σοῦ σὲ παοιουτίθ’ ἐλενμοσιυΐμ, μὲ γνώ, 
χῶ ἡ αριςόλα! σον . ΤῈ στοϊεὶ ᾿ δεξια σὺν ; σως 
ἡ σοῦ ὁ ἐλεημοόστν ον ἴϑεὶ ἰρναΐοῖ, κοὰ ὁ πᾶν 
πὴρ σου ὁ βλέπων ον ἴϑεἷ ἰξριπθο᾽» αὐτὸς ἁπτὸν 
δώσει σοι τν ὍεΪ φανδδῷ « κοὶ ὅταν ππῶσδύχῃ; 
οὐκ ἐσμ ὥσσντόῥ οἱ τσσυκριτοὰ;, ὅτε ὐλοῦσιν ἢ 
“ταῖς σιωαγωγαῖς, κρὰ ἐν “τοῖς γωνίαις ἮΝ πλα 
πειῶν ἐεῶτοϊ» “πὠσδύχεδινι 5» ὅπτως αν φανῶσι 
σοῖς ὦ δρώποις, ἀμί λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπελουσι 
ον μιδδὸυ αὑτῶμ, σὺ σὲ ὅτ᾽ ὧν ππωσόνυγῃ» εὦ 
σελϑε εἰς τὸ ταμεῖον σοῦ» κοὶὶ ἀλείας τίὼ θύραν 
σον “πΟσδύξαε [8 τοατρι σου [5 ἐμ {5} ἄρυ» 
ΤΠ. Κ͵Οὶ ὃ τσατηρ σου ὃ βλέπων ἐν Ὅεϊ ἄρνα 


μ᾿ Ὥοϊ, ἀ- οσιώσει σοι ἐμ ἴοοϊ φανόδῷ, ἢ πῶσσὺ χόν 
ς μῆναν δὲ μη βαττολογήσητε) ὥστητόῥ οἱ ἐϑνι»᾽ 


κοί. σἵοκοῦσι γάρ γ ὅτι ἐν τῇ τοολυλογια αὐτῶμ 
οἰκου, 


αὐοσογίταὐ αι τίιπιὶπι1π1. αέτο ςιιπ|{Π|0 
ἄϊιο. Ρειεητί αν ϑῖε ἀαίο, δέ σαρίρητς ππυιι 
Ἀςοίρετο, πε δπειίετίς, ΔΘ ΠΠΠΕὺ|ς ασαοά αἰ 
ἔς ΠΠἰσ 5 ρτοχίπι απιη, δζ οὐΐο ΠαΡεδίϑ 
ἰηἰπιίςα ταῦ, ἅτ οσο ἀΐςο πο Ρί59[) Πἰσἱίο η» 
πγίςοβιιοίξτοβ. θεπε ργεςεπιίηί ἀειοιιεητί. 


᾿πο5: Βεπείαςείτε ἤβ ΄συέ το κ οὐΐο ρτοίςιῃ 


«τ οὐαίε ρτο 5 συ ἰοΠτ δ ἱπίεδειτ 105» 
υὖ Πείς ΠΠΠ] ρατγίβ εἰ τί χα εἰξ ἰῃ ςοο] 5 ἐ αυία 
(Οἱεαι ππππὶ ἐχουίγί Πηίς Πρ Υ παΐοβ ἃς θῸ 
ηοϑβοδ ΡΙυυία πλίετίΠπρεγίαος δίίηϊἴο 5. 
᾿Ναπιίϊ ἀ Πεχεγίε8 εο5 ηἰιί ἀΠσάξιοβ. σαοί 
ριαπγία Παρ οι ς΄ Νόππε δ ριΒ] ςαπί ἑάοηι 
ἕαοίαηις Ἐὸ ςδρίεχί πιευίτί5 ἐγαίγεβ ΠΟ ΠῸ5 
τλπίυπ, Πυἰ οχίπηίαπι ἰα οἰ εἰς Ν σης δέρι 
δΠοαπί ἢἰς οί Ἐτίτς ἰσίτασ πο5 ρετγίοζεί» 
αυεπιδάπηγοστ ρατεῖ πείτει, Πα! εἰς ίη, ςου] 5. 
ρετίεζιι εἶ, ΦἈκιεμαίτε ης εἰεεπιο νη ΔΠῚ 
ιεγαπι ρα τει5 σοτᾶ Ποπιίηίθι15, 0 ἤρον 


νΙ1 


ειηἰπί ἃ {{Π|5, Δ ΠΟ σαΐ ρεαπιίαπι πὸ μᾶρε. 


τ(5 αρια ραίγειι υεἰΤγη, αι: εἰξ ἰη ςοΣ 5. τας 
αιπππὶ ρτοϊαϑ εἰεεπιοίγηδ,ης (5 σα παίοῦ 
δητε το επδαπιοάιιπι Προς ἔλοίπείπ 
ςοποί Πα} 5, δέ ἰη υἱς 5, υὲ σον ςεηίαταθ 
ποιιίηι15. Αιπιτεπ ἀΐςο πο δίβ,) Βα οηΐ πιεῖ) 
οοάσαι απ, (ὐξείευ εἰ αἰ ρτο δ ίβ εἴσον 
πιοίνηλιπ,πείοίαι [Ππί{πγᾷ τοῦ αιοά οί ἐκ 
(ογα τὰν υ {{{ {πὰ εἰςεπιοίγηδ ἰῃ Οσςατο αὶ 8ζ 
ραῖογται5 συϊ ες π Οςςτο ἱρίε τεδά ες 
δίίπ ρτορδίυΐο, Ἐς ααιπι ογδιιετίβ» ποη ετἰ8 
σιειηδάπιοάιιη Πγροςτίτο, πὶ ΠΠΠ οἰεμς 
ἐπ οὔδει Πα 01 {5 δίῃ δη σι] 5 ραιεατιια ἐξα» 
[65 οἵδ, ηιο ςοπίρίςυ ἤπε Ποιπίπίρι15, ἃ.» 
ππεη ἄΐςο ποδί5, ΠΟ Παίσοης ποις ἀξ {π8, 
Τα πεῖὸ πὶ οὐδβ.ἰπγοίτο π σΟοίδις τ» 
ι1πΊ, ἃζ οςς!ο οἰξίο το, οὐὰ Ρδίγο {π1π| 
Πα οἰ ίη οσςυΐτο, δύ ραϊεγίσαβ αἱ υἱάςι [ἢ 
Οὐουἶτο, Ρεγίοϊαει εἰδί ἐπ ρτοραίίο. Ν τ 
οἵδτεβ ἢς {πί5 τι ΠΟ αι, πα εἰππίςί, Ρὰ» 
(αηΐ εηίαι ἔοτε; υἱ ΟὟ πλΠΠοαυίμαι {αππὶ 

ἃ 4. ΟΧΑΙΙΆ 


ΕΥ̓ΑΥΓΕΛΙΟΝ 


ἀὐσακουδδήσονταε. μὴ ουὐἷν ὁμοιωθῆχε αὖ τοῖς γ οἱ) 
ὅν γοὺ ὃ πτατὴρ ὑμῶν, ὧν γχρέίαν ἔχυτὰ; πε τόι 
ὑμᾶς ἀιτῆσαι αὐτόν, οὕτως οὐὖ ππωσδύχεδδε 2 
μεῖς. τταϊ τόδ ἡμῶν ὁ τν ποῖς οὐρανοῖς» ἁγιαδδὴν 
Ζῶ ΤῸ ὄνυμᾷ σου. ἐλϑέτω ἡ βασιλείασου. γπυπθάν, 
πῶ " ἤελημά ἔυ, ὧς ὧν οὐρανῷ, κοῖς ἀϑὶ 18 γῆ, 
ἣὸν αὔ πον ἡμῶν σὸν ἁδιούσιομ, οἱὸς ἡμῖν σήμϑϑον. 
μοὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν. ὧς κοὰ ἣ) 
μὲς ἀφέιμϑν σοῖς ὀφελύτοις ἡμῶν. κοὰ μὴ σε, 
νεγίμς ἡμᾶς εἰς τσιρασμὸμ, αλλ ῥῦσας ἡμᾶς δῷ 
τό! στονῃροῦ, ὅτι σοῦ ὄωμ ἡ βασιλείᾳ κοὰ ἡ διύαν 


μοϊ μὲ. κοὶ ἡ σθξα; εἰς τοὺς ἀκῶνας, ἀμίω, “αν γαῤ 


ᾧ ἀφῆνε τοῖς αὐθρώποις τὰ τοαρατηώματα αὐτῶμ, 
ἀφησᾷ πρὶ ὑμῖν ὃ τοατὴρ ὑμῶν ὁ οὐροίνιθ. ἔαν σὲ 
μὴ ἄφῆτε σοῖς ανϑρώπτοις τὰ τοαρατηωμοετυς αὖ 
τῶν. οὐσὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφησά τὰ ποαραπ]ώ, 


μὲ ματὰ ὑμῶν. ὃ δὲ αὖν δὲ νῃςδύντα, μὴ γινεῶδε ὥς) 


ε σπόρ οἱ ᾿ὑσοκοιτοὰ σκυθρωπτοὶ, ἀφαν ζουσι γορ πὰ 
πρύσωστις αὖ τῶν 5 ὅπτως ᾧαν ὦσι τοῖς οἷν Πρώπτοις νῃ 
Ξδύοντες. ἀμίω λέγω ὑμῖν, ὅτε ἀπεχουσι τὸμ ἕω 
ὧδόν αὐὖν σὺ δὲ νῃς δύων ἀλεμψαῖ σον τίὼ ἔκεφα» 
λίω, κοῖς τὸ “προσώπτον σου νίψιαε ὅπως μὲ φανῆς 
"οἷς οὐ θρώντοις νψεδύωμ» ἀλλεὶ Ὅε᾽ το ατρίσον, Ἰορῖ 
ὧν ἴοοὶ ἱριναζορῖ, κοὶ δισατήρ σου ὁ βλέπων τ᾽ ἴθ 


μὲ ἰμρυσῆ. ἀρ σιώσᾳ σοι ᾧν Ὅο᾽ φανόῥῷ. μὴ βκσαω, 


ς οἴζετε ὑμῖν ὄγψσαυροὺς ἐπι Τὶ γῆς, ὅπου σὴς κοὶ 
βρῶσις ἀφανίζ4. κοὰ ὅπτου ἀλενῆϊχε διορύοσουσι, νὼ. 
ἰλετῆυσιν. θεσαν οἶζετε σὲ ὑμῖν θψσαυροὺς οὗ οὖν 
ρανῷ, ὅπου ὅτε σήςγοῦτε βρῶσις ἀφανί(4 (Δὗπε 
ἔλὲ σαι οὐ διορυοσουσιμ, ἐσὲ ἰρλίσηουσιψι όπου γάρ 
ὄνῃην ὁ θυσαυρὸς ὑμῶμ ἐκ ἔσται κοὰ ἡ ἀαρδια ὑμῶν. 
μὲ “ὁ λύχνΘ’ τόισώματός ὄξιν ὁ ὀφϑπλιμοςἐαὺ συΐ ὃ 
ες ὀφθαλμὸς ὧν ἁπλᾷδο «, ὅλον τὸ σῶμα σον φωτει" 
νὸν Ἔπακ, ἐανν οὲ ὁ ὀφϑικλμος σὸν στονηρος ἡγύλομ Τὸ 
σῶμά σου σκοτεινὸν ἔςαε, εἰ ὃν τὸ φῶς πὸ ον Οι σπῦ 


ἢ τοῦ ὀὮ, “Ὁ σιτοτῷ» “ποίου Ἵ μὰ οὐσῖεις διωύαται σΐυσι 


ς ἰυοίοις δνυλδύειν. ἡ γὸΡ τὸν να μεσήσᾳ, κοὶς τὸν Ἐϑ 
χόδου ἀγαπασά,ν νος οὐθεξοτας, κοὶ τό ἑτέῤα κα 
χαφρονησά. οὐ διυκδος ϑεῷ δυυλδύειν κοὰ μαμμὼν 
μῇ ὝΝ οἷς ὧδ λέγω ὑμὶν» μὴ μεριμνῶχε τῇ ψυχῇ 
ς ὑμῶν τί φάγυτε, κοὰ τὶ σίντε, μὴ σὲ ἴρἷ σώματι 
ὑμῶν πὶ οὺσδιύσμδϑε.. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλέον ὄδη τῆς 
προφῆς: κοὶ τὸ σῶμα πτόὶ ψισϊυματίθ’; ἐμδλέψα) 
τε εἰς τὰ πυτενὶ Τό οὐρανοῦ, ὅτι οὐ ἀσείρουσιψ; 
οὐσὲ θερίζουσιν . οὐσὲ στυυαϊγόνσιν ἐς ἀρϑηκῶς: 
κοὰ ὁ τσᾶτλρ ὑμῶμ ὃ οὐροίν 85. τρεφᾷ αὐτο, οὐχ 
ὑμεῖς μάλλουμ οκφόλεται κὐἕΚ;; σις σὲ Ἵ: ὑμῶν με 
οιμνῶμ. διύσταε ποῦδίμϊαι ἘΠῚ τίω ἡλικίων αὖ 
"χόὶ τήγαν τα; (ἷ πόδὲ φνοϊύματίΘε τὶ μεοιμνῶτε: 
παταάμαθετε χὰ κρίνα τόϊ ἀγροῦ» ποῦο κύξανᾳ, οὐ 
τοπίζ; οὐσὲ ναθ4. λεγω σὲ ὑμιὶνοδτι οσὲ ἱδλομὼμ οὖν 
φερίσιι Τῇ δεν ον Τό! πόδιεξαλᾷρ ὡς οὖ Φύτων, εἰ δὲ 
Ὑ κόρον 

ἘΨΤΨΑΝΟΕΙΙΝΜ 
οχδιϊάίδηταν, Ν είσίπιν ἢ οἰαπηίηί Πηγ 165 ἐν) 
[τογᾶ, ΓΝουΐε ἐπὶ ρατεῦ ποίξειν Πιμδι15 τερι5 
ΟΡ 5 {τ πο δί8, μσίιι5 δβ ρετατίβ αἱ 110. 6 
πᾶςετρο πιο Ογαίε τος ἢ Ραίογ ποίει, αὶ 
ε8.η ςουἱί5, απο ξςετιν ποίηση τ: επίαξ 
γε σηταυτ ; Πλτ ΠΟΙ απίδϑ 0, αιιξαἀπιοσα 
ἰῃ ςοοΐο, ἔς εἰ ἰη τεύταραπειη ποῇτῦ σαοτί 
ἀΐαη (ἃ ποθ ί5 μοάίε, δύ γεπγίτις ποδίβ ἀςδὲ 
τ ποί γα, σας δύ πο5 γεπγίτιίπιι5 ἀοΒίτοσίδ, 
ποι τί5: τ πε πάτο 5 ΠῸ5 ἰη τεηεαιίοπο; [(( Ιΐ 
εία ποβὰ πιδῖον μία ἐν ε γορηῖ ἐσ Ροϊξιίά 
οἱογία ἐμ [ποῖα [πομϊογῖ, Δτεη Ργοίπάο ἢ γοπιί» 
(ετἰτί5 Ποπηπίδι15 εγγαῖα 18. τουέττοι δύ τον 
δ 5 Ρατεγιείζεν ςο [5.4] ἢ πὖ τουτί 
ε15 Ποηπηίηίδι15 εγγαῖα {πᾶν πες ραϊεγιείϊεν το. 
πγΐττοῦ ἐσγατα πείγα, Βογγὸ αι ἰείαπαιιοτί, 
τἰ5)Πο {{π|5 ποτὶ Πγροςτίες τειτγίςί, ΟΡίςυτᾶς 
εΠῚ ἐαοίεβ {π25,4᾿ο ρεχίρίςυ πὲ Ποπιίηίδιι 
ἱρίοϑβ ἰείαπατς. ἃ πιεη ἀΐςο υοϊϑίβ. παι πεν 
ςεαξ (λπ|. ΤῊ πειὸ συ εἰμ πα5»πσεςαραι 
τ ὃ ( [λοίξ ει ἰΔιια,πε σοπίρίςια {τ ποι 
ηίθαβτε ἰείππαγο, (ξ ραιγίταο, χα οἰ ίπ οὐ 
ἙΟὨΪ το, δύ Ραΐεγίαμ5 χαΐ υἱἀοτίῃ ἀρ άίτο, το, 
ἀετ δύ η ΡΡαίυ]ο. Νεσεροπατίς ποδίβ ἐπε 
ἔφυιτοβ ἰη τεγγαν ὉΡὶ εὐασο ὃζ τίπθα ςοτγᾶρίε, 
δέ υϑίἐὰτεβ ρεη ας ας ξυγᾶίαν, ἰξὰ χες 
τε ΠΡ 5 ΠοίΔ ΓΟ 5 ἐπ ςουΐο, δέ πεηιιοεσασο 
ΠΕ τίπεα ςζουτρίτ ες δέ ἔγο5 πῦ ρετίοαίαι 
πο διγᾶταν, ΝΑ δὲ ιετίς τπείδυσιιβ ποίζευ, 
{ΠΠ᾿- ετίε δύ σού υείτγαν ἔιςογῦπα σογροτίϑ εἰς 
Οὐομι5. δ .ἐρίταιγ ΘΟ ]5 ταις Παιρίοχ ἐποσίο, 
τοτ σογρα8 τυ [οἱ ετίτ ῳ (ἰ Οου 5 τας 
ΠΊΔ [115 πιουτοῖ ςογριβτ τε πε γοί πο» 
Τί Ετρο {{Ππππιξ αΦ εἰξίη τε τεπεδες {πι,ἰρία 
τοπεῦτς συδιο ΝεπΊο ροτζεῖν ἀπο, 4Πίς δι 
υἱγείαι εηίπι ἢΠς ΠΑ Βεθίς οὐίο, δ αἰτει αἰ, 
Πσεῖ: δα Παίς Δα Πα ΒΡ τ, δύ αἰ τεγ περ] σεῖ, 
πῦ ροτοί 5 (εο (δτιίτε δύ πιδππιοπρ. Ῥγορίς 
τεὰ ἴσο πο ίβ, πς Πτί5 (ΟΠ ςίτί αἵτος ποῖαι. 
συ οἴ {π|ϑ αὐτὸ δ ίταγί, ἄφαρ ςοτροσί τὸ» 
[το συ δ ἐπ ιπιξείβ υτί, νης δηίπια μὰ 
γί5 εἰ (ἢ οθι15,) ὃ σοῦριι8 ΡῥΙετ|5 (5 πάππε α 
τα εττίτε οοι!ο5 δα ποΙδτα σου], αι ἢ 
(εγαπέπεῳ τπειῦς περ σσιε μην ἰῃ Ποιγοᾶ; 
δέ ραζεῦ υείξεν σας] εἰξί5 ἈΠ 11, Νόππηειιοβ 
ἴοηφε ρτοςε! Π{τἰ5 ΠΠ.ς Ὁ 15 αὔτεχ πο ί8 (οἷν 
[ἰςίτε σοσίτααο ρΡοτεῖϊ αὐάδοῖς αὐ Πατυγ Πι 
συδί παπᾶς ἀς ἱπάμιπιεηῖο αιίᾳ (ΟΠ τί 
τί εἰ 5 ΄ ςοσποίςίτς {Π|. ἀστί χυοπιοάο οἴον 
(ς πο πο ἰθογᾶςπεῳ πεητ, ἈἈτιδπιξ ἀΐςοο 
δ ί5.ηε Βοϊοπιοηξ αι πῃ υπίποτία οἱοτία 
μα [ἰς απγί {{ΠῸ πε πῇ ἐκ Πίβ, Οὐού ἢ 

στ ΠΟΙ 


ΜΑΤΑ ΜΛΑΎΘΦΘΑΙΟΝ 

Ἂν χὺρὸν τό! ἀγροῦ σήμόλομ ἄντα, ποὺ οὔνοιὸμ εἶθ 
ἔλιδανον βαλλόμϑινομο ὁ θεὸς οὕχως ἀμφιφύνυσιμ, 

οὗ πολλῷ μάλλον ὑμᾶς ὀλιγόχιςοι; μὴ οὐἦ μεοιμνὴ 
στε λεγονταῖν. τὶ φάγωμϑων ἢ τὶ πήωμϑν,Ν τὶ πόδι. 
ξαχλώμεϑκ. τοοῦ τα γαρ τοῦτο πὰ εὔνῳ ἀδυιζυτᾷ, 
οἷδιον γαῖ ὁ πτωτὴρ ὑμῶν δοὐροίνι(θ ὅτι γρήζετε τὰ 
σῶν ὡπιίνν. ζυτεῖτι δὲ πρῶτον τίὼ βασιλέων 
θεοῦ» κοὰ τἰὼ δικοκοστω ζω αἰντδ., κοὶ τουσα πᾶν 

“χὰ “τ ςεθασετοῖι ὕμιν. μὴ οὖ μεριμνήσμῃτᾳ εἰς τἀὼ 

5. οἴνρχον. ἡ γαῖ αὔρκομ» μεριμνῆσά τὰ ἑαυτῆς . αὗκε- 
ν οὸμτῇ ἡμόδᾳ ἡ ἱκακία κυπῆς, Ὑ μὴ ἰερίνετι, ἵνα μὴ 
δ᾽ μριθῆτε. φὺν ᾧ γαὺ ἰιοέματι ἰρίνετε, ἀριϑάσιδος,Εἶ 
γεξ οὐ ᾧ μέτρῳ μετρέτε, μετριϑήσι ται ὑμῖν. Ἔ τί σὲ 
5. βλέπεις πὸ καρφί» τὸν Ὧωϊ ὑφϑαλμῷ πὶ κόὲλ᾽ 
φῦ σου, τίν σὲ ἐν ἴθο᾽ σῷ ὀφθαλμῷ δι κὸν οὗ ἰιατὰ 
γοες ἢ σῶς όβεὶς ἴορ! ἀδελφῷ σου χῷδυ' ἐκδικλῶ στὸ 
γιζρφίθ’ ἀὺ “δι ὀφίαλμοῦ υ, κρὰ δον ἡ δεκὼς ᾧ» 
καὶ ἀφϑαλμῷὼ σου; σποκοιτα, ἐκδαῖλε πρῶτον “ὦ 
οὕπκον ἐκ Τό ὀφθαλμοῦ σου» κοὰ πότε οἴχ λέν εἰς 
ἐκδαλεν 9 ἰκαίρῳΘ" ἐκ σόν ὀφθαλμοῦ πὸ ἀσὲλ, 

νΒ φοῦ σου. ἢ μὴ σϊώτε "Ὁ ἅγιον "κὶς ζυσὶ, μὴ δὲ βάλ 
ἐ λετε σὺ μαργαρίτας ὑμῶν εἐμητξο δον Ὦ χοίρωμ, 
μά ποτε καταυτατασωώσιμ οὐδ ἦν τοῖς ποσὶν αὖ 


Ψγ ἣν, κοὶ ςραῷοντ δι᾽ ῥμξωσιῳ ὑμᾶς, ἡ ἀΔυτέντιε Εἷ ἢ 


ς βμσωται ὕμιν, (ψτετε κοὶὰ εὐρήσετιγ ἔρόύετε οὶ 
οὐνοι γήσετοι ὑμίυ. -σας γοῖρ ὃ αὐτῶν. λαμξωνφ,κοῖ 

ὁ (υτῶν εὐοἰσκ, κοὰ ἴθος ἀρούοντι οἰνοιγάσετοι, ἢ 

“ἰς ὅδν δ ὑμῶν ἂν ρωπτί». ὃν τῶν ἀυτῆση ἱμὲρ 
αἷντέϊ αΡ τοῦ» μὴ λιθομ ὑδ᾽οϊώσει αὖος ἢ ποῖ; ἐὰν ἐχ7 
θυὺ ἀστησπ, μὴ ὑφιν ἁδιοϊωσᾳ αὐνοοῖ εἰ οὐὦ ὑμες 
“πονῃροι ὄντ δῖ». οἰσίατε οὕμαπα ἀγαύᾳ δι όδναι Οϊς 
τέκνοις ὑμῶψ, πόσῳ μάλλον ὁ πτατὴρ ὑμῶμ ὁ τὸ 
σοῖς οὐρανοῖς σίωσά ἀγαδᾷ πεῖς ἀισυῦσιν οὐπέρ; 

νδι “ πραὺν τα οὐὖ σα αὖ ϑελετε,ῖνα ποιῶσι ὑμῖν οἱ οὖν 
6 ϑρώστοι» οὕτω κοὰ ὑμεῖς σπτοιέντε αὐγοὶς, οὗ Ὁ γάρ 
γὲ δωμό νομίθ’ κρὰ οἱ πσοφῆται. ἢ ἐσίλθετε οὰ τῆς 
Ἐ φονῆς τύλκρ. ὅτε πλατεκ ἡ πὐύλκ κοὰ δύρυχωρος 
ἡ ὑσ'ος ἡ ἀνπέγουσα εἰς τίων ἀπτώλειαν, πρὶ »τολλοι 
εἰσιν οἱ εἰσδῥ χύμῆνοι οἵ αὖ τῆς. ὅτι Ξονὴ ἡ τοῦλῇ, 
ποὺς πιδλιμμθούπὴ δοῖος. ἡ ἀστάγαυσα εἰς τί ζωίω), 

νῷ κοὶ ολιγοῖ εἰσὶν οἱ εὐοίσπκοντ δῖ αὐτίω, ἢ ἡτῶσξ. 
ι χετι δὲ ἂν τῶν ψδῦὺ συν φυΤῆν, οἱ πινδῖν δ χον σοί 
“πῶς ὑμᾶς οὖ ονσδιύμασι γερο αὐτῶν, εσώθον σῖς εἰσι 
λύκοι ἅρστοιγ σῖν» ἄστο “ἦν ἐξαρπῶν αὐδὴν ἀϑυγνώσε 

γῇ ὥ} αυτούς. ἢ μὴ 1 σὰ ἐγσσιν ἀπτὸ ἀκανθῶν κὰν 
- φυλίω ; καποπτριξόλων σῦκα; “ οὕτωτοαν σον» 
γῇ οαἦρον ἀγαθόν. καρποὺς καλοὺς νεοιεῖ, πὸ σἐ (ἀ πεὸν 
ι οἴρναἤοομ,ἰιαρττους στονυρὸς στοιει. οὐ διμιυώχαι οἴςίν», 
οἴρον ἀγαθον καρπὸς πονηροὺς ποοιεῖρ. οὗ σὲ σὶς», 
οἴου (ἀ-πὸν ἔαρπος καλοὺς τυοιέν. τοαῦ οἵφναοου 

μὴ τοοισαῦ ἔμριπον καλὸν ἐκκοτῆ:τιαι, κοὰ εἰς ποῦρ 
βάλλυτοι, αδα γε ἀπὸ τῶρ ἀαρπῶυ αὐτῶμ ἀδιγνώ 
σε 

ΒΕΓΥΝΟΥΜ ΜΑΤΤΉΔΛΕΥΜ 
οΥδποη ἃστί, σοὐ Ποαίο αι {{{, ογα5 {Π οἰ 
ῬαπιπῚ τἐτείτιιτ, ἄςι5 Ποιιοί τ, απ ΠΟ πλΠτῸ 
Πηβοίς ΠΟ ἐ8 14 ἰΩοίει ὁ ρα Πἀοητοβο Νεῖν 
τί5 ἱσίτσ ΓΟΠΠπἰτἰ7 αἰ ςεῖς5, (Λα εὐοπηι5 ἀπε 
΄αυία ΒΡ οπηι 5581 αιπι15 ΟροιἐΠλενς ΠαΠῚ 
οὐ ηΐὰ {τὰ σόπίε8 σχα τππιιποιπΐ οι ραῖοῖ 
ποτοῦ ςου οἰ{5 σα ΟΡοΙ5 Πα σδατίβ 8. οι. 
ηΐρι15. Παΐη ροιία9 αιιϑετίς ρείπη τεσηῖ οἐ 
Δ {τ εἰι15. δέ Παῖς οὐμηίαᾳ ααὐἰἤοίοπίι Ὁ 
δέ Νε Πείς ἐσίγα ΟΠ οἰτ ἐπ γα Πιιπι: Πα ΠῚ 
«α[είπι15 ἀἰ65 οὐχ μα δι {ρΡἤι15. ΘΕ, 
εἰτίια ἀ εἰ αἰ ο, ΝοΙίτο ςΟἀεαηπαίοῃς 
ςσἀειππεπηίηί : απο ἐπὶ ἰταἰςίο ἐἰςατί5, εο 


Ψ 


γ11 


{παίςαδίταν ἀευοδί5, δ απ πηδίπτα πιοιίηΐς 


πί,εα πηετίεπτας ποδίβ αἰή. Οὐ αὔτ ίε5 ἔδ 
Πιιοᾶ αιτρς οἰξίῃ οςυϊο ἔγαιτίϑ ταί, γα Ὲ πὶ 
΄ιιας εξ ἐπ οουο το ποῃ δπίπιαάιιειτίβ σαι 


΄ηποπιοίο αἰς(5 [γαιτ τιον πε ἐχίπη ἐς Ποῖ. 


εχ οσυο ο,εἴ εςςς τγαρε5 πος ]ο τι ΠΥ 
Ροςτίζα, εἥςε ρείι15 τγασοπι ἐχ οσυΐο το; δέ 
{πὶ ρει ρίςίε5 υτοχίπηδϑ [εξιςασι εχ οςαΐο 
ἔτατῖτίϑ τού νος ἀεἰ5 αοά απ οἱξ ςαηΐθιιδὲ 
πεΡτοίοςογίτίβ πα σαγ45 πε τα 8 ἀητε ροῦν 
ζςοϑ πο ]υξαο Πί ςσου!ςοπΐ 8 ρα δι185 {{π||5. 
δὲ ΠΙΓ πεν ἐπ 05 [ασετῦτ πο 5, εις δύ Δα 
τσ πο 5». ρετίτο δύ ἱπιοπίοτίβ ρι Πτο δύ ἃ» 
Ρεγίεία τ πο 5.4 {Π|1|5 ἐπὶ ρει ας ίρίτ: δὲ 
συίϊςαπῳ αυφτίοἰπυοηί δύ ριΠςαητί αρετίς- 
ταν, ἂπαιπίααξ εξ πε ἔγ ποιὸ, Πα {Π| Π ἐς 
Εἰτ15 ροτίου ραπς, ἰαρί ἀδίι115 {{|{ΠΠ|π δας 
{{ρίΐςεηι Ρεχίεσί πιιαι γρεητ ρμουτγίσοι ΠΠ {ν᾿ 
Θέ 05 ἰσίταν α΄ιπππὶ Πτ|5 τ] ΠΟ 5 ἀοπα ΡῸ 
ηὰ ἀατε ΠῚ Π 5 πεἰἰτγί5) Πυαη το πιασίβ ραϊου ον 
(τετ ἡ οἰΚ ἰη ςου 5 ἀαθίς Βοπα, 1] ρο[Πετίς 
Δ ἰρίος(Ομπηΐᾳ ἰσίτιν σιοροῦς ΠΟΙ τοτ τί τὸ 
[ςϊαητιιοἐβ Πομπηίης5, Πς δζιοβ ἔδοίτε {ΠΠ|5, 
Εςς εηίπι εἰ [εχ εἰ ριορἤ ποῖα, ηγοίτε ρεῖ αὐ 
ἕϊδπι ρου: Παοπίᾷ [χἴὰ οἵδ ροτία δύ ἰραςίοία 
υἱλ ας αάιτιςίς ἰη οχίτ πη» α] ας ἐππτ 
ἰηστοαίατιγ ρει {Π3, σποηί φησι οἵ ροῦν 
τ δι [γι όϊα υἱ͵ἱὰ απο» αὐ αιιοίε δα υτᾶ, 8. ρας 
ἤππτ αι ἱπαοηίμητ 4, (ὐδοίειιοῖο ποθίϑβ ἃ 
Ρίειἀορτορ ποιί8, σα πεηίἄταά ο51Π πε 
τ οὐ. [πε ἰπεγίηίδςι!5 [ἀπὸ ρί ταραςοδ. 
ἔτ δ. ἱρίοτα ἀσποίζοιί5 εο5. Νά σαυία ςο 
σαητ ἀείρίηίβ υυᾷταις ἀε τε 0118 [{πι}5 7 δίς 
οἰππίβ αὐδοῦ Βοπα, πῶ Βοποϑ ἰδοίτ: ρας 
ετἰ5 αὔταγθοι, τ πηαΐοϑβ ἰδοίς, πὸ ροιείξ 
αὐϑού θοηα τι πιαῖοβ ἔλειπε ἄγθοΥ 
Ρυτί8.τιττι5 Βοπος ἕαςεις, Οἵ ατβοταὺς 
ηοη ἰλοίππα θοηῶ ἐχοίαίτατ ει π ἱσποπὶ 
ζςοηῆἤςοίται [σίτατ εκ ἐσθ ρ(ΟΥιπι θην 

ζεἴ8  “βὶ λυπῶν, ἔ πῦρ! Ὁ ἐπἀδνταρχου, 

10 ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 
νῇ σιῶι αὐδύς. ἢ οὐ το ὧ ὃ λέγων μοι κύριε ὐοἱξ, 
Ἵ ᾿ ε χ Ρ ᾿ τω ἄς 
γ «ἀσελδύσωται εἰς τί βασιλείαν δὴν οὐραν ὧν» ἀλλ ὁ 
ποιῶν "ὁ θέλημα τδιτσατρὸς μου "τόν ὧν οὐραν οἷς, 
Ἐ “ πολλοὶ δβοῦσί μοι οὐ ἱκεῖνη τῇ ἡμόβμα»ἶεν οιεοίεν 
ς ο(ε) οὐ ἴοο! σῷ ὀνόματι πεϑεφετόύ( μὰν : κοὰ Ἰορ᾽ 
σῷ ὀνόματι οἱαιμένια δ᾽ εξαἰλομῆν ; κοὰ ζε᾽ σῷ ὀνό 

᾿.. ἔ ῥι . ᾿ [ὴ 

ματῃ σιμμαίμεις πολλὰς ἐποιπί: μὲν ; κοὰ τότε ὁμα 


᾿ 


λογησῶ αὖ τοῖς» ὅτι οὐσίεποτε Ἐγνὼμ ὑμᾶς, ἀρχῶν 


ξξ ρᾶτι ἀπὶ ἐμοῦ,οἱ δῥ γαζόμῆνοι τίὼ οἰνομίαιν,Σ «σᾶς 


ου ὃς τις ἄκου ᾷ μὸν οὖῦ λόγους τό τους» κοὰ “ποι 
αὐνκξυ, ὁμοιώσω οἷν τΐομ οἷν οὶ φρονίμῳ: ὃς τις ὥκὸ» 
δύμεσε πίὼ οἰκίαν αὖ δι δι χίυν πσυτραν, κοὶ κα 
σία ἡ βροχὴν κορὰ ἡλθου οἱ πτοτιαμοὶγ κοὰ ἐπνδυ(ὰμ 
οἱ ἄνεμοι κοὶ πρσεπαῖναν Τὴ οἰκίᾳ ἐκείνῃ κοὶ οὐκ 
ἐπτόῖγῳν. τεθεμελίωπο γοῖρ ἀϑὲ χίὺ τοττραν, Οἱ πος 
ὁ χκούωμ μου ἔὺ λόγους ταθυ!γ πρὶ μὴ στοιῶν αὖ 
εξ, ὁμοιωθισεται ἀνοβρὶ μωρῷ ὃς τις ὠκοσθμησῃν 
χἰὼ οἰκίαν αὐτόν ἐπὶ τί ἄμμου» κοὰ κατέθν ἡ βρο 
Χῆ κοὶ ἥλθομ οἱ σπτοτάμοι κοὶς ἐπνδυίαν οἱ ἄνεμοι 
ποὶ πεοσεκοννων τῇ οἰκί ἐκείν μοικον ἐπτεσονοκοα ἰω 
ΕΒ ἡ σηῶσις αὐτὰς μεγάλῳ, ἵ κρὰ εγην, ὅτε ἐτέλει 
6 σονὸ ἰμοῦς ὧν λόγους τόρους) ὀξευτλήοσον τὸ οἱ 2 
χιϑι ἁδι χῇ δισίαχῃ αὐτό. ἰω γοῖρ δισϊάσκων αὖν 
ποὺς ὡς ὁ συίαν ἐγὼν» κοὰ οὐχ ὡς οἱ γραμματές. 

Εν ᾿ αταβαντιὴ αὐτῷ ἀὰ πὸ ὁρσδσυιπολούθηιῶν αὖ 
δ᾽ τῷ ὄχλοι ποῖλοὶ, κοὦ ἰσυὺ λυπῶν ἐλθὼν πῶσεκύ» 
νέαυτῷ λέγων. ἰύρις ἕαν θόλες διωϊασας με κατ 
ρίσαε. κοῖς ἐκτείνας τἰὼ χεῖρα ἡ απὸ αὐταὶ ὃ ἰφίοῦς 
λέγων. ϑίλω, κα ϑποξῶου σε. ποῖ δυθεωξ καταρῶν 

ἀὐὺ τό ἡ λέπρα. κοὶ λεγά αὖ τῷ ὃ ἰμσοῦρ. ὅρα μησε) 

νἱ ἀππεοιἀλλὰ ὕπταγο σεαυτὸν σἸέξου Ὅ᾽ ἰδεῖ, κοὰ 
“πῶσφυεγίς ἢ» οἵῶρομ» ὃ ηροσιταξε μωσῆργ εἰς μαρ 

ἔσῖ τύοιου αὐ 71. Τ᾿ εἰσε λθον: οἷ (8 ἐφ σοῦ εἰς ἰιω» 
ν γόῤναδμ. πῶσῆλβον αὐΐορ] ἐκωτόνταρχίξν ὑτερρς 
καλῶὼμ αντὸν κοὶὶ λέγῶμ. ἰύ οἵε ὁ σύδις μου βε δλῃ 

σοί οὖν πῇ οἰκίᾳ στερᾳλυτπικος. διανῶρ βασανιζομε, 
νΘ». κρὰ λέγᾳ αὐτο ἰνοῦς, ἐγὼ ελϑὼψ ὑδδαπόῦύ) 

σὼ αὖ τόν. κοὰ ἀρκοιϑεὶς ὁ ἑκα τόνταρχ, ἐν. ἰυ 

ρἰε» οὐκ εἰμὲ ἱκανός ἵνα μα ὸ τί τἐγίω εἰσελ᾽ 
ας, χλλὰ μόνον εἰπὲ λύγογ» κοὰ ἰαϑῆσυται ὃ πόὰς 
μον. κρὰ γοὺ ἐγὼ ἀνϑρωντῦς εἰμι, στο δξ πσσιαν» ἐ 
χωμν οὶ ἐμαυτὸμ ςρατιώτας, πρὶ λέγω Φύ τῳ, στον 
ρδύθῳτι» ποὺ; ττορδύωτοι. κοὺ ἄλλῳ ὀξχου, κοὰ ὄβχε 
τάκ, κοὶ ἴθ] δυύλῳ μου» υτοίψίον δου κρὰ ποιεῖ, ἀν 
τουσᾶς οἱὲ οἰπσοῦς, εἰχυμασε, κοὶ εἰπε τοῖς ἀτώλου 
βοῦσιν. ἀμίω λέγω ὑμῖν. οὐ σὲ οὖν τὸ ἰσραήλτοσάυν 

ξι σίωυ “πίσιμ εὗρον. ἔλεγω οἷὲ μῖνοῦτι “πολλοὶ ἂν» οὖν (ξ 
ς λῶν κρὰ σἵνσ μῶν ἥξκασι κοὰ ἀνακλιθπίονται μὲν 
“πὰς ἀδραῶμ κοὰ ἰσκακ κοὶ Ἰακὼβ, ον πῇ βασιλείᾳ 

ἐν ουρων ὧν. οἱ σὲ ἴιοι Ῥ βασιλάκς ἐκξλφυμνται 

ξΞ εἰς σπκῦτί" τὸ ἐξώτόδονοἑκε ἐδᾶς ὁ ἰυλαυθμος πρὶ 
ς ὁβρυγμὸς ΙΝ ὀυύντων, ἢ κοὰ ὄπῳν διψοῦς Ῥρ κα 
νγίρχῷῳ 


ει 


ἘΥΑΝΟΘΈΚΙΥΝ 
[τειίρ ἐο5. ΝΟ συίαμί ἀοίε πη Γλοπνίπε, 
ἀοπγίπεοίπιτοί ΕΓ Π τοοπιη ςοοοτ εἰ αι 
[εςοτίΓποΙυπτιαῖξ ραιτί5 πιςίν]αί ἱπ του] (85 εἰξν 
Μυ]εἰ αίςεπι απ ΠΠ10 α(ς» Γ)λοπτίπο, ΠΕ; 
πδπο ρει ΠΟΠΊΘΠΙΠ ργορεῖδιιπη15, 8 ΡῈΣ 
ποπιδτιῖ ἀςπιοηίᾳ εἰοςίπι5. δύ ρεῦ ΠοπηεΠ 
{|| Πιι{τα8 υἱγτατοβ ρ τς {ἰτίπλι 5. Δ ς εἴ (01) 
Πιορου ΠΠ|5, Ναυη πουίαοϑ : αἰ τεάίτοε ἃ πιὸ 
ΠυΠ ΟρογαΠΊίηΐ πη ααίτατζ, Οὐ πΊη!85 ἰρίτασ (αἱ 
Δα τ οχ πιο ογήποπεβ ΠΟ 5; δ ἔείτεοβ, Δα 7 
πλ 2 δ ὸ ΠΙΌπι αἰτὸ ρει δεί αυΐ ςεἀ Π ςαυτ (0 
ται Πιϑ {ἀρεῖ ρεῖγαπι; δύ ἀςίςοπαϊε ἐπι εῖ 
ὃ πεπείαπιὶ Πιιηλίπδ. δὲ Παιιουιοηι, δύ ἐν 
ταοτυητ τη ἀοπηῖ {Π|41π|, δύ ποη εἰΐ ρῥτοίταϊας 
ξιηήαῖα εηἰπι Πιετγαῦ [ΠΡεΐ ρειγᾶ. Εἰ ΟΠ] 5 
συΐαυα τὰ πιὸ εγπιοποβ 05 δύ πῦ [Ὡοἱζ ε08; 
απ Παἰίταγ υἱγτο το αι ςα Πςαιπξ ον 
πη {πῇ {ρον ἀγεηᾷ, δέ ἀείςεπα τ ἰπιρειδί 
υεπογᾶτ Πυηγίπα, δέ Παιεγᾶς δε, δζ ἱπηρέσε 
ταπτίη ἀοπιῖ Π| 41,8. ἀείοϊ εξ, δ. τ σαΐ, 
πα {Π{πὸ πα σης, Εἰς ἐ ἀταυμπι ηίπες 
Τείτι5 1εγπιοποβ Πο5; ΟΡ Πρ τεγί πε ταῦθα (αν 
ρεῖ ἀούιγίπα {ΠῚ 5: ἀοσεθαῖ ΠΊεΟΚ5 πο τὰ 
Βεπϑ αὐτοτίτατδ, δύ πο Πςιπ| (ςείρο, 
ἀείςαΠὸταῦς ἄς πποητς; [οαππῖ2ε {ΠΠῸ ΕἸ1ΠῚ 
ταν ας πλ!1τ80. ὃ οοςο ]ερτ 5 αςοεάοηβ αὸ 
ται ειπι ἀἰς 5, ΠΟ, πῸ 5 Ροῦεβ π|Ὲ Ππ1Π 
ἄδλις, Ρτοιεπίαῳ πιαπιϊτειίσίς ΠΠπ|ππὶ [οπ15.1ὁ 
(εΠ5. Ν οἷον απ πά τ: εἴζονας Ργοτίπιιβ πη [8 
ἴα ἔς {ΠΠῚ{|5 Ἰερτὰ. Ετ αἰεί ΠΠ{|ς 15. Μ|4ε πα 
εὐ αἰ χογίβ:ςα αρί οοπάςτείρἤι ας οτο 
τί, δύ οβξευ πιαπιις σιοά ἐΠ|τ οειτί ΝΜ Τοίες 


π το[πηοπίμι ἱρ 15. Ροῦγὸ αι ἱπστο 5 


Εἰ ΠεὶΤ εἴτις Ορεσμαῦ,ααητοιπὶ ( οπειτίο, 
οδίξοζαπς εὖ δύ αἰςεπ5. ΠΣ ἔφ, ἈΠΊΠΪΕ15 ΠΟ 
ἀεςδθίς ἀοπηί ραγα γτίσι 5» στδιητοῦ αΠΟγἢ 
εἰαταν Εταίοίι {Π||ε| 5. ἔσο αι πε πΠεΙῸ πὶς 
ἀεδου Πι. Ετγείροπαξε (ὐεπειτίο αἰχίτ, [0 
πλίπο, αὖ πη ἀοποιιβ τού ας {δ 6ὰ8, 
ἱπγὸ ται αἀἰς πεῖδαπι δ ἰἀπαδίτυν πη 5 
τΠΕ115.Π8 δύ ἐσὸ ἔπππὶ ΠΟπΊΟ αἰτοῦ ι15 ροτείϊα, 
εἰ ἰδ ίτι5. 8. Ππαῦεο {{} πτὸ πε {6 5. δύ αίοο 


Βιυϊομιφᾶο, δ λάτ: δύ αἰτοσί επί, δύ ὑδη τ: 


δύέίσιιο ππϑο, ας πος, ὃ ἔαςίτ, ας αὔτ συ 
Δ Π ὶ 16 15. δα αγίγατα εἴδξ, δύ αἰτοαυεητίν 
δι1516. ΑἈπ| ἀἰςο ποδί, πείη τας αὐ! επὶ 
τάτιπὶ ἀεἰ τεροτὶ, ᾿ῖςο απτει ποθ ίβ συιδά 
πα] Οτίεητς ὃζ Οὐςοίἀεητς υστυτί ΠΠΠῦ» 
δ ἀςςυπΊθεητςῦπι Αθταθδιηῃ δύ [ἴλας δύ [ἃ 
ςοδίπτεσπο ςοοίοσιπι; ΠῚ πστὸ τεσπί εἤςίσ 
επί ἐπ ἐπε 185 ἜΧΙΓΕΠΊα 5, {ΠῚ ἐστ μ᾽ οΥα, 
[1.5 δι Πτίαον ἀεπείυπι, Εταίχίς [εἰπ5 ἐπ 

(ΠΟ ηΐ 

ΕΞ 


ΩΝ 
, 
Ἱ 

πόδι τ' προνθόδ ζὸ περυ.8 πόδι ἰού σρικίλων νοσὼμῖ πρὶ ἢ μὴ ἀξιρενηομϑιής ἀκολυθάν ας “ ἀδίιμηφα αὶ ὅσ δ 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΥΤΦΑΙΟΝ 


πιντάρχω. ὕσαγι» κοὶ ὡς ἐπίςσυζχο νηϑήτω 


Ἐξ σοι; κοὰ ἐκθν ὃ στόας αὖ τὸν ὧν πῇ ὥρᾳ ἔκεινπ, ᾿ πκρὸὶ ῦ 


6 ἐλθὼν ὁ ἰασοῦς ἐς τίν οἰκίων πούτρου ἔσίον τίὼ 
τοφνϑόραν αὐτοὶ βεδλυμλϑίω κοὰ τονρεοσουσαμ, 
χοὰς ἩΨαῚο πῆς χειρὸς αὖ τῆρ. κοὶ ἀφῆκον αὐτίὼ ὃ 
Ι “συρεῖρς, κρὶ ἡγόβθη, κοὰ δινκονᾷ αὖ τοῖς. ὀψψ 
ας δὲ γηνομθύῳς. πιοσήνεγίκαν αὐ θο᾽ σίχεμονιζο, 
μᾶψους πολλούς» κοὶ ὄξεβαλε τὰ τυονδύματα λῶν 
γωγκρὶ το ὧνταὰς οὖὺ ἰακῶς ἔχοντας ἐϑόραπόυσ ον. 
ὅπως πληρωϑῇ Ὁ ῥυγν σῇᾳ κί ἰου τόν πτοφήτου 
λέγοντι. αὐτὸς τὰς ἀδδονέας ἡμῶν Ἐλαῦςε; κοὰ 
πὰς νοίους ἐθιαστίσῳν. ἐσϊὼμ σὲ ἰγσοῦς πολλοὺς ὃν 
χλοὺς ντόδι αὖντομ ἐκελόυσῳν. ἀπελθεῖν εἰς ΤῸ τὸ 
Ἐῇ ρῶν Ὗ και πτοσιλβὼν τι γραμματενὸ εἰστῷν 
Ι , αὖ τῷ, δισϊάσκαλε. ἀκολουθησῶ σοι ὄπτον ἐσὺ ἀν 
σόν χε. κοὰ λεγάᾷαὖυ τῷ ὁ ἐφσοῦς. οἷε ἀλώπτυχοῖν φω; 
Λλεοὺς ἔχουσιμν κοὶλ τὸς ποϑτεινιὶ “τὸ οὐρανοῦ ἰιατο 
σκίιμώσεις, ὁ δὲ ἧος “τὸν ἀνθρώπου, οὐκ εγά ποῦ ἦν 
ἱιφαλίω ἰλίνμ, ἐτῶν Ὁ σὲ τῆν μκαϑυτῶν αὐτῷ ἐν 
πῷν αὐτῷ, [ύρις: ἐπίτρε “μὸν μοι πρῶ:ρ ἀπελύεν 
ποὰ θάψας τὸν ττατῆδα μον. ὃ σὲ ἰυσοῦς επτῷὼν αὖ 
πῷ, ἀκολούϑει μο!γ κοὶ ἄφόυ' ὧν νεκροὺς ϑέψαε 
ξί ᾧυς ἑαυ ἣν νεκροῦ, : κοὶὶ ἐμξαντι αὐτῷ εἰς τὸ 
α πλοῖον» ἡκολονθνί(ὰν αὐτῷ 4“; καῦγτοιι αὖ τόν. κοῖς 
ἡσὸὺ σεισ μῦς μενας ἐψΕρ φν χη σπλαῦσμ, ὥς τῇ 
Ι “Τὸ τα λοῖου "ἄλυτος ,σὸ Τὴν ἀνμάτων. αὐτὸς 
] δὲ ἐιάϑόν σον, κορὰ ππῶσελθϑοντόϊυ οἱ μαϑγ τοὶ ΗΖ 
] γαραν αὖτὸρ λὲγονταῖν. ἰκώρχε; οίομ ἡμᾷς, 7 
Ι λύμεϑα. μοὶ λεγά αὐτοί τὶ σδείλοε ἐξε ὀλιγόπίσοι: 
πότε ἐν όρϑέο, ἐγγετίμησε τοῖς εὐνέμοις κοὰ τὴ ϑτὶ 
λάοσπ,κοὶ ἐνερ γαλίωκ μεγάλῃ. οἱ δὲ ἄνθρωποι 
εὐπυμαί(ὰνμ λέγοντες, γγοτικστος ὄξῃυ οὔ τος)γῦτι κοὶ 
οἱ ἄνεμοι» κρῖ ἡ θάλασσα ᾿ασαπούσσιν αὐτῷ; Οἱ 
ελϑοντι αὖ τῷ εἰς πὸ τοόβαν, εἰς χώραν ἣν γόδγεσιι 
| νῴν» συνντηί:ν αὖ τῷ διύο διχεμονιζομᾶνοι ἐκ τῶν 
μνυμεοων ὄξ ερχόμϑνοι χείλεστοι λίαν γῶς[ε μὴ ἰοιψᾷν 
τινα ἠφελθεῖν οἵα τὶ οὐδοῦ ἐκείνψς, κοὶ ἐδυὺ ἐκραξαν 
λενοντας, τί ἡμῖν αὶ Οἱ ἐψσοῦ ἧς ϑεδν ἢλϑόῖν ὡσε 
“πὸ ἰκερδ βαζενίσαι ἡμᾶς; ἰμ “σὲ μακραὺ ἀπ᾽ αὖ 
ἣν ἀγὲελυ χοίρων ττολλῶν βοσκομβύν, οἱ δὲ σἹαιμο, 
᾿ ψνῦϊν “ἀδεκάλοωιν αὐτὸν Λεγοντες, εἰ ἐκξαλλεις ἡμιζῦ, 
ἐπέηρεψου ἡμῖν ἀπελύεμ εἰς τἰὼ ἀγελίω δὴν χροΐ 
Ι ρωμ. κοὶ ἐστὸν αὖ τοῖς ὑσάγοτε, οἱ ὧδ ὄξελ ἤόντ δῖ», 
' ἀπῆλθου εἰς “ἢ ἀγελίω Ὁ χοῖρων, νὴ ἰδοὺ ὥρμασον 
β παιῖστε ἡ γελῃ τῶν χοίρων ἰμκτὰ τὸ ἰρημνοῦ εἰς Ἄ 
ἔκλαοσαν, κοὶ ἀπέθανον οὖ γοῖς ὕοαΐασιμ, οἱ δὲ βίν 
β 
| 


σἈ ΟΡ δἷν εφυγον κοὶὶ ἀπελθοντ σὶν εἰς τίν στόλιμ, 
ἀυτνγρειλαν τὸ ὧν τάχ κρὶι πὰ πῶ σἱκεμονιζομλύωψ, 
κοῖς ιὐδὺ το ὥσος ἡ πόλις ὄφηλ ον εἰς σμυαντησιν 
(6 ἐψουῦ 9 κρῖ ἐσδνπ δι πῦον Ξ τοχρεκαλόϊναν »Ο 
πως μεταῦμ Ὁ τῶν σρίων αὐ τιν» κοὰ ἐμξαρ εἰς πὸ 
σπλοιορ διεπόῤκσαρν κρὰ πλθῳν εἰς τίὼ ἰδίαν πόλιμ. 

κοὶὰ 

τι} 


ΒΕσΥΝΌΥΜ ΜΑΤΤΉΛΕΥΜ 
τὐτοηὶ» ΑΒί, 8ζ συςπηαάηχοά οτος (τα ἤαι 
εἰ, Ετ Δ Πατιι5 εξ ἔπ. 1115 εἰπ5 ἐπ ποτα {{{ 2. 
Ἐταπαπιποεηίοι [οἴ ἐπ ἀοπιᾶ Ροιτί, ιά 
[οςτιπ {Π|π|5 ἐπ Ιοο ἀεςυπηβεπεῦ ὃ ἐοδυίοί 
τἄτεπΊ, τετσίτα: πη ηΠ {{Π{π|8ν ὃζ τε! τ Π|Δπ| 
[εθτί8, δι (αττοχίτας υηἰηίΠγαιις Π||5. ζουμπι 
αὐτ6πὶ ΡΡειΠεεποίρετα,Αἀαχεγᾶι 4.» 
ΠΊΟΠίαοΟΒ ΠΊΕΠΠτΟ 5, ὃ εἰεςίε ἰρέχίτι15 ἀευθο; 
οὔβῳ τηαἷς Ππαεητεβ ἰἈΠαιές: Ὁ ἱπΊρ] ἐγείασ 
συοα αἰ ογαῦ ρεγ ΕἸε ζ ριορπειῆ, “απ 
αἰ ΕΠ ς ἰηἰγπγίτατε5 ποῆτας [πὲ τορίτ, δέ ποῦ 
Ῥο5 ροιτδιμ δ ἰ{{Π|πὲδυτ Ιοἴ5 τασθα8 
ΠΠ0Ϊτὰ5 οἰτοῦ (εἰς, ἰαΠΊτυς αἰδίτοπε ἰῃ Εἰτοσίο 
ΓΕΙῚ τίραμη : δέ αι δα Π ινιη115 (τί α αἰχίς 
εἰ Ριαςερτιοιίεσαιαγτε σποςσυπῳ αδίοτί5, 
ας ΠΠ{Ππ|5, ΠΡ 5 ἔοιιοας παρεπι, δύ τον 
[ΠςΥῸ 5 ΠΟ]! πἰ 405. αὐ ΠΠ 5 Ποιηίπίβ ποπ Πα» 
θετυθί ςαρυττεςϊπει, Α]ία9 ἄς παπιεῖο ἀΐν 
(ςἰρυΠοὐτ Πποτιιπι ἀίχίς οἱ, Γῆς, ροχπηίτις πνὴ 
Πίρυία5 αταθεδπι δύ ἱδροϊἰᾶ ραΐγοπ πιεῖ Αε 
Τείι5 ἀἰχίς {Π| Βεσάοῖς πιο, ἤπο αἱ πιουτυΐ 
[ρει πιούτιοϑ [0 5, Εἰ σι ἐΠξείποτοίν 
[15 ηαυππ,δαααεί [πὶ οἰιπὶ ἀἰ(οίρο {{||, 8 ζ 
Εςςς ΠΊΟΙΙΙ8 ΠΊΩΘΊΙ15 ἰαειις εἴτ ἐπ πιατί, αάςο 
 Παι18 Ορογίγετα τα Πι δεῖς, ἱρίε σεῖο ἀος 
πίερατ, Εταςςεάςητος αἰίρι! ἐχείταιιογῆς 
{Ππ|π| αἀἰςτο5. ΠΟ Ιδυα Ποβ,ρογίπιις, Εἰ αΐ 
οἱτ ΠῚ 5. ( αἱά εἰπιία! οἴ 5 ἐχίσαα ρτραίεί ἤάα 
εἴας “πῆς Ἔχ οίτατι5 ἱπογόραιτζίος ὃἃζ ἤτα 
το, δ [ὐὶλ οἰ τὐἤα Π|τὰ5 πιασπα, ΗΙΟπηίηο5 
πεῖῸ ααὐπηίτααπίιτ ἀἰςεητς 5, (1215 οἵδ Πίῳ 
αυία υξιί συ ὃζ πγατε οθεάίας {Π|- Ἐς 
πεηίΠοι δα υἰτοτοτξ γίραῃ, ἰη τοσίοηξ (ει, 
σείςποιιπι, ΟσοτΓοσοἱ ἄπο ἀπηϊοηίαςί, δ 
"ΠΟΠΙΙΠΊΘΠΓΙ5 ἐσ το ΠΠ: γαητ δυο) ἔφα Πιρτα 
(πο α, άσο τ πεπιο ροῆει ῆῇτο ρου τ8Π| 
{ΠΠ2π|; δύ ἐςος ποςσίεγα τιν ἀίςεητος, υϊ 
τοί ποδί τες εἰξ [εἰ ΗῚ (εἰς αοηίί μὰς δά 
στο τΠΊ ΠΟ 5 δητῖς τῦριι8 , Εταζαῦγρτοςα 
Αἱ {Π||8 στεχ ροτοοσῖ πη ]τοσιπὶ ραίς5. [λας 
ΠΊΟΠΕΒ ΠεῖῸ τοσαδ δι εἰ1π| ἀίσοητο5. 8. οἤς8 
Π0 85 Ρεγ 6 ΠΟ (5 υὖ ἀοπηίσγοπηιβ πη στον 
σξροτςοχί ταί {ΠΠ|5, Βέτο. Ποιὸ ἐρτείν 
{Δ ίοπἴς στοσοπι ροιςοιῖ, Ἐτεςοςίεγοθα, 
{ΓΟ 18 σΥῈχ ΡΟΥΓΟσ ἢ ΡοΓ ΡΥ ς6Ρ5 (ἢ Πα 
γε ρεγίογιηξίη 65. Ῥοτγὸ σαυίραίςερᾶι, 
αὐισογιητ δύ ἀἰστοῖη ἐπ οἰαίτατθ, γεπιιποία 
ΠΕΙΠΠ ΟΠ] ΠἿ2. ὃ αι αοοία {Π|εὲ ἀφ πιοηίαν 
οἷς: Εγοοςοίοῖα εἰυίτας οχίἰτπ οσοιτ!!ἀπ| δ 
{ἰδ χυμπὶ τἀ Πεητ {ποι σα δαητος ἄο, 
σσάετγεῖ ὃ Πηΐδθι5 ρίονιπ, Ἐτίποτεῆηιις 
ΠρΙΕΠ) τγαΐςςίς ας ας ηΐς (Π {ΠἸΔ1 οἰ τἀτεπὶ 

ὅζεοςς 


1 
12, 


ὃ 


ὑὰ 


Θ᾽ μοι. κρὰ οἰγα σὰς, ἰκολούθῳσῳν αὑπῷ.. ᾿ κοὰ ἐγίν 


Ο 


ὝΙ 

ἐγ πόδ ἢ ἡδαλυϊωφῦ, ιστ΄ πόδι μα αν. ἐξ πόδι τ ἐγ εἰρὸς Τὶ αὐχισιωαγώγι, ἰς πόδι τὸ ἀιμοῤῥοῦσιρ, 


ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 


ἘΨΑΝΟΕΚΓΙΥΝΜΝΜΝ 


᾿ς Ἔ κρὰ ἐδεὺ σεοσεφόλον αὐτῷ ποαραλυϊυὼν ἀδὲ ΙΓ δίεςςε άδαχοππης {|| ρατγαϊγείςιη ἐπ ἰεο 
ἔλίνης βεθλεμθύον. ποὰ ἰσϊὼν ὁ ἰπσοῦς τἰὼ “πίσιν 


αὐτῶν, ἔστην Ὅε᾽ πταραλυτικῷ, θαϊαδᾷ τέκνον, ἃ 
φέωνποί (οι οἷ, ἁμαρτίαι σον. κοὰ ἰσθύ τπινδῖν τῶν 
“φαμματίων ἕπομ οὐ ἑαυῖρ οὗτος βλασφαμέ. 
κοὐ ἰσϊὼμ ὁ ἰνίοῦς τὰς φυθυμῆσεις αὐτὴν, Εστυνν ἵνα 
τἱ ὑμᾶς ζιυμέεδὸςε πονυρὰ ᾧν ταῖς ἐξαρδίαιὶ ὑμῶυ: 
σὶ γὰρ ὄὅτιν δὐκολώτόβομ γ εἰπτᾶν ἀφεων τοί ῶι οἷε 
ἁμαρτίαι» Ἀ ἐἰπτεῖν» ἔγειρε κοὰ πόδισταἰτῴ, ἵνα σὲ 
εἰσδιίτι; ὅτι δ “σαίων ἐχᾷ ὁ Διὸς “τὸ! οὖν θρώντον ἀϑὶ 
χῆς γῆς ἀύινναι ἁμαρτίας, πότο λέγει ἴοοὶ σαρα 
λυτικῷν εἐνόρθεις» αὖον (ον τίν ἰιλίνί, κοὰ ὕσταν 
γιὰ εἰς τὸμ οἷπὸν σον, κοὶ ἐγόδλθεις ἀπτήλθῳν εἰς Ἔν 
οἰκὸμ αὐ Τόὶ. ἰο να δῖ» δὲ οἱ ὄχλοι »ἐθκυμα(ὰῳ κοὶὰ 
ἐσβξαί(αν ὧν ϑεὸβ, τὸν σύντα ὁξσυίων Φικυτίω 
τοῖς οὖν οώποις, ὗ 
ὄν, ἄσῖῳν νθρωπτου καϑήμδνου ἀϑὶ “Τὸ “τλώνιουν 
ματήχεον λεγόμϑμον ν κοὰ λέγᾷ αὑτῷ. ἀνολούϑει 


γΕρ οὐ τό αἰνακειμλίου οὖν τῇ οἰκίᾳγκοι σὺ στολε 
λοὶ σιλώναικ κοὶ ἁμαρτωλοὶ ελθόνταϊ. στώανε- 
κειν 7ο οἱ ἰνίοῦ, κοὶς σοῖς μα ω ταῖς αὐτόν πκοὶι σον 
σόν οἱ φαοισοζέοι, εἰστὸμ ποῖς μαθυ ταῖς αὐτόν, οἹὰ 
τὶ μετος ΠΝ χελωνῶν ποὶ ἁμαρτωλῶν διυθιᾳ ὁ δ}, 
σϊαίσκωλί» ὑμῶν : ἡ ὁ σὲ ἰγίοῦς ἀκού(ὰς, ὄπῳῷν 
αἰντοῖρ. οὐ χεείων Ἐχουσιψ οἱ ἰογύοντοαῖν ἰᾳτροῦγαλλ "ἢ 
οἱ ἰακῶς Ἐχονταϊν. τοορδυθῳντόν δὲ μάδωτε τσὶ 
σιν» ἘλεθΘ’ ἤελω, κοὰ οὖ θυσίαν, οὐ γοὺρ ἡλθομ ἴω 
λχίσας δικαῖ δα. ἀδὶ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν. 
σότι ππῶσόλχον τοι αὐτῷ οἱ μαύψ τοι ἰωώννου λὲν 
γοντόϊν». ο] τί ἡμεῖς κοὰ οἱ φιαρισαϊτοι νῃεδύομθν 
“τολλ καὶ, οἱ σὲ καϑυταί ὧν οὗ νυςδύουσιμ ; κοὰ εἰπτῷν 
αἰνοῖς ὃ ἰμνῦς. μὴ διωύχν τοι οἱ ὅτοι τό νυμφῶν 
ν Θ᾽ αφνϑεᾶν ἐφ ὁύν μὲτ' αὐτῶν ὅτι ν ὃ νυμθιΘ; 
ἐλδύῶντοι σὲ ἡμόλιαι ὅτ᾽ ὧν ἀηγαρθᾳ ἀπὶ αὐτὴν ὃ 
νυμῷ Ὁ. κορὰ τότε νυεδύζυσιμ. οὐσίεις δὲ ἀϑιξαλ.- 
λει ἐπίδλῳμα ῥαύΐνδυς ἀγνάφου ἀϑὲὶ ἱματίῳ ταν 
λαιῷ. ἀρᾷ γοῖρ τὸ πλήρωμα αὐτόν ἀτὴ πδι ἱμαν 
σίου» πρὶ χεῖρον αἰσμα γίνεται. οὖσὲ βάλλουσιμ 
οἶνον νέου, ἐς ἀσκὸὺς σταλαιοὺς., εἰ δὲ μηγι» ῥα 
γναυχοῶ οἱ ἀσκοὶ» κοὰ ὃ οἷν" ἐκχεῖται, κοὶ οἱ ἀσ᾿ 
κοἱ ἀρλουῦποι, ἀλλὰ βάλλουσιμ οἶνομ νεῦμ» εἰς ἀσ᾽ 
ποὺς καινοὺς, καὶ ἀμφοτέδα στωτιηρουΐντοι. 

Ἐ χαῦτος οἷυττό λαλουῦτθ- αὐνοῖς, ἰδοὺ αῇχὼμ 


6 ἐλθὼν πεῶσεκωύᾳ αὐτῷ λέγωμ, ὅτι ἡ ϑυγάτηρ μῦ 


αὔτ ἐπιλόύτησῳν, ἀλλιὶ ἐλθὼν ἐπίθσι" πἰὼ χρᾷ 
ν ἐπ᾿ αὐτί κοὰ ζάσυται. ὠ κοὶ ἐγόῥύεις ὁ ἐπ 
συῦς» πκολουύψσοων αὖ τῷ . κοὶ οἱ μα δι τοὶ αὐτό)» 
κοὶ ἰσυὺ γμιυὴ οἱεμοῤῥόξστα σϊώσεκᾳ ἔχῃ πῶσιλθοῦ 
στὰ ὕπιόδον ἥψατο σόν ἰρααπιόνυ πόὶ ἱματίου αὖ 
σϑ.ΐλεγε γοῦ ᾧν ἑαυτῇ, ἐκν μόνομ ἁψωμαι μα 


χίαυ «ὐτὸϊ , σωθήσομαι, ὃ σὲ ἰπσοῦς ἱμλεραφεὶς ἡ 


ἸΩΚ 


ἀΔεςιπιρῦιεπι, (πη υἰἀ {δ Ἰο[ι8 ἐάοαι 
ΠΠοτᾶ, ἀἰχίε ραγαϊγείςο, Βοπο ηίπιο εἰϊο ἢ, 
1, τοπηττητασ τέ ρεςζαίατια, Εξοοςς αν 
ἄλιη ὃ (τε δίς ἀἰςερατίπινα (εἴς, ΕἸίς ΒΙαίρ με 
τιδῖ. ἘςημαυΠει]ο 15 σοσίταιίοπδ5 {ΠΣ 
τ. ἰχίτ, Ολτε 105 σορίταεί5 πταΐα ἰη σοῦ 
αἀίθιι5 πε τς. Μετ εηΐπὶ οἰξ ἔα ο Π 015 αἰ σογεν 
τοπηαπτυτ εἰδί ροσοδία ἢ 86 αἰσογο ίυτσε δέ 
δια ας Ν᾽ ταϊειίζίαείο, Φ ροτοίϊατξ Πα εχ 
{5 Ποπηίηίς ἰπ τοῦτα γοπηίττο πα ραςσζαῖα τς 
ἀίοίς ραταϊγείςου υγος το] τ ]ε; δ δὲ 
ἰῃ ἀουιῖ τυ, ΕὸΊΠ εἰ ἀττοχίς, αθήζῳ ἀουπιπι 
[ᾶπ|. Τιιθα τετο αι υἱάεγαης δἀπίγαϊος 
(πητ, δ οἱογίοαιογαηι ἀεᾶ, αὐτὶ ἀφ τ ΡῸ 


Ἀ κρὰ τοαραύγων ὃ ἰγ(οῦς ἱκέ τοῖ το(ξατοπι τα]οπὶ Ποπγίπίριι5, Ετρυθτευίεπβ ἰῈ 


Πι5 {Π|πςῸ, τα Ποπιίηῦ ἀεἰϊστ δα τοϊοη τ, 
᾿Μ δεποιπι ποπηίπος ἀἰοίτα! εἰν Βοσιετς ΠΊΕ, 
Διο 5 1πτσεηβίξαμτι εξ εαπ|. Ετίλεϊα οἰ, 
αὐ οἰ5 αοςιππθοίοῖ πη {{Π{π5 το δ ι1558.( ἐςος 
(ΠΕ ΡῈ] ταηί ὃζ ρεςοαίογεβ, σα ποπογᾶϊν 


᾿{π|ι αςουδιιοετᾶτ οιπι [οἢι δύ αἰ ςίρεΠς {ΠΠ 


[] 


ᾧ 


π5.(ὁυππτῷ Δ 4 {Πεπτ ΡΠατγίξεί» ἀὐχουτ αἱ 
(οἰρο 5 εἰιι5,) στ σαὶ ρι Β]ςαπῖβ δύ ροσσα 
(οὐ σ18 πππίτ οἰ ριαςερτογυείοῦς Ἀτ]ο, 
{5 ΠΡ αἰτία ἀἰκχίς {Π|5, ΝΟ Ορυβ παι ῃΐ 
Πιυΐί πα]! ἀ{{πητπγοάίςο, ἐξά αι ππαῖο πα εηῖ, 
(Ουΐη ροείαϑ ἐς δ ἀἰςίες αὐ {{π|ΠΠπ40Μ1{{ς 
τἰςογαίᾷ ποῖο. δέ ηὖ (ΔοτΠοία, Ν ΟΊ ἘΠῚ {πὶ 
Δὐυοοδα υο5.(εα ροςολίοτεβ δα ροσπίτῷ, 
εἰαιαι, Τ ὥς αὐ εὔτειμιη ἀἰ(οἰρ!1οδηίβ,ἀίςεη 
[65 Οἰο0}} ςαυίαπι,Πο5 δύ ῥματγίίρε ἰείσπασ 
ΠΊ15 ΡΟ] γ τς!» αἰ οὐρα πειὸ ταΐ η0 ἰεἰηϑὉ 
Εἰ ἀϊκίς 15 [οἴπι5, ΝΠ ροΠαπε ΠΡΟ ΠΠ| ἢ 
σεῖο, συδαία οἵ {115 εἰ ΡοΙα5 5 Ν᾽ επἰεπίαῦῦ 
ἀΐε5 συ το] Πετυγ αἢ εἰ Προπίᾳ8; δέ τῆς ἑείαν 
πΆριπῖ ΝΌΠ 15 ἐπιπιίτι ΠΕ πο ητ Ρ Πί τ 
 5.π υςἴπεποίογί: ααξετε επίπιρρ]οπιεητ 
{Π|π| ἃ ποΠίπιεπίο,νες ροίογταρτατα πτΝες 
παγίττὐππ ποιιατι ἐπ αὐτο 5 ποζοίοϑι ΑΙ οααέ 
{πιρῦτατ υτς558ζ υἱπῦ εἤτιιπα τιν, δέ ὐγοβ 
Ρεγοιητ ϑεά πηίταπευίπῇ που 1ΠιΠπ 8 ΠΟ 
ιο5,δζ ὑτγας Ππ1}}} {οππαπίυν ΕἸας ἡ {Π|8 


ξ Ιοσιογειαγοοςε ρηπιαϑβ συ πεφηΐτ δύ δάο. 


ταυίτ οαπι,4 τε π5,) ἘΠῚ πιοα πιοάο ἀείιπα 
οἴ με υιεηί δὲ ἱπιροπειπαπῆ τιβίαμρον {Π4π| 
αουίαες Εεασσῦβ [εἰ δαιαατι5 εἰϊ εἰτπ1νᾶς 
αἰ(ςίρυ {{Π|||5, τ εςςε πι]ίεν αιῖς ἰλπραίηίβ 
ΡιοΠυιυίο ἰαδογδσείατ ἀποαεςίηι ἀπποβιᾶς 
ςεἰδ5 ἃ τεγσουϊειοίς πη οτία υιειτίπιζεί {{Π||18, 
Γϊχογαϊ επίπι πιὰ (είς, δι ταητ τετίρετο υς 
[πἰπιοητῦ {Π|π|8)6τὸ (μία, ἌΑτ|[οἱ}5 ςΟμειίι5, 

ει 

ἱζ πόδι Τούς τυφλῶν. κ᾽ πόδ ἢ σἱκιμόνιζομλόν τὸν ἀωφδ, ιῇ πδδὶ Ὁ δ ἀ οσύλων σία ταγϑ: 


ΚΑΤᾺ ΜΑΎΤΘΑΙΟΝ 


κοὰ ἰσϊὼν αἰντίὼ, πον, ϑζρσφ θύγατεβ, ἢ στίσιο Ου. 
σεσωκὲ σε; κοὶ ὄνώθῳ ἡ γιυὴ ἀπ τῆς ὥρας ἐκέώνηρ,. 


κοὰ ἑλὼν ὃ ἱπσοῦς εἰς τί οἰκίαν χοῦ ξχοντίθ" 

ποὰ ἐσϊὼν «ὦ αὐλυτὰς κοὺ τὸν ὄγλομ θορνξοὐμι» 

νον» λεγά αὖ τοῖο, ὐαχωρεῖγαεν οὐ γοὼ ἀπέθανε “ὃ 

κόραίσιουν» ἀλλὰ καϑύσιᾳ, ποὺ; ατεγελων αὐτόν 

ὅτε σὲ ὃ εὐλπύψ ὃ ὄχλιΘ: εἰσελθὼν ἐκραίσησε τῆς 

᾿ χειρὸς αἰντῖϊδν ποὶ πγόνθῃ "Ὁ πκόραθσιον. κοὰ ὀφῆλ, 
ὁ: ὅρον ἡ φήμῳ οὗπερ» εἰς ὁλίω τίὼ γίω ἐκάνίω, ἢ κοὰ 

ε "παράγοντι ἐκᾶθῳν ἴο ἰησοῦ 5 ἡπολουθμε(ἀν αὐτο 
οσ᾽ὐοτυφλοὶ ἀράζοντοιν κοὶι λέγονται . ἐλέψσον ἡ’ 

μᾷο ἧξ οἹαξισῖ, ἐλίοντσι σὲ εἰς πί οἰκίων. πτσῆλ 

θομ αὐτοὶ οἱ τυφλοὶ, κοὰ λέγᾳ αὐτοῖς ὃ ἰρ(δῦς» πεῖ) 

ςὅύετε ὅτι διύαμαι ὧδρ πποιῆσαε : λέγουσιν αὖ 


σῷ; νὸς ἰυύριε, πότε ἥψατο πτῶμ ὀφϑπαλμῶμ αὐδὴν 


λέγων» κατὰ τί “πίσιμ ὑμῶν γμνυϑώτω ὑμῖν. κοὰ 
εὐεωχθυ(ὰν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ. πρὶ γνεθοιμήσον 
πὸ αὐτοῖς ὃ ἰφσοῦς λέγων» ὁρῶτε μκοἹεὲὶς γινωσκέ 
τῶ. οἱ οὲ δξελβοντόυ» διεφήμυσαν αὐτὸν τ᾽ ὅλῃ 
σῇ γῇ ἐκείνῃ, αὐτὴν σὲ ὀξόρχομϑέωμ » ἐσθὼ 
“ππΟσίνεγίαν αὐτῷ ονθρωπτον ωφομ σἸαεμονιζο) 
αἶνον 5 κοὶ ἐκβληϑον Θ᾽’ τό! σϊαεμονίου ἐλάλῳ 
σῳν ὁ ἑωφύς. κοὶ ἐὐπκύμαί(ἂν οἱ ὄχλοι λέγον τοῖν, 
ὅτι οὐ οἴεπτοτε ἐφοίνῳ οὕπως ον ἴρε ἰσραῆλ, οἷ σὲ 
φαοισάϊοι ἐλεγομο ον ἴοοἱ αχοντὶ Τὴν σϊαιμονίωμ 
οΣ᾽ ἐχϑάλλᾷ τὰ οἹαιμόνια. “ κοὰ πόδιῆγθν ὁ ἰῃσοῦς 
6 γὰς πόλως στάσας» ποὺ; τὰς ἰώμας δισ' ἀσκωψ οὖ 
“παῖς συυκγωγαῖς αὖὐτῶμ᾽ κοὶ ἀρρύοσων πο να 
γέλιομ τῆς βασιλείας, κοὰ θόλατεδύων το ἄστυ νῦν 
οὗ σον κοὶ τοᾶσαν μαλακίαν ἐν ἴοο λαῷ, " ἰοϊὼν σὲ 
5 ὧς ὀγλου 5 ὄσπλαγχνιδὸκ πόδε αὐ δ, δὶ ἡσᾶν 
ἐκλελυμανψοι κοὰ ἐῤῥιμμϑγίοι ὡσὰ πρίδατα μὴ 
οἵ Ἐχονχί “ποιμῆία, ᾿ σότε λέγᾳ τοῖρ μαϑιυταῖρ αὖ 
ε πὸ, ὃ μδν ϑόδισμὸρ ππολὺς » οἱ δὲ δ γώτοαι ὀλίγοι, 
σέλϑυτε συν τό ἐυρέου στό θδδισμοῦ. ὅπως ἐκξᾷ, 
οὔ λμ δβ γώτας ἐς ὧν ϑισμὸν αὐτῷ Ἷ μοὰ 
δ ποσκαωλόνώμῆν Θ᾽ οὐ σιώσεκα μαθωτὰο αὖ, 
ἐσΐωκον αὐτοῖς ὀδουσίαν ἑκα τὰ πονδυμάτων ἀκα» 
ϑρτωῶμ ὥς σε ἐκβάλλειν αὐτίς 5» κοὰ ββαπόύεν 
πα ἄστυ νοσομ» Κοὶ τοᾶσπιν μαλακίαν. ἣν Ἕ σὲ σώ, 
Ἵ σε ἀπξούλων τὰ ὀνόματι ὅδι τοιῦτα, “ πρῶ» 
δ᾽ .͵,ὉΘ’ σίμων ὁ λεγόμλνΘ' τοῖτρΘ-. κοὰ αὐοβρέας ὃ 
ποϊξλφὸς αὐτῆι. ἰάκωθ» ὃ σόϊ (εβεοϊαξου. κοὶ ων 
ρἴννης ὁ Σοξλφὸς αὐτόν, Οίλιστα Ὁ κοὰ βαρθολο, 
μοί.» θωμίο κοὰ ματθαεῖθ» δτιλώνῳς, ἰάκωθι» 
ὃ πόϊ σλφοΐου. κοὰ λεξδαι)" ὁ ἀϑικληϑὲς θασιν 
εἴθ. σίμωμν δ κανανύσηις Οὗ ἰούσιας ἰσκαριώπις, 
τς ὁ κοὰ »γαρασνὺς αὐτόν. ἢ Φύους οἷ σιώσεκα ὦ, 
6 πέφελῳν ὁ ἐρσοῦ» τοαραγγείλας αὖ σοῖς λέγωμι εἰς 
ῥοϊου ἐϑνῶν μὴ ἀπελέντεν κρὰ εἰς πόλιν σεμαρι! 
τῶν μὴ εἰσελύψτε, πορδύεδς ὅ μώλλομ γερὸς τὰ πρό 
ὄατις τὰ κῃλωλύτα οἴκου ἰσραῆλ. ττορδυδμῆνοι σὲ 
ἰυιρύοσετ ἃ ΕΥ̓ 


ΒΈΟΥΝΟΥΜ ΜΑΤΤΉΔΛΕΥΝ 
υευίαά ες ΠΠ8 ἀίχίς Οδῆάε ΠΙ 2. Π 465 τα (Δ]υ 
ἰς ἐεείτ, Ετία!ια ἐλόϊλ ἔτ πα! εγ τροτε 1) 
[Ιο.Επτυῖ πεμί δε ς(ι5 παρε ρσίπγαζί8, υἱ 
αἰ Πδις εἰδίςίπο5 ὃ ἐπτ τπηυϊ χη, ἀἰοίέ 
{Π||5,8ςςάίτο, Ὁ ἐΠίΠπΊ πιοσίια οἰ ἀοϊείςεπ 
τΠ|αυἱεα ἀοτηίς Πε ἀεγ ἀεραπεῖ!α, Οὐ ἀξ 
ἔπε εἰεεία ε||}08. ἱπίτορτε 5 τεπιπίς Πγα» 
ἢ11π| {Π|π8) δ. {υττεχίς αὐ οἰείςεπιια, Ετοπια 
παιγυπιοσ Πίς πη ἰούδπι τοστῇ {Π4π|, Ἐς 
ἀϊςεάογει ΠΠΠποἸο5.(ςαπατί την ΠΠ πο 
σρροί ΟἸΔαΠίδβ,)4ς ἀίςεητο5, ΜΠ !Ι͂εγοῖς ποῦ τέ 
{Π|{ αι, ἂτ αι εηϊειίη πες. ἤϊετιπε 
ΠΠ αὐ ςί, δύ ἀἰς{Π|5 εἴπ15. (τες {5 πιο πος 
Ροίε ςεῖς ΠὨίςυπεί! Οχοάίπη5 ἀοπηίπε, 
Τυμποτειίσίε οςι 105 ΠΠΟσιπ, ἀἰςοπ 5. κί 
(επὶ εἰ γᾷ λι πΟ ί8. δ αρευε ππ|Ποσαπι 
ΟΟΙΜΠ], Ετίπιουπηίπαίι5 εἰ {ΠΠ|5 [ο[15. ἄἰςεΠ 58. 
ίΔείεηε αυΐϑέςίαι, τ ΠΠ συσπὶ ρίξη, 
αἰ αι] σατιης [Δ ΠΊΔ ΠῚ {ΠΠ||18 (ἢ τοία τοσγα {18 
Π|Ξ ααΐοηι ἐστεςίςπείριι, στο δά Δι χογιηΐ 
{ΠῚ Ποιπίπειπι πηιιίιπι ἀφ ποπίαειμτι, δύ εἰθ 
οἷο ἀπ πιοηίο: ΟΠ 11 1|15 οἰδ πλυτ15, Ετ απ» 
ταῖοε [ὙΠῸ τ 86) ἀἰςοητοβ. ΝΟ Πημπδπὶαρρα» 
ταίτ ἢς ἰη [ἴτε], τ ῥΠατί(ροί ἀἰςεθαπηι, Ρον 
Ὀτἰποίρεπι ἀφιηοπίοσιηι εἤςίε ἀπ πιοηίλ ἕξ 
εἰγοσίθαυ [615 οἰ αταῖο5 ΟΠΊΠ65 ἂς εςοβ,(ο» 
(ΕΠ5 (ἢ ἱγπασοσίϑ {ΠΟσι 1. δζ ρτο (5 εἰλ ἢ 
σοίίαπι τοσηΐν δ (Δ ΠΔΠ5 ΟἸΠπΠεπὶ πιοῖρᾶ δέ 
ΟΥ̓ ΠΟΠῚ [Δ στούςπη ρορυϊο, Οὐ υἰάίεε 
αὐτῷ εἰ 45.α δίδει αγίίετίςογάία; ταζιι5 εἰ 
εἴσα {Π1ΠΉ055. εἴΐεηςν ἄς Π ττί, ας αἰ ρειπ ας 
Ι͂υτοι168» ΠΟΠ ΠαΡοΠίε5 ρα Πογοιη, Τ πῆς ἀν 
εἰς ἀἰοἰρα 15 {155ρίᾺ συίάοπι π16Π]5 ςορίο 
(νοξίογ1ΠΊ ΟρΡεγαΓῇ ρδιοί, δὲ οραῖε σίτν ἄο 
πιίπα πη ε[Π|55 υςεχύ ταῦ ορεζατίος ἐπ πεῖ 
ἴεπιλπ|'5ι., Ἐξ αοςεε τ|5 ἀιοάεςίπι «τί 
ΡΟ 5 {π|8,64εἀ εἰ ροτεαίοπι αἀποΥ {85 [ρὲ 
ε{{|5 Πππ] Π105.}1 εἤςετεπέ οβυοε ίᾳπαίοεπε 
ΠΕ ΠΊ5 ΠΟΥ Ε1ΠΊ, δ αιιοιπεί5 [ΔΠΟΊΙΟΥΕΠῚ, 
Ῥοιτὸ ἀποάεςίπι Δρο[οϊουιπι ποπιίηα {πη 
δες, Βείπλι15 δίπιοη; αἰ ποςαίαν ει 5: 8ζ 
Δηάτγεαβ ἔταίου εἴπ 18: [ΔσοΡι5 ΗΠ] Π5 ΖεΡον 
αὐ: δὲ Ἰοδπηε8 [ταῖεσ εἰμ5: ΡΗΠρΡιυΙ5, δὲ 
ΒαυτΠοΙοπιςξιιβ; Τ Ποπιδ5, 8. ΝΜ ΤΑιι Πα ιι5. 
(ποταῦ ρα] τα πιι5 :]ασοι5 ΠΠι5 ΑἹΡΗςί, 
δέ Γ᾿ ερΌαιιβ ςοσποπιεηῖο ὙΠ Δα ας ει18: δίσ 
ΠΠΟἢ (Δ ΠΔΠ5 115, δύ [445 Πςατίοτεβ, συ δέ 
Ριοα {ΠΠπ|π|, Ε]Ο5 πιπιεγο ἀποάερίη ἐπγΐ 
{τ [οἴ155 συ ίβθιι5 ρτοεοερείαῖ, 4 (5. [Π υ͵λΠ| 
σοητίιπι Ὡς Δ ογ 5υ 8. 1 οἰ αἰταοπι Θαπιασί 
[ἈΠΟΥΠΠῚ ἢς ἐπ οτο ἰηἸ ηἰ, (6 {6 Ροτίι5 χά 
οὔε5 ρει ίταβ ἀοπηι15 {{πε], Ργοίοί δυτεπι 

ν ρΡιφαίοαίε 


᾿ 


»- 

ΕΒΥΑΥΣΤΕΛΙΟΝ. 


Ἔ ἰωρύοσετε λέγονται», ὅτι ἤγψικον ἡ βασιλείᾳ τῶν 
πῷ οὐρανῶν, ἡ ἀδδονοιῶπος θόραπδύοτε,λεπεοὺς κα 
(ὶ ϑαρέζετε γνεκροὺς ἐγώρετε.» σϊαιμόνια ἐκβαίλλε, 
χε, σϊωρεαν ἐλάδετι» σἹωρεον οὔτε. μὴ ἱὑτησμδς 
᾿ Δ')'ΟΌ ἢ ι Ἰ . 1γ ! 

λυσομ, μι σε αδγνρομν μυσὲ χαλπον εἰς τὰς ζώνας 
ὑμῶν, μὴ τσῆραν εἰς ὁδὸν, μποὲ σῖύο χιτῶνας, μὲ» 
εἰὲ νασοσιαμε τα, μυσὲ ῥα ξόῦμ . ἄξιΘ- Ὃ γώ 
πὸ Τὰς πῆς τροφῆς αὖπδι ὄξιψ. ὃ εἰς ἂμ δ᾽ αὖ πόλιψ. 
Θ ἡ κωμίων ἐἰσέλθυτε; ὄξεταίᾳ τα, τίς ον αὐτῇ ἄξιός 
πϑ' ὄξιψο κοὰ ἐκεὶ μενατε ἕως οὖν ὀξέλθωσε, Ἔ εἰσ) 
ε χόιϑμοι δὲ εἰς τἰὼ οἰκίαν ἀασἀθεῶδε αὐτί, κοὰ 
ἐαὺ μὴν καὶ ἡ οἰκίᾳ ἀξία, ελύοτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾿ 
αὐτίὼ, ἔων δὲ μὲ αὶ ἀξία, ἡ εἰρὴνν ὑμῶμ» πεὼς ὑμᾶς 
πὶ ἰθλοραφήτω, ἢ κοὶ ὃς ἔων μὴ σδιεξηυτοι ὑμᾶς μὺν 
6 Φὲ ξιουσκ οἷν λόγους ὑμῶν, ὀξόλχόμϑνοι πιὶρ οἷ, 
κίας ἡ τὴς πόλεως ἐκάνρς. ἐκτινάξατε τὸν πονε087 
“ὧν τῶν πποσϊῶν ὑμῶν. ἀμίω λεγω ὑμῖν, ανεκτόν 
τόδον ἐςαι γῇ σθμων κὐλκ γομὸ ῥῥων τὺ ἡμέδᾳ ἰοΐ 
πὲ σεως» τῇ πόλά ἐκείνῃ, Ὦ ἐδὺν ἐγὼ ἀςελλω ὑχ 
ε μᾶς ὡς προΐατα γν μέσῳ λυκῶμ. γινεῦδε οὐὦ φρίν 

ψιμοι ὡς οἱ ὀφεις» κοὶ ἀκόβδαιοι ὡς οἷς πόδιςόβαι. 
πὶ Ἕ “πὥσεχετε εξ ἀϑ ἣν αὐνθρώπων. «πσαραυϊώξουσι 
ας γαῖρ ὑμᾶς εἰς στωυεοοια, κρῖ οὖν “τικῖς στυυαγωγαερ 
αὐτῶμ μαςχγῶσυύσιμ ὑμᾶς » κοῖς δὲ ἡγεμονας σὲ 
κοὶ βασιλεὶς ἀγϑησεῦδε φύεκον ἐμοῦ 5 εἰς μαρτύν 
πῇ Θιου αὐτοῖςγ κα ποῖς ἐϑγόσγιν. ἢ δὴ οὖν σἐ τσαρα 
6 δίσλωσιμ ὑμᾶς, μὴ μερεμνέσωτεγ τ ὡς ἢ πὲ λαλήσῃ 
χε, δοθεσωσαλ γὰρ μιν ὧν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλὴ 
σετε. ὧν 5 ὑμεῖς ἐξε οἱ λαλφυῦνγοι. ἀλλὰ 20 
πυνόύμα “τὸ πστρος ὑμῶν τὸ λαλουῶ οὐ ὑμῖψ πὰ 
ρασ᾽ώσει δὲ ἀδελφὸς ἀσϊελφον εἰς ϑάναπον, κοὶκ 
πσστῆρ τέκνομν κοὰ ἐγταν αθηνχοις πίχνα δὲ γν 
νῶς ἡ κοὰ ϑινατωίυσιν αὐτῶν. κρὰ ἔστῶνε μισούν 
μῆνοι «ποὺ τον τῶν σα πὸ ὄνομᾷ μου. ὁ δὲ νασον 
ΕΝ ᾿ . κι ἘΠΞῚ ,.. ἢ! Ἔ ν᾿ 51 ἢ 
σῇ μῶναν εἰ τελθ, οὐτίθ σωθησετοῦ, ἢ ὅτ᾽ οἷν σὲ 
τ διώκωσιμ ὑμᾶς ᾽ν τῇ πολᾷταυτη, φϑύγετε εἰς τί 
ἀλλίω. ἀμίω γαρ λέγω ὕμιν. οὐ μα τελέσητε τὰς 
“πύλεις “τό! ἰσραῆλ, τως αν εἐλϑῃ ἵξῦς πτόὶ ὦ θρώ, 
᾿ς που. ᾿οὐκῖοι μαθγτες απὲρ τον δισιάσκαλομ,οὗ 
γ “Ὁ δϑύλῥν ὑτερ τὸν κύριον αὐτόν. αὐκετον Τορῖ 
μεθ τῆ, ἕνας γνυτου ὧς ὁ διοϊσκαλν» αὐτά, (ἷ 
ὅκα ὁ δουλδν ὧξο ἀνθ αὐτόν. “ἀστὸν οἰποσ δι σπτὸ 


" 


πῇ πίω) βειλζεξυυλ ἐκάλδϊκαυ. τοσῶ μάλλον υἶὰ οἱ" 


68 κικκοὺς αὐτῷ; μὴ ουὦν φοῦυθῷτε αὖ τούς. Ὗ οὐ 
β ὄϊον γὰρ ὅδ) ἰεπαλυμμθύορ » ἃ οὐκ ἀποκαλυφῦν 
6)» συτοιίν κοὶ ἄρσατον ὃ οὐ γυρδδοησεταιι Ἔ δλίγω 
ς ὑμῖν οὖν τὴ σκοτίοιγ εἰστοσε ον οἷ Φωτί, κρὶι ὃ εἰ 
γὐ οὖς ἀκούετε» ἰσιρύξατε ἀϑὶ τῶν δυμάτων. (ὖ 

μὴ φοθηύητε ἄστὸ σῶν ἀππκτενόντων "Ὁ σῶμα, 
σἰὺ σὲ ψυχίω μὲ διωαμλύωμ ἀττοκτᾶνας . Φο’ 
δπῆψτε δὲ μάλλον πον διωναμᾶνον κρὰ πίω ψυν 
χίω; κρὰ τὸ σῶμα ἀπολέσας ν᾽ γυγνν, οὐ γὶ διώο 

! φξρυθια 


ἘΡΑΝΘΟΘΕΚΙΥΝ 


Ῥιαάίσαϊε, 4ίςεπίς, Αρργορίπαμδιντ τερν 
Ὁ ΠΊ ςοείοτιπι. ᾿πῆγπιοβ ἔδπαῖε. ἱερτοίος 
ΓΙ ΠΟ» ΠΊΟΥΤΙΟ 8 {πἰοίταῖς, ἀπ: πιοπία οἤἥ εἰν 
τε σγαίιτο δοςερ 5 στατιίτο ἄλες, Νε ρον 
(ἀρ ατῖβ αὐ τπὶ ΠΕῸΒ ἀγρεητ, ΠΕΩ 865 ἰπ στιν 
πιο ηΐβ ΟΠ Ἐγίβ, πες ρεγᾷ δά ἐτειφιφῳ Βίπδϑ (᾿ 
πίςαϑ» ΠΟ; (α] οἰαπιδίλ: πε υἱγρα, ΝΑπὶ ἀρ, 


πὰ εἰξ ορεγαγίυβ εἰρο ιο, 5εα ἐπ συξοιπο 


οἰ ται αι ςα]π| {πεγίτἰ5 ἱποτο ΠΙ, ἐχηυίγίτε 
“015 πε {ἰτ αἰρηιι5; αἴ {Π|0 πιαπεῖς ἕοπος 
ἐχεατίβ,ι(δυᾶ τί ητγα έτίβ ἀοπγῦ, Δ] ταῖς τ») 
[π|; δύ {{ι πιεετ ἀοπηι5 ἀἰσηα, ποπίαῦ 
Ραχιείίεα (ρου ἐ{8: ΠῚ πλέπιιβ ξπενίτ ἀΐσ ἃ, 
Ῥαχ εἰτγα δ 105 τειοτίδξ, Εταιίςπς πῦ εχ 
ΓΕρΡεγίΓ 1085 ΠΕ δι ϊουίς ἰδ πη ΟΠ 65 πο[ἔτος, 
ΘΧΟΘΙΠΙΕΚ ΕΧ ρα Π5115 δ οἰϊίζατς {5.6 χοιίτο 
Ρυϊαεγξρεάαπι οί τοτῇ, ἄ ππεπ αΐςο ποίυΐϑ. 
Οἱ ογα δ [015 εὐίτ τοῦς Βοδοιηοτ εὐ ὥουποχ 
τπογαίη ἀΐε ἰμα!ςῇ,( οἰαίτατί {Π||Εςςεερο Ὁ 
ΠΟ (105 πος Ομ65 (η πηεάίο ᾿προτῦ, εἰτον 
ἐς ἰοττ ργμάσητοβ Πεϊαεί (τρια 5, εα {πΊρ]ἰςες 
(του οἰ ππιθφο, διεὶς αὔταβ 115 μοπιίπίδ, 
[τΔἀἜπτ ἐπὶ 1085 1Π οσς Πα. δ ἐπ ςοποί 2 δι} {5 
(υ98 Πλοτί5 ςοεἀξειος : υίῃ δύ αὐ ρείπείρεβ 
Δ Γεσ 8 ἀΠπςοπιίηίςν ῬΡτεΥ πιο. πῃ τεπιπιοηί 
ἐρι5 αορεητίθι5, Ατηυῦ τγλἀιεγίηταοβιπε 
{ττί5 {οΠΠἰοίτί σαοπηοάο ας αια Ιοαιυδηγίηί, 
ἀἄδίξ ἐπίτι πο θίβ ἐπ {Π2 Ποτὰ ἡ 4] αδυλίηί, 
ἔνοη ΕΠ 1105 εἰτίς {ΠῚ ἰΙο]επτο5, (εὰ ἤρέγίειι9 
μαιγίβ υεἰττί χαί Ιοαυίξίπ πορίς, Τ ταάεγδῦς 
ἔγατευ γατυζίη πιουιῦ, δ ρατεῖ {Π{ || ἑηΐ 
σεοπε {ἢ ἀπο γ5 ραγοπίεϑοεῖ πιοῖτε αἰ οίξε 
εο055 δζ εὐτ5 οὐτο Πα ίτί αἱ. οἤιίδι!5 ρτόρτοῦ 
ποπιοη ποῦ. ν᾽ ἐσιππ συ {υ{είπιυιεσίτ αὐ δά 
ἔηοιη, ἰς (α (15 που Ο μμπ δυτ ρεγίεσιαμα, 
(105 Γμετίπείπ οἰιμίτατε μας, Πισίτε ἐπ αἰίδπι, 
λπιεπ επίπι αἀΐςο ἐοδ δίς, ΝΟη ρεγαπιθείδιε 
γἰτ(5 ΟΠΊΕ5 οἰτατο5 {{τα εἰ {τἰσα 5, πὲ Π ίαιτι το 
πετίτ {{Πππ|8 Ποπιίῃίς. ΝΟ εἰ ἀἰςίρο 5 αρτα 
Ῥτγβςζερίογῷ, ΠΕῸΡ (δαι15 πργα ἀοπιίπα τ, 
Βυῇιοίς ἀἰ(ςίρι!ο αὐ πε οας ργαεορίοσ ἱρίὦ 
115; δέ υείουιμ [τ {σας ἀπ 5 ἐρ Πι15. 5. ἐρίιμτ 
Ῥατγξ πη Ἃς ποςαιεσαπι Β ζει}, συλ 
ἴο πιᾶρ 5 Ποπιείἐίςος {ΠῚ Ν εἰρίτυν πιοίια 
εἰ εο5.Ν 8] οπίπι εἰξτε τ, αοα ποη ἤττεν 
ἱσσεπαάιπη, οι πη ἢ] οςςυΠ απ πτιππιπὶ [{Ὁ 
ευὐίοίαταχ, Οὐοά ἀΐςοιοθίβ ἰα τεποδτίβοἰςί 
(εἰπίςουβς σι οα (ἢ δυζει αι {ἰ5»Ρτςἀΐςα 
[6 ἐη τες, τ ΠΕ πιοπιλτίβ πο 5 αὐ ἢΐς ΠΤ ον 
οἰ ἀπε οοΥρι15; αηίπιῇ αὔτη ροΠιιητ οςοίς 
τε: εα πιειιητο τα σί5 {ΠΠΠ| ἡ ροτοίε δύ δηϊπιᾶ 
δ ςογρι5Ρεγαςογείη σοΠοπηδπι, πε ἅἄτιο 

ρΡαϊειςι! ὕ σἱ 
δ 
ός 
ξ 


όξ 


ἑ 


Κ πον ἀρσάλονὴν δὰ ἰωρυνσ. 
ΚΑΤΑ ΜΑΎΘΑΙΟΝ 
τρόγϑίᾳ ἀοσαοίου πτωλῶτοι : κοὰ οὗ ἀδ' αὐτῶν οὗ 
παδϊρε!) ἀδὰ τἰὼ γίω;, ᾧνδυ πατρὸς ὑμῶν, ὑμῶν 
δὲ κρὰ οἷ πρίχδυ πῆς ἰςφαλῆς τ σαι, ποιθμυμέ 
νας εἰσίμ. μὴ ουὦν φοξυϑῆτε γ τοολλῶμ φτρουϑίων 
οχφόδετε ὑμᾶς, τοῖς ουὦ ὅς τις ὁμολογήσει ον ἐ, 
μοὶ ἐμποῦν τῶν ονθρώπωμν» ὁμολογύσω ἱιἀγὼ 
τν αὐ ΐρο,, ἐμητῶ δον “τό πατρός μὸν τὸ ὧν οὖν 
ραιοῖρ.. Ὦ ὃς τις σ᾽ αὖ αὐνάσωτοί με ἐμπτοον 
χῶμ οὐνθρώπων., αὐνήσομαε αὐτὸν ἀγὼ ἔμπρον 
δγν. πόϊ ποιετρός μὸν πιδὶ ὧν ονῥανοῖς, ἢ μὴ νοῦ 
μίσωτε , ὅτι πλθον βαλᾶμ εἰρηνίω ἁδι πίων γίων 
οὐκ ἥλθον βαλεὶν εἰρήνίω 5 ἀλλὰ μαίχχιρων « ἡλ- 
θομ. γοὺ διχοίσαε ἀνθρωπτον κατὰ τόν τοατρᾶς αἷν 
τό. κοὶ θυγατέδα κατὰ τῆς μυτρὸς αὐτῆνν κοὶς 
νύμφίω ἑατὰ τῆς πορνθδδᾶς αὑτῆς » κοὰ ἐχύροι 
πόϊ οἰνβοώστου, οἱ οἰκιακοὶ αὐτῷ. “ἡ ὁ Θιλῶν στα 
τῶδα ἢ μετέδα αὶρ ἐμὲ, οὐκέσι μου ἀξι(» κοὰ 
ὃ φιλῶν. ἣδν αὶ ϑυγατέδα σσερ ἐμὲ . οὐκ ἴσι μον 
ἄξιθ’. κορὰ ὃς οὐ λαμβονει τὸν Ξαὔρου αὖ τό οὶ 


4 ἀκολουθεῖ ὀπίσω. μὸν γ οὐκἐ δι μὸν ἄξιΘ΄. " δεῦ 
γ ρὼν τίὼ νυχίω αὑτό ἀγιλίσει αὐ τίν» κοὰ ὁ ἀ- 


όῳ 
ΓΕ 
6 


--ἘΥ 


[5 λόΐγ ει! κυ Τῶμ, 


σπολεσας τίὼ ψυχίω αὐτῷ ζύεκον ἐμοῦ, εὕρῃ 
σε! αὐτί, ἢ ὃ δεχύμλν Θ’ ὑμάς, ἐμὲ οσἴεγεταίι; 
κοὶ ὃ ἐμὶς δεχόμνϑμιθ- » σεχυτοι τὸν ἀφεάλανπι 
με. Ἢ ὃ δεχύμϑμνθ' πὠφητίω εἰς ὄνομα πῦφεν 
σου. μιδδὸμ πεοφάπου λήέψυτοί . ποῖ ὁ σϊεχόμεν 
ν δέκολομ εἰς ὄνομα δικαΐου »γ) ἐμὸν δικαίον 
λήψεται. ἢ κοὶ ὃς ἐαὺ ποτίσῃ ζύα τῶν μικρῶν 
σούτωμ ποτήριον ψυκοῦ μόνομ εἰς ὄνομα μαθῃ 
σοῦ. μέ λέγω ὑμὶν»οὐ μή ἀφφλέσμ ὧν μιδδὲμ 
αὐτόν, ἡ κοὺ ἐμ ὅτε ἐτίλσυον ὁ ἑῃσοῦς σαν 
παρσωῶμ ᾿ἶς αἴώσιενς μαδυταῖς αὐ. μετίβν 


ἐκάθον σόϊ δισϊάσκειν κοὰ ἀψρύοσειμ οὖ πικῖς πόδ᾽ 
Ἔ ὁ σὲ ἰωχύνῃς ἀκούσας οὗ Ἀ 


φ Ὅσ᾽ οἱδιυμωταρίῳ τὰ ὄβγα τὸ χισοῦ », πέμψας 

σῖυο τῶν μαϑευτῶν αὐ τόϊ, εἰπτῷν αἰνθεῖ, σὺ εἰ ὁ 
δ χύμᾶνθ’ οἷ ὑτόδου πτῶοσσιοίιωμθν : κοὶ ἄπτον 
κριθεὶς ὃ ἐψσοῦς εἶπον οὠποῖς. πορδυϑοντόῖιν ἃ 
παγγειλατε ἰωσχννῃ 5 ἃ ἀκούετε,» κοὶ βλέπε, 
πὸ. τυφλοὶ οἀὐαβλεπουσιν, κοὰ χωλοὶ πόδι 
πατοῦσιν » λέπῶι ἰαθκοιίζονποὰ γ κοὰ ωφοΐ 
ἀηούουσιμ γ, νεκροὶ ἐγείρον τοί » Κοὰ σἤωλοὶ σὺ» 
αγγελιζοντοα,, ποὰ μακάριος ὅδ 5» ὃς ἐαὺ μὴ 
σκανσϊαλιῶμ ὧν ἐμοί. πούπωμ σὲ ποσρδυομί " 
νων 5 ἤρξατο ὁ ἐπσοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις στόβι 
ἰωαχίννου . πί ὄξηλϑετε εἰς τὰν ὄβυμον ϑεᾶστεν 
ὅλαι τ ἰάλαμον νασὸ νεμον σαλσυῤμῆνον : ἀλν 
λὰᾷ σἱ ὄξηλθεγε ἰσῶν : ὠνήρωτσον ἐν μαλαν 
τοῖς ἱματίοις ἡμφιασίνμανον : ἰσδὼ οἱ πὰ μα, 
λακὰ φορουϊταϊν , οὖν σοῖς οἴκοις πῶμ βασιλί, 
ὧν εἰσίν . «ἀἸλὰ τὶ δῥάλθεσε ἰσιαμ γ) τπαροφῆν 
αίω ; γος λίγω ὑμὴν » κοὰ στδριοσύτόδομ παρὸ 
ἭΤΕ ΠΡ φηθν 


ΦΕΓΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤΤΉΔΕΥΜ 


ρα ]ους 1 πιίπιιτο ας ποποιιηΐ ς Αι απ εχ 
{ΠΠ|Π8 πὸ ςαάει ἐπ εγγαιτ, [πο ραιτς ποτο, 
{ἐγί πεῖὸ ετίλιτι ριΠ {1 σαρίτί5. οσγῆ 65 πυπιέγατέ 
(υπης, Νείρίειν ππειτατίβ» 1105 Ρ] τίς ε[εί5, Ὁ 
πηι τἰ ρᾳΠοτοῦ ,(Οπηηί8 ἰσίτῃν αυ σοπΗτε δέ 
τ πιεςογῇ Ποπιίπί, σοπῆτεθοΥ ἃζ ἐσοὸ ΠΙῸ 
ἑὁοτᾶ ραίτο πιοὸ απ εἰ ἐπ ςοοἰίδ. Ροτγὸ ηυί. 
΄||5 πορσαιογίπ| σογαηι ποι πίθι15, περὰν 
Ὀοειπι δ ἐσοὸ ςοτᾷραίτειηςξο 6 εἰ ἰπ ςοο 
15, ἵνε δι θιτεπηπί Ππο πἸοπογίμη δα πιο 
πὶ ρΡᾶςεπι ἢ Γεσται ΠΟ επί Πτ ΓΕ ἘΠῚ 
ραςειηγίε ολάίι: παπὶποηίαε ἀΙΠίάετε ἔα 


είλιπι Ποπιίποι που 15 ραΐγειι ππππ|. ὃ ΝΗ 


ΠῚ2π| ἀπ ΠοὙ[{18 ππαίτειι {πλπ|, δέ ροπίαι δά 
πε 8 (Οςτ [Ἰπ|: δ ἰπίπιίςί Ποπηίπίϑ οι πε 
ἡ αυ{ππὸ|ἀοπηεί ς ἰρί{π|5,.(ϑ αἱ απταπετίς ρα 
ΓΟ Δ01 πἸαῖτοπι {ΠΡ τ ἤ10. ΠοΠ εἰξπὶς αἰσν 


Πι185: δέ αὐ απιαιπετίς ΗΠ πα ΗΕ] , πὶ ἀργα, 


ΠΊΕ» ΠΟΠ εἰξς ἀίσηιιβ: δί αυίπῦ αςείρίτ τὰ 
Γ(Πὶ {{π||Π|. ἃς (ξαμτις πεν εἰ πε ἀἰσπιιδ; 


'φ 


Οὐ παεπειίέ απίπιαπι {{πᾶππ|ρν ρου τταϑ εἴδ᾿ 


σ8Π| : δ σι ρογαάίάονίε αηίπιαπὶ [πλπὶ πιὰ 
οαι45 ἱπιισηίοι απ. (Οἱ τες ρίτισβ,Πγε τὸν 
οἰρίτ ; δύ σαί πις γεςίρ ες, τεοίρίτ οπι | πγί σ᾽ 


{{π|ς, Δα τεοίρίς ριορἢςιᾶ ἐπ ποηγίπο ρτον 
Ὀ Ποῖα πηείςοεπὶ ριορ Πεα ςοςίρίςι δε χαΐ 


Γοςίρίἰ{ππΠ| ἰΠ Ποπγίπο ἐι{{|͵Ππιετοοάεπηίι . 


[{ἰ αςςίρίει, Ετ αιυίςιπαμε δά δίβοπάμηι ἀο- 
ἀετίς αηἱ εχ ρα {{ΠΠ|8 Πὲ8 ρος ππ|δαϊιεν ἔτίσί, 
(κα τἄτααι ποπηίης αἰ (οἰρι 1, Δ τε ἀΐοσ υσ 
δί8. ΠΟΙ Ρεγά {115 εἰξ πιειςεοπι ΠΙΔΠῚ, 
Ει[λάϊιπιεϊ ΄ισπι ἐπειι ἰδοίῆει [οἤ!ς 
πιλπδαί ἀιο ἀςοίηι αἰ ςἰρι 5 {πἰ|ϑυρτορστεί 
{τ εἴς ΠΠΙΙΩς αὐ ἀοςεῖοι δύ ργααάίςατεε ἰῃ οἰυΐ» 
τατίδι15 {ΠΟταπ, ἰοὅπα5 διυιθιι ασιππὶ αιαν 
[ετίπ καΐσεῖε λα ΟΠ ΠΙ, ταις ἀπορι5 ἀ{ 


ΧῈ 


(τἰρυ 5 {5 ἀίχίς ΠΠ|, ΤῺ 6516 συί πεπίστις ὦ 


εξ απ αἰτόγιπη ἐχρεύίδιπιβ ς Εςτείροπάεπϑ. 
Ιεἴι5 αἰπχίς {Π|85 [τε ὃ τεπιιηςίατε ἰοαπηί εᾶ᾿ 
αυα δυ Δ τ|8 δέ υἱἀοείδ: σξοςί υἱΐππι τεςίρίατ» 
δ εἴα απ] 4π|ἰ Ἰορτοί πππἀαπίιτ, δ 
[υτα τ αἰ ίιιητ; πηουτα ἐχοίταπει, δύ ρασρε, 
τἘ5 ἰαῖτπ| αοςίρίπμπηι εαποοίῇ πιιποίμπι: δ 
Βεδίι5 εἰΐ χα 5 Ποη Πιοιίε οἤεπίι5 ρεῦ 
πις. Ἐπητίριι5 δυτεπ {{Π|55 ςοερίτ [εἰα5 ἀίςεῖς 
τ 5 4ε Ιοαππε, Οὐ͵ά εχί{{|5 Π ἀεἰοείιαι 
αὐ οὐει5 “ Ναπι αὐάίποη αιτα; οί ΑΓ 
ἃ αδῖος σοι υίά εχ 5 ατυἀογο 5 ΙΝ ηΙ 
Ποπηίποπι πιο Πδι15 τοί 5115 απιίιπὶς Ἐς 
(α αι πιο! α σείζαπτ » ἰη ἀοιπίβθι5 τεσιπι 
ἔμπης, Δταιά εχί 8 αἱάοιε Ναυη ργόρῇον 
(πὶ εἴς ἀίςο μοδ 5, δύ ἐχοο!Πεπείογξ ρτο 


7 ΡΠοῖα, 


ιθ ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 


φιτὸν . οὗτίΘ’ γαίρ δδγ στόρὶ οὗ γεγραήϊαι, 
Ὁ ἢ ἰανὼ ἐγὼ ἀφεέλλω τὸρ ἄγγελον μου πὸ πῷ 
δ᾽ σώντου σον 5 ὃς κατασκδυαίσει τίς ὁσθν σον ἴμ 
δὲ πρῶνν συν, ἢ ἀμὴρμ λέγω ὑμῖν ν οὐκ ἐγείψ 
δ᾽ γόῤτοιι ον γννῳ τοῖς γιυαικῶμ: μειζων ἐωκννου 
τὸ βαηηιςοῦ. ὁ δὲ μικρόπϑνιθ’, ᾧν τῇ δασιλάᾳ 
φὲ ὴἥουρανῶν μέζων οὖτόι ὄξίν. “ ἀξ σὲ τῶμ 
5. ἡμόρῶν ἰωρίννον “σόϊ βατῆιουῦ ἕως αὖτι» ἡ θα» 
σιλέία Τὴ» οὐρανὧν βιάζετοι, κρὰ βιαφοὰ ἀρπεζ 
ΡῈ ᾧυσιν αὐτίὼ, Ἢ ππαντδῖν γαρ οἱ περφῆται (Θ 
ε ὁ νῦμ. ἕως ἐωρώνου πρεφητδυί(αμ. κοὰ εἰ ϑὲ 
λετε σϊεξα τι 5 αὐτός ὅων ἡλίας ὃ μέλλων δὲ 
ρζ χεῶνε, ὁ ἔχων ὦτα ἀκϑύεψ,, ἀκουέτω, ἢ τίνι 
ς σὲ δμοιώσω τίιὼ γβύταν παυτίυι ; ὁμοία ὅλη στοὰ 
σίχρζοις ον ἀγορος καθυμλύοις ,» κοὰ πῶσφω 
ψοῦσι ποῖς Ἐποίροις αὐ τὴν» κοὶ λεγουσιμ πυλίσα 
μᾶν ὑμῖν, κοὰ οὐκ ὠρχκία εν ἐθρίιυκία μὲν ᾧ» 
μὲν» κοὰ οὐκ ἐκύψαδοε. ἡλές γοὺ ἑωκυνυς μήτε 
ὄυνϑίων μήτε “πίνων » κοὺ λεγουσιμγ ὅτι σϊχεμῦ 
νιον ἐχά. ἡλθῳν ὁ ὑὸς σόϊ αὐθρώπου ὄνδιων κοὰ 
“πίνων ποὶ λεγουσιμ. ἰδεὺ ἀνθρωπΘ' φωγθ 
κοὰ οἰνουτότης» τελωνῶμ ΦΖλΘ» (ἱ ἁμαρτωλῶμ; 
κοἂ εὐικοκώθῳη ἃ σοί . ἀρ σῶν τέκνων αὖ 
ρῇ τῆς «ἢ τότε πρξατο ὀνειδίζειν τὰς στύλως ὧν ἄἐς 
ε ἐγῆδοντὸ οἷς πλεκας διωάμεις αἰντόὶ . ὅτε οὗ με 
ρθ τονῦυσαμν, ἧ οὐαί σοι χοραζεμ .» οὐοὼ σοι βυδ, 
 (ἀϊσῖαν γ, ὅτι εἰ τν πτύρῳ κοὰ σισϊῶνι ἐγλϑονη» οἷς 
διυνάμει οἷο ημνομῆναε τυ ὑμῖν ) ταᾶλαε αν ων 
σπκκῶ οὶ, ασοσδῷ μετονόυσαμ. πλίω λέ 
ὑμῖν » τύρῳ κοὰ σισϊωνι οἰνεινότόδον ἔξαι οὖ 
ἡμέδιᾳ κοίσωως Ὗ: ὑμῖν. κοι σὺ [ωκυτδρναοὺμ, 
ἐς ἡ ἕως σόν οὐρανοῦ ἁψωϑθέᾶσα , ἕως ᾷσνυ κατα, 
διξαδϑάσῃ» ὅτε εἰ ἐμ (δόμοις ἐηγλύοντο οἷς σ'υ) 
νάμεις οἷα γηνύμῆναε ἐν σοὶ, ἔμειναν οὖν μὲγει τὸ 
σἠμόδον . πλίωὐ λίγω ὑμῖν 5 ὅτι γᾷ σοδίμων 
[ ενεκτότόνον ἧςας ἐν ἡμόνᾳ ἰκοίσεως, ἢ Οἱ, Π 
ἔκειψῷ 
ὀβομολογοῦμας σον -σάτόρ ἰώφιε “τό οὐρανοῦ 
πο; χῆς γῆξδ γ ὅτε ἀπέεκρυψας ταῦτα ἃ σο 
Φϑυ . κοὰὶ συωςτῶμ γ κοῦ ἀπεκάλυψας αὐτὰ 
νη πίοιρ. γος ὃ πσατὴρ, ὅτι οὕτως ἐγγύξρ δ» 
οι δυκία ἱμπθοδδον σὺν. ἥ πυᾶντὰ μοι πσαρι 
γ δῦϑῳ ν᾿ πὶ πτατρύς μου, ἦ κοὰ οὐσϊὰς ἐ) 
φιξ᾽ σπιγινῶσκει Ἂν ἡσδν, εἰ μὴ ὃ πσχτῆρ 5 οὐσὲ Ὃν 
γν ᾿τατόδα τὶς ἀδιγινώσκει » εἰ μὴ ὃ ὑδρ » πρὸ ὦ 
ΘΙ ἐαν βούλυται ὃ ἧδε ἀρκαλύψαι. οσἱδῦτε 
γ πρὸς μὲ τοαυντοϊν οἱ κύπιδντ δι γ κοὰ πσεφορίισν 
υϑοι, γὼ ἀναποσω ὑμᾷᾶς. αατε σὸν ζυγόω 
μου ἑῷ ὑμᾶς» κρὰ μάξωτε ἀπὶ ἐμοῦ ὅτε πριζός 
εἰμι» κρὰ ταπεινὸς τῇ ἰυαρδίᾳ, κοὶ εὑρήσετε ανὰ 
παυσιμ “παῖς ψυχαὶς ὑμῶν. ὃ γοὶρ ζυ γός μου χρυ» 
φὰρ» κρὰ τὸ φορτίομ μὸν ἐλαφρόμ ὅθι. 
ἐμἐκένῳ 


"Δ 


ἱερῷ ἀρφκριϑεῖίς ὁ ἰπσοῦς ; ἐἰσγῃν.. 


ἘΨΑΝΟΘΟΈΕΈΚΙΥΝΝ 


ὈΠεία, ΕΠῚς εἰ εηίπὶ ἄς ]ιο {ςτίρτι εἶ, τω 
ΓΕ ασὸ ΠΟ πὔοίιϊιπι πιειιπὶ αητς ἰαείειτ τιν 
ΔΠ1» ΠΕΪ ΡΓΟΡΡΑΓΑΓΙΠ15 εἰξ υπ{2Π| ΓΖ δητς τε, 
Ἄπιεη ἀΐςο πο ί5. πη Ἔχοστιβ ππίτ ποῦ το 8 
4 παίς ἄτι ὃ πη] τίθι15 πιαίου Ιοππης αν, 
Ρτίτα, Αὐγδπηξ ἐς υπιίποτ εἰξίπτεσηο ςοῦν 
ἰοταπι» πηαίου Π|0 εἰς, Ροσγὸ ἃ ἀίεθι15 ΟΠ 8 
βαρέα τῷ δα πιης αἰςπι, τεσηιπι ςοεΐον 
ΓΠΠῚ {π|Π1| ρατίτιτ, ὃζ υἱο ἐπεί γταρίπης {ΠΠππ4|. 
ἵΝδπὶ ΟπΊπΠ65 ρτορβεία, δύ ἰρίᾳ Ιεχ,ἴιε 
Ἰοαππεηι ριορπειδιιοσιης. ΕΠ αὐτί γεςίν 
Ρεΐο, ἰρίε εἰξ εἴα 5 {ΠπΏ 1} πσηζαγι5 ἐταῦν 
(ὐὐἱ Ποῦ αυτε5 δά διιἀίεπα πιν αι ΐαῖ, Βεά 
σα ΠΗ παρὸ σεπεγαιίοποπι ἤδης ς΄ 5 Πι|85 
εἰξ ριιετί8) αι (ςἀεηςίη ἰοτί5ν δζ δοςαπιαης 
(οὐδ! θι15 {πί5γας ἀἰςῦτ, ΤΊ ΊΒία σεοϊπίπηβ υο 
(5 δύ ποηῃ {αἰτα 5. ποι δτίαᾳ σεςπίπγι5 τὸν 
δί5. δέ ποΡίδηχί ἢ Ὑ επί εηίη] Ιοἥπος πες 
οσὔδπβ πες Βίσ6Π5. δ. αἰππι, ὨΠροπιοπίιητι Πα» 
δεῖ. Ν᾿ εαίτ ΠΙΐα5 Ποπιίηΐβ εθης ἃς δι588; δζ 
ἀϊςυπο θη Ποπηίπει ςοπηεαάοηῦ δ υἰπέρον 
[ΟΥ̓ ΠΊΕ] ἰσα ἰδ διπίοιμπι ἃς ροςσοατουίθι8ὲ 
δέ ἑαυ πςαῖα οἰ ἀρίοητία ἃ Π]η5 Πιΐ5. Ταπς 
ζοερίς χρύόργατε οἰἐτατθι15,(π συ δι ς ἀἑ 
τε [πογϑης ΒΡ] ασίπηρε υὐγίατος ἱρΠβοιοῦ τε 
Ιεγπὶ ο85 ποη Ροσηϊζι οι Ν᾿ αετίδί ΟΠ οτα, 
Ζίῃν ἰδὲ Βει αἰ 44η. συοηίαπι ἢ ἱπαθς 
Γγτίαις Βίἀοηίβ χῶς πη δηειγτατεβ αιιοὲ 
ἑαϊο (ππτ ίη πο 85; ΟἹ ἐπ ἰη ίαςςο δζ εἴποτε 
(ςοἸειιμπι που Π Ροσηίτοητίᾷ εσί ἤδη Ατίᾶν 
πε αίςο πο 5.1 γιὸ εἰ Βίἀοηί το εγα δ {15 
εγίτ πὶ αἰεί ϊς αιιᾶπι πο ί8. ὅζτα αρεῦ 
ΠΔΙΠῚ ἥδ 65 χε αὐ σοί ιππι ἐχϑϊτατα, α΄ 
αι δά ἱπίεσοϑ 4ειγα που 5. οηίλπι ἢ πη 80, 
αοηηί5 φἀίτο Πδπευΐττιεεβ σις οε ἀἰτς πε 
ἰη τε Δ ΠΠ πε ιῳ αὐ Ποαίεγπ ἀίεαι. 
γα ηταπ ἀίςο 1018. σιοα Βοάοπηίβ τοἰεγα, 
δή 18 ετίτίῃ ἀΐε πα ςἤναιδπι εἰ έ [ἢ {Π| 0 τετι 
Ροιεγείροπαεῃϑβ [εἰ15 ἀἰχίτ, (Ἰτατίλβ ασὸ τί 
[δὲ ραίεγ ἀοπηίπε σοοἱί δύ τοῦτ σα αοίςοι 
“ετγί5 πος ἃ ἀρίεπείδιι δύ ρυυἀεηείδι5οδίτε 
Ε]Αγί5 τὰ Ραγα 1 5. ετῖς ραίεῖν ἔς ἔτ Οης 
ΠΟΙαπίαβ αριιάτε, (Ληγηΐα ΠΉ}| γα τα {πε 
ἢ ραίτε πιο ἄζησεπιο πουίς ΠΙ ἐν ηἰΠ Ράτους 
Ὠσαμπερδίζεηι αι] π]8π| Ποιιίτ, ΠῚ ΠΙΙΙ5. δ ζ 
σσυπηιϊο ποϊιογίς ΗΠ 15 γοτοίατο, Ἂ) εαίτς 
Δ Π16 ΟΠΊΠ65 Πιιί ἰαἰσοτατίς δζ οποία οἰ 5, 
δί ρὸ τοίου !αδο υο5. ΤΠ τς ἱποῦ πλοιιη 
(προ υ08» δύ ἀἰτίτς ἃ πο, ]Ο α ἐηίτἰ5 Ππ|,8ζ 
Πυηλ 5 ςοτάς, δέ ἱπιυιεπίειί5 τοις δηΐν 
ΓΠΔΡΙΙ5 τεἰετίβ., Ππσιιπὶ σπίπι ππείησι ςοπ» 
πιοάιιπι εἰδ, δ οηι "5 πισοιη ἰσιῖς εἶδε 
ἴη 0 οιὰ τὼς αὐτὸν ἀπολεσῶσιψ. ὁ σὲ ἰψσοῦς “ρα 


οι νύματι αὐτό ἐϑνν ἐληποῦσιψ. σότε 7 
ς σίιυεγόν αυτῷ σ᾽ χεμονιζομῆν Ὁ" τυφλὺς παὶ ων 


κι πόδι ἔγραὺ ἐχονῦς τίὼ χέραι κθ πόδι ἢ σἱχεμονιζομοίς κωφὰ ὦ τυφλεῦ, 


ΚΑΤᾺ ΜΑΎΘΑΙΟΝ 


ρισῖ ἕ- οὖ ἐκένῳ Ὅε᾽ καιρῷ» ἐπορσιιόῳ ὁ ἰκισοῦς ποῖός 
6 σάξξασι σὰ τῶμ ασορίμων . οἱ “ὃ μαϑυτοὶ αὖ 


χόϊ 5» ἐπείνασαψ γ κοὰ Ἡρξαντο πίλειμ ταὐἰγυαςν 
κοὶ ὄϊπθίειν, οἱ σἐ φασισοῖοι ἰσὰνπόυ' εἰστὸν τὰν 
Ὅ, ἰδοὺ οἱ μαϑιυτοιί σου ποιοῦσιν » ὃ οὐκ εξεσε 


᾿" ῇ Ἀ" Π -- Ψ 
ρος ποιᾶν ᾧν σαθξάτῳ. ὃ σὲ εἶπον αἰντοῖ, " οὐκ 
ε ἴγνεγνωτε γ τὶ ἐποίψσον σ᾽ αθισῖγ ὅτε ἐπείνασον 


αὐτὸς ποὰ οἱ μετ΄ αὐτόν : ποσῶς εἰὐσήλέφν εἰς ὃν 
οἰκου πὸ ϑεοῦ. κοὶι ποὺς αὔϑύς σῆς πῶϑεσεως 
ἐφαγὴν . οὖς οὐκ ἐξὸν [μῦ αἰϊορ φαγῶν . οὖ σὲ 
»οἷς με αἰντόϊ γ εἰμὴ Ἰοῖρ ἱδρδῦσι μόνοις, ἢ οὐκ 
οαὐεέγνωτα ὦν Ὅρ᾽ νόμῳ . ὅτι τοῖς σάδδασιμ οἱ 
ἱδρες τὺ Ὅο! ἱδρῷ τὸ σξδατὸν βεξνλῶσι » κοῦ 
οἰναίτιοί σιν : λέγω σὲ ὑμῖν 7 ὅτι πτόϊ ἰόδον 
μέζων ὄὴν ὧσξε.. ἐἰ δὲ ἐγνώκετε γ, πὶ ὄξιν Ἐλε» 
Θ- θέλω ν κοὰ οὖ ϑυσίαν , οὐκ οὖν κατε δικάσω 
γὸ τοὺς ἀναιτίους, , ἰύρι . γὰρ ὄδι κοὶ τὶ 
σαξξαίχου ὁ Διὸς “τόν οἷν θρώστου » κρὰ μεταθας 
ἐκέάθῳν ἥἡλόρν εἰς τὼ σιωκγωγίω αὐχῶν. 


ριξ' ἢ κρὰ ἰδυὺ ἀνθρωπίθ" ἰώ » τἰὸ χώρα ἔχων ἕω 
Θ ρον « κοὶ ἐππρώπισαν αὐτὸν λεγοντόῖϊν, εἰ εἶξε 


ς; τοῖς σάββασιν ϑόραπόύειν ; ἵνα ἱκατηγορη 
σωσιμ αὐτόὶ . ὃ δὲ ἀπτον αὐτοῖς, τὶς ἔξαε ἔ Ε ὑ, 
μῶν ἀνθρωπίθ» » ὃς ἕξει προδατομ ον ν Κοὶὰ ἐν 
ἐμπίσε ὧδ τοῖς σάββασιν εἰς βούαυομ γ), οὐ 

ὶ ἱρατάσει αὐτὸ καὶ ἐγόβεϊ : πόσῳ ουὖ σίχφε 
ῥει ἀνθρωπθ’ πῶβάτον . ὥςς ἔξισι "Ἐΐς σαθν 
ἔχοι καλῶς τοοιᾶν . πότε λέγω οἱ αὐθρώπῳ. 
ἔκτεινον τὼ χᾶρά σον. κοὶς ἐξέτεινε » κοῦ ἅπε 


οι κατεσάύν ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλῃ ἴ οἱ δὲ φαρισαῖοι 
οἵ ἐξελθοντόϊν συμβούλιον ἔλαθον ἐκὲ αὐτῷ» ὃ 


; ανεχώρυσῳν ἐκθόρν Ξ κρὰ ἠκολούῤγ(ἀν αὖ : ὕ 
χλοι πολλοὶ» κοὰ εὐόράπόυσῳν αὐτῆ τοονταον 
κοὰ ἐπετίμῃσον αὐτοῖς. ἵνα μὴ φανόρὸν αὐτὸν 
“τοιμισῶσινν ὅγτως πληρωθῇ τὸ ῥηϑῳὶ οἱ ἡ(χιου 
“τοφήτου λέγοντί. ἰδϑὺ ὃ στὰς μου ὃν ἡρε 
πισαν ὃ ἀγαπτηυύς μου εἰς ὃν ὄυσύκησῳν ἡ Ε 
μου. θισω -ὸ τυῦμα μου ἐπ’ ἀνὴὸν » Κοὰ ἱμρῖ 
σιμ τοῖς ἰὐνόνγιμ ἀπαγγελέ.. οὐκ ἐθίσει.» ονσῖε 
ἐξραυγάσει" οὐσὲ ἀκούσει σις ον πο “πλατάσιο 
σίὼ φωνίω αὐτόν. κάλαμομ στωτετριμμῆύομ καὶ 
κατεάξε . κοὰ λίνον τυφομῆνου οὖ σθεσει »Σ ἕως 
εἷν ἐκθζλλα εἰς νῖκίΘ τί ρίσιμ., κοὶ ον Ὅρϊ ἐσ 

Ἔ Ϊ“όγε πτῷ 


φὸς » ποὰ ἐβάπόυσον αὐῶδν., ὥς πε στὸν τὺ 


ρκ φλὸμ κοὰ κωφὸν κοὰ λαλέν κοὰ βλέπων, ἡ Ο' 


ζ ἐξιστέν το πῦαντ αὶ οἱ ὕχλθ!: κοὶς Ἐλεγομ . μή τι οὗ 


γῥκᾷ σός ὕξιν ὃ γος διαβισῖ; οἱ δὲ φαρισοῶοι ἀκού 
6 ἄντιες εἰπομ. οὗ Ὡς οὐκ ἐκξαλλά πὰ σϊαιμόνια, εἰ 
μὴ ᾧ ῳ βειλζευυλ αὔχοντι τῶμ σϊχεμονίωψ. 


εἰσϊὼς 


-- 


ΚΙ 


κθ 


ΒΕΟΥΝΟΥΜ ΜΑΤΥΤΤΗΛΕνΜ 

[η {ΠΟ τεπιροτε δας [εἴτι (ΡΒ λτίβ ρει τς 
σεῖοϑ5. Ε)έ(ςρυΠ πστο {Π|π|5 εἰισίεθαπί, ὃ τοῦ 
Ρειππ ΠΕ ΄εγε ἔρίςα5. δύ ςκοπιέάεζε, Ἀτρἤασ 
γἰ(ρί ααιαι αὐ ίΠδπε ἀΐπκογαπε ΠΠΐ Εςες αἐζ 
(ςἰριυέ εαἱ ἐπείαπτε, σοί Πποη Ιἰσου σεις ἐπ 
(Δ θαῖο. ΠΙς αοτὸ ἀἰχίς εἰ5, ΝΟ περί αι 
[εςοτίς [Αι 4. σαιπι εἰιτίγες ἱρίς ὃζ ἤἥ ηὐἶὴ 
εὐδῃΐ σιιπι {Π 0 τ ϑοπιοάο ἱποτεῆιι" πε πῃ 
ἀπ π| ας, δέ ρᾶπεβ ρτοροίε οί εοιῖ, 
1105 ἰρίϊ ποη ᾿ίσεραῖ εἄεσε: πεηι ἥβ σαί 
οἰ1π| {Π|0 ἐγαηΐν ηἰ{ἰ ςογοτίθι15 [Ο]115. Ατπι 
Ποη]εο [ἐ5 ἐπ ίεσε, σιιοῦ (ΡΒ ατίς ἰᾷςεγάον 
[65 {ΠτεπΊρίο (αἰ θαίιπι ριορ παπδης, δ ετίσ 
πγίης παςαηί: [έςο αὐίεπι πο ί5» ΠΟ ἴση» 
Ρίο πιαίου εἰξ πος πῃ ἴΙοςο. Οὐοά [ἢ (οἱγειίς 
αι ({ ΝΕ δείςοτἀίλιν τοῖο ὃ ποπίβει» 
οἰιπιτι, Πρ] ατᾶπὶςσπ ΠΑ Ποι5 πη ΟΠΓΕ5. 
Γναπὶ ἀοπιηίπιι5 εἰς δέ ΒΡ ατί ΠΙ͂5 Ποπηίηίδ. 
Δερεόσίεπίι {Π|πῸν επίεέη ἰγπασοσαηι {1 
ΙοΥατπι; δέ ἐστε ΠΟπΊΟ ογα παπᾶ ΠασδΠ5 τίν 
([π|,δί ἰητειτοσα απ Ππὶ ἀἰςοηίε5. 1 ὲ]ςέτ 
πε Ρ ατίβ οὐγασεῖταςςυτεπεςαπι, ἄτι» 
ἴε αἰχίς εἰ55 (ϑιιία ογίτεχ ποδίβ ποπιου χυί πα 
εδίζ ΟΕ ΠῚ παι], δ [164 ἱποίαετίς ἈΡΡατίς 
ἰη Τοιεδι, ΠΟΠΠΕ ΡΡυεπεπάει ἐδπΠ| δζ ετί 
φεῦ ς΄ Δ λπο ἱσίτιν ργααπιίου εἰς ποπιο 
οὐμορ ἔἰςεῖ σίτιν (δ Ρατίς δεπεῆείο αἰῆςοσε, 
ἽἼυης ας Ποπιίπί, Εχίσπάς ΠΊΑΠΙΙΠῚ {{14Π|, 
Ετ(5 ὀχιεπάίίας γε ίτιτα εἰ απίΐατί ἤςυς αἱ, 
τοτα, Ῥουτο ρῥΠατί(βοί ἐστεῆϊ, σερεπιπί ςοηίν 
{π||| 4 ΠΟ 15 Ει1Π|7 ΠΟ ΊΟ ἦὁ ΠΠππ|ὶ ρεγάεν 
τοηζ, Ατ[ο5 υδέποιί οι εςεΠὶς ΠΠη ἴδοι 
{ξε {ππτ οτπ| τσΐδο ΠΊΕΪ το δέ (χπαιξεοϑ ο- 
τηΠ68; δέ ἰητειΠιίΠατι8 ε[ἢ {{Π|5)πῸ (δ ἰαςοτεηῖ 
τηδηίοἰξι1π|» πο σρ]εγείιν σιοά ἀϊιιη ἐν 
ταῖ ρει ΕἸεἰδίαιη ριο ρει, αι αἰτ, Εςος ΕἸ, 
{15 ΠΕ115 ΠῈ16Π| εἰσί, ἀΠο(ἶι15 ΠΊς 15, ἑη συο ἢ 
υύθεπε σοιηρἰ δου ηΐπηα πη: ΡΟΠδπι ἤρ τέ 
{{ππ| ΠΊΕΙ ΠῚ {Πρ ου {ΠΠπππ|.8ζ ἱα Δ ἰοίαπι σδείδιια 
ἀππαποία δίς; Ποπ ςοηίεπάείς, πεησε οἰαπια, 
δίύ, περ δι ίο αυίπιαπὶίΠ Ρ]ατείβ ποςεπι 
εἰ5:αταΠαάίποι ςοΠΊηΠγίπιυιίαπι ποπ ςοηξία 
σείγϑε Ππιιπι {ππτίσᾶϑ πΠοη οχτίπσπεῖν ἄοπος 
εἡςίατ φα υἱόϊοτίαπι τα ςίετ ; δύ ἰπ ποηχίηε 
{Π||5 σοηῖο5 ἰρεγαῦαπιε, Τυποιλάαάποϊμ εἰς 
Δα εἰἰπὶ αἰ ἀφ πηοηΐο ἀσίτα ματι σας ἃ6 
ΠΊ.1ι155 δύ ἀπαιιίε {Ππ||11. ἱτα οῦ οβεςα15 ἃς πη 
{158 δί Ιοχιογείαγ δέ ςείπογεῖ. Ετ ορἤπριεν 
ΓΠΠῚ ΟΠ Π65 τυ γ 5. αίσεθαπις. Ναυη ἢίς οἵ 
{||6 ΠΙ 5 Γγαυί ς Δερπαιί(ί συπὴ αὐτά τίν 
(εξ; ἀίσε απ ΗΠ ίσ ποη εἥςίς ἀςεποηία, εἰ 
ριφἰο ΒεοΙΖοθυ ρτίποίρίβ ἀξπηοηίοτιιπι, 

Ὁ 3. [εἰμ 


17 


ΙΕ 
18 
ΡΚΘῪ ἐυϊὼς δὲ ὁ ἰισοῦς τὰς ψυθυμήσεις αὐ πῶψοπτον αὖ 


ἐγ πϑὸν ΤῊ αἰϑαλγν σιμέῖον, 
ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΊΟΝ 


--- ΠΩ Ἷ ἐ τι [. τι ᾿, 
ξ᾽ γοῖς, τὸ σα βασιλείᾳ μεριδϑῶσια ἰμκαθ᾽ ερυ ΤῊ Φ. ὅβ8.7 


ἱονται. μοιι τοίστε στόλιξ, Ἀοἰκία μεριϑεῖσα κα Ξ 

δ... ΓΟ ᾿ ἢ Ξπ ᾿ 

ξιῶι Τῆῖς, οὔ ττιθήσοται, κοὶ εἰ ὃ σατανρ πὸμ στὰ 
ἕ ἉἈ ! ἢ καὶ 1 Ἵ ᾿ β- τε 

νιν ἐπβάλλερ ξῷ ἕχυτομ ἐμεοίϑῳ. τοῦς ουΐν στὰ 

Γι ἡ Γ Ρ 3 ᾿ 3 5 : 

ϑησυται ἡ βασιλεια αὐπόϊι; κοὶ εἰ ἐγὼ τν βεελζ) 

ξουλ ἐκξάλλω τὰ σἹαιμόνια,, οἱ ἡοἱ ὑμῶν τὴν τίνι 


ἐκβάλλουσιν ; σὰ ὧδρ αὐτοὶ ὑμῶμ ἔσονται ἰιοιν 


τιτί. εἰ Φξ ἐγὼ ον τνδύματι θεοῦ ἐκβαίλλω τὰ 
σϊχιμόνια , αὐὰ ἐφϑασοφν ἐφ ὑμᾶς ἡ βασιλεία Ἔ 
θεοῦ. ἢ ποῶς διμωυω τοί τις εἰσελϑὲν εἰς τὺ οἰκί 
αν Τῷ ἐοιυροῦ γ κοὺὶ πὰς σκόύφ αὐτὶ οἠαρστάσαι, 
ἔχν μὴ πρῶτομ δήσῃ αὺρ ἰονυρὸμ» κορὰ πότε τίὼ 
οἰκίαν αὐτό! ο]χρυτάσει "ὁ μη ὧμ μετ Ἐμοῦ κατ᾿ 
ἐμοῦ ὅξιμ. κοὰ ὁ μὴ σιωάγων μετ᾽ ἐμοῦ, σηρρπί 


ρα» 4. ἢ οἿὰ ὧΐρ λέγω ὑμῖν. τοάσα ἁμαρτία ποῖ 


δ᾽ βλασφημία ἀφεθασυται ποῖς οἷν θρώστοιφ , ἡ σὲ 


εἰ Ἵ Ὗ Π 
πὸ πνδύμωτίο βλασφυμίοε . οὐκ ἀφιϑῆσεταε 
τ ᾿ς τον ἃ ὧν Γ ἘΞ ΕΝῚ 
“οἷς αὐθρώττοις « ποῖ ὃς αν ὅπῃ ἀρὰς [κατὰ τό 
δ: νὰ - ᾿ εν ; " ΕἸ , "ἢ 
ἕοῦ πὸ ὐὐθρώπου , ἀφείμσεται αὐΐρρῖ, ὃς σ᾽ ον 
εἶπτι κατὰ πόϊ πονδύμωτιδ. τῷ ἁνίον 5» οὐκ ἄφε 
ϑήσετοιι εὐ τῶν στε, οὐ πούῳ ἴθι) ἀκῶνι οὔτε ον 


ρκχοῖ 1.2} μελλόντι . Ἐ σποιδίωτε σὸ δ'ςναῆοον καλὸν, 
ἑ 


κοῖς ΤῸμ ἐκρπὺμ αὐταὶ ἰκαλομ.Ν στοιήστατε “τὸ δον 
οῇρουν ἔχπῶν » ΚΟ “Του {αρττὸν εὐ Τόϊ (ἀπρῦν. ἐκ 
γαῖ τὸν ἀχρυτοῦ τὸ δ νεῦρον γινώσκεται, γλυνα 
ματα ἐχιοϊνῶμ» ποῦς διυα δε ἀγαθὰ λαλέιν πτὸν 
νηροὶ ὄντ ϊν ; ἐκ γοὸρ “Ἔ πόδιοσδύματί» τῆς ἔμ» 


ρκὲ δίας ο τόμα λαλεῖ. ἢ ὃ ἀγαϑὸὲς ἄνθρωπθ- ἐκ ἢ 


ε ἀγαθοῦ ὑκ(χυροῦ τῆς ἐαρδίας ἐκθάλι4 τὰ ἀγα 


θα, κοὶ ὁ σπτονηρὸς οἷν ὕρωττ δ)" ἐκ τόν ντονψροῦ ἐψίωυ 


ς τς μ'- “ἢ ! : . δ τα 'βῳ 
ρκξ ροῦν, ἐκέαλλά πιυνορα, ἢ λέγω σὲ ὑμῖν ὅτι τσ αὖ ῥῆ» 


ΕΒ. ἤτοι ἍΤΕ ᾿ἄνθαω ν ὅν σα 
ε μα ἀργοῦν ταν λα λησθσῃμ οι ἀνῦρωτΊοι, τορ οωσου 


Ἀ, 


σι πόδι αὖ τό Λογομ,ε ἡμόδᾳ ἐοίσεως, ἐκ 79 χῶμ 
Ρ ἔ '-". " ΓΑΤΑ ᾿ 
λυγὼμ σου δικοιωθησμ,κοὶὶ Ὁκ ΤἘΨν λογὸν συ υασα 


ἘΨΑΝΟΘΈΚΙΝΜΝ 


Ἰε[8 αὐπεπΊ αυππὶ [τίγος ςοσί(αὐίοηεϑ ἡ, 
τὰπι αἀἰχίς ΠΠ|5. Οπηηδ τερηιιπι ἀἰαί μι α ἃ» 
πεγίι8 (εἰς ἀεἰΟΙατατγος οπιηίβ οεἰυίτας αὐτο 
ΓΉ115 αἰ ἃ Το 15 εἰρίᾳπι ποη Παίς Ειῆ 
[λτδηλ5 (Διά πατη εἤςίτποΥ [5 ἐεἰρίαπι αἰ 
υ5 εἶξ. Ὁ οιποίο ρίτιγ Παδίτγεσπιην {ΠῚ 
ι.8 (ΕΓ ορο ρα ίο Βεεῖξεθι! εἥςίο ἀπ 
πτοηία. Π]Π πε γί σι15 ργω 40 εἤ οί το 
Ρίετγοι ἰρ[Ππαίςαθιης ἀε ποδίβ, Οοά Πίρε 
τίτα ἀεἰ ἐροὸ εἥςίο ἀεπιοπία; εὐσὸ ροπιςοηίς 
δα ποβτορπιπι εἰ, Α]ο΄αΐ σιοσιοάο μὸν» 
τοῖ᾿ ἰίας ἱπέγατε ἀοπηιτηι ροτεητί5»8ζ υαίᾳ 
{ΠΠ1||8 αἰγίρεγε, π Πρ αίτ5 αἰ πχοσίς ροτδηΓΕΠῚ, 
δέ της ἀοπηπι {Π{π|5 αἰγίρίες “ Οὐΐποη οἵξ 
ΠΙΕΟΙΠΊ, Δ ΤΕΥ {ΠῚ πὲ εἰ: δ χυΐποη ςὄρτεν 
σαῦ πησσιπηνΐραισίε, Ργορτοίοα αἀΐσο ποίς, 
ΟΟπιπε ρεςορίιπι δύ ςοηιε γειηίτοτατ μον 
πηἰπίρι155 αἴ ςοπυί ἐπ (ρ τίτιπι ποῃ γϑηγίεν 
τοῖαγ Ποπγίπίρι!5, Ετ σιυίσιπημε ἀἰχογίγιτειν» 
δυππ δαιιεγίις ΠΙίπὶ Ποιιίηΐδ8, γοπηίττοίον {1 
{4 (Δυ αὐιεηι αἰ χοτίςἀιτου 5 (ρἰτίτηηγίβην 
ἰαπηνΠοη τοι τοίαγ οἱ περ ἔπ ρτείδηεί δοι 
ἷο πο ἰπ ἔμευτο, ἅτις ἔλοίτο αι δουξ Βοπαπι, 
δ {πυζυιι οἰι18 Βοπιτηι : αἰ ἔβοίτο αὐδοσεπι 
υἱοοίαιη, ὃ. ἔτιχόζιιηι {Π|π|5 αὐτοί. ΝἈπι ὃ 
ἰγασῖα ἀγρὸν ἀρποίσίταν, Ῥγορεηίες αΐρετα, 
ταπι αΟπτοῦο Ροτοί 8 θοπα σαι πη ἢ 
τίβ πα] ἐς Θίχαϊάοπι οχ αδιιηἀδητεία ςουά 8 ος 
Ιοαυΐίταγ, ΒΟπα5 Ποπῖο ὃ Ροπο τπείδατο τοῦ 
415. ἐχργοπηίς Βοπαι δ πταίει ΠΟΠΊΟ οχ πτὰν 
ἴο ἐπείλιτο ἀερτγοπιίτεπαϊα, 8.4 ἀἄΐςο υοθίρ, 
συσα ἀς σιοσυπο τεῦθο οςίοίο, ιο Ιοςιι 
εἰ ἐπετίπε Ποηγίπ65, γε α τισί πτωτ γατίοποπι 
ἰη αἰς ἰυἰςή ΝΑΙ οχ αἰ 5 τίς ἰαΠΙςαδο, 
γίβοδζ εχ αἰ δ το οσἀοπηπαβετίς. Τιης ἔῃ» 


ρκύ δικωῦδασε, ἢ πότε ὡπεκοίθυ σιν χινσῖν ἢ γαμ τειιοθαπειιητειιπι 41 ὃ (τυ δίβ ας ΡΠ 
ε ματίωμ κοὰ φαρισάξωμ λεγοντ δῖ». δισίασκὰ κὶ τί[ἰ8 αἰσεηῖεβ, Ῥγαςορτου ΠΟ] μππι18 εχ το 
ῥκῦ λεγϑελομδν ἀπο ον σημεῖον ἰσϊῶν. Ἢ ὁ δὲ ἄκκο)Ώ σπδυάοις, ΔιΠίετεῇ ρΡοπαδῃϑβ αἰκίς 5. 1ς 
: 


θεῖς, εἰπτῷὼν αὐτοῖς, γλνεοὶ πονηροὶ κοὰ μοιχριλὲδ» σι) 
μειομ ἁδιζυτεῖ, κι σημεῖον ον οδθωσωτοι αὐτῇ εἰ 
μὲν πὸ σῃμεῖον ἰωνιξ "τό! “ποφητον. ὥσπτορ γα ἰμὴ 
ἐωνᾶς τ") πῇ κοιλία τῇῷὸ ἰδιπτους πρᾶς ἡμόλας κοὶ 
τρεῖς νύκτας, οὕτως ἐξαεό ὑὸς τὸ οἷν θρώπου οὐ 
πῇ ὑαρδίᾳ χῆς νδο, τρεῖς μόδας ΕἾ Τρεῖς νύκχιχο. 
ἐδν εὔϑσῖν" νινδυντοι οἰναςτποντοιὲν σῇ ἰοίσει μετὰ 
πῆρ ηλυτῶς τούτη» κοὶ κι πτακρινοῦσιμ αὐτίὼ, ὅτε 
μετονορίαν εἰς πὸ πρυγμα ἰωνᾷ ε κοὶ ἰδοὺ πλεομ 
ἑωνεὶ ὡδὲ, δασίλιοσα νότου ἐγάλθασυτοίι τὖν τῇ κοί 
σάφμιτὸ φὶ γονοῶς ταῦ της, κρὰ κατακοινεῖ αὐτίὼ; 
ὅγε πλϑον τὰκ δἥνἪφπόραάτων τὴς γῆς ἀκοῦσαε πίω 


ρκθ σοφίαν σολομῶντί». κοὺ ἰδοὺ πλᾶον ΘλομῶντΘ» 
ε ὥσδεν ἢ ὁτ' οὖν δὲ τὸ ἀκάϑαρτου τονδύμα ὄξελ 


’ 
ὄψῳ 


ΠΕΙΆΓΟ Ρύδα δύ δά μτεγα Πσπῦ αιϊατίτ ἢ 
σπαπ πο ἀαθίειν ΠΠῚ,ἐΠ| Π᾿σπιιη Ιοης ρτὸ 
Ρδεῖρε, (Διιειπδπιοάϊιπι οπίμι Πι ΠΟ Π85 ἱπ 
ποητίς σε εεϊδι15 ἀίεθι15 ας ττίθιι5 ποέβιις, 
({ς ετίς ΠΙ 615 Ποῖς ἐπ σογάς τοτο τί. ἀίεθι5 
δέ ταίρι ποθι, Ψ ΝΙπίσίις Πισσεηιίη 
ἰχαίςίο οσἰπὶ σεπειαστίοπε πᾶς, δύ τοπαοπηης 
θυπτε δι!» αοἀ ἰρί τεΠριιεγίηι δ ργαάίοα, 
τἰοπεπι ]οης, ἕτοςςε Ρ]118 ἢ Ιοπαᾶς εἴ Ποςῖο 
σου ἐσίπα ΑυΠτί Πισσοῖίῃ πα οίο ς σοης; 
γατίοπε Πὰς» δ οσἀςπηπδ θές οαπΠΊ, Πα πεπς 
τίτ ἃ Ππίβι15 τοῦτα, δα δι επάπαρίοπείᾷ 80 
ἰοπιοη 5. Ετεοςε ρΙι15 ᾧ Βοϊοπιοη εἰξ ἱπ ἕος 
ἰοςοι(Φυυπὶ αὐτο ἐπιπηη 15 ἐρέτίτι}5 ἐχίς 

εἰς 

ΚΑΤᾺ ΜΑΎΘΑΙΟΝ 

ϑὴ ἀπὸ τὸ εἰὐϑρώτπον, δόλχετοι δ} ανύσηοων πὸ, 
σῶμ ζω πουῦν οἷνωπαυσιμ υ κοὶ οὐκ εὐθίσκει . πότῳ 
λέγειν ἀδιορύψω εἰς στὸν οἴκον μὸν ὅϑον ὄξῆλϑομ, 
κοὐ ἐλθὼν εὐοίσκει σχολαϊζοντα .γ σδσαρωμθ ον 
κοὶ κεκοσμημῆύομν . πότε πτορσιίῳ τοῖς ποῖ; στάρι) 
λαμβάνει μεϑ᾽ ἑαυχόι ἑπτὼ Ἑτόρα τονδύματα 
Ι “πονηρότόνα ἕκυ Τόϊ , κοὶὰ εἰσελϑόντα κα Τοικεὶ ἐκεῖν 
κοὰ γίνετοζι σὸς ἐσχατιξ τό αὐθρώστου ἔκθνου» 
χάρονα τῶμ πρώτωμ 5γ οὕ τως ἔσαε κρὰ τῇ γῆνεῖς 
6λ χουχα ἡ} στονηρῖξ, Ἃ ἐχλ δὲ αἰν τόν λαλοιῶτ 
σοῖς ὄχλοιο, ἰδυὺ ἡ μυτὴρ, ποὰ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῇ εἶσ 
φηκεισιαν Ἐξω 9 (π τουῦτ δῖν αἰϊϑοῖ λαλήσει, φτὲ σῖς 
σις αὐορῖ, ἰδοὺ ἡ μυτῆρ σου πολι οἱ ἀδελφοί σον» Ἐ 
ξω ἕκάκασιν, ζυ τουτὰς σοι λαλῆσαι, ὁ δὲ αποκοὶδ 
ϑέο ἕισγον ζρὶ εἰ τον 1] οὐ θο, Ζῖς ὅλην» ἡ μυτὴρ μῦυ. 
κοὶϊ χινοῖν εἰσὶμ οἱ ἀσελφοι μου; οὶ ἐκτανας τίὰ 
χῶρᾳ αὑτοῦ ὡδὶ εἶσ μαϑυτὰς αὑτῇ, εἰστῷν. ἐδου ἡ 
ματήρ μουοκοὰ οἱ ἀδελφοί μον. ὅς τὶς γορ οὗ τοι 
Ι σῃ πὸ ϑέλυμκα τὸν σγατρῦς μου ποῦ ον ουρανοῖῶ 

τς αἰρσόρ μοῦ ἀσξλφος κρῖ ἐξοξλφὴ κοὶ μϑτὴρ ὄξιρ. 
ρλά Ἔ ὧὖ δὲ τῇ ἡμέρᾳ υἱῶνμ ὀελθὼψ ὁ ἐῳσοὺς ἀτιῦ γῆς 
Β' οἰκιας » ἐκάϑῳ τὸ “ππρ σίὼ θάλασσαν, κοὰ στωπ 
χϑησαν πὸς αὖ τὸν ὄγλοι »τολλθὶ οὧρ σὰ οὧὐτὸρ εἰς 
“τὸ πλοῖον ἐμ βαίντα κωϑηδγαι 5» κοὰ σὰς ὃ ὕχλθ» 
ἀϑὴ οὖν ἀιγιαλὸν ἔφακει., πκοὶ ἐλαίλησοΤν αὐτοῖς 
“τοῖα ὧν “ταραβολοῖὶς λέγων. ἰσθὺ ὄφαλθον 
ὑ ασέάρων πῇ απέρειν γ κοὶ τν ἴ,} ασϑειν αὐτὰρ» ὃ 
μᾶν ἐπδϊνε »ταρῷ τίω ῥοϊὸν . κοὶλ πλϑὲ χὰ τσέτειν 
νὰ, κοὰ κατέφαγον αὑταὶ. ἄλλα Φὲ ἐποῖσην ἀδν πὰ; 
τσετρωσῖ μ)δγτον οὐκ εἶνε γίω ποῦὰ ἰω, κοὶ σύϑεως 
ὀξανυτειλε οἷᾳ 70 μὴ ἐχεν βα}3.Θ’ γῆρ «ἡλίου οἷ 
εἰψατάλαν τον . ἑκαυματίδὲν 5, κοὶ σα “Ὁ μὰ τ 
χον ζιζαμγ ὀφαροῶθϑῳ. ἄλλα σὲ εἴῷὸ ὄισῳν ἁδὶ πὰς 
ἀκαϊνθαρ, κοὰ ἀνέβησαν οἷ, ἄκανθαι, κοὰ ἀπε 
-συιξαν αὐταὶ, ὥἄλια οἵε εὐσόσον ἑὶ τίω γίω 
σίω καλίωδ ,, κοὶ ἔδιδον καρισὸμ , ὃ μᾶν ἕκῶ 
σὸν . ὃ οσἷε ἕξηκον τὰ 5 ὅ σε φοιαίκοντα.. ὃ ἐχὼν 
ὦτα ἄκουεν» ἀκουέτω. κοῖς πε σελθοντόυ οἱ 
μαϑηνχοὶς , εἰστον αὐ θεῖ, οἦὰᾳ τὶ ᾧν τοαραβολιλρ 
λαλεῖς αὐτοῖς. ; ὃ οἵ( ἀποκριϑὲς ἄπῳν οὦ τοῖς, 
ὅτι ὑμῖν διεσίστοι γνῶναι ποι μυφῆρία τῆς βασι 

λείας τῶν οὐρανῶν «ἐκείνοις σῖε οὐ σἹέοϊοτοε, 

ρλδ ἢ" ὃς σι γοὺ ἐχει» σἱοϑάσωτοιι αὐ θε᾽, κρὰ πόδισ᾽ 
ε σδυϑήσετοι, ὅς σις υἷξ οὐκ ἔχει» κοὰ ὃ ἔχει ἀρϑίω 
Ρλγ συττὰ τ αὐτῇ. “" σ]κ ὥϊξο ᾧν ππιραξολιῶς αὖ» 
εἰ σοῖς λαειλῶ, ὅτι βλεστονεοϑῖν ἐν βλιετγτουσιμ » κοὶ ἀν) 
κούσνταιν ον ἀκονουσιψοοῦ δὲ στιυϊουσιψ. ἀπε οῶνα 
“τλαροῦτοι ὑπὶ αὐτοῖς ἡ πρυφυτεῖα ἡσαῖον ἡ ΔῈ 
γυζ ἀκοῖ ἀκούσοτε, κοι σὺ μὴ στωιῆτεγ καὶ Βλῳ 
ποντῦϊν βλέψετι » κοὶ οὐ μη τδλῃσα, ἐστωγυῦϑη γορ 
ἡ καρδια τῇ λαοῦ ποῦ τοῦ »νὺ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἈΦ 
κουσαν) (Δ οὺς οφϑπλμους κυ τῶμ ἐκάμμυσαν», 
᾿ μὲ 

ΔΕΈΓΟΥΝΟΥΜ ΜΑΥΤΤΉΑΆΕΥΜ 


τα Ποπιίπο, ρεγαιηθυΐαι ρεγαγοπιία ἰοτα9 
Πυπ ἢ5 Γεηιοπινϑζ ποι ίπαυεηίς, μς ἐσ 
οἷς. τεσοσζαῦ ἰῃ Ποαλι πιοα ππδ οχί είς 
ὃ σιιπὶ πε που τερεγίς 6ΔΠ1|ςαπίςσπι. δ 
(τορί Ρυιγρατᾶν αἴ; οΟὐπαίαπι. Τ ποαρίτ δέ 
αὐϊπποίς Πἐ(ρτεηι 4105 Πρίγί (15 Γτο!εγατίον 
τεϑίς, δ ίηστο 5 ἰημαίται {Π| πὰ ππητρο 
{γεπιᾳ Ποπιίῃί8 {Π|{|85 ρείοτα Ρυίμ 85 : Πς εὐίς 
δὲ σεπεγαιίοηί παίς ρεγπετίς, ματι αὐιτεπι 
Δἀπις Ιοηαπεογεῖ τυγθίβ, ἐσος πιαῖοῦ ὃ Παῖτοβ 
οἰιι5 τα θαητίοτίϑ, ΠΠρογοπτεβ εἰ οαιί. Ὠ χίς 
αὐτου {{ΠΠ|ππι||6π|; Εςε πιαίεγ τα δύ ἔγαῖγοβ 
εἰ ἔοτί5 {{λπι,απρεγεητςϑ τἰ1ο΄υ. εΥΠ6 τὰ 
ἰροηαάξε αἀἰχίϊ εἰ συ { τεποίαιτοεταῖ; (ϑιτοὲ 
εἰξ πιδίευ πιθαν δι 4 (ππ| ἔγδῖγος πγεί τ Ετ 
Ερευῖι ᾿πδπι{{|{Π αἰτἰρι!05 [05. αἰ χίτ, 
ἴποςε πταίει πτεα , δύ ἔγαῖγεβ πιεί. Οὐ Πι8 
επίηπι ἔδοετία πο! ἄτατεπι ραιτίβ πτεί συν εἰξίη 
(Οὐ 8, ἐρίε πςι5 ἔγαίου δύ (οσου δ πιαῖεσ εἰ. 

[η ἀϊειιεῖο {105 στο τι Τοἴπι5 δ ἀοπιο,ίς 
αἸἰεἰαχία ἤγαγον ὃ ςοηστιεσαῖα [πητδά {{ΠΠΠ| 
τἸγΐδος ΠΊΌΪΓοδ. δου ἱρίε παιπι ἰη στοῆιιβ 
(εάετεῖ, δζ ηϊπετίᾳ ταγθα ἐπ Π τονε παδαῖίας 
αἰςεῖδαι {Π|5 ππυ τα ρεῦμα τ “ἐπ 65. ἀἴςοΠ8, 
Ἐςεεεχής οί ἐεπππαραι αὐ (ππνηδάιτια), 8. 


καὶ αιαπι (εὐ πατο Πα αυίάοπι σεοίἀοτγτ ιχ, 


[Δ {ιλι11.8.ς ΠΟΠΕΟΙΠΠΙῚ Ο] στο βυας ἀδυοίαιο, 
τυ ητοα. ΔΙ ἰατιεῖο ςεοίἀειιητίη οςα αχοίμ. 
υἱδίποη Πα ρᾶς πηι τιπὶ τουτϑενδζ ῥτοτίπιιβ 
ἐχοῖῖα [0πτο ρτόορίεγοα συοο πο Παροῖεπε 
Ρτοδιπαάίτατᾷ τεῦγσε ᾿ ΠΌπ1π|ὶ αὔτ χουτι5 εἤξε 
(ο].οχια ἔππε: δέ συία ποη Πα Βαπι ταί, 
σα] γΟχαπιοίαππε, ΑΙ τατα5 ἐδοίἀεγυητίῃ 
(ρίπα55δ( ἱπ{πττεχούπητρίη, δι βοσαιιε 
τππῖοα. ΔΙΑ πειὸ ςοοίἀεγιης ἐπ τογίδ μον 
παηι ὃς ἀοαεγπος ἰδ Σ αἰ συίάεπι ἐεπν 
{ΠΡ 9 αΠ 16 πετο οχασοςιρ , αἰ ττοτο 
τἰσοςιρ Οὐ Παθοῖ δυιγο5 αὐ διϊάίςη {{, 
Δίας, Ἐξ αὐειητς5 αἰ ρα} ἀἰχεγσης {Π|; 
(υδλίεροῦ ραταροΐαβ ἰοαιιοτίβ {Π|5- Ατης 
τείροπαεπϑ αἰχίς εἰ8) ν οὐσΐ5 ἀδτιιπι εἰξ ΠΟΙ Ε 
αὐγίζοτία γεσῃηΐ σου! οὐ, {1Π|8 αὔτ ποη εἰ ἄαν 
(π|, (Δυα1|5 ἐπίτι ΠαΒ οι, ἀδ ίξ {Π||8( το» 
ἀετυν αὐ αἀαητείοΥ, (Οἰμππι5 αὔτποπ ΠαΡεῖ, 
εἰίλπι {ΠΠπῶ ιοα Παϊδει ΟἹ] οτασ Ὁ ἐο. τον 
Ρίεζεα ρου ρα αβ᾽ οηιοσ 5:8 6 Π 
[65 πΠοη πίάεπτ, δύ διιάίφητος ποι Δα τ πες 
ἐπιε! Πἰσιτης, Εἰ οδρίετοτ τη {18 ΡΥΟΡ Ποιία ΕἸς 
[αἰ αἰἰο ἀϊοί τ Α υτέθιι5 αὐ οτίβ, 8( πη [ητεῖν 
[ἰσοτίς, δέ υὐάδτιος υο τί5. δ. πῦ ςετποιίς, [πὶ 
εἰαΠλεῦ εἰς οπίπι σοῦ ΡΟΡΕΪ ΠιπῈ15, δ δατίθ. 
σιλαίτον δα εγ ες Ος 105 {ποβοςςϊ γῆι, 

“. ἃς 


19 


ΣΕΤΙΠ 

ΠῚ κα 


ἢ ρλοῖ 
Ε 


Ρλ 


Ὅϑ 5 


ρλξ 

β 

ἘΥΑΤΤΈΕΛΙΟΝ 
μή σπτογὰ Ἰσίωσι τοῖς ὀφϑπκλμοῖς, ποὰ σοῖς ὠσὶν ἀν 
κούσωσι γ κοὰ σῇ καρσίξος στιριῶσι,, κοὰ ἀδιορί 
ψρῶσι, κοὰ ἰωίσωμαι αὐτούς, Ἔ ὑμῶν σὲ μα 
κἄριοι οἱ ὀφϑιιλμοὶ 5» ὅχε βλιύπουσι » κοὰ σὰ ὧν 
σὰς ὑμῶν, ὅτι ἄκούᾳ, « ἀμίω γορ λεγω ὑμῖν» 
ὅτι “πολλοὶ προφῆται ποὶ οσἸίκοχοι ἐπεϑύμῳσαν 
ἐδαν ἃ βλέπετε» κοὶ οὐκ ἀσίομ γ κοὰ ἀκοῦσαε 
ἃ χκόνετε; κοὰ οὐκίπουσαν. Ἢ ὑμειςοιὼ ἂν 
κούσικτε τίν ποαραβολίω ποῦ ασέροντιΘ'. ταν» 
τὸς ἀντονοντίθ σὸν λύῦγομ τῆς βασιλείας. κρὰ μὴ 
σιμνιφντ θ᾽, ὄβχετοω ὁ πονγρὸς» κρὰ ἁρπαίξᾳι τὸ 
ὄναταρμῆνομ ὧν τῇ καροίίᾳ αὐτοῦ . οὗτός ὅτι ὃ 
τσωρί πἰιὼ ὁσιομ ασαρές . ὁ δὲ ἐποὶ τὰ τουτρώ» 
σις ασαρεὶς , οὗ ός ὄξιν , ὃ πὸμ λόγον ἀκούων» 
κοὰ δύϑὺς μετὰ χαρᾶς λαμβαίνων αὐτὸν » οὐκ 
ἐχαι σὲ ῥίζαν ᾧν ἑαχυΐοοῖ, ἀλλὰ πρόσχομρος ε΄, 
ΠΝ νομόυῳς δ ϑλίψεως ᾿ διωγμοῦ σϊια τὸν 
Λόγου , ὄυϑυς σκανοϊαλίζεται, ὁ σὲ εἰς τᾶς ὦ 
κοίνϑας ἀσαρεὶς 5 οὗ ός ὕξιψ ν ὃ πον λογομ ἂν 
πούωμ. κοὶ ἡ μεσίμνα τοῦ ἀκῶν( δ)» πούτου 5 κοὰ 
ἡ ἀτσαίτι ποῦ πλούτου συμισνίγει τὸν λόγον, 
κρὰ ἄκαρπθ' γίνυτοιε . ὃ σὲ ἀϑὶ τί γίω τἰὼ 
καλίω ἀσαρεὶς , οὗ τὸς ὄξιμ 7 ὁ σὸν λόγομ ἁπου» 
ὡ! κοῖς στιωιὼν . δ σὴ εαρισοφορει κοὰ στυιεῖν 
δ μὲν ἑκωτὸν . ὃ σῖς ἑξήκοντα, ὃ οἵξ ποιαϊκὸν» 
γᾶ, Ἔ ἀλλίω τοαραβολίιὐ ποχρίϑυκον αὖ 
705 λέγων « ὡμοιώϑῳ ἡ βασιλέᾳ τῶν οὐρανῶν 
οὐθρώπῳ απέροντι κρλὸν ασόῤμα ᾧν Ὅρἷ ἀγρῷ 
οἷυχσξι. ον οὲ Τρροῖ παϑόλ σειν σοὺς οὐὐδρώστους ἣλ) 
ϑὺν αὐτοῦ ὁ ἐγϑρὸρ 5 κοὰ ἕασερε ζιζαίνια αἰνὰ 
μέσον οὖ σίτου» κοὶ, ἀτοῆλϑον, ὅχε, σῖε ξέλαϊ) 
ξῆσον ὁ χόρτίδ.. κοὰ παρτσοὺμ εὐσοίισε» δότε ἐν» 
φαίνη κοὰ πὰ τᾷ ζαίνια, πεοσελϑόντοῖν οἵ οἱ οἵοῦ, 
λοι τοῦ οἰκὸσ' διυταύτου ν εἴτσομ αἰ ϑοῖ. κύριε» οὖν 
χὶ καλὸν ασόδμα ἑασερας τὺ [:} σῷ ἀγρῷ : στὸν 
ϑῳν ουὐὖ ἔχει τὰ (ιζαίνια ; ὁ σε ἐφῳ αὐτοῖς.» ἐγ) 
ϑρὸς ἄνϑρωτ Θ΄ τοῦτο ἐποοίψσον. οἱ δὲ οσἱοῦλοι εἰν 
στὸν αὐΐορὶ, ϑέλεις οὐὖ ἀπελϑόντγες συλλεξωμὴν 
αὐνταὶ. ὃ σὲ ἔφη, οὔ, μήπτοτε συλλέγοντες σὰ ζζαν 
νι; γ ἐκρχζώσυτε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτομ . ἄφετε 
σιμιαυξανεῶνα ἀμφότόρα μέχοι τδϑερισμοῦ, κοὰ 
ον κοιρῷ "τᾶν ϑερισμῇ » ὁδῷ τοῖς ϑεριςαἰς. συλλὲ 
ξατι πρῶτον τὰ ((αίνις κρὰ σδιώσουτε αὐτὸ εἰς 
οἱσμὸς πῶς ἢ κατακαῦσαι αὐτά, ἣν δὲ σίῃμσν 
ναγάγυτε εἰς τὼ ἀρθηκίω μον. ἀλλίω τὰν 


ρλί ραξολίω τοαρέϑυκον αὐτοῖο. λέγων εὅμοία ὅδ ἡ 


βασιλεία πῶμ οὐρανῶν πόκκω σιναίπεως » ὃν λα 


βὼυ ἀνθρωπιΘ’ ἕασειρεν τὺ ζεῖ" ἀγρῷ αὖντόδι; ὃ μι) 


κροτόδον μ δξη, στώντωμ πῶμ ασόδμῴτωμ . δπὶ 
οἷν δὲ αὐξοϑῇ μέζον τῶν λαχάνων δξί. κρὰ γίνε 
τοῦ σϊγναῦρον, ὥς τε ἐλθεμ πὰ πετεινὰ πτόϊ ὀὐοαν 


γὅ γ κοὶ πατασκίωουϊζ, οὐ »ῖς κλάσϊοις αὐτό. 


αλίω 


ἘΡΨΑΝΘΕΓΙΝΜ 


πε αιυδηδο υἱοαηΐ ος 05. δ. φυγή διτάΐζ 
αητδ ςογς ἐπιο Πσλητ, δζ ςοπιιετίαπταν, 8Ζ 
ίαπειη {{ΠΠ 05. Ν᾽ εἴτ πεγο δεριί ἔπητ οοι}, 
΄ιτία υἱάςηΐ: δ διιγοβ οτος, χαία αάδίαπε, 
ἔλππεη επίπι ἄίςο ποΡ 5, τὸ ἀ πηυτίρτορῆε 
ἴα δί ἰυΠ| ἀεΠἀεγαιιεγιης υἱάοτε χυα υἱάεν 
5,8 ποι υἱάειιητ: δ δἰτάϊγε ἥιιρ αὐτά ε5, 
δ ποι διάίεγιπι, 05 ἱἐρίτιν διταίγε ρασαρο 
ἴχπι [επγίπαπτίβ. πὶ χυία5 αὐά τε ίεγπιο 
πεηι τερηΐ δ ΠοΠ ἐπις Πἰσίτ, πφηΐς ΠΠππαι15 
δίταρίς ἡ συὸς (ςπγίπατῦ εἰξίπ σοτάς ΠΠ]{ι8ὲ 
δίς εἰξ αὐ ἐχία υἱᾷ [επγίπατιις ἔς. ἄτη 
ίη ρεπίςοία ἰοπηοη ἰλόδιιπι ἐχοορεγαι Ηὶς εἰξ 
απ πε θειπτ αὐτές, ας Ρχοτίπιιβ ςιπὶ σα ΐο 
ἀςοίρίΠ πα πστιτπὶ ποη Παθεῖ γαάίςομ ἰη (δ 
πιείρίο, ἰς( τοπιρογαγίιι εἴς. Ῥουζὸ χυιπι 
ἱποίαετίς αἰ Πίίο» αὰτ ρευξασιείο ργορτοε 
(ςτπιοποη» ςοπτίπιιο οεπάϊεις. Ἀτηΐ ἐπ 
[ρίηλ5 (ἐπιεπ ἐχςερετατ, ἢίς οἴ χαΐ ποδιπι 
αἰ ί; δέ εὐγα ξο τ Πυί5, ἀδοερείου; ἀἄΐαίν 
τἰατιπὶ (ΠΟ ταύ (εγπιοπῦ, ἃ Ἡδ αν εγτεά.- 
Εἴτα, (κετουιπι συ Π τεῖγαπὶ ΒοπαπΊ οχςον 
Ρ τ Ἐπιοηο είς εἰξ χυΐ Γεγπιοπεαι δάίι ἃ η» 
τε Πρ τ, αι Δεπίηας πὶ σασαμενοάαίς 
ἃς ἔδοίζ, Ι15 αι ἀοππι σεητιρ]υμπ]; Αἰ έιι5 αν 
ΤῸ Ἐχασοοιρ 11. 41 115 ΠΙΟΤῸ ΓΘ. ΙΡ Ὲ1Π], 
Ια ραυαθο απ ρεοροίι εἰ5,ἰςῶ5,Δ 4, 
{{πγίλτιπὶ εξ τοσηιιηι σοο]ογιην μοιυηίηί 
πηἰπδητί θΟπΠιΙΠῚ (ἘΠ ἢ ἱπ αστοίμο; (δ ἀοτν 
πηίεητίθι}5 ΠοπηίΠίϊι15 εἰοπίς {Πὰς ἐπί πγίςι8. 
δ (ἐπιίπαιιίς ΞίΣαηία ἑπτου εγίτίσαπη, δ ἤτρν 
(διπππι τ σεγπγίπαῆίει ΠοΥθ 4, δέ Ετιιαι 
ἔεοίΠδτρτιιπς ἀρραγιείιμι δύ ξίξαπία. ἄτος 
εηία8 αιιτοπι ἔστι ραιτίϑ ϑη 11 5ναἰχουιης 
{Π|, Γδοπνίπε; πόπης Βοπιιηι (δπγδη {δηγίπαν 
τὰϑίπ το στο τ απάς ἰσίτις παῖδες Ζίσαπίαδι 
ΠΙευιετο ἀἰχίν 15, Γηἰπγίςιι5 ποπῖο μος ἔδέϊίε, 
Θεγα διιτοπ] ἀἰχοτγιης {Π|ν} ἰς ἰσίτιν αἴδϑαν 
[115 δζ ςΟΠ Πἰσαπηι5 εας Ατ 6 ἀϊχίς ΝΟ πὸ 
ἄμπι ςΟΠρ τί5. ΣΙ Ζαπία. εγαἀίςοιίς {πτὺ] ε 
{{Π|5 δζ εἰτἰς ν' Ππίτε ραγίτου ογοίζευς Οὐαςς 
τς Δ4 πιείϊεηι, δζίη τεπιροσε πηοῆϊς ἀίςαπη 
τ ΠΟτίρι18, (ΟΠ σίτο ρείπτυπι Ζίσαηίᾳ, ὃζ 
ζοΟΠ σαῖς δὰ ἐπ ἑαίςίςι]ος δα σου Βυισοπάαμη 
ΕΔ ς {ΠῚ Γ1ΠῚ ΠΟΙῸ ςοηρτοσαῖς ἰη ΠΟΥΓΘΙΠῚ 
πιειιπι, ΔΙΑ πὶ ραγαθοΪδπι ργοροῆηι εἰς ἐς, 
(6Π8» ϑίπης οἵδ γορηιιπὶ σου]ούιιπ σγᾶπο { 
ΠΑΡ Ι5.» ΠΟὐ φοζερτιπι ἤοπιο {δπιίπδυίτ ῃ 
ἀθτο πον ο « πγίπίπιιπ εἰς οπππίμπι δηγνν 
παπι. (ὑδεγεγιιπι υἱὲ Ἔχογοιοτίς πιαχίηγῇ εἰς 
ἰητεῦ ΠοΙοΓα ὃζ Πεαυθου, αάδο πτιϊοπίᾳητιο 
ἰᾳςτεϑ Του] ἰ» 8ζ πίαυ] πεῖς ίη ταπιίϑ {ΠῚ π5, 
ΑΙίαπι 


ΠΣ 


“.4..5. 

ΚΑΤΑ ΜΛΑΛΥΘΑ͂ΙΟΝ 
Θλν Ὁ ἀλλ παρκβολίω ἐλούλυσῳν αὐντοῖς « ὁμοία 
᾿ ε δὴν ἡ βασιλέα τῶν οὐρανῶν ζύμῃ» ἰὡ λαβοῦ 
᾿ψιυὴ φνέκρυψον εἰς ἀλδύρου σαϊτα πτοία, ἕως οὗ 
ρλῦ ἐφυμώϑυ ὅλον. "τοαῦσο ταρτα ἐλάλῳσῳν ὁ ἐφ, 
5. σῆσ τον παραβολαῖς σοῖς ὄχλοις» κοὰ χωρὶς παρα) 


ΒΕΟΥ͂ΝΟΥΜ ΜΑΥΤΉΗΛΑΕΥΜ ὃ 
ἈΑΠίλτι ραταδοίδαι ἀἰχίς {ΠΠ|5. Θίπις εἴ τον 
ΘΠιΙπῚ σοοοσιπ| ἐς πο ΠτΟ 5» τού αοςορίιπι 
ΠῚ] ον Δ ςομ 4 τίη ἔατίπο (δε τγίδι15, (ὁ 
πες [εγπὶξιαγετγτοτιπ, Ε]δος οπηπία Ιοηιι 
115 Εἰ Εἰ ΡοΥ ραγαβοίδϑ αὐ τιγραβ, δζ ἤπὸ 
βολῆς οὐκ ἐλαίλει οἷν τοῖς » ὅπως πλπρωϑᾷ “πὸ ἐν 
ϑοὺ σὰ τό πτοφότεν λέγοντι. οὐνοίξω ον στχραν 
βολιῖὲρ “τὸ φῦμις μου 5 δ δύξομαε ἀποκεκρυμμᾶψα 


γμ' δὴ καταβολῆς κύσμου. “πότε ἀφεὶς 'ὺς ὕχλεῦν 
, ἤἄλϑῳν εἰς τἰὼ οἰκίαν ὃ ἐᾳσξϑο «ποὰ προσῆλθον αἷν» 


Ὅεἶ οἱ μαϑυτοὶ αὐτόν. λεγοντόν, φράσου ἡμῖν τί 
σπχραθολίω σῶν ζιζανίων τᾶ ἀγροῦ, ὃ δὲ ἀστον» 
κοιϑὼρ», ὠπτῷν οἷνποὶς « ὃ ασείρων ἢ» κῶλὸν αὐδὴν 
μιὰ. ἐστ ὃ ἁτος "τόν οὐθρώπου. ὃ δὲ ἀγροὺς δὲν ὁ 
κὖσμο. τὸ σε καλὸν ασόῤμα, οὗ τοί εἰσι οἱ ἑγοὶ, τῆς 
βασιλέας, τὰ δὲ ζι(αἰνια! ἐισιψ οἱ οἱ τόν σπτονκροῦ, 
ὁ δὲ ἐχϑρὸς ὃ απέίρων αὐταὶ ὅτων ὁ δια! βολίθ». ὁ σὲ 
ϑερισμὸς στπιωτίλεικ “τ! ἀκῶνὸς ὄξιν « οἱ δὲ ϑερὶ- 
«οἱ ἄγγελοι εἰσιν . ὥαπτόῥ ουὐὖ συλλεγοτοὰ τὰ ζιζαὶ» 
νιαοκοὰ παυοὶ κατακαίε τοι; οὕτως ἔξαε ον σῇ στω 
σιλέᾳ τὸν ἀιῶν - τουν . Ἰτοςελέ ὁ ἡορ “στόν οἷν» 
ϑρώπου τοὺς ἀγγέλους ον τόϊ, κρὰ συλλξξουσιμ ἐκ 
σὴς βασιλείας αὐτό! πσαντα πὰ σπκῶνοϊαλᾷ 5 ποὶ 
“ποὺς σπτοιούπας τἰὼ ἀνομίαν » κοὶ βαλοῦσιμ αὖ 
“χοὺς εἰς τίω καίμινον ποῦ τουρὸς ., ἐκᾷ ἔφαι ὃ 
κλαυϑμὸς ποὺ ὃ βρυγμὸς σῶν οσϊοντωμ .« πότνι οἱ 
σἰέκοκοι ἐκλαίμψουσιν ὡς ὃ ἈλιΘ’ ς᾽ τῇ βασν 
λέᾳ τό πτοτρὸς οὐ τῶν. ὁ Ἐχὼν ὦτα ἀκούειν ν» ἀν 
κονέτω.πσοίλιν ὁμοία ὄδιῳ ἡ βασιλέα πῶμ οὐρι 
νῶν ϑυσαυρῶ κεκρυμμϑηΐῳ τ) 15} ἀγρῷ νὃν εὐρὼμ 
ἀνϑρωπθν ἬΡΟΝ: ν κοὰ ἀπὸ τῆς χαρᾶς οἷν τόϊ 
ἁπσαίγει.» πρὶ ἀτρὺ τὰ ὅστε ἐγει τσωλεῖ» κοὶΣ ὠγϑραὶ, 
{ει πον ἀγρὸρμ ἐκεῖνον . τσαΐλιν ὁμοίᾳ δὴν ἡ βασι, 
λέα τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμντόρῳ, ζυ»ιῦτι 
νἄλους μαργαρίτας » ὃς εὐρὼμ φᾷ “πολύτιμον 
μαργκαοίτίω, ἀπελθὼν πΐπρακετσαντὰ ὅ(ς ὦ» 
Χν» κοὶ ἡγύρασῳν αἰγγὸν «τσαΐλιν ὁμοίᾳ δὴμ ἡ βα2 
σιλεία πῶμ οὐρανῶν (ἀγίωμ βλκιϑέσμ ες τἰὼ 9 
Λαοσαν γ, ποὶ ἐκ πσαντὸρ ἡήύους σιωκγαγοῦσῃ, 
ἰὼ ὅτε ἐπλυρώϑῳ αναθιξαίσαντδι" δὶ τὸν ἀιγια, 
λὸμ. κοὶ καϑισαυχερ στωΐλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγ 
γεῖα, τὰ σὲ (πρὶ «ξω ἔθχλον. οὕτως ἔςαε ὧν τῇ 
σαυτελειᾳ τὸ ἀιῶν». ὀξελδύσονται οἱ ἄγγελοι; 
κοὶι φορχοῦσι γοὺς σπτονηροὺς ἐκ μίσου τῶν σἹικαὶ 
ωμν, κρὰ βαλοῦσιν αὐτῶν εἰς τίω κάμινομ Ἔ τὺ 
ρὸρ, Ἐκεῖ ἔςαεό κλαυϑμος κρὰ ὅ βρυγμὸς τῶμ δὲν; 
σωρολέγει αὐτοῖς δ ἐμσὅς. συρήνατε πρῶτα πσαν) 
σα; λέγοσιν αἰντῷν ναὶ κύρχε. ὁ δὲ ἄστον αὐνγοῖς. "" 
ὧς τοᾶνς γαμματενο μαϑυτσυϑὰς εἰς τί βασι 
λειαμ τῶν οὐρανῶψ κὅμοιος ὄξιν αἰνϑρώπῳ οἰποσὲ» 


Ῥμᾶ αποτμ, ὃς τῖς ἐκβάλλει ἐκ Τ' ϑησαυροῦ αἷντ καιν 
ἂ ᾿ 
εἰ γε κοὰ παλαιᾷ, 


ἃ κρὰ ἐγηνορ, ὅτε ὑτίλσισον 
ὁ, σδρ 


Ῥαταθοΐδηίῃί Ἰοισατι8 εξ {Π|5:| σοπΊΡίο;» 
γαῦσγ συοα ἀἰιππὶ ἔπεταῦ ρεῦ ρυορμεῖδηι, 
΄υΐ ας, Αροτίδηι ἐπ ράγαθο 8 ΟΒ πε.» ἘΠῚ 
ἰαδὸ δϑίςοπαίτα ἃ ςοπ[είττίοπε πηιπάί, 
ἽΤυης αἰ ΠΠ| 5 ταν δί5. υεηίς ἐπ ἀοπιῇ [ο[{15, 
δ αοςεἤεγιητ δά {Ππππὶ αἰ {ςίρι}} εἰι15» ἀίςει, 
τε55) ΧΡ! τα πορίβ ραταθοΐδηι Ζί ξαηίογιπι 
αὐτί Δ τηΠετεροπαεπβ,ἰχίε ΠΠ|5. (Δι {επὶνν 
ἡχῖ Βοπιιπὶ (δπγῦ. εἴ {ΠΠ{|8 ποι ἰβέασει Δι 
τε εἰ πππά 15, οτγὸ Βοπιμ [ςπιῷ, ἡ (πὸ 
ΠΙΐ τεσηί : ξίζαπία ετο {πη ΠΙΠ {ΠΠ{π|5 πιὰ 
1{: ἰηἰπιίςιι5 διε σα (ςπλίπαϊ εα5 εἰν ἀία ον 
[15 : τη οΠΠ|8 πετο , ςορ[ππιηηδτίο (δοι]} εἰξς 
ΠΊΕἸΠΠΟΥ68 αὐτῷ, Δησ εἶ της, δίσας ἱσίταν τοῖν 
[ἰσαπειν Σίζαπία; δύ ἰσῃΐ σοπιριυτυπεαν, ἢσ 
οὐτἰπ σοπ[ιπιπιαιίοπείδς] πυίμ5. ΝΠ έττες 
ΠΠπ|8 Ποπηίηΐβ ἀησεῖοβ ἔϊιοβ: ὃζ ςο! σοηῖ δ 
γέσπο {{Π|| οπτηία οἰεμιίς 12. δ ἐο5 αὐ 
Ραίγαηῖ ἱπίαιτίτατεπι 8.6 πηίζίεητϊ {ΠΠΉ᾽08 πὶ (αν 
πτέπαπι ἱσηβ ἐδί εὐίτ ρίογαίι 5, τον ἀεπ 
τίααι, Της {ΠῚ Δ] σεδιιηίας (0] ἱπτεσπο 
ΡΑιτίβ (υ{,.(Οὗὐἱ παρ εῖ διιτο5 δα αἰάίεπάτπη]ι, 
δυάίαι, ΒΕ αὐίπιν Ππη|6 οἵδ τοσηιπι ςοὐἷο» 
τὰππι τπείαιτῸ ΔΡίςοπίο ἱπ αστο, ΄ιτοπὶ τερεῖ 
(πὸ Ποιο αρίς ας: δύ ρύϑ σαπάίο σαοά 
παρεῖ ρὲ σοναίίε: ὃ οπιηία “ιιοςιιης Πα» 
θεῖ, υεπάίς, 4ς πιογοαίατ αστιπι|{{ππ|. δὲ αὐ 
(1 [{γ{6 εἰ τεσῃ σοοϊοταμπι Ποιγίηΐ πεν 
σοοίατοτί, συ γε ρα ςἢγα8 ἐπαυρατί 5: αὐ 
αασπι πιεηί τε ὑπδπ| ρτοςίοίμπι πιατσατίν 
(λ111; αἰδίεπ5 ποη ἰ4{ς οπγηία αιιῶς ΡοΠΙά εν 
Βαϊ. δζ τπειςδίι8 εἰ ΠΠ]14π|. Ἐὲ υτίσπι, Ππης 
Εἰ τ σπιΠ11 σου] Οτιπὶ ογτίςιϊο ἰαο ἰη πιὰ» 
16. δύ εχ οπιπί σεπεῖς σοπίγαποητ Σ αυποά 
σύ ἐπιρίείαπι ποτ) {πδάϊιχογιης π| 
{155 ὃζ( (ἐἀεητε5 ςο] ἐσουτηΐ Πα Βοπὰ {πὲ 
ἔῃ υλίὰ. πὸ πεῖῸ π1α[4. ἔοταβ αἰ σςεγη, 
δίς ἐπιτιπὶ εἰξ η ςοπίππιπιατίοπε (ΘΟ ἢ 
πεηΐεης Δηφο]ί, δ. (ἐρτοσαθιιηξ πταῖοϑ (ε πις 
ἀἰἰο ἐπ ουΠ1. ὃζ ταΐττᾺτ πὶ σοβ ἰπ σα ΠΠΠ| 
ἰσῃηί5. {Π᾿ἰς οὐ ρ] ούαίι8 ὃζ Πτίάον ἀεπείι 1, 
[οί {Π|8 Ἰο[5 » [πιο εχ [{|5 Πεὸς ΟΠΊΠίᾺ τ’ 
[ίουηι 11. Ετίατα ἀοηλίπο. ἂτ Π|ς ἀἰχίε ἐν» 
1155) Ῥιορίεγεα οἵππίβ (ττῖθα ἀοὐϊ5 δα τὸν 
σΉΠΠΊ ΠΟ όσα. ΠῚ εἰς Ποπηίπί ρατείία,», 
πη Ὰ 5. υΐ ἀερτοπιίς α τποίαιιτο ίὰο που 
δύ μεῖεία, Ετἰφῃπι εἰξ» μὲ Πα ἐνῷ 
15} 

κί πόδι ἰωκυνν πρὶ ἡρώσῖᾳ, κε πόδα Τ᾽ αν Ἃ αὐτῶν κοὰ ἮΝ σἰύο ἰχϑύωψ: 


δὺ ΕΥ̓ΑΤΤΕΛΙΟΝ 
ὁ ἰπσοῦς τὰς παραβολὰς τοαυτσας, μετῆρῳν ἐκέϊ 
ϑον. κοὰ ελβὼμ εἰς τἰὼ τυατοίσῖα αὗπῦ ἐσϊισῖασ'- 
κῳν οὐ οὺς οὖ τῇ συυαγωγῇ οὐτῶν, ὥς τε ἰκπλῆτ 
γεῶκι αὐ ποὺς κοὰ λέγων - τοόήξν πούτῳ ἡ σοφία 
οὗτη ποὰ εἷς διυαίμες; οὐχ οὖσός ὄθιν ὁ τόν γι κ’ 
σον!» ἧύς; οὐχὶ ἡ μυτὴρ αὐποῦ λεγυται μαριὰμ, 
κοὰ οἱ ἀσελφοὶ αὐτό! ἰαίκω βιΘ΄ ποὺ ἑωσῆς κοῦ σι, 
Ἰὑμὼν κοὶ ἰουύσῖας : κοι οἷ χόξλφοὶι αὐτόν οὐχὶ τῷ 
σαιηῶς ἡμᾶς ἐἰσιψ: πτύθον ουὖν πούτῳ τοῦτα πον 
ἐμ σῦς" κοὶ δυκανοϊαλιίζον τὸ τὺ αὖ (ϑε, Ἕ δε ησοῦς 
ε, ἔἄπτν αἰντοῖς» οὐκῖσι ποφήτης τιμθ᾽ εἰ μὴ οὖν γῇ 
τοατρίοίι οἷν τόὶ, κοὶ; τν σῇ οἰκίᾳ αἷντό,, κρὰ οὐκὲ 
τς γοίρσεμ ἐκεὶ διναίμες πολλὲς οἷς τί ἀπιςίαν 
ΒΜ. αὐἷῷ ὀἔ ἐκένῳ ζεῖ καιρῷ ἤκουσεν ἡρώ 


5: 


Β σἱυς δ πυτράρχυς τίὰ' ἀκοίω ἰησοῦ. κοὶ εἶπεν πεῖς. 


“πικισὶν αἷντῷ,, ὀὗ τός ὅξιν ἰωοΐυνυς ὁ βατοτιςὴς αὐ, 
ο΄ ας ἡγόδθῳ ἄστο δὲ νεκρῶν κοὰ εἶα, ὧδξρ ο δεωυυον» 
ρμσὶ {κε ῷ: ονδῥγᾶσιμ ον αὖ ἴορὶ. Ἔ δ) ἡρώσϊης ἈΡΧΊΤΗ 

β σας τὸν ἰωαννίω ξαῖῳσεν αὖ τον » ποῖ ἘϑίΕρ εἰς φυν 
λακίω οἹξ ἡρωσϊιασία πἰὼ γυυνᾶπα Φιλίστπου 
σόϊ ἀδελφοῦ αὗντδι « ἔλεγε γὸ αὐορῦ ὃ ἑωαΐύννυς, 
οὐκξξεςἐ σοι ἔχειν αὐτίω. κοὰ ϑελων αὐτὸν ἄπτο, 
κτεῖναι» ἐφοδηθῳ ἢν Ὅγλομν 61) ὡς “ποφητίω αὐ 

μὲ τὸν εἶχον, ᾿γηνεσίωμ σὲ ἀγομβίων τὸν ἡρώσου; 

Γ ὠρχήσατο ἢ ϑυνοίτηρ “ὴη ἡρωδιασί» ο᾽ [6 μὲ 
σῳ, κοὶ βρδῖς ἴρρ! ἐρώσῖι . ὅδεν μεϑ᾽ ὅρκου ὡμολὺν 
σεν, αὖ τῇ σϑυῦναι ὃ ἑαὺ ἀντῆσιντοα, ἡ δὲ πτωξιδα 
σα ὑπῦ τῆς μυτρὸς αὑτῆς. σός μοι φυσὶν ὥσε 
ἀδὶ σίνακι πίὼ κεφαλίω ἰωοωνου πόν βατατιςοῦ:, 
κοὶ ἐλυπθν ὃ βασιλδύς. οἷα δὲ τοὺς ὅρκους, κοῖς 
εδὺ συωωανακειμλύους ἐκέλσυσε δοθϊυαε αὐτῇ. ποὶι 
τποίμψας ἀπικεφέλυσεν τὸν ἰωσννίιυ ἐν πῇ φυ» 
λακῇν κοὰ ἀνεχῦν ἡ κιφαλὴ αὐ τόϊ δὰ “τίνακι; γρὰ 
ἐσυϑῳ Ὅε! κορασίωνκοὰ ἡνεγίμε, σῇ μητρὶ αὗτῆς, τι 

«τΟυσελϑύνταϊν οἱ μαθυτοὰ αὐτό» βρων ἢ σῶμα, 

κοὶ ἔθαψαν αὐτό. κοὶ ἐλθόντ δῖν ἀπάγγειλαν ἴα 
ρμξ ἐπσοῦ, Ἔ μοὰ ἀκούσαςφο ἰῃσδον αἰνεχώρψσεν 

γ ἐκᾶθεν. οὖἦ πλοίῳ ἐξ ἔρυμον τόπου καὶ ἰδίαν. κοὶ 
ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι» ἀκολούϑρύων αὐΐθρ᾽ τὸ εἰμ ἀν» 
σῶν πόλεων « κοὰ ὀξελθὼν ὁ ἱπσδς εἰσὶν πσολυὺ. 

τ ὄχλομ, Κρὸὶ ὄνπλαγχνί δε ἐπὶ αὐσοῖδ, κοὶ ἐϑέδαν 
ρμί πόυσε τοὺς ἀῤῥώφους αὖ τῶγ. ἜΜ ας σὲ 

κα νυμδύης, προσήλϑου αὐ οἱ μαϑυπτοὰ αὖτδι, λὲν 
γοντόϊν. ὀδυμὸς ὄξιμ ὃ τόπι"» κιὰ ἡ ὥρα ποῖν τ αὐ 
ρῆλϑεν, ἀπόλυσον τοὺς ὄγλους ἵνα ἀπελϑ ὀντόϊν 

ἐὶς τὰς κώμας, ἀγοράσωσιν ἕχυποῖς βρώματα. ὁ 

δὲ ἰκσοῦς ξιπτεν αὖ τοῖς. οὐ χρείαν Ἐχουσὶμ ἄπτελ) 

ϑέν; οὔὔγε αὖ τοὶ ὑμᾶς φαγέν. οἱ σὲ λέγου) 
σιμ αὐΐζοροῖ,, οὐκ ἐχομῆν ὧσξ ἐ μὴ τσοντι α΄ τους» 
οἷς σῖυο ἐγδύκο, ὃ δὲ εἶπεν. φόβετέ μοι αὐτοῦ ὧν 
δὲ. κοὐ κελδύ(ως ποὺς ὄχλους ανακλιϑῆναε ἀϑὲ 
ποὺς χόρτους, κοὶ; λαθὼν τοὺς τζνγε αὗτους κοὶ 

(νυ 


ΚΞ 


ἘΡΑΝΟΕΕΙΥΝ 


Τείας Γεγπιοποβ Π 8. Δίσγεάδογοίαν ΠῚ πο, Ετ 
΄υσπὶ πεηϊ Ποπείη ραιτγί {πᾶπ|. ἀοουΠ ίγ, 
πδσοσὰ {ΠΟΥαπ|.ἐτα οἱ πιρεγξεας ἀἰςογεΠΐ» 
Μηδ Βυίς ρίεπτία Πδῦς δύ υὐγτιτε5 Ὁ. Νόη 
πεἢίς εἰ {ΠΡ ἘΠ|ι5ς ΓΝόπης ππδίου εἰ} 
ποκα Ν] αγίαπι, ὃ ἔταῖγες εἰὰις [τοι δύ 
Ιοίες ἃζ δίπιοη ὃζ [25 τ δέ ἰοτουαϑ {Π{π|8 
ποόππεοιηπεβαριά πο Πππτς Ὑ πᾶς ἰρίτις 
πυίς ἢςς οπιηίας Ἐς οἸοπαεραπιυσγίαρεγεο. 


Ἰείι5 δατεπι ἀἰχίς {Π|5,͵Νοπ εἰ ρεορδεῖα εχ ' 


εἴ Ποποιί5, πιῇ ἰη ραιγία πὰ δζ ἀσπῖο ἔα. 
Ἐςποη βεαίατ {ΠῚ αὐγίατε8 πη} 45 ριορίοῦ 
ἱπεσευϊπίτατοπι {Ποτὰπ.,. . [π|ΠΠΟτοπιρον 
τὸ αὐάιπς ΕΗ εγοάς5 τεῖγαύοπα ἔδαιαπι ᾿ε[{]ν 
δύ αἰχίς ἔδυ δ {5.5 Ε]Πἰς εἰς Ἰσαπη 8 Παρτίν 
{2.15 (υττεχίτα πού 85) δ 60 υἱγίυε6 5 ἃ 
σπηείπΠο,. Ν πὶ Εετοάεβ ςεροταῖ Ιοᾶπεπι 
δύ υἱηχοίαῖ. ἃς ροίπεγαῦ πῃ σάγζεῖε Ρτορίοῦ 
ΕἸετοάίαάεσι ὕχογεπὶ ΡΠ ρρί ἐγαιγίβ [υἱ». 
Γλίςεθβαϊ επίηι {{Π|ΠΟαππο5.ΝΟΊ]ςεῖ εἰ ί Πα 


δεῖε θαι. Ἐξ υμπιθε! εἴ πὶ οσοίΔεγουπιον. 


τεθαΐ αν εἰτἀΐηξ. ργόρεεγεα συοα {Ππ πὶ 
ΓΕ ρτορ ποίδαι Βα εραπι ὐ11Π1 αἰεΠῚ το 
[εδταγεῖαν παῖαἱ5 ΕἸεσγο 5, Δ] τὰ Ρ αι ΕΠ 14 ΕἼεν 
τού ία ἀϊ5 η πιεάίο, δ ΡΙαςι ΕἸεγοάί, πᾶς 
σαπὶ τ τεϊυγαπαᾶο ΡΟ] ςίτι15 εἰϊ . (ς ἀλτυγαπι 
{ΠῚ συϊςυί ρεΐεγες, Ατα ρχίι5 ἰη{τιιόϊα 
ἃ τηαῖγο 1) πη πα τ ἰς ἰη ρατίπα (ἃ. 
ΡυΓΙοαπηί8 Βαριί 5. ΕὐἰπαοΙ αίττεχ : δία 
ΠΊΕΠ ΡΙΌΡτΕΥ ἑαἀγαπάιιπι δί εο5 ααί {πη} 
Δοοι εδαπηιυ ἕο Πίτ εἰ ἀατί; δύ πλ 15 σαγηΐ, 


Πείδιι5. ἀπιρυζαιε σαρυῖ ἸΟΔΠΠίβ ἔπ ςατςε. 


τρ᾿ δύ Π14τ|1π| εξ σαρυζ εἰι15 ἴῃ ρατίπα, Δ» 
τατης εἰ ρα οΠ]15 6. αἰ {Π{4 ΟδταΠ πιαι τί {{π|6. 
Ἐτδοςείϊεγαης αἰΐςίρι εἰι18. 8δζ (Πα ]ετπε 
ζοιριι5υς ἐερεϊίετυηι ΠΠ 4: θίεγηῷ δέτε 
πιιηςίατιης οἴ, [ἃ χυιπι αι {πὲ Ἰείτ15..ἐΖ 
ςεἰΠ ΠΠ]Π᾿ΠΠς ἰπ παι δα ἀεἰσγτιιπι Ιου ἰδοῦ 
ἢπι.Ἐπταυιπ διάίδης τατον εαυτο της 


{Π͵π|π| {τίπετο ροάοίετι γε ίβ υὐθίδθιιβ, τε. 


στεῖπι5 [εἴτπι5υἱάίς πλυ τᾶ ταν Πι: δύ ται} 
εἰξαβεία αι εείςογαίας εὐσα 05. .6Παιπτή; 
ΟΧΊΠ 5 ηυ παγαῖς πα] ᾶς Ρογγὸ συμ πιαρρε 
τ{Πεειείρεγα. δαάϊουιπε εἰππὶ αἰ ρα ἰΡΓΠῚ5 
εἰςζιε5, εἴδεται εἰ ]Οςι 15, δὲ Πουὰ απ ρύδο 
(εγήτ: αἰπγίτε ταυθα5 τ ἀρεδηῦ ἰη υἱτοβ, δζ 
εἰδι ΠΡ οἰδατία Ατ]ει5 αἀἰχιίς Π|5. οι οἱξ 
{Π|5 πεςεε τ αθεδητάδτε {Π|5 το 5 Φ' εὐᾶε, 
Δ. ΠΕ ἀίςιιηε εἰ ΝΟ Παεπιι8 ἷς ΠΠΠ απο Β 
ρδΠε5 ἃ ἀπ 5 ρίίςες. ΠΙειιοτο αἰχίυ, ἃ είς 
"ηἰ{ {Π 05 μπς, Ετία ΠῚ ταν δί8 Δ τρεῖς {πὰ 
ρει σιδηίηα»ἐσπηρτίδῳ αυίπας Ραπίρι!8, ἃς 

ο 4 ΠΟΡῈ5 


ΜΚΙΠῚΙ 


Ξιι τττπρῆῇφρΦ“ῆαΦΦῇπῇπΦῆπΠπΠπλ.. 59». ΞΘ Φ“““Ξυσασσ ον ὰνρο 

ἼΝΩ 
5 


ρμϑ 


θν 


κί πόδι τὸ ᾧ ϑαλάοσι πόδυτάτο, κ᾽ πόὸι Τὶ ἡθαθάσεωρ δὲ ζϑλῆς σῷ ἤεῦ, 


ΚΞΑΤΑ ΜΙΑΎΤΘΑΙΟΝ 
“δὺς δ φοἰχϑύαρ, ὐαδλοψας εἰς σὸν οὔραν ἐν, δὺ 
λόγυσῳν, κοὰ κλαϊίᾷε, ἑσίωκε σοῖς μρϑρ τοῖς σους 
αὖτους 5 οἱ δὲ μαϑητοὰ ποῖος ὕχλοιο . κοὰὶ ἔφαγομ 
τα αἰνιτ δι. ποὶς ἐχοστα ψσαν . κοὶ ἐρῶν τὸ πόδισ, 
σόν τῶν κλασμαίτων »γυἹώσεχα κοφίνους πλῆϑ 
ρεις οἱ δὲ ἐδιοντοῖν ἤσαν ον οἤοσῖν ὦσε; ττον τάκι 


δίλιοι χωρὶς γιυκεκῶν κοὶς σεραισϊίων. ἢ κοὰ δῦ. 


ϑεὼς ἀναϊγίκασον ὁ ἐκίοῦρ ποὺς μαϑοτὸνρ αὐντόὶ ἐμ 
“- ' μ Ῥ ᾿Ξ .ἢ τὴ Ί Ι 
δᾶναε εἰς σὸ πλοῖον» μοὶ: πε ωγειμ οἷν του εἰς τὸ τσ 
Η ἘΠ " ΜΨ ἐπ ᾿ ΣΝ ΑΕ ᾿ 
φανγεωῤ ον χρτολυσῃ πτουΐ ογλου. καὶ αϑλυ 
σας τ ὄχλου, εὐνέξῳ εἰρ "ὸ ὄρ’ κατ᾽ ἰοῖξαν πεῶ 
σδύξα χε, “ὀψίας σὲ γηνουθγίας» μόν Θ- ἰω ἐκεῖ, 


σἵ δὲ τα λοῖου Ἡσῖν μέσον τῆς ϑαλαίοσης ἰυ5 βασα 


βν 


νιζόμϑνον ψσωῦ τῶν κυμωώτων ἰω γοὺρ φναντίθ: 
διἀνεμῶν. πεταίστιε σἷε φυλακᾷ πῆς νυκτὸς ἃ 
πὐῆλϑε πῶς αὖ τοὺς ὃ ἱποοῦς , πόδιυσπτετῶμν ὑδὰ τί 
ύάλχοσαν, κοὰ ἰδοντοϊ οὐνσεν οἱ μαθητοῦ ἀδι 
τἰ ϑέλαοσαν πόδινγωτοιω τα» ἐππεραϊγϑυσαν,λε 
γντόϊν γδτε φοντασμαὶ ὄδιψ. κοὺ; ἀντο τῷ φόβου 
εκραξαν. δύϑεωρ σὲ ἐλαίλεσον οὖ τοῖς ὁ ἐμσοῦς, λὲ, 
γῶν» ϑαρσεῖπε εγὼ εἰμι, μὴ φοδέιδδε, ἄσποχον 


. ᾿ ᾿ ! εῚ τι ᾿ με 
ι ϑὲὶς “δὲ αὐΐοοῖ ὁ τοῦτρ-. πον. κύσις, ἐσὺ ὦ πὲ 


λδυσόν με πρός σε ελϑῶν ἀδὶ πὰ ὕσι τα, ὃ σὲ εἰ» 
πῷν »λϑέ. κοὰ καταβὰς ἀπὸ τῷ τολοίου ὃ τῷ 
τρῷθο. πόδιιτγάτησῃν ἀϑὲὶ τὰ ὕυϊαταγελθου τρῶς 
τὸν ἰυσουῦ . βλύπων “Ἐἕ τὸ ἄνεμον ἰαγυῤὸμ, ἐφ») 
βηϑῳ,, κοὰ ἀρξα μᾶν Θ᾽» κατα-ποντίζεθγος Ἐκραξε 
λέγων. κύριε σῶσόν με. δυϑέως δὲ ὁ ἑπσοῦς ἐκτε 
γιχς πίω χῶᾶρα, ἐπελαϊβῷ» αὐτόι, κοὰ ὦπον ον» 


μ "1 ἢ Ὦ ὦψῳ 
ρνβ ἴχῦ, ὀλιγνοσάςεν εἰς τί ἐσϊιςαίς; ἢ κορὰ ἐμκβανν» 
5 τὼν αὐτῶν εἰς πὸ παλοιομγ εκοτστασον ὅ ἀνεμίθρν, οὗ 


θνγ 


υὲ ον {5} τῦλοιὼγ ἐλϑοντόϊν ἡτσεκιώησαν αὐτοί, 
ἈξγονΤ ἄϊν» ἀλυθῶς ϑεοὺ ἧσῷ εν κοι σ αἸτόδαὶ» 


β σαντόν'γ ἰλϑομ εἰς τίὦ γίω γηυνεζαρίϑ. κρὰ ἀδιν 


γοντοῖν αὐτὸν οἱ ἀνο)οδ ποῦ πότσου εκένὸου» 
ἀπιτελαν ἐς ὁλίω τἰὼ πσεούχωρον ἐκόνίω,, κοὶς 
πῶσίωεγίιαν αὐΐοοἷ τσαϊντας τοὺς κακῶς ἔχον» 
τας 5 πρὶ τσαρεκαΐλοιων ὧντὸμ» ἵνα μύνου ὥψων; 
πὰς τοῦ κραασεοῖου ποῦ ἱματίου αὐτοῦ 5 πρὶ δ 


ρυσῖ σοι ἥψαντο, σιιδινώθησαν. Ἢ “ύτα πρὸ 


5 σόβχοντοι ἴρρ᾽ ἰψσοῦ οἱ ἀπὸ ἱϑδοσολύμων γραμω κα 
μ Ι : Β 

μμᾶστεις κοὶ φαρισοαδι γ λέγονταῖν ᾿ οἵᾳ τί ξ 
μαϑυταῖ σὸν 'σαραβαίνουσι τί ποαναϊσίοσιμ 
τῶν πρδυβυτόδων : οὐ γε νίπστοντας τὰς 
χέρας αὐτῶν ν» ὅταμ αὐτου ὄνϑιωσιμ., ὃ οἵξ ἃ 
πσοκοιϑὲξ » εἰπτὴν αὐτοῖς. οἵ αἱ κοὶ ὑμᾶρ πα) 
ραβιάνετε τίω ὠυτολίω ποὺ ϑεοῦ οἷς τίω πα» 
ραϊσίοσιν ὑμῶν ; ὁ γερ ϑεὸρ ονυχώλατο.» Δι 
γὼμ . πίμα πὸν πσαστόνα πρὶ σύν μυτόλα . κοῖς 
ὁ κακολογῶν τοατύβδα,, ὶ μυτόδιᾳ » Θαναίτῳ τὶ 


λάυταίτω. ὑμένρ σἱὲ λέγετε . ὃ ὧν ἄταν ἴχ"- 
; Ἂς . ἢ »ε ἢ 3 - -ῷ 
κερὶ, αὶ τῷ μητρὶ») σ'ὥρομ ὃ ἰαὺ δὲ ἐμοῦ: 


ἀφ. 


ΕΓΟΡΝΟΥΜ ΜΑΤΤΉΛΕνΥΡΜ 


απο Ρυ5 ρί(οίδιι15. {0 ]Διἰ5 ἑῃ σοοίσαχ οςυ]ΐς, 
Ῥεπεαίχίς. Εξαυμπην ἐγεσίῆει ἀεαίε αἰ ςίριιν 
[15 0468; ΔΙ ςριπΠέτογο τυγθίς. Εςοοπηεάο, 
γΠΠΙΟΠΊΠ65. δύ ἰχτεγατί (πὸ: δέ π]οτυηῦ 
αιοα {πἸρεγβιεγαῖ ἐς πασπιεητίς, ἀπο οοίπη 
(ΟΡ πο 5 ΡΙεποβ, Ροστὸ αἰ ςοπιεάοτᾶτἢιο, 
τε αὐτί ἔεγπγδ ΑἸ ΠαιΙ͂ς5 πη 116. ρυατοῦ πηι ον 
ΓῈΒ ἃς ραοίοβ, Ἐς ϊαείτι σοι ρα {ς [ς[{15 αἰΓτέ 
ὈυΠΟ5 (105; υτοοπίςοησεγοι παιππι, δύ ρτο 
ἐξαογοηζίς Πτίραμ υἰτοσγίογειι, ἄοπος ἀϊπτή 
ΠΠΕ αγθ45, ἂς ἀπε Π|5 τανθί8. αἰζεπα τία 
πιο ΠΐοπΠΊ [Οἷ115 δα Ογαητππι, (Ο π1Π| διιτοῖλ 
ΔαἀπεηΠει πείροτα, Ο ε15 γα ΠΠἰς πίοσιιπὶ 
Πδιτίϑ ία!η [πη πο άίο ΠΊατί5 εγαῖοζ δἰ αθα, 
[ΠῚ αἷο πη α 5, Π ΠΟΠτ15 ογατ αἀππογἤι5, Οὐαῦ 
τὰ αιτ πο ϊί5 υἰρ Πα αδήταα {ΠΠ05 [εἴ{15. πὶ 
ῥα πϑ{πρεγτπαζο: ὃζ δέ ἰ Ποπτ εἰιπὶ ἀ{) 
ἰοἰρυϊἀρεύ πᾶτε δι το, ταὐδατί ΠΠηϊν 
αἀἰσεητεϑ, δρεῦίγιπι εἴτ τ ἃς ρύο πτοία οχοΐαν 
ΠΊα ΠΟΥ ΠΕ ςα [Τατίπι ο΄ εἰν Π|{5 [οἢ]5, 
ἀἰςεπ5, βοπο δηίπιο οἴξεχεσο {Πππ|;ΠῸ τουσεα, 
τηἰπί, ἐς εἰροπάεπβ διιίεπι {ΠΠ| Ῥρίχις ἀϊχίς, 
᾿Ἰοπηίπε; {{π|165, {θεῖο πιε δά τὸ ποηίτε ιν 
Ρεγδαιιδβ ες αἰχίω Ν᾽ ἐπί, Εἰ χα ἀείςεα 
αἰ Ποῖ ε παι Ῥειειβ, αι Β]α ας προγδαιιδβ, 
υείτοι αὐ [εἰσι Οφεεζαπι χα υἱάοίοιξη 
{{ππ| 118 {{ππ|0| ταγτ 015 εἰξ : δ σαι σοερίεε 
(ἀεπιογοί, οἰ απγαυ τ ἀίςδ5; Γοπηίπε ἰδευτα ποι 
(ὐοπείπιιο δυο Πεἰτι5 ἐχίξητα πιαπιι αρρῖα 
διεηαίςευπι, 8 ἀἰπίς 10 Εχίσιια ξἀεςία ρταν) 
ἀϊτοςυν Ποία δ5 “Ετηυμπι εἴης ἵπσιο ας 
Πδιμη1» ΓΟ οἰ ΠοΠίι5, Ῥοττγὸ συΐογαπε 
ἱπ ἡδυγαςςείεγιης δύ λἀογδιογαπε δια, αἰ» 
(οηίο5. ν᾽ οτε ἀεί Β]Π Π{π|5 65. τ αι τγαίεο ἤξηί, 
πεπειιηῦ {Π (εγγαπὶ (Τεππείαγει, Ἐτα τ 
ασποιπδητς {{{π|π| τὶ [οἱ {ΠΠ{π|8. εὐ δγιηῦ 
πυηςίοΚ ἐπ τούτη ππαίαιϊις Πηϊτίπταπι γεσίον 
ποη] {Π|{411. δί ΟὈτΪετ της {Π| Οπηπε5 πιαὶε μα 
δεηίεβ:8ὃζ οδίξογαρδης ει1Π1; υςιδηται ἴδῃ, 
σοιεης ἔπη Ρτίαπι πε[ πἸοητ ἱρ15:8ζ ιοῖ 
σαοιτειρί ξητ Πα λα ἀπι, Τιυποδο, 
σράσηί 6 [εἰτπ1, υπ| 40 ΗΙ ογοίοἸ γιαέβτιεης 
ταῦτ, ςσίοε δύ ρῃλτίίοί, ἀίςεπιο5, (θτατε ἀν 
(ἰρυϊ τα γαηίρτοσίπητουν αδαϊοπὋίςπίον 
ΓΠΠΙΡΪΝΟΠ ἘΠ ΠῚ Δ ΠΕ ΠΩ Πι15 {π25».ΠΌΠΠῚ 
εὐππέραηεπι, ΑτΠς τεροπαεπϑ αἰχιζ εἴ5. 
(ϑυατζο δέ πο5 ττδηίοτοάίπιίπί ρταςορτ ἀεί 
Ρτορίοῦ τχαἀίτίοποηι πεϊξγαπι τ ἵΝαῚ αει15 
Ῥταςορί αἰζοης; ΟΠ ΟΥα Ραῖτδ δύ ᾿παίχειη, 
ἔτ τι πιαϊεάἀίχονίε ραῖγ 01 πηδίτί., πιοῖῖς 


πιοιίαταγ, 05 διιΐειη ας 15. Οὐΐσυπααα, 


αἀίχοιίε ραίτί αὐ πγαίτἰ) σις ἀοπί ἃ πιὸ 
Ρτοίω 


3 


Ψ τῆ: 


ρνξ 


πὰ 


κϑ πόδι Τὶ καναναζας, ἃ πόδι ν ϑόραπδὺϑον τῶν ἔχλων. 


ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 


ὠφελεϑὰς ᾿ κοὰ οὐ μὴ τιμήσει “ὺν “πατέρα αἱ 
“όὶ ᾿ὶ τί μυτόδο αἰντόι . κοὰ ἀκυρώσαωτε τίἰὼ 
σολίω ποῦ ϑεοῦ οἵᾳ, τί πσαραϊοῖοσιμ ὑμῶν. σον 
κοιτοὶ 5 καλῶς χερεφήτδυσε πόδι ὑμῶν ἡσαϊαῦν 
λεγῶν «ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗ τθ΄ δε ςὐματι οὗν 7 ἢ». 
τοὶ τοῖς χειλόσι με τιμῆς, ἡ δὲ καρδία αἰντῶμ στῦῤ᾽ 
ζω ἀπέχει ἀπὶ ἐμοῦ 5 μαϊτίω σὲ σέβονταὶ με. οι" 
οἱαίσκοντοῦ δισϊασπαλίας » ονταίλματα ανϑρώ, 
πων. κρὰ ππῶσκαλόιαἰμῆνθ" τὸν ὄχλομ» ἔπτον αἦν 
“ῖς, ἀκούετε κοὰ στωΐετε «οὐ τὸ εἰσόῥ χύμδνου εἰς 
“ἢ οὐμὰ κοινοὶ τὸν ἀνϑρώτπτον,, ἀλλιὰ τὸ ἐκπορδυό 
μῆνον ἐκ Τό Ξὐματίθ. ὧν κοινοῖ σὸν ἀνθρωπτομ. 
Ἄγε πτοσιλϑοντόϊν οἱ μαϑῳτοὼ οὖν τόν, ὥστου αὖ 
Ὅς], οἱσῖας ὅτι οἱ φκοισάϊοι ἀκούσανπτοϊ" "ὸν λὼν 
γον ὄϊνκανσ αλιϑνίἂν : ὁ δὲ το κοιϑὲς» Εἰστον. ποῦν 
(ὰ φυτέα. ἰω οὐκ ἐφύτδυσε στώτηρ μου ὃ οὐραὶ» 


Ἶ ᾿ ΓῚ ᾿ Γ ! 
δν5 γιΘοἐκοιζωθήσετοι. ἢ ἄφετε αὖ τοῦ ς» δοϊπγοι εἰσι; 
Ἐ 


ενί 


τυφλοὶ τυφλῶν . τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐαν ὁοϊυ γῇ» 
ἀμφύτόδοι εἰς βόθαυομ ταδιοιῶντοιι, ὃ ἀποκριϑὲς 


5. δὲ ὁ τοῖτρθ'» ἄπῳ οὐτῷ. Φραίσον ἡμῖν πίὼ τοαϑ 


ρᾳξολίω τουτί . ὃ δὲ ἰὩσοῦς εἰστὴν ») ἀκμὴμ μοὶ 
ὑμᾶς ἀσιμξρὶ ἐτε: οὕπτω νοῦχε, ὅτε παῖ "ὦ ἐϊσ᾽ 
«πορδυύμανον εἰς “Ὁ οὐμαν εἰς τί κοιλίαν χωρᾶ», 
οὰ εἰς ἀφιαϊοῶνα ἐκξαίλλεσαε : πὰ σὲ ἔκπορσυο» 
υϑγὰ ὅκ τό! «ὑμωτίθ, ἐκ γῆς καροίίας ὀξόβχυτοῦ, 
κἀκῶνᾳ κοινρὶ τὸν οὖν θρωττῦν.. ἐκ γα τῆς καροσϊίας 


αἸϊᾶς ὀξερχοντχοί οἰλλογισμοὶ σπονψροὶ» φόνοι, μοι χέϊαι, 
Φθονοι “πὸ ρνεῖμε κλογοὶι» Ψψδυσομαρτυρίαε, βλασφημί, 


μεν τοί τ αἱ ὅλη τὸς κοινοῦ τα τὸν ἀνθρώπου, “Ὁ δὲ 
οἷνίπ’ῆοις χϑδσὶ φαγ ἐδ υοὐ κϑινοῖ τὸν ἀνϑρωντομ. 
πκοὰ ὀξελθὼν ἐκῶϑον ὁ ἐφσοῦς»οὐεχώρησον εἰς πὰ 


ἘΡΑΝΟΘΕΡΙ͂ΥΝ 


Ριοἰςιιγιπι εὐαῖ, (4 ἐπ τισι σευ οι, 
τοῦ, δύ ποῦ Ποπούδθίς ρα {ΠΠΠπ| δ πὰ 
{τεπι {τἀπὶ : δέτε ἔςοίΠ 5 ργασερίιπι εἰ 
ΡΙΟΡτοΥ τα το πεϊίγασι, ΓΙΥΡΟςΙ 826) 
ἂξ ἀε ποθίβ ργααάίχίς ΕἸρίαία5 αἰςς, ἄρρτο 
Ρίπαιας πη ρΟΡα 15 ἢίς οἵὐς ἔπο δί Ια Ρῆ8 
της Ποπουδίυ ςοειεγ ςοῦ εοτ ριος ΡΒ είϊ ἃ 
πιο [εἀ ἐτιτὰ πὶς ςοἰ ας, ἀοςξιε8 ἀοὐἰΠ25» 
Ριξοερίᾳ Ποιηίηᾶ, ἘςξαδΔιοοαιῖίϑ δα ε τ 8 
αἰχίτ εἰ5, Διιάίτς δέίηιε! ἰσίτε: ποπ σιού τ 
στοσίτιν π οβ.ἐπτριιγαῖ ποπλίηδ, εξ ιοῦ ἐν 
στεοάίταιγ εχ ογώπος ἱπηρυσαπι γε τε ποιτι» 
ηεαι, Τ υποαςοεάδις αἐ(ςἰρι}}!} εἰι8 αἰχογᾶς 
{|| Ν᾿ ΟΠ ῥ μαυίίοεοβ αὐάίτο ἐξέπιοης {πὴ οἷν 
ἔεπίος δες ΑιΠ]οτείροπάεης αἰ ΟπΊηΐς 
Ρἰληταιίο σι 4π|ὶ πὸ ΡΠ] ἄται τ ραΐει πιεῖ ςοςν 
[ο{Π5. γα ἰςαδίζαγ, πε ΠΟ 5. 4Φπ|οες πὲ 
σϑεςί ςεςούιαι, Βοττὸ ἢ ςαςι8 ςαςοὸ ἀπχῆιϊς 
γί απο ίη ἐοιεαπι σαάξε, Εἰ εἰροπάεης αἵϊε 
Βεῖπι5 αἀἰχίε εἰ, ὈἱΠοτε ποθ ίβ ρασαοίδη, ἴς 
(ι αὔτ αἰχίι, Αἄπιις δζ ο5 ἐπις Πσεπτία τὰν 
τειίς ’ Νοπάιιπι πιο! σιτία αυοά σαϊςηιϊία 
ἰηστεάίτις ἰη Οδοίη αἰ αθίς, δύ ἰη ἐεςε πὶ 
εἤείτυνς ἄξει αι ρσοξςο οὐπίυγ εχ οὐοεκ 
ἱρίο οογάς ἐσγεάίαειν, δ {Π14 ἱπηρυμπιπὶ γεῶν 
ἀππι ποπγίποι, ΝΑπὶ οχ σογάς σχειηῖ οσὲ 
(αἰίο τ 65 πτα ἴδ. ορεε5, Δ τεγί2» Πρ ταν [τ 
(οἷα! τε πιοπία, σοπιίτία, Εας {π| 018: 
ἐπρυσιπὶ τοι ποηχίπεπ), (ὑξείεχιιπι 0» 
{{5 πη θι15 ςαροῖς οἰδιι»ποη ἱπα]πίπαῖο 
παχίηξ, Εἰ ἀστοί 15 {Πέπς [εἴς ΓςεἰΠτίπ ραιν 


μῖρυ τύρου κοὶ σισ᾿ῶν δ. κοὰ ἰδοὺ ἐπ πρνᾷν χϑ (65 Τυτί δύ δίἀοηίβ, ἔγεςςσε πον λπαποᾶ 
3 


νάϊα στο τῶν δοίων ἐκώνων ὀξελθϑοῦ(ᾳ, ἐκραίον 
αὐτῷ λέγουσιν ἐλεφσόν με κύριε» ἧε σϊαβισί, ϑὺ» 
γαστὴρ μου μακῶς σἹαιμονιζωτοῖ . ὃ σὲ οὐκ ἀπε- 
κοΐϑα οὐτίξ λόγον. ποὰ πποσιελϑόντόι οἱ μαϑῳ τοὶ 
ον τό. ἡρώτχωψν οὐντὸν λεγονταϊνγ ἀντόλυσομ οατίὼ, 


ΡΨ ὅτὶ κραϊίει σπιόδον ἡμῶν, ὁ δὲ ἀποκριϑὰς εἶπτον» 
ε οὐκ ἀπεοαλίω εἰ μὲ εἰς τίς προδατα τὰ ἀσπολω 


λύτα οἴνου ἰσραῆλ. Ἔ ἡ σὲ ἐλϑοῦσιε πεοσικυύῃσον 


5 οὐδε λεγονί. κύοιε, βοίϑει μοι, ὃ δὲ ἀπτοκοιϑεὶις» 


φἔ κένης, Ἔκοὰ κιταξὰς ἐκέϑον ὁ ἰρσοῦς» ἔλθε στε 


ἔντον οὐκ ἔς: καλόν» λαδεν ὧν ἄρτομ τῶν Τίκ" 
νων. κοὶι βαλέμ σοῖς καυκοίοιδ, ἡ σὲ εἰστῳν. νοὶ κύ 
61ε . κοὰ γὴ τὰ κυναίριᾳ ἐδϑίει ἀπτὸ τῶν ψυχίων 
σῶν πιπτόντων ἀττὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων 
αὐτῶν. πότε ἀποκοιϑὲς ὃ ἐυσοῦς , εἰπτον αὐτῇ. ὦ 
γιώαι μεγαῖλῳ σου ἡ “πίςις » γλνοϑήτω σοι ὡς δὲ, 
λει. πο ἐαίϑῳ ἡ ϑυγαΐχηρ οὧὐτῆς ἀττὸ γῆς ὥρας ἐ 


5 ριὶ τἰὼ ϑάλαοσαν τῆς γαλιλαζας, κοὺ ἀναδὰς ἐς 


“ούρί»", ἐκάϑῳ το ἐκεῖ!» κοὰ προσῆλϑομ χεῶὼς οὖν γὸμ 
ὄχλοι πολλοὶ» ἐχονταῖ μεϑ' ἑχυτῶν » χωλοὺς» τυ 
φλουξ 


συ ἃ ηΐδι15 {115 τεπεγαῖν οἰλπιαραῖ δα {ΠΠ 
αἰςεπς. ΝΠ ς}6γοτε πιεί ἀοπγίης {Π| Γι 4. ἐσ 
Πᾳ ππεὰ πείεγε ὰ ἀπ πιοηίο αοίτδίιν, ΠΙε εν 
τὸ ποπτείροπαίε εἰ χσυίςαιαηι. Εἰ αςοεάειν 
(65 “ἰςρι εἰι15 τοσαβαης {Π}Ππππ| ἀἰςοΠΓ68» 
υλίτες ΠΠ 1, Ἡλι οἰδιαῦ ροίἐ ποβ. Δ εῆϊε 
τείροπάεηϑ αἰχίς 'Νοη {πὶ αὐ Π|15 πἰ ἢ λα ον 
{165 Ρογα 185 ἀοπλι5 Π{Υλο ἐτἰςος. ΠΙᾺ δσὸ τὸ 
ηἰτ δ φἀογασίτ εἰιπι τε Π 5. Γλοπιίπευίιςςι 
τε πη, Δ τὴς τεϊροπάεπϑ ἀίχίς οη οἴ πὸ 
πείζι1Π1; (ἸπΊοῖο ραπεπὶ δ]! οσιιπι δέ οῆςεγε 
σαι Π 5. Εις δυζοίη τείροπάί τε ἀοπιί 
ΠΟ: Εἰ ΠΙΠΊ σΆΓ0}}| οὐπιης ἐς Πλοῖ5 αι σας 
ἀεπιεηία ἀοπηίπουιαι πογ, ΓΤ ποτοίρομν 
ἄεπ5 [εἰυς ἀἰχίες {Π|2 0 πτυ Ποῦ πιάση εἰ { 
(6518. [ίας ἰδέ [συ υ͵5. Ἐξ, παῖα {ἰ{Π|4 
εἰι15 Ἐχ εο εροις, Ἐξ ρτορτοῆίς ΠΠῚπς Ιὼ 
{5»ποηΐτἰχία πιαῖε (ΠΑ Π6᾽ο0. δί ςοπέςεηίι 
πιοηίο εάοραῦ {ΠῚ ς, Εταςςείϊοεγης δα εἰἰπὶ 
τ(αὐδϑς πλυ]τ9.» Φιιςςητο5 (ςςιπὶ οἰδι 405; σϑῶ 

(08 


----- “τ αν ᾿ 
ΕΝ οὐωνα 
λιᾷ πόδι τἶν ἐπὶ αὐτῶν, Δ} πόδι σὴ ζύμης Ὧρ! φχοισαίων γ᾽ πόδι Τὶ τὺ κοὰ ἀρέᾳ ἐπέρωτασεων; 


ΚΑΤΑ ΜΑΥΘΑΙ͂ΟΝ 
φλοὺς Ε κωφοὺς, κυλλούῦο, κοὰ ἑτάρους Ὁτολλοῦ ον, 
κοὰ ἐῤῥυψαν οὖ τοὺς σταρὰ ποὺς στθσίας πόϊ ἰῃσοῦ, 
κοὰ εϑόβαϊπόυσον αγπους «ὧς γε αὐ ὄχλους θπυ 
μαίσαι βλέποντας κωφοὺς λαλουῦπτας, κυλλοὺς 
ὑγιάοχωλοὺς πόδιπτατουῦτας, τυφλοὺς βλέστον) 
σας» κοὰ ἐσϊοξασαυ τὸρ ϑεὸν ἰσραῆλ, 
ἰγσοῦς πτοσκαλσῖν αἰμῆν. ὧὺ μαϑυτὰς αὖπο, ὧν 
πῷν. ασλαγχνίζομαε ἀϑὲηὸν ὄχλον » ὅτε Ἀσῖῳ ἡμὲ) 
ρα τρεῖς πεοσμβύουσί μοιγ κοὶι οὐκ ἔχουσιμ τί φαὶν 
γῶσιψ» κοὶ ἀπολύσας αὐτῶν νάςεις . οὐ ϑέλω, μὴ 
στότι ἐκλυϑύσιν οὖν τῇ ῥοϊῷ. πο λέγουσιν οἰ θεῖ οἱ 
μαϑιτοὶν οὐ τέ!, στύϑον ἡμὶν ον ὄῤῥυ μία αὖ τοι τσ 
“οιρῶς γε χορτάσαι ὕχλομ τοσούηορ : κοὶρ λέγει αὖ 
“οῖς ὃ ἑυσοῦς γ πύσους αὔτους ἔγετι; οἱ σϊὰ ἄπουν, 
ἐστί. κοὺ ὀλίγα ἰγϑύοΐᾳ. κοὰ ἐκελδύυσε τοῖς ὕχ, 
λοις οναποῖσεν ἀϑὶ τἰὼ γίωω, κοὰ λαβὼν ποὺς 
ἑπτὰ αὔπους κοὰ δ ἰχϑύας, δὺ χαριτῆσαο, ἑκλαν 
σε κοὶ ἐσίωκε ποῖ μαϑῳ ταῖς αἷν τάν. οἱ σὲ μαϑετοὰ 
Ὅο᾽ ὕχλῳ »κοὰ ἔφαγον πταϊντοϊν, κοὰ ἐχορταϊῶδη 
στε.» κοὶ ἄραν "Ὁ πόδισοδτομ “Ν᾽ κλασμαΐτωυ ἐπ’ 
πὰ ασυοίοϊας πλήρεις. οἱ δὲ ἀνϑίονται ἧσαρ τι 
πρακιαίλιοι οἷνα)οσῖν . χωρὶς γυυκικῶν κοὰ σται δι» 
ρξξ ὧν. ἢ κοὰ ἀπολύ(ὰς ὧν ὄχλους αὐεβπ ἐς ἡ πλοῖ» 
οἵ ον, κοδι ἄλϑῳν ἐὶς πὰ ὅρια μαγοϊελαὶ, κοὶ πεοσελ, 
ϑοντόϊν οἱ φαρισοῖίοι ποὺς σικοϊ συ κοζίοι; τοειραϊζον" 
γόνυ ἐπυρώτησαμ αὐντομ » σιμκεῖον ἐκ πόι οὐρανοῦ 
ΘῈ σιᾶξαε αὖ τοῖς, ἡ ὁ σὲ ἀπτοκοιϑεὶς εἴπτοὸν οἷν ποὶς»ὀψι, 
ε ας γηνομνῃς λέγετε; δύ δία, τουῤῥαϊζει γὸὴ δούρα.- 
νῦξ. ποῖ πρωὶ γσπμόλον χειμὼμ. του ῤῥάζει δ ὁ οὐ» 
φανοῦ φευγναζωψν. αὐσυκοιτοὼ ; "Ὁ εν προσῶστου 
τὸ σραυδ γινώσκετε ο]χκοίνεινν πὸ σὲ σιμεῖα τῶν 
ΡῈ κοκρῶν οὐ δωκε: πγηνεπτονερὰ Εἶ μοιχα 
ς δὶς σεμέον ἀνζπτ εἰν κρὰ σαμεῖουν οὖ οὐϑάσεται αὖ 
ρξοῖ τῇ, εἰ μὴ ἢ σεμεῖομ ων πόὶ πίοφάτου. κοὰ κατα- 
Β λιπὼν αὐτοὺς, ἀπῆλθον, κοὰ ελϑόντ δῖν οἱ μαϑη 
“τοὺ αὐ Τό! εἰς Ὁ πτόδιαν 5 ἐπτελαίϑον» αἤτους λα 
βὲν. ὁ δὲ ἰκσοὺς ἔπῳν αὖ τοῖο. ὁρῶτε κοὶι πεσέχε 
τὸ ἀρ τὴς ζύμυς δὴ φαοισαΐων κρὰ σαοὶ δϑυκαί» 


ὃ σὲ λα 


ΦΕΓσΥΝΝΏΥΜ ΜΑΤΥΤΥΤΗΉΔΛΔΕνΥΜΝΜΝ 


ζΟ 55»ΠΊ1108, ΠΊΕ 5. δ ΔΙΙΟ ὁ πη 1105. δύ αθίο 
σε ε05 δα ρεάς5 [εἰ ὃ. [παι εοβυϑάεο 
αὐ τατος πηίγατο {{π|ατπππὶ υἱογΈ πὶ ΠΊ0 8 
ἰοαιυ νη {105 εἰς ία πο 5.05 Ἀπι θυ 1|4ταν 
σξεςοβ υἱάοτε; ὃ οἱου οαθαῖ ἀδιπὶ}Δε].16 
(5 αὔειιοςατίβ δα (8 αἐτἰρι 5 {5 ἀἰχίτ ΨΜ1ὲ 
(εγεῖ πιεῖ θ 5. ΡΙορίετεα σοὐ απ 
Ρετγεπείδης ρα πε, δέ πο Παροης συοί 
εὐλητ: δ αἰπηττεῖς ἐὸ5 ἰοίιποβ ποίσῃς ΠςΗ 
εἰᾶτ π υἱα.1) οτ εἰ {τ ρ. 11} οἰι15. ν πάε πο 
[8 ΠΟ] τ] πὸ ρα πο 5 ἐπ π10{τἰ, υὉ!ΑτΌῸΓο 
Π1115 τΥ ἢ ταπιᾶς Εἰ οί ΠΠ|5 οΠβ. σοῦ ρα 
ΠΟ5 Παειί5, ΑτιΠ1| ἀἰοῦτ, Θορέεπι, ( ραιιςο5 
Ρἰ[οἰςι]ο5, Ἐεία Πές ταν δ85 ἀἰςι βετο πῃ ἐεί 


15 


τα Ἐς πανρηεἰεριξραπεβ αορίίςες: δι ροᾷ . 


σιατίαβ ἐσ Ποῖ, γοσίς, ἀφ αίτα αἰ ςίραυ 5 Πι5: 
αἰ ςίρυί ἀσεγὸ τανε: ςοπισάοιιητή; οὔβ, 8. 
[χτυγατί πὶ: δ. τα ]εγιπὶ σιοά {πρετγέγαϊ 
(γασιιοηίοτγα ἰρίςπι ρουτ]λ5 ρίεπαο, Ατἥ 
αι οι εν, οὐδῃς αυιαίεν τ ΠΠῸ αὐτί τας 
(ΕΥ ποτ 5 ὃ ριεγοβ,. Εἰ αἀἰπλ{Π15 ἐυτ δίϑυςΟ 
ἰςεπαίε παιιίπιν πεηίτας (πη ἔπος ΝΜ Ἰασάαϊα. 
Ἐεασοιοὶ ρΠανίίοί απὰ ςπ| ΠΠιςοί8 
ἐεηίδηΐε5 τοσα θαηζξιΠ1. τ} Π1Π| ὃ σοῖο 
οἰϊεηάεγει 0 ὲ. Δ εις τείροπάσῃης ἀϊχίς οἰ. 
ὐη ςοεροκίς εἤς πείρετα, αἀἰοίτίς ᾿(ογεπί, 
(45 εὐ παπ τιθεῖς; δύ πηαπο ΠΟ α 6 τε 
Ρε 25. τα οι ἐπίπι σου! ττίῇς, Ηνροςτίϊοα 
(ίειπι ςοοἷὲ (ςἰτί5 ἀΠπαίςατο, σὴ υοτῸ τῦρον 
τὰπι Ποη ρμοτοίξίς τ Νατίο ρσδια δζ αι τογα 
Πσπατγεαυίείο ὃ Πσηῖ ποὴ ἠδέ εἰνηίΠ ἢ» 
σπιιηι ἰοπδ ΡΙΌΡΠοῖ. Ἐξ το 5 {Π|5 ΑΒ 7. 
Εταυᾶ υοηϊξης ἀἰ[ςίρα]τ εἰιι5 ἐπ αἰτογίου τί 
ΔΠ1;» ρεΓ ΟὈ] ἰοπ ποη {ππιρίξιίδης ραΠο8, 
ἰείως αἰπίοηι αἰ χίς {5.0 (εἴς δύ ςαϊιοις ἃ θα 
πιεηΐο μαι ου ας Δαἀἀδαςεςεοια, ἂεΠ]|{τὸν 
Ρυταβᾶτίηετα [εἰς ἀἰςξις 5» Ραποβ πδ πρί» 
Π115. ΟἸοὦ υδί ςοσποιιίς [ε[15. αἰχίς {Π|5: 


Ρἕ ὧν. δ οἱ δὲ διελογιζον᾽ τὴν ἑχυ τοῖο λέγοντόϊν,ὅπὰ λβ' αι ςορίταί8 ἐπεία 05 ἰρίο5, ὁ ρατὰ βάση, 


ς αὐ τους οὐκἐλαίϊξομδν. γνοὺς σὲ ὁ ἰησοῦς, εἰπτὸν αὖ 
τοῖς τί σ]λογίζεδδε οὖν ἑαυτοῖς ὀλιγόστις οι» ὅτι αὖ 
ὥυς οὐκ ἐλαίβετε : οὔπω νοῖῦτε οὐσὲ μνυμονδύςτι, 

ὧν Ὄρντε ἄρτος τῶν ποςντακιοιλίων νοὶ; πὸ» 
σους κοθίνους ἐλαίβετι; οὐσὲ οἷὺ ἑπτὰ ἄρτους 

ἣν πετρακισχιλίωμ κρῖ: πόσας ασυρίσῖας ἐλαΐσ 
βυτε; ταῶς οὐ νοεϊτε»ῦτε οὖ πόδι ἄρτου ξιπον ὑμῖν» 
“πῶσέχεν ἀπὸ πῆς ζύμῃς “ἢ φαρισαζων κοὰ (χσῖ» 
δυκαξωυ:; πότε στωμήκωαν, ὅτι οὐκ εἴπον πρωσέχαν 

ἀπο τῆς (ύμος πόὶ ἄρτου» ἀλλὰ ἀπὸ τῆς σἹιοσϊα κῆς 

ρξξ τῶν φαρισαΐων κοὰ (Ὡ οἱδουκαίωμ. ᾿ λϑὼμ σὲ ὃ 

(ς ἱκσᾶς εἰς τὰ μόδν κρασαρείας τῆς Ορλίπηον, ἠρώ; 
σύς (δὰ μαϑητὰς αὑτοῦ κυλύγων. τίνα με λεγουσιρ 

οἱ ὧν 


Ῥ 

[650 Ρᾳπεβποίμπιρίεε 5 Ν σα ἐητε! σί 
[{5 πεῳῷ πιεηπηοτία τεπετιί5, Πυίης 105 ρΡᾶ πο 5 
συ Ποπηίπε5 εἰεηΐ “παι 65 πο» δύ αποῦ 
(ΟΡΠίποϑ [υ{ξ]οτἰτἰ5ς Προς (ορτξ 05 ρα ΠΕ65 
Π1π|π| Ποπηίπε5 εἴσῃ αιατεῖ τ εὐ δύ στο 
(ροττδϑβ αςςορεγίείβς υΐ ἤτοῖς πὸ ἰητο Πρ ατίβ 
1ης πῷ 6ἐ ρΡδης αἰχίε πο δίϑ {Πᾶνας σαιετς 
τίϑβ ἃ ἰογπηῦίο ΡΠατίί ρου δύ ἰφα πσςοουτπις 
Τας πίε! εχογῖς ῳ πὸ υΠΠΠ τ σαιεγεὰ ἔοι 
ΠΊξῖο ραηΐβοίε ἃ ἀοίϊ τίπα ΡΠατςφοτῖ δύ (δά 
ἀπςςοναπ Οὐ ποηίΠει τ} οἰτι5 1π ραττος 
(είβτες εἰτι5,4τς ςοσποηλίηαῖ ΒΕΠΙρΡ τος 
τοσαιίς ἀ{[ςίρι 05 (1.055 αἰςξϑ:αιζαγε ἀΐςᾶς 

ς ποπιὲ, 


ἌΡΥΙ 
4.6 


ρἐζ 


ΡΝ 


οἵ 
β 


δῦ 


Θοιξ 


ροβ 
β 


λυῖ πόδ Τὶ μιταμορφώσιεῶς Γ χειςῦ. 
᾿ΠΒΥΑΤΓΈΛΙΟΝ 
οἱ ἄνϑρωπτοι ξιναι» τὸν ὑιὸμ τό αὐνθρώντού, οἷ δὲ 
εἴτουν. οἱ μῆνν ἐωσννίιυ τὸν ἐπυσει λή ἄλλοι σὲ 
ἡλίαν Ἑτέδοι σὲ ἐδδεμίκν αὶ ζκ χῶν "ποφυτῶμι 
λέγει αὑτοῖς. ὑμὲς σὲ τίνα με λέγετε εἶναι: ἄστον 
κοιϑὰς σὲ σίμων ετρ δ» εἰπ ον. σὺ εἰ ὁ χοιςὸο ὁ 
ἕος τὸ ϑεοῦ πόι ζῶντι. κοὰ ἀποκριϑεὶς ὁ ἐψσοῦς» 
εἰπὼν αὐτῇ. Ἔ μακάρι εἰ σίμων βὲρ ων 
νῷ, ὅτι σὰρξ κοὶ ἄμα οὐκ ἀπεκαίλυψε ύι, ἀν ὄ 
Ἰσατηρ μὸν ὃ ᾧν τοῖρ ονρανοῖῷ καγὼ σε σοι ΔΩ 
γώ» ὅτι σὺ εἰ Ἰσετρ. Καὶ ε΄ ταυτῃ ΤῊ πστ 
τρᾷ οἰκοσϊομάσω μου τἰὼ ἐκκλησίαν .« κοὰ τοῦ 
λαι ἄσιου οὐ κατισγύσουσιμ οὑτῆς « κοὶ σώσω 
σοι τὰς κλὲς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν . κρὰ ὃ 
ἐκὺ σάσας ὉΠ: τῆς γῆς υ ἔξαι σἰεσεμαύον ὧν τοῖς 
οὐρανοῖς » πρὶ ὃ αν λύσας ἀϑὶ χῆς γῆς» ἔσχε λελὺλ 
υϑυύομ ὧν “τοῖς οὐρανοῖς. ο τότε δεεφελατο 
"οἷς μαϑιυτιῖς εὐ πτδι. ἵνα μυσἶγνι εἰπτωσιμγ ὅτι (ὦ) 
“χὸς ὅξ, ἰῳῃσοὺς ὁ χοιΞῦς. ἄντο πότε Ἡρξα το ὁ μησδὴ οἴει 
ἀνύει. τοῖς μαϑυταῖς αἷντδ), ὅτι σἴεὶ αἰνὸν ἀπτελη 
ϑέρυ ἐς ἰδλοσόλυμα »κοὶ πολλὰ ᾿ασαϑὲμ ἄπο πῶμ 
πρό βυτόδωψ »ποὶ ἀρχιδβέωμ, κοὰ χγραμματίωμ» 
κοὶ ἀποκτανϑίωδαε , κοὰ χῇ ποίτῃ ἀμόλδᾳ ἐγό 7 
ϑ[ιυϊχει Ἐκοὶ χοσλαβομῆνθ- αὐτὸν ὃ σὰν 
σρθοἤρξατο ἔσιτιμοῦ οαὐἴθε! λέγωγοϊλεώς σοι κύν 
οἰε οῦ μὴ ἔξας σοι τοῦτο. ὃ δὲ ςραφέὲϊς εἶπον (Ὁ 
ποΐτρῳ., ὕπαγε ὀπίσω μου σατανῷᾷ » σκᾶνοϊα) 
λόμ μου εἴ ν ὅτι οὐ φρονῶς τὰ πὶ ϑεοῦ, ἀλλὰ 
σὰς τῶν αυϑρώπαψ. Ἔ χότε ὁ ἰπσοῦς εἴπτὴν 
τοῖς μαϑυσταῖς αὑτοῦ. εἰ τις ϑέλε ὀχίσω μου 
ελϑέϊμ. ἀτοαρνησαἰδω ἑαυτομ » κοὰ ἀραίτω τὸν 
Ξαυρὸν οὗσον γ οὶ ἀκολουϑέτω μοι. ὃς γοῶρ οὖ 
ϑέλει τίιὸ «ψυχίω αὖ πᾶ σῶσαι. ψπολέσει αἰ πίω, 
ὅς σ᾽ ὧὖν ἀπολέσω τἰὼ Νυχίω αὖ τόι τνεκῳν Ἐἐμϑ) 
εὕρησει αὐτίω;, τί γαρ ὠφελεϑήσυτοι ἀνϑρωπθν 
ξαὺ πὸν κόσμον ὅλον κόδ διάσᾳ, τἰὼ σε ψυχίω αὖ 
τ ζυμιωϑῇ :Ὲ τὶ σϊώσει ὧν θρωπίθ ὐταϊλλαγμα 
σῆς ψυχῆς αἷντδι: ἢ μέλλει γὸῤ ὁ ἡϊὸς τό ανϑρώπα 
δὲγεῶνα τὺ τὴ δθξε τὸ σατρος αὐτὸ μυτὰ τὴν ἂγ) 
γέλων αὖτ δι πρὶ τότε ἀπσϊώσει ἑκάξω . κατὰ τί 
πράξιμ αὐ τᾶ, Ἐλμίω λέγω ὑμὴν γ εἰσι χινόϊ 
ὧσεϊεώτχωμ . οἵ χὶνδῖν οὐ μὴ γόυσώντοι ϑυινὰ τοῦ; 
ἕως οὖ ἰδιωσι τὸν ἡδν τῷ αὐδθρώντον δ χύμδψον γὺ 
“ἢ βασιλείᾳ αὐτξ. ξ 
ριλαμξανει ὃ ἐησὰς Ἔν πέτρον κοὶ ἰαίπο δον κοὶς 
ἐωαννίιυ τὸν χαάξλῴου αὐτϑν κοὶ οὐ αφύγει αὐτοὺς 
εἰς ὑρν ὕψηλον καὶ ἰδίαμν ποὺ μετεμῦ ρφώϑῳ ἔμ 
“ποῦῶνςν αὐ ὸΕν, κοὰ Ἐλαμψε σῦ προσώττον αὐτὸ 
ὧς ὁ δ)λιίδ». τὰ σξίμαϊσια αὐτὸ ἐγ). λόυκαὰ ὡς 
.70 φῶς. κοὰ ἰσϊοὺ ὥφϑασαν αὐτοῖς μωσῆς κοὰ ἡ 
λίαξ, μωτ᾿ αὐτὰ συλλαλουῦτσι». ἀποκοιϑεὶς σὲ ὅ 
ποτρΘ’, εἶπον Ὧω ἰκσοῦ. κύριε καλὸν ὄδιν ἡμᾶς 
ὧσε ὠναι . ἀὶ ϑέλεωον τοοιησωμὴν ὥσε τρῶς σκα 
νας 


κρὰ μεϑ΄ ἐμόραν εξοισα ἃ 


ἘΥΑΝΟΕΨΙΥΜΝ 


Πποπλίπο5 εἴτε ΠΠ πὶ ΠΠ πὶ Ποπιίη 5. ΠῚ πεῖ 
ἀίςεδαπι ΑΙ΄ αιυίάεπι οδηπεῖη Βαρεζ8|» 
ἰῇ πετὸ ΠΕ] ἰαπι; 87 σεγο ΕΠ γε 8Π1 δι 
ἀπαπὶ ἀς πιιπιεῖο ρτορπείδιῖ, οἰ {ΠΠ|5,ὥὧε 
105 18 πιὸ ἀἰοἰεί5 εἴ]ες εἰροηδεπβ διιειπι 
Θίποη Ρείτι αἰχίτ, Τὰ ε5 ΟΠ {5 {{Π 6 {» 
1{|5 ἀοἱ υἱιοπιί. Ἐςτείροπάεηπϑ [οἰ5 αἰχίς 
{Π1|, Βεδίι5 εβ ϑίπηοη ΒαυΪοπλ. αἰία κατὸ δέ 
ησιυι5 ποη τοιείλινε εἰ έν (6 Ῥάτοῦ ΠΊΕΙΙ5 
΄αί ο[Ε ἴῃ ςου]ί5., ἄπ ἐρσὸ υἱοί {πὶ εἰ αἴςΟ» 
αυδάτι ο5 Ρειζαβ, δι πρεν απο ροίγαπι οαὲ 
ξίςαθο πιοαπὶ δος] εἰΐαιτι, δ ρμοτίρ ἰ ΓΟΥΠΙΠῚ 
ποπυλίεθαταδιειίις {Π4π|, Ἐξ ἌΡ ἰδὲ οἷα 
πεβτεσῃί ςο]οσιιπ, τ αι ς αι Δ ΠΡ αιϊει5 
ἴῃ τοῦτα, εὐίτ ἢ]! ἐσατιιηιίη ςος 5: δύ παι 
(οἱ αετίδ ἰῃ τευτδευ ΕΟ] ατιι ἰῃ σα 5. ΤΌΠπς 
εὐἰίχίς αἰ (τ ρα115 {||8.6ς οὐ αἀἰςείεηῖ; σοί 
ἐρίς εἰευἸ εις ΟΠ. Εχ εοτεπιροτεςα- 
Εἰς οἰ ἰηαίςατο αἰ οἰ ρα} 5 Ππ5ναποάοροιν 
τε ἰρίιιπι αθίτο ΕΠ ΟἸ γ18Π1. ἃς πιιΐτα 
Ραιὰ ἰφηίονίρι5 δύ ρείποίρίθες ἰἀοογοτιπι 
δέ (τε δί8 » δ οοςοίαϊ, δέ τεττίο ἀἐε γείἰοἰταγί, 
Εταυᾶ λα πχί οι ει Ῥέα 5) σοί Γ{ΠΠπ|π| 
ἱπογορδτονἀίςεη, ΒτοΡίτία 5 τί {5 ἀοπιίπον 
πεσημιδημαπι οτίε τἰθί πος, ἄτη ςοπυεί8 
αἀἰχίς Ρεῖγο, δι ροίξηιε λίπα ᾿οἰίξαςα!ο 
65 πη ἰγΐ : αἰ ἤθη ἰΡ 5 ἐὰ αἰ ἔπε εἰ, εἰ 
εα συα [ππὶποιπίπιμη. Τιης [οἴω ἀἰκίς αὐ» 
(ςἰρυ5 {{πἰ|5» 8.5 ΠΡΟ πτε πεπίτε, 82 
ηερεῖ επιεείρίιπι. δι το! τους [π4π|,8ς 
(δαυιαίουγπιο, Δ εηίπι οἱ σε απί πιῇ ((Η͂ 
(ἐγατορεζαάες απ δ αὐ[5. Ὁ αἱ ρεγά ἀοτίῦ 
δἰίπιᾷ (πλπὶπγεὰ σαιτία, ἱπιιεηΐίοι εαυ), (λυ 
επίπι ρτοάοίξ Ποπγίηί, { του πηι ἄτη [7 
ογαίιβ ἔππετίτ, αηίπιο τέγος ἰδ διιγαηι ἐῶ) 
ςεγ Δ υταηιπα ἀαδίς ΠΟιπι νυ 15 ΡΕΓΠΊΠΓα, 
τίοπε γείτηλε απίπιαπι ἔπδιη τ Επτασιπι εἰ 
εηΐπι 9 {Π|1|8 Ποιηίπί5 πεπίαξ πη οἱοτία Ρᾶ, 
{5 {ἰ ςιπὶη σε] 5 {55 ἀζ της το ἀετιιηίν 
σὐΐᾳ ἰπχια ἔλόϊα ἱρίπιι5. Ἄπιοη ἀΐτο το δί8» 
{της αυίάλπι ἰς Πλτ65. αὶ ποη συ ἀριπί 
πιοττοπινοπες εἰ ογίης ΠΙίιπι Ποιηίηί5 τε 


σὶ πἰσητειη ἱπ τοσποίπο. Ἐτροίϊ ἀϊε5 ἰοχ,αΐν 


{ππι|ἰτ 1 οἴ5 Ροζίιπι ας ἰαςοθιιπὶ δύ οδποπὶ 
ἔγαῖγειῃ εἰυ5.8. {π ιτοίε {Π᾿ 05 ἐπ τ] Οἵ ΠΊ ΟΧ, 
ςεἰίυπι εουίπ|; τα πϑίογπγατιβῷ εἰξ σογαπι 
Π||5: δ ἐρ]εηάιτ ας 65 οἰ οατίο!, Ν᾽ εἴτ 
τδητα αὐτοί {{Π{5 ἔα δῖα ππτςαπαά Δ. Πςιτε 
Πππιθῃ τ εςςε ςοπίρείιί πηι 1Π{|8 ΝΜ] ούεβ δέ 
ΕἸεἰ 85 εὐπὶ {Π|0 ςο]]Ο΄ιοηταβ. ᾿ εἰ ροπάθπ8 
αἰοπὶ ει 5 αἰχίς οι. λοις. ΟΠ 
εξ ποϑ εἰς εἰΐε, δὲ υνἱ5 ἑαςίδιη}5 Εἰς εὐία τῶι 

᾿εϊπδοιία 


ὩΕΥῚΙ 


ΝΟ πρῶτο: ἱ ἃ σ᾽ .Σ 
5. αὐτοῖς. ἡλίας μὴν δξχυτοὰ πρῶ μ . κοὶ ἀποκὰ 


ρυσῖϊ πρτιςοῦ εἶπον αὐτοῖς. 
Β πϑοὺν ὄχλον.πῶσῆλύῳν αὐ ἴοοῖ ἀνθρωντός τὶρ γ0) 6Π8 9.ΕΙ 4 
ἐς λί ᾿πύοχε, ἐλέησόν λὲ Ποπηΐεγοίς Π] ἢ πιείαιιοηίᾷ [Πείςι15 εἰ, δύ 


ρὺζ ἐκόνῃς, 
3 “- » κα." Ξε ' ϑΡ, Ὁ Ὕ 
: μψσοῦ κατ᾽ ἰοἴμτρ, εἴπου. οὰ τὶ ἡμέ οὐκ ἀδαυδθῃ» 

φυς᾿ ἐκπορδύωτοι, εἰ μὴ τὺ προσδυχῇ κὴ νῃΞεία. 
β γαςρεφομνωμ δὲ αὐ τοΕὦὥερ ἐν πὶ γαλιλαΐᾳ, εἶπον σὺν 


οὐ πλθεσαυ σφϑσῇρα. 
ι μαπόῤναοὺμ προσήλξομ οἱ τὰ “Π ἤθαχμα λάμβαϊ, 


λῖ πῶ Τσαλίωιαζομϑήσ, λέ πϑὶ δ ἀυταντῶυ τὸ δίδοαλμαι 


ΚΑΤᾺ ΜΑΥΘΑ͂ΙΟΝ 
νρ, σοι μέαν, κοὰ μωσ ἃ μίαν, κοὰ ἡλία μίαν. ἐπὶ 
αἷντόι λαλουῶτιθ᾽"} ἐσὺν νεφέλη φώτεινη εἰσόϊν 
κίασον οὐνγοὺρ» κοὶ ἰδοὺ φωνὴ Ἐκ τῆς νεφέλης λὲ 
γόυ(ὰ οὗ τές ὄξιν ὃ ἧς μὸν ὃ ἀγαπυτῖος τν ᾧ σὺ) 
ὐἠκκ(. οὐτόϊ ἀκούετε, κοὰ ἀκούσαντα δῖν οἱ μα 
ϑυτοὼ, ἐπόϊου ἀδι πιρόσωπτον οὖν τῶμ 5 κοὰ ἐφοθι 
ϑῃησαν σφοσθι . πρὸ ποσελϑὼμ ὃ ἐμσοῦς »ἡψ απ 
γ» ομτῶμ 5 κοὰ ἔπον ἐγόῤϑυτε κοὰ με φοβᾶδδειν 
ἐπσαίραντοῖν σὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὖπῷμν οὐσῖςνα 
ἐἰοῖσυν» ἐ μὴ σὴν ἐῃσουῖ μόνον . κρὰ κατχα βαινὸν) 
σῶν αἰντῶν ἐκ τὸ ὕρους , ψνετειλώτο αὐτοῖς ὃ ἰῃ 
σοῦ λεων « μῃσῖν! ἄποτε ἢ ὅραμα. ἕως οὗ ὃ 
ἁιτὸς πτόν αυϑρώπου εκ νικρὼν ἀναςῇ ς κοὰ εἴσῃ 
ρώτησαν αυτὸρ οἱ μαϑῳτοὺ, αἰντόι» λεγοντόϊν. Τί 
σιν οἱ γραμματεῖς λέγουσιψ» ὅτι ἡλίαμ σε ελϑϑυ 
τὸ σὲ ἱπσοῦς ἀποκριϑειρ 5 εἰπὸν 


ταςήσει ποαίντος . λεγὼ δὲ ὑμῖν ὅτι ἡλίας Ἠσῖῃ 
ἤλϑον » κοὰ οὐκ ἐπεγνωσαν αὐτὸν », ἀλλ' ἔποίν 
(ἀν ν αὐΐῳ δί( ἀϑελυσαν., οὕτως κοὰ ὃ ὑὸς 
σόϊ εὐνϑἹθρῶώττου μέλλει πσαίσχευ να οὐτῶυ. πότε 
συωῆκαν οἱ μαϑυτοὶ;, ὅτι πόδι ἑωαΐννου "τό Βα") 
Ἕ οὐ ἐλθόνχωυ ΑἿΝ 


νυπετῶμ αὐ θρΐ, κρὶ λεγῶμε 
μου πὸμ ἕο» ὅτε σελίιυνιαί ζετο κοὶς κακῶς στοξογει; 
“πολλάκις γο πίτῆει εἰς τὸ τοῦρ » κοὶὶ »τοῦλ αλις εἰς 
αὖ ὕσιωρ, κοὰ προσ ωεγκα αὐτὸν πεῖς μαθψταῖρ 
συν κοὶ οὐκ δυυνϑιίὰν αὐνὸὺ ὺ ϑόραπόιο αι, πον 
κοιϑὲς σὲ δἰ σᾶς εἶπον. ὦ γνεκ ἅσις Ὁ" κοὰ δὲν 
Ξραμμβύῳ, ἕως στότε ἐσομας μεϑ᾽ ὑμῶν; ἕως πότε 
εἰνέξομαι ὑμῶν; φόβετέ μοι αὖον ὥσε, ποῖ ἐπτετ. 
μῷσον αὖ Ἰοοῦ ὁ ἐπσοῦς, ποὰ ὄξηλθον ἀπὶ αὐτὸν πὸ 
οἸχεμόνιομο κοὶι ἐϑόραπαυϑῳ ὁ στόλον ἀντὸ τὴς ὥραν 
Ἔ γύτε χεσελϑθοντ οι οἱ μαϑιτοὼ τῷ 


μὰν ἐκβαλεν αὐσπό. ὃ δὲ ἐυσᾶς εἶπον αὐπῖς, οἹὰ 
1 Π Γὰ Ἄ ι ᾿ ᾿ Ἢ Ἄ ἢ 1} 

τίὼ ἀπιείαν ὑμῶν. ἀμίω γα λέγω ὑμῖν, ταν ἐχυ 

τὸ πίςιμν ὡς κόκκου σιναϊτεωῦ, ἀῥέῖτε ζρὶ ὕρει “ου 

Τῷ υμεγαδηϑι ςυτόῦϑον ἐκεῖ. κοὶς μεταδησ τοι, 
" γν ἘΠ ! δ. ἦν ΠῚ ἢ Ἶ 

κοὰ οὐδὲν ἀδαυατάσει ἁμῖν. ἀτρ δὲ Ῥ βρυΘ' οὐκ 
"Ὁ Ἔ 

(, 


σοῖς δίῃσοῦς, μέεῖλοι ὃ νὸς πτόϊ ον θρώπτου ὑταρασὶ 
δυῶπι ἐς χεῖρας αὐϑδρώπωμ .» κοὰ ἀποκτενοῦσιψ 
αὐτὸν «νὴ τὴ ποῖτα ἡμόμᾳ ἐγόβθησετοα, (δ λυ 


ψοντες ἴθο! τσξέτρῳ 5 (ἶ εἶπομ, ὃ οἱισϊαἰσκαλθ ὑζ 
μῶν οὐ πελεὶ τὰ σδιαοαχμα; λέγειν; ναξ. (ΟἿ ὅγε, ἐμ 
σῆλθον ἐἰς τί οἰκίαμ., προιῴϑτισεν αὐδὰν ὃ ἐμ 
σοῦ γλεγωμ.τὶ σοι σἴοκεῖ σίμων;οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς 

αἿτὸ 


ΦΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΤ ΤΉΗΛΕΝΝ 


Βετηδοιϊα, ἰδέιππιπι, ὃ. ΝΜ] οί ππιιπι; δύ ΗῸ 
Πρ ἀπιιπι, ἀΠις εο Ιοσεζίε, εςςε πυθε5 ἃ 
εἰάα οδι μαι δεδιυί 05. Ετ εοςε πος ὃ ἤὰθςε 
αι ἀίΐςεγεῖ, Ε] ς εἰν ΠΠῚ{|8 πτεί!5 αἰ ει15. ἐπ 
ὅπο πηίῃί Βεπε ςδρ[αείτιπι Εἰ ζ, ἰρίαπι δαί 
το Εἰ αυυὴ ΠεοεσαιαΔίῆεηι ἀἰοίρα, ῥτοςίάς 
τυπείη οι 18; δζ τογγίτί πη πε Ποπηεπέει, 
Εἰιδςςοάοπϑ [οἵας τεείσ {10 5;ἀἐπχίξος Βιιγοί, 
ἐεγδζ ἢς ἐἰπηοαιί5, Ν᾽ ί αετο Πα Πεηΐ ὅς, 
ἰοβίιποβ πεπιίπξιἀεραποηί [εἴπιπὶ Ὁ] 1. 
Εταμᾶ ἀείςεπάετγξι ἐς ποηῖε; Ρυαςερίε 115 
ἴεἴι5; 4 29. ες ἀἰχογίείς υἱποηῦ, ἐοπες 
ΠΙ|5 Ποπιίη 5 ποῦ τοισαι Εξίηζειτο 
σαπείιίητ οἰπιὶ ἀἰ(ςίρα {4 (ς τες, (τ σί 
τσ οτίδε ἀδίσιπο φ ΕΠ] εἰϊίλπι οροτίεαζιεπίτο 
Ὀυϊιϑε εἰ 15 αἰπτεπι ἐεἰβοπ 8 ἀπέ {15,16 
[45 συΐάειτι πεηΐες ρυί15. δέ τε[ξίειιεῖ σπι ΠΐΆ. 
(πιειῖ ἀΐςο ποδίβ. ΕἸε ἕαπὶ απ πϑμίΠξ, δζ 
ποπαρηοιειπεειπιἐ ἐεοεταπεέίη ἐο ἥυς 
σαπο ΠΟΙ αετιπὲ δίς δί Εἰ 15 Ποιηίηίβ ρα 

27 


τι εξ αἱ Π]ἰ5. Ταπο ἱπτε!εχειαηΐ ἀἰςίρα!ε 


ῳ ἀε]Ιοαπης Ραρεία ἀἰπχί δε ρΠς5. τ αυππὶ 
πεηϊεης φα τγθα!, σοί αὐ οὑπὶ] Ποτ]ο 
αυληι, Πεώεπ5 σεηϊτα {1 4 ἰςεης.Γ σηγί, 


εΐΐετε αἰἢίσίταυν παπὶ ἔρε ςααϊτίη ἰσηεπι, 
δύ (ἄρε ἱπ ααυδιηιν δέ οΡτα εἰππὶ αἰ ςρυ] 15 


εἰΠ5» πος Ροιιεγεειπιίαηατε, [᾿ς εἰροηάεπη 


αὐιτεπι [οἴτ15 ἀἰχίς 7 Ο πατίο ἐπογεά 1 δύ αἱΐν 
ἰοτία, ποις ἐαηάσιη εἴ ποδί οπηρπ6 

υο ρϑιίατ ποβεασάαςοίτε Πππὶ πὰς Ἐτίποτα 
Ραυίο ΠΠπῷ [εἴτι55 δ ἐχήταρ ἐὸ ἀφηϊοηίιπ1, 
δείᾳηαίι5 εἰ ριογ ἐεπηροτείο, Τομς ἃς» 
ςοἤεητίες αἰςίρι{ )α Ιεπππη δου [π|, ἀΐκον 
τυη ΔΆγε ΠῸ5 ΠΟ Ροτυίπι εἥἤςείε ον 
ἸΙείι5 αὐτειι αἀἰχίς {Π15. Ῥγορίει ποθι] τα») 
ἐξη πε ταπι ἄπιοη συίρρε ἀΐςο πο ίβΠ ἢα 
ϑεατί5 Πάξ οι σταπ παρί5. αἰςειίς πιοπτ 
δίς, ειηίσγα Πίης {Ππ||ουδζ ἀεί στα ίπεςς 
ἠπίς μι προ θές εὐίς ποθ 5, δόδοοσρεν, 
ἢι8 Ποη ἐοτεαίτιτ. ηἰἤ ρεῦ ἀερτεςδιίοηξ δέ 
ἰεἰπηίασαι, (υ1πὶ διιίοαι πετίαεδιυσ πη (Τα, 
[.λ.α κίε {{Π|9 [οἴ18. Επτατχιαι εἴξιι ΠΙ5 δῸ 
ἢ η5 ἐδ λει Π Δ ηι15 ΠοπηίπιπΊ» δέ οςςί, 
ἄςηΐ εἰπηγᾶς τοτείο ἀίε γείιγσεῖ, Ἐξ ΠΊΟΣΓΟΥΕ 
Δί {ππῸ πο Πεπλοπίοι, (υππὶ 4116 ΠῚ τ1δ 


Ἐξλϑοντωμ σὲ αὐτῶν εἰς λς πἰΠξητίπορρίάιπι (ὐαρεγπαιιπι; ἀοςε] ον 


“υἱ ἀιἀταςἤπια ἰοἱοπέ ἀςοίρεζε δα ΒεΓΠΙΠ1;, 
τον μὰν ἐς νλρός Ἰεμὴ πείτεσ ἡσπ1 (01 Ὁ αἱ 
ἀταςππιας Ὠ οἶς, Ἐείαπι. ΕτΟ1Π| τὸ ἀφόνι 


δπΠπὶ πῃ ἀοιηιπι, ργσιεηίς {Πππ 1 οἰτ18) 4 2) 


ςοη5», Οὐ εἰδί ἱάετυν Βίπιοης οροϑ τοῖς 
ςιΣ ἃ σὰ» 
! 
ΠῚ 
᾿ Ι 


- .«ῳ.-.... 
᾿ς πατατας τ Ε 
- ΞΕ. 


πα ----- 


παι. 


-τ--πἶῷ 


πα τ- πο ΩΝ τον. 


τ παι... Ὁ ττὰὦ' ππρδκα ἀπτῖν α, τς... ὄ οὖ. ““- ᾿ς 


λῷ πόδι λεγόντων τὶς μείζωγ. λὴ πόδι Τν ἐκατὸν πῶ δάτων αν κθολὴ 


28. ΕΥ̓ΑΙΓΓΤΕΛΙΟΝ 


ἀρ τάνωμ λαμβαίνουσιν τὰ τέλνη κίωσον, δὴ Τὴν 
ἑϊῶν οὖν Τῆνν αὶ ἀρὰ ἢν ἀλλοτρίων ; λέγει αὐτῷ ὁ ατΞ 
τρθ'. στὸ ἣν ἀλλοτρίων . ἔφη αὖ τῷ ὁ ἐκσοῦς» ἃ 
ρα! γε ελδυϑόβοί εἰσιμ οἱ ἁιοὶ. ἵνα δὲ μὴ σκανσϊαλι 
σωμῆν αυγοὺς, πορδυϑὲς ἐις τἰὼ ϑάλαοσαν; βαλ, 
δε ἄγίιορου » Ἰοὰ πὸν να Βαίντα πρῶ Ἐν ἰχϑιῶ 
αὖομ, κοὰ αἰνοίξας ἡ φῦμα αἷντό) εὑρήσεις «αὐτῆρα, 
ἐκέϊνου λαβὼμ ὁδὸς αὖ τοῖς αι ἐμοῦ κοὶ σοῦ, 


β ἰυσοῦ ν λεγοντόῖν. αἰ αα μώζων δὴ ᾧ τῇ βασι) 
λείᾳ τῶρ ουρανῶμ ; κοι πεσῳσπαλεσάμϑμ( ὃ ἐπ 
σοῦς γτοιισίίομ, ἐφησον αὐ οὐ μέσῳ αὐτῶν, κοὰ ἐν 
πον. ἀμίω λέγω ὑμῖν «ἔαν μὴ τραφῆτε κδὰ γγύκ) 
ὧδε ὡς τὸ σαισί αν οὐ μα εἰσέλθητε ἐς τί βασι» 
λείαν δὴν οὐρανῶν. ὅς τὶς οὐὖν ταπεινώσᾳ ἔπυ τὸν 
ὡς τὸ σοιαῖιον ᾧξο», οὗτός ὄτιν ὁ μείζωμ ᾧν τῇ δα- 

σιλεία τῶὼμ συρρωνῶν 3 ιδδὶ ὃς εν σἴεξῃ ΤΌΣ στιχιοῖομ 
Θ0 ποιοῦ το ὡδὶ ἴοεῖ ὀνόματι μον ἐμὲ σϊεγοτοῶ. “ὃς οἵ" 

β οὗ σκανοϊαλίσι οὗα ἣν μικρῶν τούτων δὴ σπιςσὺ 
ὄντωρ εἰς ἐμὲ, συμφόλει αὐ. ἵνα κρεμκῶ μύ 
λιΘ- ὀνμὼς ἀϑὲ σὸν τραίγελον αὐτόν, κοὶ κα τχστον, 
σιδϑᾷ οὖν 00} ποεελαίγει τῆς ϑαλαίοσης. οὐοὼ ἴοο κῦσ᾽ 
μὼ ἄντο ἣν σπανοϊαίλων. ἰναϊγίω γὸν ἐλϑὲν τὰ 
σκνοϊκλε . ππλίωω οὐδε Ὅεϊ αὐνθρώπῳ οἵὲ οὗ τὸ 

ῥπ' σκάνοϊκλομ ὄβγετοι, Ἔξ δὲ ἡ χάρ στὴ ὁ ταῖς 

5 σου σπανοϊαλίζει σὰ. ἔκκοψον αὐπὸὺρμ: κοὰ βάλλε 
ἀπὸ σὸν «καλόμ σοι ὄὴμ ἐσελθεῖν ἐς τίὼὠ ζωίω;, 
χωλὸρ ἢ κυλλὸμ ,»"ὶ οἵύο χᾶρας ᾽ὶ σῖϑο πποσῖας ἔχον, 
πὰ, Βλεϑίιξαε εἰς ο τοῦρ ὦ ἀεώνιομ. κοὶ εἰ ὀφϑυιλ 
μὸς σον σκανοϊαλιζει σε, ἔξελε αὐτὸμν κρὰ βαΐλε 
ἀπὸ συ. καλου σοι ὅδε μονόφϑιλμον εἰς πίὼ ζωίω 
εἰσελϑέν, ἡ σῖυο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βλυϑίωνι εἰς 

θπτιξ, χὰ γερνναν “τὶ τουρός, Ἐῤράτε μὴ κατα 
φρονήσιχε ἑνὸς δὴν μικρῶν τούτων. λέγω γὸ ὑμῖν; 
ὅτε οἱ ἄγγελοι αὐτῶν οὖ οὐρανοῖς σα πταύτος βλέ, 
στουσι ΤῸ πρόστοντομ Τό! "τατρός μου “τά! ἦν οὐρα 
νοῖς «ὅλϑε γοὺ ὁ ἠὸς τὸ αὐϑρώπου σῶσαι ὁ ἀπο 
ρτϑ λωλός, Ἐσι ὑμὴν δυκεῖ : ἐαὺ γηύντοαί τινι ον 
ε ϑρώπτῳ ἕκίχηὸν πρόβατα » κοὰ πλαυοϑῇ τ ὁ αὖ 
τῶν»οὐχὶ ἀφεὶς τὰ φυνονυνονταςννία ἀϑὲ τὰ ὕρῳ; 
“πορόυϑεις ζ, τὰ ἢ πλωνώμῆνον : κοὰ ἔαν ηλύντοιι 
εὑρεῖν αὐτὸν ἀμίω λέγω ὑμίψοδτι χράρει ἐπὶ αὐτῷ 
μᾶλλον ἢ ἀδλ ποῖς φυνονηκονταρφννές τοῖς μὴ πσε 
“πλανκμῆνοις, οὕχως οὐκ ἐςιν'ϑέλημα ἐμποῶφψ 

τὸ τποατροὺς ὑμῶν “τό! ᾿ὺ οὐρανοῖς «ἵνα ἀπόλψτοι 

ὁπ ὦ δὴν μικρῶν πότων. ἰαῖν δὲ ἁμαρτάσῃ εἰς σὲ 
ε ὁ ςοξλῴος σον, ὕστεγε κοὶ ἔλεγξον αὐτὸν μέτα 

ἕύ σον κοὰ αὐτῶ μόνον. ξαὶν σου ἀκούσει. ἐκόρσῖν» 

ρποὶ σαὸ τὸν ἀσελῴομσθ. ἶαὺ δὲ μὴ ἀκούσῃ, γτα) 
ὁ ραίλαθε μεπτί σου ἐπι τα ἢ οσἵύο, ἵνα ἔπ: εὐματί 
σῖψο μαρτύρων ἃ ποιῶν ςαϑῇ ποαῦ ῥῆμα, ἔαὺ δὲ 
σερφυσι αὖ δ εἰπτ τὴ ἐκκλφσίᾳ εαὺ οὲ κοὶ σῆρ 
ἐκκλϑ 


ἘΨΑΝΟΕΙΙ͂ΥΝ 


ἃ σαίδιι5 δοςίρίαπειείδυϊα αὐτςεπίι τὰ ἢ 

[5 (18, 8Π Ὁ 4] οηΐ5 ς Ὁ οἰ ΠῚ Θειτ 5. ΔΒ 
Αἰἰοηί8. Ἀ ΠῚ οἰ; Εγρο ΠΡ εγίὑης πῆ ε 

τ1ΠῚ ΠΕ {{Π|118 {ΠΠ|{8 οΠεη σι ]ο, ργοίειιβ αὐ 

[ΠΔ1Ὸ ΠῚΪΕ ΠΑ ΠΊ11Π|, δ οἰτπὶ ρί!ΠεΠὶ Πρ τὸν 

αἰεγ ρτπλ15.10 11εἰ δύ ἀροσίο οτὲ {{Π{π|5 ἐπι]. 

Πίε5 [ἰλίεγξ; αςςορτ εἰπὶ 4 {ΠΠ|8 ΡτῸ τε δ 

τς. ἴπ {{Π|0 τεπηροτε αςςεετῆς ας ρυ αα ΖΗ 


ἐ πον ἐκένμ τῇ ὥρᾳ πιοσῆλϑομ οἱ μαϑιρποὶι Το λί Ἰοίαπι, ἀίςδιος; ιπἰ5 τη Αχίππι5 εἶτ ίη τορο 


ςοὐϊοσιπη τ Εταςςεγ τ δα {6 ρύστιπι ἰε({18» 
{τλιαίτ πὶ πιεάίο ΠΠουιμτυ δ ἀἰχίς, πη ἄΐςο 
πο 5. π|Π ςοπιιοῖῆ Πιεείτ5, δύ ἐπ ςίαπίηί ἢν 
σας Ρυεγί πο ἱπστοα ἐπὶ 1 τοσι (ΟΣ 
ἰούιπι. (Δ 015 ἰσίτουν ἀεπγ τίς [επτοτίρν 
{πι|, ἴσας εἰξ ριτεν {ξεν Ηίς εἰδ {Π|Ὸ πταχίπη5 
ἐπ τεσσ ΓΟ ουτπι.. Ετ Ζαΐ ἐδοορετίς ππιπσὶ 
ῬαεΙ πὶ τ [πὶ πῃ ποπγίπε ππδο. πὸ γεςίρ τ, 
(Οἱ αὐτῷ οἤεηπαετίς ὑπιπὶ ἐς ρυ{ΠΠ|5 {{{|8. 
Πι ἰη πτὲ σσεδιη εχρεασίς εἰ αὐ ρεπάδταν 
πΊοΐα αἰϊηατία π᾿ ΤΟΙ ΗΠ εἰι15. ἂς ἀειηογοαν 
τυσγίη ρυοί πα μπὶ πιαιΐβ. ΑΞ πη αν οἷν 
ἐεπαίοι5, Νεςεῖϊε εξ εηίπι οἱ ποπίαητ οἷν 
ἔσπαϊςια. υοτταπτοη υς Ποπιίπί ρεῖ αιιεπὶ 
οἤεπάϊοιαμι πεηίτ Οὐτοά ἢ πταπα5 ταν εἰ 
ΕΒ ἴ{|55 ΟΡ ζαςιο εἰὲ εἰδί,αἰἐοἱάε εἰτηι, ἃζ 
Ριοἤσεαθετε. Βοηιπι εἰν εἰδί δά εταιι ἰῃν 
στοαί οἰλιιἀυπι δι ανυε1Π1. Ροτίιι5 αιιδηι 
ατἸ185 πα Π115»116]} ἄπο 5 ρεεβ Πα μεητεηγ,Πιί 
τη ἰσηειη οτεγηιπι, Εἰ {Π οσα τ τοις οἴξα 
το τς ει» δ. ργοῆςε ἂρ τε Βοημπ εἰς 
εἰθδί» εἱς Τἴζιι5 ἰηττοβ η υἱταπ1. ρου αυὰπι 
απο 5 Οου1058 ΠᾺΡ ΕΠ πγἰττατίβ ἰπ σε ΠαΠῚ 
ἰφηΐβ, εις πε σοητοπη παι 5 ΠΠΕ1ΠῚ ΕΧ Πίς 
ΡΟΜΠ Ως. Γίςο εαἱπὶ ποδίβ. σα φῦροϊ εὸν 
τι1Ππ| πῃ οΟΣ 8 (επιρεῖ υἱάεξης ἰλοίοΠΊ ματα 
πηεί 5» 1} ἰπ ςΟς 15 εἰς, Ν᾽ εηἰξ εηίπη ἩΠΙ15 πον 
πίη 5 ἰεγυδτο απο ρεγίεγαι, Οαἱ4 πο έβ υἱ 
ἄετιν {1 Πιογίητ αἰίςυί Ποπγίπί οδίι 1 Οἱ168. 
λῆ δέ εὐτδιθυίτ Π8 οχ οἰβϑυπόπηρο τε 5 ποπα» 
Τί ΠιΙΆΠΟΙΙΕΙῚ ἰπ πο πε θι15. υδαάίς δύ αυροείς 
Ε8Π1 ἥτις ἐγγδιιογαῖ ἐ τί ςοπεσογίτ ατίπιον 
Πα εαπ.» ἄτηεη ἀΐςο οἷ. σαιάει {Προ ὲ 
ΕΔ αἰλοίβ αιλπὶ {Πρεῦ ποηδσίπιδηοι, Πι185 
ΠΟῚ εὐγαπεγθυητῖ, δίς ποὴ εἰὐ ΠΟ] πὰ 5 σούϑηι 
Ραΐζε πεἰἔγο αι ἰῃ του 5 εἰξν αὐ ροεύξαῦ σΠ115 
ἀερυ 115 {{|5, οσγὸ ἢ ρεςοφαπεγίγίπ τε ἔγα 
[Εγ{{π18. ὕλας δύ αὐσὰς εὖ ἱπίοεῖ το δύ ἐρίααι 
ἰοϊαπι, δέτε διτάίογίε, [ἀσγαῖι 65 [ταττοπιταν 
ὑπ|: ΠΠΊΙΕΙΟ τε ΠΟ Δι οτίτ. αἰ γ56 τεειμτι 
δαδπας πιπ δἰ απο 5: υίπ οἵο ποῦ δι 
ἐτίι πη ἐεἰΕίϊτι σοπ ἢ ἴας οαππε οι, Οἰἱοά 
{ἰ ἤθη διάίεττ 08. ἀΐς εςοἰοῖϊα, ὐυος Ἢ 
ὁςςς, 


- ᾿" 
εἿλῆ πὸ Ὁ ἀφάλον: Θ΄ μύρια τάλαν Τὰ, 


ΚΑΤΑ ΜΛΔΎΘΔΙΟΝ 


ἐπκλησίας σπταρακούσῃ » ἐδὼ σοι ὥασέῥ ὃ εϑνικὸῦ 


γπὲ 


βπϑ 
ἐ 


γπί 


ι: 


ρπῇ 


ἐ 


οπῇ 


πϑὲ ὁ γιλώνπρ. Ὑ ἀμίω λέγω ὑμῖν, ὅσο ἐαὺ σίησῳ 
χε ἀϑὶ τῆς γὴρ, ἔσαι δεσεμϑγία οὖν θυ οὐρανῷ. κοὰ 
ὅσα ἔων λύσυτι ἀπὲ τὴς γῆς» ἔφαε λελυμᾶνα τὺ Ἰορ 
οὐρανῷ, ὃ πάλιν λέγω ὑμῖν» ὅτι ἐαν σῖυο ὑμῶν 
συμφωνησῶσιυ ὧδ τῆς γῆς. πόδι σοίντι» πράγμα 
τίθ' οὗ αν ἀυτάσωντοιι», γυπσετοίι οὖ τοῖς τοχρὰ 
πόιυτῶτρος μου πῦ! ὧν οὐρανοῖς, οὖ γοὶρ εἰσι σύο ἢ 
πρᾶς στιυψγμθίοι εἷς πὸ ἐμὸμ ὄνομα 5 ἐκὲ εἰμὶ οὖν μὲ 
δῷ ὦν, Ἔσότε ποσελθὼμν αὐ θοῖ ὁ τξτρθ’ 
στον. κύρχε,ττοστκις ἄμαρτησει ἐς ἐμὲ ὃ ἀσελφός 
ἰουγκοῖς ἀφησῶ οἷν ἴθοὶ ; Ἐοις ἔπι στέκει ; λέγει αἰ ϑρ] ὃ 
ἰησοῦς οὐ λέγω σοιξως ἑπτάκις» ἀλλ᾿ ἕως ἑθσίομο» 
ποντάκις πτὰά,. ἴα ᾧὧδρ ὡμοιώϑῳ ἡ βασιλέα 
ἣν οὐρανῶν εἰνθρώπῳ βασιλεῖ» ὃς ϑέλυσε σιωαὶ» 
ρας λύγουν μετὰ ἘΝ συύλων αὖ τό. 
ἀὐ τὶ στιοΐρων »πῶσίως χϑα αὐ θεῖ εἰ οφειλίτσηρ 
μυρίων ταλαντωψ. μὴ ἔχοντί δὲ αὐτό ἀπτοσϊοῦ 
ναὶ» ἐκελόυσον αἰνὸν ὁ κυίοκίθ’ αὐτόϊ πραϑίωι, 
κρὶϊ τί γιυζεκα αἰντδι κοὶ τὰ τέκνα » κοὰ το το 
ὁ((ς εἰχὺν» κοὶ ζυτοσδιφϑίιύαε, το δυυὼμν ουὼ ὁ οὐῦλῷ», 
“προσεκύνει οἰ οοὶ λέγων. κύοιε» μακροϑύμῳῃσουν 
ἐπὶ ἐμοϊοκοὶ πσοῦν τα σοὶ ὡτπτοσϊώσω. ασλαγχνιδδεὶς 
εξ ὁ κύρι᾽’ σόϊ ονύλου ἐκείνου, ἀπέλυσον αὐὴὸρμ» 
ποῖ Ὁ διώνειον ἀφῆκον αὐΐοεῖ, δξ ελθϑὼρ σὲ ὁ σον» 
ΔΘ’ ἐκένδ». εὗρον τος ἂν στιωόονύλωμ αὖ ποῦν ὃς 
ἄφειλῳν οὐ ϊορ εἰατὸν στ ω αἰοια κοὺ κρατήσας αὖ 
ὸν ἔπνιγε) λεγὼν. ἀντοσι " μοι, ὅτι ὀφείλεις, τσὲλ 
σὼν ουὦ ὁ στωϊνυλ- ὦ τὸ; σπαρεκῶλ ω ἂν πονολὲ 
γῶν. μακροϑύμῳσομ ἐπὶ ἐμοῖ» κοὰ πταῦ χα ἀπτοοϊώ) 
σωζρι. ὃ σὲ οὐκ ϑελςνγάλλᾷὰ ἀπελδών,εξαλεν αὖ 
ον εἰς φυλακίω, ἕως οὗ ἀγοσιῷ "ὁ ὀφειλόμϑγνον. ἰδῦν 
“ταῖν “ἐ οἱ συύσιλοι αὐτὰ τὰ ’ γυῦμνα 5» ἐλυπτλϑη 
στε σφθσῇοα. κοῖς ελϑόντ ιν δεσάφησων βἷ κυρίῳ 
ἐακυτν στούντο πὸ ἡυόμϑηνα, τότε προσκαλόνα, 
μᾶνιΘ’ αὐὴὸ)7 ὺν δκύρι δ. αὐτῇν λέγει αὖθ)", σιοῦλε 
συνηρὲ γτᾶσαμ τἰὼ ὀφειλίω ἐκένίιυ ἀφῆκα! σοι, 
ἐστέ στχρικαϊλόϊναὶ» με. οὐκ Ἰσῖει κοὰ σὲ ἐλεῆσας 
“Του σαϊοϊουλὸμ σου, ὡς κοὰξ ἐγώ σε ἥλεηστε; κοὶχ 
ὑργιδϑδὲς ὁ κύριε Θ' αὐτῷ υνταρεσίωκῳὴν αὖτὸρ ποὶς 
βαί(νιςοῖς , ἕως οὗ ἀντοσϊῳ πααὺ “ὁ ὀφειλόμε) 
νὸν αὖ τορὶ. οὕχω κοὶι ὁ σιζτῆρ μὸν ὃ ἐπουραὶνι" 
γτοισει ὑμῖν . τὰν μὴ ἀφῆτε ἐκας τῷ ἀσξλ᾽ 
φῷ αὑτοῦ ἀπὸ “ἣν καρδιῶν ὑμῶν πὸ σταραπτ τῶν 
ματα αὐτῶν. ει κοὰ ἐγψίῶο, ὅτε ἐτέλανεν 


ς ὁ ἰῃσοῦς ποὺς λόγους πουτοῦς. μετῆρεμ ἄπο γῆς 

γαλιλαζας. κοὸ ἄλϑεμ εἰς τὰ ὄρίᾳ τῆς ἰουσιαίας 
ἀσόλαν ποῦ ἐοροϊαίνου, κοὶ πκολούϑυσαν αὐτορῖ ὅν, 
χλοι πολλοὶ. κοὶς ἐϑόραάπουσεν αὖ τοὺς ἐκεῖ. κοὰ 
“προσῆλθον αὐτῷ οἱ φασισιζιοι τὸ εἰραἰζον τοῖν αὺν 
“Του, κοὶ λεγοντδϊν «ὖ ἴθ], εἰ ἐξεσην ανϑ ρῶώστῳ ὥστον 
λύσας τί γυυῶπκῷ αὑτῷ κατὰ ποᾷσαν ἀιτίαν; 

υ σὲ 


ἀρξαμϑήον δὲ. 


ΕΓΟΥΝΟΥΜ ΜΛΑΥΤΗΆΑΆΕΥΥΜ 

ΘΟ εἰΐαπ πῷ αὐτίοτίτ, ὅτ εἰδίπείας εἰ Ππίςι5 
δ ΡΒ ςαπι5. πο η ἀἰέο ποθ ΐ5. συσοιπος 
ΔΙΠΙσαιεγίτ5 ΠΡ ΕΥ Γουγα πη ογιιῦ ρα ίη ας 
Ιο δὲ χιιοοιπο ΓΟἸ εὐ προσ τευγαιη, οὐ 
(ο]υτα ἰη σοσ]ο. δὲ αὐίππι ἀίςο ποδί ς,ἅ Δ ἀπο 
ΕΧ ΠΟ 5 οσίςηίεγίης ΠρΡοΥ τοτγπιν ας οπτηί 
τς αυαπηςιης ρεκίεγίης, ἤἔςε {ΠΠ|5 ἃ ραΐτο πιθὸ 
αι ῃ ςο 5 εἰς, ὙΒί εηίαι ππὶ ἄπο τς] {τ 5 
ςὔστοσατίί πη ποπηίης πΊοο; δ ί {1 ἐπ πε άίο 
οοτῦ, Τ πς αοοςάςπ5 Ρειγ 5 αὐ εἰμι, ἀἰχίς, 
1)ῆς; ηιοείεβ Ρεςςαθίϊ ἰῃ πιὸ ἐγαΐοῦ ΠΊς 118» 
δ τοπιίζαπι εἰς ΓΝ πὶ οἰ οριίοβς ᾿ς {ΠῚ 
Ἰοίιι5. νοι ἄϊςο εἰδ αἰχυςτορείς5, εἀ παίσας 
(εριμασίεβ (εριίε5. [ἀφο Δα Ππηίϊατιιπι οἱἐ τὸ 
σηιϊπ ζοοίοτιι Ποπτίηί τεσ τ πο τ οι 
ἰεττς τας Π6ΠῚ οἰπ [ΟΓι 15 {π|8. 6] 0π|ππ| σοῦ 
ΡἰΠ ει οοπέειγς, ΟΡ δι οἴ οἰ ππι15 αι ἄοθ ον 
δαῖ εἰ ἀςοῦπι πη] ταϊεητοτῖ, (πιο αι 1Π| 
(5 Π0Π εἰ ΟἹ αάο, ἐΠ|Ὸ εὐππὶ ἀουπίπιι5 τὲ 
ππήατί ὃ ἸΧΟσΟΠῚ οἱκ15 ὃ. ΠΡ οτΟ 5 δέ οπγηία 
σις Βοδεβαῦας Πογί [Ο]ατίοποι, Ρχοςίδεηβ 
ΔΌΤΕ ἐδιι 15 ΠΠὸ χἀοταϊαΐ εἰτπι,ςεη5, Ὁ 
τηἰποοίτο ματα ουσα πιο, δζ οπτηία τὲ τοΐν 
ἄληι, Δ {οετιιβ δ τειπι ἀοπγίπι15 {Ἔσο {|| 
ὩΌΙΟΙΪ ΕΓ εἰπΠ1ν ὃ 3.5 δἰ πῦ τευ Ἵτ εἰ. Εστοεῖν 
{π5 ΠΕΙῸ {οχιπ15 {|| ἱπεπίς απαπὶ δ ςοηίοι 
1118 {π|80 4 4εθεθαῦ {|ίςδειπι ἀεπατίοσι δ 
ἐπ φόϊα ίη εἴ αἸ8πΠι17 ΟὈτογίο σοί τγαποθαῖ, 
ἀἰςεηβ,ϑόῖας σοῦ ἀςδθε5. τ ριοςίάοεπϑ ςοη 
(οὐ 15 εἰας τοσαίσατ εἴ, ἀίςεη5. Εἰ ρατίσηϑ 
οὐρα Π1ε) ὃ οπγηΐα τε δι εἰ... 1] ποῖο» 
Ῥαϊ, ἰεὰ αὐηι δ ςοπίσοϊς διπὶ 1 σζατοουῦ,ἄο 
πος τεσάετει ἀεδίτ, Βοτγγὸ συσπὶ τυ Πδπιὶ 
σοπίειυ εἰμ5 Πος Περαπτ, ἱπά οἰ ποτιιατταΐ, 
ἧς, δὲ ππεπεύπητν ἀρεγαογαπτα; ἀοπηίπο [10 
οπιηία 458 ἰαόϊα Πιειαπε. Τ σης Δοςοηταίς 
{Πππὶ ἀΟπιΐΠ115 {{1Π|18 5 δ αἰτ {ΠΠ{7 δες ἴζεῖεν 
{ἴ69 τοῖπὶ ἀοΒίξιπι {ΠπΩ τεπγί εἰ... αι σι πὶ 
οδίξογαις5 πιείπόπης οροσταίς ἃζ τὸ πλίίετς 
τί ςοπίοστα ἐμ. Π οι ϑζεσο ταί περ ει 15 εὐ ᾶς 
Ετίγαταβ ΠΟΠΊΠι15 εἰ115.{Ὑ {Ὁ οι1πὶτοττοτί 
Βυ 5, αοδαι τεάάοτεῖ τοίη ασοα ἄεθεν 
δαταγ θέ, δίς δ ραῖου ποις συ [ο|5 ἰλοίει 
ποΒί5.{{π0η τοιηϊτίτίς πιο αι ἐταττί εχ 
ζςογαάίθιι5 υείτί5 ἀοἰ δα ΠΠοσ, Ετίαν 
ἄϊμη εἶδ σισσι ςοηΠππιαῖϊει [εἰ 15 ἰούπτον 
Πς5 Πο5.ἀεπηίσταιπι! ἃ (ΤΆ ΠΠ|πὸ» δί πεπίτίπ 
η68σὐπο τταπ5 Ιογάαπεη, δύ [ςυππτ Πτηὶ 
σα π τπ Ρα ππι τ. ἃ. (απδυίς ἐὺ 510]. Ετδον 
ςοἤεγιης δά εὐππὶ ΡΠματί[οο τοηῖαπτδβ εἰ1Π|, 
δὲ ἀΐςεητῖο5 εἰ. [υἱςεῖης Ποιπίπί αἰ τοχτίηπι 
ἔχζεςς σα ἀχοῖς {πα υα! δεῖ οχ σαυίας 


ῦ,:3 (λυ 


29 


ΣΡ τ 
ιἢ πόδι δἰ πβωτησάντὼν εἰ ἐξισιν ἀῤλῦσαι τίϊυ γυυζέκα. μα πόδ Ὁ ἐπβωτηίντ θη πλυσῖνς τὸν σἂν 


ῶ Ὁ 


ρθ 


ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙ͂ΟΝ 


ἘΡΑΝΟΘΟΈΕΓΙΥΜ 


ὃ δὲ πεκοιϑὼς ἔποῶν οὐ πτοϊφοονκ οἰ νεγνωτε, ὅτε αὶ Ουἰτοίροηάεπ5 αἰτοίβ, ἄπ πὸ [ορ [50 αο 


ὁ ποιήσας ἄπ ἀρχῆς. ἀῤῥον κοὶ ϑῆλυ ἐποιησον 
οἴντους ; κρὰ ἔἰπῷν » τ γεκὸν τούτου καταλέν ει ὧν, 
ϑρωπιθ ὃν σγατόδα ; κοὰ τὼ μηεπόδα . κοὰ πῶσ, 
κολλυϑησετοε σῇ γαυασιὶ οἷ τόνκοὶ ἐσοντοίι οἱ σἵνϑ 
εἰς σαΐρκα μίαν: ὧν τε οὐκ ἘΖ) εἰσὶ οἴυο ἀγλὰᾷ σὰρξ 
εἶα. ὃ οὐὖ ὁ ϑεὸς στωκεζόυξον.» ἀνθύρωπθ' μὴ χω 
ουζετω, λέγουσιμ αὐ ἰροῖ᾽, χί σαὺ μωσῆς φνετειλίτο 
ονυῦκσε βιβλίον ἀσοσοσιου»κοὶι ἀπολῦσ αε οἷν τίω: 
λέγει δ ΤΟΙ 571 μωσὴς “πῶς “ίω σκλῃροκιθ 
οἵαν ὑμῶν ἐπέτρεψον ὑμῖν ἀπολύσας πὰς γν 
νῶκας ὑμῶν, πὶ ἀρχῆς δὲ οὐ γύγονιν οὕτως, 
Ἔλεγῳ δὲ ὑμῖν γὅτι ος αὐ ἀπολύσῃ τί γι ζικα 


ες ἷντῷ» εἰ μὴ δὶ στορνείας. πρὶ γαμησῃ λὰ ἱμυ»μοιχ 


ρύκ 


“Τοῦ. κοῖι ὖ ἀπολελυμλύίιυ γαμπ(ὰ μοι χα τοί, Ἰ 
μὰ λέγουσιμ κυ τῷ οἱ μαϑυ τοὶ αὖ τὶ εἰ οὐ τὼς Ἐπὶ 


"ἡ ἀντία ποῦ οὐθϑρώττου μετα πῆς γυυκιποῦ γον 


συμφόβει ναμῆσοι εὐ δὲ εἰπτῷν αὐτοῖς» ου τὸ αἷνϑ 
τόϊ: γωροῦσι τὴν λόγου τοῦ τομ; ἀλλ οἱξ σϊεσνται, 
εἰσὶ γο δύνουχοι; οἱ σινόν' ἘΧ ϑιλίας ϑηρος 67} 
γηϑησαμ οὕτω. κοὶ εἰσὶν ευνοῦχοι , οἱ τιν δῖ δ 
νουγιυσαμ χοῦ τῶν οὐνἠρώπωμ. κοὰ εἰσὶν ὄυνοῦ 
χοιγ οἱ τιν δ ἐυυουχισαν ἑαυ ποὺς ο]κ τί βασιλεω 
αν “δ)ύ.οὐραν ὧψ. ὁ διυυαἰμνΘ- χωρεῖψν χωρειτω, 


ῥ68 "' χότε πρσίωεχϑε οὐ ρρὶ παισί α ἵνα τὰς χείρας 
β ἀλιϑῇ αὐτιῖς, πρὰ πτοσόδυξυται . οἱ δὲ μαῦυ τοι 


ρ6γ 


5 Ἴ τω Ε ΕἼ τ -- 5} ι} 
ἐπετίμησαμ αὐτοὶ . ὃ σὲ ἰῃσοὺς εἰπτὸν « ἄφετι τς 
Ι Ἄ εἰ 1 5 - ᾿ ΤΣ ας 
“ταλλοῖμε 4 ἮΝ μὴ κωλύετε [Τὰν γ54 ελϑειμ “ροῦν με» ἢν 
γοὶρ τοιούτων ὄὴψ ἁ βασιλεία τῶν οὐρὰν ὧν, Κρ 
ἀέλϑεις αὖ τοῖς τὰς χϑραιγνεστορόύϑυ ἐκοϑευ. 
ΠῚ Ἁ ᾿} νπι- ῶ Ἢ εν ὕω σῖ 
καὶ ιὐὺν εἰς σεροσελθωὼμ γεισγεν αὖ 98). σία 


β σἱαίσκαλε ἀγαϑε, τί ἀγαϑὸν “ποιισῶ, ἵνα ἔχω 


ρὐοἷἱ ξὰκ ἐκ νεύχη τὸς μὸν .1ἱ ᾽τὶ ὑτὀλῶ; 


ζωίω ἀιώνιον :ὁ δὲ ἄπεν αὐ θοῦ. τί με λέγεις ἀ 
γαϑὸν ; οὐδιὰς ἀγαϑὸς γεἰ μὴ εἰς ὁ ϑεύς, εἰ δὲ ϑὲ, 
λες εἰσελϑὲν εἰς πἰὼ ζωίωω τήρησον πὰς τνσον 
λας, λέγει αὐἹορ,, ποίας ; ὃ δὲ μισοῦς εἰστεν. τὸς 
οὗ φονδύσεις «οὐ μοιχάύσεις γυοὐ κλοψειςγοῦ ψδὺ, 
οὐμαρτυρήσεις, πίμοας σὸν σπατόρα κοὶὼ τίὼ μυτί» 
ραυκοὶ ἀγαπήσεις τὸν πλύσῖον σὸν ὧν σιαυ τόμ. 
λέγει αὐϑθρὶ ὁ νεανίσκθ". τοαἷνπις τοῦτα ἔφυ λα 
ἐφη αὖ- 


.«»" τῷ ᾿ ᾿ : Εἰ μ ᾿ 
Β Ὧϑ ὁ ἐκσοῦς. ἐ ϑέλειο τέλει εἰναι. ὕσγαγε τσ 
᾿" 


ρὐὲ μβϑϊμι 


λησόμ σον τὰ ᾿σπαίρχοντιι 9 κοὶ σιος τὸ τωχοῖϑ» κοι 
ἕξως ϑυσαυρὸν ὧν συρανὼ . κοὰ σϊδύρο ἀκολονϑει 


Ἢ ἀκούσας σὲ ὃ νεανίσκίθ' τὸν λόγομ, 


β ἀπῆλϑε λυπούμῆνΘ' ἰμ γοΐρ ἔχωμ κτήματα 


πολλαὶ], ὃ δὲ ἱπσοῦς ἄπευν τοῖς μαϑυταῖς αὖ 
πόϊ. ἀμίω λεγῶ ὕμιν ν ὅτι τολούσι οἵνσκόλως 
ἐἀσελδύσετοι εἰς τἰὼ βασιλέαγν τῶν οὐρανὧν.. κοὰ 
“τάλιν λέγω ὑμῖν. δύκοπτώ τόδομ ὄξι κἄμηλομ ο͵ὰ 
πρυπήματί) ῥα ίσι Θ᾽ διελϑέμ. ὶ ταλούσιομ εἰς 
Ὦ βασιλέαν Ὁ ϑεῦ ἐσελϑὲνιἀκουσαν τόν ἢ ᾿ μα 

τοι 


(5 συ ἔεςίς αὐ ἐπίτίο,πταίςι πὶ δύ ἰοσπγέπαπι 
[εοίτ εο5 0 Εταἰχίς, Ῥγορίεγεα ἀείοιες μοιπο 
Ραΐτγει δέ επηδίγειη ὃ δα ρ]ε Πα έτσ ὑχοσὶ 
ἔσο», δέ ογυης το ἰῃ σατηςπὴ ππϑιπ. τας ἴλη 
πῷ (ὰπτ ἄτιο. ε ττπὰ ζατο. δυο ΕΥΡῸ ὅοι18 
Γςορυ αι ποῦιο πο ί ἐραχος σης ραν 
εἴσο ΜΙ οίεβ {π{π| ἄλγε ΠΡ ΕΠ ππὶγερι ἤν ας 


αἰϊπιίΓτοῖσ απ Δί {Π|-. ΝἸοίς5 δὰ αὐ τ{{211|.᾿ 


ςογ 5 εἴτ ρειπν το δί5 τορυιάίατο Ἰχο 
τῈ5 πιοί[γα5. ςοτογιπι ἂρ ἰηἰτίο ποη ἐπίς {ἰς, 
ίοο αὐτο που 5. συ δά ααίςιμλορ τορι αΐα» 
ποτίτ χουν απ,» η{{| Οὔ Ππιρυιιπι, ὃζ αἰίαπι 
ἀιιχοτίτ, 5 σοπηπλς αὐπ]τεσίιιπν, Ἐτ τον 
Ρυαίαταιῃ αἰ κοί, ἐβ αι τοί πὶ σοπγηλΕ{{{ν 
[ἱςῦτ οἰ ἀἰς ρα! οὐκ. 5 αα ἐξιιπ| πτοάυι 
Παΐρεῖ σαυίᾳ Ποπηΐη 8 στ ἀχοῖον ΠΟη ΟΧΡΕ 
αἰτ ςοηζγάποῖς πηαιτπιοηίιπν.. (λυ ἀἰχίε 1}. 
15. Νοῦ οἴηπε5 αρϑοοϑίμπης δυίι5 ἀἰ ὦ ἰοἰδά 
ἢ αυίθιι5 ἀατυτη εἰζ, ϑαπεεηίπιοαπυς ἢ» υΐ 
ὧς πταῖγίβ ἴσο {ἰς ηαεί {ππε|: δύ {ππ|ειπιῖν 
εἰναι (χε (ἀητ εἰὐπιιςί 4 ποπιίπίθιιβι 8 
[υπτοιηιςοῆί, αα ἐεἰρίος ςαἰγαιειαηι ριον 
Ρτεγτοσηιπι ςοεϊοτγιπι, (μὲ ρμοιςίς ςαρεῖς, 
σαρίαι, πῆς ΟὐΪατί ἐπητ οἱ ριτοῦίν τ πᾶ πΠι15 
οἵβ ἱπηροπείοι δ ούάγος, Π οἰριυΐ αὐττοπι 
στ Ρα δῖ οοβ.ἷ εἰΠ15 τοτῸ αἷς οἰβυϑίπίτο ρυι» 
ΓΟ 8. ζ( πε Ρτο δ οατίβ ἐΟ5 δα πὶς τς πίτε, 7 
[πὶ οἱἕ οηίπι τορπιιπὶ ςσείοτιπι, Ἐς πα ΠῚ 
ἱπηροίυ [οι εἰβ πχαηιι5. αδῇτ {ΠῚπς΄. Ἐξ οτος 


μα π115 φοςεαςηβ,,{{ 11. ΝΜ Ἰλοίξεν Βοης, συ! 


βοηί δοίην Παδοδῖπ υἱταπὶ οετούηᾶς (Δ 
ἄϊκίτ οί, Οὐζ πε ιιοζας Βοπιπῃ ς ΓΝΌΠΕς εἰξ 
Ῥόοπι!5» ΠῚ απ|15» πεῖρα ἀει5. Οὐο « {ἰ αἵς 
αὐ υίταιη ἐπ στοαί» (Ἔσα πγαπάαδτα, [ ος {{ΠΠῚ᾿Ὁ 
ὐμ - [εἴτι αιζοπι αἰχίς: ΝΟ ἰαςίο5 Πουμιίν 
εἰσίν. Νοη ςοπηηγίτζοϑ ααἀτεγίιηι. ἵΝοα 
ἔλοίοβ ἔασταπι, δ᾽ (ΔΠ{ππ| ἀίςε5 το πτοπί, 
ΕἸοπούα ρδίγειη δύ ππατγεηυ: δ ἀΠίσος ργοχέ 
ΠΊΠπ| {{ππ|υιπτείρίιπι, Γί οί {{Π| Δ ΔοΙ είς 8, 
(ὐἰπηίλ ας ἰειιδι αἰ πππσπτιτς πτεα. αι 
αὐθας πῃ ἀςοίε Α{ε11 Ποἰπ5..5.͵5 Ρετίε 
ἄλι5 εξ, ράοιιεπάςε σα Πα θε5; δέ (ἃ μαι 
ρεείθι15.. δέ Πα είς εἰχείδιισιιηι ἐπ ςοοΐου δώ 
οηἱ (ξαυεεσιε, ϑαππὶ δια {Πεὶ αὐτζαάον 
[εἰσοηβ οεἰππ| [εγπγοη ρα τ {{|5. Εγατ εηΐτι 
Παθεη5 ΡΟ ΟΠ Οοτο5 πη τα 5, [οπ15 αιιτοῦη αἱ 
χίτ {τ ρυ1{5{{π|55. Δι πιση αἰςο το ΐ8. ίις 5 
ἀίβίς|6 ἱμεγαθίτ πη γοσπιιπὶ οοοίοτι αι τ τς 
τπὶ ἀἰςο ποἱσί5. ΕΟ 15 οἱδ ςασηο πν μοῦ 
ἐογαπΊεΠ 8015 τιαπίϊγο » συλ αἰ τε ἐπ τὸ 
φημ ἀςί ἱπστοάί, Διά 5 αυτοιι 8 αἰ τ 

ρΡυ]ὶ 
μὲ πόδι τῶν μεδδυμλύων δ γατῶν. 
ΚΑΤᾺ ΜΑΎΘΑΙΟΝ 


ἔ 


ΕΓΠΟΡΝΟΥΜ ΜΑΤΤΉΛΕΥΜ 41τ 

ὄγτοι αὐτῶν, δξ᾽επλλοσον τὸ σφύσ)οα, λέγοντν, ΡΌΠ ΟΧραιμοτιπτιαδῖας, ἀίςοπτο5, Οὐ εἰσ 
“ἷς αὰ δωυυκτοὰ" σωδίωαχε ; ἐμόλοψανρ δὲ ὃ ῳ,2Κ Ὀοτείξ (815 Πσείς Τπταΐεις δυςςιῃ {Π05 1» 
σοῦς, αὐτὸν αὐτοῖς » πταρὶ οἰνδρώπτοις ᾧὥτρ ἀσϊώύῴ ἔ|5 αἰχίς 5, ΑΡυα Ποπιίπος Πος προ δέ 
νατύν ὅτων, τσαριὶ δὲ ὑεῷ πσαντὰ διαιαταά ὅδ, [εεἴ παρα ἀειιπι λιτῷ οπτηΐα ρο ἢ] {8 (πη, 
ρύξ “ τότε ἀρκοιϑὰς ὁ τοῦτο, πον αὑτῷ ἰὺ ὲὙΤὍμης τείροηάοηϑ Βείτιιϑ ἀίχίς εἰ, Εςος πο5 
ι ἡμεῖς ἀφήκαμῆν ποοΐντα » κοὰ ἠκολουθκ( μη ῶι,, τε αιιίπιι15 οπτηία» οἴ δα υτί Πππγι5 τε συϊά 
οδ “ἰ αἴα ἴσαι ἡμῖν :ὁ δὲ ισοῦς ἄστον αὐτοῖς, ἡ ἃ εἴρὸ εγίεπορίϑ τ [οἴπιβ αι αἀἰχίς 15, ΔΑ πιοη 
εμίω λέγω ὑμῖν» ὅτε ὑμεο οἱ ἀκολουϑάσαντες μὲ αἰΐςοιοίβ, ΠΟ το5 συ {πυτί εἰπί5 πὶς πῃ 
| ον τῇ ποαλιγγονόϊτε(» ὅτ᾽ οὖν ἀκϑίσᾳ ὃ ὑξὸς πῶ ὦ τεσεπειατίοπο, σιπὶ δ ετίς ΗΠπ|5 Ποιτίηίβ 
| θρώπον δὶ θρόνον σὔξος αὐὗτόι, ἰἰαθισεδδε κὰ ἰ[πίεάε πγχαίοἰατίς ἔπ, 16 τίς δέ οτος [πρεῦ 
ὑμᾶς ὡδὶ σϊωσεκα θρόνους. ἰοίνοντου πὰς δΘώ,Σ ἴἔεάεβ ἀποάεοίηι, ἰπἀἰςᾶτο “πο εςίπι εγίι15 
| ρόὴ “να φυλὰς πόϊ ἰσραήλ. ἣ κρὰ τοῖς ὃς φῆκν [{Ὑ86], τ ΟΠ 5 συ το ἰηποτίς ἀοπιοβ,αυτ 
“εἰ οἰκιαῦ 9 ᾿ ἀσελφους. ᾿ ἀδελφας ᾿ τὠπτέλα, ἢ μη ΓΘ. 4011 ἰογοσξ8. Θ1Π ΡΑΓΓΕ ΠῚ) αὐ πηαῖγ, αὐτὶ 
Ϊ πόλον" γιυάεκρ; » ἡ τέκνα» ἢ ἀγροὺς » ψϑεκον ὈΧΟΓΕΠῚ, αι Π]Ο 5» αὐτᾶστοβ ρτορῖεῦ ποι 
Ϊ ὀνοματός μου, ἑκατονταπλασίονα ΔῊΝ φτουγκοῦ ὀ ΠΊΕι}115) σσητ ρ 1 ἀσοί ρέει, δύ υἱτος τείεγπας 
ρ΄ ζω ἀκώνιον ἰλψρονομήσᾳ. πολλοὶ οὲ σον ρ (οΥτίειιν Ποσοαίτατομ, 1 || αὐιτδ ΡΥπιί 
6 τοῦ πρῶτοι αι το! 7) κοῖς ἑοιίστοι πρῶτοι. ἡ οὐ ἔν ογιηῖ ΠΟ ΠῚ πλίγδ που Πίηί ρτίηιί, ἰΝδηι 

' σ᾽ μοίας γὰρ ὄδιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶμ αὐὐρώξςὡ [ς{π|||π|οἰῖ τορῃιπι σοείοτιιπι Ποηγέπί ρας, ΚῚΣ 


, πῷ οἰκοσεασότῃ ὃς τις ὀξῆλθῳον ἅμα πρωὶ μηὴ:͵. τα αν ]αΐ ἐχῆς ρτίμηο {Τατίηι ἀπὰς ]ο δά οὖ διω(χῶσι ὄἔῥγαιτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτισυμ 
φωνπί(ᾷς δὲ μετὰ “ἷν δῥγατῶν ἐκ σϊϊιμαοίον τ 
ἡμόδαν » ἀπεκειλὴν αὐοἷσ εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὖ 
“δι. κοὶ δῥελθὼν πόδι τὠν πριτίω ὥραν: εἰδὲμ 
ἄλλους ἑξώτας ὧν τῇ ἀγορᾷ αὐγοὺς» Ο᾽ ἐκείνοις 
ἔιπτον. σσαίγοτι κοὶς ὑμεὶς εἰς τὸν ἀμπελῶνα: 
κοι ὃ ἔαν καὶ δίκσχου οώσω ὑμῖν « οἱ σὲ ἀπῆλ, 
θον. τοαλιν δὲ ἐξελθὼμ πόδχ ἐκτίω κοὰς φυναὶν 
σαί ὥραν 5 ἐσοσον ὡσαύτως, πόδι δὲ τίω ἐν, 


εξκα τί ὥραν ἐξελθὼν, εὖρῳν ἄλλους ἐφῶσας αὖ ; 


γοῦς 5 κοὶς λέγει αὖ τοῖς.» τὶ ὥσιε ἔςάκατε δλίω 
“ἰὼ ἡμόραν αἢγοί ; λέγουσιν αὑτῷ ὅτι οὐοῖεις 
ἡμᾶς ἐμιδδώσκι», λεγε! αὐτοῖς , σσαίγοτε κρὰ 
ὑμεις εἰς τὸν ὥμπελῶνα κοὼ ὃ αὖ αὶ δίκομομ., Λὴ 
ψεϑε, ὀψίας σὲ γηνομλίας ν λένε δ ἔοι ἢ 
ἀμπελῶνΘ’ Ὅε᾽ ἀδιγρύπῳ αὑτπόϊ. ἰαϊλεῶμ οὖν 
δῥγάτας » κοὺ; ἀντοσί»" αὐποῖς ὧν μιδδὸν, αὖ 
ξάμῆν Θ΄’ ἀὴΓ, τῶν ἐσια! ἔν ἕως πῶν πρώτων, ἃ 
ξλθοντόϊ"γ οἱ πόδι τίω ἐνσδιειατίω ὥραν» ἔλαθον 
εὐνὰ δίμωνάρμομ . ἐλθονταϊν δὲ οἱ ππρῶπιγ γνόμι» 
σὰμ ὅτε πλεῖον Ληνοντ ας. κοι ελαξομ κοῖς αὖ 
τοι αναὰ οἰωωάσιον. λαξοντδιν οἱ εγογυνίομ κὩ 7 
“τὰ “τό οἰκοσ' δυστότου 5, λεγοντόῦν". ὅτι οὐ Ἐι οὗ 
ἕσατοι μίαν ὥραν ἐπτοίησαν ποὶ ἴσους ὑμῖν αὖ 
οοὺς εντοιησικ 5» ἰς βασίσασι Τὸ βαρθ’ τῆς ἡ 
μόδιον κοὰ τὸν ἰμκυσῶνα. ὃ δὲ ἀφρκριθες εἶπον 
ἕν: αὐτῶν. ἑταῖρε, οὐκ ἀσδικῷ σι» οὐχὶ σἸίιυᾳς 
οἷν συυεφώνῳσάς μοι; αἴομ “Ὁ σὸὺμ» κοὶ ὕπταν 
7. ἔελω σὲ τότῳ Ὅο᾽ ἑωνάχῳ σξυῦαε ὡς ἐκαὶ (δι. ἢ 
οὐΐς εξεσὶ μοι ποιῆσαι ὃ θέλω οὖν πεῖς ἐμοῖο ; εἰ ὅ 
ὀφϑαλμῦς σον στονηρὸς ὕξιν γ ὅτε ἐγὼ γαθὸς εἰ, 
μὲ; οὕχὼς εὗντοι οἱ ξαγκῶι πρῶτοι »κοὰ οἱ πρῷ 
τοι Ἑογατοι, πτολλο! γὰρ εἰσιν ἰλυῷι» ὀλίγοι σὲ 
ι ἐκλεκῴι 


ἀμσοηο5 Οροίαιοβ ἰῃ υἰπεαπνίπαπ, Οτν 
οπτίοπε διτοπι ἰαϊα οι1Π| Ορεγατβ ἐπ ἤην 
σι ]ο8 αἿο5 ἀεπαγίο, αἰ {τ οος ἰη υἱπεοῖ [π3π|. 
Ετ οστοις οἰγοίτον Πούαπι τοι, υἱά τ αἰίοβ 
{ῆτο5 πίοτο οεἰοίο 8; δ ΠῚ ἀἰχίο τὸ ὅζιιος 
ἴῃ υἱποαπη ες συσάςιπο ἰξιπ Πτοτίτ ἀὰθὸ 
00 15.1ΠΠ| αὐτοπι αδίοσγιπε, Κὸ αυὲ!Π| δυιτεπὶ 
Εχῆτ οἰ τοτογ ἰἜχίαιη ὃ ποπαῖι Ποιδπι, ὃ ἔα 
εἰτ {αν έτοῦ, (Οἰγοα ἀπαςφοϊπιλίη στὸ οχἤς δζ 
ἱπιιεη 808 {{ῆππε05 Οςἰοίος,ας ας τ Πα 
ἢίς {ἐατίδ τοῖα ἀΐοπι οςίοίς ᾿ίςᾶτ εἰ, Ουΐᾳ 
ποπιοιοβ ςοπαιιχίτ [ οὐτ 15... Βίτο ἃ τὸ 5 
ἐπ αἱποαπΊ,οτ αυςαια ἐπεί τὐΠ μη αςςίρίς 
τἰ5. (Οὐ ατππὶ αὐτζιοίροτα ἔλα εἴτοι, ἄϊςίτ (ον 
ΠἸΪΠι15 υἱποος ΡγΓΟσατγατουί πο, νοςα Ορεγαν 
γἰοβοϑδέ γος {5 πηουςοάεπ,; ἱποίρίςπϑ ἃ ρὸ 
{Ἰγοπγΐ5 εἱς δα ρεπΊο5, τυ πεπίῇξηι σαί 
εἰτοα τηἀεοίπηξ ΠΟΙΆΠῚ ποηθγαητ, αἀςςερεγῦς 
Πησιι ἀςπατία, Ν᾿ εηίεηῖε5 αὔτ δέ ΡΥΪΠγί,α τ 
δίττατί τη οὐ Ρ] 5 εἴσης ἀςςορτυτί, ἃ ἂς 
ςερετᾶτ ἰρί(υος ΠΠσΊΠ ἀοπατία, Εν αυππὶ 
ἀοςορί [ςπιν αλυγ πλιὰ σᾶ ποΥΠ15 ρϑττοι» 
ΓληλΠ455Πἰςδτε5, ΕἸῚ ποι ΠῚ αὐΐ τα πῦ ΠΟσδπὶ 
ἐπεγαπτείη ορεῖο, δύ {Π᾿ 05 ρᾶτοσ ποδί ἔθοίΠί» 
αυΐ Ροτταιιίπη5 ΡΟ αδτι5 αἰεί δύ απ, ἄτ]ε 
τείροηάεηϑ πηΐ εοχιπι,ἀίχίς, Δι πιίος ποὴ ἴα 
εἰο εἰδί ἱπίιιτίαπι : πόπης ἐεπατίο ραζίιβ ες 
ΠἸΘΟΙΠΊΓΊΟΪς αιιοά ται εἰτοδέ αδὶ, ποο 3ἃ 
τειπὶ ἢπὶς που Π πιο ἄατο ἴσας δ εἰ, πη 
τες πίη σαοα ποΐο ἔαςετς ἰπ γΈθι 15 πιεὶξ 
ἄπ οχυι5 τι 5 πταϊιι5 οἴτ, συρα ἐσὸ ΒΟηιΙς 
(π|- 5ίς που Π|πιί εὐπππε ρυίτν δύ ρείπιέπο» 
αἰΠ|πιί, ἹνΤυϊ φξηίπι ἐηἴ ποςζατί, ρας πετοὸ 

Ἷ ς. 4. εἰς ἐν; "πθὶ ἢ ὑῶν ζεβεσίαϊυ, μοὶ πρὶ ἣν δυο τυφλῶν. με πϑνὶ τ ὄνο (Βα Κ πσώλου, 


25 ΕΥ̓ΔΙΓΕΑΛΊΟΝ 


. τς κ ἃ εν ἡ 6 ῃ 
σύξ ἐκλικήοιν Ὁ κοκαυαδαινωμ ὃ ἱῃσοῦς εἰς ἰδδοσύσ 
δ λυμᾳ, ταρίλαξε αὖ σ᾽ώσεκα μαθητὰς καὶ ἰ7 
δίαν οὖ σῇ σι, χοὰς ἕππον αὐτοῖς», ἰδοὺ ἀναθαι 
νομὴν εἰς ἰδροσύλυμα, ποῖ ὁ ἡὸς “τόν ἀνθρώπου 
ντχρασυθησωτοι ποὶῖς αὐχιδοδῦσι» κρὰ γραμμα 
δύσιν κοὰ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτω, ποὶ 
τυαρασιώσουσιν αὐτου ποῖς εὐνδῖισιμν εἰς τὸ ἐμπτδξ 
ξας κοι μασιγῶσαιγ κοῖς εαυρῶσαι» κοὶς τὴ τρι}) 
σξ τμ ἡμόλᾳ ανατησυτοι. 
ς αὐΐοεῦ ἡ μητὴρ τῶν ἧδυν ζεδεσίχίον μετὰ τῶν 
ὑῶν αὐγῆς γ πεωσκυωοῦσις κοὶ αὐ τοῦσυς τι "ταβ 
αὐτῶι. ὃ σὲ Εἰστον αὐτῇ. τί ὕελερ ; λεγᾷ αὐτῷ, 
εἰπὲ ἵνα καθισώσιν οὗτοι οἱ οἴνο ὗτοι μον, εἰς ἐκ 
σε ξιῶμ σου» ποὰ εἰς ὁ δυωνύμων τ᾽ τῇ βασιλειᾳ 
σου. ἄηκοιθεις δὲ ὁ ἰψίοῦς εἶπῳ». οὐκ οισίατε. σι 
ἀντεδοε, δου δὸς πιῶν πὸ σπτοτήριον » ὃ ἐγὼ μὲλ 
λὼ πίνειν : κοῖς τὸ βάσηισμα ὃ ἐγὼ βαπήιζομαι. 
βατνηιδίωαε ; λέγουσιν αὐτῷ» δαυαμεντ. κοι 
λέὲγᾳ αὐποῖο. τὸ ἐὰν σοτηριον μου “ππιεῶς » κοῖὰ 
ἢ βάνσηισμα ὃ εγὼ βαπήζομαι ᾿ βαηηιδδησιδδι 
πὸ σὲ καθίσαι ἐκ σεξιῶν μὸν κοὰ ὁ δυωνύμων 
ἐἐῦυ» οὐκξσιυ ἐμῦμ οὐνωῦαιν ἀλλ᾽ οἷς ἡβίμαςαι ὧν 
σῇ πὸ πόϊ στιτρὸς μου, ἢ κοὶ ἀκον(ἄντερ οἱ ΓΝ 
Ε κα ἡγαν κτη(ὰμ πόδι Τὴν δύο ἀσελφῶν . ὁ σὲ (9 
σοῦς ππιῶσκαλδιυ μὴν) αὖ τοὺς, εἶπον . οἰαῖατε 
ὅτε οἱ ἀὔχοντες δὴν ἐὐνῶν »γ ἰατακυριδύουσιμ αὖ 
σῶμ, κοὰ οἱ μεγάλοι ἰχτεξουσιαϊζουσιμ κὐχῶρν 
οὖχ οὕτως ἴξαι ἦν ὑμῖν, ἀλλ ὃς εαν ὕελῃ ὧν ὧσ 
μὲν μέγας γγμεῶτα; εφῷ ὑμῶμ διακὸν Ὁ’ 2 ρα 
ὃς ἐαν ὄελμ ὧν ὑμῖμ εἶν πρῶτος, ἔφ ὑμῶμ σοῦ 
σοὶ λος. ᾿ὥασθλ ὁ ἧς πῶ αἷνθρώντου οὐκ ἡλόε σα 
οἵ κονκθϊωαε., ἀλλὰ οἱχκονῆσαι κρὰ δυυῦαι τς ψυ 


ἘΨΑΝΟΈΓΙΝΜἍΜ 


εἴεῶιί, Εν αἰςεπάςηβ [εἰτι5 ΕΠ ογο ΟἸ γα, αἵ 
[ππιρίἰτ ἀπο εοίιη ας ρι05 (πο 5 ἰοϊοβ ἰπ 
ιυ͵5. ὃ. αἰ ΠΠ|15. ςος ςοηἰςεμίπη5 ΕἸ ογοίον 
Ιγπιαεῖ ΠΙΐΠ18 Ποπηέπί5 τγαοίυν ρτίποίρίθι8 
ἀλάδοίτι ἃς [οἰ 15.ες Οὐ ει παΡιητειπὶ ᾿- 
ποις, δέ τγλάεησ ειιπὶ σεπείθι5 δα {Ππάεπν 
ἄϊιπ| δ ΗΠλσε!απάιπη, ὃζ στο Πσοηάιπι; δέ 
τουτίαᾳ ἀίε τείασοει, Τ της ἃοςε τα εἰμ πιὰ 


Ἔ ,ότε πτῶσῆλθον μὲ τεῦ ΗΠ οταπὶ Ζ εσο κί σιπὶ ΕΠ} Π}8 [155 Δοτᾶϑ 


δέ ρεῖεηϑβ αἰίχυία αἱ εο τά] ἀἰοίτ εἰ, υά 
εἱς Αἰ {Π|, Πές υἍ (οἀσαητ εἱ ἄτιο ΠΙἢ πιεί; 
υπι15 α] ἀδχίγαηι τιλπ1ν δζ αἰτοῦ δα Πηϊἔγαπι 
ἰη τέσπο το, ᾿ξ εἰροηαξϑ αὐιτεπὶ ]οἰτ15 ἀἰχίϊ, 
ΓΝ εἰοἰτἰς αυΐά ρετίτί5, Βοτοί[ 5 δίδοτε ρος» 
1υπιραυοὰ ἐρὸ δ δ ἐτισιβ πὶ ς δύ Βαρείίπηαν» 
τε σι ἐσὸ αρείξου, δαριίξατί ς ιςιης εἰ; 
Ῥοιππλγι15, Δα {Π||5, Ροσυ αι συ ξ πηειπι 
ὈΙΡειί5, δέ Βαρείίπγατε 40 ἐρὸ θαρείσουνρα 
Ρυἰζαίπιίπί: ξάοτο δυτοπι δα ἀοχΊοδιη Π6 
ἃΠ| δύ {π|Πῆγαπὶ πιεᾶ,ποπ εἰϊεηςιπι ἤατο εὐ 
Π5 ςοῃεπσοιυπιθι15 ρατατᾶ εἰ ἃ ΡαΓΓΕ πιοο, 
Ἐεαυμπὶ δ ἠΠ]|οπτ ἀεςεπι, πα ἰσπατί πε 6 
ἄποριι5 ἐγαιγίθιβ. [οἴπ5 αυιτεπιν οςσδυΐζ εῸ8 
δα (ε, δέ αἰτ, δες σαοα ρΡυίηςίρεβ σοπείωι 
ἀοπγίπεηπτιυν ΠΠ|5:8ζ ηυἱ πιασῃηί {πητοροτείτων 
[ΟΠῚΊ ἜΧΟΙ Έ8 0 Π 685. ΝΟῚ ἴτὰ εγίτ ἱΠτοῦ 1108» 
(ωα αυίςιπε ποΙεγίτπίογ τος πηᾶσπι5 Πα, 
τίν αείξεν αγίπίξοττοῖ χα πο] τοτίτ ΠτοΓ 1Ὸ8 


᾿Ρτίπιαϑ εἴτε, Πτείζον (δγισ5,. ϑίσας ἈΠῸ πον 


τηΐηί5 πο ποπίξας {δὲ πλίπἰ Πγαγογυ τε υἱ 
ἐρίε αὐ τ γαγείμις ἀλγεῖ απίπγαιτ ΠᾺΠ| τ» 
ἀεπιρτίοπϑ ρΡτὸ πιυϊτίβ, Ετεστεαίξιρι5 {15 


σε χίω αὑτόν λύτρον οἱντὴὶ πτολλῶν.. ὃ κρὰ ἱκττον μ᾽ αν ΕΪ οτίςο, (δαυατα εξ εὐπι τογθα πιαῖτα. 


Θ᾽ ρδυουμϑίων αὐτὴν ὡὰ ἰδῥιχῶ ἠκολούϑῳσῳν αὐτῷ 
ὄχλθ: πολύς, κοὰ ἰσϊου σῖϑο τυφλοὶ {αθημᾶνοι 
γερο πίμὸν ὁσϊὸν., ἀκουίαντες ὅτι ἰψσδὸς τσαρῶ 
γ 4. ἐκραξαν λεγόνγες. ἀλέψῶν ἡμᾶς ἄύοχε ἧξ σία 
διοῖ, ὁ οὲ ὄγλίθ’ ἐπετίμψσον αὐτοῖς » ἵνᾳ σιω- 
“τησῶσι. οἱ δὲ μέζον ἐκραξαν» λεγόντερ. ἐλεὴ 
ὧμ ἡμᾷς κύριε ἧς σ'αθὶσῖ, κοὺι στὰς ὁ ἐφ οῦς ἐφώνι 
σὺν αὐ τοὺς. κοὶὶ εἰπτον. “ἱ ϑέλετε ποιησῶ ὑμῖν; λέ 
γουσιμ αὐτῷ, ἰυυοκε, να αὐοινθῶσιμ ἡμῶν οἱ ὀφϑπλ 
μοί, α΄ λαγγνιῶδεις σὲ δ ἐπμίρῦ να το ἢ ὀφϑπλμῶν 
αὐτῶν; ἱ χυδεως ανεδλεψαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ, 

σ-ς κοιηκολούϑυσαμ αὐτῷ, Ἔ κοὰ ὅτε ἡγγισὰν εἰς 1: 

6 ροσόλυμα, κοῦ ἄλθου εἰς βυθφαγὴ πεζὸς τὸ 00’ τῶν 
ἐλαεώυ, πότε ἱκίοῦς ἀπέςειλε σῖνο μαψτὰς, λέγων 
αὖ τοῖο. πορδύθντε εἰς τί ἱώμίω τί ἄπφναντι ὑ 
μῶρε κονι ἀυδέωο εὕρησετε ὄνου δες μβύἑων, κρὶι τοῶ 


Ετ εοςε ἄπο ςςοἰ ἰεἀεηίεβ ἐμ χτα υἱαπΊν πὶ 
Δα Δ Ποητιο ἃ [ο[118 γα ΠέΠτεῖν οἷα πηδιο πε 
ἄϊοῦις5, Ὠοηγίπε πηΐεγεῖο ποίίγιί ΗΠ| Γαι, 
Τυσθα αὐτο ἱποίεραβαῖ εοβοιτταςεγόι. ἂς 
ΠΠ|π͵|αοί5 οἰαπηα ραπι, ἀσοπιοβ, ΝΠ ογεῖο πον 
ἢ τί ἀοπηίης ΗΠΐ Γαιυᾳ, Εἰ ειίυ [εἰτι8 δ τον 
σις ε05. δ δἱἵν αἰ υτίϑ υτ [αςίαην 
δίς. ίσαπε οπιίποιιις ἀρ εσία τα Οοι» 
{ποίει Ν᾿ ΤίΓοεταβ δατεπι εοτιιπη [εἰιι5.[ετἰοίς 
οειος εοτῶ: δύ ςοη εἴπ τπ{πππ| τεςερειθης 
οου ΠΙογαα1, δ ἐς ]υιεί {ππτ ἐ11Π1, δὲ ΧΧῚ 
΄υσπι ρριορίπημπαςηςν ΕΠ γον ηγέ5. δζ 
πεηίπεηι Βει Πρ μασοδάιηοπίεπι οἰ δτιιαις 
(ἀπο ἰςπι5 ππίς ἀτιο5 αἰ οίρυ]οβ, ἀίσειτϑ οἰδ. 
ἴτὸ ἐπ οι} ΠΠΠ αυοῦ σοπεγα πος εν δ [Ταεἰπι 
ἰπιιεπίοτίς αἰΐπαπι 8 Πσαταπην δ, ρΌΠυπ σὰ πὶ 


λου μετ᾽ αὐτῆς, δυύσαντοῦ ἀγάγοτέ μοιικοὰ ἔαν τὶς μὲ Εἃ. (οἷείτο δέ ᾳαἰιιοίτε πῃ, ἘτῚΠ 15 το δ 8 


σῷ ὑμὶν εἰπὰ 115 ὁβεῦτεν ὅτε ὃ ἀυρι αὐτῶν χε 
ῥ ταν χά. σύϑεως σὲ ἀπφειλεὲ αὐτούς. “ ὧξ» σὲ 
ὅλομ 


ΔΙ] αὐχοτίτν αἰςίτε, [οητίπι}5 Πἰβ ΟΡ 5 
ΠΆΡεῖ; ἃζ ςοηζείζίπι εαπττετ 5. Εἶος αιϊτειη 
τοτυπὶ ' 
[ 
' μὲ πόδι τυφλῶν ἐ χωλῶμ μῦ πρὶ ἢ ξηερανθάσις συκῆφι μο 53}. ἐσ ρωπισάν ἢ κἰϑὸμ αρχιδδέωψε 


ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΙΟΝ 

ὅλον γέγοενην ἵνα πλπρωύᾳ τὸ ῥεθοὐ σα, τὸ πὸ 

ᾧητον λυγόντίθ". εἰστρτε Τὰ θυγατρὶ σιὼ «ἰδὲὺ 

ὁ βασιλόύς σου ὀβ γυτιχέ σοι πρίε(θ..» κοὰ. ἀϑιδείῳ 

σὰ κὡς ἀϑὲ ὄνομ κοὰ τοώλον ἣν χασοζνγιον. Ἔ πο 

6 ρδυϑοντες σὲ οἱ μαθψτοὰ κοὰ στοιδιζενα σον ἑαϑὼς 

“τῶσεταξον αἰγτοῖς ὁ ἰυίοῦς , ἤγαγον χίῷ ὄνομ, 

κοὰ τὸν τοῶλον . κοὶ ἐπέϑυκαν ἐπάνω αὐδῇ» σὰ 

μάτια αὐχῶν ν πρὰ ἱπεκάθκ(ἀν ἔπένω αὐτῆς. ὃ 

“ὃ πλεέϊςιΘ’ ὄχλος Ἰσρω(ὰν ἑαυτὼμ πὰ ἱμάτια οὗ 

στὴ ὁοϊῳ, ἄλλοι δὲ ἐκοσῆομ ἀλάσνυς δῷ δ σον 

σῇ «ρων, κοὶ ἱσρώννυομ τ, πῇ δσϊῷ. Ἔ οἱ σὲ ὄχλοι οἱ 

 “πωάγοντιες κρὰ οἱ ἀκολουθουῶτοιν ἐκραζομ.» Δὲ 

γοντες. ὡς αννὰ ἴδ ἑῷ σἹαξιοῖ, ὄδυλογημθίος 

ὃ δ χόμλνιΘ' τ᾽ ὀνομῶτι ἀνρίου, ὡς ὠννᾷὰ ζι ὥς 

σι ὑμψίςοις. Ἢ κρὰ εἰσελϑόνι δ» αὖ Τόν εἰς ἐδῥοσό. 

ει λυμα ἀϊειδδα τοστε ἡ πόλις λέγουσι. τίς ων 

οὗτΘ΄; οἱ σὲ ὄχλοι ἔλεγόν, οὗτός ὄδιν ἰνίοῦς ὃ 

σιᾳ πῶφητις ὁ ἀὴ να(αρεθ τῆς γαλιλαΐας. πρὸ εἰ 

ας σῆλθον ὁ ἰγίοῦς ἐς “τὸ ἰδρὸμ “τό θεοῦ, κοὰ δ τξας 

λε πσᾶντας οὐ τσωλουῦτας κοὶ ἀγοραζοντας τ᾽ 

Ὅεἱ μῥῷ.. κοὰ τὰς τραπέζας τἷν κολυξιςῶμ καὶ 

χίρρυνον γκρὰ σά αὔεοθοας τδβπισωλουδῥ τὰς 

πόδιςόράς, κοὰ λέγᾷ αὐτοῖς, γέγρανῆαε, ὃ οἷκος 

μου γοίκος τοσδυχῆς ἔλφύπσυτοι. ὑμᾶς δὲ αὖὐὉ 
σι ἐπομιί(α τε ασήλακομ λεςῶμ. Ἔ μοὐΣ πῶσήλ μὲ 

. ϑὸν αὐτῷ τυφλοὶ κοὰ χωλοὶ τν ἴρρί ἰδρῷ » κοὰ ἐ 

σιγ ϑόράπδυσῳν αὐνγούς. ᾿ δόντες οἱ αὐχιϑδερ κρὰ οἷ 

ς γραμματεῖς τὰ ὑκυμάσια ἃ ἐπτοίνσοων. κοὰ ποὺς 

γέάσιας ἰςράζοντας τ᾽ Ἰορ ῥῷ 5» λέγοντας, ὡς 

᾿οὠνα ἴθ! ἡῷ δι αθισῖ, ἐγανήκτησαμ κοὶ ἔνστον αὖν 

“χῶῷ, ἄϊονες "7 οὗ τοι λεγσυσιψ ; ὅ οἱ ἐμοῦς λέγει 

αὐ τεῖρ. ναΐ. οὐσίεπτοτε ανεγνωτε ὅτι ἐκ σύματιΘ- 

σιοῖ νρ'πίων κοὰ θκλαζεν "ἣν ἰατιρτίσω οἶνον ; Ἢ αἱ 

ς καταλιπτὼμ αυτἧν δξῆλθον ξξω τῆς πόλεως εἰς 


ΕΓΟΥΝΟΥΜ ΜΑΤΤΉΛΕΥΝ 


(ούιτη ἐαοζιηι οἰξ, αἴ ααἀίπηρίογειις σοι ἀΐχ 
ἄμ εἶδ μοῦ ριορείδιη αἀἰσεπίσπι; [ἱςίτο ἢ 
Τίος δίοῃ; Εσςε τοχ ταπ18 ποηίτ εἰσί πΙβ Πιεῖ 5, 
δύ (ςἄςπ5 ὕρεῖ αἰΐπαιι ὃ ρα! π ΗΠ (ν 
ἐπ σα 5, Ειιητο8 αὐτο αἰ (ςἰρα}} ἐοςογᾶι Ποιῖῦ 
Ρύβεσορεγαῖ Π,ς [οεἴι5, Ετασἀάιιχεγᾶς αἴἴπαηι 
δ Ρυ απ» δύ ἱππροίοτπε Προ ῦ σὺ πεῖ» 
πηεπῖᾷ [ππ δύ εἰππὶ| {ΠΡ οΣ ΠΙᾺ ςο]]}Οςαγιης, ΡΙ 
τίπια αὐτο ττῖγα {γαεσης πο Πίπηεητα πα 
ἐπ υία, ΔΙ᾿ πεῖο ςαάεθαῃι γαπιοϑ (δ αὐοσί, 
15. δύ {Ππετπεραης πᾳ. Βογγὸ τὐσΐρος ἥιιθα 
ρΡιαςεάελαπε δὲ ηιο (ξαιεδτιν οἰ απ 
αἰςοπτίεβ; ΕἸοβ ἃπηὰ ΠΙίο Γαι, Βεποάί (18 
αυζιοηίεΠ πομγπο ἀΟηγ ἢ; ΠΟ5 αΠπᾶ {πα 
εἰ γΐ5. Ετααξ πιίαῆει ΗἩΙοτοίοΙ γπιδνοοπι, 
πτοία εἰξ' υπίιιοτίᾳ οἰμτα 5. ἀἰςοη5. Οὐ οἱδ 
Πίος Τατος αὐτεπὶ ἀίςεαης, ΕΗ] ς εἰς [εἴτις {{| 6 
ΡΙΟΡ ει ἃ Ναζαγοι (ΠαΠ Π σα. Ἐτίπιτασίυ 
Τείιι5 ἰη τε ρΙ ἀεί, δ εἤςίεθαι οπιπεβ τςπ» 
ἀεητε5 δέ επηζίεβ ἰῃ τεΠ]ρΡ]0. τπηοηίαβ; πιιπι, 
τίου; δύ αι πε ύταβ πεπἀεητίμηι το» 
᾿ππρ85 οπετείτ δέ αἀἰχίϊ εἰ5 : δοτίρτα εἶ, ον 
ΠῚ115 1685 ἀΟΠ1118 ἀσρτεεοςειίοηίβ ποςαθίτυτ, 
ἄταοϑ ἐξοίἰ8 {Π4π| Πρεϊάποδπι ἰαἰτοπιιπι. 
Ἐταςςοίεσιηι δά εἰπῃ οδεςί δ οἰαι{{Π τειν» 
Ρἷο, δέίδπαιιίς εοβ, σπππὶ υἱάΠεης ρῥτίποί, 
Ρεβ (ἀοεγάοιιπ δζ (τεῖος υὐἱγα δΠίὰ αὺς ἔεςς 
τεῦ ΡΌΕΓΟΒ οἰ ΠΊΔΠΓΕ5 ἐπ τεπη ρ]ο,ἀἰςεπίδ8; 
ἢΠο 8 Ὧπηὰ ΠΙίο Γαι ; ἱπάίσπατί πππτ, δ ἀΐν 
χοιυηζεί, {15 υίᾳ {{π| ἀἰς τς [οἰ αατοιη 
αἰςίς εἰδιϑα πἰςΝαπαμδαι!ερ 5, Εχ οἵας 
ἰηξαητίιπι ὃ Ια ἀδητίιπι ρεγίεςιι [λαἀοπις 
Ετ το 5 {ΠΠ1|8 ἐχῆτδ οἰαίταϊο ίη ΒειΠαπίδηι, 
εἰ αἰ πετίδίι5 εἰὶ {Π|ς ἸΝἴφης αὐιτοπι γειιουῖεη 8 


βυϑανίαν ΦΘ κυλιῶψ ἐκῶ, πρωΐας σὲ ἐγγανάγωψ μῷ ἴῃ οἰαίτατοπι,εἰαγής, Ετ ααππιιαίῆει ἢςί αν. 


εἰς τὼ πόλιν ἐπανασον,γκοὶι ἰδιὼμ συκίω μίαν 

“Π| σὴς ὁσιδ ἄλθον ἐπ᾿ αὐτί, κοὼ οὐσῖ ον εὗρον 

ον αὐγῇ» εἰ μὴ φυῖλα μῦνομ, κοὶ λὲγᾷ αὐσῇ. μὺ 

κετὶ ἐκ ἰοῦ καρστὸς γλύψτοι εἰς τὸν ἐκῶνα, (δ δδη 

ρανδν “ἰδαγχοῆμα ἡ συκῆ, κοὰ ἰδόντες οἱ μαιϑινγοὶι 

εϑαυμασαν λεγοντοῖν. πυῶς σιιραγθῆμα ὑξυραν, 

σιξ θν ἡ σνκῆ, ἢ ἀπκοιθὲις σὲ ὃ ΥΡ ὥπον αὐ τοῖρ. 

ς ἀμίω λέγω ὑμῖν, αν ἔχυτε πίον κοὰ μὴ σΐχκαιν 

θᾶῆτι, οὐ μένον οὁ τῆς συκῆς στοιήσετε, ἀλλὰ ἰαν 

ἴἷ ὁρᾷ ὀύτῳ ἔπυτι, αύψτι κοὶ βλεθκῖ, εἰς τυ 

σιξ ϑάλαοσαν, γῆνησυτοι. Ἔ κοὰ τοοντο ὅσα αν ὧι 
δι πτῆσμτε ἦν τῇ “τοσδυχῇ σεις δύοντ σιν. λήψεὃς, 


σιζ Ἔ χολ ἔλβθοντι αὐτῷ εἰς ἢ ἰδβομ» “πῷσήλξου αὐτῷ μὴ 


6 δισϊάσκοντι οἱ αὐχιδρς κοὶ οἱ προῖν ξὐύχέδοι Ἐ λαβὲ 
λεγόντερ, τν ποίᾳ ὄξουσιᾳα τοῦτα στοιες, (Οἱ τίς 
ῴώι εσωκε τίὼ ὁδουσίαν πταὐτίω ; ἀχοκοιθὲις οἱὲ ὃ ἰῃ 
ὑδργοστον αὐζοις,δβωϊάσω ὑμῶς ἰιῳγὼ λόγου ψϑα. ὃν 


Ερων 


δΟΓΟΠῚ {ΠΠ41Π|1Πτ189ςπἱϊ ( φατη, 8ζ ΠῚ π- 
υπηΐτ π ἐδ» Π| {Ο] 4 τἄτιμ; δζ αἰεί Π{Ν ς ροίς 
ἢας εχ ἐξ ἔπινι5 παίζαίαν ἰῃ αἰοεγπᾶ, Εζαγεν 
[χδλ εἰξ ςοῃτίπαυο ἤςι5. Ετοο υἱίο αἰ (οἰρυ]έ 
πηΐγατί {{π|η’, ἀίσειτεβ) )οπιοο ςοπίίπιιο 
εχατιίς ἤςι8ς εἰροπάεη δἰτοπὶ [εἰπ15 αἱέ 
εἰ: ἄππιεη ἀἄΐςο μοὐσί5.9 Πα ιιετίτί5 Π ἀσπι, 8 ζ 
ποῦ Πε Πα εγ ἰ5,ποηίοίιπι ος ΄ιοα αςοΐ 
α{ε Ποια ἐποίεείβ, δου στίατη ἢ πτοπεί Παίς 
αἀἰχετίτί5, ΤΟΙ] οτεν δι ριοήςετε ἱπ ππατε: ἤει. 
Ετουπηΐα ισοσιποι ρετίογίτίβ ἐπ ἀεργεζατίο 
ης οὐξαεητεβ;ραςςίρίετί5. Εἰ αιαπὶπεηί δε ἢ 
{6 Ρ]υπ|,αοςεΠετιηταά εἰτπὶ ἀοςςηι ρτίην 
εἰρε5 ἰᾳςεγάοιῃ δύ (ξαΐοτοβ ροριΠέ, ἄς ξις 85, 
(Οὐ αἰιτοτίταῖς παῖς δ οίβ ς ὃ ἡυΐϑ εἰ ί ἀεαάτε 
{Πλη διϊονίταιι αι εἰρσπαδςε δαὶ είς, αἰχῖς 
οἰβ»πιειτόρᾶρο 108 ὅζ ερὸ χυίἀλπι; τ᾿ κῆν 

πα 


33 
-- τ -- 
τοῦ ὅδ... τ τ -- 

35 


σι 


ϑ- 


σι ςδύσαι αὖ πῶ: 


ι Ἢ ν 

μῦ πρὶ Ὁ δύο ῶν ἄδαβολη, ὕ πῶ ἀμπιλῶνθ 


ΕΥΑΤΓΕΛΊΙΟΝ 
ἐαὺ ἐσυτί μοιρ ἀγὼ ὑμῖν δὲ γν ποίᾳ ἸΧΤΕΝ τοῦ 
χὰ ποι, τὸ βάσησμα ἰωαννου πόθον ἰωῖ ; δῇ οὐ» 
ρανοῦ ἢ ἐξ αυϑρώπων : οἱ δὲ διελογίζοντοπσαῤ ἐ 
αὐτοῖς λιγιντόν, ἰαὺ ἐπτωμᾶν ἐξ οὐρανοῦ, ὁβδεὶ 
ἡμῖν, σὰ τί οὐ οὐκ ἀλιςδύίατε αἰντῷ : ἐαν σὲ 
ἀπωμὴν Ἐξ αὐϑρῶπων » φοθούμεϑα τὸν ὄχλομ» 
πσαντδϊν γαρ ἔχουσιν Ἔν ἰωαίνν ὧς πφητίυ!, 
κὰ ἀρκοιδοντόυ ἴο ἰμσοῦ ἀπον.. οὐκ οἰοϊα μὰν. 
ἴφν αὐτοῖς κοὰ αὐτός, οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν, ον 
“ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ, 
κᾷ » ἀνϑρωπθ- εἶχε τέχνα σῖζο; κοὰ ππωσυλθὼμ 


ὍὯὩω πρώτῳ εἰπην» τέκνον ὕστογι σϊμόδον ὀδγῶ 


ὧν ἐν Το ἀμπελῶνι μου ὁ δὲ ἀρκοιθεις εἴπτῳν» ον 
ϑελω, ὕφόδου δὲ μεταμελεθὰ:» ἀπῆλθον. κοὶι “τῶ 
σελθὼν Ὅρ! σδιδυτόδῳ εἴπῳν ὡ εύτως. ὁ ἀῃκοιθεὶρ 
εἶπον ἐγὼ ἔύριε, κοὰ οὐκ ἀπῆλθονυτίς ἐκ τῶν δ'νο 
ὁ ποίησε ὸ ἤελημα τόν πατρὸς : λέγουσιν αὐτῷ» ὃ 
πρῶτ». λὲγά αὐτοὶς ὃ ῃσδο. ἀμίω λέγω ὑμῖμν 
οὐτοὶ χελῶναι κοὲὶ οἷε στόρναι πϑάγουσιν ὑμᾶς εἰς 
σἰὼ βασιλείαν πόϊ θεοῦ, ἡλῦε γαρ πτὼς ὑμᾶς ἰω) 
αἷννῳς τι ὀοϊῳ δικσιοστυφευκρὰ οὐκ ὑδλοδύζετε αὖ" 
σῷ, οἱ δὲ σιλώναε ποὺ οἷε πτόρναε ἐπίςσυ(ὰν αὐτῷ. 


ὕμες δὲ ἰδύντδινγοὺ μετεμελέθψτε ὕςόδομο τό “πι, 
Γ ᾽ ῃ Γ ΤΊ 
ἊἙ ἀλλίω ὁρταραθολίω ἀκρυσα Κὶ 


Ὁ τι. ἀνϑρωστὸς τες [μ οἰκοσεασόπεις ὅς τις ἐφυτόῃ" 


σεν ἀμπελῶνα, κοὰ φραγμὸν αὐτῷ πόδιεϑ ψκῳν γί 
ὥρνξον ὦ αὐτῷ λίιωὸν, κοὰ ὠκοσύμησον πούθ γον» 
καὶ ἐξεσονο αὐτὸν γεωργοῖς κοὰ ἀπισίκμησῳν. ὅγε 
εἷὲ ἡγγισῳν ὃ ἱμαιρὸς τῶν ἐαρπῶν.ἀπέξειλε εδὺ σία 
λους αὐτὸν πὸς εὖ γεωργὸς λαθέν «ὧδ ἑαρπὸς 
εὐχδακοὶι λαξόντερ οἱ γεωργοὶ οὖὺ σίδλους αὐτῶ, 
ὅν μὲν ἱσίειραν; ὃν δὲ ἀπέκτειναν» ὃν δὲ ἐλιθοβῦλη 
σαν. ποέλιῳ ἀπ εήλον ἄλλους δδύλους πλέονας “ἢν 
πρώτ νυκοὶ ὑποιισαμ αὐπὶς ὥσαυτως. ὕςόρον σὲ 
ἀπεεελεητὼς αὐτᾶν ὧν ἡὸν αὐτό λέγων. ἕντρα 
πάσοντοῖι δ᾽ ἡόν μου. οἱ δὲ γεωργοὶ ἰσδιέν τες τὸν ἡὸμ. 
εἴστον τὸ ἕαυ τοῖν» οὗτός ὄξιψ ὁ ἀλψρονόμι»» δ δύσι» 
ἀπκτενωμῆν αὐλὸν» κρὰ ἰατασιὥμϑιν τίὼ ἰλκρονὸ 
εἶαν αὐποιικρὰ λαδοντες αὐτὸν. ἐξεύκλομν ἔξω σόϊ 
ἀμπελόνι' καὶ ἀπέκταναν. ὅτ᾽ αὖν ὃν ελϑῃ ὁ ἰυὐχ 


οἱ τό ἀμπελῶν. τί πτοιήσᾳ τοῖς γεωργοῖς κά 


γοις : λέγοσιν αὐτῷ ιανωὺς ἑακῶς ἀρλισᾷ αὐ: 


φοὶ ὃν ἀμπελῶνα ἐκοϊίσετοι ἄλλοις γλὼ ῥγοῖῥ» οἵ 


νες ἀνροϊώσουσιν αὐτῷ «ὧν ἱαρπτοῦφοςῦν τοῖς ἔιαιν 
ροὶς αὐτῶν. λὲγά αὐτοῖς ὃ ἰψσοῦς. οὐσϊεπουι ανέ 
γνῶτε τ “ταῖς γοαφοῖς; λίθον ὃν ἀπεσνκίμασαν οἱ 
οἰκοσὺμουῦτες, οὗτος ἐγηυύθῳ εἰς ἀεφαλίω γωνίας. 
“παρὰ ἐν οίου ἰλλύρ ἀντι, οὶ σι θπυμάδη ὧν ὧν 
φϑαλμοὶς ἁμῶν ; σὰ ᾧπερ λέγω ὑμῖν. ὅτι αὐίη 
σεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλέᾳ τῷ θδεβ,κοὰ δυδέσυταε 
ἐβνά σπτοιουϊι οἷν ἱαρποὺς αὐ δκοὰ πεσὼν ἀϑὲ Ὁ 
Διύου ᾧξρμ» σιωϑλαδδησυται, εῷ ὃν οὶ ὧν πσεσπο 

λικμήσᾷ 


Ἔ αἱ σὲ ὑμῖν συ μῆ 


ἘΥΨΑΝΟΘΟΕΚΙΥΜ 


Π ἀἰχουίες πνίμί, δ οσὸ πο ίβ ἀἰς σι 10 
τἰϊαῖο ας είατα. Βαρείίπηιι5 σα πηΐβ ἅπας 
εγαιτὲ ςοὐἷο απ εχ ποπιίηίρυθς Ἀπη| ἐορίτα 
Βαπιαρυά (δ, ἀίςεητο5. 8. ΔΙ ΧΟΓΙ ΠΊΕ δ ςΟ ΣΟ» 
ἀϊςειμοδίς, (ὐυλίεεισο πο ογεα {8 ΠΠῸ᾿ 
Θἰὴ αἥτἀἰχογίπιιβ ἐχ ποιιίπίρι15. {{ΠἸΈΠῚ15 
τ, (ὐπτηεβ εηίπι πάθει Οὔπεπὶ 0 ΡυῸν 
Ρδείαιη, Ἐςτείροπάςητε [εἰϊι, χε πιηῖ; Νε 
[κίπνας, Αἰε Π δέ ίρίς, ΙΝ ες ἐσὸ ἀΐοο πο ί8 
αι αὐτοτίϊατε δες ἑΔο(ΔΠΊ, Οιἰάῦς ποθ 8 
υἰάοιαςς Ηοιύο μαθεδαὶ ἄϊιοϑ ΠΙίοβ, δζαςςε.. 
ἄςης αὐ ρτείοσεπι ἀἰχίς ΕΠΙ,αδᾶς Ποαίε ορῶν 
τατείπ υἱπεα πε. ΠΙς ααετεήροπαβ αὐεν ᾿ΝῸ 
Ἰο;ροίξεα πετὸ ρατηίτεπτία πιοτυβ,α θῇ. ἌἌω 
τεάεης ααταδαϊτετυιι,ἀἰχίς Παντοῦ, Δ ΕΠς 
τεϊροπάεπϑ αἱτ, Ερο ἀοπηίης, δί ποῇ δῆϊ, 
Ὑ͵ιεγὸ ἀποδιι5 ἔεοίε φαοά σους ρατεῖ “Ἐξ 
ἀίϊειπι εἰ; τίου, ὨίοίεΠΠ|9εἴιι5, ἄπιεη αίςο 
ποθ 5, πο ΡΒ] ίςαπὶ δί πιετείτίςεβ ργδεσω 
ἀπητ ποβίπεορησπι ἀεί, Ν᾽ εηίτ εηίπὶ λα 0108 
Ιοληποβ ρει υίαπι ἐπ τία δύ ΠΟῚ «τοαίαἐΠπἰς 
εἰ: ῬυδΙ τη αὔτ δί ππετειτίςεβ ογεαίἀεγῦι εἰ. 
 οβαὔτασασπιυἐΠετίς ποη δ {{|8 ςΟπτοτί 
ραηίιξιία ροϊξεα,υτοτεάετοιίϑ εἰ.ΔΙίλπι ρα) 
ταδοίαπι απάίτο, Εἴοπιο αὐ ετας ρατεγίδν᾿ 

τ] 5. αυ ρ᾽απιδυίτ υἱηςᾶ, δέίορεπι ογοσῃ 
ἀεάϊίι εἰ; ὃ ἔοάίείη εα ἑοτου αν, δύ κα! Πςαυίς 

τυὐτίαι, δζ Ιοςαυίε ἐπὶ ασείςο 5» 8ς ρεζοσίε 
ριοίεδια εἴ, Οὐμπὶ αὔττσπιρυβ ἐπιάαμπι 
χρρτορίησιαῆει, εἰ είζτγιοβ {105 Δα αϑτί, 
«οἶδας. πταοςίρετεηι πιτις ἱρίας Εταρτίςο 
[τ Ἀρρτεμεπί!5 ἐεγυ δ εἰι185 ΑἸ ἰπΊ ςεςίοτίϊε, 
αἰἰὰ οςςἰδοτιη Πα πεῖ ἸΔρίδαιεταπι, [τὸν 
τὰπι πε Πτ α] οβ ξεσοβ οί υτε8 ρτίοσγίδυβιες ἔς 
τοις {Π|5 {πη ίτεν, ΓΝ οιμΠῆηιε αὔτ πνπτ δα 
605 ΗΠ απι τα ἀίςεη5, ΒΕ ἐπεγεδιυπίοτ ΠΙίμπι 
πε, Αστίοοϊα φὔτυίο ΕΠ ἀἰχεγαπε πη 
(τα ς εἰξ Παγοβ. υοπίτο οσοί4ΔΠ|1}5 Εἰ1Π|ν 

ὃ οςςιρεπιι5 ματεάίτατοπι εἰιι5. ΕτΆΡΡΤΩ, 

Πεηϊααιειιαι εἰεςετιηίεχ υἱπ δα; δ οσοίάς, 
ταπιι Οὐυπιεῦρο πεπεείς ἀπ υἱπεο, αὐ 

εἰει ἀστίςο δ {{Π|5 τ᾿ Αἰαι ΑἹ υυπι {πἴ; 

πιαΐε ρεγάει 08: δύ υἱπεατη (πλπὶ]οςαίταν 

[65 αοτίςο! 8, αἱ τεάάεητς εἰ τι τεπηροσί, 

μι 5. εἰε 15 Το Νυπαυᾷ ἰεαί ες ἐπ 

(«τίρτατίς. [«αρίάεαι ἥπεπὶ τεργοβαπελιπε 

χαίςαητε5,ίς ἰδ ϊι5 εἰξίη ςκαρυταηρι ἃ 

ἀοπιίηο λα εξ πος, δέ εἰξ πιίγαδί!εἰπ οειῖ 

15 ποῆείϑ “ [ἄεο ἀΐεο ποδίβ8; αὐεγείαν ἃ τὸν 

Είδτερηιπι ἀεί; ὃ ἀαδίτιν ρεπεί αοίεπεί ἔτα 

ὥμι5 εἴας. Ετ ααί ςεοίἀοτίτ προῦ Ἰαρίάεην ὦ 

{Ἰωπι,εδαίη ρει: ρεζαυξαεζο «ες είς, 

ςοπτεγεῖ 


ΠΟ γι πόδι Ὁ [αλυμλίωμ εἰς δ᾿ γαίμομι νῷ πόρι Ὁ ἐπβωτησάν! δ οἤδ, Σ ἰἰωμ, νγ πρὶ ἣν χδοϊσκοζωψ: 


ΚΑΤΑ. ΜΑΎΘΑΙΟΝ 


σις λικμῆσᾷ αὐτόμ, ἢ κοὶ ἀκου(αντσοῖν οἱ αὐχιδδέν. 


ΓῚ κοὶ οἱ φαθεσάιοι “πὰς γτχραξολας αὐ, ἐγνωΐαμ» 
ΠΝ , 3 ἐπ, ᾿ | μ᾿ ΓΟ Ἄ κῃ ΓΙῸ 
ὅχι πόδι αὐτῶμ λέ γά. κοὰ ζατουῦτον αὐτὸν ρατῇ 
σαεγ ἐφοδνέψσαμ Ἃἦσ ὄχλους» ἐπεισίἡὶ ὧς πτοφή 

ξ τίῳ αὐτὴν εἰχομν. “ἡ κοὶ ἀρκοιθὲς ὁ ἐπσοῦς» τοὰ 

λιψ εἰπτὺν αὖ τοῖς ἦὖ σγαραθυλαες,λεγωμ. ὁμοιώξῳ 

ἡ βασιλέα “ἣν ουρανῶν οὐνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς σις ὃ 
᾿ ! ἄν καὶ - ᾿ ἃ 1} - μ 

“πτοισε γάμους ἴα] ἡ αὖσποόγοι ὥπτεσειλιε οὖν οἷσι 

λους αὖθι καλέσαι αα ἰεκλυμλύους εἰς ὧν γα» 

ἧς “.. ἡ 3 ΝΠ τ τὸ " [ ἊΡ 
μισυϑγποονκη ἤξλου ἐλθάν. πάλιν ἀπτέσαλῳν λῳ 

Ρ Ε ᾿ - κ᾿ ᾿ ᾿ 
λους δυλους,λεγωρμ.ἐίσετς τοῖς ἰεκλεμῆύοις, ἰσυὺ 

“τὸ αιούν μὸν ἐποιμασττ, οἱ τοιῦροί μον πρὸ “τὰ σιτι 


σὴς τεθυμλνα, κοὶ τοαν τὰ ἐηϑιμα,οϊδιχα εἰς εν γέω.. 


μους, οἱ δὲ μελήσαντδϊν» ἀπῆλθον, ὃ μὴν ἐς σπὸμ 

] ἔσδίου ἀγρὸμ, ὃ οἷ εἰς τί ἐμπορίων αὐτῆι, οἱ σὲ λοι 
| τοὶ ἔρατῆσαντες ὧν οδύλονο αἰντό), ὑδοισαμ κοὰ 
ἀπέκτειναν . ἀκούσας δὲ ὃ βασιλεὺς γὠργ δα, κοῖς 
Ϊ πέμψας τὰ ςτρατόύματα αὖτ. ἀπώλεσε τὖσ 
φωνεῖς ἐκάνους »ποὶ τίὼ πολιν αὐτῶμ φυεπρυσῳν. 
αὖτε λεγᾷ τοῖς δϑύλοιρ αὑτόϊι. ὃ μὴν γώμί(Θ΄ ἕτοιν 
μῦς ὄπιν. οἱ δὲ μεκλεμῆνοι οὐκ ῆσαν ἄξιοι, στορδιίς 
ὃς οὐὦ ἀδὲ τὰς διεξόδους τῶρμ ὀσιδυ» κοὰ δίους ἐον 
εὐ ΡΥ Τα; ἰαλίστχε εἰς οὖσ γάμουο. πρὶ ὄφελθον, 
τότ οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὸς δδυὺ. σιυπγέίγου τὸν 
“ας δίρυς εὕρουν “πονῃρους γὲ κοὶ ἀγαϑοὺφ. κὰ 
ἐπλλδὸν ὃ γάμίν ἀνακειμβύωμ. ἢ εἰσι λίὼων δὲ ὃ 
βασιλεὺς θεάσαῶαε εὐ αὐὐακειμδύους 7 εἰδιον ἐκᾷ 
ἀνθρωττομ οὐκ τὺ δεσϊυμδίομ οὐσῖυμα γάμου, κοὶ 
λέγει αἰ ϑοῖ. ἕπταῖρε, ττῶς ἐσῆλθσι ὥσε, μὴ ἔγὼμ 
ονσυμα γάμου: ἐξεφιμώϑῳ. χόγε εἰστον ὃ βαὰ 
σιλεὺς “ἐς σὐακόνοιρ, σἱησαντες αὐτό σπτοσῖας (ἷ 
χέρας ἐκθαλλετε εἰς τὸ σκύτίθ" οὐ ὑξώτόδομ ἰ, 

καὶ ἐτας ὁ λαυθμὸς (ἶ δ, βρυγμὲρ τῶν ὀσθντωμεττολ 

σιν ἵὶ γάρ εἰσι ἀλιντοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. Ἢ πότ πο 
ξ' ρδυϑοντ οσῖν οἱ φιαρεσιζιοι συμβούλιον ἐλάξομ, ὅπως 
αὐτομ τεαγισί δύσωσιμ τ᾽ λύγῳ. κρὰ ἀροίλλουσιμ 
αὐτῷ οἷ μαδυτὰς αὖ δῇ μετὰ τῶν ἡρωοσανῶμ; 
λεγοντ δῖ»: διοϊασκαλε, οἰσιαμν ὅτι ἀληθῆ εἰ, κοὶὶ 

«ἰὼ δοϊὸν πτόι εοῦ τὴν ἀλῳϑείᾳ δγοϊσκειρυκοὶι οὐ μὲ 
λφίοι πόδι οὐ διῳνός, οὐ γὸ βλεπάς εἰς προσώστομ οἷν 

᾿ ϑρῴώπωμ, εἰπὲ ὃν ἡμὶμνχείι δδκέεξεοι διυῦαι ἰὼν 

ὧν ἀχέσαριν ἢ Ἐς γνὲς σὲ ὁ ἰρἰοὖς τί στονϑοίαν αὖ 
“ῶμ, εἴστονυτι μετος ραᾷζετε ααὐσοκοίτοί: ἀϑὴ οείξα τς 

(κοι τὸ νόμισμα πᾶὶ ἰμενίρυ. οἱ οἱ πῶσήνεγίιαν αὐτῷ 
σδἰωάοριον.κοὰ λένά αὖ τοῖς. αἰν ἡ εἰκὼν οὖτι»ὗ 

ἡ ἀδιγραφη ᾿ λεέγεσιμ κὐτῷ, καῖσαρ Ὁ», σύτε λέγει 
αὐτοῖς. ἐς στοδογε οὐὦν πὰ ἰωκισαρίν, ἰράσιοι, κοὰ 

“τς δὶ θςοῦ, ἴσο θεῷ. κοὶ ἀκούσωντδι ἰϑιύμα 
στοῦ, κρὶς ἀφοντόὶν αὐοὸν ἀπτῆλθομε. ᾧᾧν ἐκείνῳ 
σῇ ἡμῶν, ἡτοσῆλθον αὐτῷ σασιουκοῖοι») οἱ λὲ 
γὺνταϊι, μὴ ἂν οὖν ἀττίσιμ νυ κοὰ ἔπτη ὠτῃσαν αὖ 
ταν γλεγοντόυ φισϊ ζσπρλεγμωσῆς εἴπῳν «ταῖν τις 
ἀηννῃ 


σὉ 


ΤᾺ 
ΕΓΠΓΥΝΟΝΜ ΜΑΥΥΎΤΉΗΛΕνΔΜΝ 


σοπίογοῖ σαι, Ἐξ σιπαπι δι Πεης ρυίηςίροβ 
[χοεγοίμιι ἃς Ρἢῃαεί[εί ραγαίγο αβ εἰα8. τον 
σποιειιηῦ σποἱ ἐς (6 ἀἰςοίει, Εἰ το πίεϑ 


{ΠΠ1πιΔηι18 ἱπ] σογουτ που πα γ θα 5. ]Πποῃΐ, 


ΔΠῚ [ΠΟΙΩ͂ ΡΙΌΡΠεΔΠι εἰππὶ παρε θην, Εττς 
[ροπάςηϑ [εἰ18. ἐτειττ αἰ χίτ οἰ ρευ ρασαῦο 
[2558ζ( αἱἴΘ2,; διίπΈε [λπὶ οἵδ τοσπιπτ ςοοο 
γπ| Ποηγίηί τοσί, αἱ ἔσο πυρείαβ ΠΠο ἔπτο, 
δχ οεὐἱτς (τ 5 {085 0Ὁ ποσατοπξ ἰὨιπζατοβ 
Δα πυρτία5. δύ ΠοΟΙεθαητιοηίτο. δὲ υγ [5 ἐπί 
{τ αἰίοβ ἰεσοβ Πἰςεπς, Ὁ ᾿είτο ἱπιπίτατίβ. στο 
ργαπάί πεῖ ραγαυ ταυτί πχεί δύ ΔΙ ΕΠ τα 
ἕΐατα πη δέ οπτηίᾳ Ραγατϊαν σης δα παρτεί, 
45. ΠῚ π|τῦ περ! εχογπητ ὃ Ἀδίειιης, αἰίι5 (Π 
ΠῚ 8|Π| {{|411|28{{π|8οτῸ δα ποσοςίᾳιοη {8 
᾿ξ εἰίυί αετὸ ἐσπιουπείξιιοϑ οί 155 δ σοῦ 
{{π|01Π58 αΠεζϊοϑ οςοίἀοιιης δ ἐχ αὔτ συμ 
Δ Ποτ,ίγατιιβ οἵδ, δέ μα {Π1}8 ςχογοίίδις [1|8ν 
ρΡεγαία ες πΠοηγίοί(45 {{Π 05. δζ οἰαίταῖξ ΠΙοσυ πὶ 
{ποςεπάϊίε ΓΤ Ώης αἰτίοτιϑ [|8: Νυρτία ΄]- 
ἄεπι ραγαῖδε {πη (δ συ ἰπυπίτατί ἐγαηΐ, ΠΟ 
[πεγυπτ αἰρηἱ, τ εὐρο δά οχίτι5 υΐατιῖπι, ἃζ 
σποῖςιπα ἐπε οεε5 οςαῖς δα πυρτία5, ει 
ερτεΠι στα εἴπ ἰη τα 5, στγοσαιοιιηῖ Οὔ, 


ΠΕΒ ΠΩΙΙΟΙΠΙΙΟΣ ἐπ] ΠΕΙΙΠ τ] 108 Ραγίτεῦ ἃς, 
Βοποβι δ ἐμ ρ]εἴϑ ητ πιιρείς ας] εητί, 


δι15, [πστεΠιι8 αὐ γοχ ας άστοι τ 6 Π 
τ6 59.00.4 {{|ΠΠ|ποπλίποι ποπ πο Πίζσι ας 
Πεπιρεία!, αἰ {ΠΠ||Δῶ πέος, ασοπιοάο Βιις τ 
τγα ποι παῦε οἴει πυριία!οι δ τῆς 
οΡαπαίο, Γιης αἰπχίτ τοχ πιίπίἢ τίς, [οἰσατίβ 


ρΡεάίδι}5 δέ πιδη 115 εἰι155ἰτε{ς εὐ ἐῃ τον. 


ΠΕδτδ5 δχίοείογεβ δι ουίς ἤσίις ἃ Πείου ἀξ 


νδ΄ εἰιπι, ΜΠ] επίπὶ Πιπε οςσατί,ραμςίμπετο εἰς. 


Αἰ, υπς ἀθειιητεβ ΡΠαείίωί ςοηΠ ἃ ςορον 


τὰ πὸ οὐ Δ αισαγεητειιηι η ἰεχιποης, Εἰ δά. 


{ΠΠππ|π| οαγέττιιης αἰ ορα!ος5 (05 οςὦ ΕΠειοά αν 
5, οὔτε 5. 1 Δο τε ἔς 15 Φ τοτὰχ Π5; δζ 
υαἱαηι (εἰ ἐπ ιτογίτατε ἀΟςδ88. ΠΟΩ; ςυγε8 Πυσα 
΄ιιαπ; ηὖ εηίπ) τείρίςἰ5 ροιπᾷ ΠΟπΠιίπι1ΠΊ, 
[δίς εὐσο ποδίβ. 4 εἰδί αἰἀδιιτεῖ., ἰςοῦ οοπ 
πηι ἀλτί (ξείατραη πος Οοσηίτα αεειι ἰς 
{1 ατα ἰςία σοταπγ,αίτ, (Λα πε επί 5 ἢγ» 


Ροςσείταν Οἰξεπαίες πη ιἰ αὐπανίίπια οί 5, ὅς. 


{ΠΠ| οΡτυ]οτᾶς εἰ ἀεπατίμμη, Εταίτ ΠΠ|5» (σία 
εἰξτίπιασο Πὲς δί ἱπ(ςτριίος Ὠίςιμτ εἰ, ὑφ 
[τί5. Τς αἰτ{ΠΠ|59. [Ὁ οὐ τς εἰρο αὰς πη ὧς 
(ατί5, Οκίαεί: ὃζ αυκ ίαης ἀεί,αςο, ἔτ ἢ ϑ διὰ 

ν. αἰἰτἴ5,Πηίγατὶ (πηι, δέ οπλίο οο αδίογας, [ἡ ἢ. 
ἴο ἀΐς δοςοϊεγιηι οἰ (Δ Δπςοί, αι ἀν 
σπτηδοῖῆξτείιτγειίοηῦ,οτἰπιοισοσαποτνς 

ει πι»Φίςζις : ΜΙ αο ει} ΝἸοίεϑ αἰχίτ, Π αι 

, ΠΟΙ ΠΕ5 


57 


δ 4}: νοῖ πῶ ΚΣ ἐσιβωτΑ(νθο νομεκδινξ πόδι ὁ Τ ἐυοίσ ἐπβωτῆσεω νῷ οἱδὶ Τὶ ταλανισμὲ γραμματίωμ (Α φαρισαίωμ 


30 


σκύ' 


σκξ ΕἾ Γ , τὶ δ ἣν : 
6 Θισαξωμ, ἐπηρώτησον οὐτᾶν ὁ ἱπίρῦς, λεγωγυτί ὧν 


σκξ ἐξρῦμας Αβ μὰέ βρετε Ἷ 
εὶ αὐτόι ὄὅτυ; κοὶ οὐσϊὰς ἐδιυύατο αὐτῷ ἀπ κοιθίωϊαε 


σκί 


σκὴ 


ρας ἐπερωτῆσαι αὖ τὸμ οὐκὃτι. 


ΕΥ̓ΑΥΓΕΛΙΟΝ 
ἀρϑάνκ μὴ ἔχων τίκνα, ἀϑιγαμξρδύσᾳ ὁ ἀσελ᾽ 
φὸς αὐτόν τὼ γιυιῶνᾳ αὖντδῳ κοὰ αναξησᾷασδρ 
μα οἱ ἀσελφῷ αὖ τόϊ ἧσαν δὲ σταρ ἡμὴὲν ἕνῆὰ ἀν 
οελφοί, κρὼὰ ὃ πρῶτ" γαμῆσας ἐππλόύχησον. ὦ 
μὴ ἔγων ασόδμα, ἀφῆκε τίὼ γυυῶκῷᾳ αὖ τό [::} 
ἀσελφῷ αὖ τόν ὁμοίως κοὶ ὃ διδύ τόβ)., κοὰ ὄτριν 
χΘ' ἕως τῶν ἱτῆα!. ὕφόδομ δὲ πταντων ἀπε, 
ϑζνε κοῦ ὴ γαυῆς ον ΖΗ ουὼ εἶνασιίσει. “ἰνος ἣν 
ἑνὶ ἴσας γυωΐ; πσανταῖν γοὺρ ἕόομ αὐτί, ἃ; 
“οκριθὰς Φὲ ὁ ἰασοῦς εἴπτῷὼν αὐτοῖς . πλαυζδδε, 
μὴ εἰσύτου “σὰς γραφᾶς» μὴ σὲ τίὼ δωαμι Ἔ 
ϑεοῦ. τν γοὺ τῇ ανασάσεα οὔτε γαμοῦσι, οὔτε 
ἐκγαμάζον τοι» ἀλλ ὡς ἄγγελοι πτόι θεοῦ τοὺ οὖρα 
νὼ εἰσιψ ε πόδι σὲ 7" αἰνασιίσεως τῶν νεκρὼμ) 
οὐκ οἰἴνεγνῶτε τὸ ῥρθοὺ ὑμῖν ἀῷ τὸ θεοῦ λί, 
γὐντθ'. ἐγώ εἶμι ὃ θεὺς ἀδρααμ. κοὶ ὁ ϑεῖς 
ἐσκιὰκ., κοὶ ὁ ϑεὸς ἰκκώθ ; οὐκ ἴσαν ὃ θφς., θεὸς 
γεχρῶμ. ἀλλὰ ζώντων. κοὶ ἀκούσαντοι" οἱ ὄχλοι 


ἘΡΑΝΟΘΟΕΙΚΙΝΜΝ 


ποσί 5 Βιοείς Ποπ Βα ΒΡ 185 ἢ πὶ; εὐ ἀτισαῖ 
ἔγατου δἰ ἀχοσῦ Πς, δ. [αἰοίτοι (Ἔπηεη [τἃ» 
το, Εταητ αι ἀρ πο (ρίξει ἔγατγε 8, 
διρσίπεις αχοσε ἀῶλ ἀοξιηζῖιι8 εἰζ ἃς πὸ 
παίρεπδ επιοπ, χε ἰητς ἀχούεπι δαὶ ἐγατε 
(πο: Ππλ τεγ ες 115 δέ τειτίι5 υῳ δα ἰερτεί 
τι ΓΝ ου Πίπιε δυτειι οὐνη ἀεξιηίϊα εἰς 
δύ ατυϊίεν, [π τείυτγοίοπε εγρὸ σὰς δίερ, 
τ6Π1ΠΠ||5 οὐτ χοῦς Οπιπεβ οηίη ΠαΡιοτᾶς 
οἐϑη1, ᾿ς εἰροπάεσηϑ δε [ε[ι15 αἰτ 15. Ευγατίβ, 
ποίοίζτιες (ςτίρταγαβ πεν υίγεατεηι ἀεί, [η τὲ 
[υττείοης οεηΐπὶ πο πιαιτπιοηΐιτι ςΟῖγαν 
ητιπερρ εἰοςαπιυτοίε (τητος ἀπ σοῖέ ἀεί 
ἰῃ ςουΐο, [)ετείυτγεοϊίοηε τἰστῸ πιοσιιοσιηι 
πο ]ορί {5 συοά ποδίβ ἀϊᾶιιπι οἰξὰ ἄθο, χυΐ 
αἰ Ερο ἤππι ἤει Αδγααηι, δ ἄξει [ἴμας, 
δέ ἀειι5]αςοῦ ΓΘ εις ποη εἰΐ ἄειι5 πιουταον 
τσ αἱτοητία, Εν χασπι αι Πξηςτμθς, 


δβεπλέοσοντο ἀδι τῇ δεσδ αχῇ αὐτό. ἢ οἱ σέ φα, γαῖ (ξπραογιητ ας ἀο ἐγίπα οἰτ15, ῬΒατίίεἐ αὐτοπῃ 


οισάϊτοι ἀπκρύσαντόῦ" 9 ὅτι ερίμωσε Ἂὔσ στε! σου» 
καλουῦ. σωυηχθκσαν δὶ σὺ αὐνχὸ » Κοὶ ἐγγηρώτη 
σον εἰς ὃ αὐτῶν νομικὸς τις » 'πσειραίων αὐτὸ 
κοὰ λέγων. δισϊασκαλεν ποία «ντολὴ μεγάλ 
οὖ Ὅοϊ νόμῳ ; ὁ δὲ ἐψσοῦς ἄπτῷν 16} . ἀγαπη: 
σεις ἰμύριον τὸν ἔτον σου ᾧν ὅλῃ ἰαρόιᾳ σου ποῖ τ᾿ 
ὅλῃ ψυχῆ σου γ κοὰ ον ὅλᾳ σΐανοιᾳ σον. αὑτι δὴν 
πρώτη κοὶ μεγάλῳ φντολῆ. οσἴδυπόδα σὲ ὁμοία 
αὐτῆ. ἀγαπήσεις “ον πλῳσιομν σου ὡς σεαυ ψενν 
τουπαις ταῖς σἴυσιν φυλάς, ὅλος ὁ νῦμι᾽ κοὰ οἵ 
πῶφῆτοι ἀρέμωνποὰ, Ἔ συωψγυδύων σε ἣν φα 


μὲμ σδυκεὶ πόδι τόν γοιςοῦ ; τίν Θ΄ ἧος ὄων; λέγου 
σιν αἱντῷ, "τὶ Παρ. λεγᾷ αὖ τοῖο. ποῶς οὐὖ σία" 
βισῖ ἐν τυνδύματι ἰώοτον αὐτὸν καλεῖν λέγων : ἂν 
σῷν ὃ ύρι Θ΄ τῷ ἐυρίῳ μουν πάϑου ἐκ δεξιῶν μυ, 
ἕως αὖ θῷ οὖσ ἐχύρους σου ,ασυσποδιου Τὴν πτοσϊῶν 
σον. ἕ εἰ οὐὖν σϊαθισὶ ἰύφιομ αὐπὸμ ἰιαλε, τος ἡὸς 


λάγον. οὐδὲ ἐτόλμησξ ππις ἀπ᾿ ἑκάνῃς τῆς ἡμῖ- 
Ἔ ούτε ὃ ἰρ» 
σοῦς ἐλάλφσε τοἷς ὄχλοις κοὶὰ σοῖς μαϑυταῖς αὖτ, 
λέγων. ἀϑὶ Ζ μωσίως ἀαϑεσβας ἐκάδιστιμ οἷ γράμ 
ἐᾶτ εἰς πρὸς οἱ φαοισαῖιοι, ταν χὰ ὁ ὕστε ὧν εἰ- 
σπτῶσιμ ὕμὶν πτηρῶμ » σηθέτε κοὶς ππτοιεῖτεν κασο δὲ 
σὰ ὄξγα αὐτῶν μὲ “ποιεῖτε. λέγουσι γοῖρ κοὰ οὐ 
ποιοῦσι . ἢ οἱσιυκδύσυσι γοῖρ φορτίος βαρίκ κοὰ 


, “Ἰυσξάςσκτα. κοὰ ἀϑυχιδέασιμ ἀϑὶ εἷὰ ὥμους ἣν 


εὐνθρώπων. θεῖ σὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὗ θέλουσι 


{ι ῬΕ 3 " ἢ " : τ ] δ᾽." ῥῳ 
σκῇ ἰἰνῆσαε αὐτὰ, “ πσανταὰ “δὲ τὰ ὀβγα αὖ τῶμ πτοῖξ 
6 σι πῶς το δεαθίιϑαι τοῖς ὡνβώστοιρ .« πλατύύουσι 


εὲ τὸ φυλακτάρια ἑαυτῶμ 5 κοὶὰ μεγαλυύουσι τὰ 
ἔράασεσιᾳ δὲν ἱματίωμ αὖ δ Θιλοῦσι τε τὰς πρὼ 
ὠκλισίας 


΄συα δα Πξης χυοά ορταναίτει οβ λάςείς 
Γοπαεπείιηϊπ υπιιπὶ; δέ ἱπίειτοσλι εἰη1 
{ππ|15Χ εἰς ἰεσίς ἀούϊον αι ρίαπΠ1; ἐοΠ 8 Π5 
οἴτπ| εἰ ἀἰςεπ5. ΝΜ] σειν αοῦ εἰξ αἰδάαίιηι 


πα σπιπι ἐπίεσες Α{1Π1ς 5. Πρ ε5 ἀουιέ 


πιπὶ ἄσιαι τα οχ τοῖο ςοτάς το. δέ ἰῃ τοῖᾷ 
ΔΠίπγα ἴιτα. δέ ίη τοῖα πιοητε τ, ἢος εἰξ ῥυί 
πλιπ| ὃζ ἡἸάσπιιπι δηλ, δεςιπάιιπι αι 
{ἰπη|}6 εἰξ Πυίς; Προ 5 ργοχίπηἥ ταὰσπιρεῖ 
ἱπάςαίημε τείρίπ,1π 15 ἀπ ι15 ππιαπααιίς 


νε τοῖα ἰεχ δ ριορβεία ρεπάεπε, Οοπροιεσατίϑ 


γς 


αἰτεῖ ἢ ατί(βε5 ἰπίετγοσαιτ ἐο5 1εἰ15, ἀΐ 
(6118. ὑῶν ποδίβ υἱάσι ἄς (ΠΡ Ἰοζοι 5 
ἔΠ|ι15 ἐπ ἐςατεί αυΐά ΑὐςΠ||5,Οὐοιπον 
ἀοεῖσο [λυ ἐπίρίγίει ποςαῖ εἴ ἀοηνίη, 
ἀίςεπ5; ᾿ὐχίς ἀοπιίπιι5 ἀοπχίπο πιεο, ξάς ἃ 
(ἀεχιγίβ πιοίβ Γοπες ροπδπι ἰηἰπΐσοϑ τ108, 
{δ (ε]Ππὶρο άπ ταογα δί εὐσοὸ ζδυί πο.- 
καζειμη ἀοηίπιιπι, αοπιοῦο ΠΪΊι15 εἴτι εἰξς 
Ἐεποπῖο ροζείδῖ εἰγείροπάεγε σαίς ζῇ» πε 
ΟΠ Ὸ185 [αἷς αι {ἀιτᾶπὶ ἐχ ἐὸ εἰς εἰιπι ἀπ ΡΠ. 
ἱπίουόσαῖο. Ταης Γ]εἰπ5] αν εἰξ δά 
{585 δί αα αἰ τίριυ]ο5 [05 ἀἰς 5. [π σλῖῆον 


ΧΗΣ 


ἄτα οί ἐξά δι (οτίθ ες δύ ῥμαγίίρεί: οαηία εὐ 


φοὸ ΄ιυσεοῖς ἰΠογίητιιοβ σταῦο, ἰσπιαῖς δώ 
[λοίτε: (δου πα τογο Ορεία ξουτπ πο] τε ἔα 
σεις. ςητ ἐπίπι, δύ ποη ἔβείμπης, (ΟΠ σαπὶ 
6ΠΊ Οπεῖὰ ογαδιτία αἰ ΠῚ Πία ας; Ροτίατιι, δύ ἱπὶ» 
Ροπιιηξίη ΠιπΊεῖῸ 5 Ποπιίπῇ, σεστογαιη αἰσί 
τοίιιο ποίιιπτεα πιοιιογο. Οπιπία τοῖο ορεία 
(τὰ (αςίπείη πος» υτρεΐεπειγαρ Πουιίηΐ» 
ὑ.5.[ Π4ταητ αὔτ ἢν] λύζογία 8. δύ πιασηίε 
ζαης Πηιθτίδϑ ρα! Που Ππουίπ, Αιαιᾶτας Ρτί- 

ΠΊΟΒ 


“»-- «ὦ ὦ» ἃ. Ξῶν 
ΚΞΑΥΤΔ ΜΑΎΘΑΙΟΝ 


χοκλισίας ἦν "εἰς δ άπνοις γ κοὰ πὰς πρωτοπᾶϑε) 

οἵρίας ἦν παῖς σιυυκγωγαάις κοὰ οὖσ ἀασασμοὺς 

τὺ ταῖς ἀγοράϊς ν κοὰ ἐαλεῶνα πὸ τῶν οἷνθρών 

σλ πὼν ῥαίδά. ὁ ὑμᾶς δὲ μὰ ἰμλλυθῆσε ῥαῦδει. εἷς 

ι γάρ ὅων ὑμῶν ὁ Καθηγκτὴς ὃ γοισός.. τοαντδυ' 

᾿ σὲ ὑμᾶς ἀσϊελφοί ἔφε. κοὰ τφτόδα μὴ καλέσητε 
ὑμῖν ἀϑιὲ τῆς γῆς. εἷς γάρ ὅτιν ὃ πατὴρ ὑμὼν ὃ 
ᾧν σοῖς οὐρανοῖς. μὴ δὲ ἔλκύῆτε ἰαϑεγπτοί, εἰς 
Γ΄ φλᾷ γοὼ ὑμῶν ὄδιν ὃ καῤυγυτὴς» ὃ Χισύς,. “ἢ ὁ σὲ 
ε μέζων ὑμῶν, ἔσχε ὑμῶν διάκονί". ὅς χῖς δὲ ὕν 
, ψῶώσμ ἕχυτὸν, ταπτεινωθήσοτοιι, ποῖ ὃς τι σϑκτᾷ 
σλῇ νώσῃ ἑαυ τὰν» ὑψωθήσυται. ἢ συαε σὲ ὑμῖν γραβ 

ς ματᾶς κοὼὰ φαοισοᾷοι ᾿ασοκουτοὰ ν ὅτε ἰωλείετε 
αὐ βασιλείων τῶν οὐρανῶν ἐμπθῶς “ἢν αν 
θρώπων.. ὑμᾶς γάρ οὐκ ἐσόῤχετε »οὐσὲ εδὸ ἐἶσερ 

τ΄ φὰν χριβύους ἀφίντε εἰσελϑὰν. οὐρὰ ὑμῖν γραμ; 
ι ματα κοὰ φαρισοαδοι «ασοκρλτοὶι, ὅτι τε 7 
Πα σὰς οἰκίας ἢν χυρῶυ » πολι πε οφάσφμακρὰ πτῷ 
] σδὺ χόμλγοι » δὰ δὲ λεψιόδε πόδιοσότόβον ἰοί 
μα. οὐαὶς ὑμῖν γραμματεῖς κοὶ φαοισοζοι ὅσο, 
] κρυτοὼν ὅτι πόδιάγντι τἰὼ ϑέλαοσαν κοὰ τἰὼ ἔρ 
ραν» Ὑςτοιῆσας ᾿νε, πτῶσἠλυῶν» κοὶ ὅτ᾽ αν γηύψίαι, 
“ποιᾶτε, αὐὴὸν ὑὸν γι ζνυς δέπλοτόδον ὑμῶν. δα 

ὑμὶν δοϊκγοὶ τυφλοὶ» οἱ λεγοντδῦ"» ὃς οἷν ὁμοσ ον 
Ὅς! ναῷ, οὐσῖςν ὄδινν ὃς δ᾽ αὖν ὁμῦσ' μ᾽ Ὅρ᾽ κυ 
σῷ "Τόϊ ναοῦ. ὀφειλά. μῶροὶ κοὶ τυφλοίγτι γοῦ μεὶ 
(ων ὅδν. ὁ γουσὸρ» ἢ ὃ ναὲς ὃ ἁγιάζων τὸν γον) 
σύν. κοὰ ὃς ταν ὁμῦσε οὖν ϑε] θυσιατφοίῳ;» οὐδ, 
δὴν, ὃς δὲ οὖν ὁμῦσμ οὖν ἴοοῖ σϊώρῳ ἴθ᾽ ἐγτάνω αὖ 
χό! οφειλά. μωροὶ κρὰ τυφλοὶ» Τί γοὺ μέᾶζομ» πὸ δ᾽ ὧ! 
ρον» ἡ γὸ θυσιατδοιου ἦν ἁγιάζον τὸ σ'ῶροψ;:ὃ ουὦ ὁ; 
μυ(ὰς ον Ὅο᾽ ϑυσιαςποίῳ. ὀμνύφ τον αὐτῷ κοὰ ον 
ποσι τοῖς ἐστοίνω αὐτό). κοὶ ὃ ὀμοίχς τ Ὅο ναῷ, 
ὀμνώφψεν αἰντῷ κοὶ ἐν πῷ ἰυακικουῶτε αὐτόμ, ποὶς 
ὃ ὁμοίας τὺ Ὅοΐ οὐρανῷ. ὀμνύᾳ ἐν Ὧο᾽ θρόνῳ σῶὶ 
ϑεσῦ γπρὰ ἐν ζεῖ ἀαθωμλύῳ ἐσπτάνῳ αὐτόν. Ἔ οὐοὶς 
ς ὑμῖν γραμματῶς κοὺὰ φαρισοζιοι ὑστκουτοίι, ὅχε 
ὥγιεκ χε τὸ ἡσϊυσσιμομ » κοὶ στὸ ἄνϑϑον.γ κοὰ 
οὐ ἰκύμινου» ποὰ ἀφύκατι τὰ βαρὺ τόρα “τό νῦμου, 
τὸ ἰυοῖσιν κοὰ τὸν ἔλεον κοὰ πίων σῖσιν. τοῦτα 
Ἐσῖφ “ποιῆσαι; ἰιᾳκᾶνᾳ μὲ ἀφιγναε, ἧ ὑσϊηγοὶπτυν 
ι φλοὶ οἱ δε υλίζον τοῖν σὸν ἰωώνωνταν τί σὲ κάμηλον 
κατα πίνοντα, ὅ οὐ ὑμῖν γραμματεῖς κοὶ φα 
ς οἰσαζοι ἀσοκοετοὶι ὅτε καθαρίζετε σὺ ἔξωθον τόὶ 
στοτηρίου κοὶ τὴς ᾿σαροψισῖθ». ἐσωΐον δὲ γεμου» 

σιν δ᾽ ἀρυταγῆς πκοὰὶ ἀκρασίας φαρισαῖς τυφλὲ; 
ἰκϑαϊφιίον ττρῶπτον ἢ ἐντὸς τόϊ ποτηρίου, κοὰ “ἢ 
ποαρον σι 6.» ἵνα γύπτοι κοὰ τ ἐκτὸς αὐτῶν ἰμα 
σλῇ ϑαρον. ἢ οὐδ ὑμῖν γραμματεῖς κοὰ φαρισοῖοι ὑ, 
« ποκοιτοιι,ῦτι ἥδομοιαίετε πτέφοις ἰκοκόνιασμθύσις» 

οὗ τινδ ξξωΐον μὴν φαίνοντοι ὡραϊοι, ἐσωϑον ὁ γὲ 
μασιν ὀδέων νεκρῶν κοὶς πρώσες ἀπαρϑασιαοιοὕτω 

οὶ ΦΕΟΥΝΟΥΜ ΜΑΥΤΥΤΉΛΕΥΜ 


ΠΟ 5 ἈΟΟΙ δέτιδ ίῃ ςορηΐ8. δύ ρεϊπιοίεάογε ἴο2 
ςοίῃ ςοπςο 5.8. (ΑἸ τατίοπεϑβ ίῃ ἔοτο; δέ τὸν 
ζατί Αρ ποιπημίθι}5 τα . ΤῸ 5 αὐτεπὶ ΠΟΙ ίΓδ 
οςατί γα 1: 1ΠῈ18 οἰ επίπιὶ πηδσί τευ εἴ εγ 
ποπιρε ΠΥ {18 ; ΠΊΕ 5 ϑυτεΠ| [105 ἔγαῖτε8 
εἴτί5. τ ραᾳίτείη ποτε ποςαῖε το ἐ5 Π τευγας 
{ππ|15 εἰς επίπι ραῖοσ τείξοσ, συ ἰΠη ΓΟ {5 εἰς, 
ΓΝεσποςεπηίηί ππφο {γ|, 1Π|15 ἘΠῚ ἐπείτε εἰὲ 
πηαρί ει. πῦρε (ΟΠ {π|5, Δ πιαχίπιι5 εἰς 
υεἰ γα, ας πιίηπεσ ποείξεῦ. (δυ αὔτίς οχαῖτα 
ποι πλΠ|α ίτιιτ δ αὐ {ε πα π Π αιιοτίοΣ 
αἰταδίξ, γα αὔεποθίβ (ςτίδος δύ Ρδασγί[αί ἢγ.) 
Ροοείτογαυία ςἰδιι {9 τεσηιητι ςοοϊ οὐ πὸ 
Που Ποβι ΟΝ ἘΠῚ ΠΟη ἱπιγατίβ, ες δαπδηΐοθη 
(65 {{π|τ|5πιταῖς Ν᾿ απο ΐ8 (οτος δύ ὑΒαῦί, 
(αἰ πυροςττο,αυία ςοπιεάίε5 ἀΟπιο5 υ118 
τιπι (5 Ῥγαίεχιι ρσο χες ΡγεσαιοΠίβο ΡΥ 
Ρίεγβος σταιπα5 ρυηίοιηέηί, Ν᾽ αιιοδίϑβ ἔοεν 
δα δ ῥΠαπίπί μγροοχίτο., συία οἰτοῦ [8 Πα 
τε δέ αὐ 2π|ν 11 ἰλοίατίβηιι ριοίεϊ γι: δ 
αυσ πιοτίς λι18; ἕλς τί εἰτπὶ ΠΙ ἃ σοίοη, 
πο ἀΠΡο πιασίβ 5 1105 εἰτί8, Ὗ κε ποί5 ἀ- 
(65 ςεοίηϊιία αἰ οἰτ5. Δι ςπ ἐσγαυευ ρον 
(ΕΠ ΡΙ απ. ἢ οἴξ ; υΐ αἄτίπταιετίς ρεγ δὰ, 
γιιπ τρ] » τει15 εἰδ. Θγαεί δέ ςοεςί, αὐ εηίηι 
ΠΔ1115 εἴ, αὐγῦ» ΔΠ το] ΡΙυασοα ἰαπάίῃςας 
δυγιπς Ετα΄υίςᾶς ἑπταιεγίς μεν αἰτατος ΠΙΠΠ 
εἴτ; αισυπο; δὔτίαγαιτετίς ρεῦ ἀοπιπὶ συοά 
ἐπ Ππρεγ 4, ται εἰξ, 5.υϊτί ας σϑεςί; αττ1Π 
επίπι πγαίτ15 εἶδ, ἀοπι1Π|» ΔΠ Αἰτατε Ποα (3 πν 
ΟἰΠςαι ἀοπιυπι Ο εὐρὸ ἐπγϑιευ ροῦ αἰτα) 
τον ίαγαῖ ρεῦ ἰρίσαι δύ Ρεῦ οπιηία 18 Πρ εΥ 
ΠΙαΔίππε, Ετ συ γαιτετίτ ρου το Ρ]01ν 11» 
ταῦ ρεῦ Πα δύ ρεΐειπὶ αι Πα ίϊαίη ἱρίο, 
Εισιιί ἑπγαιιοτίς ρὲ σος 11Π|.ἐπγαῦ Ρεῦ τῆγον 
παπὶ ἀεί, δύ Ρεῖ ἐπὶ ηυ (πάει ἀρεῦ ΠΙᾺ ε 
ποδίς (τείας δέ Ρματίίοί Πγροςοίτς, αι ἠδ 
οἰπτατίβ πιεηίπαπι δ πειῆιπὶ εἴ ΟΥΠΊΠι1ΠΊ» 
δέτε ηυ[τἰ5 συ σταιίοτα πε ]εσί5, {πα ςέ 
πὶ δ πιίίετίςοταᾷ ας Πάσιι ᾿Πδς οροσνίυίες 
[ιςοῖο δ {114 πο οὐλἐτεγε ἤπςεβ πες ἐχοο 
[λτιῖο5 σα] πε» πιο αυζεαι ουείζιοβ. Ν᾽ 8ς 
πο 8 (τί ες δ ΡΠατίίαί Πγροςπα, Πα ρυσ, 
σατί5 ΕΧΙΟΓΟσ ἘΠῚ ΡΟςΙΠ]ΠῚ Ρατίποοςβ Ραττεπις 
ςαϊεταπιίητ5 οίεπα ἔππτ ταρίπα δ ἱπίεηι, 
ρΡεταπτίᾳ. Ῥῃατίίδες αος, ραγρα ρυία απο 
εἰείπεγα ροςι αι ὃ Ρατίηαπι», ες δέ ἐχίετίο, 
[65 πουιπὶ ρατίεβ ρυτοτεάάαητιν, να υο 
[.5Γοτίθα δύ ῥΒαγί(οί πγρο οί, πὰ {{πιΐ» 
[ε58 εἴτί5 (φρο ]ς τί5 ἀεα]Π]ρδτί8») 8 ἰοτί5. αυύ, 
ἄεπὶ αρρατγῦτρεοίοίλοίπει5 οτῸ Ρίεπα [πὸ 
οὔϊδιυς πιοιιοτγιαι, οαγηίῷ; ἰρυτοίτίᾳ, δίς 


37) 
παρε ἘΞ το Σ 1 .τ-Ὁ τῆ σα. Ξε 


πε πὸ τε σπαιρι. 


ΉΞ,. 5-----Ξ 

᾿ πα ἀτ ὦ 


Ὡὐἰπεα Σ π -- τι ωρκος. .-: 


νῦ πῶ ἡσιωγιλεαν, 


38 ΕΥΑΙΓΕΛΙΟΝ 
κοὰ ὑμέρ, εξωϑον ἐᾶν φαϊινεδὸς σοῖς εἶνθρώτπτοιο 
οδγτιύκκοι », Ἐσῶϑῳν δὲ μεφοί ἔφε ὑυκοίσεως ποὰ οὐο 
σλῇ μκο. " οὐμὰ ὑμῖν γραμματεῖς κοὰ φαοισάϊεοι ὑ 
 στοκοιτοὰ 5 ὅχι οἰκοσυματε οἷ τάφους Τὴν σεῦφυ 
πῶνοκοδι κοσμᾶτε πὰ μνυμέῖα “ἣν δικακων,(ἷ λὲ, 
γντα. εἰ ἡμεθτπ οὖ “ταῖρ ἡμόμαις “Ν᾽ στωτέδωμ ἅ- 
μῶν σὺκ αὖ ἤμεϑα κοινώνοὶ αὐτῶν ον οἱ ὐμώτε 
ἫΝ πιφητῶν. ὥςτε μαρτυρᾶτε ἕχυ δ. ὅ71 ἰγοὲ 
σλὔ ἰςε χῶν φονδυσάντων οὖσ πῶφητας “' κοὰ ὑ) 
. μὲς πλυρώ(ατε τὸ μέτρου ἢ» ισατόδων ὕμιδνι 
οὐ ειῷ γυνηματα ἐγισϊνῶν ταῶς φύγετε ἀξ σῆς 
σιξ ἰἰοίσεως πῆρ γιζννες; Ἔκ τ ἰδοὺ ἐγὼ 
ε φεήλλω πὸς ὑμᾶς πῶφητας κρὰ φοὺς κοὶ Ἴραμ 
ματεῖς» κοὶ ὦ αὐτῶν ρκτ νέτε κοὶς «αὐρωσε» 
τι. κρὰ δ χύτῶμ μασυγώσετε τ» “ταῖς σιμαγῶ 
γοὶς ὑμῶν 7 κρὰ διώξενε ἀὴῤ τόλεως εἰς πΌλ ιν. 
ὅπως ἔλθῃ ξᾷ ὑμῶς τοαῦ ἅμα δέκοτον, ἐκγαυϑ 
ιϑνον ἀϑὶ φὶ γῆδν ἀπο “τὸ μματί)" ἄδιελ “γὰϊ δὲ 
καϊον ως “τόν ὥματ ζαχαρίου ἡοῦ βαῤαγίυ» 
ὃν ἐφονδύία τε μεταξὺ “τὸν ναοῦ κοὶς τὶ ἤυσιαςκ- 
οἰου . ἀμίιω λεγω ὑμῖν» 4 ταῦτα ταῦτα ἀδὰ 
σμᾶ τἰὼ γρεαν ταυτίω,. Ἢ δρου(ωλήμ, ἰϑδυσαλὴμ 
ς ἡ ἀρκτεινουσς τσ ποφήτας ποὺ λιθοδολοῦσοε 
(ὧδ ἀπεσαλμϑόσὸ πῶς αὐτίων, σποσάίες ὀϑε 
λησὰ ὑδισιυαγαγᾶν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπου 
ἀδισιω γᾷ ὄρνις πὰ νοσσία ἑαυτῆς ουσὺ γὰρ 57: 
φυγας » Ἰοὶς οὐκ ἀθελπί;τε : ἰδοὺ ἀέςγαι ὑμῖμ ὃ 
οἶκΘ ὑμῶν ὁξεμθ: "λέγω γοὺρ ὑμῖν, οὐ μὴ μεῖ 
σΐωτε ἀπ᾿ αὐτι, ἕως οὖν εἴπτατε γ δυλογομῆψ. ὅ δὲ 
φμῇ χόμδν Ὁ’ ον ὀνόματι νοίον. ὃ κϑὸ ἐξελθὼν ὁ [9 
' σοὺς ἐντοοδύξρ᾽ δὴ “τὸ ἰδδοῦ, κρὰ πῷσηλθον οἱ 
μαϑηχοὼ αὐὐτέϊ, ἁϑισϊάξαι αὐτῷ τὼς οἰκοσθμες 
τὸ ἰδοῦ. ὁ σὲ ἰῳσοῦς εἰπὴν αύτοῖς . οὐ βλιπτε 
σε σαντα ταῦτα ; ἀμίωω λέγω ἡμῖν «οὐ μὴ ἀφι» 
θη ὧσε λιϑδ ἀϑι λίθον, ὃς οὐ μὰ ἰαταλυΐησε 
ΨμΥ τῶι. ἧ Καθεμλύου δὲ αὐὐτόι ἀδ “τό ὕρους τῶν 
Ο ἰλαιῶν, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθντοῖν ἰυχὴ ἐδέαν, 
λέγοντοόν. ἀπὲ ἡμῖνν πότε ταῦτα ἵςαι ; κοὰ 
σἱ τὸ σημεῖον πῆς σῆς “σαρουσίας» κοὰ πῆς στ 
χιλείας πόϊ ἀκῶνΘο ; κοὶ ἀηρκοιβὰς ὁ ἰψσοῦς» εἰ 
πον αὐτοῖς. βλέπετε» μὴ στο ὑμᾶς πλανήσϑι 
στόλλοι γὰρ ἐλδύσονται δὴ ἴον ὀνύματὲ μου . λέ 
ρντοῖν. ἐγώ εἶμε ὃ γοιφὸς » ποῖ πολλοὺς πλανὴ 
συυσι.. μελλῆσετε οἱ ἀκονεν ποολεμτυ κοὶ ἀπ 
»ρᾶς ᾿συλεμὼν» ὁρᾶτε μὴ θροθδὸς . σ᾽ εἶ γὸ τὰ 
πάντα ηϑυκῶνω,, λλ οὔτω δι 76 τέλθ'’. ἐγῷ 
ἤμσετοι γα εἰν» ἀϑὲ ἐθνΘ:. κοὰ βασιλέα ἐκ 
" βασιλέων» κοὰ ἐσοντοίι λιμοὶ γ κρὰ ἤϑιμοι, 
κοῖς σεισμοὶ ἰωε τὸς πόστους « το οἷνταὰ σὲ ταῦτα αν 
σμοῖ χὰ ὠδίνων. δ πότι τοχρασϊώσουσιν ὑμᾶς εἰς 
Κ᾿ ϑλιψιυ γκοὰ ἀρκτονοῦσ ὑμᾶς. κοὶ ἔσεῦδε μιν 
ύμνοι ασο ταανὴν ἕν ἐὐνῶν σα τὸ ὄνομα μπ: 


ΕΥΑΝΘΈΕΚΙΝΜ 

δζ αοϑ. οτίβ ααίάςπι Ὡρρατείί5 πΠοηγίηίδε:9 
ἐ {0 (Πτ15 δυιτειπι ρΡ[οπί εἰξίς Πίοης δύ ἱπί, 
αυίτατε. να ποδί ς ἰογίσος δύ ρματί(ο ἤγρον 
αὐτο συΐα φρά Πρατίβ (ρα Πςἧγα Ριορπειατῆ 
δὲ οὐπατίβ πιοηιητθητα ἐπ οσπ1Ππ|, δ ας ἐτ8ς 
5. ΠΗ ΠΊ05 ἐπ αἰοἶσι15 ρας πι ΠΟΙ ΓΟΣΙΙΠῚ, 
ποη ἐπ Ποπιιβίοςῇ δουιη πίλησιίπερτον 
ΡΠΕΓαΙ ΕΠ), [τλ6} τε Ἐἰπτοπίο εἰ 8 Ἰο ποῖ 
ἰρη5,αιοί ΠΙτ {π|5 ἐογαπι συ ριορἢείαϑ ος 
οἰἀεγσητ, Ν Ὸ5 ΠΟ. ἐπηρίεῖς πιεπί πγαπιρᾶ; 
{πιπὶ ΠΕ Ττοσιῖπι, Βεγρεητοβι ργορεπίεβ τὲρε 
τατι πιο Πυσπιοάο εἰιιρίεεί5 ἐτά ςίιπὶσεῆςη 
ποτ άδο θοςοοσὸ πΐττο αὐ 105 Ργορ οί 9 
δέ {ὰρίεητεβ δύ ἰετα5. δέ ΠΙοταπι αἱίαυοι 
οςοίαοτίβ οτος Πσοτίβας, δ ΠΙΟσηι ποπημ 
18 Πα αἰ ίτίς ἱπ γ παροσίβ πε[εγί8, δζ ρεῖ, 
ἰςαιιεπγίηπί (ἐς οἰαίτατο ἰη οὐκ ταζοηλ,ι πεπίαξ 
(ἀρεῖ τιοβ οπῃηΐβ ἰδησαίϑ ἰαει15, ]αί ει 
οἰξΙυρεῖ τογταπη ἰἀπριυΐίπο ἈΒΟἢ υΠ σις 
αὐ ἰΔησιπηξ Ζ οΠατίο ΠῚ Βαγδοία, αεαι 
Ος οί {Π| ἐπτογ τε ΠΊρ]υπι δ αἰταυο ἄηγεη αν 
ΓΟΌΟΌ 8, πεπίεης ἤδος Οπτπίᾳ {ΠΡ ΟῚ σοπεία 
τίοηοπ {{{Ἀπ|. ΕΠ εγα[6πι|, ΕΠ ογ [6 πὶ Π 18: 
οςοία 58 ργορἤεῖα5. δύ ἰαρίδ5 εο5 συ δά τς 
πη Π|ὶ πε: αιοτίεβ ποἱαἱ σοπστοσαγε Π|ΙῸ5 
{5 : Πυσρασπιοάιιηι σα} Π! πᾶ ςοπσγοσαΓρῃ 
οϑ πος (τ αἰλβυδζ ποίου ς «Εςςς γεϊπησὲ 
τὐγ οί5 ἀοπη5 εἴτα ἀςίοττα, ᾿ίςο επίπι 
υοδίς » λυ α]υλαιῇ πτὲ υἱἀεἰἐτ5 μοί Πᾶς» 
ἄοπες αἰςαιίβ, δεποάίξιι αυίπεηίτία ποιηΐ 
πε οητίηί. Ετερτείι5 ᾿οἴτι5 αἰ ςοά δ, τ 
ματὰ τε ρίο, δέ αςςεοειης ἀρ Εἰ ΕΒ ΠΣ Χ111 
οἴτεηόετδι εἰ [τυιιγλβ (δα ρ] , [οἴπ15 αυζοπη 
Οἰχίς ΠΠ|5. δ όπης υἱάςτία πες οππηίας ἄπιςξη 
ἄΐςο υοδίβο πη το] παυεαχ ἢἰς ἀρ 5 Ππρεν ἃ» 


νῷ Ρίάςαι, αι πο ἀεἰξειεῖυς, Βεάςπις δαζοπι 


οοΐῃ πιοπτῖο ΟἸ ἐπα 1. ἀοςο Πεγιηὶ Δα ΕἸΠῈ 
αἰ ρου! δογοιο ἀἰςεπιοβ: Ὀὲς πορίβ. απ 
ὅο παῖς ἐπιηῖς ὃ αοῦ {ἰσηϊῖπι αι δτι15 ταί; 
δέ ςοπίιπιπιαιίοπίς (δου 1 ς΄ Ετ τεροπάεπϑ8 
Ἰεἴτις αἰχίτ εἰ8. ψ Ίἄεῖε πο χυΐβ το 8 (εὐπσαῖς 
ἐπ ἰ ςηΐπιπίεητϊ η ποπ πο πιεο, ἀ (δῖε, 
Ερο ἕω ΟΠνΠιι5. ππι]τοβ ἐξάσςοης. ἄπ, 
ἀίταγί ἐπίπι εἰς ΒεΠΠ5»εγυππιοῦεϑ σε] Οσ ΠΠ: 
υἰάοτο πὸ τ επιίπί. Οροτῖεῖ επἰπὶ οπιπίᾳ 
Πετί, (ξὰ ποπάιιπι εἰς Πηί5. (ὐσηΐσσες ἐπί πὶ 
σΟΠ5 ζΟΠΙΓᾺ σε. ΠΊ; δέ το πιιη ζοητγὰ ΓΟρ 
απ: δέ εὐ με ἰ οητίο δύ μπιεβ δύ τουγος 
ποῖα Ππσι 5 ἰοςί5. Π]α τς αὐτειτ οαληία ἰπίν 
τίᾳ πὸ ἀοϊογαπι, Τ αἀποεγαάεης 08 ἰῃ αν 
Πιώιίοπεπι, ἃζ οςείφεηε ττ05. δ οὐἰτί5 ἰηαΐν 
{{ςυπϊί5 σεητίθι5 ρίόορτεῦ ποπΊςη μὰν} 

»}} 


“-- 


τ τ στον 
σνῷ τό νθρώπον, 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑ͂ΙΟΝ 

σμὲ ἘΞ κοὶ σότε σπανοϊαλιδϑήσοντοίι "πολλοὶ, κοὰ ἀλ 
τ λήλους Ἰταρἀσϊώσου σι) κοὶ μισήσουσιν ἀλλήλουξ. 
κοὶς στολλὸ! ψόυδνητοφῆτοιι ἐγόρ κι νποι,κοὰ πλα 
νήσουσι »τοϊλούς, ποῖι εἴα Ὁ πλιεθωυυθίωαι τἰὼὺ οἶνον» 

μζαν» ψψυγῆσωται ἡ ἀγάἀπῇ τῶν πολλῶν. ὁ δέ ῦσο, 

σμξ μείνας ἐἰς τίλΘ', οὗτ’ σωῤησετοιι Ἔ οὶ 
5 ἐψρυγθάσεται (δὲρ “Ὁ ὄναγγελιον γχὴς βασιλείας ον 
ὅλι υὴὶ οἰκουμύᾳ εἰς μαρβίψοιου το ᾷσιν Οἷς τύνδισιμν 

σμζ κυλι τότε ΝΕ4. 1 πάλι. Ἔ δ᾽ ὧν οὐ Ἰσίμγκ πὸ 
ς βδέλυγμα πῆς ὀῥὰμώσεως! ἡ ῥυϑῳὺ σἽ οἹανιὶλ 
πὸ ποφήτου: ἐφ ὸς τν πόπῳ ἁγίω; ὃ “αγινώσκωμ 

σμῇ νοεῖχω, Ἢ πότε οἱ ἐν τῇ ἰουσί αὶ φσνγετωσομ 
Θ δὲ χὰ ὑρῃ. ὁ ἘΠῚ πσόὶ σ᾽ώματίΘ»» μὴ ἰἰὰσαβαινετω 
ἀξαιπὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὖτδι, κρὶ ὃ νι ἴεἱ ἀγρῷ, μὴ 

σμθ ϑιερεψάτω ὀπίσω ααὶ τὰ ἱμάτια αὐτὸ. ἢ ἐν 
6 Μὲ χαῖς τν γατρὶ ἐχούσαις κρὰ ταῖς ϑυλαζούσαις 
σΥ τ᾽ ἔκανες τις ἡμόβαις. κῃ πῶσ δύχεδε ἐξ, 
ς ἵνὲ μὴ γηδαται ἡ φυγὴ ὑμῶν χάμῶῷ γΘ'μρσὲ ον (ἀδ' 
“γι δάτῳ ἢ ἔφᾶε γαΐ σύτε λίψις μεγάλϑ οἵα 
ὃ οὐγεγνῳ ἀπὶ αὐὗχῆς κόσμον ἕως τό νυῖ;; οὐοῖ᾽ καὶ 
σνῇ μὴ γγήνται. Ἂ κοὰ εἰ μὴ ἐκολοξωδησαμ οἷε 
6δ' μόβδιαι ἐκεένας ,ουκον σσώθῃ πᾶσα σὰ Ρ» σα οἷξ οὖυ 

ἐκλεχτους κολοδωθήσονταιε οἷ ἡμόδιχι ἐκέϊναε. 

ὁ πρυῤρελνρηας δἱδυῶπε; ἰδιώ δε ὀγειεθς; 8 ὅδ᾽ 
σνγ τοσε τ Τιδ μι" εἰστ. σὺ ὦ σὰ δ Ἵ 
Θ μὴ πιεσύσωτε. Ἔ ἐγόῤῥϑλύντ γὰρ ψδυ δε» 
σνοῖ «οἱ ποὰ ψόν δυσποφῆται, κοὶ διώθυσι σιμᾶα μεγά 
ς λα κοὶ πόδατα, ὡς τὰ σλανἀῶνω, εἰ διωνα του γ κοὰ 
σνξ (δῦ ἐκλεκῶν, ἐσοὺ χεϑόρυκα ὕμιν. Ἔκκαν σι 
ε ἄπωσιν ὑμῖν, ἰδυὺ οὖν σή ὄβαμω ὄξηνγμὴ δξέλθυτι. 
σνξ ἐσοὺ ον τοῖς τα μείοιο, μὰ “τις δύδετσε, Ἂ δασδὴ 
ε γαρὴ ἀερραπὴ ὕξόβγυται ἀ ἀνα λῶν; κοὰ φαίνε 
τῶι ἕως σϊυσιμῶμγ οὕτως ἔςαε ἡ τοαρουσία πὸ! ἡοῦ 

β Ἔ ὅποῦ γα ἰὰνκὶ γὐ σηῦμα,εσ 
ς καὶ σιυαχϑπώνται οἱ ἄξρ,, δ δυύεως σὲ μν 
σνῆ τὸ τϑλιιν τδὴἥνΝΛ ἡμόλῶν ἐκέάνωμ, ὁ ἡλιίθη δκοτι 
8 ὥδήσεται» κοὶὶ ἡ σελάνη οὐ διώσᾳ τὸ φύγν Θ’ αὐτῆς; 
κοὶ οἱ ἀςόν συ" ποδσοαῦται ἀὴ πόϊ οὐῤανοῦ.. πρὶ οἷ 
διυᾶμεις ἣν οὐρανῶν αλδυϑήσυνταιγ οὶ ότε 
φανήσεται τὸ σεμᾶου πῶ ὑοῦ “τὸν οἷν θρώντου τν ἴθ᾽ 
συὶ οὐρανῷ, Ἔ κρὰ σότε ύψοντως οᾶσαξ οἷ φυ 
Ρ λυὰς τῆς γῆς, κοὶς ὄψονται τὸν ὑὸν τῷ ἀνθρώπου, 
δὰ χύμᾶνον ἐπ τῶν νεφελῶν τό ουραυοῦ μετῖκ οἵων 
γαμεωρ ποῖ σεξος παολλῆς. κοὶς ἄξελε οὖσ ἀγγα 
λους αὐτῷ μετὰ σάλπη Θ΄ φωνῆς μεγάλ᾽» κοὶ 
ἀϑιστωαίξουσι «ὧὰ ἐκλεκτοὺς αὐνπόὶϊ Ἐκ δὴν τεοσᾷ 
᾿ρῶών᾽ οὐζμων ἀπὲ ἄκοωμ οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὖ» 
78. ἂν δὲ σῆς συκᾶς μάθοτε τίν σιαραβολίω. 

ὅτ᾽ οὖ ἀσῖᾳ ὃ ἐλάσί» οὐπὴς ἡβύνται ἁνταλὸρο 

κοὶ πὰ φύλλα ἐκφυῆ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς πὰ θὲ 
ρΘ).. οὕτω κοὶ ὑμῶς. δὲ οὖν ἰσιῃτε σαντα τοῦ 
παγγινώσκεϊε τι ἐγγὺς ὕξιψ ἐπὶ ὄύραις. ἀμίω λίγω 
ὑμῖν» οὐ μὴ το αρέλθᾳ ἡ ηηνεῷ αὐτὴν ἕὼς οὖν ποανταὰ 

τοί Τίς 

 ΒΕΟΥ͂ΝΟΥ͂Μ ΜΑΥΤΉΛΕΥΜ 
Ετταπε οἤεπάί πὸ ραιίοπιιν πλι{π|, δ. 42 


Πία5 αἰ ίαπὶ ἐπα! εἴπ τα εητ, ες οὐϊο Βα εν 


Βαπιε πείσει; 8ζ πγατί ρίειἀορτορδεῖς ἔν 
σεηας (εὐπιςεης ΠΊ 1055 ὃ αιοηίαπι ἄθιη 
ἀαδίε αἰ αιϊίτα8. τοϊἰσοίςει ςΠπατίταβ πτυτον 
γασι, Οἱ αυτεπὶ ρει οαςγαποτίς υἱηϊιε δα Π, 
Π611}5 εἰς ίαἰαιιϑ εὐίς, Ετ ρτοἀϊςαἰ ἐαν Πος ἐ 
παπσοϊίιπι τεσηί (πῃ ππίετίο οὐδε ίη τε» 
πιοπίιπι οαγηΐδθι15 σοπείθι5 ; δέ ταῖς ποηίες 
ςοπίππιπιαιίο, (Λυπ| εἰσ αἰ εεί5 ασοπιέ 
πατίοποπι (ἀεἰοϊατίοηίϑ, ας αἰζία ἐξ ἃ [λα 
ηἰεἰσ ρεορδεια, αηῖοιι ἐπ οςο (πο : ηυΐ 
Ιοσίς, ἐπι ΠΠσαΐτταπς απ ἰπ Πάφα {πη ἢν 
σίαης αἀ πιοηζε8 : αί ίη τεῶο. ποη ἀείςοπ, 
ἀλευζίο δε συίςαπαια ἐς ἄοιπο {{α: δὲ αυί 
ἱπ στο, ποη χγειογίατα στ [αἵ σε[ΠῈῈ 8 {{188; 


39 


ν χα αιἵεπὶ ριασπαηΐξίθι5 δ. αὐ ὐδηΐίθιι5 ἐπ. 


{ΠΠ| ἀἰερ5. Οὐατο δυϊείη,υς πσῃ Πας ἔασα 
ιοίξτα πγεσιο πεηιο!αΡαῖο, Ετίε ἐαίαι τᾶς 
αἰ ίο πιάση» Π112}5. ΠΟ {π| αἱ ἰαἰτίο 


πη χα μος υηὰς ἐσπηρυ5, πεηὺς πεῖ, ε΄. 


εἰ ἀεοσυτταιί απ επε αἰςς5 ΠΠ|7) ποὶ Πςίοτ 
ιὰ οπηπίβ ξαιο: (εἰ ρτορίει εἰεζϊοβ ἀεοιτα, 
Βαυπέιι {65 {Π|ω Τ πς {{ πιἰ5 ποῦίβ. ἀίχε 
εἰ, Εςςες (ἸΠείτπϑν απ 1ΠΠ|ςν πο] τς στοάς 
το, ϑιϊερεπέ σηίπι ρίς ἀοοι τί δύ ρίοιάίον 
Ριορ ποῖον δύ ἀαδιπείσπα πίαρηα ὃζ ργοάί 


σία τα υὐίπ ειγοίεπι παπςαπί ἢ Πετί ροῦν Ὁ 
{τ εείαπὶ εἰεῶϊί, Εςος ρίαν ἀἐχί αοδί5. Βίεισο,. 


ἀϊχοχίας ποἰί5, Εςςοίη ἀοίείτο οἰξ : πο ἐδ εΖ 
χίτο, Εςος ἐπ ρεπεια θὰ5 Σ πο] ΐε οἔξάετς, 
Θίρας ἐπίια ἐπ] συγ οχίς αὐ οὐίοητ, δύ αρραν 
τοι υἵσαε ία οοοίἀοητοιη: ἐτα οὐ ααἀιϊσητι8 Η 
[6 πΠοπιίπίβ. ν᾽ Βίξιπαμε οπίαπι {πποτί( σααν 
ποῦ, ἐΠ| ς σοπστοσαθπηία δύ αι 5, Βίατί 
αἰπτοπὶ ρος αἰΠίοηςηι ἀΐστγιμτι {Πού [0] 
οὕ αδίται Β. πα ποπ ἀαές ᾿ππιεη {{|;ν 
ὃς {{εἰς ςασεηζ (ε ςουῦΐου δέ υὐγτατεβ σοῖο 
τπὶ σοι ππτοιοαητα; δύ τὰ ποαρραγολίτ 
σπιπὶ ΗΠ Ποπηίῃίβ ἐπ ςοῦΐο : δύ τὰς μίαπ 
σρηΐ οπποὸ {Ρ 615 τεγγα δύ αἰδοριηι ΠΙα πὶ 
Πουη 5 υεπίεπίοσπι {π| πιιίθι.5 σοοἱί οσιππὶ 
αἰτέαίε δ οἱοτίᾳ τποΐϊα. Ετ πγέτγος ἀπ σεῖοβ 
ἴυο5 εὐτι ἐδ: ὕστε ππασπα, δέ ςοησίεσα» 
ιπὶ εἰείοϑ ει ἃ ἡπατεον ποητίβ»ἃ {ππ, 
ηγίς ςοὐογαπι πῆς δα τούπιίπο 5. ΕΟΙΠΠΊ, 
Αδδιδοῖς αὐτοπὶ Ηςί ἀἰ(οἰτε Πα τ ΠΕ πΊ; 
Π{ι1π| ἰΔ1Π| ΤΑΙΠ1115 οἰμ5 τε πεῖ {πον ὃ [0] (4 
[ποτίπτ ἐπαῖα, (ςἰτἰ5 πού ρήτορες {τρο[85. [τὰ 
δὲ το89 ἥσαππι υἱάογίε5 ἢρος οπηηίαυἱςεἰΐοις 
χυοά ρτορε {{ ἐπ ἐογίδιιβ, Απηεῃ ἀΐςο (ον 
οίϑγποι ρχατοῦίίς αἴὰβ πο ἄοπες οπληία 

ἰδῆ Ὑπτ 0ν} 

ἤρε 


νῇ πόδι ἡ ἡμόδας Οὗ ὥρας, 

ΕΥ̓ΆΤΙΓΕΛΙΟΝ 
ταῦτα γύντοι . ὃ οὐρανὸς κοὰ ἡ γῆ παρελδύζν 
τοίε, αἱ Φὲ λογοι μον οῦ μὴ τέδελθωσι, Ἔσο 
οἱ δὲ νῆς ἡμόδας ἐκάνυς κοὶ γῆς ὥρας οὐδεὶς οἱ 
δίῳν» οὐσὲ οἱ ἄγγελοι “οὐρανῶν; εἰ μὴ ὁ τοατὴρ μὲ 
ξ μόνϑ. ὼἔΚκἔ ὥρπέν σὲ οὦ ἡμέραι τὸ νῶεγ οὕτως 
ἔξσι κοὶ ἡ τ αρουσίᾳ “τό ἡοῦ τό εἰὐνθρώπον. ὥς» 
πέρ γα ἡίαν τὺ “τοῖς ἡμόβαις» “ταῖς “τῷ "τόν ἔα 
“άκλυσμοῦγ ΤρωγονῚ οἷν κοι “άνον τοῦ γγαμοι 
χερν κοὺ ἐκγαμέζοντον, ἄχει ἧς ἡμόδας εἰσῆλθον 
νῶς εἰς τί ἰμξωτόν . κοὶ οὐκ ἐγνω(ὰν γἕωφ ἥλϑῳν 

τ ᾿ ᾿ 


ῦ ἰατακλυσμὸφ, κοὶ ρὸν γταν τὰς γ συ τως ἐξὰξ 
τὴς ῃ 


σξβ' κοὶ ἡ τποαρουσία Τόν ἡοῦ Ἔ ὠνθρώπον, τὸ 


ς 7. σἴύο ἐσοντοῖ ον Ὧρ᾽ ἀγρῷ, ὁ εἰς ποαραλαμέα 
νετοί» κοὶι ὃ εἰς ἀφζνται, οἴνο κλμδουσαε τν Ὅϑ᾽ μν 
λώνι» μία πσαραλαμθανοται, κοῖς μία αἰσλυται. 


Ὄὰρυ ω “" Ἕ “. Ἢ : 
ΞΕ Ἶ γϑηγῥεντε ουΐν» ὅτι οὐκ οἰσίυστσε στον ὥρᾳυ ἂν 


ὴ ἰμ Ι Γ, 
Ἐ ἐκᾶνο σὲ γινῶσκεγπ)ῦτε 


5. οι ὑμῶν δἐ χέίαε, 


σξσι εἰ μσι4 ὁ οἰκο ύξανοτης» “ποίᾳ φυλακῃὺ ἀλέσῆες δδὃ 


ἔ χεταρεγουγύῤυσον εἰν Ἱζοῖι οὐκ οὖν ἔασι διορυχθῆ 
γαε χίιᾧ οἰκίαν αὗτδι. ο͵ῷ ὥϊξο κοὶ ὑμεῖς γινεδὸς 
ἐπόιμοι, ὅπι ὥρᾳ οὐ σδυκῶταν δ ἧος χόϊ οὐΘθρώνιον 
ὄβχετα, “ἢ σίραβα ὄδιν ὁ “πιοὸς δοῦλθ'’ κοὰ 
. φρῦνιμι οὖν ἑατίςασῳν ὁ ἔῴριος ἐπι Τὶ ὑδραπέας 
αὐτόν, τὸ διδύναε αὐτοῖς τίν προφίω! τὺ ἰαερῶ; 
ἘΠ μακάριος ὃ δοῦλος ἐκανΘεγῦν ελθὼν ὁ ἀύοως 
αὐτῇ» εὑριισά ποιοῦντα οὕτως, ἀμίιυ λέγω ὑμῖρ» 
ὅτι δπὶ τὸ ὦσι τοῖς ᾿συάρχουσιν αὐτῷ ὑατατῆσαι 
αὐ ττόρ. Ἔ ταὺ δὲ ὥππ ὸ ἑκανὼς δοῦλος ἐκένΘ’ 
ὧν τῇ ἀκρόδίᾳ αὖτϑ, γρονι(4 ὃ ἐμύολός μου ἐλϑέν, Εἴ 
αξένται τύτῆειν οδα στιυοὐλοντοεόδιον δὲ οὶ πί- 
νειν μετὰ τῶρ μεθνον δὴν» ἈΕ4 ὁ ὐριθ’ τὸ δυύλον 
ἐκάνου τ ἡμόδᾳν ον πρῶ σύθπῖε, κοὰ ὧν ὥξᾳ ἐδ γι 
νώσκφ,κοὰ δεχοῦμησᾷ οὖ πὸμν κοὰ Ὁ μόν!’ αὐτῇ 
μετὰ τῶν πόκου θησά, ἐκεῖ σαι ὁ ἐλαυθμὸς Φ' 
ὃ βρυγμὸς τῶμ ὀδῦύντων. Ὁ τότι ὁμοιωθησίαε 
ἡ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν σἴεκα τοαρύρνοιςγ ὧς ἰινδὶν 
λαξοῦσαι τὰς λαμντάσιας αὑτῶν, δξῆλθου εἰς ἃ) 
παντησιν Ξ νυμῷίον. ταςῦτε δὲ πίων δ αὐτῶν μω 
ραδεγ κοὶὰ οἷε τούντε φρόνιμοι. ὧι σινόν μωρὰ, λαξοῦ) 
σαι τὰς λαμποίσῖας ξαυτῶμοοῦκ λαβὸν μεθ ᾿ ἕκυν 
χῶν λαιομ.οἷς δὲ φρύνιμοι ἔλαθον Ἑλαῶμ οὖν δὲς ἂν 
γγέσις αὑτῶν μετὰ τῶν λαμντέσϊωψ. χχονίζοντιΘ" 
δὲ τῷ νυμῷίον; φυύσκξαν τοσαεκοὶ ἐκάϑόν οἷον. 


μέσης δὲ νυκπὴς ἰξραυγὴ γέγονῳν» ἰδιοὺ ὁ νυμῷ Ὁ» 


δῥχυται, ἐξ όῤχεῦε ἐς ἀποαυτήσιμ αἰνῖδ. τότε ἡγερ 
ϑυσαν «τ ὦσαι οἷς ποαρίφνοι ἐκεῖναι» ποὺ ἐκοσμυσὰμ 
πὰς λαμηχσοῖας αὐτῶν. οἱ ἢ μωροὶ τικῖρ φρονίμοις 
εἰστον, ὅτε ἡμῖν ἐκ τὸ ἐλαίου ὑμῶμ,στι οἷι λαμττο 
δὲς ἡμῶν σθφννωμται. ἀπεκοίθηζευ σὲ οἷς φρονημοι» 
λεγουυσαειμώποτεοῦκαῤκεσε ἡμῖν νὴ ὑμῖγοτορδύω 
ὅδε δὲ μᾶλλον πεζὸς δῦ πτωλουῦτας, κοὰ ἀγοραζυτε 
ἑκυταῖρ ἰςπόρχομλίων δὲ αὐτῶν ἀγοραϊφαερδλθῳν 

-- ὄνυμν 

νῇ πϑὸὰ ἣν σίιπὰ ἡδύςνων. 


ἘΨΡΑΝΟΘΕΓΙΥΜ 
{Π ἥαπι. (σοαπι δέ τείγα ρτριεγβυητ, πεῖ 


Σ Βααυῖοπι πε ποη ργατεγίθιητ. (ὑοτεσιπι 


ἄς αἴε {0 ὃ ποτὰ πεῖπιο [οἰ5 πε αησεῖὶί ἡ 
ἄεπι ςουογιπι, αἰ ρατεῖ ποι (ο΄ α15, Βεα [ἢ 
εὐ ογλτΐ ἀΐε5 ἵΝος, ἐτα οτίτ 8ζ αἀποητι5 ΠῚ 
Ποπηίηίς, δίς επί εὐβείη ἀΙΕΡ.1856 1 ρ Τα 
ςεουιπητα Ππἰππ|γοεπις5 εἰ δἰ ρεπιθϑοοη 
{ΓΑ Πξε5 πιαιτπγοηίιπΊ, δύ παρτυπι ἀλπτε8, 
υἱιιεαά εὐπὶ ἀίοιη απο πιγαιίς ἵΝος ἐπ τ 
ολτη: δύ ποη ςοσποιιοίιηῖν ἄοηος πεη 60 
ἀϊ!αυίιπι, δ (Πι Ππεππίπετίο ϑ : ἐτὰ ετίτ δέ 
αὐιισητις 81ἢ ποπιίπίβ, Τ πο ἄτι ἐπιης (πῃ 
στον τπι15 αἰϊιιπηίταγ, δ αἰτεῖ το! Π ΠΌ ΓΟΥ. 
Γλαρς πιοΐςπιε ἰῃ ποῖα απ αι πγίτ τῶ αἱ 
τετα τεϊπαημίταγ, Ν᾽ ἰσίίδις εὐσο; χυΐα πείςί, 
εἰ. ηαυὰ όσα ἀοπηίηι 5 πείτεγ υεητυσι5 {ς 
ΠῚ δυιτειη ἐτίτοις {1 (οἰἤες ρατευία 85, 
συ πούὰ αν πδηζασιβ Ποῖ, υἱσιί4ΠΠπ| τ» 
7116. δύ ποη ἤΠιπες ρευίοαί ἀοπλιπι {{|2Π|. 
ἴάεο δ ο5 εἰζοτε ραγαιί : συία συ ποσὰ 
ποι ριτα{5.),. εα ΠῚ 15 ΠΟιΐΠ 5 πδΏττ}}8 οἵ, 
Οἰμίπαιι εἰς ΠάοΙ ἐς (εύιι18 δύ ρυαϑνεπτε 
Ριαίοςίς ἀοπιίπι ἐπι τίο {05 υἱάος {{Π|8 
εἰδιιπ) ἐπ τεπηρούες οατι}5 Γογ18 ΠΠἸς,εῖτι 
αασπι ποπετίς ἀοπγέπι!5 οἰι18. πιιεποτίς Πς 
εἰεητοπι. πιεη ἀίΐςο πο ϑἰβρεγουπηία ΡῸ 
πᾷ πα ςοπἤίςμιες εαπὶ, Δυσα {1 ἀἰχετίς ἰετ 
{18 1Π|π πιαἱ8 ἐπ οοτάς [09 οὐπόϊατογ ἀοηιὲ 
ΠῈ5 165 Πεηΐτο» Τα ρευ τ; ρεγοιζεῦς (ΟΠ 
(ἐγυοϑ», πιὸ εἄεῖς δί Βίθετε οὐ ἐργῆβοιο 
ηἶοι ἀοηγίπιι5 ἔσται ΠΠ{π|5 (Π ας ητο πῦ ἐχρα 
ἕζαι, δ. ποία 4 ἱσποῖαῖ, δ αἡΠεςδρίτ εἰ1π|ν 
Ραττοπη; εἰ!5 ροπεῖ ςιπὶ Πγροοτίτί8, {Π τ οὐ 
τί ΡΙοτατι5 ὃ Πτίᾳοσ ἀεηείαπι. Ταποίί 
πηΐς δετεςσπαπι ςο]οῦῖ ἀδοεπι υγρίη δ118 
1158 {ππηρτίβ ἰαι ρα δι15 (5,εχίογαγί πος... 
εὐτίιπιροηίο, Οὐ τίπο αὐτεπι οχ εἰ8 ἐγῆτ αν 
εἰπνδ φυΐίηῳ ρταάεητοβ. Οὐμο ἐγαπτ δειδο» 
δεοςερτίϑ ἰλπηραάίβι!85 (5. Ποη {ππιρίογαης 
οἰειπιίδξειπι, Ρτάεητοβ πετὸ {ππιρίογαπε 
οἴειιπι ἰῃ υιλ[5 {{π||8 πηὰ οαπ| απιραα δ. ΓἊΓ 
ἄλητςε ποτοίροηίο, ἀουτη Δ ΠΓΠῚ ΟΠΊΠΟ8» 
ἃς ἀογπιίεγα μι Ροῖτὸ πιεάτο πὸ οἴ 5 ΟἸΔΠΊΟΥΣ 
ἔχᾶλις εἴ, Εςςε ροηίτβ πεηΐτ, οχίτς οδαίαηι 
εἰ, Τ πο Ιτγοχολιπῦ ΟΠ] ΠΕ υἰγσίηο8 {Π|πγεῖ 
ΔρΡραγαιεγιητ]απιραάος {15, Ελτιιο διε 
Ρυιάρητίδιι5 ἀΐχεγιηῖ, ἔλατε ποδὶβ ἀδ οἷοο 
υεἴτο, ιίᾳ ἰαπιραεβ ποίξες ἐχεί σι ΠτΙΥ. 
Ἂν τεϊροπδεγιηῦ ρεάςητεβ ἀἰςεηίεβ, ἵΝε 
΄ηιιδαιδιπνπς πῦ {πῆ οίατ πο ί5 δ πο ϑ Με 
ἐτε Ροτίι5 αὐ σο5 σαΐ πσπάιιητν δέ οπγίτε ον 
υἱ5 ἐρ[5. Ῥοτγο ἀ(πὶ ἑγεπὶ ἐπιρταιη.. πεηίξ 

ν (ροηΐις σξῇ ὃ ὑὸς τῷ αὐδρώπου ὀῤχυται, 
6 ἀνδρωπὸς τις ἀπε δ μῶμ; 


εὖ 


ὃ πόδι ἣν τὰ τάλαντα λαδύν ἣν, ἕξ πϑδὶ τ ἐλδύσιως ἢ γχειςϑ, 


ΚΞΑΥΤΑ ΜΑΤΥΎΤΘΑΙΟΝ 
δνυμῶίδν. πκοὰ οἷα ἐϑιμοι ἐσῆλθομ μετ αὖ τό! 
εἰς ἦα γάμονον κορὶ ἰκλέωη ἡ θύρα. ὕςόδον σὲ 
ὄῤχονται κοὶ οἷ; λοιπὰς τοαρθφνοι» λέγουσαι, ἰῷ 
θ(8» ἀύριε» ἄνοιξον ὑμῖν. ὁ δὲ ἀφκοιθεις» πον. 
ἀμίω λογω ὑμῖν) οὐκοίοα ὑμᾷν. γρκγορῶτι ὃν. 
ὅγρ οὐκ οἰοῖατε τίιν ἡμόλαν οὐσὲ “ὦ ὥραννν ἣ 

Ο ὥρπόβ γὰρ 
Ἔ ἐκάλεσε οἷ ἐπ 
ὄζους συύλους κοὰ τοχρεσίωκῳν. αὖ τοῖς τὰ σσὰρ 
χοντὰ αὐτπόϊ, κοὶ ᾧ μὴν ἔσωκι τῦντι τάλαν 
“θὲ 5 ὼ οδὲ σιῶο. ἄ οὲ ὟΣ ἐκῶςα κατὰ τἰὼ ἰδὲ. 
ὧν διωναμεμν κοὶ ἀπεσίημησῳν δυθέως πορδυθες 
οἷξ ὁ τὰ ποῴντε τάλαντα λαβὼμ » ἐργάσατο ὧν 
αὖ τοῖς 5» κοὰ ἐπομσον ἄλλας αρντε τάλαντα ὧν 
(ἀύτως κοὰ ὃ τὰ σῖψο, ἐκόβοϊῃσε κοὶι αὐτὸς ἀλ) 
λα σιύοιὁ σὲ πὸ οὗ λαβὼμιἀπελβὼν ὥρυξον οὖ τῇ 
17 κρὰ ἀπεκρυψε ὦ αγύοιου πὸϊ υρίον αὖ 


σόν. μετὰ σὲ γοόνον ππολυὼὺ ὄῤχεται ὃ (οι 


χῶν δνύλων ἐκείνων.» κρὰ στιυαίρᾷ μεύ αὐτῶμ λό 
γὺν «κοὰ ππῶσελθὼν ὃ τὰ πρῦτε τάλαντα λα) 
ξὼν, 'πῶσήνεγίον ἄλλα τοφῦτε τάλαντα γ λεγωψ. 
ζώριε» πφῦτε τάλαντά μοι τοαρεσϊωκας» ἐσὲ ἄλ 
λα τε τάλαντα ἐκόμοαῖησα ον αὖ τοῖς. ἐφ9 
δὲ αὐτῷ ὁ οι’ αὐτόι. εὖ δοῦλε ἀγαθο κοὰ 
“ιΞὲγ δὶ ὀλίγα ἧς πιςὸο. δὲ πολλῶν σε ἰκατα, 
φήσω, ἔσελθε εἰς τι χχαραὺ πτόὶ μυρίον σον. πτῷ 
σελθὼν σὲ κοὰ ὃ τὸς σῖυο τάλαντα λαβὼν» ἐμ 
ανν, ἐώθει, αύο τάλαντα μοι τοχρεδιωκα γος ἄλ 
λᾳ σῖνο τάλαντα ἐκόβῖψσα ἐπὶ αὖ τοῖς « ἘΝ αὖ 
τῷ ὃ ἀύριθ' αὐτόϊ. ἐὖ συῦλε ἀγαϑὲ κοὺ πίςῖ; 
ϑὲ ὀλιγᾷ ἣς ππιϑὸς υ ὃπὶ πολλῶν σε καγαςήσω, 
ἄσελθε εἰς πτὠὼ χαραν πόϊ ἀυρίον ἕν, πτῶσελ 
θὼν σὲ κοὰ ὃ ὁ ὡᾧῷ τάλαν: ν λαξὼν. ἔσπτον. [ὦ 
οιε7) ἔγνων σε ὅτι αὐτηρὸς εἰ ὠνέρωπιθ’ν δερίν 
ων ὅπου οὐκ εαπτειριζῷ. Κοῖὶ συιμάγοωμ δέον οὐ 
δισυκορπι(ἀςγκ| φοδεϑεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τό 
ταλαυτόψ ου ἦν πῇ γῇ» ἰδὲ ἔχεις ὁ σύμ. ἄρκοι 
ϑεῖς σὲ δ ἀύρείθθ αἰντόι ῶπτον αὐτῷ στονῇρε δοῦλε 
κοὰ ὀκνηρὲ» βίεις ὅτε θεοίζω ὅπου οὐκ ἰασεραν 
κοὶ στυγῶ ὅθῳν οὐ ξιδυπύρπισιο, ἐδᾷ ὃν σε βα» 
λεᾶμ πὸ αὐγνριόν μου γεῖς τραπεζύτοις » κοὰ ἐλ 
ἤὼν ἐγὼ ἐκομασαίμίω ὧν ὦ ἐμὸν στὼ τόκῳ. αὐα 
σε συῶν ἀπ᾽ αὐτόι τάλαντομ» κοὰ οὔτε Ὧρ᾽ ἔλον 


ΔΕΓΠΟΥΝΝΟΥΡΜ ΜΑΥΤΉΔΛΕνΜ 


ἔροηί5 : δύ αι ματα εγαητ ἰπιγδογιηΐ 
οσαπ|εὸ δα πιρτίας»οἰλυίς εἰξ απιι Ροίεα 
πεῖο πεπίμπηξ ὃζ τε τ υὐγρίπο5. ἀἰςοητεβς 
Τοπιίης, ἀοπηίπε:α ρον ποδί5, ,Α εΠΠ|ε τερον 
ἄεης αἰ Απηεη ἀίςο οί πῷ πουέιοϑ, ν᾽ ὦ 


οἰ ατε τας υΐα Πείοίτίϑ ἀἰεπι περ ποτα πα 
Γ΄ ααᾶ ΠΙίι5 Ποιηηίη 8ιεπίες, δίςυς επίπι ποπιο 


αιίάλαι ρετεριε ριοης (ς 5. πσταιυ δ]ο5 
(το 8. δέ ἰγαί{ε{}Π|8 θοτα {π8, ὃ Παίς αι 
ἀοὐττ Παἰπο τας πα, ] ἢ αὐτοπὶ “πο .8] ἢ] ποτὺ 
σπαπι: απίςυίς (ες τππι ργορτίαιτι ἔα ςυϊταν 
τεπη;εἰ ργοίεζιι εἰπε ατίπι, Αἰ ἤταιτοπι Πα 
΄υίπαις τα] εηία αἀςοερεζαῦει πεσοείαέυϑ εἰς 
Ρείοδυδζ ςδίεςίε αἰτοία συίπῳ ταϊεηία, Βίπγί, 
{{πὸτ ὃζ συί ἄπο δοςορεγα 9 ἀογαία5 εἰΐ δύ ρ. 
(εαἴτοτα ποι ἱ αὔτοη ἀοςέρειαῦ; αλίεπ5 
ἐοάίείη τογαπι. ὃζ αἰνίςοπάϊίέ ρεςιπίαπι ἄον 
πλΐηί (1, Βοίτ αὐ πεῖὸ τεπιβογίϑιεηίξ ο 
πγίπιι5 εγιοζαηι ΠΠΟτιιπΊ,ε ροπίς ζατί ΠΕ ΠῚ 
οἰπΠ| εἴ8, Ετασς 6 Π58.15 “0 αιίπαϊιε ἑαἰεπία 
ἀοζερεγαῦ, αι τ αἰτεγα συίπαιιε τα] ςηΐα. αἰ 
ςεπ5 : ΠΕ, Πυίπαῳ ταΐθητζα τε {{{| αν! ες» 
(Ε αἰίετᾳ Πα Πα; ταἰοπία [πσγαίι5 (τ Ρεῖ δλ, 
Αἰ 45 εἰι5. Εὐσείεγας Βοης ὃ Πάε 5. 
{ρεγ ραῦς [υ{{{{ Πα εἰ 55 {ΠΡΟ ππι]τὰ τὲ τοπ 
{{ἰπιπᾶπιεπίτα πη σαι πὶ ἀοηίπί τ, ἄττοε» 
δη5 δι δ χα 10 ταῖς ἀςςερεζααίς [λον 
πὐΐΠε. 0 ἐα!εῆτα {γα Δ {{{| πα Πιἰ5 οτςε αἱ ία 
ἄπο [ογαΐτ!5 Πππ| ρεῖε. Δὲ Π5 εἰ. Εὸ 
σοίετχιε μος δύ Πα εἶτ ρεῦ ραυςα πη Πι| ἢ 
([εἸ{8.{π|ροῦ πτυΐτα τὸ οσἐείτ πη πττα ἰη σαι 
αἰσπὶ ἀοιπηίηί ταί, ἃ ςοοοπ5 αὐτεπὶ δύ σαί 
πιππ τ σητιηι ἀσσορβεγαί, αἰ: ΠΟΠίπο, ΠΟι6 
ταῦ τε Ποα ΠΟΠΊΟ (1115 [1500ποὐς ΠΡδί ΠῸπ 
(ξιπίηαίτί, δύ ἱπάς σοπσιοσαηβ δίποη ἔρατ 
Πετας τεύγίτιιβ θη, ας δαία: αἰ εηταπι ττπι 
ἰπτετταὶ ἐοςς Παδε8 σοά τπιπὶ οἴ Ν᾽ εἴρουν 
ἀεπ5 Δ τεπι (Π5 οἰτι5 αἀἰπχίτ εἰ: Βετας παῖς δζ 
Ρίσειοίςίεθα5 σο ἡ τηείδπι οἱ Ποη (ςπιίπα, 
υἱνϑζ ςοπρύοσοηη Πης δ ποπίρατπ: Οροῦ 
{{|τεύσο τς ςοπηίττοις ρες Πα ΠΊ ΠΊ6ΔΠ1| Π16Π 
[τ 3.5 δύ υξηίςπβ ἐσὸ τεςερί ἐπὶ κί συοί 


4.1 


τηεῦ εἰξ οσιππὶ υ{τα. Τ ΟΠ το ἰΐας ΔΡ εὸ ταίεη 
επΊγεἴ (αἴε οἱ σι Παΐδεῖ ἄδοςπὶ τα πία. ΠῚ 
ηἱ εηίπὶ Παθεπτί ἀαἰδέτιγ, δέ αδειπάαθίς, 
ΠεῖῸ πο Παθεῖ; ετίδην (4 ΄σοῦ Ππαρεζαυξετε 
{γα ἐο, Ετίπιτσιη ἐδιιπηι εἤοίέε ἰῃ το ΠῸ 


σφρίξ τι τὰ οἴξκα τάλαντα, ἘΦ ἔχονπεσαν 

ε αὲ δεθισοται,κοῖ πϑδιοςδυΐησοτο. ἀν» σὲ πτόϊ μὴ 

σοξ ἐχοντίΘ'.κοὰ ὃ ἐχᾷ αϑησυται ἀπ' αὐσῦ, πος 

: ἢν ἄχχειον ονῦλομ ἐκδαλλετὲ εἰς τὸ σκότι Θ’ τὸ δώ 

αόδον. ἐκᾶ ἔξαε δ μλαυθμὸς κρὰ ὁ βρυγμὸς “ΣΙΝ οσῦν Ὀταβ οχίουίογε" "ἐς είς ἤει δύ {γίοΥ ἀεπ 

᾿ σον» ἦν. δὲ αὖ δὲ Ἐλύμ ὃ ὑὸς τῶ αὐνθρώπτου τὖν τῇ ξεξ τίααι, Οὐπππὶ δυζεπι πεποιῖς ΗΠΐ115 Ποπηΐηΐϑ 
β ι οὐξμ αὐ, κοὶ τοιίν ταῖν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μοῦ αὐτό. ἰΠποΙοτία Ἰλυϑχ οπλπεϑ (ἀπ οἰ ῃσεΪί ςιΠ δ, 
σότε [καθ σφ ἐσ θρόνου δύξος αὖ τῷ κοὶ συυαχθήσέε τυποίςάεθίς Πρεν!6Π| ο]οσίο {Π8, δέ σοη 

τας ἐμηρῦον οὠτᾷ πιαντὰ τὰ εὐνρνκοὰ ἄφω. σιεσαβιητι ΔΠῖς Ο1Π1 ΟΠ ΠΕ8 σεηπίε5;, 8 ζ (δ 

ο κεῖ α 3 Ρδιαθίϊ 


“- 

Ξ -- τς δ σσαν Σ Ξσνα «Ἐ-ὶ ΞΕ ΒΞ 


-- τ΄ --- 


Ἔσ ἸΣ πὰ πο 


τ ΞσῦΣ- ----ἰς «ἡ. ταὐτὰ ςὦοὦἷὦὮὦἝἷἝἷ τς ὦ 


--- Ὡς ΤῈ -- τ-- -αὐαττο- - 
Ἧι τ ἀ ξδι ὅδ Ὁ - ν᾿ 


-"ν 


-- -“-“Ξαρ' .. ὦὺὦΧ..425::.. .. 


τς. Ὁ - - 
μθα πρὸ Ὡ---- Ὑτπ Ὁ--ἰς. 
κυ 


ΚΆΞΕΣ 


τ οὔ ον τονε - σὰ ετου, αὐπ ππὶ τπααχσς πὶ πῦσατ 


σοσϊ ζωίω ἀμκώνιομ. 
ἢ 


σοΐξ τὸ ςαυρωδίμϊ σαι 


ξ8 δι τ ἀλφψαίσης δ κύοιον μύρν 
ΕΥΔΙΓΕΛΊΙΟΝ 


χε αὐ ἀπ᾿ ἀλλήλων 9 ὥρστόβ ὁ πτοιμίω ὡφοοὶ, 
ὦ τὰ πρίρετα ἀν ἡμν νη τὺ κὶ τασίνα ἦν 
προξζχτὰ ἐκ σδεξιῶμ αὐντόϊ!» σὰ σὲ ἐοίφιᾳ ὃ ὅυω 
νύμωμ.. πότε δδεὶ ὁ βασιλεὺς ποὶς ἐκ δεξιῶν αὖ 
«τόν. οἵδύτε οἱ δυλογημθύοι “τόν τοατρὸς μου; ἕλῃ 
ρογομπίχτε Τὴ ἁπτοιμασμΐω ὑμῖν βασιλέαν ἀ 
πὸ ἑαταβολῆς κόσμου. ἐπένασα γαρ κοὰ ἐδώ, 
κπῶτί μοὶ φαγεῖν. Ἐδέλψηστε » κοὰ ἐπποτ τί με, 
ξον.» ἅμίων κρὰ σιωψγαγυτε μεν γυμνθρ, κρὰ 
πάδμεθ χλετὰ μὲ. μόδονηστε » κοὶ ἐπδινκεψαξξ με. 
οὐ φυλακῇ μμίω.. κοὰ πλέωτε ποῦς με. τύτε ἀῃ 7 
κοιθησοντας αὐτῷ οἱ δέκαχοι. λεγονταῖν . ἔώριε, 
“τότε σε εἰσ μὴν πτσανῶνσα κοὰ ἐθρίν ἀρ, ἢ δὲ 
«[ὦνγχα ποὶ ἐποτισαεμῆν : τόσα οἵε σε ἐἰσϊομδν ἕε- 
ψμ. κοὰὶ στιωνγάγομϑν : ἢ γυμνὸμ κοὰ πόδιεβαὶ, 
λομῆν ; πτόχε οἵξε σε εἰσ᾽ομῆν ἀδδιηνῆν, ἢ ον φυλα 
κὶὶ γ κοὶ Ἀλθομὴν πρὸῦς σε ; κοὰ ἀφκριϑας ὁ βα 
σιλεὺς ὁδὰ αὐτοῖς « ἀμίων λεγω ὑμὶν» εῷ σον 
ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ποξλφῶν μὸν τῶμ ἐ 
λαχίσωμ » Ἐμοὶ ἐτροιλισίκγ, Ὁ τότι ὁδε κοὶ ποῖς 
δ δυωννμων. πορδύεδοε ἀπὶ ἐμοῦ οἱ ἔκτηραμε 
ψοι εἰς τὸ τοῦρ πὸ ἀιώνιομ., ὃ ἀτοιμασμάνον τῷ 
σχκξολῳ κοὶὰ τοῖς ἀγγέλοις αὖ τόν. ἐπτείνασοε γὸρν» 
κοῖς οὐκ ἐδώκατε μοι φαγεᾶν. ἐδέψυσα, (Δ οὐκ 
ἐποτίσοατε με. ξύν)» ἡμίω,, κοὰ οὐ σιωυγάγετί 
με. γυμνὸς κοὶ οὐ πϑδιεθαλετε μει χϑϑονὴς Οἱ ὧν 
φυλακῇ, κρὰ οὐκ ἱπόγσκεψαῶς με, πτῦτε ἄχκοι 
θκπόντοας αὑτῷ κοὰ αὐτοὶ λέγοντες. ζύριε, στὸ 
π σὲ ἐἰσίομθν το εν ἅντα ἡ ἡ ἰἰψ ὥντα . ἢ ξονον. ἢ 
γύμνορ ἡ ἀδφνῆν ἢ ον φυλακῇ, κρὶς οὗ διμκονήσα 
μθ σοι: τότε ἀρκριθήσο τοί, αὖ τοῖς» λέγων. ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν ἐφ᾽ δῶν οὐκ ἐστοιπίατε ἑνὶ τού τν δὲν 
ἐλαγίσων » οὐ σὲ ἐμοὶ ἐποιδίωτε. κοὰ ἀπελόύσον» 
τὶ οὗτοι εἰς κολασιμ ακώνιομ.» οἱ δὲ φἔκαιοι εἰς 
τ κοὶ ἐγ υίζαο,ότε ἐγελόϊνον ὃ 
α ἐἰκίοῦς πρανταὰς εἶ λόγους »οὐτερ, πον "οἷς μαθᾳ 
ταῖς αὖ τόϊ.οἰοίατε ὅτι μετὰ οἵυο ἡμόν ας 9 γτύζο οὲ 
γεν οτοιιν ποδὶ ὁ ὑὸς τὶ ανθρώστον ποαρα δισίντοχι εἰς 
Ἢ χύχε σιωλχθκ(ιν οἱ αὔχις 
ε ρῶς κοὺ οἱ γραμματεῖς,κοῦ οἱ πρδεδυ πέδοι Τ λαξ 
εἰς τί αὐλίωυ πὸ αῤχιόδεως » τόν λεγομλύσ καὶά 
Φα. κοὰ συωμεξουλδύσαντογ ἵνα σὸν ἱμίρυῦ ἔρωτά 
σῶσι οἴόλῳ., κοὶ ἀνρκτείνωσιψ , ἔλεγον οὲ., μὴ τ 
“ἢ εορτῇ; ἵνα μὴ θόρυθιθ’ γῆύσται ᾧν Ὅρ᾽ λαῷ, 
ς Ὁ σᾶ σὲ ἑισοῦ γνομθήου ἐν βυϑανίᾳ γ᾽ οἰκίᾳ 
ες σιμων» τό λεγεῶῦ, πῶσηλίςν κυχῷ γιυν ἂν 
λάύαςρον μύρου ἔχουσα βαρυτίμου » κοὰ ἔα, 
σπίχόφν ἀδὲ τίω ἀεφαλίω αὐτόϊ κνακειμῆύον. ἡ 
οἵοντοῖν σὲ οἱ μαϑυτοι αὐτοῦ ἡνγαναίκτησαν, λε 
γοόντοῖν. εἰς τί ἡ ἀπῶλειεε αὖτε: ἡδιυύσετο γοῦν 
ΠΡ ΤῸ μύρομ προαϑίιαε πολλοῦ 5 κοὰ σἵοϑὴ 
νας Φ]ωχοὶῖς, γνοὺς δὲ ὃ ἱυσοῦς ἀπτῷν αὐτοῖς. αἱ 

: κῦπου 

ἘΡΑΝΟΕΣΙ͂ΝνΝ 


ραγαδίς εοβοαίτεγοϑ αἱ αἰτογίβοσυς ραν [ον 
σγερ ΓΟΙΕΒ Δ Ποσα ς: δ [λτιεῖ οἵϊοβ αυίαδ 
ἃ ἀοχετίβ (5, Πσσο5 δατοηιὰ Πηϊῇτίβ. Ταπο 
αἰσεῦ το χ Πί5 συὰ ἀοχιτίς ΠΡί ογυητν Ν᾽ οηΐτο 
Ρεπεαίςί ραιγίβ πιο, ρο] είς γεσηιπι ρατα 
{ππ||10 1520 σχοσάϊο πιιιπήϊί. Ε[ατίυἐ οἢίπι, 
δύ δα {5 αι ἢ εὐεσο, Βίείεί, οὐ ἀράς πλίηΐ 
δίθετγο. Ηοίρες ογϑπι, δέ οο οί 5 πε Νὰ 
ἅτις, ἃ ορει 8 πος, ΠΗ γπηι15. 830 υὐΠπα ἢ 5 
πιο. ἰπ ζαΐζεῖς ογαπι, δύ ποηἰ 58 λα πε, Γυης 
τείροπαεδαςείίαΠί, ἀἰςξιο5: οανίποιηυλην 
(ὁ τευ ἐπι εἰπιγίς πεσπι δ ρασίπιας: αὐτῇ 
τἰθητθη1,) δ ἀεαίπυι5 εἰδί Ροϊιπι ᾿ς Οὐαπάο 
Αὐστοπη τε αἰ Δίπηι18 Πούρίτοπη» δ ζο Θσίπιβ 
[ΕΣ ἃς ΠΠΔ11ΠΠ|5 δέ σΟΟΡΕΥΓΠΊΠ5 τὸ Σ ΔῈ 
συλπα60 τοι Π1015 ἰη Π πλι1π|ν αυτίῃ ςαῖςον 
τε, δζ υεῃίπλι8 δά τες Ἐττείροπάήεη τὸχ ἀΐ 2 
εἰς {Π|8. Φιπγοεπ ἀίςο ποίβ.. σιιαίεπι ἔθοίϑ 
{{ἰ5 υηὶ ας Π 5 {τατυίδι15 πχεία πιίπίπχίδ; πίῃ ΐ 
ςοί[τί5. ΤΊτης αἴςοι δ [γἱ αι ὰ Πηϊτίς ογᾶτ: 
1 γι(ςείτε ἃ πλε πα! πῃ ἰρποπῚ διε γπιιπη, 
Πιι ραγαῖι8 εἰ ἐ αἰ θοίο δέ απσεῖίς εἰας. Εἰσί 
αἱ επἱπΊ) ἃ που ἀεαἔ 5 ταῃΐ ςἰθυιπι, Βίτίαί, 
δ πὸ ἀφ {8 γί ροτιαι, ΕἸοΙρεϑ εγαπν, δέ 
ποη Γ(ΟἸ οσ {{ϊς της, Εἰράιν δέ πὸ ορεγ{ἐἰς 
τη ες [ΠΠΠγιι5) δ. ἰῃ οαύςοῖε εὐδπι, δὲ ποπιίῃ 
αἰ 5 πὶς, Τπμης τείροπάεβαᾶτι εἰ δ ἱρῇ ἀΐςεη 
(05: γοπηίπε, ]υιᾶα0 τε υαίπηι5 εἰ πτίοπιοπιν 
ΔΌϊ{ἰπσπτοπΊ,αις Ποίρίτοπι; αὐςηάυιη; αὐ 
{ΠΠΓΠΊ11Π1;, Διιτἰη ςατοογενδ Πποη πηι ται 
πλι15 τές Γιποτείροπάοδίς {{Π|5.4]ςοης: Δ, 


, ἤλδη αἰςο Ποἰδ 5. Πυλτεπιιβ πῦ ἔθος Πἰ5 τηΐ ἄς 


ΠῚ ἿΠΙΠ|15 Πί5. πες ΠῚ 1Πι| (οςἐ{Π|5, Ἐπί ητ μέ πῃ 
(ἀρ ] ςίϊμτι διογηα, οἰ πετο π υπίδτη τοῖν 
ὨΔΠΊ, 
(εἰ [ο[15 {ξγπηοπο5 ΠΟ 5 οἰππεδ5, αἰχίς αἰζσίριν 
[{8 (8: Βοίτίβ ηαδ ροίἐ δίάιμαην ραίς μα ἢϊ, 
δ ΠΙΐ5 Ποπηίπί ἐγδαίξυς οτος σατιν, Τς 
σορτερατί (1πτ ριποίροβ ςεγάοτιπι ὃζ [(τί 
θα δζ ἰςπίοτοβ ρορυ ἐπ αἰγίσμη ρείηςοίρίβ ίᾳ 
κογαἀοτιμ, αι ἀἰςεθαταγ (ὐδίαρῃα: δί ςοτν 
ΠΠίαατ ἑπίεταπιν οὐ Ἰείππι (οἷο ςαρετεπι, δέ 
οσςίἀοτοηι Ὀ ςεραηγδυίεηι, 'Νοι ἐπ ἀϊεΐῳ 
[ἴον ποτα ππἾτι15 ἥδε ίπ ρορείο, Οὐ διε 


ρ είς ἐἤοείη Βειῃαηίᾳ ῃ ἰοπιο ϑίπηοηίς ον 


ῬτΟί , ας τ αὐ σιμὴ πλυΠ ον Παροηβ αἰαδαν 
{ἴγιιπὶ ἀπισιισητί Ργεοίοί , 8. ἘἨπσίς (ὰρεν 
Παρ ἰρίϊι5 γοσι πη! εητίς, ἀφῆτε διτοπὶ 
αἰοίρυϊί ἱπάίοπατί ἔπι, ἀίσεητος., ἃ αι 
Ρεγαίτίο πες τ Ῥοζυΐε ἐπίηι ἱΠπ4 ἀπριεην 
[ΠῚ ΠΕΠιϊπἀαγί Πηαση0. ὃ ἀατί ραυρετί» 
δὺ5, Εο φμτοπ] ςοσηίτο; [οἵτι5 αἱτ ἢ], Οὐ 

το] ἢ. 


Εἰίλᾶυτι εἰξ συμ ςΟίαπηηγαίν ΣΕΚΥΙ 


αν 


"ἢ ἘΚ πϑὸὶ τῷ ποίανα, ἕσὶ πόδι τύπου μυσικῇ, 
ΚΑΤᾺ ΜΑΤΟΔΙ͂ΟΝ 
αὐτου; παρέχετε τῇ γαυαικί ; δξγον γοὺ καλὸν 
εἰργά(ςς τὸ εἰς ἐμέ, πᾶν ποτε γοῖρ τοὺς ποτωχους 
χτε μεϑ᾽ ἑαυτῶν γ ἐμὲ δὲ οὐ τσαἱντοτι ἔχετε, 
σοί τ βαλοῦσα γοὺ αἴτει "ὁ μύρον ὅδ ἀϑὲὴ σῶμα 
δ᾽ νός μου) πεὼς τὸ φνταφιαίσαε με ἐντοίψσοφν, ἀμί 
λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐῶν κυρυχϑᾷ τὸ δυχγγίλιομ τοῦτο 
τ᾽ ὅλῳ Ὅο᾽ κύσμω» λαληϑάσετοι κρὰ ὃ ἐγτοίησ ον 
σοῦ αἴνχῃ εἰς μνεμύστιμομ αἰντῆρ, Ἔχότι πορδυθεις 
Β εἰς δἥ δώσεκᾳ, ὁ λεγόμδν Θ᾽ ἰσύσϊας ὁ ἰσπαοιῶ 
σι» χεὸς οὖσ ἀρχιόβεῖς. ἐιγγον. τί ϑέλετέ μοὶ σνῦν 
ναι κυ καγὼ ὑμῖρ γτωρικσιώσῳ οἷ πόμ ; οἱ σὲ ἔξασαν 
αἰντῷ ποιαίκοντα ἀργύρια. κοὰ ἄτπτὸ πότε ἐζήτει 
ἄυκοτοίαμ ἵνα οὐτὸμ σταρασίω, “τῇ δὲ πρῶ ἐγ 
τὰ ἐν αἰυμὼν πθσῆλϑου οἱ μαϑιυυτοὶι Τοῦ ἐμσϑ,λι, 
γονταϊν αἰ θα), πτοῦ ϑέλεις ἔτοικάσωμϑη σοι φαγέυ 
70 ποαϊσχα: ὁ δὲ εἶπον . ἵσπαίγωτε ἐς τίὼ ποόλιμ 
“πο τοῦ σἹᾶνα, κοὶι ξἰστουτε αὐτοὶ, ὁ δι ϊάσκαλθ' 
λέγε ὁ κοιρύς μου γύς ὄδιμγγπρός σε πτοι( σὐ στο) 
σχα μετὰ Τὴ“ μαϑῳτῶμ μου, κοὰ ἐποσαν οἴ μα) 
ϑυτοὼ ὡς συωέταξῳον αὐτοῖς ὁ ἐγίοῦς, κοὰ ἡχοίμον 
σοῦ (ἐμ πο τσαίσχα. Ὑοψίας σὲ γηνομϑγίν ρἐνέκει 
οἵ πὸ μετὰ πῶρ οἱώσεκᾳ,, κοι δσϑιοντωμ αὐπτῶμν εἰ 
σιν ἀμίω λέγω ὑμῖυν ὅτι εἰς ἢ ὑμῶν στρα σ ὡσᾷ 
σπ᾿ μὲ. ἈΩῚ λυπούμανοι σφοσοι, πρξων το λεγάυ 
ἃ αἰνχῷ ἕκας θ᾽" οὦ τῶρ.μηι σι ἐγὼ εἰμα κύριε; ὖ δὲ 
στο ἀρκοιϑὰς,εἶπον, ὁ ἐμέ ψας μετ ἐμοῦ οὖ Ὅοϊ τρυ» 
δ βλίω τίωὼ χεῖρα; οὗ τὸς μὲ “ταραοϊώσει. ὃ μᾶν 0 
16) αὐδθρώπου ὑπάγει. καϑώς γεγρατττοίι πόδε 
σηῦ᾽ αἰντάϊ, Ἔρυοὶ σὲ ἴθ. ὠθρώπῳ ἐκένω οἵ οὗ ὃ 
ς ἡδο τό οὐθρώσπου γεχρα δι διοτοι, κῶλὸν [υ αὐ, 
σΤῪ εἰ οὐκ εηθυνηϑῃ ὁ ἀνϑρωπθν ἐκεῖν», ἀπο 
ι κρχϑὲς σὲ ἰσυ σίας ὃ πταρα δε οδυς οὖν τῆν, εἶπον, μή 
σποῖ γι ἐγώ εἰμι, ῥαθξει; λέγει αὐτῷ, σὺ εἴσπτωφ. “ἐῶ ξσῖ 
οἰ ὄντων δὲ αὐτῶν, λαβὼν ὃ ἰψσοῦς τὸν αΡορ. κοὶ 
αὖ χιθιφησαρ, ἐκλασον κοὶ εο σνυ τοῖς μαϑυ τοῖο. 
κρλε εἶστον . λαϊξετὰ, Φαίγυτα, χοῦτὸ ὅδε πὸ σῶμω 
σπί μου, Ἐπρὰ λαξὼν ηὉ ποτηρίομ κοὶ δύχασι» 
δ᾽ Ξηίδς 5 ἐσίωκον αὐτοῖς λίγωμ.. πίετε δ αὖτοῦ 
“πτέν τόϊν. δὸρ γαΐρ ὅξι ὦ ἄμα! μου πὸ τῆς καινὴς 
οι ϑηικυς» τὸ πόδι πολλῶν ἐκγωυθμῆγου εἰς ἀφόσιν 
σπς ἁωακοτπιώμ. Ἔλέγω δὲ ὑμῖν,οὐ μὴ πίω ἀπὶ αὖ 
ς σι ὑκ τοῦτο Τό γμυνηματίθ σῆς ἀμπέλου ἕως τῆς 
ἡμόνας ἐκένῃο» ὅτ αν αὖ τὸ τοίνω μεϑ᾽ ὑμῶν κοι) 
νὸν ον γε βασιλείᾳ “τό! τσζτρος μον. κοὶς ὕμνηστιν» 
σπί τόν, ὄξῆλθου εἰς τὸ σρίθ)» τῶν ἐλακῶμ. Ἔν ότε 
σί λέγει αὖ τοῖς δίπσδς. τοαυτοῖ ὑμᾷὲς σκανοϊκλιδδη, 
σπῇ σεδε τ ἐμοὶ τ τῇ νυκτὶ ποτ. γι} αἰτῆζχε 
5 γϑρν πατάξω τὸν στοιμδυία γ ποῖ οὐχ σκορπιδδησω, 
τοῦ τὸς πρόβατα τῆς “ποίμνης. μετὰ σὲ τὸ ἐγδλϑὴ 
σηγῦ νοΐ με, πράξω ὑμᾶς εἰς τἰὼ γαλιλαίαν, ἄντ» 
οἱ κοιϑεὶρ δὲ ὁ ππετρ εἶπον αὐτῷ, εἰ κοῖς ποαὶντοῖν 
σκωνσϊαλιδδησονταις οἵ σοὶ » ἐγὼ σὲ οὐσῖε σπτοτε 
σκανο 


ΔΕΟΥΡΝΌΟΥΜ ΜΑΤΤΉΔΛΔΕΥΜ 
(ΠΟ ]οΠ εἰ δίς απ]! ετίρΟριι5 πίη Βομ ρῶν, 
γαῖα εἰξ εὐρα πις, ΝΔπι (σπηρεῦ ραιροῖεβ πὰ) 
[ετί8 πο ἐς, πιο ετῸ πο ἐὈπηροῦ Πα οιίβ, 
(ὐυοά επίπι Περσπριεητα Πος πίε Ππρεῦ 
ΓΟΙΡΙΙ5 πιεῖ, Δα ἐρεϊο πα πἰςε [πείτ, Αι πιεπ 
αίςο ποΡί5 δίς Ργίςατιτην Πιεσίς πος 
ΘΠ ΠΡΟ 1Π|{Π τοῖο πιο; πος ἥποα; αιοί 
Πδες ἰοοίς παυγαδίτ ἐπ πιοπιοτίαπι ἱρ 15. 
“Γαςεθήζαπιι5 ἐς ἀποαεοσίπ)» τί ἀἰςεἴλατιιν 
[449 [ἰτατίοτε5, αὐ ρτίπείρε5 (οεγάοι; δζ 
αἰ 1157) Δ αὐπ|εΐ5 πλίϊτἰ ἄγεν δύ ἐσὸ ποδία 


 τιαάδι Ππππ|ς Δ Π σοπ τους οἰ ἐείσίητα 


ΔΙροηζοοβ. ΕΣ ῈΧ εο ΓοπΠΊροΥο ΠΠςιοθαζοροῦ 
τπίτατειπ τ Ει1Π| τΓλάογεῖ, (φίογιπι ρτίπιο 
αἰε ασυπιουῦῖ ἀοςεπενῖν αἰ οἰρυ]} αὐ 1611. 
αἰςοητ68 εἰν ν᾽ δέ μἰ8 ραζοπι εἰ Δα εὐοπα 
Ραίςμα ΑἔτιΠε αἰχίτ, ἴτε ἐπ οἰ ίατξ δα Παθη.- 
ἄλιπ. δύ αἰςίτε εἰ: ΜΙ αοίίτεν αἰοίς, Τ σπηριι8 
πΊοπι ρίορε εξ» ἀριά το ξαοίο ραίςῃα σιππ 
αἰ οἰρι 5 πιεί5, Ετίεςεγᾶι αἰςρι Ποὺ, 
{πἰτας {ΠΠ|8 [εἰ15, δύ ραταιιουαπιραίςῃα. εν 
ἰρεγο δι [ὐο, ἀς Βεραζ εὐιπὶ ἀπο δςίπι: 
δ οἀσητίθιι8 {1115 αἰχίς, Ἀπιοη αἴςο πο ΐϑι 
{ΠΠ|15 οί ἔγ ἢ π16 Ρτοαἐτ1π15 εἰς, Ες οἴ 
τοάαίτί πο Πειηοπτοι, σοερεγᾶς Πησ ΠΝ ἀΐςετο 
εἰ, Ναπὶοσὸ {ππ ἀοπιίπε ς Ατείρίς τείροη 
4επΠ8 αἰτο( δ υ{πείπχίτ ΠΊ ΘΟ ΠΊΔΠΕΠΠῚ [ἢ τὰν 
τίηο, ΐςπς Ρτοαίτιτι εἰς, ΕἸ Π1|5 Πυίά πο» 
τη 5 πα ἀΦίς, ΠσαεΙςτίρεσιῃ οἰ ἄς {Π0, ςαιν 
[6π| Ποπλίηί {Πρ} ΡΥ αι ΠΙΙ15 Ποπηίηίς ΡτῸ 
αΐτιστ θοπιιπι εγαῖ εἰ. Π ἤδτι5 ποπ ΠηΠει ον 
πιο {Π|π.}ξ εἰροῃάεη αὔτ [685 ΄ιυί γα ἀΐά τὉ 
δα. ἰχίτΥΝ πὶ σὸ {π||» ΙΑ {ΠῚ ΤῈ 
αἰκχί{τ. Ὗ εἰς τίθι18 αυιοΠ| εἴ5, ἀσςορίς [ο[18 
ΡϑΠΕ6π|; δύ σιπὶ ἐρίΠδτ στατία 5. ἔγεσίτ. ἄς 
αίτα αἰ Γοίρα {5 5 δέ αἰτ, Αςοίρίϊο» σοπτεα του 
[τος εἰξ σοΥΡΙ 15 ΠιεΠ, Ετ ἀσςορῖο ροςσυ]ο; στα» 
τἢ5 (5. ἀοαΠ{ς Π||5,4ἰς 5, Β δέτε ὁχ πος οα» 
πδϑ : Πἰς εἰξ οηίτπι (Δ Πσιγ5 πιειι5, συ! εἰ πουέ 
τε[διππεητί “- τὸ πλυε5 ἐπ τιτ ἐπ τὸν 
τ{Ππ πεῖ Ρεςοείο , ςο αὐτο ίβυποπ 
"ἱρᾷ ροίπαςεκχ πος ἐπιόϊ υἱτί5 αἴ ἐπ αἰ 
{Ππ|ππ||ν ίπιπὶ ΠΙ Βίμαπι οί πούιιπι 
τορηΟ Ρβίτίϑ πιεί, Εταασιπι Ἡγπιπῖ ςεοίηί» 
[ἐπτρεχίεγατίη πιοηίσιι οἰματᾶ, πο αἰςίε 
{ΠΠ| 9 ἰοπι5, Οπηπεϑιιος οὔ Δίου ρατίεη» 
πΐ ποσὰ σαι ἰῃ ποῖος, Βογίρε εἰτ ἐπΠίΠ|, 
Βεγςουτίαπι Ραϊϊοτειι. 8ὃζ ἀἰρεγρεηζετ Οἰμε5 
στερί5, Ροίζαιαῖη αὐτο γα ΠΥΧΈΧΟΙΟ, ὈΥθο 
σάλι πο ἰη (Πα ΠΙ.6ταπὶ.Ἰὲ εἰροπάεΠ8 αι» 
τεπὶ Ρείγαϑ, αἰτ 10 τ ΠΟπΊπο5 οἤεπάίου 
ρα ἐπετίηγευα οαυία,οσῸ ταπιφη πΠυιλ 
ἄ 4. οἴξεῃ.- 
Στ ςς---«“------- 
τ ὦ - 


- αν Ὁ 


ὩΣ Σ ἐς Ἰδέ“ 2. 


αν 


- ---αἱ΄ -πς Ξπττπ πὰς οὐ ὰτς ἀπ πῶ τ 
τς -παταμαῖ τα πο “ᾳ«ΨᾳΘσαᾳ--ὐνσυν. 


-- τ... ὦ 


τ Ξ- Ξπτρυ σπα--Ὸὶ ΠΕΞΙΣ τε Ξ-οϑντ- 
Ξτααεος ὅν σίγα; εξ ϑεθοτε τς -΄ὦὶὶς ς᾽ -. 
Ἔ ἼΩΝ πε τιασυππξ ὕΦ͵. νι πνπ σευ αὶ πρυσῖν ἐτασααια ἀπημαδσπταιαπασυ σποῖπει ἐς, νὰ, ᾿ς - . “4. ο΄ -- τς - τς τῶ --ας.«ς------ τἱὼ.-- -- πα αν τ... 


ἔξ πὸ δὶ ἡδασύσεως Τὸ ἰδοῖᾳ, 
44: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
σηὰνσϊαλιδδήσομαι, Ἐφ αἰ! ἴρο] ὁ ἑῃσοῦς κα μίω λίν 
, γῶσοι, ὅτι ᾿ν ταντα τῇ νυκὴς τοοὶν ἀλέκτορα φῶ 
57 γῆ σαεγτοὶς ἀνταρνῆσμ με. ἔλεγε οὖ τῷ ὃ τοί 
5 0660". κῶν οἵέμ μὲ συὐ σοι ἀπτοϑανᾶν» οὐ μησε ἃ 
ἊΣ σκρνήσομακι ὁμοίως κοὶς παντοῦ οἱ μαϑυτοὶι ἄἰπτον. 
“7 Κ. Ἔ γύγε ὄξγεται μετ αὐτῶμ ὁ ἰησοῦς εἰς χωρίομ 
κ λεγόμϑνον γεϑσιμων ἣν κοὰ λέγει τοῖς μαϑεταῖς. 
σόβ αὶ αϑίσωτε αὐτό ἕως οὗ ἀπελθὼν γγωσδύξωμαι 
ἰαϑίστῦτε τὺ ν ξωμ 
5, ἐκεῖ, κοὼ σπεραλαβωὼν ὧν ππέτρον κοὰ τοὺς σῖζο 
 ἧσυρ (εδεοϊαξσ,πρξατπο λυπδϑο κρὶ ἀσϊῃ μον ἂμ. 
σὴ ἔχργε λέγα αὖ τοῖς δ ισοῦςυπβιλυσπὸς ὄπμ ἡ ψυ 
σῖ χῆ μον ἕως θαναίτου, μένατε ὧσξ κοὰ γρηγορεῖτε 
συ σ᾽ μετ᾿ ἐμοῦ, Ἔκρὰ πϑελϑὼν μικρὸν πόσον ἀδὰ 
Κ΄ πρυσώστομ αὖ τὸ πῶ σδυ χόμϑνιθ’. κοὰ λεγωψεστοῖν 
πο μου, ἐς διωυκ τόμ ὄξτῃν » σεκρελϑέτω ἀπὶ ἐμοῦ τὸ 
σήϊ ποτήριον ὧξρ.ι “πλίω οὖχ ὡς ἐγὼ ϑέλῳ,ἀλκ ὡς 
ε σύ. Ἔ μοὶ ὀβγετοιε πες οὖσ μα δε τὰρυκοὶι εὖ 
σρξ οἰσκει αὐτῶν καϑόύδυντας, κρὰ λέγει τῷ σίσρω, 
οὕτως οὐκ ἐφζύστοτι μίαν ὥραν γρηγορήσαι μετ ἐσ 
μοῦ : γρυγυρεῖτε κρῖ χγσδυχεδδε, ἵνα μὴ ἀσελθῳν 
σόζξ ;κ ἐς τορασμομ. ἜΝ πνδύμα πρόθυμον, 
οἱ ἡ σὰρξ ἀῶῶρνηςι ἢ σαάλιμ εκ οἴδιυτέδε ἀπελθὼν. 
σύῦ πῶσαυξατο λέγων «στὰ τον μουν εἰ καὶ διωίαται πὰρ 
5. 20 πυτηθίομ νπερελϑὲρμ ἀπ᾽ ἐμδ,ιξαὺ μὴ αὖ το πίω, 
υνϑητώ τὸ ϑέλημα! ὃν. κοὼ ἐλθὼμ» εὐρέσκε; αὖ 
εαὖσ ππάλιυ καϑόύσυν τας» ἡσαν γοὺ αὐδὰν οἱ ὀφθαλ 
μοὶ βεδαρυμῆοι. (ὦ ἀφεὶς αὐοὖσν ἀπελθὼν στώλιψν 
“πῶ σήν ξκ ἐκ τοίπου ὧν αὐτὸν λόγου ἀπών. 
σύ ὃ χότε ὀβχυτοῦι πρῶς δὰ μαϑοτὰς οἷντδι, κοὶ λέγαι 
οἵ κὐ τοῖς. καθδύσετε τὸ λοισπτὸν κοὶ ἀναπαυεῶς, ἰσὶὰ 
ἤγψικον ἡ ὥρα, ποὺ ὁ δὸς τόν οὖνθρώπτου στρα δίσν» 
᾿ς πα ἰο χέρας ἁμαρτωλῶμιἐγεαρεδδενάγωμϑν, ἰδοὺ 
Σ ἤγψικον ὃσγωρασίισίας με. ἰὼ τι αὐτό λαλβν) 
ες φίρ.οἱσὶὰ ἰδοῖας εἷς δῇ οἠώσεκρ ἢλϑοννκοὰ μετ᾿ αὖ 
σόν ὕχλ’ πολὺς μετὰ μαχρωρῶμ κοὰ ξύλων ἀπὸ 


ἘΥΑΝΟΕΚΙΥΜ 


οἤεπάίοι! πὶ ρατίαν, Ἀπ Π{Ππ|5, Δ πγοη ἀἱ 
ςο τρί, σιδα ἐπ μας ποίδε απιεηιδπη σΆ]Πι18 
ςαπίειίεγ πε περ θίβ, ΔΓΠ| Ρει 5» τί ΠῚ 
{{ ορογιιογίς Π1ε ποσί τοσιΠ|. ΠΟ τε περ, 
Ρο, δίπουν δ οπιπε8 αἰ ςίρι 1} αἀὐχουιηε, 
Ταποιεηίε [ο[8 συμ {ΠΠ|5 ἰὴ υΠΠ|41π|υιο αἱ» 
εἰτιν (Ἰειἰεπταης, δ αἀἰπίς ἀρ] 5,5: άς» 
τε ἢίς ἀΟΠπεςιιδαλπι δί οσειη {Πἰς. Εὶ αἴυιπι, 
Ρίο Ρεῖο ὃζ ἀποθις Η|Π5 Ζερεάαί, ςαρίς 
[οἱ ἀοίοτε δέ πιο ίης, Τ ης αἰτ{Π|5 
Ιεία5, ΜΙ] εἰϊ φηίπια πιρα τίσις αὐ πιοῦν 
τε: πηᾶπεῖε ἢίς ὃζ υίρηαῖο πιεςιιπι, Περτον 
φγοεῖι15 ρα ΠΠ πὶ, ργοςοία τ ἰῃ ξαςίςιπι {Π2Π|, 
οὐβῆβ ἃς ἀίΐςεηβ, Ραΐεν αλί. ἢ ροΟΠΙΡΙς εἴ, 
τγαῃίξαϊ ἃ πε (ΑΠΙχ {τ Σ Πογπτα πιο ΠΟη {, 
εὐζοσο ποἷο οἱοα τους εἰ, Ἐεεπίταά εἰ εἰ 
Ρυ!οβυ δέ ερεγί ἐὸ5 ἀογπιίδητο5. δύ ἀΐοί Βα 
τον Δ θο ποη ροτυί 5 ηᾶ ποτὰ υἱοίανα 
πιοοαπις ἰρίίατε ὃ ογαῖς, πε ίηιτγοιί ἰη 
ἐεηταιίοηξ, ϑρίτίτι5 αι ςπιὶ ργοπηρταϑ εἰξ, 
Αἴ ζϑῖῸ ἱπῆγιπα. ἐξ ασ 15 αἰτεγα υἱζε ἀδήυν 8ζΖ 
οὐδυίτἀἰςοη 5. Ραίοῦ πη ποη ροιεΠοε Ρο 
σα π|τταηΐτο ἃ πηςνηἱῇ Βίδαπι ΠΠ. ἤλζιιο 
ἰππῖα5 2. Ἐτεηΐτ δ τορος ἐοβίτοσ ἄου, 
ἐπ οΠί65. ἔγδης εηίπι ος. ἢ σοσιμπι φγαιιατί, 
Εττεϊίς {ΠΠ|5,ἱτετπι αθήξ, δύ ογαυίετουντίο, 
εὐπηεπὶ {εὐ πο ΠΗ ἀΐςεη58. Τ᾽ απειοηίς δά 
αἰςίρυϊος ἔχο 5 δ ἀίοίς {Π|5ν ΓΛογηλίτε ἰπὶ 
ὃχ τεαιεἰεῖτς» ἐςςς ἀρριορίπαιπιαιιε ΠΟγὰ» 
δ ΠΙΙι15 μοπηίηίς τγλάϊιτ ἢ πηᾶπιιβ ροζοαῖο 
ΓΠΠῚ. ΒΓ [6 ΕΑ 1115) οςςε Ὡρριορίπαημδιυίς 
αιιίπις ττααίς, Δ ἄδις εο Ἰοηιεηϊῷ, ἐςος Πὰν 
εἶλ5 πη115 48 πιιπηεῖὸ ἀποάεςίπι οηίξ, δέ οἷ 
6σΟ {ΠῚ Βα πη ΠΠτὰ εὐππὶ οΙδα 5 δύ πηπίθιι5, αἱ 


 {{ἀρτἰποίρίβιυιβ Ἀςεταοι, δ ἰδπίογίδιρορα 


τῷ τὴν ἀρχιόρέων κοὺι πρόνθυτόδων πϑιλαοῦ, ἢ ὁ σὲ ξεν ἴβυοτο αυΐ ργοάεβαι οἷ, ἀοα ν {Π|5 ἰσηῇ» 


Β πικρασιιδοὺς αὖ τὸν, σίωκον αὐποὶς σεμεέον λέγων; 
ὃν οὖ Φιλησώω,αύτος ὄδιμικρατίχτε αὖ νὴ σὺ 
ϑέως πιῶ σελϑὼν (οἱ ἰησοῦ, εἰπτῷν, χίῖρε ῥαθξει, κρὰ 
πρατερέλασον «ΟἿ, ὃ σὲ ἰγσὸς ἀποὸν αὐτῶν ὑταῖρε» 
ἐφ᾽ ὃ πάρε;τότε πισελϑόντες ἔπεθαλομ τὰς χϑ 

1 ρας ἀϑὲ ὧν ἐισδν κοὰ ἐκραϊσηί(αν αὐ, Ὑκοὰ ἰσυὺ 
ἐς εἰς δἶὝν μετὰ ἰρσδρεκτένας ἢ χέρα, ἀπεασασεπ 
μάχρζεραμ αὖ τόν, (ἱ γγατάξας τὸμ σἴξλομ πόὶ ἀρχιω 

ΤΥ ρεως,ἀφεῖλον αὐτῇ τὸ ὠτίον. ᾿τύτελεγειαὐτῷ 
ει διπσοῦν. ἀστςρεψόμ σου τἰὼ μαΐχκεραμ εἰς τὸν τίν 
πον αὐτὶ «σαντες γὸ οἱ λαμβάνοντες μαϊχίραυ, 

ον μαχούρᾳ ἀρρλουϊ ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ σαύαμαι ἄρτι 
ἀνακαλεσαι ἡ στατόδαᾳ μ, ΟἹ ἥδαςήσει μοι πλεῖν 

ους ἡ! σώσενα λεγεῶνας ἀγγελωμ:τοῶς ουἷν πλυρω» 

σοῖ θῶσιν ας γραφαὶ, ὅτι ὅτως σἱεα γηυέῶαι, οὐ ἐκεί 

Ω νκ Τῇ; ὥρᾳ, τὸν ὃ ἰψίοῦς. τοῖς ὀχλοιςγ ὡς ἀδὰ λκείω 

ὄηλθεσε 


ἀίςεηβ. (Διιοιπας οἰζοΐατιι5 ἤϊετο, ἐρίε εἰξ, 
τε ποῖ οἰππι. Εἰ οο εἰξίηχ ἀοςεεπ8 δά [εἴπηι 
αἀἰχίς Διο Άθ δι Εἰ οἰσυίατι εἴ εα. ἰχίτς; 
{Π|Πεἰ15..Ά. πτίςο, ὦ ηυία χά ε8ς Τ ςαςςεῖϊεν 
ταυηοϑδζιηδαιβίηπίοςεγηείη Το πΊ, δύ ξερὸ 
τυηΐευπι, Ἐτεςος ΠΠι15 ΕΧ Πίς συ ογδητ σμπε 
Ἰε(νεχιεποπς πα, εχοπιίς οἰδά τ {πππ|, 
δέ ρεγουτίεης ἰοτ ργίποίρίβ ἰασογάοι, απ 
Ρυϊδιγδυτίς] εἰι5. ΤΙ ας αἰ {Π{Ππ|ς» οη 
τοττο σα ιπ| τι ἰπ ἰΙοσιππ {ππππ. ΟἸηΠ68 
ΟΠἰπ| απ φοςερετίης οἰλα , οΙαἴο ρευ τ, 
Ἀπρυταβ φησροῆιη πίῃς τοσατο ρδίγε τη 
τηεῖ τ, ὅζ ἐχπίσε θές πη ρ᾽ιι5 ὦ ἀποαεςίηι 
ἰερίοπεοβ δησεϊογν (ΘΟ οπηοῦο εἴρο ἐπιρίεων 
δατυνςερευγανῳ Πςοροσίεε Πουί, [ἢ ἢ] ΠῸ 
τὰ αἰχίε [ςἰτ15 τα τ ι5. 7 ἀπαημδαι δα ]αϊτοι "Ἢ 

Οχ 5 


εἰ 

᾿ 
᾿ 

1 


ἃς Ὁ ΣΤ ΞΨΞΕΕ 
ἐόδιν..- 5 ον 


" -«- 


ΑΕΘΙ͂Ν --. 
Ἢ 

Ἐς αὖνυσις πτῖτρου, 
ΚΑΥΔ ΜΑΤΥΤΘΑ͂ΙΟΩΝ 

τ ὀῥήλθετε μετὰ μα χορῶν ν κοὰ ξύλων συλλαβέν 
με. καϑ᾽ ἡμέραν πεὼς ὑμάς ἐκαϑιζομίω, διιδιαἱσν 
Τολ κὼν τὺ Θεϊ ἡόρῷ, (ὗ οὐκ ἐκρατησατί με. Ὑρ 
"δὲ ὅλον γυγονγυ ἵνα πλυρωδῶσιμ ἃ γραφαι τῶν 
ποφυτῶυ . πότε οἱ μαϑυτοὶ; τσαίντόν᾽ γ ἀφρντ δῦ" 
75 αὐτὸν ἐφυγομ. Ἐξ οἱ δὲ κρατῆσαν" δῦ" πον ἐκ 
ας σδννζπηγαγου πὼς καϊαϊφαμ πον ἀρχιδδεα, όσον 

οἱ γραμματ ειοονρὶι οἱ ποόν θυ τόρδοι συωῆ χϑυσαν, 
τί “δ σὲ τοῦτρθ' ἀκολούϑει αἱυτῷ ἀστὸ μακρόϑῳον 
αἵ ἕωρ χῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιόδέω, ὀ Κἔχρὰ ἐσελθὼν 
19} ἴσω ἐκαίϑηπο μετὰ Τὴν ααφρετῶμ ἐσίειμ Ὁ ΕΛ, 
Β κἱ δὲ ἀρχιδνξο, κοὰ οἱ πρό δὺ πέδοι » κρὰ τὸ στὰ) 
αἴρισυ ὅλον ἔζάνουυ ψδισυμαρτυοίαμ κι τὼ τόν ἐπ) 
σοῦ ὅπως αὐπὸρν ϑανατώσωσιμ: κοι οῦχ εὑρομεκρι. 
"συλλὼμν νι δυσϊομαρτύραμ πρυσελϑοντωμ 5 οὐχ 
:ὃ εὗρον. Ἔβςόδον δὲ προσελϑοντ δ σῖνο ψδυ» 
5. οἵομαίρτυρόί", εἰστον. οὗ θ᾽’ ἔφη; σϊυύαμαε κατὰ» 
λύσας ὧν ναὸν σόϊ θεοῦ, κοὰ οἷ ποτῶν ἁἡμέρῶρ 
οἰκοοϊομῆσαι αὐτόν . κοὶ αναςας ὃ ἀρχιόδενς ἐν 
στὴν αὐνορδ. οὐσῖῳὐ ἀποκρίνα ; τὲ οὕοι σὸν κατα, 
μαρτυροῦσιν: ὃ δὲ ἐῃσοῦς ἀνιώστα, ποὰ ἀπτοκρι 
ϑὰς ὁ ἀρχιφεὺς εἶπον αὐἱοοῖ, ὀφορκίζω σε κατὰ 
σοι ϑεοῦ τὸ ζῶντι» ἵνα ἡμὶν εἰπταῷ» ὦ σὺ εἰ ῦ χρὰ 
ςῦς ὁ ὑὸς ποῦ ϑεοῦ. λέγει αὐ θοῖ ὃ ἰῳσοῦ τ, σὺ «εἰν 
τὶ σῖχο, Ἐσλίω λέγω ὑμῖν. ὡπ ᾿αὖτι ὀψεῶδε σὸρ 
(ς ὑὸν τοῦ εαὐθρώπου καϑημῆνομ ἐκ σεξιῶν τῆς σῖυ 
ψαίμεως κοὶ ἐρχόμνον ἀϑὶ τῶν νεφελῶν ποῦ οὐ" 
τιρῖ ρανοῦ, Ἔν ύτε ὁ ἀρχιδλεὺς σιιεῤῥῃξε τὰ ἱμαὶ 
ς σιὰ αὑποῦ λέγων » ὅτι εθλασφήμπησε, Ἔχε 
78 γιὰ χκάαν ἔχομὴν μαρτύρων : ἰσϊοὺ νιῶ ἀκού» 
β σατε τἰὼ βλασφημίαν αὐτοῦ, πὶ ὑμῖν σίοκεῖ; 
οἱ οἵξ ἀντοκριϑ τόν εἶστον . οὔοχΘ’ ϑανωτου 
τι» ὅδ, Ἔ ύτε ονεπτυσαμ εἰς τὸ προσωττῦμ 
(- αὐτοῦ» κοὰ ἐκολαίφισαν αὐ τέμ.. οἱ οἷς ἐῤῥαϊαι 
σὰν λεγονταϊν ᾽ τοροφλτδυσομ Ἀμὴν χθιδὲ γ ἼΙΟ 
τισί δὴμ ὃ Ἰοαῖσαο σε. Ἢ δ δὲ πέτρθ’ τξω 
( ἐπαίϑητο οὖν πῇ οὐ λᾷν κοὶ προσῆλθον οἰμο μίας 
«-σαιοίίσκῃ λεγουσα . κοὰ σὺ πῶδα μετὰ ἰῃσοῦ 
“οὖ γαλιλαίου, 

ὧδον ποσαυτωμ» λέγωμ. οὐκ οἷσί; “τἱ ΛΈ Εἰ, 

χιξς ᾿δῥελθόνσα σὲ οὗ τον εἰς τὸν τουλῶνα εἰσῖον 
ἐς αἶνχομ ἄλλ 5 κοὰ λέγει σοῖς ἐκέ . κοὰ οὔτι ΘΟ ἰώ 
μετὰ ἰψσοῦ ποῦ γαζωροίου . κρὺ τσαὶλιν πρνὰ 
σατο μεϑ' δρκὸν γ ὅτι οὐκ οἶδ᾽ τὸν ἀνθρωτπομ, 
μετὰ μικρὸν σῖς “πϑσελϑοντόῦ οἱ ἐςῶτοι».. εἰ- 
στομ ἴοο! τοίτρῳ . ἀλυθῶς κοὰ σὺ δ᾿ αὐπῶν εἶ; 
κοὰ γαῖ ἡ λαλια! σὸν οἴδλοόμ σε ποιεῖ. πότε πο) 
ξατο καταναϑεματίζεν κοὰ ὀμνύειμ. ὅτι οὐκ οἷ 
οἵα ὧν ἀνθρωπομ . κοὰ σύϑεως ἀλέκτωρ ἐφώνρ 
ΤΙ σε; Ἐ κοὶ ἐμνηῶῶν ὁ τῖτρὸ- ΄ὸὺυ ῥηματθ: 
β ἱπσοῦ γ ἀρυκότιΘ’ αὐδο" 5, ὅτε 'σοῖν ἀλέκτορα 
Φωνῆσαι», πρὶς ἀτσαρνησα μὲ « κοὶ ὀξελθὼρμ 


ἔξω 


ὁ δὲ ἠρνήσιαπο ἐμτσρῶ ἐς 


ΒΕΓΟΡΥΝΌΥΝΜ ΜΑΤΤΗΑΕΥΜ 
οχί[ξί5 ταπὶ οἷά 5 ὃζ {πἰρι5 δα ςοπηρτῶ, 
ποπάεπάιμτι της ἢ σιϊοιίίς αριιά ιο5 ἐξάο, 
Ῥδαι ἀοςση5 ἱπ τε ρῖο, δύ ποι πε ςερ {5 
ΕἸοςαιεοιη τοτιῖπὶ ἐλοϊιμαι οἰ αὐ οι ρ]εγοην 
τ (ττίρταχος Ρσοροταύιπι, Τῆς αἀἰ(ςίρυ 
οἤγης5 τε ο ἐὸ πυσεγιπε, τ Π|{ ςσρτεδεη 
ἴππι ΤἸείαπι ἀπχοίιης δα (ὐαίαρἤδιι ργίηςὶ 
Ροπιίαοογἀοταμη δέ [τος ὃ ἰςπίοτεβ τοα 
ποποειδητ Ρεέγαβ δι ἐσ εθαίιγ εὐαπὶ ρτον 
σα αἱ αὐ αἰτίπηι ρείηςίρί8 (ἀοεγάοιιπι, Εὖ 
ἱηστο 5 ἱπῖγο, εἀεδαξοιιπι πιίη [{τίϑος αἱ, 
ἀοτει ἤπειπι, Βγίποίρεβ αὔείαςεγάοπιπι δία 
πίοτοβ, β( τοειπῃ ςοποί σαστεβαηςα! {πὶ 
το ατοηία ςοηεζα [οἰπππ|7 ε0 ποτε Θ}1Π| τ 
ἄετοητ, δύ ποη ἱπυοηΐεϊαπεειίᾷ συπὶ πηΐλ 
εἰ [Δ{Π| τοῖς 8 δος Πῆρητποη ἱπιυοηίο θα, 
᾿ΝουϊΠίπιε αὐτοπὶ ποποιης ἄπο [31{| τοίτε 8. 


δύ αἰχεγάιτ Ηἰς ἀἰχίτ, ΟΠ ἀεἰζσγιτοῦὸ τοηῖ 


Ρἷππι ἀοίνδύ ἰ ετίδιο ἔςατο ΠΠππό. Ἐπὶ 
σῸΠ5 Ρτίποορβίαςογάοίιην, αἰτ 11}, ΝΠ γον 
ἰροπάε8 ἐν {Πα ιπεγυπιτε το ἰπιτοηίιιηι 
ἀϊευαις [οἔπ5 αὐτεπιταςσοδαῦ, Ἐττεροπάει5 
ρτίηςορϑ ἰἈςεγάοτιπι) αἰΓ{Π||: ἃ ἀΐατο τὸ ρὸν 
ἀειιπιἰπεητδυις ἀςα5 πο βιαη τα [5 ΟΠ τίν 
ἤιις ΗΠμ5 4εἰ ΓΛ οί {ΠΠ{ΠπΠ|5. Τὰ ἀἰχίΠί, 
ταπταπηοπ ἀίςο ποἰϑί5» απιοάο υἱφεβίτί5 ΜΠ 
Βοπιίηΐβ (ςἀσητειη ἃ ἀοχερς υἰττι{85 δζ τὸ 
ηἰοηζοπι π πιιδίδιι5 οοοἱί, ΓΤ Πορτίποερ8ία 
σογάοτασι αἰ Ποίας πο[τίπιοητα {{|.. 6 Π85» 
Ῥχγοϊοσυπιβ εἰς Βα ρΠεπν. συ ἱπροῦ 
ἐσεπηι8 τε ρυι5. Εςος πῆς δια {π|8 δΙαίρ μῶν 
πγίαῃι εἰιι5». συ αοἱίβ υἱάσι ς΄ ἄς ΠῚ τὸν 
[ροηάεηῖε5 αἰχογᾶν, κα οι15 εΠἘ πιοστίβ, Τ πο 
ἐχρυογιητίη ἑαοίεπι εἰα5, δέ ςοΙαρἢΐ5 εἰττι 
ςροίάοτιπτ 41]Π δυτεπι ρα πΊΔ8 ἐπ ἰαοίειτ εἰτ15 
ἀεάογιης ἀἰσεητοον διἱςίπατε ποίίβ (ὠδτίν 
ἢϊο, υ5 εἰξ χα τ ρεγουπΠτ Βοίτδβ ετο ἔων 
ἀεδαι ἰοσίβ ἰη ἰτίο, δύ φοςεῆις δά οἰπ|τπᾷ 
ΠΟ υἷα ἀίςοη5 5» Ετ τα σαπὶ ἰει (Τα σὸ 
εἴαβ. τ {{|πηρσαυῦίι ςοΥ οπιηίΐδι15. ἀίςο118» 
ΝΝείςίο χυΐά ἀΐςα5, Οὐσπι αὐτειπ οχί ει ίπ 
υοϊείδυ πὶ» υὐάίε εἰπὶ αἴτεγα ποῖ]. δέ αἱ 
δίς ηυΐ εγαηείθί, Ἐς ίς ογαῖ οαπι εἰα Ναζῶ, 
γεπο, Εξ ἱτογαιπ πεσαιίς ςὰπι ἰυγείι!4Π6ο0. 
ἵΝοπ ποιιί ποιπίποαι. Ετ ροίε ρυ Πα δον, 
ςοἴσιιης ηαί ἤαβαπηι . δέ ἀίκεγιης Βεῖγο, 
Ἅ ετε ὅέτοχ {{ΠΠ|8 655 παπὶ ὅσ αιιεῖα τ τς 
πιαπίξοίξιι ἔαςείς. Τα πο σσερίϊ ἐχοογατί δύ 
ἑπτατο, συ ποι ποῆξιε ποπηίπεπη, ἔτ Ομ, 
είαυο σα Ππ18 ςδηταυίς. Εττοζογάατιβ οἱὲ Ρὼ 
ἀβ ευ δέ Ἰοΐιγηὐί ἀίχογαῦ εἰ» θεέ 5 συὰπι 


ἰοχαϑ 


4 


ρα 15 ολητεῖ, τεῦ τς πορθίβ, Εἰ εὐτοπυς, 
νι, τσ χα Στ. τ - νων] “ας. -«ὖ πτϑϑὕὕνπὸ..».»8... ..ὕ.. - 


πῶ. τοὦοὦο στα τὰν. -τὸ.-.. 

απὸ Σε ὅπ ᾿ ἀπττατς. -α- 


 ΣΩ͂ΣΣ 
- 


- -΄ἷἶῖἴ'ἷ -τ- 


ξζ πόδι Τὶ Σ σις μεταμελεῖκι, 
46 ΕΥ̓ΑΥΓΕΛΙΟΝ 


σι ἕξω» ἔκλαυσε πικρῶν ἣ πρωΐας δὲ γπυομβύκον» 
συμβούλιον Ἐλαβομ πεαϊντδιν οἱ ἀρχιόλες κοὶι οἱ 
᾿ς φρδίεθυ τόροι τὶ λαοῦ κατὰ σέ! ἰῃσὃ, ὧς τα ϑπκνα 
ΤΙ} χῶσαι χυτόν,.. κρὰ σϊλσιωντ δῖ οὐ του» πῆγα 
Κ᾿ γομ ἡρὸ σχρέσιωκαυ αὐτὸν πποντίῳ “πιλαΐτῳ ζ 
τι ἡγωμόγν - ἢ χόγε ἰσϊὼν ἰουσίας ὁ σταρα διδοὺς 
ἢ αὐτὸν ὅτι κατεκοίϑυ, μεταμεληθειν» ἀπτέσρεψε τὼ 
τοιαίκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιδῥδῦσι γ κοὰς τοῖς 
πρό βυτέβοις λέγωψ. ἥμαρτομ, σγχραδοὺς ἅμμα 
ἀϑῶοψ. οἱ δὲ ἔιττομν τί πρὸς ὑμᾶς : σὺ ὅψει. πρὰ. ῥίπζ 
ψας τὰ ἀργύρια τὖν ἴα! ναῷ ανεχώρῳσε γ κοὶ ἀν 
σελϑθὼν ἀπήγξατο οἱ σὲ ἄρχιόδεις λαβοντόν τὰ 
ἀργύρια » εἰπτομ . οὐκ ἔξισι βαλὲμ οὦ τὰ ἐὶς τὸν 
κορβονρῶ » ἐπεὶ μὴ ὗεμιιτός ὅξι. συμβούλιον σὲ 
λαβυνταῖν ἡγόρασαρ δ: αὐτῶν τὸν ἀγρὸν “πτόϊ κὼ 
ράμεωρ εἰς πριφίω ποὶς ἔφζνοις « διὸ ἐκλήϑῳ ὁ ἂσ 
οὐὺς ἐκῶν 9". τγρὸς ἄεμκῶτθ)"» ἕως τὴς σίμερομι 
τότε ἐπληρώϑυ τὸ ῥηϑῳν δῇς ἰδδεμίου ποῦ πρῶ 
φήτου λεγυντθ" ᾿ κρὰ ἔλαβορμ τὰ τριαίκοντὰ ὄρ 
γύοια τἰὼ πιμίω τοῦ τισιμημῆνου ; ὃν ἐπιμὴ 
σαντο ἀπτὸ διῶ ἰσρκήλ γ κρὰ τοϊωκαν οὖν τὰ εἰς 
ὸὴν ἀγρὺμ τὸ κόραμεως ) παϑὼς στιυς ταξὲ μιᾶι 
ὙΚ χύοιδη. Ἃ ὁ σὲ ἱπσοῦς ἐτν ἐμπεῦδον τοῦ 
(ὁ ἡγομόνξν , κοὶ ἐπορώσησ᾽ν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼμ λὼ 
κί ἡων, σὺ ἃ ὃ βασιλεὺς τῶν ἰσυσϊαῖων:; ὁ σὲ 
γῶϑοσῳ εἰ ὃ εὐὐῷ ΤΡ ἢ Ρ! 
οἱ Ἑωσοῦς ἐφῷ οὐ α. σὺ λέγεῖο. κοὰ ψν ἴδε κατην 
ἡρᾶδοαι τὸν σοῦ τῶν ἀρχιόβεων κρὰ “ἢν πρός 
βυτόδων 5 οὐσιοὐ χατεκοίνα., τότε λέγει αὖθ 
ὁ τοιλξτΘ:. οὐκ ἀκούεις τούσις σου καταμαρτυ) 
ῥοῦσι; κοὰ οὐκ ἀπυκοίϑῳ αὐΐορ πεὼς οὐδὲ οὗ ῥὰ 
τλθ μας τὰ θευμαϊζυ τὸν ἡγεμόνα λίαψι 7 
δ᾽ γὰ σὲ ἑορτίἰι εἰώϑει ὃ ἡγεμὼν ἀπολύειν ζα Ὅοϊ ὅ» 
ὙΧΥ χλῷ σἸεσμιομοῦν πϑελομ, ἔαχομν δὲ τότε οἹέσ, 
ἐαὸν ἐπίσθμον λεγήμᾶνου βαραββαΐ. σιὼ} 
μάψωμ οιὦ αὐτῶν» επτὴν αὐτοῖς ὁ τοιλᾶτ(θ". 21) 
γα ϑέλεγε ἀτπτολύσω ὑμὶν . βαραββαΐ ν ἢ ἐπσουῶ 
Ἂν Λεγομανομ χοιεῦν : ἔδει γοῦ ν» ὅτι οσἷχ φϑὺ) 
Ἰκοῖ γὸμ τταρίσιωκαν. αὐτου. Ἕ μαϑυμῆνου δὲ 
ι αὐτοῦ ΒῚ ποῦ βήματί' ἀπέξειλε πρὸς αὐὴν 
ἔ τ δι ὅς ὁ μαὶς μ ΜΑΡΟ Ἢ 
ἃ γυνὴ αὖ τοῦ λέγουσι. μυσῖῳν σοι κοὶ Ὅρ᾽ δικαίῳ 
Ἐκεινῷ 9 πολλᾷ γοῖρ ἐγγώϑομ σημόδομ κῶν ὄναρ 
Ὑκὶ δὲ αὐτομ, "οἱ σὲ ἀργιδδεϊξ γ κοὶὰ οἱ πρόϊν» 
΄ς βύτῷοι ἔπεσαν ποὺ; ὄχλους. , ἵνα ἀντάσωντοι 
ὃ" βαραββαν, Ὃν σὰ ἑψσοιῶ ἀπολεσώσιῳ . ἃ) 
σγοκοχϑεὶς οἷς ὁ ἡγεμὼν ἄπῃην αὐτοῖς, τίνα ϑελε, 
τὶ ἄστο τῶμ οἵυο ἀπυλύσω ὑμῖν : οἷ σε ὥστομ, 
γσκξ βαρχββαῦ,, λέγε αὐτοῖς ὃ πιλᾷάτΘ" ἥδε 
αἱ ουΐ στομίσω ἰφσσυῦ τὸν λεγύμδνομ χοιςόμ : λὲ 
γυσιμ αὐ ϊορ᾽ τοαὶντόϊν, «αυρωϑήτω . ὁ δὲ ἡγε 
ὧν τῷ» τί γοῦ κάπομ Ἐποίησον : οἱ οἵξ πόῤλισ᾽ 
ταί σῶς ἐκραζομ, λεγοντόϊν, ςἀυρωϑήτω, Ἀὐὼν 
: σε ὃ πιλᾶτιΘ΄: ὅτ ουσῖ᾽ν ὠφιλεαγ ἀλλὰ μάλλον 
ϑορυβθ- 


εί 


ἘΨΡΛΑΝΟΕΙΙΥ͂Μ 


ἔοταβ: Πεινίςαπηλγε, 
φοηΠΙ ἱπίολιπτ πηλὸς ρτίποίρες ἰασογάο, Ὁ ἢ 
τὰπὶ ὃ ἐεηίοτγεβ ρορὶ απ ου 15 [οἤππ, 
εἰππὶ που τα εγεης Ετυϊηιπι οιαπι αι 
χειιηὶ δύ τα Πίάεταης Βοπμτίο ΒιΪαῖο ριον 
ἀΐ, Τυποιίάςηβ Πτά4ᾶ5 Πα εἴπ ρχοάίἠετατ, 
αυδα ἀαπηπδίι5 εἴει, ροσηίτοητία ἀι(δι}5 τα 
(ὑΠττγίσίητα αὐσεηῖεοβ ρείηςίρίυι5 ἰὩςογο 
τπ|π| δέ ἰδηίουθιι5, Δ σοΠ 5: Ρεσσδι ρτοοΠ5 


ἡμησυίποηι πποχίυπι. Ἀπ ἀἰχονσο υὰ 


δά πος τα ἱάετίβ. Ετ ργοίειί5 αὐσεῃτοίϑ ἴῃ 
τοι] ουτοςε {{τ| ὃ. αδίεπβίδαιοο ἔς (ρον 
εἴς, Ὀείποίρεβ αὐτοπι ςεγοι δοζορείβ. δι» 
σεητεῖβυ ἀΐχειπης. ἵΝοπ ᾿ἰσεῖ εὸβ τϊτίοτε ἰῃ 
ςοιϑοπαπι,ἰϊίᾳ Ργοο ησαίηΐς εἶδ. (Οην 
{Π᾿|᾿0 αὐτοπι ἱπίτο, ἐπιοπιπῖεχ {{ΠΠ᾿|Ξ αούιηη ἢ) 
σα! ἐπ ἐἐρυ τγαπὶ ρογερστίποτιπι: συλρτον 
ΡταΓ οσδτιδ εἰ σου Πα σοῦ ἰαπαιίπίς»υ 
΄υείη Ποάίογη ἀΐςπι, Τ ης ἱπιρίείασι εἰ 
αιοῦ ἀἰϊιηπι εἰξ ρεῦ ΕΗ ογεπη ἃ ργορμείαπι 
αἰςεητεπι, Εταςςοροίιης τί σίπτα αὐρεπῖςοβ 
Ρῥτεςίαπι οἰ εἰ πγατί, 16 πὶ φεπίητατ ἐπιοιιπε 
ἃ ΠΙ΄ς {{τᾶε], ὃζ ἀςξάετγιπε εο5 ἐπ ἀστοπὶ σα 
Πυ(ττὰς ςΟ πίττα Πὶ ἀοιηίπιι5. [δ[1|5 διιτοπι 
{Ἰετίταητο ρυρ Ὁ, δέ ἑπτουγορσαμ τ οῖπη ρτς 
(655 ἀἰςοπϑ: ΤῸ 8 τεχ [σἀόσζαπις [Ὁ οίτ ΠΠῚ 
[ε[18. ΤῈ αἀἰοίς, Ε΄ ασςυΐτειιγὰ ρτίη 
εἰρίριις (ἀφεγάοταπι δύ ἰξπίουί 115.» ΓΔ] τὸ 
[ροπαίε. Τῆς ἀἰοί1ΠΠ| ΒέΑτιις. οα αὐτά 
ποῖ τ]ὰ ἀἀπειίαπι το ἀίοῦν ἐο πιοπίατ 
τποῃ τεροπαίε οεἰα {ΠΠππὶ ετδιιπι,ίτα αὖ 
πηΐγατείαν ργϑίοϑ πεϊπειηδτετ, ἡ [ἘΠῸ διτεπὶ 
ςοη[πειεγαῖ ργαίεβ ταγθας ἀίπηίττογε πιπὶ 
αἰπόππι συςπὶ ποι επε, Πα εἰραῖ δὐτεπὶ 
τποιυίπϊ πΠοηςεπι; αι αἰςεθατιν βαταῖν 
α5. (ὐοποτερατία οΥΡῸ 1{Π|5. ὐπχίς ΒΙΠΑτ15. 
τε υὐΠ|8 ἀἰπιίτταπι οδί8 Βαγα θα ΠῚ 8: 
Ιεἴσαι; οί ἀἰςίταγ ΟΠ ι5 ς Βοίεθαι ἐπίπι 
συοα ριορτοεγίπα γα αἰ Πεπεειμη. δεν 
ἄεητς αὐτοηὴ εἶ ο ῥχὸ τὐἰριιπα]ί, τχί{τ δα εἰτπὶ 
ΕΧΟΥ οἰτ15,4 ςεη5: ΓΝ ΠΙΪ τί σαπὶ ἰα{{0 {Π|0, 
|| επίπι ρα {πὶ Ποάίς ἱπ Οπγηΐ5 Ρτον 
Ριού σαπι, Ρυίηςίρεϑ αὐτίαςοεν ἀοτῇ δέ ἰςπίον 
τῈ5 ρει αίεγττατί5: 1 ρετεύσης Βαγα θῇ, 
Ιεἰπὶ πειὸ ρεγάεγεπι εἰροπαοπϑ αὔριο 
(65 αἰτ 1115. Ν᾽ γι ἀαΠπ|5 πο δί5 δ ἀπο θι5 αἱ» 
γηΐασις Δ Π αἰκεγῶς, Βαγα δ Ρα. Εὐχίς {15 
Ριατιι5. Οὐ ἰρίτυγ [χοίαπν Ἰοα, αυΐ ἀἰς ταν 
(με υ3ςαίςξ εἰ οπηπος5. Οτιιοί πσατν θ ας 
(ἐ5 αἴϊτ αἰτοΟὐυΐά ἐπίπι πταϊ [οςί ἅτ ΠΠ πγὰ 
σίς ο[απιαρᾶτ,ἀἰςξιεβ. Οὐυςί σατο, Ν᾿ ἰάθης 
αὔτ ΒΙΠΑ5 σα πἰ μέ! ριοποοτοῦ, ἐξ πιαοίβ 
(ματι ς 


ἸΝἸαπεδιίοπι χῶο, ΣΧ ΚΑΤᾺ ΜΑΎΘΑΙΟΝ 
ϑύρυθθ: γίνεται» λαβὼν ὕσιωρ ἀπρφνίψατο τὰς 
χᾶρας ἀποναντι πόὶ ὄχλου » ΔΈγων.. ἀϑῶόρ εἰμα 
ἀπὸ σόϊ ἀεματίθ πέὶϊ αἱικοάον πού νυ 9 ἡμεῖς ὅ 
ψίϑε. κοὶ ἀποκοιϑὰς τοῖς ὁ λαὸς ἔσπτον .« “Ὁ ἅμα 
ΤΑ ὐντόι ἑᾷ ἡμᾶς κοὺ; δὲ σὰ τέκνα ἡμῶψ. Ἐδὼ 
χε ἀπέλυσῳν αὐτοῖς ὃν βαραθθδαν γον δε ιασουῦ 
φραγεϊλώ(ας, τοαρεδωκῳν ἵνα «αυρωϑῇ, 
ταῦ κα γόγε οἱ τρατιὅ τοι ποιή γεμόνθ)" τυαραλαῦον» 
δ πόδ ἐὸν ἰσσουὺ εἰς τὸ ποραστώριομ , συμιηγαγμ 
ἐπὶ αὐτὸν ὅλίω τἰὼ ασᾶραν. κοὰλ ἐκσϊ ὑσαντδὸ ὧν 
ἴον.» πόδάϑυκον αἰΐοο" χλαμύσια κοκκίνῥων» κοὶ 
πλιξανταν «φανὸν δὲ ἀκανϑῶμ 5» ἐπίϑυκαν δὶ 
γί κεφαλίιω οὖντδι, κοὶ κώλαμομ ἁδλ χίὼ σεν 
Εἰοὺν αὐτόν, κοὰ γονυπυτήσανιτόσ' ἐμπροῦδὴν ΟἿ 
“ἰδιο νἐτεσιζου αὐ δε λεγοντόῖ». χῶρε ὃ βασιλεὺν 
τῪ ἰουσίκεων. Ἂ οὶ ἐμηττύσχντες εἰ οὖν 
5 τὸν, ἔλαξον τὸν καίλαμον » κοὰ ἔτυπτον εἰς τί 
κεφίελίω αὐτόν κοὶς ὅτε γνέπαεξαν οὐ θεῖ" δ εσῖυ» 
διτν αἰντου τὼ χλαμύοσῖα; κυὶς ςἠεσΐυσαν ον τὸν 
χὰ ἱμα τι αὐτῇ, κοὰ ἀπάγαγου αὐτὸν ἐς τὸ σου 
Ζλᾷ ῥῶσαι, τ ὀφόν χόνϑυοι δὲ εὗρον ἄνθρωττον κυ; 
Ο ρἰιυοδομ. ὑνύμαν! σιμκωνα. ὥδρυ ἠγναδοδυσαὺυ: ἵνα 
λτἕ ὥρᾳ τὴν ταυρὸν αὐτὸν Ἢ κρὰ ἐλθόντες εἰς τό» 
ΩΣ πὸμ λεγόμλνον γολγοϑὰν, δρύξι λεγόμνθ’ κρανίου 
Ι ΤΛῪ ὑόπ. Ἐ ἐδῶκαν αὖ ϑε πλεῖν 6Ε 6» μετὰ χον 
σῖ λῆς μεμαγμϑήίον. (ἢ γδυσάμν Θ’, οὐκ πϑελε πιείρι 
τλό' Ἔ ςαυρώί(αντες δὲ αὐτὸν, δεεμερλίεν το τὰ μῶν 
«πα αὐτῇ; Βαίλλοντες κλῆρου ἵνα πλϑρωϑῇ Ὁ ῥη2 
Ϊ ϑοὺ ὡοῦ τῷ 'πῶφέτου. δεεμεοίστενον σὸς ἱμώσια 
' μον ἘαυΎ Ὁ κοὶ ἁδὰ ὧν ἐματισμὺμ ἐμοῦ ἐδχλον κλῆ 
ρον. κοὶ καϑημῆνοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖν 
Ϊ σλὶ κοὰ ἐπεϑυκαν ἔπανω τῆς κεφαλῆς αὖ τὸῦ τἰν 
β αὶ ἀοτίαυ αὖ τοῦ γεγραμμλϑίωυ,οὗ τόρ δῶμ ἰκσοῦς ὅβα 
τὰλε σιλεὺς ἣν Ισυσϊατωμ, Ἔσόγε ςαυρού τοι συ 
ἃ αὐτῷ διύο λαςοὶι, εἰς ἐκ σἱεξιῶμν κοὰ εἰς ὃ δυωνύ» 
τλί μὰν. οἱ δὲ γγωραττορδυομλνοι, βλασφήμαν 


"ἢ ἐν 1 ᾿ Γ᾿ Ἄ [ 
5 κυρ. κινουυγεῦ ταῦ κεφαλὰς οὗν δ »κοὰ λεγὸν᾿ 


“ποόκωταλύων ὃν ναῦμ,κοῖι ἐν τοισὶν ἡμόνι κι οὐ 
κοσμῶν. σῶσομ σευ τόρ. εἰ ἰὸς ὦ τ ϑεοῦγ κατα) 

σλὺ ὅνϑι ἀρ τῇ «αὐυροῦν Ἃ ὁμοίως κοὶ οἱ Ὠρχιδβεῖο 
β ἐμπαίζοντες μετὰ δῇ» γραμματέωμ κοὶ πρεσθυ 
πόλων »ἴλεγου. ἄλλους εσωσον γξαυ ἣν οὐ δευύε 

“οὰ σῶσαε. εἰ βασιλεὺς ἰσρανλ δ)» καταβάτω 

νι ἀτιὸ τῷ ταυροῦ γ κοὺὰ σις ύσομαν αὐτῷ, ποσὶ 
εν ργοϑον ἐπὶ τὸν ϑεὸν οῥυσαϊδδωνυῦ αὐτὸμ εἰ ϑελει 
τλῦ αὐ τόρ. ἔπε γοΐ ὅπιϑεοῦ ἐμεὺός, τσὶ αὖ 
Β τὸ κοὰ οἱ λῃενὰ οἱ σιωυξαυρωΐοντες αὐ οι ὠνάσι,» 
τμ ὧοὸν αὐτου. Ἀ ἀπο δεξκτες ὥρας σκύτο» ἐγ 
β νριπρακζίν τίὼ γίιῦ ἕως ὥρας ζυναίχης. ἔτσι 


σμᾶ δὲ δὲ τἰὼ φυνω τίων ὥραν οὐνεδόψσῃν ὁ ἰπίϑῦς φωψ. 


ς νῇ μεγαΐλι, λέγων. ὁλὰ ἡλὲ;» λαμᾷ (ἀβαχϑανί, 
σοῦ τ τιν) θεξ μὸν, ϑεὲ μυνΐνα Τί με ἐγκατέλιπες 
χινγὲς 


ΔΕΓΟΥΝΩΥΜ ΜΑΤΤΉΛΕΥΜ 


(πῚ 1{π|5 Ποιεῖ) αοςορία ἈΠῈ ΔὈΪ δ ηι19 
σούα ρορυΪΐο; ἀΐσεη5. [πποσοηδ εσὸ {πη|ἃ 
(λησιτίπο Παίι5 υἰπέιτοϑ αἱ οτίεί5, τ χοίρου 


οη58 παἰπογ5 ΡΟ ρα 5,αἰχίς, Βασι εἰα8. 


{πρεῦποβ δύ πρεν ΠΟ 5 ποίτοσ, πο αἰητνὲ 
Πι11Π|- Βαγαθθαμπι «εἴτι αἰτοπὶ Παρ ] ἴα 
εταίαίτος ἐταςσεγείασ, ΓΙ ΠΟ ἐπ τ 5 Ρυϑε 
{[ἀ{5 {υἰοίρέεπεςϑ8 [εἰσίῃ ργρτουίον σούς 
σαοίιης δα ἐπὶ πίονι σοποττεῦν, Εἰ 
αυπαι οχιεητ εἰππιοςἰγοαπαάεάειε εἰ (ἢ [Ὁ 
τἡγἀεηι ςοςοίπαιι, δ ςοιοπᾷ ἄς ἐρίηί5 ςοτν 
τοχίδιι ἱπιροίπεγαπε πρεῖΐ σαριι εἰ115) ὃ 
παϊυπάίποπι ἐπ ἀσκτοίαπι εἰι18 5 δ σεπὶ ἤτω 
χο απὸ εὐπὶ {Π|]ἀεραης εἰ, ἀςεητεβ᾽ Δ τε 
τεχ [πἀπσούσπι, Ἐξ οαπι ἐχρα Πδῆτ {ἢ ΕἸ; 
λοςορείιης Παυιιπάίποαι δύ ρεζουτίεραπε 
ςλρυτείι 9. Ἐς ροίξαμαπι {{Π| ητ εἰ ; ἐχιῶ 
τη εἰτπὶ ςΠἰαιηγάς. δέ ἰπἀπιιετιατ εσγ τε 
Πἰπιοηείς {{|8. ὃ ανάιιχούῃζ σαὶ Πἴ ΟΠ 
εἰἤσοτγεπι, ἘΧΕΙΠΙΕβ διιγεη ἱππεποισπεπον 
τηἴηεπὶ Ογτεπαιπι, ποπγίης ϑίπιοπῦ πιπο 
αὐἰεσοταπουζτο ετγεῖ σγισειη οἰι15, Ἐτιςηε- 
τπῖ ἐπ Ιοςίπι πα ἀἰςίταν (ἸοΙσοίῃα, σού 
οἵ καἰσατίο Ιοςις. Ετἀεάειπης εἰ ἀςείιπι δέ 
δῖε σιπὶ ἐς πιίκίαπι» δέ χαιπὶ σι λει; 
ποίυίε μίδοις, Ροίξαμιαηι αὐτῷ ςπιςί χοτιπε 
εὐππιο ἰἰοτπτ οἰ πιδητα εἰκ15.) ἰΟσσ πὶ πίῦ 
ἰφητοβὶ υὐ ἱπιρίεγειιν σαοα ἀϊδαπι εἰξ ρεῦ 
Ρτορπείδην: ἰαστητρί πεϊείπηζια πηδᾶν 
ϑύίωρετς ποίξπτεητυση πιειιπὶ πη ξειητ οι» 
τοι: Εἰ (σάξητζος Γεγυλθαηξ ει ἰδὲ. Ετίμι» 
ροίπεγδης {πρεῖ σαριι εἰὰς. σαυίδπι ἐρ18 
(ττίρελιι; ΕΠ] ς ο[Ἐ]είι5 τεχ [ας ἀςοσιπι, ππο 
οὐπο σιπτις εἰππὶεὸ ἀπο Δ ΓΌΠΕΒ .Π|15ἃ 
«(εχιετίς 8ζ αἰτοῦ ἃ Πηϊ{{τ|5. Ῥεαιεχειιητοϑ αἱ 
τε ςζοιμτία ἰαςίεραητζίπ ειι1. πιοιιοηζεβ τὰ 
οὐτα [πὰ 8( ἀἰςεητεβ: Τὺ {Ππαί ἀεἰξγιεθα8 
τοαηρίσπι, δίῃ τυίδιιο ΗΠ ςαἶθ88 . (Ἔτι το 
ἐποιίρίαπιν; ἢ ΠΙὰ5 ἀεί ε5, ἀείζεπαε ἐς σειςε. 
διαγή γον δύ ρυίηςίρο5 (ἀςεγάοτυπη, Πάτην 
[65 (πὶ (τί ίς εεἰεηίοτίθιις ἀἰςοραητ Δ 08 
(ἐτυιλυίς, ἰεἰρίαπι ποι ροτείε ἐδσειατε: Πα κ 
[πε] εἴτι εἰςεηἀαγηιης ἄς στπςς, δ ἐγεαεν 
υἱι15 εἰ Οοπαϊείπ ἀφο. ΠΒετεῖεαπιπυης {ἢ 
υὐϊεεσυπι, Ὠίχ τοί, Εἰ 5 ἀεί (πηι. [ἀΐρν 
[ἀπἰ ααϊοπὶ δέ ἰδίσοποϑβ ηυἱ οχςΠχί εγαπξ 
οἰπ|60.ΕΧρσορταβαπτεί, ἃ [εχ αὐτοπὶ ΠΟ 
τὰ τοποῦτο ἰλᾶσ ἴππεὶ Πιρεῦ ππίιουδηι τον 
γαῖ υΐχυς Δα ποταπι ποηδη1. ὃζ οἰγοα πο, 
ταῦι ΠΟηΔΠῚ ςἰαπιαιυίς [οἴ{15 πότος πᾶσ ηδ. αἵ» 
ςεης: ΕεΙΐ πεῖ Ιαπτὰ (ας τ Παπί. Εἰος εἰ, 
Γει5 ΠΊει15» 46115 Π|ς 15 ον ἀοἰογα {{| πλοῦ 


Οἰμάληι 


47 

᾿ 
| 
ΕἾ ] 
"Ψ Ι ἢ 
 νῇ 10} 


ἢν πϑδὶ δὶ ἀυχάσεως τῷ σώματι’ τὸ κυρίσ. 
4.8 “ ΒΥΑΓΓΙΈΛΙΟΝ 


χινὶς σὲ Δ ἔκε ἐσώτων ἀκού(ντόι», ἔλεγον, ὅτε 


σμθ ἡλίαν φωνὰ οὖτιΘ'. Ὑ μρὰ δύϑεως οραμὼν 
Β εἷς δ αὐτῶν» κοὰ λαβὼν ασόγγου .πλπίὰς τι δ) 
ἔου: 2 κοὰ πόδιϑεις καλαίϊμω ἐστοσζον αἰνχύμ . οὗ 

οἱ λοιστοὶ ἔλεγον . ἄφοῖν, ᾿σϊωμᾶν ἐἰ ὄῤχετοῦ ἡλίιας 

ὙΜΎ σῶσου οἱντόν. χὰ ὁσὲίμοῦς πάλιν κράξας φὼ 
(ξ νὴ μεγαΐλῃ, ἀφῆκε τὸ τνδύμα, Ἕ κϑὲ ἐσὺ τὸ 
τμοῖ καταπέτασμα τόϊ ναοῦ ὄϊσχι δδῃ εἰς δι υσγάστο ἄνω 
Β ϑῳν ἕως κάτω; Δ οἱ ἡ γὴ δινεδδην κοὰ οὗ τὶ» 
τμὲ πραιδιυχίδδυσαμ » κοὶς τὰ μνυμέα ἀνεώχϑη (ν» κοὶ 
ὁ πολλὰ σώματα ἦν κεκοιμημνωμ ἅγιων ἡγόβ θη 
αὶ ξελθόντοι ἐκ ἣν μνυμείων μετὰ τἰὼ ἐγόῥσιψν 
οὐντόϊ, ἐσῆλθον εἰς τίὼω ἁγίαν πτόλιν, κοὶι φνεῷαν 

ὙΜΞ νπδδυσαμ ππολλοῖοι Ἐσὲ ἑκατόνταρχθ᾽ κοὰ 
Ββ οἵ κετ΄ αὑτῷ χηρουῶται ἢν ἰσσουῶ, ἰδθνη δῖ’ Ὁ σάσ᾽ 
μὸμ κρὰ τὰ γηνομῆνα, ἐφοβεθκ(ὰν σφοοῇρα, λέγον» 

τμῷ τόι. ἀλρήῶως ϑιοῦ διὸς [ὦ οὗ Θ΄. κῆσωαν σὲ 
ς ἐκεῖ μιυαςκόῖσ στολλοὶς, ἄπτο μακρόϑον ϑεωρσῦσαι, 

εἴ; χιναῖν ἀκολουθυ(ὰν ἴοοἷ ἰῃσοῦ ἀπὸ τῆς γαλιλαῖ 
αϑοοϊακονοῦσαε αὐτοῦ, τὺ ὧρ ἰω μαρία ἡ μαγοῖαν 
λίων» κοὰ μαρία ἡ πὸ Ἰακῶδον κοὰ ἰωσὴ μυτὴρ, 

τιμῇ κοὰ ἡ μυτὴρ ἣἶἥν ἡῶν (εβεσίαζου, 
αἰ γυρομϑγίρε «ἄλϑον ἄνϑρωπιθ’ τολούσιθθ ἀτῷ ἀο 
μαωϑαΐας» ἢ ὄνομα ἑωσηφ) ὃς κοὶ οὐδ. ἐμαϑητδιν 

σε Τρ ἰφσοῦ «οὖτ Θ’ πιωσελϑὼν δο᾽ πιλάώτῳ ἁτν 
στετο τὸ σῶμα τῷ ἰκσυῦ. τότε ὁ πιλάτθ' ἐκελόὺ» 

χμῦ σ᾽ν ἀποδοϑίωυϊαε τὺ σῶμα. 
κ μα ὁ ἰωσήφ φνυτύλιξῳων αὐνὴὉ σινοῖονι καθαρᾷ κοι 
ἔϑακον οὖν τὸ τ ἴρο! κοινῷ αὖν τόν μνημείῳ, ὃ ελατόν 
μησῳν ἐν τῇ τοετραν κοὰ ππωσκυλί(ας λίϑον μὼ» 

αὐ γαυν τῇ ϑύρᾳ Τό μνημεισ,ἀτγῆλθον, Ἀἰι σὲ ἡ» 
ς καὶ μαοίᾳ ἡ καγσϊαλίιωὴ κρὰ ἡ ἄλλῳ μαοίχνκαϑιν 
σν μϑύύαε ἄποναυτε τό τάφο, ἔχῃ δὲ ἐπ᾿ αὔριον 
τ ἀἤτς δὴ μετὰ τίὼ ἥδασκδυίω γ συωκχθψίἀν οἱ ἀρ 
χιδβᾶς νὴ οἱ φαρισζίοι πρὸς τηλογολεγοντσῖσ. κύ 
τεγἐμνηϑδϑυμὴν, ὅτι ἐκένΘ" ὁ πλανΘ' ἄστὺν ἐσε 

ζῶν. μιτὰ τρὲρ ἡμόδιας ἐγώρομαιικιλόυῶμ ἕν ἀσ᾽ 
φαλιδδίοῖαε τὸν τάφον ἕως τῆς τρίχες ἡμόδιας, μά 
σῦτε ἐλϑύντδιν οἱ μαϑυτοὶι οὐ τὸ κλοψωσιν ον 
“ἀνυκοὺ επτωσιμ Ὠωϊλαῷ, ἡγόλϑῳυ ἄττο τῶν γψεκρῶμ» 

σοὶ ἔςαε ἡ ὄϊννκάση πλανρ χέάρωγν τῆς πρώτης «ἵῷῳ 
αἰνεὶς ὁ πιλῶτίθ. ἔχετὲ κουςωσιίαμ γ σπσαίγυτι» 
ἀσφαλίισαῶς ὡς οσίατε οἱ δὲ σπτορδυϑυ τόν" »᾽σ) 
φαλίσαντο τὸμ σιέφονυσφραγί σαντο» πὸρ λίϑον» 
ἀν μετὰ γῆς κϑυξωσίίας, ᾿ὀψὲ σαββάτων πῆ ἀδι 
α Φωσκῦύσᾳ εἰς μίαν σαθξαϊχωμοδλθον μαοία ἡ μα» 
γυϊαλ κω ποὺ ἡ ξλλῃ μαριαφγϑεωρῆσαςε Ζὸν χάφον. 

κοὶ ἐσθὺ σεισμὸς ἐγμύίξρ μεγας, ἄγγελθ’ γαρ κυ) 
οέου καταθὰς δ; οὐρανοῦ 5» χτωσελϑὼν ἀπικύλυ 

σε τὸν λιϑον ἀντὸ Τὶ ϑύραςικοὰ ἐκά θυ το πάνω αἷ!» 

χϑ! οἰ σὲ ἡ ἰσίξα αἰντὸν ὡς ἀοραπὴν κοὰ ὦ οὐ διυν 

μα αὐσόιλδυνχὸν ὡσὰ χιών, τὴ δὲ “τι φοξου αὐτοῦ 
ἐσειῶησοαν 


Ἀὀφίας σὲ ἐ’ 


Ἐφ λαξὼν ὦ σῶ, 


ἘΝΑΝΘΈΕΈΓΙΝΜ 

Οὐυΐάαπι αατΠἰς Παπείαπι» ἥαιπὶ αὐ Ποπε: 
ἀἰςεραης Ε]ε αι ποςαι ἐπε, τ οδείπιιο οὐ 
ΓΕ Π5 ΠΠ|18 ΕΧ εἰ5, ααππΊαςςεριᾶ ροηρί ἐπ 
ΡΙεἰετ αςειοοίπιροίίε ματιπαίπίνἀαϊραιῷ εἰ 
ις Βίθετει, (ξείοτί ποτὸ ἀἰςεραι δίπουίε - 
1115 8 ποηίας ΗΕ] ίΔ5 Π εγαίτιτι5 εἴ, [ο[|8 
αὔτ αυιπὶτετ οἰλιπαἤεζιοςε πιοπα, ΕΠ, 
{ἰ (ρίττᾶ, Ετεςος υεΐαπι τεπιρ (οἰΠίιαι εἰξ 
ἰῃ ἀπα5 ραιίεβνδ ππηπιο σας δα ἐπιιπι; δζ 
τοὐτὰ ποτὰ εἰϊγδ ρειγο (οἰ ππτρδζ πιοπιῖν 
τηεηΐᾳ ἀρετία [ππτ) ὃζ πτυ τα σούροσὰ ἰαπεϊο 
τὰπι ιπ ἀοτητίεταπ τοχεγᾶτ, δ ἐστεῆτε 
π]οηιπιδιΐ5 ρο[ἐτείγγεζιίοηςαι οἰμ15» πη ὦ 
τιιητίπ φηζιδπι οἰϊτατ, ὃζ ἀρρατιογᾶς πλ}, 
εἰ5, (επτατίο πεῖὸ δύ υΐ πὶ εὸ εγαης ουίο 
ἀίεητε [οἰϊππφυἱ(ο τόσ πιοτιι δ Πίς αἰιοείς 
(ἰδ Πιογαπιιίπιεγαπεια ἄς, ἰςοητο5. Δ δια 
ΠΠΐι 5 ἀεί ογατ πε, Εγᾶτ δᾶτ δὲ πιυ]έεγεβ πὶ], 
τος ΕΪοησίπαιϊο ἰρεΐδις5, αιτα [εαιιίος ἔα) 
ταπε [εἴπη ἃ (Δ {τ 4. ηγίπ τητος εἰ: ἐπῖοῦ 
΄ιαϑ οαῦ Ναιία 'Μδσάασίεπε;δί δαεία Ιαςο 
δέ δί [οἱε πιαϊει,ε σγαῖον ΠΙίοτιιαι Ζεδεάςί, 
(πὶ αὔτ πείρεταᾳ [δ εἴἴει, αοηΐς ἤοπῖο 
αἀἰιιε5 αὖ Ατγίπιατηθρα πουγίπε ἰοίερῇ; αι δζ 
ἐρίς αι ςίριυιι5 ετας [εἴμ πίςαςςεἤητα Βα, 
τἀπ|,ὰς ροίτυ]αυίε ςοΥρα1εἴ, Τ ς Βεατι!5 
ἐαΠ|το αἰ ςογριι5. ΕταυιπιδοςερίΠεῖ ον 
Ρι15 [οἱερἢ πιο! αὐΠΠ|Π4 Πάσης πὐ8. Ρ0Ὸ 
(πτ {Ππἃ ἐπ πιοπιπιεπίο {πὸ ποιὸ, απο 
εχοίἀογατίη ρείγαι δζ αἀπιοίατο ίαχο ἱησεητί 
Δα οἰξίαιπ ππιοπιυπιδιί,αἤτ. Εταταῦτγίδι 12» 
τί ΝΜἸασάσίεπε δζ αἴτετα Ἰαγία ἰεξιεβ ςοτ, 
τταίερυἱομ τᾶ. Βοίξεγα δᾶτ ἀΐς αιγε (ει 
ἀὐγαξεσου ας, ςοπιοπεγςρτίηςρεβ ἰὰςεγάο, 
τπ| δύ ῥα ί ἡ ΡΠ Δεῖ, ἀἰοδιοο: οηπε, 
τεςογάλτι ἸπΊ 5 ἐπιροίζογι1ε αἰχίε δας 
εις Π5» ΒΟΙ᾽ τγεβ ἀε8 γείιγοοιίυ δε ἐΓρῸ ππ|] 
αὐτί (ρου τίς, ἰη ἀίεπι τετείαπι,πς απ 
ἐο επίαης ἀἰ(ςίρι}}{ οἰμ5γ δύ πιγξαιγ ευπι,ἀΐσ 
σαπῖᾷ Ρ]εδί, ϑυτγεχίτα πιοιτι5 : δύ εείε πο 
υὐΠ 1118 εἰτου ρείου ἢΠ0 ρτίους Α ἐς ἢ]{5 ΡΙα 
{{15, Ε]ΑΒ είς οἰἠποάίαηι»ἵτο, πλιπίτε τας (οί, 
εἰς, ΠΠ| αὔτ δι εητοβτπιπίοτ ρου ]ο γοῦν 


Πρπαίο ἰαρίς, αὐ δίτίς εὐποάίδιι5, Ψψ ΤῈ Χ, 


ἔρετα αὔτ Ρατογγαιε [ἰςοίοίτη πᾷ (Δ. Ὺ ΠῚ 

Ῥατοτιππ; τεηίς ΝἸατία ᾿Ἰασάαϊεπε δέ Ἀἴτετα 

ἹΜαγίᾳνυτιἀογοπε ἐρι οΠγ, Εξ εςςς τούγϑον 

πΊοίι15 ἐλίδι5 εἰξ πιαρηι!5. ἄησοίαβ επίπὶ ἀο 

ηγἰπί ἀεἰςεπάϊίι ἐς ςοοΐο, δέ δος δ5 ἀειοίαίε 

[αρίάεπι αν οἴτίο, ἐεἀοβατῷ {ρεῖοιπη. Ἐγαξ 

αὔτ αὐ ρει εἰτι5 ἴσας Πα] σατ,ἃζ πειεἰπιεητᾶ 

Εἰι15 ςαπαἀ 4 {ἰςιἰ ηἰχ, ᾿ς τπιοσς ΔΓ Εἶπ 
ςοποιε ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑ͂Ι͂ΟΝ 
ὄϊνειδδηστεμ οἱ τηρουΐτ δϊνγκολι ἐῆνον τὸ ὥσει γεχροίν 
ἀποκοιϑεὶρ δὲ ὃ ἀγγελθ’, ὅπον ταῖς γιυσιξὶ, μὲ 
φοβεἰδδε ὑμες,οἱσία γοὺ ὅτί ἐφσουΐγηὸν ἐξαυρωμε) 
γύν ζυτῶτιν ἐκ σιν σε, ἡγόῤϑῳ γὸῤ καϑὼς ἄπῃν. 
οἹδύτι ἰσέτε ὃν πόντομ ὅσταυ ἔκειτο ὁ κύρη, κοὰ 
χαχὺ πτοῤδὺϑῇσιαι εἰστῶτε τοῖς μαϑυταῖς αὐτόν 


ὅπε ἐγόρϑῳ ἀρ ἣν νεκρῶν» κοὶ ἰδυυ πεθαΐγει ὑμᾶς 


εἰς τἰω γαλιλαίαν . ἐκ αὐνὸν ὀψεῦδεν ἰσυὺ ἄστομ 
ὑμῖρεκρα δξελθοῦσαι τάχυ ἅτ "“τόϊ μνυμείου μετὰ 
φόβου κοὰ χιρῶς μεγαϊλπρ. ξαϑοαμον ἀπταγγέιλας 
ποῦ μαϑυταῖς ἀυτᾶ,. ὧς σὲ ἐπορδύον:» ἄγεχγγεῖ») 
Λαο τοῖς μαϑιυταῖς οὐντόνγ κοὰ ἰδοὺ ἰψσδο ἀπίιυτι" 
σῳν οἷν ταῖς λέγων. χαίρετε. οὗ δὲ γεωσελϑοῦσαι, 
ἐκράτησαμ αὐτοῦ πους πτθοϊατ ποῖ προσεκυύκσαν 
αὐ ζο, πότε λέγει αὐταῖς ὁ ἰφσοῦς μὴ φοβᾶδδει 
ὑπαίγυτε »ἀστωγμείλατε τοῖς χοξλφοῖς μουγῖνὰα ἃν 
πέλϑωσιψ εἰς τίὼ γαλιλαΐαν. κἀκέϊ μὲ ὄψονσιχιι 
“πορδυομλήων σἕ αὐυχῶμι ἰσΐ πινδυ" σῆς πουςωσῖ ας 
ἐλϑόντοῖ εἰς τίὼ πόλιν » πίηγγειλαν σοῖς ἄργιε) 
ρδύσιν ἅπαντα πὰ γηνομᾶνα . κοὰ συωάχϑοντευ 
μετὰ ἣν πρόϊνβυτέδωμν» συμβούλιον σε λαβον, 
πόϊγοχργύρια ἱκανὰ ἐσίωπαν ποῖς ορατιώνποως, λὲ 

γτόϊν, ἔγτατε ὅτι οἱ μαϑιυτοὶ αὐτό! νυκτὸς ἐλ, 
ϑύνχδιοςεκλεψαμν αὐτὸν ἡμῶν ποιμωμβύωμοπκοὰ ξαν 
ἀκουῶδς ὧνρ ὑδὰ δὶ ἡγεμῦν» ἡμᾶς πτάσομᾶν οὧν 
οὖν. καὶ ὑμᾶς ἀμεοίμνους ποιησομῆν, οἱ δὲ λαβὸν, 
τόν τὰ ἀργυριανστοίψσαυ ὧς ἑοϊισϊάχϑάσαμ ὁ πρὶ 
δεεφεμίδου ὁ λόγθ’ οὗ Θ’ νταρὰ ἰσυσδ'αἴοις μεχοί 
γῆς σἠμόδομ . οἱ δὲ (δέκα μαϑιυτοὺι ἐπτορδύϑφίαν 
εἰς τίὼ γαλιλαίαυ: εἰς 9 σρθ- οὗ ἐγτέξατσο αὐτοῖς 
δίυσοῦο, ποὶ ἐδεν δι αὖ τον προσεκυύπσαν αὐΐϊοοῖν 
οἱ δὲ ἐσ! ίςασαν . κοὰ προσελθὼν ὁ ψσοῦρἐλάλπσον 
αὖ τοῖς λεγῶψ. ἐσῦϑῳ μοὶ τρῶσα ὀξουσία οὖν οὐρανῷ 
κοὰ ἀδλ γῆς. πορόυϑοντες ουὦ μαϑῳτόύσιτε παν» 
χὰ σὴς ἐύνῃ. βιηττιζοντὲς αὐσοὺς ἐξς Ὁ ὄνομα τοὶ 
γυκηοθς κοὰ “τόϊ ὑοῦ ποὰ “τό ἁγίου πονδύματθ". 
εβσἴαίσκοντες αὐοἷν σιρὲν πάντα δίς ζνετειλα» 


μίω ὑμῖνικοὰ ἐσοὺ ἐγὼ μεϑ᾽ ὑμῶν εἶμε τσ αἰ(ὰς τὰς 


ἡμόδας ἕως τῆς συωτελάας πόὶ ἀκῶνθ, 


ΤΕΛΟΣΞ ὍΤΟΥ ΚΑΤΑ͂ ΜΑΣ 
ΘΑΙ͂ΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΥ 


ΕΟΥΝΟΥΜ ΜΑΤΤΗΑΕΥΜ 49 


οὔςοιυΠιοΕ[πἰπευἰΓο( 68,8. [χα Πιπειιείας πλοῦ 
{|. δ᾽ εἰροπάεη5 αὔτ αῆσοῖα15, αἰχίς Πλ]Π τ) 
μι15. ΓΝοΙ]ίτς τίποτε [105 ς (ςἰσ σπίπι σιοά [εν 
{ππ| αν στ ΧῈ8 εἰϊ» αι. τ ἰτέ5: Ποη οἱ Ηίς, 
Πιτγεχίς ἐπί ἢ ἐτεὺτ αἰχίς, Ν᾽ επέτερεεοῖον 
ασαπ| υἰί ροίειι ογας ἀΟπηίπιι8, Εἰ οἰϊο εἰιπ 
τε5 αἰςίτε αἰ τέρα} 8 οἰ 5ρηαδα {τγοχίτ τΠοσ 
{||5: 8. ἐςος ρεαςςαίτιοϑ η (Τα Πρ, {δὲ εἰππὶ 
υἰἀεϊίτίβςεςςς ἀἰχί το] .5.Επ|αἰστοίεε ςοϊοτί, 
(ΕΥ̓ ἃ ΠΊΟΠΙΪΠΊΘητΟ ο1πΠ| τἰπγοτο δζ σαιίο πὰ 
σῃηῃουοῦγγε δᾶ οὐ τοεπιιηοίατοι αἰ οί ρ]15 οἰ 15... 
(πὶ αὔτ {Πππταα] τορι ποία πα αἰ ρι.5 
οἰιι5. 8. σοςοῖοίιβ οσςανίς {Π|5γαἰςοπϑ δ τὸν 
το. ΠῚ αὐτῷ αςςεἤειιηι δύ τοπαευι πὶ βοςο5 
οἶι15. δέ φἀοταυποπιπεειπι. Τα ῆς δίζ ΠΠ|Ξ [ον 
ἤι5, ΝοΙ τς εἰπιοῦο: τα τοπποίαιο ἔτατε δι} 
πιείβ,υτ ελητίπ (ΤᾺ Π πῆ, 8. ἐδ ὲ πιο τ 4 εδΙζ, 
Οὐκ αι Δ Π]|δητ0 ἐςςς αι δ οὐϊποάίδθιι5 
πεπειιητίη οἰἰτατζιας Γεπιποίδιιεγ τ ρτίη 
εἰρίδιυι οοίἀοίιπι οπηπία ἥϊτο αςοίἀεγαηίς 
δύ ςοποτεσατί σπ|(δπίοτχίθι 15, οΠΠΙΟ Παδὲ 
ἐἰο»Ρεςιιπίαπι ςορίσίαπι ἀοάοίιπέ (αἰ {δ ι185. 
αἰςξίς5,[) οίτο σαὸᾷ ἀέρα εἰι5 ποάϊο το, 
ποίη, δ( Πιγαίί {πὶ εἴὖὸ πὸ 5 στ οπιθι15. 
ΕἰΠΠοςδιαίτ πιεγίς } μετ 65 105 ρει» 
{λα είπιι15 εἰν δ ἰδοιτοβ 105 αείοπ5, Ἀξ 
{Π|αςόερτα Ρεςιηία ἐεςειιηι ςςείαπί 0 
ΑΕὶ ἀϊαυσατι5 οἵδ Πίς ἔδγπιο ἀρ Πάφος 
ὑΐ ἰη Ποδίεγηῖ ἀΐςαι. Υ μά οίητ δυζοιι αν 
[εἰριΠ ἀδίεγαείη (.141{{48Π|;1Π Π]ΟΠῖεηη Ε 
ςοἠηεἰιεγαί {{|5 1615. Ετ ααιππ Δ Πδηε}, 
Ιυπ|,αἀοταιοτιπε εἰ Π1: Πὐ 4411 αὐ Π166Ὶ {δέ 
ἰδιιογισι. Εςδοςεάϑ [οἰ{18.» ΠΟ 1115 εἴ εἰϑ. 
ἐϊςοη5: Γαῖα εἰξ πη Πἰ ΟΠΊΠί5 ροιεί 48 ἔῃ τος 
[ῖο δίῃ τοσγα: επίεβ οΡῸ ἀοοείς ΟΠΊΠΟΒ σΟΩ 
[655 δα ρτΖΔΏΓΕΒ 608 ἐπ ποπηίπο βαίτίβ ὃ ΠΙΠ 
ϑε(ρίτια5 πη ί : ἀοςοηίε5 ἐ0 8 (ογλτ ΟΠῚ7 
πία Πυοσπῳ Ρριωςερί πολ ί5. ΕΓ στο ΟρῸ τ 
δίίκιπι ππ| οπιπίθ8 αίοθι5 δα ςοτ, 
[υπιπιαιίσπεπι (ξοι 1, 


ἘΨΑΝΟΘΟΈΓΙΙ ΒΕΟΥΝΟΥΜ 
ΜΑΤΤΗΔΛΔΕΥΜ ἘἸΝΙ 8. 

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑ͂ΡΙΚΟΥ 
κατὰ σωφρόνιομι 


ΜῈ ρῥπδὺ μαϑυτὴς πρὶ ρμίωδυτὴς τέτρου, καϑὼς τό! ἸΠΈΤΡῈ ὀξυγαμδίς ἄκηνϑε» σπερκλ ηϑεις ὡν 
Ἕ Υ ἃ τῇ ῥώμν νταρὰ ἶν ἀδελφῶν» βραχὺ σιωύταξον δυαγψελιομ. ὥπτόβ ουτυχὼμν τοιτρθ’ ἐδεκίμασε, 
κοὶ πὴ ἐκκλησίᾳ αναγνωδδυσόμθμον αὐϑθοντέίας ἐξεσίωκε, καϑὰ σιωεγράψαν κλήμηο ον Ὅρὶ ἔχτῳ τῶν 
“ζυστυπώσεωμ λῦγῳ.. κοι τσαπας ἱδραπολίτχης ἐπίσποπίθ: μέμνκτοι χούτι Τέϊ μάρπου. κρὰ πσετρθς 
οὖν τίς πρώτη ἀυλφολβρεπτ. ὀνόματι βαξυλῶν Θ’,εἰκονικῶς ῥώμίιω σημοάναν. ἀασαἰζυτρ ὕμιξο φασὶν ἡ τν Βα» 
ἔνλῶνι συὼὺ σῇ ἐκλεκτῇ» κοὰ μάρκ). ὃ ἐμὸς ἑνός, παραλαβὼν τοιγαρουῦ τὸ δυκγψέλιομ ὅπόβ αὐτὸς συμ 
σαξοκαταλαμβαυᾷ τίὼ ἀάγυπτον, κοὺ πρῶτίθ’ οὖ ἀλεξανοσγρείᾳ ἠισουῦ χθισὸν κερύ πων. κατεςπί πο κν 
κλυσίαμιτοσοατι στχισϊδυσει κοὶὶ βίου καρτόδιᾳ δεὲπτρεψον,ὥς τὸ τοατας εἷὰ ἀκολουϑουῦπας οὶ »ιξῷ. 
ἔπεῶσι τῇ τότο σχγωγῇ, ὅύῃν κρὰ Φέλωμ ὁ “ἣν ἰσοϊαξωμ ἐλλογιμώτατι᾽.» ὁρῶν ᾧν ἀλεξανοβοάᾳ πρώτίω 
ἐκκλησίαν ὅτι ἐποϊαϊζσσοαν,γὼσανὰὲὶ εἰς ἔπτοανον πτόι οἰκεῖς ἐθνος»βεθλομ πόδὰ Τὶ τότωμ σ]χγωγῆς σιωεγρα» 
ψατοικοὶ ὥασο λυκὰς δεν αται οὖσ ὧν ἑδδο(ολύμοις σιςδύίαντας στάντα ὄϊν ἋΝ κοναε ποινα)γούτως κάκε 
ν᾽. ὁπό ὧν ἀλεξαυ σ)οείᾳ ἀδὶ μάρκα τόν διοϊασκάλα ἑώρα γινόμῆνομ, τῇ μνήμῃ ἥδεσϊωκειτελδυτήσας δὲ 
ζω γόίῳ δι γόδωνΘ' ἔτο» ἀπετάϑη ἣν ἀλεξαν α)οείᾳ, σἹχσς ξαμθύς οὐ τὸν ανανίς. 


ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΕἸΣ Τὸ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ 
Ἵ δύαγνγελιον τὸ ϑεσφυλάκτυ ὡς σὺ κει 


ὁμάρκθ' ὩΕΤρα μαϑατηργῦμ ἡ ὸμ οἷν Τόὶ ὃ πετρο» ὀνομάζει πνδυματικου τοαντως «ἐκαλεῖτο δὲ μοὶ 
ἑωαχνυ μον ψιὸς σὲ βαρνάδα, λλαὶ κοὰ τσαυλὺ στυυεκοῖυ μεν τίως με τοι τοοτρῳ συυυἑμ πτὰ πτλεισίτνμ ον 
ῥώμμ στω δ ἠντηίαν το ουὖν αὖντὸν οἱ τν ῥώμε σπισοὶν μὲ μόνον ἀγράφως κρούοσωμν ἀλλὰ κοὰ ἐγγράφως ἐκϑὲ» 
ὅδαε τίν {1 ] γοιςὸν πραγματείαμι μόλις οὐὖν τοειδϑεὶς μλιεοόφί ἰάθη: οἷὲ πσετρῳ ἀπικαλυφύῃ ἀνὰ ϑεοῦν 
ὅτι μαρκί στωεγραψον δυαγγελιομἰσϊὼμ ουὶ κρὰ ἀδιξεβακώσας ὡς ἀλοηϑὲρ, σα κρὰ ὑπίσκοστον αὐτὸν ἄν 
σπέεςειλῳν εἰς οἰδοςηιτῷ σαὶ κοὰ κυρυξας ἦν ἀλεξανοθρώᾳ τὰ ἔκκλυσίαν σντπσάμϑνδ»», (ἄὸ πρὸς δοῦμε 
συμβοινὼ κλίματι τσαντας ἐφώτισ ον, ἔς οὐὖ ὁ χαρακτὴρ πᾶ ὄναγγελίᾳ σαφὴς, κοὰ ἐσὲν ἔχων πόδινενοι 
υδύον ογεσθυ τα 2] τοαΐντα Ὧε᾽ ματϑαίῳ σωωτρέχων ὃ “ἥδὼν δυαγγελιφὴς, πλίω ὅσομ ὃ ματϑώιθ’ πλατύ» 
δ Θ’ ΟἹ ὅτι ὁ μν ματϑα!- Φὶ ἐΡ] σίκρκῷ γηυάσεως τό! κυρίσ ψν ἀρχῇ μνημονδύει; οὗ δὲ δ τὸ πῶ 


ὮΠῸ {ΦῚ κἀρκὸν δυαγγέλιον μετὰ οἴει; ἔχηι Φὶ γκιςδ αναλήνιεως σιωεγράφῳ ἐν ῥώμν [υὐ μὴν γὰ οὔτ» 


φητο ρξατο ἰωσχωνσ ὅϑῳν πὴνες εἰ κοὰ πόδιδργοτόδομ δυκεῖ, γοιξπόμ σι νόημα ὥπτου ἁδὶ τοῖς δυαγνελιςαξς. ὁ 
αϑὲ δὴν χδεξιμ καϑήμῆν Θ. ϑεύς, ὦ σετραπρόσώττος ἡ γραφὴ λέγει, φεσίωκον ἡμῖν τυτράμορφου ἢ ὄυαγ» 
γελιον ἐνὶ πτυνδύματι συμεχόμανομ. ὥασϑ οιἱν χὰ γόῤεδιμ ἕκατομοον μὴν πρόσωπον ἐἰχον ὅμοιον λέοντι» 
τόνον δὲ οἷν θρώ σῷ Ἱζοῖς ἐτόδομ ἀετῷ, πιρὲ εχόῤ "ἢ μῦθον ,οὕχως ( ἡ χάϊ ὄυασγνελικ καρύγμα τϑ- πραγ μα 
πάᾳ. τὸ μὴν 5] ἰωαγνίω δυκγγέλιομ "ἔχει λευντοπροσωστομ, βασιλικὸν γα ὁ λεωμ, ρὲ ἡγεμ ὀνικὺν δτιν. ὁ 
μοίως ουὦ κοὰ ὁ ἐογυνῳς ἀρ τὸ βασιλικᾷ (ἢ δεασοτικῇ ἀξιώματι’ δὶ ϑεόσητιΘ" τό λύγε Ἀρξατονεἰπὼρ» 
ᾧ ἀρχῇ [ῷ ὁ λυγιΘοκποὰ ὁ λόγΘείω χτῶο ογϑεόν. Ἢ ἢ ΝΡ] ματϑάξομ, αἰνθρωττοττρυσωττομο ἀρ 7. φὶ ΠΣ] σάρ 
πὰ γλυνήσεως κοὰ γνανθρωπτάσφως πόϊ λόγυ Ἡρξανον σε ΡΣ] μάρκομοχετῷ ἥνεικαζομθωομ. τὴ γὸ πθφήτα 
ἤρξατο τῷ ἰώαίννα. ἡ σὲ πεθοφατικὴ χοέρὶς πτρορατικὴ οὖσα κορὰ ὀξεως πὰ πόῤῥω βλέπουν, ἀετός ὄλιιφω» 
σὶ γοῖρ τορ ἔξεπου ὀξυσερκέςτατου Εἶν, ὥς χε κρὰ μόνομ ἐκ δὴ ἄλλων ζώων πιὼν τὸν ἥλιον διύαδιαι ἀτενίζων 
μη κῶμμψοντα, μόδα οὲ ὁμοιον πο ἡ] λουκαῦ, διότι ὁ ΦῚ ἱερωτέίαρ “τό ζαχα οἷον πρξα πον πσιρ τὴν ἅμαρο. 
“ἰῶν Τ' λαβϑυμιώντ Ὁ», μόαθ’ σὲ ἣν ὁ ϑυόμϑυνίθ»» τότε, ἄρχυτοι ουὦ ὁ μαίρκΘ- τό! ὄναγγελίς ἀὰ τὶ ἢ πῶ 
εἤρομον διαγωγῆς κοὰ φνσϊαξεως, ἄκονε οι τὶ φυσίμ, 

Ὡἱἱ ᾿πΠ'’- 

ΕΥ̓ΑΓΓῈ: 


ΛΙΟΝ ΚΑΤ Α 
ΜΆΡΚΟΝ 

ἼΡΧΗ σοῦ δυύκηγγελιου ἐφ- 
ἐοβ ΔῈ ΣΕ, σοῦ χοιφοῦ Διοῦ πόϊ ϑεοῦ; 

ἐ [2 [εὰς ῬᾺ ᾿ β ὧξ γεγρατῆκι ᾽ν “τοῖς “πῶ 

ἃ ἔξ βρθλ Θ΄. ΤῊ] φήσοις, τἰσυὺ ἐγὼ ἄπο, 
Ρ | νὴ Ῥ ἊΝ μπμο τὴν Α δ ξέλλω τὸν ἄγγελόν μυ πῶ 
ΒΑ πρΣ ἐπ |} γῶωσώστου σοῦ 5 ὅς πῶτα 
Β Ἐν σκόναίσει τἰὼ δοϊόμ σὺ ἕμ 
ς ΘΕ".3Ξ. :’ ἘΞ προς πῶν σον. φωνὴ βὸν 
ὥντ» τὺ τῇ ἐρλμῳ 5 ποιμάσοτε τί δοϊὸν κυρίου» 

γ δυϑέας ποιᾶτε τὰς τρίξους αὐτὸ, ἐγμζῳ ἰω»ὔ 
ς αἰνῃς βαπτίζων τν τὴ ἐρήμῳ γ κοὶ; κυρύοσωμ Βα» 
σγῆισμα μετανοίας εἰς ἀφσῖσιν ἁμαρτιῶμ ποὺ ὄξε) 
“πορδύον το πὼς αὖ τὸν τοᾶσα ἡ ἰουσ' αἱα χώραν κοὶ 


οἱ ἱδροσολὺμιτοχιν κοὶὶ εὔξατο χτίζον Τὸ ταῖν τ αϊν οὖν εἶ 


ἰορσταίνι ποτα μῷ τα αὖ τό; ὀϊομολογούμανοι τὰς 
- Π ΡΒ ΓΝ ἃ " 5 ! 
ἁμαρτίας αὐτῶνοἑω ὃ ὁ ἰωαυνυς τ δεσίυ μλύ’ τρι 
χαῦκᾶμηῆλου κοὰ ζώνίω σερματίνίω πόδι πίω ἐσ) 
ἘΦ " ᾿ Γ " "Ἶ Ι εἰ 
φυΐ αἷντόι . κοὰ ὄνϑιων ἀκοίσ' ας κοὶ μελι ἀγθιομ. 
" Ι ΠῚ ε 3 ᾿ ᾿ 
οἵ κοὶ ἐκήρνοσε λέγων. ἔδῥχετοαι διοινροτέβος μα 
αὶ πίσω με. οὗ ἐκέιμκὶ ἱκανός κύψας λῦσαι τυ ἵμὰν) 
᾿ Η Ἶ ἢ ὅδ ς " 
τὰ τῶν υοοϊκμάτωμ αὖ τι. ἐγὼ δὰ τρανή ὑμᾶς 
τν ὕσιατι » αἰνὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾷς τ᾽ πονδύματε 
, ἁγίῳ. κοὶ εν οὐ ἐκάναις ἀπκῖς ἡμόβλ αι » ἄλθϑον 
ἐ ἐπσοῦς δὴ ναζαρὶϑ Φὶ γαλιλώιας. κοὶ ἐδαηγτί 
Ε:. κ ὖ ἡ Ἢ ἢ ! ΓῚ Ἰ Ἄ Ρ 
(' ὃν υχτο ἰωρίνυ τ᾽ν ἴϑρὶ ἰσροΐαν, ( υϑέως παι) 
ἃ “. ἮΠ ἢ ἢ τὶ Ἄ 
νὼμ ἀν τόϊ ὕσϊατίθ’ 9 ἐἰσῖον αἰἰζομβύους πξ οὐρα 
ὶ Δ ιν,“ σι ᾿ μι 
νοὺς . κοὶὶ ἢ πσνόύμα ὥσει πόδιτόρων κασι βόζίνομ 
 κἡ ὦ Ρ Ἀ, ι3 ῇ ᾿ ᾿ -- ν ἘΠ Ὸ 
ἐστ αὐ πτορεο ΦΏΨΗ ἐηύ ΕΝ Ἦν ουρανῶυ, συ εἰ 
ΡΞ Γ , ᾿ - ᾿ τ ᾿ ἊΝ 
ξ ἧδρ μα δάγαππτον ον ὦ ὄνουκυ( ἃ. χρὰ δυϑέωρ 
β πο νδιῆμα αὐτὸν ἐκδαλλει ἐς τί ὦ ὄδημομ. ποὶ ἣν 
ἐχα ον γῇ δήμῳ ἑμόδας τεοσαραϊκονταγισειραίομε 
ῷ νΘ- ψωὺ Σ τανά. “ κοὰ ἣν μετὰ δὦν ϑυοίωμ, 
ς κοὰ οἱ ἄγγελοι διακόνου οἶδ. Ἔμετὰ σὲ "ἢ στα 
᾿ ρασδυθίαι ἰωαίννίιυ 5 ἦλθον σους εἰς Ἄ γαλιλοὰ 
Ρ ἢ ὦ - Ρ ω: 
οἵ αν». κυρυδσὼμ τὸ ὄυχηγγέλιου σὴς βασιλοαὺ το 
ϑ ϑεσῦ, κοὶ λεγώγ. ὅτι τα ὑπληρωτοιι ὗ κονρ ὑφ νοὶ ἡγ}2 
ς γικὺὼν ἡ βασιλέα ῇϑεοῦ, μεχανοῦστε ποῖ σεισδι 
γὲ τὺ (οεἱ ἀυαγγελίῳ.. πόδιστα τῶν σὲ σχρῶ πίω θζ, 
λαοσαν Τὶ γαλιλαίας, ἐσῖεν σίμωνα πρὰ εὐναβοΐαν 
τὸν ἀσελφὸν αὐτῇ, βάλλοντας ἀμφίβλψυορα ἣν τῇ 
ἴ ϑαλαίοσμοῦσαμ γοῖρ ζλιεις. ἢ κοὰ ὥστον αὐτοῖς 
β ὁ ἐυσοῦς, σϊδυύτε ὀπίσω μουν κοὶ σποιισὼ ὑμᾶς γιὲ) 
νεῶνα ἁλιεῖς ἀυθρώπωμ. κοὶ ὄυϑέως ἀφοντ δι πὰ 
ιὦ δίκτυα αν ἰνοἠκολούθυσαμ οὐ ΐθο, ἢ κοι τοξὰς 
5 ἐκείν ὀλέγομο εἰσῖῳν ἰαϊκωβον τὸν τὸ ζει βεσ᾿αίου, 
κοῖς ἰοοίννίι τὸν ἀσελφον αἰτοῦ 5 κρὸ ουγοὺς Ὗ 
εἰ τυλοίῳ καταρτίζοντας τὰ σδιέκτυᾳ 5 κοὶ ὅυ, 
ἔξως 

ἘΝΑΝΟΕ: 


ΕΙΥΜ ΦΕΓΠΥΝΏΥΝ 
ΜΑΚΟν ΜΝ 


ἩΝΙΤΙΝΜ ομαηροίη 

᾿ 10» “ἢ Ιείὰ Ομτί[ί ΗΠ] ἀεί, 
72 εὐ ςείρευπι εἰ ἐπ ρτὸ 

ἊΣ Ξε νῸ ΡΠετίβ9" Εςςε ορῸ πο - 


"- 


πο π- -«οΦ6ὋἘὦόΛἔΡ ἃ πης το οπ ἢ ε- 
ἰκ ἀατεςτ ἢ Τά 
ἘΞΕ Ὁ ἢ: ΚΙ 
Ἔρε δα , 

ἘΟῪ ὁ. Πιιποίι1Π| ΠΊΘΙ1ΠῚ Δ ηῖ6 

οὐ τσ) ἐλ ο 6 ΠῚ {{1|4Π|ν 6 ΕΠ| ΡΎοτ 
ΟΕ ραταδίτινάπι ταδπι απ 
β Ξε: “6 δ ἐρ το ΜῸχ οἰἸΔΠΊ5 (Π 
ἀείρειο. Ραγαΐο υἱαι ἀοπιίπί,γεδβ ἑαοίτε [ἃ 
Πγΐτα5 οἰι15. Βαρυίξαδαι ἰοαππ68 ἐπ ἀείειτο, 
Ρταἀίοδῃβ Βαρείίπιιπι ροξηίεδεία ἰη τεπιί( 
[᾿Ἰοποπὶ Ροςςαίοτιπι, Ἐξ ἐστεάίοβαηταν δά 
ειππι τοῖα Πάτα τεσίο,ας ΗΠ εγοίο γγίζο, ὃζ 
Βαρείξαθαητίαν οπηηο5 αὐ {10 ἐπ οσάαπε Πιὶ 
πιο. τοπἢτοηΐε8 ρεσοδία ἴπ8. Ἐταΐ διε πὶ 
Ιολποϑ 6 [Π|{|15 ΡΥΠ15 σατο] 7 δέ Ζοπα ρεῖ!ν 
Γ68 εἰτοα απο 5 105. πείςοδαίαγῳ ἰοςιι 
Πίδβνας πι6 1} ΕἸ ]υο τί; δύ ρτϑαίςα θαι, ἀἰςοΠ8» 


᾿Μ εηίε ἰ5.4υἱ ἑουτίου οἰξ πτὸ ροίΐ πτ6 . εις 


ΠΟΙ {πὶ ἰἀΟΠΕΙ15700 ΡΟ ΠΊΕ Π8 (οἰ ΔΠ| 
ςδιτίοίαπι ςαἰςίαπηοητοτῖ. ἔσο συίάεπι θα, 
Ριΐζαυίιοβ 4611 516 πετὸ Ῥαριΐζαρίζ [108 
(ρέμα πο, Ετ λδπ εἰὲ ἰῃ ἀίερι15 {ΠΠ{859 
πεηίς [εἴι5 ἃ ΓΝαξαγειῃ (Τα Ποῦ. δύ δαρτεί 
σαῖι8 οἱξ ἃ ἴοαπηε ἰη Ἰοσάαλης, Ετ Παιίηι 
αὐιπι αἰσεηάεγοι εχ δαια αι ΔΙ βΊΉ { ςοον 
Ιο5.8{[ρἱγειπι αἰταΠ σοι ἀοίς ηἄεἢ 
το {υβεῖ ΠΠ|π|πὶ. Εταοχ ἰλόϊα εἰἰ ἀε ςο 5, 
Τιιε5 {Π|Ππ ΠΠΙ͂ 15 ππειι5 «Ποῖ ι15. ἐπ 010 Πλ 1 
βεπεςοπιρίαςίειπι εἴς, Ετςοπείπαο [λίγ 
{ΠΠπτὸ ἐΧρΡ τ Π ἀεἰεγταπΊ; δ εγαε Π ἐπ ἀν 
[ετῖο ἀίε5 συδάτασίηϊα, δέ (πιάτα ἃ [αἴα, 
8. οὐατας οὐππ| [ετίβ. δζ ἀπ σε ΠἸΠΠΠτα σα πε 
{Π|, Ῥοίξαιαπὶ αὐῖοπὶ σοπιρυοοπ[15 εἴτε 
Ιοδηπε8. πεηίς Ἰοἰ5 ἐπ (ΠΑ! Πἀρατ» ρα, 
ζΔΠ8 εἸλησείπ|τοσηί ἀοἰγϑζ ἄς 5»Π1Ρ0]ς 
τἀπ| ΕΠ ἐεπηριι5. ἰπἤτατος τεσηιπι ἀεί, τε ρί, 
(οίτο δύ ςτεάίτε εὐλησεϊίο, Οὐπι αι θυ, 
τοϊαιτοιι ἑαχία πιατε (ΤΑΙ Πα αν υἱά τ Βίπιο, 
ποίη ἃ Δ γοδΠὶ [γα[ΠῈΠῚ εἰι155 ἰδ ΟΠ 65 Το 
ιἰα πῃ ππατο ᾿εγαπί ἐπίπι ρί[ςαίογοβ. Εἰ αἰχίς 
οἷβ Ιοἴπι5. ϑεσυαπηίηί πηε. ὃζ ἑαςίαπι υτ ἢ 
εἰαπιίπί ρίζαῖοτοβ ποξηίπιπι. Φς Ρτοείπα5 
το 5 τοείδιι {π|5 » (ξασπεί (ας ουπι., Ἐξ 
ΡΙοστοε 5 {ΠῚπο ΡΌΠΙΟΠι 5 υἱατς ἸΔσοΡιπι 
ΗΠ πὶ Ζορεάαί, ὃ Ιολπηεηι ἔγαίγοιη εἰ15.5 
αι! δ ἐρ[ η παυίτεςοποίππαθδης γοτίαν [ταν 

δ΄. ἃ {ἰπῷῷ 

] 
" 


᾿ " 

εἢ πόδι Σ σϊαεμονιαζομλδο, θα πϑὸὶ τ τρνϑ ἐς παῖτρυ. 7 πόδι Ὁ ἰαθον τῶν πὸ ποικίλων νυσωψ, οἵ »τδδὶ Τ' λεπροῦ, 


δν 


ὲ 


ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 
ϑεως ἐκώλδίνον αὐτῶν» κοὰ ἀφυγτδιν σὸν σπτατόδα 
ουτῶν ζεβεδιζιον ὧν ἴορῖ τολοίω μετὸς τῶν μδδὼν 
χῶμ ἀπήλϑου ὀπίσω αὐτῶ, Ἂ ρὰ ἀασορδύον 


" σοι εὶς καπτέῤναούμ, κοὰ σύϑεως τοῖς σαϊββασιψ ἐν 


ΙΣ 


ἐ 


ἐξ 


β 


ες 


κ- ᾿ ᾿ ε " 
Ν λέν τὰ σδιαιμόνιο ὅτι μοΐεισιμ αὖ τόμ. 


ὡς οἱ γραμματειρ. 
ΕΠ πὶ 


σελϑὼμ εἰς τω σωυκγωγίω, ἐοϊίδιασκῳν. 
᾿Ἀ κρὰ δβεπληοδοντο ἀϑὶ τῇ οἹισϊα γᾷ αὐντδὶ. [υὐ 
γορ στισϊαἰσικὼν αὐτοὺς ὡς ὀξουσίαν ἐγὼν» κοὰ οὐχ 
Ἐφ ἣν ᾧν τῇ σιωκγωγᾷ 
νἱ τῶν ὡνρωπ θ᾽’ ςν τυνόύματι ἀκαϑαίρτῳ ) ) ἂν 
νέκραξε λέγωμ., ἕξ τὶ ἡμῖν κρὰ σοὶ ἰψσοῦ ναζαρυ» 
νέ; ἀλϑόϊ ἀττολεσὰς ἡμάς : οἷσδιαὶ σε τίς ἃ 5 ὁ 
γι. τδιϑιοῦ. τὸ ἐπετίμυσον τῷ ὃ ἰῃσοῦς, λὲ 
τὺ ἮΝ ἧ ἱ Ν᾿ ΠΗ, 

γῶν. φΦιμώϑυτι καὶ εξελὃς δ αὐτό! κοὶὶ αὐ πρῶ 
ἔαψ αὖ τὸν τοτονδύμα τὸ ἀκόϑαρνον» κοὶ πράξαψ 
φωνῇ μεγαὶλι» ἐξῆλθον ἐξ αὐτόι. νὺ ἐθπμβηϑὺ» 
(ἀν στάντοαῖν» ὥς τε συζητεῖν πῶς αὐτοὺς, λέγον) 
χόϊν, πὶ ὕξι χοῦ τὸ " τὶς ἡ οἹσία χη ἡ κρὰνπ αὑτηὶ ΟΤὲ 
κῶτ᾽ ἐξουσίαν Ο ποῖς τονδύμασι τοῖς ἀκαϑάρόις 
ἀῤιτάρσει. Ο ξακικούουσιψ αὐνορ᾽; εξῆλϑε δὲ ἡ ἂν 
κοὶ αἰὐντὸ δυϑὺς εἰς ὅλίω πίω ντϑρίγωρου τῆς γαλισ 
λαΐας. Ὑ ὁ δύϑέως ἐκ τῆς στιυαγωγῆς ἐξελ᾽ 
ϑόντοϊ υ ἄλθϑομ εἰς τί οἰκίαν σίμων! κὶ αἰναϊοίου 
μετὰ ἑκκώβου νὴ ἰωαίννον, ἡ δὲ τφνϑόρα σίμων Ὁ" 
πϑγέκχει)» τσυρευσουστεν Κἢ εὐϑέως λεγουσὶψ αὐτου, 
πόδι αὐτῆς. (Οἱ σσωσελθϑὼν ἤγειρῳν αὐτί , κρατὴν 
(χς τῆς χερὸς αὐῆς, ΟἿ ἀφῆκον αὖ τίν ὃπσυρετοὺ 
εὐϑεωρ νὺ σπιπκόνει αὖ τοῖς. ὑψίας δε γμνομὲν 
νθς. ὅγε τοῖν ὁ Ἡλι, ἐφόλομ πρὸς αὐτὸν πάντας 
εν κακῶς ἔχοντας, Εἶ οὖυ σ'αεμονιζομύσοννι ἡ στὸν 
λις ὅλα ἱπλστιωψγμϑγΐο ἣν πτῶς τί ϑυραυχνὰ εϑὲ 
ραπήϊσε πολλὲς κακῶς ἔ χόντας στοικίλαις νυσοιῦ. 

ἘΔ σἹαϊμόνιᾳ πολλὰ ἐξεδαλε, νὴ οὐκῆφιε λα 
Ἔ ἃ πρωὶ 


εἶ φὔνυχον λίαν αναςὸς ἔξῆλϑε, ἢ ἀπήλθῳν δ υσὃς 


Ἄ 


Ἵ 


ἐϊξ ὄδμον πότπτομν κάκεὶ πῶσπυχεξρ ᾿ "0 κατεσίίω 
ἕξαν αὐτὸν ὁ σίμων: νὰ οἱ μετ' αὐσϑον)εὑροντόι' αὖ 
πορυλεγουσιν αὐΐθρὶ,ὁτε τσαντις ζυτέσίσε» (δ λὲν 
γεῖ αὖ τοῖς. γωμῆν εἰς τὰς ἐχομϑηύας κωμοντολει» 
ἵνα "0 ἐπε κηρύξω. εἰς ποῦ το γοῖρ εξελνλυθα ᾿ ποῖ 
ἣμ καρυοσὼμ τν “ταῖς συυχγωγαῖις αὐτῶν, εἰς ὅν 
λίω τίὼ γαλιλακαν ) καὶε τὸς οσἱαεμόνια ἐκ ββαΐλ, 
λῶν. Ἐ ᾧ ξἔχεγοαι χεὸς αὐτὸν λεπῶς τα; 


Β. ρακαλὼν αὐτὸ» νὰ γινυπετῶμ αὐ θρ) γ᾽ λέγων 


αν ἴϑρο]. τ ἐαὺ ϑεέλμο αἹαύασα αὐ με καϑποίσαι. ὃ σὲ 
ἑησοῦς απλαγχνιῶεις Η ἐκτείνας πίω χεῖρα ἥψα 
“ὸ αὐτοῦ... λέγε αὐἴροῖ. ϑέλω, καϑκοίϑητι» 
νῷ ὠπιόντ αὐτοῦ. εὐϑέως ἀπῆλϑον ἀπ᾽ αὖ 
"οὖ ἡ λέπρα . κοὰ ἐκαϑαοῶῳ.. καὶ ἐμβοιμῃ 
σολμλνί(θ-: αὐξρῖ, εὐϑέως ἐξέβαλον αὐτόν. καὶ 
λεγε αὐ τοὶ. ὅρα μψνοῖψνι μῳσ' οὐ εἰπτερ ἀλλᾷ 
παγον σιχυγὸμ σίείξομ ἴθρϊ ἰδεῖ 5 καὶ πωσονεγάε 
πόϑὲ τοῦ καϑπρισμοῦ σου; ἃ πεῶσίταξε μωσῆς εἰς 

μαρτῦν 


ἘΨΡΨΑΝΟΈΕΈΚΙΥΝΜ 

τἰπη ποςαις {Π᾽ 09. Ετ {{Π| τοῖο ματῖς {00 
“Ζοθεάσο ίπ παι σαπι πιουζεπαυ 8. σα 
(ππτ εἰπὶ|. Ετίηστοαίπητιν (ὐαρεγπδιπι δέ 
[λείπ δ Βατίς ἱπστοί 5 ἐπ (γπασοόσδῃι 40. 
ςεραῖ, Εν Πιρεραητ (υρεῦ ἀοέϊγίηα εἰι18. 

Ετδὶ ἐπίπὶ ἀοςδη5 ἐ05; 1 ΠΠ]ΠΔΠ| δΓΟὐζαῖα 
το ἔτι15.» δέ ποπ ἔοι οτίθος, Ἐτοτγαιίη γ7 
ΠΑρΌσα δου πὶ ΠΟπΊΟ Οὗ ΠΟΧίι5 [ρ τίτα ἐπι» 
πιπάον δέ ἐχοϊαπιδιίς ἀΐςεπ5,).ἃ ἢ, υα γεί 
πΟδί5 τοσιιπὶ οἴ [οι Ναζαζεηςς Ν εὐἱ αὐ 
ρΡογάοπάμπι πο τ Νουίτε αι {5 ἰπγίτια πη 
{Πε πες ἀεἰ. Ἐκίπογοραιίς {Ππππὶ [οἰ 5,6 . 
οὔ», ΟΡΒπιμτείςο, ἃζ εχί αὐ ποπηίης, Ἐπ υμηι 
αἰ ςεγρἤῆετι εἰτπι [ρ γίτιιβ ἐπι π6115» εχ οἷα 
πιαῆξιᾳ οος πιασπα; ἐχἥτζαρ οο. Ετοθίμιν, 
Ραογαης ΟΠ αβοίτα ἴ Γοπ αι τετο τ ἰητοῦ {6 
ἄϊςεητο» Δ εἴ πος αυα ἀοάτίπα ποῖα 
προς αἰτία ςαπὶ διτογαῖς εἰίαιηι Πρ γί 115 
ἐπι πη. {5 ἱπηρογαῖ, δύ ομοάίμηι εἰς Επηδπᾶν 
εἰ φιτο πὶ ἔαπτὰ εἰι15 [Τατίτι ἰῃ τοῖαπὶ πη ἴα: 
γεσίοπεπι (ΠΑ Π Προς Πηϊτίπιαηι. Ετ ργοζίηι!8 
εἰγπασοσα οσίοῇι, ποπογιης ίη ἀοιηιπι δὲ 
τποηίϑ δί πάγει οὐππὶ ᾳσοθο δ ἰοαππε, 
ΘΟΟΙΙΙ5 ατοπὶ ϑιπιοηΐβ ἀδοιη Βοθας ἐεδεί» 
οἰϊαπ5.δζ ςοπτίηιιο ἀίςιπε εἰ ἀς {{{4. Ετςςο, 
ἀοη8 εγοχίς ὁ πὶ. ἀρΡυοΠοηία πιᾶπι εἰι15) δζ 
τε! αἵ ἐπ ἐς τί5 Πίτο » ας πη ηἰγαρδῖ ἴδ. 
εῖρεγί ππετὸ σύαιπι οοςία {δὲ (οἱ αἴζογο) 
βιαητ δὰ εἰμπὶ ΟΠΊΠ65 πιαΐο πα θεπῖο5, δέ χα 
ἃ ἀππιοπί5 ἀσίταθαπτῖ, Ετοίαίτας τοῖα ςοη 
στεσαῖδ εἴδῖ δα οἰτίιπι. δέ ἰαπαιιίε πη ΠτῸ 5 
΄ιιΐί αστοιλαπτιατβ που ί55 δύ ἀδεπιοπία 
πιτα εἥςίεθ αι: δέ ποη {ποραζ Ισπιί ἄδεπιο, 
πία»αιοί ἰρίυπι ποίΐξης, Εςπιαπε πγυΐτα αν 
πυς ππούϊε απι ἐπττοχίποι, ἐσγο ΠΕ εἰς, δύ 
ΔοητΤοεἰα5 πη ἀοίεσγίαπι ἰσοιιπι7 ἰδίᾳ ογα δὲ, 
τ Ργοίεσιυτιβ εἰξ εἰ δίμπποπ, δύ αι σι 
{10 εγδητὶ δέ ηιπιπὶ ἱπιιοπ ΠΠπτ ειιπι, ἀἰςιπε 
οἷ; Οππηοβῖε σισγιης, Ἐξαίς 1 |5, Ἐδισι8 Π 
ῬΙΟΧΙΠπΊΟΒ ιτἰἰςοδ.ι δέ {δ ρτοεάίςοπι: ἱπ πος 
επίπι ἐστε {{ππ|. Ἐπ ρτοοίζαθαζ ἰπ ἔγπαν 


οἴ, σοφίϑ5 ἐουιπινη τού (Πα]Π|α., δέ ἀαιπιοηία 


εἥςίεθας. Ετυεηϊτ δα εἰπὶ Ϊερτοία8. ἀερτο, 
(Δ Π5 ΕΙΠΠῚ; εἰ Δα σοπιὰ αοοίἀεπ8.»8ς ἀΐσεη 5 
Π||, Βί ἱ͵β ρΡοῖὸβ πιὸ πηιη ἄλγε. ἢο[1|5 αὐεἐπὶ 
πίίογτ 5 Ργοιεπία πιαπιιτειίσίς ΠΠπππι,δ αὐ, 
εἰτ εἰ, Μ᾽ οἷο: πιυπάιπι5 εἴτο. Εν αι ἀἰχίϊν 
(ει, {αιίπι ας οΠ τ ἐὸ ἰερτα; δέ πειιπάδειιβ 
εἴς Ἐξ ςοπιπλίπδτι οἱ. [ξατίηι ἐπι {{{ΠΠ Π|π|; 
αἰςίτ εἰν Ψιά4ε πο συ αυϊςηιαηι ας: [εὦ 
θὲ τείρίπηι οἰζεπάς οοταοιί, δέ οἤτευ ρτο 
εαιιπαᾳτίοπς τυἿ5 415 Ρταςορίς ΝΊοίε5 ἰη 

τεἰξίαιον 


ξ πόδ τὸ δαλυτμῷ, ξ πόδι Σ τιλώνδι 
ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ 
ι μιαρτύοιομ οὗν τοῖς. ἢ σὲ ἐξελθὼν Ἀρξατϑ 
᾿ κύρυσσεν σολλοὶ ,»), κοὰ διαφυμίζεν ΠΝ λόγομν 
ὥς τὸ μεκῖτι αὐδὸυ διωκῶνα φανδρῥῶς εἰς πὸ 
λιν ἀσελϑῶν 7 ἀλλ᾽ ἔξω τν ὀῤήμοις ποτσοῖς ἣψ; 
αϑὰ ἤρχοντο τορὸρ αὐὸνμ πιανταχόϑον. 

ω Ἂ οὶ τσαΐλιμ ἐσῆλθον εἰς καστόρναουμ οἱ 
κ ἡμδρῶν , κοὰ ἠκούδδυ ὅτε εἰς οἶκον ὄξῃ γ κοὰι δὺν 
ϑεως συμήγϑησαν τοολλοὶ γ ὥς τὰ μκκῖτι χὼ7 

μὴν Ἶ ᾿ δκἙΪ.ιι' ἌΞΡϑΨΡ1 ι 
ρεμ. μυδὲ τὰ πσροὺ πἰὼ ϑυραᾶμ, κρίς ἐλαΐλα αὖ 
τοῖς τὸν λογον . καὶ ὄβλονται τῦρος αὐτὸμ ποα 
Ϊ ραλυτικομ φόῤοντότ' . ἀερόμδνομ ῦ τεοδαίρωψ, 
᾿ κοὶς μὴ σϊωναίμανοι ποροσεγγίσαε αὐ ΐϑοὶ σία ὧν 
ὄχλον γ ἀπιξεγαστμ τίὼω «εγίω ὅπον ἢ Ξ καὶ 
ὀπορυξαντοόιν χαλῶσι τὸν κραϊββανν, ἐῷ ᾧ ὁ 
τὐκραλυτικὸς κατέκειτο . ἑσϊὼν οἷ ὁ ήσους τί ιὺ 
τοίου αὐτῶμ λέγε ἴθεϊ τταραλυτικῷ . πέκνομ, 
ἀφεωνσιχί σοι οὖ, ἁμαρτίαι σου. ἧσαν σῖε πινόϊν 
χῶμ γραμματίωμ ἐκεῖ καϑήμῆνοι καὶ στικλο, 
γιζομίενοι ἦν ταῖς καρδιίαις αὐτῶμ γ πὶ οὐτ» 
οὕτω λαλᾷ βλασφημίας : τίς σ᾽αύα τοὰ ἀφ, 
ναὶ ἁμαρτίαν . εἰ μὴ εἰς ὃ ϑεύρ ; κοὶ σύϑεως ἀδι 
γνοὺς ὃ ἰψνσοῦς Ὥο πυνδύμαπι αὑτοῦ, ὅτι οὕτως 
σἱιαλογίζοντοι ὧν ἑαυτοῖς εἰπτῷν αἷντοῖς τὶ πτοῦῦ 
σα σιακλογ (εὗδε οὐ “ταῖς καροΐίαες ὑμῶν : τί εΖ 
εἰν δυκοπώτόνον εἰπεὶν ἴϑεἾ τταραλυτικῶ » ἀφῳ 
ὠντοίξ σοι οἷς ἁμαρτίας, ἢ ἀπταὰν ἔγειρε καὶ ἂἀζ 
ρὸν σον τὸν κραϊββατον 5 καὶ πόδιπτατει : ἵνα 
οἵξ ἐἰσδιῆῶτα ὅτι ὀξουσίαν ἔχει ὃ ἁιὸς ποῦ ἀνθρώ, 
΄'σον ἀφιαρνακεπι τῆς γῆς ἁμαρτίας. λέγει Ὅοϊ σα 
ραλυτικῷ,, (δ λίγω, ἔγερε, Θ᾽ ἄρον τὸν κρωϑβη 
βατόν σον, (ὦ ὕσταγε ἐὶς ὃν οἰκῶν σον. (ἷ ἡ 
γόδϑυ. εὐϑεως» καὶ ἄρας τὸν κραϊββαὸν εξῆλ, 
ϑὺν οὐαντίον τοαΐντωμ. ὥς τε ἐξίς αὔτ ποαὶνταῦ» 
καὶ διρξαϊζειν τὸν ϑεὸν. λέγοντας, ὅτι οὐσϊέπτογε 
καὶ οὕτως εἰο]ορμν. καρ ἐξῆλθον πάλιν »ταρῷ 
Β τἰὼ ϑάλαοσαμν καὶ τοῖς ὁ ὄγλιθ' Ἀρχίέρ πῶς αὖ 
ηδμ» νὰ ἐσ σα σικην αὐτούς, (ἷ τυαραΐγωμ ὁ ἐπ, 
σοῦ» εἰσΐον λόυει γον ᾿ῦ ἀλφαίου καϑήμϑηνου ἀϑὲ 
Ἢ γελώνιομν ΚΙ λέγει αὐτῷ. ἀκολούϑει ἐπ! . ὸ ἀν 
ΚΡ ναςὰς ἠκολούϑῳσον οἷν ρα]. Ἔ κὶ ἐγ» ον πῷ 
β κατακᾶϑιι αὐτὸν οὖ τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. καὶ τοολλοὶ 
“κλῶνας καὶκ ἁμαρτωλοὶ σιυανεκειντο Ὅοὶ ἰησᾷ, 
[κα τοῖς μαϑυταῖς αὐτοῦ. σαν γὸ} Ὑτολλοι » ΚΙ 
ἠπολούϑησαν αὐΐθοῖ. κοὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οὗ 
φαρισάϊοι ἐσϊοντοι αὐτὸν ἄνϑιοντα μετὰ τῶν 
“πελωνῶμν ,) ἁμαρτωλῶν 7 ἔλεγον τοῖς μαϑυταῖς 
αὐτοῦ. τὶ. ὅτι μετὰς τῶν τελωνῶμ καὶ ἁμαρτω 
ΚΎ λῶν ὀΐνϑιει κοὶ τσίνεῖ: ὸ ΜΙ ἀκούσας ὃ ἰκπσϑρν 
| Β λεγε αὐτοῖς. οὖ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντοϊν ἰα) 
προῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἐχοντόϊν . οὐκ ἦλθον καλέ 
σαι αἴικαίους, ζλλὰ ἁμαρτωλουὺν εἰς μεταϊνοιαμι 
ἰκὰὶς ἄσαρμ οἱ μαϑῳτοὰ ἰωαίννον ἰμρὰς οἱ τῶν φαοι 
σ'χίωμ 

45] 


η, 


ΔΕΟΥΝΟΥΝΜ ΜΑΆΚΟΥ͂Ν 
ἐεΠπιοπί {Π|5.. ΔΑ τ ΠΠ6 ἐστ τι5, σοσρίς ρίϑ 
αἰςατε πλ1τ2, ὃ αἰ σαιςε πη πεπΊ; ἱτα αἴ 
ίφιτι πο Ροἤει εἴτ ππαηϊ είτε ἰμιτοίγδ ἰη οἱ 
πταίει 6 ἰοτίς ίη ἀοἰοτιίβ ἰΙοςί5 ογατ, ἂχ ττὸν 
ηἰεραηῖ δα εἰππὶ πΠ6Δ}Ίὲ!ἢ]ιι6, Ἐτίτογιπιίῃ, 
{ται (ὠαρεγηδίιαι ροίἐ 465 αἰ ηιιοῖ, δ δι 
ἤϊταπι εἰξ συοά {ἢ ἄοηιο εἤξι, δύ ρῥχοτίπιιβ 
ςοπστεσατί (πη πλι1εἰ, αὐςο υἱ ἰαίη ΠΟῆ τ» 
Ρεγεπέςοβ, πος {{Π4| τα ἥτ1ξ εὐδηζ οἰ ἴα) 
ΠιΙΔΠῚ, δὲ Ιο εἰ θατι οϑ ἰδυπιοποι, Εεὰιε 
πίη δα εἰππὶ ἐεγεητεβ ραγαϊγείςι πηι, αἰ ἃ 
Πυδίιοῦ ροτγαθαῖι: δύ αυππ ποη ροῆδηξ 
Δρριορίπσιματε {ΠΠ|ρτα τασθα, πη Δαιιεσιηῖ 
(εὐλιπ| ἐπὶ (ἢ Πυΐθι5 εγαῖ, ρειοΠοί εν 
ὧτο ἐιπίδιι5 ἀεηίαπι στα ατιπηνίη συ ρα 
ταϊγτίςιι5 ἀδσιθεθαῖ, (πὶ διιτεπι οἱ» 
(εἰ ἰεἴι15 Πάεπὶ {ΠΟτιπΊ, αἰς ραταϊγείςο; ΕΠ] 
τοπηίταπτα εἰδί ρεςςαία ἐπα, Ἐγαηΐ διιτοπι 
{Π|ς αιπίάαπι ἀε (τε 15 (ξἀσηῖος, ὃ ςοσίταῃν 
ἐἐ5 (η σογαίθι15 {|5, Οὐυἱά ἢίς ἴς Ιοηυίταν 
ΙΑΙΡ Πειίαβ τ Δαΐβ ροτεί᾽ γθηΐτίοιο ροςςὰ 
[ἃ» ΠΙΠ(Ο]115 (6118 ( Εξ ργοτίπιιβ υὲ ςοσπὸ» 
ει Ἰείι5 ἐρίτίει ἢ1ο. χιὸς ἢς ςορίϊατοδὲ 
ἑπτία (είς. Δ οίς {Π|5, Οἱ {πὰ ςοσίταίί5 τα 
σογδι15 ποίγίβ ο τππ| εἶδ ἔο ΠἸ15 ἀίςετο 
Ραταϊγείςου αὶ δηλἐτι τι εἰ ροοςαία απ ἀρ 
σεγε, ϑύυῖσε, δέ τος σύαραίπι τ 1Π1 δ αἰ) 
δυϊας Ν᾽ Ἄλύτειι (τίατίβ αιιδ ἃ ΗΠ 15 Ποιηίηΐα 
Παβϊεῖ ροτε[ξαζειι ἰῃ ἴεσγα γομηἘ 1} ρεςςὰν 
ἰᾳ Αἰ ραγαϊ γείςο : Γἰδί ἄϊςο, ϑυσσο, ἃς ἰο 6 
σγα δαί 11 {{Π11|. ὃ αδί ἰῃ ἀοιλπι ἐπ, Εὲ 
[ἰατίπι {πγγοχίς, (δ᾽ ίοςς οταβαίο ἐρτεῖπις 
εἰξίπ ςοηίρείῖι οπηηίϊη, λάδο υεππρείςζεν 
τεηῖ ΟἰΠΠ68 ὃ οἱογίἤατοηὶ ἀξιη), ἀἰςοπέδς, 
Νυπαμδηι {ἰς οἱ ίπηι15. Εἰ ἐστο τι εἰ τὰν 
[5 Δ πιλτεν ΟΠΊηίβο; {π|θα ποπίοραι εἴ, 
ἂς ἀοςεροῖεοβ, τ αμπ) ρτατεγίγει [οἴι5, υἱ 
αἐγ [ εὐ, ΑΙΡΠοΙ ΠΙίαπι, (ξἀεητειη δά τοῖον 
ηἰτπΊ, 8 αἰτ ΠΠΪ, ϑεαιιεῖε ας. [56 ΠῚ ἴφοΠ8 ἔς, 
Παατ18 εἰς εἰπὶ. Εἰ εἰξ, ἡἀθιπι Δοειιπι, 
δεγειίπ ἄοιπο {{Π1|8., ἀγα] εἰ οἰίδπι ρα] ςαπί 
δύ ρεςοαΐογεβ {{π|}}} αἰ Ρεθαπε ευπι ]ε 
(ιι δέ αἰοίρα 5 εἰ βἐετδητ ἐπίπι πηι αυί (δ, 
αυυεί {πετάηῖ εἰππὶ. Ἐτ [ςείδος ἃς ρματίία 
΄υιπ υἱ Δ Π πε ειιπ ςαρίδητεπι οἰθιιπὶ (ΠῚ 
ΡΟ ςαπί5 δ Ρεςοαίογίδι5» ἀςεθαπε ας 
Ρυ] 5 εἰα5» (Δ εἰς ηιιοά εὐπὶ ΡΟ] τ Δ ἢ 5 
ὃ ρεξοατοσγίθιιβ εἀίτ ας ΕΙδίς ς΄ Εος διά ίτο 
[εἴτις αἰτ 5: ΝΟΠ οριιβ παρεηῖ συί Βεῆς τα» 
ἰεποπιεάίςου [ξὰ αι παῖς Παρεπι, Νοη πε; 
ηἱ χα ποςαπάμιπι ἰυἱο5. [ξ ρεςοδίοσεβ δά 
Ρατμίοηείαιπι. Εἰ ας ρι{Ποαπηίΐϑ ἃς ῥματί, 

ε 32 ἰκοτιηι 


73 


ἱμπκὰ 


Ϊ 

44: 


κοὶ ὁ 


Ὁ πόδι τὸ ἔνραὺ ἰλόντΘ᾽ τἰὼ χέρα. 
ἘΕΥΑΙΓΕΛΙΟΝ 


σατῶν νηςδυοντ ιν καὶ ὅβ᾽ λόντοι, κρὰ λέγουσιν 
αἰ το. δὰ τί οἱ μαϑυτοὶι ἐωρυνου» ΚΟ οἱ τῶμ Φαρα 
ΤῸ νῃεδύσυσιμ ν 2 Οἱ ἱ δέ σοι μαϑυτοὶ ον νηφόύου» 

σιν Ἰολὶ ὥγον αἷντοῖς ὁ ῃσοῦς μὴ σαύκν τοι οἱ ὑτοξ 
«τὶ νυμφῶν Θ᾽ ὦ ὁ ἡνυμφίθ- μ᾽ ᾿αὐτῶν ὄὅξι, νη) 
βΞόύειμ ς ὃ σσομ γβῦνομ μεϑ᾽ ἑαυτῶν ἔχουσι Ὄρμνυμῷιν 
ομ, οὗ δ'λαΐνων ττίι νυεδύειν «ξλδύσοντιαι οἷ ἡμόβαε» 
τ ᾿ εὖ ἀπορϑῇ ἀπ ᾿,ζυτῶν ὄὀνυμῷ»; κοὰ πότε ὝΝ 
Ξδυσουσιῳ οὖν ἐκάνακς ταῖς ἡμόβλαιξ. κοὶ οὐδεὶς εἦ 
πίβλυμα ἑαίνονο, ἄγναϊφου ἁλραπται ἁδλι[ὶ ἱμαν 
“ἰὼ γταλαιῷ ν εἰ δὲ μὴ ᾽ ἄραι Ὁ πλήρωμα αἰ "τό! Ὁ 
κοινὸν “Γῇ ππκλακοὺ κρὰ χεῖρον αἰσμα γί νεταῖξ, κοὶς 
οὐσϊὰς βαϊλλει οἶνομ νξορ εἰς ἄσιους γτλαιῦ ὑ Ὁ. εἰ σὲ 
μήν ῥποσει ᾿ ὁ ον (0) ὁ ὁ νε δ» ἶὺ ἀσκοῦ, κρὰ ὖ ον» ἐκ 
χῶτοινκοὶ οἱ ἄσιοι ἀπολοιΐντοανἀλλα οἶνον νέου εἰς 
ἀσκοὺς κοανοὺς βλιετίον. “ἢ κοὰ εγλύζθρ,σταρα 


β σπορ δύεονοα οἱ ΤῸμ ΤΟΙΣ σάββασι οὔκ ἦν απσορίμωμ» 


κρὰ Ἀρξανὴν "}} ἐμαϑυτοῶ οἱ τόὶ ὁσίου γτοιειν» σιλλον 
φαῖν τδὺ στίχυατοκοὰ οἱ φαθισαῖοι ἔλεγον αὐ ἴορ) ἐδ 
τι ποιοῦσιν ὧν Το σ σάῤθασιψ »ὗ οὐκ ἐξεσ] :κοὰ αὖ 
“Τὸν ἘΛῈΥ ον τοί» οὐσίεστοτε οἰνέγνωτα τή ὀτοίυν 
σεοϊαθιοῖ, ὃ ὅτε χρείαν ἐοιφνοκρὰ ἐπείνασν αἴωτος (ὗ 
οἱ μὺτ ᾿αἰτό! ; τα ὥς εἰσήλθῳν εἰ σὸν οἴκομ Τό ϑεοῦ 

ἁλὶ ἀβιαίϑαρ τῇ ἀρχιόδεωρ, κοὰ σοὺς αὔτους της 
μλ ψέθῆς ἐφαγὴν οὖς οὐκ ἐξεσε φαγειμ εἰ μὴ 7015 
 ἑφδῦσι; κοὶ εσΐωκε ποὶ τοῖς σωὼν αἷμ ΐορ! οὖσι κὶ ΜΙ ἐλε 
ξ ἣν αὐτοῖς, πὸ σάδξατου σὰ ἡ ἐὸν ἀυϑρωττν 


ἋὋ 6 τὰν οὖχ ὃ ἄνϑρωττθ' οἦ πὸ σάββατον. ὥς 


κξ μρσεοτίϑη ἡ χεῖρ από ὑγιαςγῶς ἡ λλῃ, 


σὰ κύριος ὄτῃν ὁ ὅτος "τὶ οαυϑρώστου κοὶ χόὶ (Ὡ β» 
βαΐτον. 
γίω. κοὰ ἰωὶ ἐκ ἄνϑρωπθ’ ὀξυραμμλύίω ἢ ἐχὼν 
τἰὼ χᾶρα, καὶ παρετήρου οἷ τὸν; ἐ τοὶς σάββασι 
ϑῥαπδύσει οἷν τὸν «ἵνα ΚαΎΝ γόθησωσὶμ οἷν τδὶ. ποὶς 
λέγει θ᾽ αυδρώπῳ; [}} ὀφυραμμίω ἵ ἐχοντι τίω 
χεῖρα. ἔγειρε εἰς στὸ μέσομ . μοὶ λεγε ΓΟ ΤΝ ἙξεοΣ 

ποῖς σάββασιν ἀγαϑοπτοιῆσαι,ἢ ἡ κακουτμῖσ αι; ψν 
χίω σῶσαι, ἀπτοκτάναειοι δὲ ἐστώτπτσυμ, ποῖς πόδι 
ἐλεψαϊμᾶνθ' αὐντξα μετ ὀργῆς, συλλυντοῦ μῆν 
ϑὲ γῇ τοωρώσει Φι καροίίας αὖ δ λεγε ορ μυθρώ.- 
ποι ΐπτειν ον πί χέρα! σὺ, κοὶ ὀφετεινεγκοὶ πε 
τ κοὰ 


οἱ δ ελϑὸντ αν ΝΠ φαθισαάϊζοι χυϑι διῇ μεπῦς ἣν ἡρωσία» 


κί ἀτφλεσῶσι. 


ΜῊ συμβούλιον ε εὐτοβσιμ κῶτ' αὐντᾶ! τως οὐ γομ 
πρὶ ὁ ἰψσοῦς οὦ εγχώρῳσε μετὰ ἣν 


α μαθητῶν αὖ τό “τῶς τίω θάλασσαν « κοὰ σολὺ 


σληϑθοὶ ἀπὸ τὴν γαλιλαίας ἡκολούϑῳσαν οἷο), 
κοι. ἄπτο πῆς ἰσυσϊαξαρ » ποῖ ἄπτο ἰδῥοσολύμωψ» κρὰ 
ὧν ὙΠῸ ἰσϊουμαξας, κοὶ παόλιαν “τό! ἰοροϊρίνου»: κοὶὰ οὗ 
“τόδε τύρον κοὰ σισ'ὥνο πλῆϑΘ᾽ “συλὺ ᾿ ἀκούσαν, 
ποϊν σ((Σ ἐποίει 5 ἄλϑομ γιὸς αὖ τέρμ. κρῖ ἔπτὴν τοῖς 
μαϑαταῖς αὖ τόϊ, ἕνα παλοιαίριομ πσπροτόλῃ αὐ 
ὥρ! οἹὰ τὸν ὄχλομ» ἵνα μὴ ϑλίβωσιν αὐτόμ. τοῦλ, 
! Τ : λου 


κοὰ εἰσλϑε γπέλιμ εἰς πίω σιμαγῶ ζ 


ἘΨΡΨΑΝΟΘΕΡΙΥΝ 


ἔχουπ Ἰεἰσπα απ, Ποηίι πιά!» 
1; ϑυστο αἰςίρι!! Ἰοαππί5 δύ ΡΒατίίσογαπι 
ἰεἰα παητ. τ ατιτοπι αἰ οἰρα ποη ἰεἰπαηῖρ 
Ετ αἱε {Π|5 [οἰ57 Ναὶ ροπαπε ΗΠ τα πὶ 
Πυρτία "5 ἰῃ ιο ςπ1 {ΠΠ|5 ἐροπίᾳς εἰξν ἰεία 
πατορυδσίι Παρ εηςίζοιπι ἰροπίμπι, πο 
Ροἤίης ἰείππαῖς, Ν᾽ ςηίοπε αὐτὸ ἀ{ε55 “πὶ 
ΔΙ ογοτιγ δ οἷβ ἡροη[5,δ(ταποίείαπλθυηῖ 
ἰη {ΠΠ|5 ἀίοθι}5. Ετποίηο ἁἤιιπιεπίιτ ραηπί 
τι4{5 ας πο[ξίπτοπίο πειοτί, αἰ σα ἐπ αι 
ἔεγι ὰρρ]επιεπιιηι οἰ πουσιιη ἃ υετοτί, δύ 
βείον (οἰππγα ἤὸ Ετπεπῖο ταἰτείτπι!π ἤγιν 
{ξαπὶ ἐπ αὐγ65 ποίογοϑ γα] σαί ἀἰτπιρίταΐ, 
τι πὐιιπι 68. δέ απ ἘΠ πα ίταν, δέ 
αὐτο 5 Ροτεπηῖν [δ υἰηι πηι {{ππ ἰΠ υπγε8 
οιο5 αἡἰ(ἀοἴςος, Ἐς αοςία {γε γα τοῦ ἃ 
Βατίβ ρογίεροίο8, δέ ςορεϊμηξ αἰ οἰρυί οἰι15 
ἰπίεσ υἰχπὶ Ὁ ]ΠΠ|οἰς [ρίςα8. δέ ΡΠαγίίοί ἀΐςεν 
Βαητοί, Εςος, ον ςίππτ ΔΒ Ρατίβ αοά ποη 
1ἰςει Ἐπ ρίς αἱ 5. Ναπαπαπι!ερί5 ηυία 
ἔςοοτί δαί, σα πὶ ΡΒ μαρογεῖ, δέ εἰμσ 
τεῦ ἰρίε ὃ αιιΐ στα οὸ ἐγαητς συσπιοῦο ἐπ 
το Ττ15 {τη ἀοηηαπι ἀεί (Ρ ΑΒίαι Πα ρτίῃ 
εἰρε[ᾳεογάοιιπι, δύ ρλη68 ρυοροι οηΐβ σον 
πρεάετίτ, αιιο5 πο ἰίσει σάοτο πηι [(Θοεγάον 
εἰδιι5 : δύ ἀεάοτί εἰίλι 8 αἱ δου ογαπις 
Εἰ αἰςεραῦ {55 ϑα Ραι ριόρίεῦ ΠουιπεΠι 
ἔλόίιηι οἰδ ᾿ ποη Ποπιο ριόρτεῦ (Δ ΒατιΠΊ. 
Ιτατρ ἀοπιίπιι5 εἰς ΠΙίι15 Ποπγίηί5,ετίαηι δ. 
βατί, 
δ εταῦ ἰδί ποιπο τοί ζδπι Πα ΡῈ Π ΒΔ ΠΙΙΠῚΣ 
δ οδίεγαυαθαπτεοιιπι, ἢ (Δ θατίβ Ὡ ΠατΕ 15 
εἴκει ειιπ1ν πτασςυίατοπε πι, Εταΐς Ποπ)ί 
ηἰ πα βδεπιίπαπιπη αγείαϊαπι» δυγσείη Π167 
ἀίπαν, τα ςίτ 5. απ το δ Ρατίβ δον) 
πεΐαςετε, 3 τη] οἴαςοίε ς᾽ ΔΙ ΠΠ 411 [ΟΥΠΑΓΟ, 
ΔΠ οζοίήεγε . ΑτΠ1 τασοθαης, ΕΠ ΆΠ1Π1 εἰτῳ 
οὐπίρεχίπει ἐο5 ςηι ἱγαςιπάία» τοπάοϊεν 
(τε η5 ΠΡΕῚ Τα οίζατε σςογά 5 ἐοτιπΊ, αἰ οίΓ ΠΟ» 
πηΐηί . Εχίοπάς πιδπιιπι τιιαιη.. Ἐπ χιεπή τ, 
δύ τείτατα εἰξ πιαηι5 {ΠΠ{π|5 [ΔΠ8 » Ὀ ΑΙ ΤΟΥ, 
ἘρτεΠὶ ετο ῥΠπαγί(οεΐ. [πατίπι υπὰ οὐπὶ ΕἸε» 
το ίδηΐβ σοη {Π{π|π|{πίϊσαῃτ 16 18 εἰσ, 
{Ππ|πὶρεγάεγεητ, [εἰπ15 δυζειι απ ἀ τ ρα} 5 
{5 (ςοῆίν δα πιάτα: δύ ἰπσοπϑ πηι ἰτ0 ἃ 
(ἸΑΠ τα (εηϊτα εἰξ ει. δ δ [τάτα δ. ἃ 
ΕΗἰοτοίοΙν πιίβ δύ} [ππηοτα, δύ τιὰπ8 οσα 
Πειη; ὃζ εἰ εἰσ ΤΠ Ὑτὰπὶ Πα ίταραηΐ ἃς δὲ, 
ἀοηεπι, Ποπηίη πλιὰ 0 πιασπαῖημ! αι 
αὐ Πεητῖ ας ἰαοίο αι ποσιητ δά εἰπ|, Ἐξ 
{ΠῚ αἰ τέρα 5 {πἰ5» παιιίσιϊα ΠΡ ἀείει- 
τοῦ ρτορτοι δ, πείρίππιρχοπηοι, ΔΙυΐ, 

[ο8 


Εεἰπιγοί ἐτευαπι η {Υ πασόσδῃι,. 


δέ ἀίευμε 


πΞΞΞΕΥΞΞ. 

ἢ πόλι τὶ δὴν σῤοσύλων ἐκλογῆς, 
ΚΑΤᾺ ΜΑ͂ΡΚΟΝ 
λους γοὺ ἰὐδράπδυσ ον» ὥς τε θυπίσηαμ αὐτῷ, ἵνα 
κι αὐτόν ἅψωνται, ὅσοι εἰχον μάσιγας. Ἢ κοῦ 
ν τὰ πνδύματα τὰ ἀκάϑαρτα, δὲ οὖν αἰνὸν θεώ, 
ρῷ πιῶσίπινσον αὖ τῷ» κοὰ ἔκραζε λέγοντα, ὅτι σὺ 
εἰὐ ἡνδρ στόν θεοῦ. πρὶ στολλοὶ ἐπτοσιμὰς οὐπλοῖνα μὲ 
κῇ αὐτὸρν φανόδλὸν στοιήσωσι, Ἢ ποὺ οὐνα ξαϊνά εἰ 
δ᾽ οὐ ὕριΘ'. κοὰ πϑοκαλᾷῶσαι οὗο πήελον αὐτός. Εἷ 
ἀπάλθομ πεὺς αἰντὸν. κοὶς ἐπτοίησε οσἹώσξεη 
ἐνύς ὥσι μετ᾽ αὐτῷ, κοῖς ἵνα ἀχρσελλα αὐτῶν ἐψρύσ 
ὅειψ ) κοὰ ἔχεν ὀξουσίαν ϑόραπδύειμ τὰς νῦσου:» 
Ι Ἁ κοὰ ἐκβάλλειν τὰ οἹαεμόνια, Δ κοὰ ἐπεῖνκε 
6 Ἰωϊ σίμωνι ὄνομα παετρον; κοὰ ἐάκωξον ὃν τό ζ- 
]! δ: σ'αίου.» κοὰ ἰωαχννίωυ ὧν ἀσελφυμ “τό! ἱκκώθου» 
] κοὶ ἐπτίνκοων αὖ τοὺς ὀνόματα βοανδρ γὰς»ῦ ὄξημοὗγοῦ 
βροντῆς. οὶ ανόβοεαν, ποὺ Ὁ λ ὑγπτου» Ἰποῖι βαρθον 
λομάζίομν κρὰ μετ θαὶομ» κοὰ ϑωμοῦν, κοὰ ἑάκωξομ ἣν 
Ϊ “τὸ ἀλφαίου; κρὶ ϑασίσδιάλου, κοὶς σίμωνα Ὁ ἰικνα» 
νί πίω; κοὶ ἰσυσῖαν ἰσηαριώτίω, ὃς κρὰ το αρεοωκῳν 
λᾷ αὐτόνικοὰ ὄβχονταε εἰς οἴκομ. Ἃ κρῖ στιυδβχὸ 
ε ποι τσάλιυ ὀγλίθ' ὥς τε μη δι αῶαι αὐτὰ μῆτε 
αὔπους φαγεῖν. κοὶὰ ἀκου(ἀντόϊν οἱ τσαῤ αὐτό. ε 
ΑἸϊὰς ξήλθον ἰρατῆσαι αὐτόμ. ἐλεγὸν γα» ὅτι δὶ σίας, 
ὄδεςκ “καὶ οἱ φράμματεις οἱ ἃ ἱδροί(ολύμωμ ἀατα, 
Δ ἔαχν:; δῖ»: ἐλεγομ» ὅτι βεελίζεξουλ " χῷ κρῖ Τὶ ἣν Τῷ 
6 αχοντι ΤΝ σιχιμονίωμ ἐκβαλλᾷ τὰ οἹαιμοόνια, 
λγ κοὶ πρσκαλεσάμϑγ- αὐαυ, ᾧ ποαραθο 
6 λάὶς ἐλεγῶν αὖ τοῖς. ττῶς διύαται (ὡτανῶς σίοτα 
γαν ἐκξαλλειρ : κοὰ ξαὺν βασιλέα ἐφ᾽ ἑαυχί μερὶ 
δε, οὐ διυίαται σαθίυῦαι ἡ βασιλεία ἐκείν», κοὶ ἐὰν 
οἰκία ἐφ᾽ ἕαν τίν μερεδδ ἢ, οὐ διωύαται ςαθίυϊαε ἡ οἱ 
Κίᾳ ἐκείνῃ, κοὰ εἰ ὃ σαταν(ς κἰνέςπ ἐφ᾽ ἕωυ τὸν κοὰ 
μεμξριςαι; οὐ διαύαται ταθίω αι, ὡλλικὶ τίλθ- ἐχᾷ 
οὐ διιύζταε οὐσ' εὶς πὰ σκάϊῃ “πόὶ ἐφυροῦ, εἰσελθων 
εἰς τίὼ οἰκίαν αὖ χόὶ, οὔ χρνητέσαι; εν μὴ πρῶπομ Ἢ 
ἐαιυρὸν σίησμν, κοὶ πότε σίω οἰκίαν αὐ πᾶ οἷο» 
λοὶ »τὐσᾷ. Ἔ ἀμίιυ λέγω ὑμῖω, ὅτι τοῦντα ἄφε) 
ὃ ϑάσέται τὰ ἁμαρτήματα τοῖς ἱοῖς δ οἱνβρώστωμν 
κοὰ βλασφημίας ὅσαις οὖν βλασφυμήσωσιμ, ὃς οἱ ἢ 
οἷν βλασφυμῖσᾳ εἰς τ νδύμα πὸ ἅγιομ, οὐκχει 
αφόιιυ εἰς ὁ ἀνα, ἀν φνοχός ὄξτιν ἀεωνίς ἀρ 
σεως. ὅχι ἐλεγύμ. πονδῦμα ἀκάθαρτον ἐχῴ. 
ΓΦ κοΐ ὄβχοντας Γ μντὴρ οἰἱ ταὶ ποὰ οἱ ἀσξελφοι, 
ὃ καὶ ἐξω ἐξφαρτόυγάσεςειλαν ρῶς αὖν Φωνουὼ» 
α ὅϊν τεῦ γομοκοὶς ἔκάϑῃ το ὅν λίθ' στέβ; αὖ ἄντου δὲ 
αὐϊοοῖ, ἐσθ ἡ μντῆρ σὸν κοὰ οἱ ἀσελφοί υ εξω 
ζατουσίσε. κοὶ ἀπεκριθν αὐτοῖς, λέγων. “τὶς ὄδιν 
ἡ μυτήρ μου, κοὰ δὲ ἀσξελῷοι μου ; κοὰι πόδιξλε α 
μᾶνδ ὧδ ἀὔκλῳ σπόρδὶ αὐ μαϑυχίνο ἰκθωμ» 
νσα, λεγῴ, ἰδεὺ ἡ μυτὴρ μὲ κοὰ οἱ ἀσελῷοί μου. ὃς 
“γὰρ εἷν σοιησπ τὸ βελημα “τὰ θεοῦ, οὔ γος ἀσελφὺς 
λὲ μου,(Ἶ ἀὐσελφη μουν ποῖ μῳτήρ ὄξι, Οἱ τταὰἹ 
6 λιμ ἡρξατο διδάσκωμ παρὰ τίὼῷ ϑαίλαοσαν. 
ὧσυν» 
ΕΓΠΥΝΟΥΜ ΜΑΆΟΥΜ 


(05 ἘΠῚ (ἈΠδιιοσαῖ, τα οἱ σταεγῶε π οιιπι, 0 
ΠΠππὶ ταπσετοητ αιοίσαοι ἃ σεθαπίιν ξ 
[ρ γί] ἐπηιπαπα { αι {Π}Ππὶ αἰ Πδητ,ρτο 
οἰΔεβθαητοί, ὃ οἰαπιαθαπεὶ ἀίςεητες, ΤῸ ἐς Ην 
{5 ἀοἱ, Εἰ ας ΠΟ σητοΥ ἱπιευ πη Πα θατα εἰς, 
πείς πιαπίο [αςογεηῖ, Ετ αἰςεπάϊεία τποπ 
τεσ ΟςαΡαϊ τς Πο5 πο] αἰτἰρίξ δίας, 
ποτα οι Εςἐοοίτς ἀαοάεςίηι εἤτης 
οἰΠπΊςϑζ τ ἐπιίτεογοῦοος δα] ρχοαίςαπάα,τν 
Παϊδεγεηῖ ροτοίξαιξί παπαί πιουβοβ,εἤςίοι, 
ἴα: ἀξπιοηίᾳ. Εν ἰσηροίαπίε Βίπιοηί ποπηοη 
Ῥειτιβοδζ ΪΔςοΡ πὶ ΠΙΙ πὶ Ζ εδεάςί, οι Ιοδἢ 
πεπ [τατοπὶ [Δςοί, οἱ ἱπηρο [τ οἱβ ποιγίηα 
Βολπεῖσεβ; μοί εἴ ΠΙἢ τοπίτταί, ἃ. Ἀηάτο 
ΔΠ| ὃζ ΒΗ ΠρΡιιπΊ δύ Βα ΠοΙοπιρῦ ὃἃζ ΝΝ1δὲ 
{Πδειιπὶ δ 1 Ποιηδιη δύ Ϊλσοδυπι ΑΙρΗαί ἢ 
{{ππ| ὃ ΤΠαδάδιμη δύ δίιποποπὶ σαηαηαν 
υπ|0 δ ππατη Πζατίοτοπι, χαί δὲ ρτοσίαιτ εν 
[Ιαπ|, Ἐτ πεπίμητίπ ἀοπηιπι, ἃζ ςοπιιοηϊτ ἔζονψ 
ταπι τυ θα ἱίς τ ΠΟ Πἰςογοῖ Π]|5110] ραπος εάς 
το; δί σι δι Πητ αι α(α {ΠΠι|π| τι πεθαης, 
ΟΧΙΘΙΠΠΙ ΠΣ Π] 8 Π115 ἱπἤςσεγοηζ ἰῃ οιιπη. Γλίςον 
Ὀδηΐ ἐπίπη ἰη του που ἐἢ Ἐς στίβον σαὶ 
αὐ ΕἸ ογοίο Ιγιη5 Φεἰςεηάογῆς, ἀἰςοθαηι Βο, 
ΕἴΖΕΡ] Παρεῖ, δύ ρου ρείπείροι ἀαπποηίο, 
γιπ| οἤοίς ἀςπτοπία, Ετ ἃ (δ ποςατίϑ εἰςοΐπ ρα 
ΓΑ] 5 ἀίσοθ αι ΠΠ|8: Ὁ ποπιοίο ροτοί ταν 
η15 [αἰ Π8Π| οἥςετε ς Εἰ Πτορηιπη δάπευ 5 
(εἰε ἀἰαὐ πη Γπογίς, Ποη ροιείϊ τε τεσηιπι 
ΠΙυΑ, Ετ ἀσπηι5 σοπίτα (ςπιοιίρίαηι αι 
Πιετίοποη ροίείς [τε ἀοπλ5 Π|α: ἃζ ἢ (ἴα 
ηΔ5 ἱΠΠὈΙΓΟΧ ΙΓ α Δ ΙΟ 15 (Ὀπιοιίρίτι ἂς ἀἰενν 
[ι.5 εἴζνηὖ ροιο Ἐ{πατε ες Πποπλ μάθοι, ΝΟῺᾺ 
ροτοίξ αι! ι14π| δία ἔοττίβ, ἰησΥο ΠΕ ίη ἀο» 
πλιπι {Π|π15..Πἰ{!ρετενὨ ΠῚ ρυίμ5 ἐοσίοπι Π]Πίσα» 
τ Γ Π ς ἀΟΠΊΙΠῚ οἴτ15 αἰτίρίει, ἄτηοη ἀίςο 
Οὗ 5,()πΊηία τειγίττδιαν ΕΠ] Π5 Ποπιίπη ρος, 
οαία, ὃ σοπαίτία; αι δι !τπς ςοπιπτίατί ΠῚ6 
τίητ, ταί ςοπυίτίιπι ἀἰχοιίγίη [ρίττ ἴδ τν 
Οἶ1π1; ΠΟῚ Παΐσεῖ γουΠΠΟΠΟΠῚ ἔπ φοῖ γι 11, 
(ες οὐ ποχίι εἰξξῖοτηο ἱπάϊςίο, Γίςεθαηῖ 
οπίιη» 5 ΡἐητΠΠ1 ἱπηηΠππὶ Πα ες, Ετυεπίσ 
{Π| ΠΊΔΤΟΙ Εἰ115 ὃ ἔτα τος, ὃύ [οσίς λητοβ5.1ὲ 
(εγιπτ δ εἰιπὶ αι οσςατῦτι εἰτπ1, δύ (δ ἀοθας 
{πη οἰγοᾶ οἰΠπ|, ἀἰςητο; οἱ, Εςςς πιαίογ τα 
δέ ἔταττ68 τιτί ἔοσίβ σαοσιης τς, Ἐτχοροπαϊίς 
οἰ5,Π ς 5. Ος ΟΠ“ πγαζοῦ πιοὰ ὃζ ἔγαῖγος πγείς 
Ἐταυιμπ οἰγοιπήρεχίΠοε πὶ οἰγσαίτ οἰγζοαν 
[ε αἰἰςίρυ]ος (ξξεες; αἱτ, Εςςε πιαῖου πιοα 3ὃζ 
ἔγαδτγοβ πιεί, Οὐ επίπι ἐεοογίς πο! ἅταϊο πη (ἀεί, 
Ὠἰο τ ατοῦ πιο δ ἰΌτου πιδὰ ὅζ πχαίο ο. 

ἔς ἱτογσαι σορίς ἀοςεῖε ἱμχία πΊατς, 


ε 4. δ τοῦ» 


53 


Ε1ῚῚ ζῷ 


λί 


λῇ 


ἕ 


λῇ 


6 


ΑἸ Ϊὰς 


ὄῤχενῦ 


ἢ πόδι αὐσύρο ἥδαθολα, 


κοὶ στωμνῆμ πρὸς αὐτὸν ὕχλθ’ πολὺς»ῶς σὲ αὖ 
ἥὸν ἱμθαντα εἰς Ὁ πλοῖον», καϊαῶτα τὰ πῇ ϑκ2 
λάσσμ» κοὰ τάς ὃ ὄχλιθ’ πῶς τίὼ θάλκοσαν «- 
“Δ τῆς γὴς ἰως κρὰ; εδίσίασκῳν αὐτοὺς τν τα 
ραβολαιϊ πολλξ, κοὶ ἐλεγὴ αὐτοῖς ον σχῇ διοῖα 
χῇ αὐτό. ἀκούετε» ἐσοὺ ὀξῆλϑῳν ὃ ασεῖ 
ρὼν τό! απέϊραε, κοὶι γνῶ» ὧν Ὅϊ ασέιρεν » ὃ 
μᾶν ἔπόνε τοαρῷὶ τίὼ ὁσϊὸμ., κοὰ ἧλθε τὰ 'σω 
τειν πᾶ οὐρανοῦ, κοὰ κατίφαγὴην αὐτό. ἀλλο 
δὲ πόσον ϑὶ τὰ πουτρώσιε » ὅπου οὐκ ἔχον γίω 
παολλίω,, κρὰ ὄυϑεως ὀξανέτελε σα πὸ μὴ ἐχάν 
βαί- γῆρο ἡλίου δὲ ἀνατειλανα Ὁ.» ἑκαυμαν 
“ιδδη» κοὶ σα τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν. ὑδυρανθῳ. κοὶ 
ἄλλο ἐπόσῃν εἰς τὰς ἀκάνθας» κοὰ ανεξυσαν οἷς 
ἄκαυϑαι, κοὰ στιυΐπνιξαν αὐτὸν κοὰ ἰκαρστον ἐκ 
ἐσίωκε. κρὰ ἄλλο ἱπόῖσεν εἰς τίὺ γίω καλίω, (ὃ 
ἐδέδυν ἱκρττὸν αναθαινοντα κοὰ αἷὖνξιώνον πικροῖς 
ἐφόδην τ᾽ τριάκοντα » κοὰ οὖ ἑξήκοντα » καὶ ον 
ἑκατόν. κοὶ ἔλεγὴν αὐτοῖς. ὅ ἐχὼν ὦτα ἄκου 
Εἰ} ἡ ηριῖ ῥων ἐγθύε ἱαταμόνας » ἡρώ 
ιιστεν αὐτὸν οἱ πόδα αὐτὸν σίὼ τοῖς οἹώσ!εκα 
τἰὼ -σαραξολίω , κοὰ ἐλεγὴν αὐτοῖς. ὑμῖν σῖε» 
οὐτος γνῶναι τὸ μυςποιον τῆς βασιλείας σόϊ 
ἤςοῦ. Ἃ ἐκένοις οὲ οἷς ἔξω τὺ ποαραβολαάὶς 
τὰ ποραντὰ γίνεται» ἵνα βλεσποντοῖν βλέπωσι» 
κοὶς μη ἴσιωσι, κοὰ ἀκονοντοῖν ἀκούωσι» κοὺ μὴ 
σιωμῶσι, μὴι πότε ἀϑιςρεψωσι γ κοὰ ἀφείᾳ αὖ 
“εἰς τὰ ἁμαρτήματα. κοὰ λίγᾷ αὐτοῖς, οὐκ οἱ 
διατε τίἰὼ ποαοαξολίω ταυτίω ; κοὰ πος τοὶ 


σας τὰς πκραβολὰς γνώσιῶε; ἔἕἔἔΖᾶὅ ασέ 


 γὼν τὸν λύγον απέρει - οὗ οι οἷς εἰσιμ οἱ το 


ρᾷ τίὼ ὁσιὸμ ὅπου ασέρετοι ὃ λόγι’ » κρὰ ὅτ' 
οἷν ἀκούσωσιν» δυδεως ὀῤχεται ὁ σατανᾶς γ κοὰ 
ααι ὧν λόγον τὸν δὄσταρμψου ον ταῖς ἰαρδὶ 
ἂς αὐτῶν. κοὶ οὗ! εἰσιν ὁμοίως ν οἱ δὴ τὰ τι 
χρώσδῳ απαρόμνοι ν οἵ ὅτ᾽ αὖ ἀκούσωσι "ὃν λὼ 
γον » δυέως μετὰ χιρῶς λαμβαίνουσιμ αὖ τὸν 
ποὶς οὐκ ἐλουσι ῥίζαν τ᾽ ἑκυποῖς 5 ἀλλὰ πρῦσ΄ 
χοροί εἰσιψ 5 εἶτ γγνομθύης ϑλίψεως καὶ διωγμοῦ 
οἵᾳ τὸν λόγον , δυϑέως σκανσιαλιζοντοι . κοὰ 
οὗτοί εἰστῃ . οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας ασειρομῆνοι» οὗ 
τοὶ εἰσιμ οἱ τὸν λόγον ἀκουοντόϊ' γ κρῖ οἷα μόβι 
μνᾶς πόν ἀμῶνθ» χούτου . κοὶ ἡ ἀπαΐσε τοῦ 
«σλούτου . κοὶ οἷς στόδι πὰ λοιστὰ ἀξλιϑυμίαε εἰσ’ 
“πορδυύμδωαε συμπνίγουσι τὸμ λόγον » κοὶ ἂψ 
καρπῷ» γίνεται . κρὰ οὗτοί εἰσιψ, οἱ ἀϑὲ τὐὼ 
γίω τίῳ ξαλίω ἀσαρρντδυ", οἵ πινόυ ἀκονου, 
σι τὸμ λόγου κοὺ; πταρασίεχοντοίι » κοὰ ἀαχρττον 
φοροῦσιν . «᾽ πριαίκον σῦς γ κοὶ ο᾽ ξξηκονταυγκοὶ 
οἦ ἑκατὸν. κοὰ ἔλεηὴν αὐτοῦ, μὴ τι ὅ 
λύχνΘ. “ ἀαίυτοι ἵνα ὅσο ὧν μῦδιον τεθῇ ἢ 
πὸ τὐὸ ἰλίνίω ; οὐχ ἵνᾳ ἀδὰ τί λυχνίαν ᾿ 

“σκίς 


ἘΡΑΝΟΕΚΙΥΝ ΝΕ 


δύ ςοηστεραία εἰϊ δά δπὶ ττθα πηι ]τα ταις 
πδιτίπι ἱπστο Πι5οἰςξάετγει ἰη πιαιί» δέ τοῖα ταῖν 
θᾶ ἰμχία πιαίείῃ τείγὰ εγαῖν δύ ἀοσεραῖ εῸ 5 
Ρειραζαδο δβ τα εῖ ἀίςεθας {5 ἰη ἀοὐϊτί 
παίμα : Δυάίιϊο,εςςε εχίβαγίεπγπαίου δ (ον 
πιίπαηάιιπι: ὃ αςοίαίτ ἱπτεῦ ςππἰΠ} ΠΕ 11; ἃ» 
Πι4 χυίάεαι ςεςίαττ (εςι5 υἱᾶππ|», πο πεγιητας 
ποΪαοῖες σοί δέ ςοπηεάεγῖς ΠΠπ4, ΑΙ τς 
τὸ ςεςί ἐς Ππρογρειγοίᾳ, υδἱ ποη Πάρις τὸγσ 
ΓΔ ΠῚ ΠῚ ΠτΑΠΊ» δ [τατίπι ἐχοτι εἴϊ, συοά ποη 
μαδογεῖ αἰτίίπεπι τεσγϑε : [Ο]ε αυιῖεπι Ἔχοῦ 
το; οἴξτιι αἴουπι εἰς: δύ εοὸ ασποάποη παθεν 
τεῖ ταάίςξιοχαγαίς, ΕταΠ α ςεςία τη {ρίπ88, 
διταςοτεπογαπιίρίπο ἃς βοςαιεγᾶιν ΠΠ|16, 
δι αῶααι ποι ἄς τ αἰ ςεςί τ ἰπ τειν 
ταῦτα Βοηδπ, ὃ ἀδρας τισι ἐπτεεσοπίοπι 
φίαιις ςγείςεητεηι : δύ ἀἢεγεθαζαπιηιτίσίπ 
τλυδίυπππι!οχασίηταν δέ ππ1πὶ σεητιπι, ἂς 
αἰ ςείνας {Π|5, ι Παβεῦδιιγες δα δι ξαι1Π|; 
αὐάίαι, Θαιππι δυο ςοσρίει εἰς (0115, ἐπ 
τεὐτοσαπογπηῖ οἰππι ἢϊ ααί οἰτοσπι {ΠΠ πλπς 
εἰπῇ ἀποδοίη, 46 ραγαβοΐα, δύ ἀἰςεθαί εἰ5, 
ΨοΒΡί5 ἀἄδίιπι εἰξ ποῆϊτ πηγίτετί τοσηί (εἰς 
{Π|5 αὐτοιτι σαί [οτίβ πη ρεῦ ραγαθοἷλ8 οὐ, 
πία πη τας υἱάξητεβ υἰάοαπῖν δζ ποη ςεῖν 
πδηῖ: δύ δὐάἀίοπτεβ ἀπίῃς, δέ ποη ἐπίς! 
σαπῖ : ΠΕ ΙΆΠ4Ο ςζοπιιοιταπτίιτ δύ τειηίτταπ 
τ οἷ ρεςοαία. Ἐτ αίτ {ΠΠ|5, ΓΝ εἰςίτί5 ραγαβον 
ἴαλπι παπος δύ σιοπιοάο οὔποθ ραίδβοΐδϑ 
ςοσποίςειί - Βεπηίπαιου {Πς (ςγπιοηςιη (εν 
πχίπατ, {Π| τππεὸ Τηἴ7 ααοτῖ Δ] ἰσχία υἱλΠῈ 
ἀἰσιπιυγθδί ςηγίπαίαγ ίεσγπιου δύ σαιμπ δι» 
«ἰοτγίητ, ςοηίεϊίηι εηίτ αταπδβυδέ δυξετι [εν 
πιοποαι απ ἰςπτίπατι8 εξ ἐπ ςογα 515 οο 
τισι. Εταἰή πης {{Π|τεῖν αι ἐπ Ρειτοίᾳ [ον 
πιοπ ἐχεοίρί πη: σαί σαπὶ Δ ετίητ (εγπτον 
ΕΠ; [ξατίιτι σαπὶ σαιάτο ἀςοίρίμηι ΠΠπππ|. δ 
ποππάρεηὶ ταάίςξίη ἔς, ςἀ τοπιροτγατγῆ {{ππη|Ὸ 
ἀείπάςε ςοοτία αἰΠίίοπε δῦ ρεγξαμστίον 
πε Ριορτεγίεγπιοπεα, ςοηξείτίπι οεηάιιη 
τ Ἐτα ἢ της αι 1η [ρίπ45 Γεπιεπ ἐχοίρ ες 
ἢἰ πιηὶ αυΐ (εγπιόπεῖι διτάδίιηι, δζ (ΟἹ ςίτιν 
αΐπες ἐεςυΠἰ Πυΐι15 ἂς ἀεςεριίο αἰτία Γ1Π1» 
σοτογατιπι 1 το τπι ορίἀίταῖο5 ἱπί ΓΟ τ 
[659 {πῆς ἰεγπιοπεπΊ, ας τε α τον ἱπέτιι- 
αἰϊίεσ. Εὶ 4]}} ἔππὶ χαΐ ἐπ τεύγαπι όπδϑπι ἔς» 
πιεπ ἐχοερείιπῇ, Πα Δ της ογπηοπεπὶ δέ 
{υἱείρίμηι; ἃ ν Πραπε, τα οἱ ἈΠ 14 στὰ» 
τιπὶ αὐξεγας {τσίητα, αἰ (εχασίητα, ἈΠ ἐπ 
σεπίιπι, Εἰ ἀἰςεραυ 5, ΓΝιιπι σεγπὰ ποεπ 
ἀϊτασνπδτοεῦ πιοάίιπι ροπαίιτναιςθτεῦ 
Ιεὔιπὶς 'Νόππηειυς ἱπρεῖ σα οἰαθυθπιρον 

πλῖι 


᾿ 


-- πο 


- ἂς, 
ΕΣ 
εὐ) πδυ δϑ μὰ... ὦ ὦ δ “τ ἾἾ . 

ἱ πόδι ἡ λτιμάσιως δ δ δῶ, (ς σῶὶ Ἐλεγκόνῷ», 
ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ ΕΈΓΟΡΝΟΥΜ ΜΑΆΟΥΜ 
β' πίᾷ ; ἶ οὐγαάρ ὅν τὶ ἀρυσῆν: δεαὺ μὴ φ.,) λίγο Νοη οἵ οηἱπι αιιίςα 86] ΟςΟΙΪ 11, 
Θ᾽ γδδωήᾷ, ουσὲ ἐγγίΕρ ἀπτόκρυφομ, ἀλλ γα εἶα συοάποηιπαηιίοοιυν πες ΑΠεΓδοτείαπην 
νόῤον ελύν. ει τῖρ ἐχᾷ ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω, (ξ4 υἱίπ ρΡγορδίθϊιπ) πεηίατ, δὲ ηυῖς ΠαΒοῖ 
ἃ Β1ΠῸ8 Δ Δ] αι: δια ίας, Ετ αἰςοίνατ Π]ΠῚς, 


μᾶ καὶ ἐλεγὴν αὖ τοῖς, βλέπετε "Σ ἀκούετε, οὗ 
; τὰ ] ᾿ “-π ᾿ Γι ᾿ΡΩ Ἄ, ς Ρ "- Γ " " ΠῚ 
δ᾽ ᾧ μετρῷ μετρεῖτε μετριύησεται ὑμὴν γκρὰ πῷζ Ψίβειε αὐ αὐϊδίαείβ: 8 πλσπίπιτα πιειίηγί» 
ηΐ, ελάεπ το δΐ5 Πεῖ δἀπηεπίίο, ὃ αὐῆείετυν 


μῦ φεϑέσετοι ὑμὶν ποῖς ἀκονουσιψ. Ὃ ὃς γῶρ αν 
ἡ Ρ 1 -Ὦ ἈΞ ἢ 3 ἌΡ Ι Ἂν τε τ . - - Ἂ Γ ᾿ Π 
ὁ εχφ»συϑήσετοι αὐτῷ, κοὰ ὃρ οὐκ ἐχφ, κρὶ δ ἐχαν τιοδίβ αι διά ίτί5, (Δ εηίπι Βαίδοῦ, ἀλίίτον 
{Π1: ὃ( ιιίποπ Παΐϊδοι,οετίαπι συοα Παθει, αὶ» 


μν αρϑήσετοίι ἂπ' αὐτῷ. ω καὶ ἐλεγῆν, οὕχωρ 
ἔσγειαΓ 8} 60. δέ ἀἰςοθαι, δίς εἴ γεσηιιπι ἐοέ 


57 


, ὄὴν ἡὶ βασιλείας “τόν θεοῦ. ὡς ἐκὺ ζνθρῶπθ’ βα» 


ιν ἘΞ ἘΞ πὸ «πὶ ᾿ ΚΑ 


μοῖ ὅτι τσαρεεσκον ὁϑόλισμος. 
θ᾽ νε ὁμοιωίομᾶν τἰὼ βασιλέάαν Ἔ ϑεοῦ αὶ τν Ἢ γί 


λιν τὸμ ασόρον ἀδὶ τὴ γῆν Εὗ καθδύσιῃ κοῦ ἐγεῖ 
βύτοι νύκτα κρὰ ἡμόμναν » κοὶ ὁ ασύρίΘ βλαςι» 
ΨΗ γπρίς μυκαυῃτοῦ ὡς ονκοίσιον αὐτός. αὐὐτομῷ 
7ι γὰρ ἡ γὴ αρπτοφορῶ πρῶ τον χόρτομν Εἰ τὸς στιά 
λυ» εἶτα πληρῃ σῖτον ἐν ἴορὶ στίχυϊ, δ εὖ σὲ σε 
ρασίῳ ὁ ἱμαρπὸς, ὄυδεως ἀπρςἐλλᾷ τὸ αδοέστανομ, 
Ἔ κοὰ ἐλεγεν Τί) 


ΑἸϊὰς νι παραδολμ πταραθαλῶμῆν αὐτί ; ὡς πόκον 
“ποίᾳ σινάπεως γ ὃς ὅτ᾽ οἷν ἀσῶρῃ δ᾽ χῆς γῆς» μικρὸ 


πόρθ΄ τανγωμ τῶν αὐόῤμάώτων δὴ “δῇ ἀϑὶ τῆς 


Πυεπιαα πιο {{ ΠοηΊο ἰδείας [ἘπΊε ἴῃ τοῦ 
γᾶτη, ἃς ἀΟχμηίδῖν αἴσιμα ὀχυραῖς πούϊς ας 
αἰς; (ςροβῳ σοιτηίηει, ἃς γραῖ ἰη αἰτῦξ ἀϊιηι 
ηείςίτ ἢ]ς, Ψ το επίηι τοῖτὰ ἐτυ δι ῆςσας, ρτίν 
τηιΠπ| ΠΟΙ ΔΠΊ,Φοἰηαε ρίζα, ἀείῃαε ρΙεπῆ 
ἰγαπιεητ ῃ ἤρίςα : Πυιιπι αὐιεπι ργοαιιει5 
ἐπετίς τι ι18,{{ἀτίπηι αγέτείτ ἔα] ο πη, ιοπίαπη 
ααὐἰο[ξ π16Π75, Ἐπα ἰςεθατ, Οἱ Δα Πιὴ]αἰδίπηυ5 
ΓΟΘΠΙΙΠῚ αοἰγαιι 118 ςΟ]ΠΑτίοπς ςοπέργθπη 8 
{Π ΓΕἸΠ [ἰετις σγδηιιηι {{παρίβ.αποά ΄υυπι 


᾿ (ςπηπαῖιπι [πποτίζ ἰῃ ἴοσγα, Πγίμα5 ες οτηπηί, 
, γῆς, κοὰ ὅτ᾽ αὖ (ατιχρ ἢν αναθιάνᾳ, κοὰὶ γίνετας δι15 δηλ ηίδι}5 Πι135 ἰππ| ὲΠ τοῦτα : ἃς 4 
᾿ τοτωμ τῶν λαχάνων μείζωψ, κοὶ σπτοιεῖ ἔλα [(φιηίπαίιαι Πιοτίῖ, ΟΧυτΓοίς, δ τ πιαίιι5 οπν» 
᾿ δησα μεγάλου, ὥς τε διμαὅτα ουὸ τί σκιὰν ηίβιι5 οἰεηβιις, ἃζ Ειςϊτ γαπηος [ἼΔΡΠΟ 8) ἰϊᾳ 
ἣ αὐ Τό) τὸς πτετ εἰν “τό! οὐρανοῦ ἰξατασ κίιωσυῦ,. ιπ ΡΟ πε} τππη τα εἰμι διιο5 κοΐ αἰ » 
" μξ “ΠΟ κοὶ αναυχοχρ πταραξολαὶς τοολὰ αὲς ἐλάλέξα κατε Εγιδ ἐδι15 πη ]τἰς ματα θοΙ] 5 οι ματι 
Ἷ ς τοῖς τὸν λῦγομ, καθὼς ἐδιω αν ἀκούειν, , χω εἰἙ [δγπηοπεπη, ρου ροτεγαησ αὐάϊίτο, ἤης 
Ι μξ οἱρ ὐὲ τοαραξολὴς οὐκ ἐλάλφαὺ τοις, ἰδέαν σὲ ΡαιΆΡοΪα ποτῸ ποη Ἰοσιιεδατυτν εἰβ. ἐξο πηι 


. 


ι ποι μαθυ ταῖς αὖται ἔπιλυε τσαντα, τῇ κοὶ ἢ 
μῷ λεγᾷ αὐοὶς φὺ ἕκεῖνᾳ τῇ ἡμόδιᾳ ὀψίας ἡῆνομιν 
δ᾽ νκῷ» διελϑωμῖὰν εἰς τὸ τοόβαν. κρὰ ἀφοὺν σῖν τὺ 


ΔΕΠΟΠῚ αἰ [οἰ ρα} 5. (ἰϑ χροπεβδῖ οπηηίᾳ. Εὶ 
Αἰτ {5 1η αἰς ΠΟ ἥαιη ἑλα εἴϊει πείρετα, 
᾿ΓΥλη ΘΔΙΠ118 ἐπ υἱτοτίογεπι σίρασι, Ἐκ ἀἰηχίν 

σχλορ.τθα λαμξανουσιν αὐτερ ὡς ἰωἢ οὐ ἴρεί πλοίῳ, 


[ἃ τιιγ θα» 4 Πππηττης στη τὰ τς εγασ ἴῃ πδυ;, 


Ἵ κρὰ αὐλα δὲ πλειαίρια ἐν μετ αὐτόι, κοὶ γινετος (δὰ δύ [5 παιιίςι δ ογδηῖ ςιιπ Π|ο. Ετ ου, 
ἢ λαξλαψ, ανὲμον μεγάλ, τὰ δὲ ξύματα ἱπέξα, ἐὰν ΡτΟς ΕἸ ΤᾺ τποπτί πιαρηα, ἃς Ηιυέζιις ἔστιον 
' λὺν εἰς η9 τσλοίουν ὥς γε χὺτὸ ποῖ γυϊζ αι, κὰὰ βδηζίη παιιίπι; τα αὐ {118 ἰλιη ἱπηρίογείυγ, Εε 
" ἣν αὐτὸς ἀδὲ τῇ πρύμνμ, ὧδϑὲὴ τὸ ποσκεφαύλααον οτλείρίε ἐπ ρυρρί Πιροῖςοζυΐςαὶ ἀοτπηίθης, 
Ἱ καθόύσιωμ, κοὶ δὲεγείρουσιν αὐτὸμ, κοῖι λέγουσιψ δύ ἐχοίταησ δι}. αἰςιηιῷ {Π|. Ρυγςορίου ᾿ 
Ἱ αὐτῶ. δι δ άσκαλε; οὐ μελῴ σοι» 67: ολυμεθα; ἢ ἢρῃ εἰξείδὲ εὐτος Ποῦ ρμεγίπη5 ς Ετεχοίτα 
᾿ δυιγόλθεις ἐππεπίμυσι ἴχ} ἀνέμῳ, κοὰ ἄπῳν τῇ ϑὲ τι πογορδυίς ΠρΠΓΏΓΩ, αἰχίτῷ πτατί: Τὰςε; 
[ Λαοσμ; σιώτος, τὸ ε(ρλμωίο, κρὰ ἐκύγγασον ὁ ἄνεμθν,9 οδηγωτείςε, Εἰ ζοπαμϊίοιε πξητι5, αι άπις 
᾿ κρε τηβύζο γαλάνκ μεγάλῳ, κοὰ ὦπῳν αὐτοὶρ. τὶ εἰξτγα πα. Π {τὰ 5 ππασῃα, δί αἰτ {|5, Οὐἱά τίν 
͵ β σἴειλοι ἄςξε οὐ ττος ἀὴς ὑέῳ χὲῦε πείσειν Η κοῖς ΠΩ] οἰ ς ΔΟΡΟ , Πι1 ἥτις ΠΟΠ Πα θεατίβ ῇ, 
" ἐφοθκθησιμ φαβον μέγαν, πρὶ ἐλεγὸν “πῶς ἀλλὲή΄͵'.-. ἀμοίαπ)ς Ετ τἰπιοσιης τἰποῦς ΠΊασΠΟ, αἰςε, 
Ψ λους. τίραρα οὐτὸς ὄδιμ. ὅγε κρῖ ὁ ἄνεμθ- κοὶὶ δαπιῷ ἰητεγίείς Ὁ ἱ5 Παπι ἢΐς οὐ, σαίᾳ δέ 
᾿. τι ϑάλασσα ᾿πσακούουσιψ αὐτοῦ; κυὶ ἐλ, ᾿δητις ὃ Ππγατο οδεσίμηϊ οἱ τ᾿ Ετπεπον 
ψ᾽ βὸν ες πὸ τόδαν τῆς ϑαλάοσης εἰς τίὼ χώραν τχιῃῖ τγαϊοιο πγδτί ἕῃ τορίοπεπι (Πα διεπον 
᾿ πῶρ γκσϊαρίμωυῶν. (ὐ δῥελϑόντι αὐζοο ἐκ ΞΞ πλοίν, τπι. Ἐστο ΠΟ; εἰ (ς παι; Πατίπι οςειττίτ ὃ 
] δύξτως ὡπίωτηασον αὐΐοεῖ ἐκ τῶν μνημείων εἰν, "ΟΠ ητ5 Ποπτο ἔρίτίι οὈΠποχίι5 ἐπὶ» 

ΤΣ Ξ 


αὐ Ἕ- πα 


ἔρωνπ Θ᾽ ὧν ωνδυματι ἀκαθάρτῳ ; ὃς τίω κατοῖ 
ΔΗ ΟΊ: εἰγὴν ον Ἐ}7 1. μνημείοις . κοι οὔτε λύσιν 
σιν συσίεἰς ἡδινατο αὐγὸμ σἴῆσαε, οἵα Ἂ αὐτὸν 
“πολλιχκις πατσΐαες κοὰ ἀλύσάοι οεοϊε τα, κοὶ σ}ε 
αὐσαῶνα τὰ αὐταὶ τὰς ἄλνσεις; κρὰ τὰς τοεσῖας 

συν Τῷ 


πληαο; αι οι ἐς] τππ| Πα Ροθατίπ πιοηι᾿ 


πε ητἰ5,; δ ποις ςατεπίβ αι. Π|ροτογαῖ 
Εἰ1πὶ Πσαγενρτορτεύεα αποα αι ἔρε ςοπι, 
Ρεάίδιις5 δί ςατοπίβ υἱπύλι5 (ὐΠ τ, αἰ ςοῖρ, 
τος Οἴτης δ {10 ςαῖρη δ) δύ ςοπιροάε5 εἤεης 
ςΓοιπην 
9 


ξὲ 


εἰ 


ιβ πϑδὶ ἡ θυγατρὸς Τ αὐχισιωαγωγυ, 
ΕΥ̓ΑΔΥΓΕΛΊΙΟΝ 

συυγετρίφίαε, πρὰ οὐσϊὰς αὐτὸν ἴσιυσε σίαμαν 
σας. ρὲ σὰ ππαντος νυκύος κοὶ ἡμόδας ον τοῖς 
ὑρόϊι κοὰ τν τοῖς μνήμασιμ ἰι ἀράζων 9 κοὰ ἕκαν 
χακύσηων ἱαυὸν λίϑοις, ἰσϊὼν σὲ ὸν ἰνίουῦ ἀῷ 
μακρόϑῳν, ἕφραμε» κοὰ “ππῶσεκυύησον αὐτῷ, (ἷ 
ἐράξας φωνῇ μεγάλε ἅπῳν.. τί ἐμοὶ ἕκὲ σοι ἐπ’ 
σοῦ ἧξ πόϊ ὕτοῦ τὸ ὑψίρου ; ὁρκίζω σε πὴν ϑεὸμν, 
μὴ μὲ βαίανισπο. ἔλεγε γαρ αἱν»Τί)» ἐξελόε τὸ “ανόῦ 
μα τὸ ἀκάθαρτον. ἐκ τόϊ οὦνθρῶπου . κοὰ ἐπ) 
ρώτα αἰντόμ «τί σοι ὑνομαι εὐ ἀπεκοίθα λέγῶμ» 
λεγκὼν ὄνομά μοι.» ὅτι σπτοῦλοὶ ὄϊνμδν « κολ πὰ 
ρενίλᾳ αὐπὸν πολλιὰγ ἵνα μὴ αὐκῶν δρεείλῃ ἔξω 
πῆς χώρας. ἣν σὲ ἐκ «τὃς τὰ ὕρυ ἀἄγελν χρια 
ρων μεγάλκχ βοσπυμῆνα, κοὶι 'σαρεκώλόι αν αὐ 
σὸν ποντις οἱ οσἱαιμονδῖν . λεγοντ δῦ". πεέμον ἦν 
μᾶς εἰς οὖσ χοίρεδσ » ἵνα εἰς κυοὺ εἐἰσελθωμδν» 
κοὶ ἐπέτρεψαν αὐτοῖς ὄυθεως ὁ ἰῃσοῦς, (ὃ ὄξελ, 
ϑόνχα τὰ πονδύμαπα τὰ ἀκάθαρτα . εἰσήλέον 
ἐς ὧδ χοίρετο.» κοὰ ὥρμυσον ἡ ἀγελι {{}] πόϊ 
ξρημνοῦ εἰς τί ϑάλκοσαν. παν σὲ ὡς δεορίλιοι» 
χοὰς ἐπνίγοντο τν τῇ θαλάσσῃ. οἱ δὲ βοσκοντες 
«ἤν χοίρεδσ » ἔφυγομ» κοὰ εὐνήγψειλαν εἰς τὐδ στὸ 
λιν κοὰ ἐἰς οἷῦ ἀγρούς. κοὰ ὄξηλθον Ἰοϊαν πὶ ἐσ 
5} ἢ γεγονὸς κοὶ; ὄβχονται πὼς τὸν ἰν(ουῶ. 
ϑεωροῦσι τὸν σϊαιμονιζομῆνον πκαθεμϑηνον οὶ ἱ, 
ματισμῆψον , κοὰ σωφρονουῦν τος “πον τοι μκότα Ἃ 
λεγεῶνα » κοὰ ἐφοξιθγίαν . κοὰ διυγκίαν το αὖ 
σοῖς οἱ ἰδῦντες . πῶς ἐγ» Ὅω οἹαιμονιζομε, 
νῷ; κρὰ πόδι τῶν χοίρων . κοὰ Ἀρξαυτο πσαρα7 
καλῶν αὐτὸν ἀπελβεὶν ἀτ τῶν δοίων αὖτῶν. 
ἈΠ μοὶ ἐμβαίνει’ αὐτὸν εἰς "ἢ πλοῖομ γ τταρικᾷ 
λᾷ αὐὸν ὃ σϊαιμονιδδὲις » ἵνα αὶ μετ αὐτόν. ὁ σὲ 
ἐμσοῦς ἐκ χφῆκῳν αὐτῶρο αὐλιὰ λέγᾳ αὖ τῶ, ὕστον 
γι ἐς τὸν οἶκον σου πῶς (ὖὺ σοὺς5 κοὶ ἀναγ 
γειλον αὖ σοῖς . ὅσια σοι ὃ ἰυύριίθ’ τοὐστοίνκε κοὰ 
ἀλίῃσε σε. κοὰ ἀπῆλθε κοὰ ἡρξατο ἔφρύοσειμ ὧν 
σχῇ σεκαστόλᾳᾷ, ὅσια ἐποίκσον αὐτῷ ὃ ἰῃσοῦφ» ποὺς 
πρίντις ἐθαύμαζον. Ὦ κοὰ σἹ]απόραϊ(ἀνῶς 


6 χόϊ ἰψσοῦ τ᾽ Ὅο᾽ πλοίῳ στάλιυ ἐς Ὁ Ἰσόδαν,συ᾽ 


νἱιχῦν ὄχλος πολὺς ἐπὶ αὐτὸν» κοὰ ἣν τοαρῶ “ἢ 
ϑιέλαοξαν, κοὶ ἰδοὺ ὀῤγεταε εἰς ἢν αὔχισν, 
ναγώγων » ὀνόματὶ ἰάειρΘ’» κοὰ ἰσϊὼν αὐπουυπί 
γῇ ππὼς δ᾽ πϑσῖας αὐτόν, κοὰ τπσαρεκάλᾳ αὖ. 
“ὸν πολλὰ. λεγὼν. ὅτε τὸ υγάτριόν μὸν ἑοιῶν 
χὼς ἔχφ. ἵνα ἐλθὼν ἀϑιθᾷς αὐτῷ τὰς χεῖρας » ὃ 
πὼς σω[ᾷ κοὰ ζισυτοι. Οἱ ἀπήλέε μυτ᾽ αὐτὸ. (ΘΒ 
ἀκολούϑᾳ αὐτῷ ὄχλος πολὺς, κοὰ σιωΐϑλιξομ αὖ 
“χόρ. κοὶς γι τὶς οὐσίς ἦν ῥύσᾳ ματι’ ἔζη 
οἱώ δεκι. Οἱ στολλιὰ γεαθδσα ὃῷ πολλῶμ ἰατρῶν. Ὁ: 
διαπανήσοσιο σὸς ἑαυτῆς πσῦνχα, (δ μηοέν ὠφελπ' 
βᾶσα, ἀλλὰ μάλλου εἰς "τὸ χέρον ελϑᾶσα, ἀκούσασο 
δου τὸ ἐμίουγελθξσα τη ἌΡΡΗΝ ὄπιδδον» ἡλματο, 
᾿ τ Τίμα 


Ι 


"Ὁ πόδι ΤῚ ζιμοῤῥούσιι. 
ΕΥ̓ΑΝΟΘΕΓΙΝΜΝ 


«δητίηιτον πε αι υλπὶ υλ] υἱέ εἰπὶ 0 . 


πιατε, Ἐτςπρεῖ ἀΐξας ποέϊείπ πποητίθι!8 ὃ 
ἐπ πποπιπιοπείς εγαὶ ς[ἀπιᾶ 8; δύ ςοηςί 6 Π8 
(εἰρίπιαρίάίδιι5. Οὐυπι υἱά Πετ αίεπι]ς 
(πὶ ἐπηίπιιβοσπςυγείτ δέ αἀογαῦίε εὖ, δί εἶα, 
πΊΔΠ5 ποςοπιασπα ἀἰχίτ, Οὐά πη τεςῦ εἰξ 
Ἰεία ΑἹί ἀεί 1{Π| πότ αἀίατο ἕε ρεγ ἀειπ1; ΠῈ 
ππετοζημεαβ, ᾿ίςεθατ οηίπι {Π|; Εχί [ρίγτα8 
ἱπππιαπαξδ αν Ποηιίης, Ἐτίπτειτοραβδί 611Π1, 
Οὐιοά εἰδίποιπεη ἐγ Εττείρο αἰ τ ίςςπθ εἰ; 
Γἐσίο ταί ἰ ποπιεπ ει υία ππυ!τΠ πὰς, Ἐξ 
ἀερτεςαβδαίαγ σαπὶ Ὁ], ΠΕ {Ε ἐπηίττογεῖ εχ 
(τὰ τεσίοπξ. Εταταυτξ δέ ἰαχτα ΠΠΟΠΓΕΒ πλῷ 
Ρούςουιπι ΠΊΆση115 ραίςεη5, ὃ. ἀερτεζα θην 
{Ὶ ἐπὶ οὖς ἀπο η68. ἀίςεητε8, 1{ππ Π08 
ἰῃ Ροῖςοβ; υἱ ἐπ ε05 ἱπιτοεδίπι8. Ετρογπς 
εἰ5 Πατίπι [εἴς Ετορτοῆι Πρίτίτι15 ἐπηπηη αἱ» 
ἱποτει ἔπε ἱπ ροσςοβ, Ετέεγερδῖ σύοχ μοῦ 
ῬΙρςερ5ίππηατε. Εγδητ δυζειη ἔογπης δί5 πα 
ἴε, δ. (βοςαιί Ππηείπ πιατί Ροσγὸ χυΐ ραίζεν 
Βαπιρουςοβοξισοιπιητιεῖ τε π Πς Δ] ΓΙ ΓΠ 
εἰυίταιδ, δ. ἰπ ἀστοβ. ΕτοστοΠὶ πτδα πίαεπ 
ἄπ σι εἴτε συοα αςςίάἀεγαι: δί πεηίατα 
Ιεἴπηι, δέ αἱάεης ΠΠππ| αὐ ἃ ἀφπτοηίο ποχα 
Ῥατιγ εάοητειι αςιιοἰπἰτ]πΊ, δ. λῆς πηοητ8; 
συ παβιυιετατ ΙοσίοποπΊ»εἴ τπηπεγαπης Ετ Παῦ 
γαποσιητ ΠΠ|5 συ υἱάἀογαητ, 414] τεῦ αοοία 
(εἰ εἰ χιί ἀππιοπίιηι παδιυιογαῦ, δέ ἄς μουν 
εἰς. Εττόσατε ςαροίθηῖ εὐπΊ» τ αἰ ςεάεγεῖ 


ἄς βηίβιιοίρίοτιπι, Εταυιυπι ποτε ῆῶ εἰἴςε.. 


πδαίπ1. τοσαθαι! πὶ 7}: {ποῦ ἃ ἀφ πτοηΐο 
σοσίορίι5, υΓ ἐἤεεςιπι ἢ10 : [εἰιι5 δυίειη πῦ 
Ρεγπηπε εαπ|, (α αἰ {Π||: Ρ.(η ἀουηιπι ταν 
τὴ αὐ τοβ, 8. Δηπιηπείᾳ {ΠΠ|8 Πυδητα ἰδὲ ἀο, 
αὐίπι!5 ἐεςοτίς δύ αγίίοσίι5 Πετυΐ, Εταρῆς δὲ 
εὐὐρίτρταάίςατείη ἀεςαρο], υδητα ΠΡ {6 
εἰΠειΤοἴι5, δύ οὐπεϑ πλίγα ρα ηταγ, ΕἸ ΠΌΠΠΠῚ, 
τταίεςΠει εἴ παι ΓαΓ 15 1Π ΕΟ ΟΥ̓ ΕΙῚ τἱ 
ρας δαεηίς ταὐδα τη ]τὰ Δα εἰππ|,ροἴ εγαῖ εἰσ 
Τὰ πτατο. Ἐεεςςευςεηίς αιίίαπι ρεϊποίρυηι {Υ̓ 
πασοσρυποπηίης Ἰαίτιιδιεῦ αι υ{ἀ{{{π| Ε11Π|». 
Ρτοςίατ αὐ ρεάε5 εἰιι8νεῖ ἀθρυοσα βατιτ Εἰ1Πὶ 
τ Ϊτπ»ἀἰςοπ5. ΕΠίΟΪ Δ ΠγοΔ ἴπ ἐχίτεπηίϑ οἰ 

οἵο υπι πεπίαβ εὐ ἱπηρ 8 {Π|π|8ηι15, 0 {1π|ᾶ 
ἤιε, δε υίπιοι, Ἐταθής οὐ {1105 δι (οαείσαταν 
εὐππὶ ταγθα πιο τα. δύ οσρηηοθαητεῦ. Ετιπα 
Ποῦ ιις4Δπ|, ητιο ἔπεα ΟΡ ποχία ρι ἤμιπο 
(χπσυίηίς ΔηπΠο5 ἀποάεςίπι, ἔππογατο πγ τὰ 

Ρειρεῖα ἃ ςδρ[υτδι15 πιεάίοίδ, δ. πΙαπιρίολ 
ταϊοιπηία {{|. Πορρ υίςβ Ααίεπτεητί ἰςηίεν 
γαῖ, ἰε πΊασίβ ἰη ἀοε 15 ΠΘ ποῦ] ΠῚ 885 
ἀίΠει ἀς Ιεἰ πεηίτς ίπτατρα ἃ τευπουδ τοτίθ ρ 

νν Ὁ πο πιοην 


εὐ 


ΚΑΤΑ ΜΆΡΙΟΝ 
τϑι ἱματίου αὐτόν, ἔλεγε γα, ἰοΐν δὴν ἱματίων αὖ 
"τῷ ὡψωμκαιο, σωθήσομαι. κοὰ δυδεξως ὄὀϊξπκρανθῃ Ν πσἢ 
γὴ “τόν ὡιματίδο αὖ πτῆρν κοὶ ἔγνω ἴορ᾽ σώματι; ὅχε 
Ιὥταιε ἀγῃ τῆν μαάφγθ. κοὶ δυθξως ὁ μισοῦς ὑδὲ 
γνοὺς ἦν ἑκυτῷ γ πίὼ ἐξ αὐτὸν διωύαμιψ ἐξελθοῦ, 
στεμολςραῴεὶς ον Ὅρ᾽ ὄχλῳ; ἐλε)ε. τίς μου ἅψα 


ηο Ἦν ἱματίωμ ; κοὰ ἔλεγὸν αὖ τῷ οἱ μαθιτοὼ μὸν» 


Α[ὰς 
ὀῥχονη 


Ἂ 


ἐξ 


3 ᾿ 3 [τ Ἂν 
ς ἀσϊελφοὰ αὖ χόϊ ὧσις χτὸς ἡμᾶς; 


τι, βλέπεις σου ὄγλορμ στωδλίδον τα σῈ) κοὶὰ λεΖ. 

Γ : Ν ."Ὁ - Ἄ τι Ἶ 
γε» τίς μου ἥψατο, κρὶι πόδιε Λε ΠΕΡ ἐσεῖν τί ὼ 
(ὧδρ τπεριῃκῆαν.. ἡ σὲ γυυὴ φοδυθᾶσιε κοὰ τρὲ 
μσυστε κ εἰοϊ α ὃ γεγονῷν ἐπ᾿ αὐτῆ ἡλθων κρὰ “πὸ 
σἱ πόσον αὐτῷ» κοὰ ἀπτον αὐτῷ τοάίὰν τίὼ ἀλὴ 
ϑειῶν, ὁ δὲειστον αὐτῇ. βύγατόδ . ἡ πῖτις σου σί, 
σώκέ σε, ὕσταγν εἰς εἰρανίιυ, κοὶ ἔλ)ι ὑγιὴς ἀρ φὶ 
μιζσιγός (υ. ἔτι αὐτόν λκλουῦτθ’» ὄβχονται ἀφ. 
“6 ἀῤχιστυναγώγου; λέγοντι, ὅτι ἡ θυγάτηρ σὺν 
ἀπιϑανεν Τί ε σκύλλεις τὸν διεοϊᾳσιαλου ; ὁ δὲ ἐπ 
Οὐκ δυθεως ἀκούίὰς τὸν λόγον λαλούμᾶνομ» λέγά 
Ὅο᾽ αὐχισυυαγώγῳ, μὴ φοβοῦ, μόνου “πίφδυε. κοὶλ 
οὐκ ἀφήκῳν οὐσίονᾳ αὖ τῷ στυυακολουθδσαε, εἰ μὴ 
αδτρον κοὰὼ ἰάκωθον κοὰ ἐωχννίω σὸν ἀδελφὸν 
ἰχκώβον, κρὰ ὀῤχεται εἰς “ὃν οἶκον “τόν αχισυνα 
γύγου» κρὰ ϑεωρεῖ θόρυθον κρὶ ἀιλαξοντπας 5 κρὰ ἂν 
λαλαζοντας πολλὰ γ κοὶ εἰσελθὼν λεγᾷ οἴω οὶ. 
γί ϑορυθειδὸς κοὶ ἰ«λαλετε; τὸ σταδίου οὐκ ἀπε 
ϑπένον . ἀλλὰ κα δύσιᾳ, κοὰ κατεγέλων αὐτῶ, 
ὁ σὲ ιἰἰ χα λὼν ἅπαντας, παραλαμβανά δὸμ σε. 
τόρας τόν στίχιδίσυ κοὶ πίων μιντόβα » κοὰι ὧν μὲν 
α' αὐτὸ 5 κρὰ εἐἰασορδύωτοι ὄπτου [μὴ τὸ στοιδιου 
εἰνακείμβϑμομ γ πρὶ ἀρατῆσας τῆς χειρὸς χόὶ στοῶν 
δῖον. λέγᾷ αὑτῇ, ταλιδὰ κοῦμιγ ὃ ὅδη μεδδομη 
νἄυθμϑηνομ. 25 κόράστομ γ σοὶ λεήγώ, ἐγεῖρε. πκρὰ δ 
ὕξως αὐεςν “ὃ κοράσιον κοὰ πόδιοστιζτᾷ, ἰωῦ γοΐρ 
ἐγῶμ σἹώσεκα » κοὶς ἐξέσησαψ ἰκετέσιμν μεγαίλίω, 
κοὰ διεσείλατο αὐτοῖς σπολχιὶ, ἵνα μυσιὰς γνῶ 
(δῶρ 5 κοὰ ἔστε δυθίωναε αὐτῇ φάγειν. ἘὰΘ 
ἐξῆλθον ἐκάθον» κοῖς ἄλθον εἰς τί πτατρίσῖα αὖ 
δ! 5 κοὶ; ἀκολουθοῦσιμ αὐτῷ οἱ μαθγτοὰ αὐ, κοὰ 
ηϑυομδύου σαξῦδχου ἤρξατο τν τῇ σιωαγωγῇ δὲ 
σδιάσκειᾷ » κοὶ στολλοὶ ἀκούοντι. ἐξεπληοσον Τὸ 
λεγοντόϊν, σπόΐον πούτῳ ποιῶπα : κοὶ τὶς ἧ σον 
ας ἡ συθᾶσι αὐτῷ» κοὰ διωυάμεις “οιαῦτρ οἱὰ, 
σῶν χορῶμ αὐτό! γίνονται; οὖχ οὗ γύς ὄξῃμ ὁ γί, 


πτῶμγ ὃ ἡδο μαρίκῷ. ἀσελφὸς σὲ ἰκακώξονυ οὶ 


ἰωσὴ κοὰ ἰούσίας κρὺ σίμωνθ.: κοὶ οὐκ εἰσὶν οἷε 
Ἔ αἰ ργμων 
αἱκλιζονῶ οὖ κυτῷ. ἐλε)ε οἐὲ αὖος ὅ ἐμίρῦ, ὅτι 
οὐκ ἰδὲ πῶφηταης ἄτιμγ εἰ μὴ τὺ πὴ στρ δε 
αὖ τόν οὶ οὐ “πεῖς συγ) νι, κρὶ ον σχῇ οἰκία αὖ 
τό Οἱ οὐκ ἀδιυυαὖ ἐκεῖ; οὐδὲ μῖκν διυΐαμιν ποιῆ 
σας εἰ μὴ ὀλίγοις ἀῤῥώσοις ἁύνθεις πὰ χέρας εθε 
βώπάνσε. κοὰ ἰϑαύμαζε σὰ τίὼ πισιαν αὐ, 

ρς 


ΕΓΥΝΟΥΜ ΜΑΚΟΥ͂Μ 


᾿αΠΟ ΠΠἰπηοητ1Π1 εἰι15. ΓΛίςοθαῖ οηίπη, ΒΘ το {τὸν 


{πη εητα εἰτι15 τετίσετο, βία εἴο, Ετςοηΐεν 
{τἰπι {ἰσσατιι5 οἰ ἔθη 5 ἀπρπίηίβ εἰι15. δ ίξη» 
{τ οούροῖς συοά ἰλπαῖα οἴἶεε δῷ ἐὸ ἤλσοῖο, 
Ετ{λτίπι [οἵτ15 ἐπ (οπιετίρίο ςοσποίςεπϑ αἱτν 
{{|6π|ὶ εχ {εἰς ργοα {2 σοπιιε 15 ἐπ τσρα 
αἰοθατ, 18 τεείσίς πε πλοία πτερὰ ς Ετΐςε 
βαητ οί αἰ οἰρυ]ἐρ5. (465 τυῦθ απ πα 
ἥτε ργεπιεηζεπι το δ (ἐς 5. Οἰι5 πγετειίοίτς 
Ετοίγορίςίεθαιν υταΐετεῖ εαπὶ ας Βοςῖς 
ςείδῖ. ΜΠ] ἐγ τετο εἰπτεπ5 δύ ἐγεπιεπ58,[ςίδῃ 5 
αιοά [λύϊπιτηι ἐΠ οι ἐπ ςρμεηίς δζ ἀοοίεἐϊ οἱ, ἐσ 
χίτας εἰ οαπεῖη πεγίταςξ. {Ππ|π4μὲπτεῖ αἰπχίς οἷν 
ἘΠ, Πάεϑτιατο οτιδυίοιδάς σιπὶρᾶςε, ὃζ 
εἰἴο ἰχπαὰ Πασοιὶςοταο, ἄσμιις εο Ιοαμεητε 
πεπίμπητς ἃ ρεϊποίρε γπασορα,, ΄υΐ αἰςεζεηῖν 
ἘΠ|Α τὰ πλοτίια οἵ, αι ]τγὰ πεχδ8 ππαϑίν 


οἴγαπι τ Ιοἴι5 αὐοπη Ρργογίπε αἰτάέτο δίηχον 


πεαι ἀϊςοαίατ, αἱτ ρυϊπορί γπασοσα, Νε 
ΠΊΟτι1457 [ἀπ πιοῦο στοᾶς, τ ποι ρογηνΐν 
{{ὸτ αι π8π| {δ εογεαγνρτεῖςσ Βείμιηι 
δέ ἴαςοδιιτι δέ Ἰοαπποπὶ ἔγατγοπι Ϊςοί, Εν 
υοηΐτ ἱπ ἀοπηᾶ ρείποίρίβ ἰγπασοσα, υἱεῖ; 
{πηι τὰ π|ᾶς Πρητ65 δ εἰμ!δητεβ πηι] τπ|,6ὲ 
ἰηστο 15 δἱτ {8 ὠλυία {1 πἰπί εὐ Ρ]Ὸ 
Γατίβ τ ρα! α ποῦ ε 

ἐς θαπτ εἰππι. ἰρίξ πετοὸ εἰοίβ. οπιπίβι15. 
ΑἰΠ πές ραῖγεπι ὃζ πηλίγεπη ριεἶ!ς ὃζ εος αι 
σὐππ|ρίο ἐγαητ, δέ ἱπστεαίτιν εὸ αδέ ραοῖία 
οἴαῖ ἰδ ΈΠ8. δ ρρυεΠοηΐ πηδπιι ρει 15, αἱ 
{ΠΤ Αἰἐεῖτα οαπιί, ἰδ ιοα εἴδ, {ἰ ηιβ ἑπίοῖρτε 
τοῖασν ΡΈΕΙ ΙΑ τρί ἀίςο αγσε, Εν οδίοίίπι ἔπ 
ΓΕΧίΓ ΡΟ 2.8. ἀπ υ]ΑΡαῖ : γαῖ εἰ πὶ αππον 
γιπὶ ἀποάεσοίπι : ὃζ ΟΡ πρασπης ἤπροτς 
πηᾶσπο. Εἰ ργαςερίτ {{Π|8 πο μπεπτεπιεῦ., πὸ 
ἥπίαιαπὶ (4 (οἰτεῖ : δέ τα Π|ς οὐ ἀατείαν {ΠῚ 
σιοῦ εὐαετεῦ, 
Πίτας ἐπ ρατηίδηι [{|21π|» ὃ (δα πειτ οἰππὶ αἱ, 
(ςἰριι (αἱ, Δυιππῷ δἀεῆξε (θαι, ςσωρίς 
ἰπΊγηασορα ἀοςεῖο, Ππ ΠΤ: αὐτά ίδτεβ ορ αι» 
Ριεγ τ, ἰἰςοηταβ ἢ ν᾽ πάς Πὰς ας τ δ αιτας 
εἰξ (ἀρίεητία ηιιςε ἄδτα οἰῈ {{Π|- δύ αὐὐγτατεβ τὰν 
[65 ρου Π18Πι15 οἰτ15 δ Ἰοίπταν ο ἸΝόηπε Πίς 
εἴτα οῦ {Π|πΏ ἢ] Ὶπ|5 Ψ]ατγίς τατεῦ [Ιχοοδέ δύ ἴὸ 
ίε δ ὅπ ὃ δίπιοηίβ ς 'Νόππε δύ ἰοσοσεβ 
εἰι15 ῃἰς ποδίίς {πηι το επἀοΡαηταγρεῖ 
εἰ. [᾽ς εθαῖδυτεπι {ΠΠ|5 ἰεἴ15; Νοη εἰξ ρτο 
ῬΠεῖα ςοπιεπηρει5. ΠἰΠ ἰῃ ραττίᾳ (πα, δέ ἐπα 
ΓΟ Γοσῃδῖο 8) ζ πη ἐπ Π ἃ {π||. ΕτΠΟη ροότον 
ταῦ [ἱ αἰττατεηι αἱ 2π|ογάετο; ἢ σαος ραι 


(Ο8 ἱπῆτηιοβ ἐπι ροῦ τἰ8 πγαπίθ}5 ἰπαυίτ, ας 


Ὠγίγα θαῖι Ρτόρτεῖ ἱποις ὉΠ ταῖς σογυπς 


δέ 


Δ ὰ 


πιουτιια ἐεα ἀογηηίτ, Ἐς 


Ετορτε 5 εἰν {ΠΠἰπορυο γ αὶ το πόδι ὁ δ ἐν ἀρ ούλων σχταγῆρ. ἐξ πόδὶ ἰωρύνυ (ἰ ἡρώσῖς. 


δῸ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙ͂ΟΝ 


ἘΡΑΝΟΕΓΙΥ͂Μ 


νΒ ἢ Οἱ πϑδιᾶγε τὰς ἑώμας ἰύκλῳ δισίασκωψ, ἜΣ ιοῖ δύ οδαπιδυϊαίσαι ροῦ υΐςοβ υὑπάϊίαιιε οἰγοιιηΣ 


6 πῶσκαλώτοι (ὅν σϊώσεχαν κοὶ ἥρξατο αὐαδὺ ἀρ, 
ν} Ξθλλαν σϊύο διυος κοὰ ἐδεσὺν αὖ τοῖς ὀξ δσιαν πτῶν 
Θ᾽ πνδυμάτωμ ἢν ἀκαϑάρτωρ. κοὰ ᾿πσαρίγγειλον αὖ 
χοῖρ» ἵνα μῃσὲμ ἀξρωσιῳ εἰς ὁσ'ὸμ, εἰ μὴ ῥαϊξσομ μόν 
γὸμ» μὴ τοῆρχν, μὴ αὔ τον μὴ εἰς τἰὼ ζωνίιωυ χαλκὸν 
ἀλλ ὡυοσεσεμδύεευ ζανοϊαίλια, κοὰ μὴ ονοϊύσοα 
νοὶ ὧν συν γωτῶνας. (ΒΘ ἐλεγῆν αὐτοῖς, ᾿ Ἔ δογου ἕαν 
Θ ἄσιελθρυ εἰς οἰκίαν. ἐκ μλϑετενεως ὧν δδελθησε ὃ 
νξ κέϑῳν. Ἂ κρὰ δοι ἐαὺ μὲ σἴξξωνχοι ὑμῶν μῳ 
Ρ δὲ ἀκούσωσιν ὕμϑυν ἐκ σιῦ ρδυομᾶνοι ἐκαθονγεκάνα 
ξατε τὸν χνουΐ πὸμ σοῦ κάτω ἔν στοσιῶν ὑμῶν εἰς 
μαρτύριον αὐοὶς. ἀμί λεέγὼ ὑμῖν, ὠνεκτόπόμομ 
ἐςᾶς ὑουδμοις Ν᾿ γομοῤ ῥοις ἦν ἡμόβιᾳ ἰτοἰσκως, ἡ Τὶ τὸ 
γς λφεκανμ. Ἔ πρὸ ἀξελϑονίσο' ἐκπουοδομ ἶνας μὲ 
ῳ Τανο ἡἐσώσιυκρὰ οἵαεικόνια πολλοὶ ἐξέ6 ἐσλομοκοῖι ἡλει 
Φου ἐλαίῳ "πολλοὺς ἀῤῥώρους κρὰ εϑόρωυπόυοψ. ; 
Ὁ τ οὐσψ βαπλενα πυϑκοῦ ον 
δ γ ρ ὕνομα αὐτϑυκρὰ ἐλεγϑυοῦτι ἰωρυνψς ὃ ἔα 
νἤϊζων. ἐκ νεκρῶν ἡγόβϑφοιιοιι σα (δερ ον ὀρ γοῦσιμ 
οἷα διωάμεις ζ᾽ αὐϊορ, ἄλλοι ἐλεγονοῦτι ἥλιας ὄξίν, 
ἄλλοι οὲ ἐλεγογμοῦτι χεθοφηήτσην ὄξην» ᾿ὶ ὧς εἰς ΤῊ “τῷ 
γῇ φητῶν. Ἂ ἀιφύσας σὲ ὁ ἡρώσϊαης» εἰπτῳν» ὃ ἐγὼ 
, ἀπεκιῷαλισος ἰωαννίιυ, οὐ τός ὄξινγ αὖ τὸς ἡγόβϑφ 
νῇ Ἐκνεκρῶψ. αμτὸς γοῦ ὁὴρώσϊῃς ἀγςειλαῖ» 
Θ ἑκράώπισε πὲμ ἰωαννίιω, ποὰ ἐσίφσων αὐτὸν ον τῇ 
φυλακῇ οἹς ἡρωσιάσϊα τί γυυῶκᾳ Φελίστπου 
ἀσελφοῦ αὖτόν, ὅτε αὐτί ἐγάμησῳν, Ἐλὲγς γαῖ 
ὁ ωδώνης ἴθ! ἡρώσῖμ, ὅτι οὐκ ἐξεσι σοι ἔχειν τί 
γυυοπα “τόι ἀδελφοῦ σου. ἡ σὲ ἡρωδιὰς γνέχον αὖ 
σῷ κοὰ ἄθελοὺν αὐτὸν ἀγκτεναιν κοὶς οὐκ ἡσίωθ αν 
᾿ «οι γοὺρ ἡρώσῳς ἐφοβεῖτο πὸμ ἰωρνίω, εἰσ ὡς αὐ 
ἄνοθοᾳ δέκριιομ οὶ ἅγιονυκοὺ συωυυτιρᾳ αὐτὸν, κοὰ 
ἀκρύσας αὖ Τό ττολλιὶ ἐπτοι 45 κοὺ ἡσϊεως οὐνΤόϊ 
που, κοὶ γνομϑί᾽ς ἡμόμας δυκαίρου, ὅτε, 
ἡρώσῖρς τοῖς γηυσιίοις αὖ τὸν σ᾽απενον ἔποιᾳ γοῖς μὲ 
γισιίσιγικοδὶ χοῖο χιλιᾷρ ΟΝ υ ΟΣ γοῖς πρώ 210 Ὑπὸ γα 
λιλαάκαςυκοὶ ἐσελθούσης γῆς ϑυγατρὸς αὖ τῆς ἢ ἡ» 
φωδιφονργ οὶ ὀρχησαμδύως, κοὰ αεσάσης Τρ ἡρῶ» 
5 ποὺς τοῖς συωαναίκειμαύοις, εἰπτὺν ὁ βασιλεὺς τῷ 
κύρασίτῷῳ, αὐπησόμ με ὃ ἐκχὺ θέλεις» ποὰ διώσω (δέ, κοῖς 
ὥμοσῳν αὐτῇ, ὅτι ὃ ἐῶν μὲ ἀετ ἡσπς,διώσω (ρι,ἑως ἡ- 
μσους τῆς βασιλέας μου. ἡ δὲ ξ ξελβοῦσικνειπτον τίς 
μέσοι αὗντῆς, τί ἀυτημαε; ἡ δὲ εἴποων, πίῷ κεῷα» 
Δί ἰωαύνου τὸ βαυῆιςδικοὺ ἀσελύξσα ὄνδεως με- 
χὰ ασουσϊῆς χερὸς τὴν βασιλία, τη το λέγο υστζ, 
θελω ἵνα μοι οῶς ἐξαυτῆς ϑὲ πίνακι τὼ ξεφαλὴν 
ἰωαυνου τὸ βιασῆ! εξ, κοὶ πτόρίλυσος γηυόμῆν Θ’ ὃ 
βασιλεὺς ὁ «δῦ ὅρκους νὸ ὧυ σὰυανακάμύος ἐκ 
ἀὐελῃσεν αὐτὰ ἀὐετῆσαε,νὼ δυθέως ἀπφῳςείλαο ὃ ἔα 
σιλεὺς ασεκυυλάτορα,ἐκελσυσῳν χθϊωαι “᾿ς 
φαλίω κὖ χά, ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισον αὺν ον 
τῇ φυ 


ἰλοεητεβ,ἀοςεη5, Εταοςείτ ἀισαξοίπη, σοῦ 
ΡΟ ε08 εἐπηίττετε δίποςυ ας ἀαθαῖ {Π|8 ροῖον 
{τδειη αἀδπεν 15 ἐρί γίτιιβ ἱπηπηιηο5, Ετρτας 
ςερίτ {{Π|{5. πε ημα το] τεθείη υπἰδιπ|»Π1{Π|π|07 
ΘΔΠῚ (Δ ΠΠ1ΠῚ ΠΟΙ βοΙΑΠΊ; ΠΟ ραΠεῖη, ΠΟῚ ἐπ 
ΟΠ δ 5: τἀ Γα]οἰατεπτυσν Δ π|41}5, δί πε ἰπν 
ἀπεγοηταν Βίη!5 τπίς 5. Επτ ἀἰςε θα οἶδ. ν᾽ Είσ 
σὔπς ἱπιγοίου 5 ἐπ ἀοπγ. {ΠῚ πιαπεῖς (ον 
πες ἐχοδιίς {Π|Ππτς τ αυίςιπο πὸ τεςερειίηξ 
πσϑρης αὐἰϊογίπειιοβνεχοιητςος {Π|ῚΠροΧ οι 
εἶτα ρυϊαεγ χαί ε π} Ρεα δι}5 εἰ τίβ ἰὴ τὸν 
Πἰπγοπίιπι {|5. ἃ πγεη ἄΐςο πο 5,τΟ] γα!» 
Πὰ5 εὐἰς Βοάοηνδ αατ( Ποπιου 5 ἐἢ ἀἰειια 
οἤ ἱ οεἰυίτατί ΠΠ τεσ οὶ ργα ἀἰσαδαινας τον 
{{ρ{[ςοτειτν δύ ἀπεπιοηίᾳ πη Πτ8 εἤςίοαηι, δύ 
ὈΠρΡΈΡφητοΐεο πηι] το 5 εστοβ; δύ ἰαπαρϑς Ἐξ 


ς αἰαῖ τοὸχ ΕἸσγοσε (ἱπποιιογαῖοηΐπι πο 


ΠΊΕΩ Εἰι15) αἰ ζείσατς: Ιοᾶπεβ {16 αι Βαρείζα 
δαττε[τγοχίς ἃ πιοστα 5. δύ ργορτογοδινιτα 
τεβαριητίπ Πο,,Δ [ἢ ἀἰςοα πηι, ΕἸ ΕΠ ᾳ5 οἰ, ]ἤ 
πεῖῸ αίςεδαπι, Ργορδεία οἱδν υοἷ τα πο ππι|18 
ἜΧΡΙΟΡ είς, πὶ αὐάίποι αὔτ Ε]εγοσς8, 
αἰτ: Οὐ οσὸ ρυρεοία σαρυτ, Ἰοαηπο ἢ εἴ, 
ἰρίε(υττεχίς ττιοστίβ. ἴΝδαιρίς ΗἩοτοάες, 
τ ἐΠ|ς ἰατο Π τ 118», ΠΊΔΠΙΙ5 ἱπίεςεγαίς ἰπ οδ ἢ. 
ποπην δ υἱηχογαῖ ἝΠ|1Π ζατοοτε ργορίεσ Ες 
τοάίαάοη χοῦ ΡΕΠίρρί [ταιτίβ (υ]; αυίᾳ (ἃ 
χοιαῖ σαπιιχοζ, Ὀίσεθαῖ εηΐπὶ] οαηπε5 Ης 
τοῦ; Νοπ ἰςεεεἰδί παδετε χοσξ ἔγαίτίβ τοί, 
Εεγο (45 διιζειη ἱηΠΠ!Ὰ ΠΡ ατι {Π|0 το εθατςξ 
οὐοσίάεις εὐπΊ» πες Ροζεζαῖ, Εετο 68 εἢΊ ἤγεν 
(ΠΟ ας οἄποιη, [(ἰςΠ5 οἰϊπ|ιτπι πη ἂς 
[χα ϊ, ὃ οδίουιαραί εἰπιϊυι τοῦς εὸ πλι 
τ [είεδαι, ες ΠΟ πέοι ειιπι δι ἀίοθαυ Εὶ συ 
ἥἰε5 Ορροχίιπιι φοοίΠξο, αι πὶ Ε]ογο 65 
ἰῃ παῖδ {8 {{|5 σοΣ Πα Πὶ ἔλοεγοῖ με πδτ δι 15 
0 {εἰ υηΐ5 δύ ρεπιουριι5 (ΤΑΙ Πας» αππτῇρ 
ἱπιτοί οι ΠΙᾺ ἱρίτιις Ηεγοάία 5 ας (Αἰταῖοι, 
ΡἰαουΠεῖς Εεγοάίας ἔπι} αοςιυιπιείθι18, 
τῸΧ αἷζ ριιε ας ἢ είς ἃ πιὸ σού 1159 δέ ἄαΡῸ 
εἰδί, Ετίιπγαινο {Π|70 (δυο ἃ πὶς Ρειίονίς. 
ἄλρο τίδί υἱάιις αὐ ἀϊπιίάἀίι τοσπί πιεί. ἂε 
{Π|Δ ἐστε ἀἰχίϊ αγαιτί [Οὐ ροίαπς ΠΠ|ἃ 
ὑεῖο ἀἰχί τ ὐδρυς]οξηίβ Βαρυξα, Ετίηρτοῦ 
[α(Τατίπι εἰιπὶ (εἰ πατίοπο αὐ τοσεπι ρετίι, 
ἀίςοη5, ν᾽ οἷο ργοιίπις 465 πίῃ ἑῃ ἴαπος 
σαριι Ιοαπηΐβ Βαρεα», Εν ἀοίοτε δ είδις5 
ΓΕΧυΡΙΌΡτΕεΙ ἐμ Πυιταπάδιηπι» σοκας αιΐ Πππι1} 
ΔΟΟΡεΡαηΐ, Ποίαἱς ἐαπὶ τεῖςοις, Εἰ σοη» 
[ε[πίπι γεχ πα ἐρίου] ατογο ίαΠΠς ἰηἰουτί σὰ 
ρα εἰη5. ἂσ ἢ π αϑῆς, ας ἀοςο Δυζ εἰππὶ ἐπ 
καςςεῖε 

΄“εοι τ Ἐν 
υ 
“ν 


. φΦ Φ' α 
: ΨΨΨΙΗ 

“ νον ἐν νὰ 7 ΓΊΧΩ 

ιὸ πὰ ἣν τοζτε αὐτῶν Οἱ δῇ σϊύο ἰχόψωψ. νῷ πῶ δ ᾧ ϑαλάσοι πϑδισοῶν. 


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ᾿ 

Ὑὖἢ φυλακῇ. κοὰ ἡνεγίς τὼ ξεφαλίω αἶνχϑὶ ἀδὰ 
πίνακι κοὰ ἑσΐωκον αὐτῶν Ὅρϊ πυρχσίῳ, κοὰ τὉ 
τρράσιον ἐσίωκῃν αὐτί τῇ μυτρὶ αὐτῆρ, κοὺὰ ἀν 
κουίνηῖο οἱ μαθο τοὶ αὐ τῶϊ, ἧλθον κοὶ ἡρκν “πὸ 

ξιξ σηῶμα αὐτὶ. κοὰ ἔϑυκαν αὐτὸ τ μνυμείῳ, ᾿ (ὶ 
9 στιυζγονται οἱ ἀπτύσολοι χες τὸρ ἰμσουῦ, κοὶ ἃ 
πήγγειλαν αὐΐορο τοαντα,, κοὰ ὅσα ἐπτοίσίων, κοὰ 

ἐδ ὅσα ἐδισίαξαν. κρὰ ἄπῳν αὐτο, ὃ δαῦχε ὕ, 
ε ἱεὶρ αὐτοὶ ἱκατεδεαν εἰς ὄβυμον πόπον, κοὰ ανα 


παυζχῶϑε ὀλίγον. ἥν γα οἱ δῥ χόμϑγνοι κρὰ οἱ σά 


ἘΥ γνῖας ὑτολλιοί; κρὰς σψοϊὲ φαγέν κυκαΐρσαυ, ἊἝ αἵ 


ς ἄπηλθῳν εἰς ὁβῆμου “τόπτου Το πλοίῳ ἰατιδίαν. (ὦ 
οἱσὺν αὐοὖὸ σσάγοντας οἱ ὄχλοι, κρὰ ἐπεγνωίὰν αἷν 
τον "πολλοὶ" κοὶ τσείῃ τῷ σασῶν δἰ πόλεων σιωξ 
ἤσαμομ ἐκ» κοὶ “πῷῆλθον αὐτῶν ᾽ Κολὶ στωιδλθὸν 
πῶς αὐτόμ, κρὰ δξελϑὼμ εἰσῖῳν ὁ ἰρσοῦςς σπτολυὺν ὕχ, 
λορμγ (ὦ ὑνπλαγχνιδὺπὲπὶ αὐτοῖς, ὅτι ἥξεν ὡς πρὸ 
ἔατα μὴ ἔχοντα στοιμα να γε ἤρξατο δισϊάσκεμ αὖ 

ἦ κρὰ ἡσῖν ὥρας πολλῆς γηνομέ, 
« νηῷ» προσελθόντες αὖ τῷ οἱ μαθη τοῖς αἰρτέϊ, λέγουν 

σιν ὅτι ὀβηεμῦς ὄξδῃν ὃ σόπιθ’. κοὰ ποῖα ὥρα ᾿σολλην 
ἀπολυῶμν 'κὐασ γ ἵνες ἀπελβθονταῖν εἰς αὖ κύκλῳ 
ἄχρονς κρὰ ἐώμας ἀγοράσωσιμ ἕω τοῖς αὐτου» τί 
γὰρ φάγωσιν, οὐκΈχουσιμ. ὁ δὲ ἀπκοιθὰς εἶπον αὖ 
σοῖο) οὔτε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. κοὶ; λεγουσιμ 
αὖ ἴϑρῖ, ἀπτελϑόντες ἀγοράσωμϑν οἱχκοσίων δίωκ 
Θέων αὐτου, κρὰ σἱῶμῆν αὐ τοῖς φαγὲμ - ὁ δὲ λεγά 
ρὺ τοῖς. στόίδυς αὖτος ἔχετε -ἀσάγοτς ποὺς ἔσδέχε, 

κοὰ γνοντόνλεγουσιοτσ ονσὰ κοὶι σῖψο ἰχθύας, Εἷ 
ἐπεταξον αὐγοῖς ἀνακλιϑίωχε πραντας συμητὸ 
δτα συμτόσιας ἘΠῚ ἰοεἢ χλωρῷ χόρτο, κοῖς νξπτεν 
(ων πρασίαι πρασίαε αὐ ἑκατὸν κοὰ νὰ τον; 
Ὑπηοντῶ, κοὰ λαβὼν εν τσφῦσε αξόυς κοὰ εἷῷ 
δύο ἐχόφας, αὐαδλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν, Ἰυλόγα 
σε, (ἢ ἰκτέκλασε οἷν αξόυς, Οἱ ἐδεσυν »οῖς μα, 
θυταῖς αὐτόν, ἵνα σταρασϊσιν αἰνγοῖς, Οἵ εδὰ σῖνο 
ἐχύνας ἐμέρισε πᾶσι. κοὰ ἐῷφαγου ποσρίνχερ κοὶ ἐΖ 
χορτώσ νίαν, (ὃ ἐραν ὑλασμάτων οἵωσεκα κὸν 
Φέντσυ πλήρει) (Οἱ δῷ χῶυ ἰχθύων. (ὦ ἧσαν οἱ 

ξξ φαγόντες ὡσεὶ τπ͵αφντοπιοέλιοι ἀνοβοσυ. ὦ. 
θ᾽ ὄυδεωρ ἀναγάασε οὖσ μαϑατὰς αὐπέι ἐμξίωῦχε 

ἐξ 35 τολοῖομ » κοὰ πάγειν εἰς γὦ τόδαν πῶς 
βῳσϊ(ἀἸσϊ » ἕως αὐτὸς ἀολύσε σὸν ὄγλομ, 

ἕξ ΠΟ ἀγρυαξάμθνθ’ αὐτοῖς ἀπῆλθον εἰς )Ὁ ὕρορ 
5 πρωσδύξα σα, ἝΩ όψ ίαο βνομλνῳς, ἰὼ Ὁ» 

Ἐζ πλοῖον ουμέσῳ πῆς ϑαλάοσυς, (Α͂ αὐτὸς μόνιΘυ ἐν, 

οἵ “πὶ γῆς γῆς» (ὃ εἰσ'ὴν αὐεδν βα(ωνιζομλύους ᾧ τῷ 
ἐλαυΐεν κἐμ γα ὃ ὥνεμί(. φὐναντίος αὐτοῖς. 

ποὺ πόδι τεταρτίω φυλακίιν τῆς νυκτὸς ὄῤδχε 

γοΐὶ πῶς ανοΐδ νυ πόδιστατῶμ ἐπὶ τῆς ϑαλάοσας, 

Ο' ἀδελετπταρελθαν ανοἴῦ. οἱ σὲ ἰδθῦνχες αὐνὸ πόδι 

γηχϑιῦτα ἐπὶ τῆς ϑαλάοσυς, ἐσθξαν φαίνπαισμα 

εἶν 


ἴκ- 


: εἴς, Ετ ΄ιπιπὶ σοσῃοιίποηι, ἀίουηι, 


ΒΕσΥΝΝνΜΝ ΜμΑκόν ΜΝ ᾿ 
ζαύςζεγε: δέ ἈετΠ τ σὰρξ οι ἐπ Ιαῆτς, ὃζ ἀφ 
αε {ΠΠπ6 ρύσε 160, ὅζ ρας! ἀεαίξ ΠΣ ἐπηλειί 
(τς. (0 Διϊάίτο, αἰ ςίρυ εἰ ασπογιης, 8ζ 


δῚ 


(πΠιηΠετιτηῖ σα δίιευ οἱιι5, ροίπεταπτῴ Πὦ 
ἰη πιοπ ιπιεηΐο. Ἐξοσστεραπτυγδροίζοίί δά ὦ 


ἰἸεἴτιπι δζ τεπιιποίαεγαπε εἰ οπτηία, δ ἥυα 
οἰ Ποηἰ αἰ δε ἀοςιΠδης, Εἰ δίς 1|ς, Με 
(Ε05 [ΟἹ δοτίτ ἢ ἀοἰεγίππι Ιοςυη; δύ στῶ 
΄υϊείοίτε ρῸ πὶ, Εταπὶ εηΐπι χυΐ ποῃίτεπε 
ὃζ δθίγεπε ἡλατ|: ἃς πε οίδιπι αὐ ίἀοπιἐαρο 
Γευλοαβαῖ, Εταρῆςίη ἀείεείιπι ἰοςιπι παὶϊτ 
θίο ἱξοσἤιη. Ετυἱἀογἶξ ἐο5 αδειιπίος ἴα δορὶ 
ΕΓ ΑΘ ΠΟΙΠΕΓΙΠΣ ΕἸ1Π| ΠΊ 0 τίνει ἱτίηοτο ρεάείετέ 
ἘΧΟΠΙΠίδι15 οἰτατδ 115 ςοπουσγογιητ Πῶς 
ὃζ Ργδιιεποιιπῖ εοϑ,ςοπιιεπειιηςῷ δά {6} 
Ετορσυο τι υἱαΐε ταν δ πα ]τατ [οἴι5, ὃζ αὖ 
εξ πιοτίςογαίς ταῆε5 εἴξοτσα οος, υα 
ΤΑΠΓ ΠΟΙ Γ Οὐ. 5 πο Πα ητες ραοτδ ΕξζόΣ 
Ρί. ΠΟ ἀοοοῖο πηυτα. Ἐς ΟΠ ἰᾳ πὶ τ ΟΠ] 
αἰεί ργατογί Ποιὰ σςοΠοτιπε δα {ΠΠ]0π ας ριι 
εἰ 5, ςεητοβ, Γλείξετιβ εἰ Ἰοςι 5. ζίᾷ αἱ 
{11 τεπηροτίβ εἰηιιχίτ, ἀ{πτίτίς {108 αὐ αθεᾶε 
1η οἰγο πη Π 68 0Π|π8 ἃς υἰςο5, ἐπιαιτ ἢ 
δύ ραπεβ : παῖ Πού εὐδληΐ, ποσὶ Παεηὶ, Αἱ 
{Πε τείροπαεπϑ ταἱὲ {{Π|5) [)αῖς {15 τιοὲ υοά 
εὔλης Εταίχογᾶι εἰ, Εὐπιεϑ ἐπιαπιι ἀπσεῆ 
(5 ἐπα γ8 ρᾶΠ65; δζ (ςπηι18 {Π|5 συοα «αι 
ἌἈεῇϊε ἀϊςίτ εἰβ, σοῦ ραπος Πα θείς τοεευΐ 
υἰπ 
σου δ ἀϊτιο5 ρίίςο5, τ ρυρεςορίε {ΠΠ|5 τα ςο, 
βετείαςεγεητοπΊποβ, ἀ{Πτίβυτία ςοηυίιῆς ἰα 
αἰτία σταπγίης. Ετ ας δ ογιπε ἀία ἢ αὐτί 
λεία ςεπτεπί δύ συίπαημασοηί, Εν υιΠ1 ας» 
ζορίΠεηε αυΐπαιτε ραπε8 ἃς ἀτ05 ρίίςε5, 1} 
[χτίβ ἐπ᾿ σας πὶ Ος{5 Βοποάίπκίζας [τερίτ ρα 
ΠΕ65. ἀεατ(: αἰ ςίρι {5 {5 πταρροπογοησί 
[(5. δύ ἀιπ|05 ρίςε5 ἀἰιΠτ οπιηίθις. Εξςοητον 
ἀεστιπτοπΊΠ68) δ (λιυγαυ{ὑπην ἘΠ] ῖε 
ἐτασηγδιοσιπι ἀπο ἀοςίπι ςορ[χπο5 ΡΙΈπο 8, 
δί ἀερί(ςίθιι5. Εγδταὔξαί ςοπηεάογᾶϊ οἰγοῦ 
[ΕΥ̓ ααίπορ τ ΠῚ τγοτ, ΕτΠαείιι ςοεσίς ἀκα 
(ςίρι!ο5 ({π05 σοπίζεπάετς παιυίπη, τς ρταςε 
ἀεγεπετγαηίηΠῸ ππατί Βειμίἰἄλπι. ἀιπνίρ 
ἰε αἰπιίττεγες ταν δ, Ετ χιπιπὶ ἀἰπηΠΠες ο0 5: 
Δθῆτ {π πιοηζειτι δ ογαπάτιπι, Ἐξ ΌΠ1Π| 1 
ἔρετα αὐμιοθηίει, εγαῦ πδιτίβ ἐπ ππδαίο πτασί, 
δύ ἐρίε (Ο1015 ἰῃ τεῦσα, αἱ ἰτ; ἐ08 ἰαθονα πο 
ἰη τοηγίσαπαο ; ἐγαῦ Ἐπίπι τ σπτι}8 ΠΟΠΙΓΑΥ 5 
οἴβ. δε εἰγγα υδιίαπι το 4 πὶ πο 5 πὲ 
ηἰς δα 6095 δι ι124Π5 {ΠΡ ΕἸ: ΠΊαγ6, ὃ τοῖς. 
᾿αῖρτγριεσίγο σοβᾶ εἰ ΠῚ πο πὶ οι αὐὴ 
θυ απίσαι πρεῦ πιατορυϊα ποτ πε ρεῶχι πὸ 
εἴς ὅ,, 


ΕἾ 


5 


ξ 


ὃς πὶ ἀδαθάσιυ δ) λδρ ϑιδ, 
ΕΥ̓ΑΤΓΕΛΙΟΝ 
ἄναέ, τοὰ ἀνεκραξαν. τοαϊντοῖν γοὺρ αὐτὸν εἰσῦμ; 
κοὰ ἐταράχθυσαν » κοὰ δύθεως ἐλάλησε μετ᾽ αὖ 
τῶν; κρὰ λίγ αὐτοῖς. ϑαρστε, ἐγώ εἰμι; μη φοδεῖ 
ει Ἃ οὶ ανεξν πῶς αὐτῶν εἰς ὁ πλαῖομν Οὗ 
ἐπύγγασον ὁ ἄνεμί», κοὰ λίαν ἐκ πόδιοσοῦ οὖ ἕαυ 
οοἷς ὀξίςαν τὸ, κοὰ ἐϑανμαζον « οὐ γοῦρ συωυῆπαν 
ἀδὶ τοῖς αἴτοις οἰ γὸ αὐτῶν. ἡ καρδτα τύπον 
ρὠμῆνῳ, νὴ σ]αττόραϊσαντόι» Ἡλίου ἀϑὲ φίὼ γίω 
ηλυυζαρὶϑ. Οἱ πιωσωρμνδδασαμ. Ἔ μοὶ ὄελ 


Θ᾽ ϑόντὼμ αὐτῶν ἐκ τπσλοίου, δυϑέως ἀδιγνόντες 


.. 5. 


᾿ ὀἰγώζον:ο. 


αὐ τὸμ» πόδισ)οκμόν τοῖν ὅλίω πἰιὺ πτόδιγωρον ἐκεῖ, 
νίω, ἐρξαντο ἀϑὶ τοῖς ἔραθχροις ὖα ἑακῶς ἐχον, 
σὰς πόδιφόνειν υ ὄγτου μπονομ ὅτι ἐκέϊ ὅξ1» κοὺ 7 
“που οὦν εἰσεστορδ ξρ εἰς ώμας, ᾿ σπτόλεις» ᾿ ἀγρῦς 
οὖ ταῖς ἀγορίζιῃ ἐχίθουω εν ἀδδονοιῦτας» σα 
ρενάλοιωυ αἰνηομ. ἵνα ἰον “τό ἐρααπεάνυ πὸ ἱμα 
ἰὸν αὐτὸν ὥψωνταιν κοὶι ὅσοι οἷν ἐσηυνῷ κὺ τ!» 
Ἔ μρὰ συωάγονζαε τὸς αὖὐῪ οἱ φα 
ουσοΐζοι», ἰμρά, τιν δῖ" “ἢ γραμματέων ἐλθόντόῖ' ἀτῷ 
ἑδδοσολυμων» ποὶ ἐσθνα σίν “νας τῶν μαθῳυχῶμ αὖ 
ἐχόὶ ποινοίος χόῤ σὲγ πότ σιν» οὐνινῆζοις ὄϊν θιοντας 
ατουο» ἐμεμψανῷ . οἱ γοΐρ Φαρισοῖίοι κοῦ τοῖν 
“χοῦν οἱ ἰουσιάζοι ἐκν μὴ πουγμᾷ νϑψωνται τὰς χεῖ 
ρα. οὐκ δυϑιουσι. ἀραυωταιν σἰὼ τοαραδοσιν 
σῶν πρόϊνδυτέδωμ. πρὶ ἀτῷ ἀγορᾶς » ταν μη Βα, 
τῆ!σωνται, οὐκ ὄϊνθίουσι. κοὶ. ἄλλα “οῖλα ὅτι» 
ἃ 'πτπαρέλαξον ρωτὰν » βανῆισμοὺς γοτκθίωμ 
κὐὰ ξεσῶν κοὶ χαλκιὼμν κοὶς ἀλινῶμ, ἊἜ ἐν 
πῶταὰ ὑπόρωτῶσι οὐνὰν οἱ φαρισαῖοι νὴ οἱ γραμ, 
μωτες. σὰ πὶ οἱ μαῦψτοί σὸν οὖ πόδιντχτοῦσι 
κατὰ τίὼ ποχραϊδοσιν τῶν πρόσθυτέδωμ γ ἀλλὰ 
εἰνίσζοις χῤσὶν ὄνϑιουσι τὸν αὐτὸν : ὁ “ἔ ἀπτο 
κοχῆαν ὥπον αὐτοῖς 5 ὅτι ἰαλῶς πιφητδῦσεμ 
ἡσαίας πόδι ὑμῶν τῶν «σὐοκοιτῶν ν ὡς γίγρα 
σῆἥκε.. οὗτ Θ’ ὃ λκὸρ τοῖς χειλόσί με τιμᾷ, κ σὲ 
ἔχρδίς αὐτῶν πόῤῥω ἀπεχά ἀπτ᾽ ἐμοῦ, μάτίω σἕ 
οξδυντοωί μὲ» «ποϊάσκοντες δισϊασκαλιίας γ φν7 
σάλματι οὐϑρώπωψ. ἄφυντες γοῖρ τἰὼ φν»λίω 
πῇ θεοῦ, ἐρατάτε τἰὼ ποαραύδσιν “Ὃν αὐδθρώ- 
“τωμ.» βασῆισμοὺυς ξετῶν κοὶι »γχκοτησίωμγκοὶ κλ 
λα τοαρύμοια Οιαῦχα ποολιὰ ποιῶχε. κρὰ Ἐλε 
γὼ κυτοῖδ. ἰακλῶς, ἀδεγῶγε τίὼ φνλίιω Ὑ θς8. 
ἵνα τίὼ τοαράδοσιν ὑμῶν τηρήσωτε, μωσῆς γὸῤ 
εἶπον. τίμα τὸν ποστόδα ου. κοὶ τί μηυτόδα 
σον. κοὶ ὁ ἰξαπολογῶν πσατόδα ἡ μῳπόδα , θανὰν 
σῷ τιλόδυχάτω. ὑμεῖς σὲ λεγυτειεαν ἐπι ὠνθρω 
πϑ- ἴοἿ 'σατρὶ ἢ τῇ μφτρι» κορῦαν,, ὅ δξη,οἹῶ 
εομ ὃ ἐαὺ δ ἐμοῦ, ὠφελῳυθᾷς. κοὰ οὐκ ἐσι ἀίεν 
χε αὐτὸρ ἐσὲν ποιῆσαι ἼροἾ τοατρὶ αὐτό!» ἡ σῇ 
μὺτρὶ ἀντ γ ἀκυρουῦτες τὸν λόγον “τό ϑεοῦ πῇ 
“παραισά ὑμῶρ καὶ πεαρισϊώκωτε . κρὰ το αρόμοιᾳ 
θικῦτο πολιὰ ποιῶτι. κοὰ πιωσκαλόυαὶμῆν: 

πανταχ 


ἘΡΑΝΟΘΕΆΙΥΝΜ 


εἴϊε, δύ ἐχοϊαπιαιιόγτς, Οπ1πε8 ἐπί πιο οί ατ᾽ 
οιπι, 8. ςοητυθατί ἔππε: δύ {τατίπι ΟΠ] 115 

εξ ειτηι εἰ8,αἰχίτα, εἰ5: ΟΟΠαάϊίτε» ἐσο π|:πς 

τεττεαπηηί, Ἐταίςςηαίς δα {Π} 05 πη παιγίτη; δζ 
ςοησιίειππεπτι15.) ὃ ας ει ξίοεῦ {Πρ Γὰ πῖον 
ἀυπιλίπιταίείε {πρεραηῦ, ὃζ αὐἰλίγα απ τατν 

ΓΝοπεΠΊ ἱπτε!εχογαηῖε ραπίδιιβιεγατ εηίπι 
ζοὐ δούαπι ΟΒορεαῖ, Εταιππι τγλίεοί Πξηῖ; 

πεπεγῖτίπτείγασι (ΤεποζΖᾶγει, δέ ἈΡΡΙ σε 
τιπτίη ροιτῖ, (Διπιπηῷ ἐστεΠὶ εἴης (Ἔ πᾶ» 
υἱνοοπιίηο ασποιιούηῖ εν ας ρεγο τ ἢ 
[65 τοῖλπι υπαίς τοσίοποπι Π|π|,ςοςροιιηξ 
ἐπ σύλθατίβ οο5 αὐ πιαῖς παρ δῆς οἰγοῦἐογγο, 
΄ύιπι δι Π ης εὐμπ {ΠΠ|᾿ ες, δύ ᾳιοςᾶς πη 
«τοί ει ἐπ αἰσος αἰτίῃ οἰἰταῖοϑ απὸ ἐπ} {{85. 
ἰῃ ρίαιςίβ ροπειρᾶτ πἤγπιοβ, ὃ ἀεργεοθαι 

ταγ εὐππν στ ας} ΠΡ τίδαι οἰ ἰπηεητὶ οίι8 τα 


" σείφης, Ες σιιοτ]ιοιτδησεθᾶς εἰμι (εἰ ΠΕ) 


βαπῖ, Πτεδιυεπίμηι δα οαπὶ ΡΠ ατί[οεί, 
δέ συίάαιι (6 τε δί5 συ ποπογαπε Εἰίεγοίον 
ἱγαηί8. δέ ΠῚ Ἐ τ τναθο πρῶ εχ αἰ 
ΡΟΠς εία5 ςοπιπιηίι15 πταηίθι5.(( εκ {Π|᾿᾿0» 
τί8»αἴοτο ραποβνί που Ραητπδηι ρ τί δύ 
οαπε5 [τἀ ςί, ἰΠ στοθτο ἰδιϊογίηε παπι15,η0 
οαρίμππτ οἰ τοπεηζεβ ἰη{{ἰ 18 ΠταίΟΥ1Π]. 
δ ἃ ίοσο μεμίεμεοῖ, αἰ ΠΙΟτί πιϑυίπιν ἢ σοπὶς 
ὅπην Ἐτα]α πηι Πτὰ πε χα πΓερεγαπείει 
δα, περε]οιίοπεβ ροςι!οχυπιεζατοεο 
τα δ γα πιο τοτι μι δ Ἰεόϊοτιιπλ, [)είπας 
ἱπτειγοσαηζ εἰ ρΠατίίσεί δ (τε, λτα 
ἀϊοίρυϊ αἱ πο πιο ἅτ ἰχτὰ εἰγα τι τε 
{π|Π|8 πιαίοτίδιι5, [εα {Ποὐΐβ πιαηίθι15 εἀιμιῦ 
ραπεπιρᾶι ΠΠ]}εγείροπας,ἰχίς εἰ: θεῆς τὰ» 
(ἰοἰπαῖι5 εἴς ΗΕ εἰαία5 (δ ιοἱβ πγροςτίεί5. 1» 
εὐτίοείρε εἶδ : ῬΟραΪ5 ἢἰς Δ η8 πιὸ ἤοπον 
ταῦςοταυτειη ἐουπὶίοησςο εἰ 8 πγε: ἰη υδη 
αὐτοηι πε ςοἰυηῖν ἀοςεητο5 Φοὐτίηδϑ ὈΤςΩς 
Ρα Ποπηίπιιπι), ἴΝδη οἰπ 0 ργςςερίο ἀεί,τε 
πειίβ σοη Πἰττοηοπὶ Ποπιίπιιι, ἢ ΠΟ Π6 5 
πτσεούιτι ἐγ ρος], αἰίας {π.{{{4 [ηἰ5 ἴὰ 
οἰτΐβ ἀγα τ. τ ἀίςεθαι 5: Βεηο, τεήοἰτ5 μὲς 
σερίιῃ αἀςί, οἰ ςοπ[ίπτίοπειι υξίξγδιαι ἔξει 
υετ5. ΜΝ] οίε5 εηίπι αἰχίς, ΕΙοπουα ραίτοπη τι 
1 δέ ΠΊΔΓΓΕΙΠ {4 Π|: δύ ΄ι} πιὰ]ς αἰ χεγίτ 42 
(ὐἰ 6] πταεγί πτοῦίε πιοτίατισ, 7 05 ασῖεπὶ αἑ» 
εἰτίς, 81 ἀἰχενίς ποσιο ρατγί ο] πηαττί σοί: 
απο εἶϊνφοπιπι ΄ιοάοιπο εχ πτουίπ τυιτηι 
σοάες σοπππιοάπιι, δύ ριαῖοφα ποη {ἰηἰτίς 
δἰππὶ ηιις ἔα ςεσε ρϑεγί ἔπο αὐτὸ πτδεί [5 
ϑ. (γτίταηι [ας τί5 ποεθυτη ἀεί ρει ςοπίίττίο 
πεαι οἰ ταπὶ “18π| τἀ {{{||5,Ετ [Πἢ ἢ 
ἐππιούἱ ποτα ἑαςίτ5, Εξ συυαι φἀποςαῆξι 

λά 

νι: 
] ι' πόδι τ συροφοινίοδαθι ἣ πόδι Σ᾽ μογιλάλου, 


ΚΑΤᾺ ΜΆΡΚΟΝ 
ἐσαν τὰ πὸμ ὕγλομ ἔλεγὴν αὐ τοῖφ. ἀκούεξε μυ στον 
σις κοὶ σωυίετε ἐσὶον ὄδιν ἐξωθον πόϊ εὐνθρώστου 
εἰασορδυόμνουν ἐἐς οὐ πὸν. ὃ διωύατοι αὐτὸν κοινῶ 
σαι ἀλλὰ τὰ ἐκπορδυόμῆνα ἀπ᾽ αὐτό ἐκένα ὅδ 
τὸς κϑινουῦ τα τὸν ὠνθρωπομ, ἐἰ τις ἔχᾷά ὦπα ἀκού 
οβ εἰνγαπόνετων ᾿ κοὰ ὅγε ἐσῆλθον εἰς ον ὧν 
5 Τόϊ ὕχλου ἐπυρώττν αὐπὸμ οἱ μαϑιτοὶ αὖ πόδι 
πίῖς τοαραδολῆρ,κοὶ λὲγά αὖ τοῖς» οὕὔχως κοὶ ὑμέϊὶ 
ἀσιωφξρίεςς : οὔπτω νοῦτε, σι ποῦ "Ὁ ἐξωθον εἰασο 
ρϑδυομῆνου εἰς τοὸρ ἀνθρωττομο νυ διμ!άτοίι αὖ τὸμ ποι 
νῶσαεςὔτι οὐκ εἰασορδιίετοι αὐ ἐς τίὼ ἑαρδίαν. 
ἀλὶ εἰς τί κοιλίαν, κοὶς εἰς ὃν ἀφειοβοῶνᾳ ἐκπον 
ρόυ ΕἸἾΤΟζ. ἐκκαϑποίζου τὸ οἷν το σὰ Β ρώματα!ελ ε70 
σὲ ὅτι τὸ ἐκ τό ανθρώπον ἐκπορδυόμθνομ 5 ἐκεῖνο 
κοινοῖ Ὁ ἀνθρωντομ, ἐσωθῳν γα ἐκ τῆς ἑιαρ δίας ἣν 
εὐυθρώπτων οἱ οσ͵χκλογισμοὶ οἱ ἐξακοὶ ἐκοτορδύονζαε, 
μοιχεϊαιγστορνεῖκε, φόνοι» ἰ(λοπτι, σπτλεονεξίαι» στονν 
οἶκε; οὔλ(θ.. ἀσέλγειαν ὀφϑικλμὸς πτονυροςν) βλασν 
φυμῖαε. ᾿σαδῥφφανία» ἀφροστωκισοῦτα τοῦσα 
πὰς πονυρα ἔσωϑον ἐκπορδύωτοιει, κοὶ κοινοῖ ἋΣ ἐ.- 
θρωττον. κρὰ ἐκᾶθῳν ἀνασίχφ. ἀπτῆλθῳν εἰς τὰ μεθόν 
Ϊ οἵα τύρου πρὶ σιοϊὧν(θ).". κοὰ εἰσελθὼν εἰς οἰκίων» οὗ 
σῆγνος ϑελε γνῶναι» κοὰ οὐκ ἡδιιυμθη λαϑέν, 
κούσασι γαρ γυυὴ πόδι αὐτό; ἧς ἔγχὴν τὸ θυγα!ν 
πριον αὐτῆς αὐδύῦμα ιάϑακρπομ ἐλθοῦσι στῶ σε 
πῖσε “πὼς οὖὺ πϑσῖας αὖπόι. ἰυ δὲ ἡ γυυὴ ἑλλίωὶς, 
ὃν συροφοίνιοσα Ἴοεῖ γηύφ. Ἔ κοἀ ἠρώτα αὖ τομ, 
5. ἑνί ἢ σϊαεμόνιον ἐκθάλλῃ ἐκ“ Πυγατρὸρ αὐ τῆο. ὅ 
ὃ ἠσοῦς ὄπτην αὐτῇ, ἀφοῦ: πρῶδν χορταϑδίωδαι τὰ 
πέκνα, οὐ γὸῤ ἑαλὺρ ὅτι, λαθαν τὸν αρνομ τῶν τὰκ 
νων. κοὶ βαλεῖν ποῖς ωυᾳ οίοις, ἡ δὲ ἀπεκοίϑῳ κοὰ 
λέγᾷ αὐτῷ, νας ἔσοιε; κρὰ γὸῤ τὰ ζυυάρια ποῦ κά 
“τὺ φὶ τραπέζυς ἐδ Δ23 δ ψιχίων τῶν “ται! Ἴ 
κοὰ ἄπτὺν αὐτῇ. οἵα ᾧτον τὸν λόγον. ὕσταγεδῥελά 
λυϑε οὐ σϊαιμόνιομ ἐκ δὲ θυγατρὸς ὃν, κοὰ ἀπελύβ 
| σῖς εἰς σὸν οὗνων αὐτῇ, εὗρε πὸ σϊαιμόνιου ὄξελφλυ, 
860. κοὶ τίὼ ϑυγατόδαᾳ βεδλομβιίω ἀϑὲ φὶ λίνα, 
οὐδ κρὰ πολιν ἐξελθὼν ἐκ δὴν δοίωμ τύρυ κοὰ σιοϊ ὦν» 
ὦ ψος ἥλθον χεὸὺς “δ ϑέλαοσαν ἡ γαλιλάϊας, οἰνὰ μὲ 

ὧν “δῷ δοίων δεκαπολεως, τὺ φόδσιν αὐτῷ καφὸμ Κα 


ἐκογιλ λϑ υ( “νακαλοῦσι ναύδρο να ἀδιθῃ αὐτῷ 

τί γέρα. κοὰ ἀρλαξομῆν αὐτὸν ἀῷ Τ ὄχλου κα 

“τὐίαν, ἔβαλε οὐδ σϊακτύλους απο εἰς σὰ σα αὖ 

τό! κοὶ σῇυσας, ἥΝ ατὸ τῆς γλώοσας αὐστον οὖνα, 

ὄλεψας εἰς τὸν ἐρανόμοςς ναξενκοὶ λὲγά αὐτῷ,Ἐφ] 

φαϑά ὄν). οἱκνοίνϑυί, κοὶ δυβέως διϊινοίχθησαν 
! αὐ οἷ ἄπκοοὶ, κοὶ ελύδα ὃ οἱδίγμὸο πῆς γλώσους αὖ 
! πδιποὰ λάλᾷ ὀρβῶς πρὶ διεςλα αὐτοῖς ἵνὰ μησὲ 
οἕ νἱ ἔπωσιψ. ἕ δίον “ὲ αὐτὸς αὐτοῖς διεςιλλο, 
5. μαδλον ππόριοσυτόδον ἔκπρυοσομ, κοὰ “σαδλπβιοσῶς 

οΣ, ξ ἐπτλποσονώ, λέγονίες. “καλῶς τοοίνς το εὐτοίακε, 
β 5. κὶ ὧν κωφὸς ποιεῖ ἀκόφν» κοὶ τὸς χλάλγο ἡ αλέμ. 
: 


ἀ,ιβ 


ΒΕΓΟΡΝΟΥΜ ΜΑΈΆΟΥΝΣΝ 


αὐ [εἰοιδπη τ 4Π1,Πἰςεἶγαι Π||5: Ατιά τε τὸ 
ΟΠΊΠΟ5 δ ἰητο Πρ ίτε, ΓΝΙΒΠ] εἰ ἐχείγα Ποπγίπῦ 
ἱπίτο 6 Π8 [Π εἴπ], Πα ρΟΠΙτ εἰ παηιπαν 
Γο εἀ αιο ἀε Ποπιίπς ρτοςεάμηι, Π1ὰ (σηΐ 
ας πηι Π2Πτ ΟΠ ΐΠΕΙη, δ ηἰιΐ5 παρε διν» 
το 5 δ Δ Δ οι. αὐαίαί, Ετααα ἱπιτοί 
ἰετἰ ἀοίπιιπι (Ὁ ΠΊΟτΙΙ5 ἃ τ δὰ ἱπιειγοσαΐας 
οὐΠ] αἰ ςἰρι1} εἰι15 ἐς ΠΠλ Πα ς, Ετ αἱι ἡ, 
18... 46 δ ττο8 ἐμεο]Πσοητίᾳ ςατεἰί5 . Νοῦν» 
απ πὲ 6 ΠΠ| τ|8» ΠυΟα ΟπΊης [οσίβ ἐπι τοίδ]5 
ἔῃ Ποργίποιη, ΠΟ Ροτεί τ εἰιπὶ ἱπαιϊίηατο; αυία 
ΠΟΙ ἰπιγαῖ ἰη Εἰ115 ςοτυς [ἢ πξιγοη; δ. ἰη (δ 
ςοΠΠπ| εχίζ, τορι τσαπ5 ΟἹ Πο5 εἰσδαβ: Ὠίτο, 
᾿αϊαυίεπι οὐ ἃ Ποίηίης εχίς, {Π πα ἐπημ 
πδ Ποιηΐπει, Δ ἐηιοτίουθι}5 εηίηι ἀε (οΥ 
(ε Ππιοπηίπιμ πιαῖος ςοσίξατίοε5 ρχοςο ας, 
Δα] ογίαυϊιρτα, Ποπγίοίία, ἔπιαν αὐτατίτία;» 
ἰταυε8. 401115 »ἱπιρυ οἰκία, πγα]υ5 οςα 5. 
ςοπαίτα Προ ία. ] ἰτ χ᾽ Οπχηίᾳ ας πιαῖα 
αὖ ἱπίειπίδ ριοςευηῖ, ὃζ ἱπαυίπαης Ποιγί 
ΠεπΊ, τ πας (τροη 8, αρθῆτίπ ςοηΗηία Ὑ υτί 
ἃς δίάοηΐβυ δ ἱπστοΠι ἀοπγυ»πεοιηΐηξιιο 
[υἱείςἰτο πες ροτυίε ΙΑίοτε, ΜΠ Π εν εηίηγ ἃ, 
τίπι υ δυ τ ἐς ΕΟ, ΟιΠ115 Ε]ΟΪα Πα οθδὲ [ρὲ 
ΓΓ0ΠΠῚ 1Ππ|1111Π 6111» Ὲ6 Π|Ὁ δύ αςοίἀαα ρεάος 
οἰ5, Ετδῖ οπίπι πη] ον ὔταςα ϑυσορμοηίίς 
(Δ σεπεύο, δέ τοσαθαῖ εἰπΊρις ἄς πιοηίτπ εἴ 
ςεἕεξ ἄς ΠΙί πὰ. ΙοἢῚ5 αὐτο ἀἰπκίς || Θίπο 
Ρυίδέαευγασί Π]ο 5, ΝΟ ο[ επίπὶ Ποποίπιπι 
{ὑπ|οῖε ραπείη ΠΟΥ 1; δ ργοήςειε ςαἴοῖν 
[{5..,Δτ Πα τεροπα εξ ὃζ αἀἰςί{Π| Ετίαιιι “οιὲ 
ΠΕ: ΠΑ1Ὶ (αἰε Πἰ συοῳ ςοπιοάμην {1} επί 
(ἰς πιές(8 ΠΙίοταπι, Ἐταίε {|| Ρεορεεε παίει» 
ΠΊΟΠΕΠῚ ας: χη ἐς ΠΊΟΠίιΠῚ ἃ ΗΠ τι, τ 
αυππ| Δ Ρ δ πὶ ἀοηγῦ Πα π|, τορος ἀχπιο, 
Ὠίαπι οχίς, δί ΠΙίαπι ἰαςεπίεπ Προ Ιεϊ, 
Εττυσγίσπι οστοῆτι ἄς Πηίθι15 Τ γιίας δίάο 
5. πε Π| δα πτᾶτο (ΤΑ ] ἴὸς ρεῖ πιεάίος ἤπεβ 
ἀςολρο 5, δύ αὐ διςιητ εἰ {πγάτη1, ἐπηρεα 
πε Ἰηρίις, δ( ἀερτες ΡαηταΣ εὐ: υεἱπηρῸ 
ἢδῖ ΠΠ| ΠΑ ΠΕ1ΠΊ, δέ αι Ρρτ Ποηά Πεὶ εὰπὶ 
ἦς τὐὐδρα ἐεου1π|ν τέ αἰ σέο 5 Πποβ ἐπ αὐτί 
(45 εἰτ18, ὃὅζ ἔρυτο οπηο τειίσίι Πησαπι 
εἰι15, ας {πρίςίε 5 πὶ ςοὐἰ 1}. ἰῃσοπηίς, δώ 
αἰτ 1) ΕΡΒΡΠαία, υοά οἰ ἀρειίτς Εἰ τί 
ΡΕΙίξ᾽ {πη ΟἱὉ15 0 05. ὃ( (οἰ υται εἰΐ αἱ 
ΟΠ] π| Ππσιιαι οἰτ15, 8 ς Ιοαιοραίον τεῦε ἂς 
Ρταςερίς 5. ηδ οἱ ἀίςογεπε, δεά 10 πὰ, 
οί {ΠΠππ οἰβ ρυρεσορογαῖν πος ΡΟΙΪῚ5 4ΠῚΡ {118 
μια αίςαΡαηι, δύ ἰαρτα πιοάππηπι ΠπΠρεραηϊ, 
αἰςεηῖος Βοπο οπιπίᾳ ἱςοίς δ. Πισάος είς 
αὐ αἰ τοϑ απο 5 ΟΠ, 
Γ ἴη 


61 
δ... ΕΥ̓ΑΥΓΕΛΙΟΝ 
οὖ ἐκάναικῥ "πτιαῖς ἡμόδαις ποσαμηόλλου ὄχλου ὃν 
τον κοὰ μὴ ἐχόντων τί φαίγωσι, ππωσκαλόῦ αἱ 
ϑϑνος ὁ ἐνίους εὖ μαΐετας αὖ τό» λέγει αὖ τοῖς. 
ασλαγχνίζομαι ἀϑὶ τὸν ὄχλον » ὅτε δ ἡμόβας 
'σρᾶς ποσμῆνεησσί μοι, κοὰ οὐκ ἐλούσι τί φάγω 
σι, πο ἐῶν ὡῳλύσω αὐεἷν νήςεις εἰς οἶκον οὖν Τὴν» 
ἐκλυθμντοι «τ τῇ ὁσϊῷῳ . τινὲς γον αὐτδὖὦοῶν μακρό 
ϑον ἡκᾶσιμ. κοὶ ἀπεκοϊθγίαν αὐτῷ οἱ μαθντοι αὖ 
| σῶν πύθο, Ὀύπυς δυωπσυτοίί τις σε χρρτάσαι 
]Ι "αὔτων ἐπὶ ὀῤψιίας : κοὰ ἐπφρώτα αὐτούς. τοῦν ἥ 
᾿ σοὺς ἔχετε αρτους : οἱ οἷξ εἰπτομ; ἐνῆν κρῖ στὰ Ω 
φήγγολε Ὅρ᾽ ὄχλῳ να παϊιἂν ἀϑὶ τῆς γῆφικοὶ λα 
' ᾿δὼν ἦν ἔτῆα ατους ὀυχαοιςη(ὰς «ἔκλασε, κοὶ 
1} ἐδίσυυ σοῖς μαϑυ ταῖς αὐτό)» ἵνα το οχοϊῶσι. (Θ 
ἢ} πααρεβηκῶν Ὅρα ὄχλῳ « κοὶ εἰχὸν ἐχθύσίᾳ ὀλίγα». 
": "κοὰ ὄνλογήσος εἶπε τοαραθίυαε κοὰ αὐτά. ἐφ 
᾿ “ομ σὲ πρὶ ἐχορταφπίαμ, κοὰ πρᾶν πόδισσδύμαν 
“αὶ ἰλασμώτων ἔν απυοϊσϊας . π(ὰν σξοί φαν 
γόντιο γ ὡς τετρακιοιίλιοίγ ποῖ ἀπέλυσον αὖ 
] πούς. κοὰ δυύεως ἐμξας εἰς ὦ τσλοῖον μετὰ “ὧν 
μαθυτῶμ αὖ τι, ἄλϑον εἰς τὰ μόδη σίχλμαν ϑτί, 
οὔ κοι ὄψῆλθου οἱ φαρισοζδι γ ποῦ, ἡρξαν" συμ 
δι τεῖν οὐΐθρὶ, [υτουῦτες σπταῤ αὐτόν σιμέῖον δ τᾶ 
οὐρανοῶ 7 ποειραίζοντες αὐτόν » κοὰ ονας)νάξαν 
οἱ ππισυματι αὐτόν, λεγή. πὶ ἡ γνεα οἴη σὴν 
᾿ς εὉ Ὰ Η ΟΡ 3 ! 
οὔ ἐεεῖον ἀσιζητεῖ; ! Ὁ ἀμίμ λεγω ὑμιμ. εἰ ὄϑησε 
ς τῶι τῇ γλνεῖς τοῦτα σημέῖομ. ποὰ ἀφεις αὐαν ἐμ 
δας πάλιν ες πλῶον., ἀπήλξῳν εἰς τὸ ποόβαν; 
. κοὰὶ ἐπελάξδοντο λαξὲν αὔ τους . κοὺὼ εἰ μὴ ζα 
αρτον να ἕάιον μετ᾿ αὐτῶν ὧν Ὧρ᾽ πλοίῳ, 
οἢ ποὰ διεςελλῷρ αὐτοῖς λέγων. ὁρᾶτε; βλέπε 
Θ τὰ ἀφ τῆς ζύμης τῶν φαρισαΐωμν., κοὰ τὴς ζύ7 
ὩΣ μὴς ἡρώδου, δ κοὰ ζιελογίζον το πὸς ἀλλή 
ς ἤουν, λέγοντεῦν ὅστε αὐτους οὐκ ἐχομῆν, κοὶ γνοὺς 
] ὁ ἰυσοὺῦς λεγά αὐτοῖς. τί σἠαλογιζιδδε» ὅγε αὔτος 
] οὔκ ἐχότε. οὕπω γοῶτι, οὐ δὲ συωΐοτι; ἔτι τσέπτω 
᾿] ρωμβμυ ἐχῦτε τί ἐαρ δίων ὑμῶμ ; ὑφϑπλμονς 
ἐχοντες οὐ βλέπετε, κοὰ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἃπὸν 
ἔνε ;Ὡ κρὰ οὐ μνημονδύωτα ; ὅτε ὅσ πῴντε αἢϑ 
τοὺς ἐκλαᾶστε εἰς ὧς τς τακισμλιους γ τόσους 
᾿} κοΐζνους πλήρεις λασμάτωμ ἀραάτε ; λεγου 
σιν αὐξοοῖ, σιώστκα. ὅτε σὲ εδὰ ἑνῇΣ ες οα τὰν 
τρακιοίλίους. πυσῶμ ἀσυρίσιων πλυρώμαϊαᾳ ἔλα 
᾿ σμαϊτων ἐρατᾷ ; οἱ δὲ εἴστου » ἱτῆξ. κοὰ ἐλεηὴν 
Ϊ Σ ἀύποις « πῶς οὗ νοῦτε ; Ἕ κοὶ ὄδγετοι εἰς ΚΕ 
ἐΡΡ ΟΣ ΙΡΟΥΧΕ ἐν ὈΡΘΙΕΣ Σ ὙΠῚ ΠΌΘΕΝ 
ἢ βαπρέλθυσιμ εν ἵνα ὦ Τόὶ ὥψψυ τοῖν κοὶι ἁλλαβο 
Π ιϑὉ.- τῆς χειρὸς τό! τυφλοῦ, ὑβήγαγαν αὐτὸν ἕξω 
Φὶ ἀώμης. κοὺ νηί ἐς τὰ ὀμματα αὐτόϊ, νὸ ἁᾶν 
ἢ ϑεὶς χίχὸ χεῖρας αὐτῶ, επτηρῶ το αὐτϑρ. εἰ 71] βλί. 
᾿ σφνκοῖι ἀαθλεψψας ἔλεγα. βλέπω «ἦυ αὖ θρωντου ον 
᾿ 912 ὧν οἱ φνσῖοα ὁρὼ πόδισεςτουῦτας. εἶτα τσάλιῳ 
. ἐπεύνκε 


-- ὔοὐλήδοσ τς 


πξτοτ τ πἰπππππππτς -ὅϑΨ. - 


- 
- ον 


ι5 
δὲ! 


κβ 


ἰθ πᾶν ἢ ζύμης τῶν φαοισαΐωψ. κῸΚ πόδι ῦ τυφλοῦ, 


ΕΥΑΝΟΘΕΡΙΥΜ 
ἴΙπ ἀίοδιι ΠΠ|5. σαασα ταῦρα ἀπο πὰ Ὑ11Ὶ 

τ εἴϊειγ πος παδογε σποα πα πα ιςαγοη, ἃς» 
ςοΥ τίς αα (Ὁ Ἰεἴτς αἰ ςίρυ}{5 [υ͵5»{{ΠΠ||5. ΜΙ 
(ςτἰςοτάίᾳ τη σου εὐρα τυγθδιη) 18 ἴλτη {τίσ 
ἄμο πιαπῦι ρα πιεν πες Βα θει πος κάλπης 
δὲ {ἰ ἀἰαγίίετο ἐ05 ἰείΠ05 ἴῃ Ομ 1ΠῚ {{|4Π|» 
ἀεηείεητ η υἱὰ. ἐπ ἰάλπι επίπν εχ εἰς ὃ Ιοῃ» 
οίησιο πεπειᾶτς, Ετγείροπάογῦς εἰ ἀΠςἰρο} 
{υἱ, Ὑ πάςε Ππ05 ηυἱ8 Ροτοείς ῃίς [αείλτε ρα ηΐ 
δι15 ἐπί! τ πος Ἐτ πεετγοσαιίτ εοβυ (Φυοῦ 
Ρᾶποβ Βα ετίβ τ ΠΙέοῖο ἀίχογστ Βερίεπι, Ἐξ 
Ρτφςερίτίυτθο ἀϊςαθεγείρεῖτοιτᾷ, Ετας, 
ςορτίς ἐδριζ ραπίριις, αασπι σγατίδβ εο δῦ 
ἔτεσι, ἀσαίτῳ; αἰ τ ρα 15 {ἰ8ν τὰ ρΡοπογεπζ, 
Ετἀρροϊπετάτςτασθο, Εν βαδεδᾷιρί(οίςυϊος 
Ραπςοϑ: δέ σαιπὶθεποάίχ16τ, Παρ ροηΐ 
δέ ποβ. (οπιεάεγᾶι διιζεπι; δύ ἰλιυγαί {πὲς 
οἰ υ]εγῖτ ηιιοε προυξιείαηι, ἐτασπιεπίον 
ταπὶ ἰορτεηι ἰροιτα8, Εταπταῖταηιϊμ ςοπηεάς, 
γληζ [εγπιὸ απιατεῖ πεν 8ὃζ ἀϊηγίπιε 105. Εὶ 
ΠΊΟΧ ἱποτο 5 πη παιίπι οα αἰ ςίρα 5 {{||8, 
τοηϊτ ίπ ραῖῖοβ ΓλαΪπιαπιπδα. Ετορτοῇι (υπὲ 
Ρδαγ δ ςος Ρεγατςῳ ἀϊρυταγε οὐππ|ὶ{{|05 ας 
τεπίοβ ἂὉ ἐὸ Πσηῇ ὃ σουο, ἐεπίαπίαβ εὐπη. Ἐξ 
σύσιη ἱπσεπιΠςε(ρί τίτα μονίας: Οὐ οον 
ποιατίο ἢςς ἤσηῖ αὐςυτ πτεη ἀΐςο ποθί8, 
{ἰ ἀαδίταν σεπειδιίοπί μυίς Πσηξῖ, Εττο ἐζ 5 
{ΠΠ| ἱπστοῆι!5 τατί5 ἡλυιίηπη, αἰ ἤτ, γαίθζὶο ἰὰ, 
αι. Ετ ΟΠ εἰ πιεγᾶς Πιπτεῖς ΡᾶΠε5. πες ριαῖοῦ 
πᾶ ραπεῖῃ ὨαΡερᾶτίεο{Ππδυί, ἄς ρταςε, 
Ρίτ{Π 5, ἀἰςῦϑ: ΨΙΔετοσαυοῖς ἃ ἰογπηῖο Ρἢδ, 
τ ποτ, δὲ ἃ {εγπιοῆτο ΕΠοτο (8, δί ἀἰϊρυτα, 
δαπτείητει {εἰν ἰςεητεβ. ῬΆπΕ8 ΠΟ Πα ΠΊι18. 
Ετεοςορπίτο [εἶϊι5 αἰοίτ {Π|5)(υἱα αἰρυιτα, 
τ, ααοά ρᾷπο5 πῦ Παβρειίβς Ποπα δηἰπιδαν 
τοιτίτ8 πος ἐπι. Πρ τς γδάπες ΟΡ ςοςατ Πα, 
Βετίϑ σοῦ πείτιπις Οοι05 Πα θεπτεβ ΠΟΠ (ΕΥ̓ 
ἰτί 5: 8 διγ6 5 Πα Ρεπιεβυη0 Δι {τί5. ὃζ ΠὉ π|εῈ 
πίη τ|5. υ αιίπῳ; ραπεϑἐτερ Πεπ| ἢ ΠΟ 
τηίπῦ συίπῳ πη» Παοτ ςορῃΐποβίγασπιεπ 
τί5 ρΙεποβ Π{π|5 - Ὀίσαητ εὐ] οἄεςίΠ|, 
Οὐ αατίερτεπι πη χιαίποσ πη]. αποτίρου 
(85 ἐχ γε ἰηϊη5 ἐτασπιοητουῖ ΕΠ Π{{|5 ς ΠῚ τις 
τὸ ἀἰχοίπηῖ, 5ορίεπ, Ἐξ ἀἰχίς ΠΠ|5. Οὐαί ἤτον 
ποη πιο! σατί5. Εταεηίς Βεινίαί 41; δύ αν 
ἀποιης Π ςςοῦπι, 8ζ οί εογδιειημα ΠΗ 
ταησοῖεῖ. Ετ ἀρΡρυεΠεπίᾳ πιδπι} ςεοςί » εὐτν 
χίς ΠῚ πὶ οχιγα υίςιηι. ὃ σαμππι χρίει η 
Οευἴο5 {ΠῚπ|85.ἱπροίΠδτα; {ΠΠ|{ πιὰ Πι18 » ἐπ 
τεστοσδυτ εὐ} συ ἀπ ἀεγεῖ δέ γεσερῖο τἱ 
{ἀίςεαῖ, Μ᾽ ἰάεο Ποπιίπε5, αοπίαπι πεἶκ 
αὐ ΡΟ Ε8 ςεῦπο δ θυ αητο5, [λείπ ταγιπι 

ἱπιροίε 

δ ὐτπτσα, ῳ. ““ἄρτπὶὸὶ «ἃ 
πθ μμ, 


κδι στόν! τ ᾧ ἐαιυρέᾳ ἰσιβωτήσεως, 
ΚΑΤΑ ΜΑΡΙΟΝ 
ἐπέϑηκε τὰς χέρας ἀϑὶ δῦ ὀφϑπλμοὺς αἷντδ!» 
κοὶς ἐστοίησον αὐτόν οναξλοψαε) κοὰ ἀτσεκατι, 
ςάϑυ. κοὰ διέθλεψε τηλαυγῶς ἄτοκυτχας « πολι 7 
! Ἅ αὶ ΕἾ ᾿ . εἾ Ι 
πέξειλον αὺτὸν εἰς "ὃν οἶκον αὖ τὸν, λέγων. μυσέ 
εἰς τίὼ κώμίω ἐσ λθας, μπεσὲ Εὔσττῖς τιν! τὴν σῇ κώ» 
Ἂ κοὶ ὀξῆλθῳν ὁ ἐμίοῦς ποὺ οἱ μαθω τοὶ αἷ! 


κ Τό εἰς πὰς μώμας ἱοχ(ἀρείας σῆς φιλίσεπον . κοὰ 


τυοῖὶ 


πε 


τὺ τῇ ὁδῷ ἐπερώτα ὧσ μαθετὰς αὗ τό! » λέγων 
αὐ οὶς, σίγα με λέγουσιν οἱ ἀνθρωποι εἰνας : οἱ σὲ 
ἀπικοίθυ εν » ἰωρνίω τὸν βασῆιείω, κοὰ ἄλλοι 
ἡλίαν γἄλλοι δὲ ζύα τῶν πῶφυτῶν. κοὶ αὐτὸς ᾿ς 
᾿ τῷ Γ. "-" ἡ ᾿ - ᾿ ᾿ 
γά αὐτοῖο, ὑμεὶς σὲ τίνα με λέγοτε εἰναι ; ἀρ κοὶ 


θὰς σὲ ὃ πτῖτρ.. λέγ αὐΐοοῖ, σὺ ἐὰ ὃ γειούς. 
᾿ Ἅ 1 τὸν ΕῚ - ΓΝ ῖ Ι 
᾿ς καὶ επετίμυσῳν αἷν τοῖς. ἵνα μϑόξν! λεγωσι τσὲ 


οὐ αὖ τᾶ, κοὰ πρξατο δισίασκειμ αὐντδαν ὅτι σε Ὺ 
ὑὸν “τόι οἱνθρώντου στολλὰ σταθεῖ » πο; δ: σίοκι 
μα χε ἀὸ τῶν ποόινθυτόδωμ ποὺς αῤχιόβεωμ. 
κοὰ χραμμαγίωμ» πρὸ ἀρκτανθίωυδαι » Κοὰ μετὰ 
τρῷς ἡμόνχς ὠναοίωχεν πρὰ τσαῤῥασιᾳ ἋΣ λογον 
ἐλαΐλῴ, Ἔ κοὦ πιῳωσλαξβομθν δ αὐτὸν ἃ τοὶ; 
ρος κ»᾿ρξαΐο ἀϑίπιμοὼ αὐτῷ, ὁ σὲ δδλεραφεις κοὰ 
ἱοϊὼν ἄ μαϑυτὰς αὖ τῷ, ἐπετίμασι Ὅοἱ τσετρῳ» 
λέγων . ὕπαγε ὀπίσω μον σώσανᾷ, ὅτι οὐ φρονεῖ 


πὰ τὸ ϑεοῦ» ἀλλιὶ χὰ δ ανθρώπων. δ κοὰ 


Ρ ποσκαλόναμϑηθ- σὸν ὄχλου σφὼ Οἷς καϑιταῖς 


αὖ τι. εἰπτον αὐτγοῖς, ὃς τὰς ϑελά ὀπίσω μου ἀκολον 
θέν. ἀττεονυ σξδδω ἕχυπονο κοὶ αὐούτο τὸν «αυρὸρμ 
αὖ τόν κοὶ ἀκολουθήτω μοι. ὃς γα οἷν ϑελῃ πίω 
ψυχίω αὖτῷ σὥσαε, ἀρ λεσά αὐτί, ὃς σι ᾿ οὖν ἀρ 
λέσᾳ τίν “ψυχίω αὖτὸ εκῳν ἐμοῦ κοὰ τό ὄυαγ 
γιλίιου» οὐ τί. σώσά αὐτίὼ. τί γα ὠφελίσφ ὧν» 
θρωπίθ' ἐχὺ ἰδδοϊάσᾳ τὸν κύσμον ὅλον κοὰ (( 
μεωθῷ τίὼ ψυχίω αὖτδι: Καὶ πὶ οἱώσᾳ ἀνθρωπθ: 


πξ εὐ πτάλλαγμα ὶ ψυχῆς αὑτῷ, οὶ ὃς γὰρ εἶν ἐ 


6 παιααυβὰ μεν κοὰ αὖ ἐμοὺς λόγους οὖν τῇ γνιᾷ 


τῷὸ ἁγίων, 


χαυτα γῆ μοιχαλιο κοὰ ἁμαρτωλώ; κοὰ ὃ ἡ. τ 
εἷνβρώπου ἐστονοναυθάσυτοιε αἰντόψ» ὅπ ὦν ἐλύᾳ οὖ 
τῇ σὐξμ πῷ πατρὸς αὖτ μετὰ “ἢ ἀγγέλων δὰ 

, ἐν κοὰ ἐλεγδν αὐτοῖτιἀμίω λέγω ὑμῖν» 


Ὁ ὅτι εἰσι ζω δῖν “ἣν Ὡσε ἐτυκύτων, οἵ ζενδὶν οὐ μὴ γδύίζον 


σαι ϑανάΐζυ ἕως οὖ Ἰσίωσι πτἰὼ βασιλείων “τό δε 
ἐλρλυϑῆαν ὧν διιυαὶ μά, 
τααραλαμξανᾳ ὁ κὺρ σὸν τουτρον κοὶ τὸν ἰζκὼν 
ξὺν ποῖ σὸν ἐωαννίω, κολ οἰναφάμᾷ αὐαἷσ εἰς ὅρ Ὁ" 
ὑψηλὸν καὶ ἰδίαν μόνους. κοὶ μοταμορφώθῳ ἐμ, 
“πῶ αὐτἔὃ", κὶ τὰ ἱμάτικ αὐτόϊ ἔγϑγΕρ ςΊλθον 
σπολδυκῶ λίαν ὧς χιὼμοοϊα γναφεὺς δὲ “ἢ γῆς οὗ 
δωύαται λδυκαῖαι, ὥφθε αὐποῖς ἡλίκοστω μὼ 
σποκοὰ κίὰν συλλαλουῶς διν Ἰοοῖ ἐυρῦ,κοὶ ἀτφκοιθὰς 
δτσετρθλεγᾷ ἴο᾽ ἐνσοῦ, ῥκδδα, ἰαλόν ὅὴψν ἡ 
μὰν ὧσξε ἕνας, οὶ πομίσωμῆν σκίως χρῶ, σοὶ 
αν κβεμεσῇ μέκι,κὰ ἐλίᾳ μῶν οὐγα ὯΝ 


κοὰ μεδ᾽ ἡμόϑδας Ἐξ, κα 


κί πόδι ΤΊ μετα μορφώσεως ἰυρίδ, 


ΒΕΟΥΝΌΥΜ ΜΑΒΚΟΥΝ 
ἐπιροίτ ΠΊ3Π118 {ΠΡΕΥ Οζι 108 {ΠΠ{{|8. δζ ἔδοίέ 
υζυ{ππ|τοςίρεζει, δζ γε[εἰτυιι εἴξας ἄεπιιο 
υἱάεραι ἀΠπςίς οπηος : ὃ αἰπχίΠι {Π|ππὶ ἐπὶ 
αἀοαιιιπι {{|4π|, σε π5: ες ἰπυίςαπὶίηστο 
αἰατί5. περ αἰ χοσίβ σε ἐπειίςο, Ἐς ερστεῖ 


καὶ [115 οἘ Τεἰς5 δ ἀἰοίρο {Π|π8 ἐπ υἱςο5 Οαΐν 


εἰκ, 3 σοσποπιίηαξ ΡΗΠΙΡΡΙ ; δ ἐη υἱὰ ἐπ) 
(οὐτόσαι ΟΠ ςίρι]ος [πο 5, (ςδ5 ἐΠΠ|5: Ὁ ποπὶ 
[πε αἰσιιης ΠοπΊίπο5 εἰἴξν ΠΙῚΓ σεῖο τείροπάς» 
ἕπῃ: ολπησηὶ θαριε{Ἀπ|, 8ζ 41 ΕἸς ΠΑ πΊ,α]Π 
ττ5 τη ἀε πυπιετο ρεορμειατῖ, Εἰ ίρίθ 
αἰ ςίς{ΠΠ||5. 8 τ ο5 σασπλιης αἰοίεί5 ἘΠ ΡΣ 
[ροπάεηβαδιοπι Βεί8. αἰςίτ || ΤῸ ο5 {6 
(με ι15,Ε πτεγαγίπδει! εἰ εἴ5. Πὸ εἰ ἄς ὁ 
τεῆς ἀε (ς, Εἰ ςοερίτ ἄοςοῖς οοσ,αποά οροιτό 
ἔοι ΠΙ( Ποιηίῃΐ8 πλ]τἃ ρατί ει ερσοβατσί ἃ (8 
ΠίοΥ θυ 159 {ππ|πλίϑας (ἀςογάοιίθ.ας ἐς τδί5.δζ 
οςεἰαΐ, δ( ΡοΙὲ ετε8 αίεβ τείσγσεγε, Εἰ ἀρετγίὸ 
(ετπιοπδ ἰοαιοθαίυν, Ἐςαρρυεπεπαίν {Ππ|π|| 
Ῥετι5) ςαρίτῷ ἱποτεραζςςιπι, Ἀπ] τοῦ 
{ΠΕΓ[118. ὅζ ἐπτιιίτ15 4 ςίρι}]05 {το 8» ἱποτερα 
εἰς Ρει πη, ίςοπ5: ΑΒΓ ροίϊ πιείδιαπα; αὺσ 
Πίαιη πῦ (αρί5 αι ἀοἰ πη {εὐ ηττα ππὶἢο 
τπίηι1π|, Εἰ οἴ δα ἰς ποςαίϊει τὐγ ἃ απὰ σπὶ 
Εἰς ρα 5 (πἰ5. ἀἰχές {Π|Π5: Ουἱςᾶς αυϊε(αιι 
Πρ Δ ποσοῖς πηειρ{ππ|, 8. ΓΟ τ ογτυςξ 18. 
τοίεσιιαδίιν ας, ἤδη σα Πι}8 πο] ποτ ηΐ 
απ {π| ἰογατο, ρεγάει απ (Δι Πι1||5 αἴ 
Ρεγάίειίς αἰίσιαπι {{2π| σαι 168 ὅζ εἰ π 
σε ἐς (ογαἰίε οαπι. Οὐ επίπι ρχοξιετίε 
Ποπιίηί.{ἰ Ππςγδειβ πιεείτ πτιπαάττπτι τοίΠ|.εξ 
αηΐπης ἔπσε ἰαυταπὶίεςοτες Διυτηιίᾳ ἀαία 
1115 εἰξ Ποιου 70 τορεηΐες απίπγαπι ΠΠΔ πὶ Κ᾽ 
Οὐὐεπιουπῳ εηἰπὶριυαιετί πιείας πεουΠὶ 
(οτπηορῖΠ σεηεγαίίοπο πᾶς ΔἀπΠ]ςογὰ ὃ ρες 
οι σορυάεθίς {Π{π|5 δέ ΠΙ πὶ οι πίβου δὲ 
υοπειί πη οἱογία ραιτίβ {π| οεὐπ| ησείίς ἴα 
ὧί5. Εταίςεθαι Π|Π5.ἄπιοη αἰςο πο ΡΒ έ5» 
(υπε αυίαπὶ ἐπίεῦ εο8 αυΐ ἢίς ἤλης, σα ποἢ 
σφι λρισς πιοιῖοπι, οπες υἱἀοτίηε τεσπιιπὶ 
ἀεί επί ΠῸ ςιππὶ είγτιτο. ἄς ΡΟ ἀέε5 (εχ αἵ 
(ππιίτ [εἴι15 Ρείπιηι δζ ἰλοοριπὶ δ [οδπεπ1» 
δέ(υθάιπιοίς ἐοβ ἢ πιοηῖοπὶ ἐχοο πι ἐεοῦν 
{{π| (0105. δύ {τ πβίουπιαίι5 {πἰοτδπι {Π|59 
δ ποίπιοηί {ΠΠῚπὸ λα πηι ρ] πα 2508 π 
ἀ 44 πα] 4επείυτί ηἰχ, αυλπι ςαπ (44 ἔλςετε 
ποῃ ρμοτείξ ἔι|ο Ππρεῖ τεύταπι. ὃζ οοηίρεν 
ἶιι5 εξ {Π|8 ΕἸε!! 85 εὐπὶ Μ]οίς » ςο]οαυε 
απιυτγῷ σαπὶ}ε, Ἐετεροπάοπϑ Βειτι5 4 
εἰς ΠΡ ύ, Βοπιπι εἰξ πο Πές εἴς, δ( 
οἴλίηι15 τ ογηδςι 4 ἐτίατ δέ σηιπ|, δ ΜἸΟΙ͂ 
υηι1π|) ὃ. Η εἰ ας απυαι, Νου εηίπι ποιϊεῖδὲ 

3 αυἱ 


δξ 

κῇ πόδι Κ σελἰιυιαζομθύσ. 


ΕὙΑΤΓΕΛΙΟΝ 


7! λαλήσῃ, ἥσαμ γοὶρ ἔκφοῦοι. κρὰ ἐγγύξρ νε- 
φελῳ ἀϑυσ{ιαϊζουσα αὐτοῖς . ποὰ ἥλθον φωνὴ ἐκ 
γ σὴς νεφίλῃς) λέγουσις » οὗ ός ὕδιν ὃ ἕῳ μον ὃ 
! ἀγατπτητος γ αὐτόν ἄγῴνοτε . κοὶ ὃ ἀπινα πόδι» 
᾿ ἔλεψάμνοι, οὐκ ἔτι οὐσιζνα ὥσθμ. ἀλλ τὸν 
ἐφσουῦν μόνον μεῦ ᾿ ἑαυτῶν . ἑἱκωτα χινόντωμ δὲ ον 
"} τὼν ἀὺ πόϊ ὕρεδα » διετέίλατο αὐνοῖς» ἵνα μϑσὺ 
᾿] νὲ διυγησώντοι ἃ εἰσὺμ» εἰ μὴ ὅτ᾽ αὖ ὁ ἧς τόι 
τὧὖὐ ανθρώπου ἐκ νεκρών ὠναφᾷ, Ἃ μοὶ σὸμ λὺ) 

ει γὺν ἐκράτησαμ “πῶς ἑαυτοὺς συζυτουυτοῦ", σὲ 

τοῦ ὅλη τὸ ἐκ νεκρῶμ ἀναςίωαι; Ὗ κοῦ, ἐπφρώ» 

5 τῶν αὐτὸν, λέγοντόυ γ ὅτε Λεγόυσιψ οἱ γραμμῶν 

τῶν γ ὅτι ἡλίαν δ ἃ ελθὰν πρῶτον. ὁ σὲ ἀφκοι, 

ϑὰρ» εἶπον αὐοοῖς . ἡλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτου» 

ἀγκαθιοξς τυανσα, κοὰ τοῦς γεγραηῆαι ἀϑὶ τὸν 

Π͵ ὐιὸν πόϊ οὐ θρώντον; ἵνα πτολλιὰ πσὰθμ κοὲι ὀΐξουδε- 
] ] νωθᾷ, ἀλλὰ λίγ ὑμῖν. ὅτε ἡλιας ἐλήλυδς, κρὶι 
ἢ ἑποίησωμ οὐ" δνὰ ἀϑέλυσαμ ν» ἰαϑὼς γεγραν 
Ι]} 6 σῆχε ἐπ᾿ αὐτόν. κοὰ ἐλϑὼν πῶς μαϑὰ 
"ἢ : τᾶς εἰσῖον ὀχλου πολιὼ πόδι αυοῦυ» οὶ γα μή 
μιυτες συζυ;ϑυῦτας αν ΪΨ . ποὺ δυδεως τοᾶς ὁ 
ὕχλθ- ἰσϊὼν αὐτὸν ὀξεὐαμβηθῳ “οἱ “πῶρρέ 
χοντοῖν 5 μασζζοντο αὐτόμ . κοὰ ἐπυρώπηισε οὖσ 
γραμματεῖς « τί συζγτᾶτε πῶς κὐτούς, ἢ κρὰ 
ἀφ κραθεὶς εἰῷ ἐκ Ζόὶ ὄχλου , εἰστον. διοϊάσκαλε 
ἤνεγίᾳα τὰν διὸν μου πρὸς σε» ἔχοντα τονόύμα 
Ϊ ἄλαλομν «οὶ ὅπου ὧν αὐτὸν ἰαταλαίθῃ., ὅποδει 
; αὐτὸμ. κοὰ φοίζει» κοὰ πρίζει ὧδ ὀδόντας αὖ 


] 
Ϊ 
Π. 6 
] 
Ι " 
} 


ἂν Ἢ 
δ᾽ ΖῈ! 


“Τό! . κοὶς ξυραΐνυτοίι . ποὺ εἴστομν τοῖς μαΐπταῖς 
σου. ἵνα αὐὴὸ ἐκβάλωσι 7. κοὶς οὐκ Ἰουΐὰν . ὃ σὲ 
δηῳκοιθεις αὐτοῖν λέγει. ὦ ηλυεοὶ ἅπις δ, ἕως 
“πότε πῶς ὑμᾶς ἐσυμᾶε : ἕως πότε εἶν ξομικι υ 
᾿ μῶν ; φόδετε αὐτὸν πρὸς μὲ. πο πνεγίκαν 
] κύπτον χρὸς αὐτόμ . κοὰ ἰσδιὼν αὖτὴμ ν δύθεως 
“Ὁ νδύμα ὄυνπιώραξον αὐτόμ . πκοὶ ποδὼμ ἐλ 

' “1 τὴς γὴρ ἐκυλίῶρ ἀφοίζωμ.. κρὰ ἐπῃρώτησε 
ΙΪ ἐὸν τρατόδα αὖ τόϊ. σπτῦσος Ἰρόν)" ὅθι, ὡς ὧξρ 
|}}}} γέγονον αὐΐρο ; ὁ σὲ εἶπον « σεκιδεόθῳν . κοὰ πτολ 
" λάκις αὐτὸν κοὰ εἰς τοῦρ ἐέαλεν κοὰὼ εἰς ὕσϊα) 
χὰν ἵνα ἀχλίσῃ αὐτόμ. ἀλλ ἐΐ πὸ διωασαιβοῖ 
ἔγσον ἡμὶν «σλαγχνιῶδεις ἐῷ ἡμᾶς, ὃ δὲ μισοῦς 
εἴπτῷν αὐ, “ὦ εἰ δωύασαι πιςδύσαι» τραντί 
δυυᾳ τὰ ἴροἱ “τις δύοντι . κοὰ δυΐεως ράξας ὁ γπὰ 
] Τὴῤ τόν παιδίου μετὸς οἱακρύων ἔλεγε. πὶ 
"ἢ ἐνσοῦς. ὅτι ἀδισιωτρεχᾷ ὄχλθ’" ἐπετίμῳσε οὶ 
] πσνδύματι [ς} ἀκαθάρτῳ, λεγὼν αὐ ορῖ, τὸ ανσὺ 
) μα τὸ ἄλαλομ κοὶς ἰιωφὸμν, ἐγὼ σοὶ ἀϑιχζοσω. ἔν 
᾿ ἔξελθε δ αὐτόν» κοὰ μυκὺτι ἀσελθας εἰς αὖ τόρ. 
᾿ κοὰ ἰράξαν., κοι ππολλᾷὰ ασαραίξαν αὐτὸν ὦ 
ξῆλθε,, κοὰ εγηύξο ὡσὰ νικρός , ὥς τὶ τοολ΄ 
λοὺρ λέγον ὅτι ἀπέθανον « ὁ δὲ ἰυσοῦς ἔφατ 
σπο 


ἘΥΨΑΝΟΘΕΚΙΝΝ 


συ ἰΙοαιτείοτατιεγδης επίπὶ εχρδιιείαι, Ες᾿ 


[χα εἰξ πιιρεβ, σας οι πΊ υδυίτ 05. Ετας 
πἰτοχὲπιθς, ἀἰςεΠ5: ἘΗΦΙς εἰς ΠΙἐ5ππειι5 αἱ 
Ιεϊι5ἰρίππι διτίτε, Εττέρεητε συ οἰγουη 
(ρεχίΠδητν ποη αὐ ρ 15 τούς ΠΙΠ 618, 
(οἀ (ο Ἰεππι οε ίδοιαι, Βοσγὸ αυπππὶ ἄς» 
ἰςεπάεχζε ἀε ΠΟ ΠΕΡ ΒΕΒΡΗΙΣ {ΠΠ|Π55πὲ οἱ ἀν 
ζεγθηγεα απο πἰογαπίν πίί ααιιπὶ ΠΙΙ 5 ΠΟ 
πιίη 5 ἃ ποτα 8 γείαγγεχίει, ἄς πεῖ πος 
{ἐπείη αρυα (ςἰενἰητεγίε αἱ ἰρυκαπῖος, 
εἴτε πος αιιοά ἀΐκετγαῖ. Ε πιοττι5 τείιγσο, 
το. δέ ίητεσγοσαβᾶς {Ππ|π|νἀἰςεητα5. ϑυία εἰξ 
σιοα ίοτιδε ἀΐςιηι: ΕἸ εα πὶ οροσίεγε πϑηίτδ 
Ρτία 5 Π σεῖο τείροπαςεηξ αἰχ τ {{Π|8: ΠΟ] 8 
΄αίάςπι υἱέ ποποτίτ ρσία5 » τοί τας οπηπίας 
δὲ φιεπιαἀπιοα ἐςγίρταπι εξ ας ΠΙίο Ποηιέ 
ὨΙ59Γ ππαἶτα Ρδιίατατοζ σοητεπηπαίιγ, Ἅ εν 
τι1π| ἄἰςο πο 5. ΕἸ Πα ππὶοπί Πρ. ἃ ἐδοεγιηῦ 
{ΠΠ| αυσοιπς ποϊαοίπης, Πουτίςτίριαπι εταῖ 
ἄεήΠο. Ἐξαυσαι ποηί Πετ ά αἰςίρι]ο5 {π08» 
υἰ 4 Ὁ ταῦ θαπι τ] οίγσιη {105 δέ (οτίθ5 
αϊριιϑεες εὐπὶ εἴς, Ετ ρτοσίπιιβ ἀπίπειία τὰ 
δασυᾶιαπει ειιπι, ΟΡ προ ΐ δέ δοσιτεπ, 
[65 ἰφ] υταιιογπε οἰππὶ. Ἐξ ἱπιοιγοσαιίς ἰςτίσ 
Ρα45. Ουἱά ἀρυταιίβ ἱπεοῦιιοβ τ Εττείροῃ» 
ἀδπβ 1Π|15 ὃ τασΐγα αἀἰχίτ, Ρυρεςερτοι, δα ἀιιχὲ 
ΠΙΐατ πἰοιπι αὐ τε μαθεητζειη ἐρίγίτιιπιιηιν 
τ: 8. συσπαοοσιπῷ εἰππὶςογραετγίς, 'α σα 
ταῦ οααγιαῖα {{Ππ|ραπιαῖν ἃς {γί αἰτς ἀσπείριι8 
{ἰπ|5»8( ἀατείοίς Εν αἀὐχί αἰ τί ρΠ 5 τι 5» εἴων, 
γοπιγϑζ ποη ροζασγμης. τίς τείρδαςπβ εἰ, 
ἄϊοίε: Ο πατίοίπογεάι!α, δύ ασποιήαιεαρυά 
ιὸ5 γος συουίῳ ραίαγ οβ΄ ἀἀιςίτε Πἰππ6ῖ 
αὐ της Ἐτααδάιιχογιην δά εὐ Δ εὐΐο {Π|0, 
ςοπείπιιο ἰρίγίτιι Δ σογρερατειιπι: δύ ργοΐα 
Ρίμι5 ἐπ τεῖγα ΠΟΙ Ραταγ ριπ|5, ΕΓ πιοτο 
σαι ρατγ Πἰι15. Οὐπαπιῖ τἔροτίβ εἶδ, συο 
δος αςείαίτ εἰς ΑτηΠε ἀἰχίς, ἃ ριιετο, Εἰ τον 
αμεπιο Ππππὶ ὃ ἐπ ἰσηξ αρίςοίτ, ἃζ ἐπ ἃηϊιὰ8» 
απο Ρεγάεζεειηι. ἄσς [ἰ αυα ροτεβιίαδιιε 
ηἰ πολ ίς ποτ ποίἐτί. [ο[5 αὐ αἰχίς εἰν 
ΠΙα Προῖοβ σγεάετε οπιπία ΡΟ Π Π|4. στα 
ξεί, Ετ ςοἐείείπη ἐχο απιᾶβ ρδῖοῦ ριοτί οπὶ 
[λο υγηγίς αἰχίτ, Οσεάο ἀοπιίπειπσοιτγεῖπ 
ογεσι ται πες (σαν υἱ Δ Π τ αῦτειη ᾿εἰτ15, 
σιοα τυῦΐρα ἤπη0] ἀσοιττεγε, ἱπούορδαί ύν 
τίτιπι ἐπι πηιΠπάτ1π|, ἐς {ΠΠ|:5 ἐγ τ15 ΠΊΕ» 
δέ (τάς, ἐρσοὸ εἰδί ἱπηρεγο, Εχί δΔΡ ἐὸν δζ πε 
ΡΟ ας πσγοάίατίβ ἐῃ ΠΠπππ. τ χα οἰαπιαίν 
ει [ἰγίτι!55 πη τπηας αἰ ζεγρ δε οι1π1, ἐχί 
υὐτ; δέ ἔλδι15 εἰξ ταπαϊαπι πιοσίαι5. αάσοις 
σλμ{π| ἀἰςοζοης Νουται ες του ςοττε- 


Ρ[Ά 
κῷ πϑλὶ ἣν οἰλονιζομλίων τίς μάζωμε.. 
ΚΑΥΤΑ ΜΑΆΑΡΙΚΕΟΟΝ 

(χε οὐ σόν σῆς χειρὸο, ἄγερὴν οὐδ. μοὶ οὐνέφη, 
68 κρρὸ ἐσελϑόντα αὐτὸν εἰς οἵκον»οἱ μαϑυτοὶι αὖν» 
ἐ σῇ ἀπῳηρώτωμ οὐτομ κατ ἰσίίαν 5 ὅτε ἡμᾶς οὐκὴ 
διυήϑαμὴν ἐκβαλεν οὐνπτό: κοὶς ἕστο» αἰνχοῖς, δδρ 
9 γθΘ’ ον οὐ σῖᾳνὶ σωλατοι ὀξελθῶμ» εἰ μὴ τ 
ύγ πῶσσυχῇ κοὰλ νυφείᾳ. Ἔ κρὼ ἐκᾶϑον ὄξελϑον, 
β σόϊ» »οτσαρεντορδυον Τὸ δὰ ΖΠηῸ γαλιλακηῦ, κοὶκ ουκ 
ἐϑέλον ἵνα σχίρ γνῶ. ἐσϊιδιασκε γα ποὺς μαϑυτὰς 
αἷντδὶ 5 κοὰ ἔλεγὴν αὖ τοῖς, ὅτι ὁ ὕιος τό αὐϑρώπτου 
σταρα δ σίοται εἰς χῶρας οὐνθρώστωμ» κοὰ ἀποκτι 
ψοῦσιν ΓΝ κοὶ ςποκταυϑεὶδ. ;ῇ τοίτα ἡμόνδς 
οὐνδατήσυωται. οἱ δὲ ἡγνύσαυ ἡ ῥῆμα ν κρὰ ἐφοβουῦ 
6 7 αὐτὸμ ἐπτόρωτῆσ αι, Ἢ κοὰ ἄλϑον εἰς πατέρ 
" ναοὺμ» κοὶ τ σῇ οἰκίᾳ ηηυόμθν Ὁ» »ἐπυρώχα αὖ 

(ὅσ. υἱ τν γῇ ὁσϊῷ “πῶς ἑαυσἷὺ οἹιελογί (ες; 
6) οἱ δὲ δειώπωγ.πεῶς ἀλλήλους γ» σινελεχϑυσαν 
β τ᾽ 7Η ὁσιῷ, σις μείζων. κοὰ καϑιίῶο, ἐφῶὥνφσε ποὺς 
οἵώσεκα» κοὰ λέγει αὐσποὶς. ἄ τις ϑέλει πρῶτ᾽ εἰ 
νας» ἔσας τσοίντωμν ἐσχατίθν ποὰ τοαἰν χων σα» 
πον Θ΄. κοὰ λαβὼν σοισίίον » ἐφησον ον μέσῳ αὖ 
τῶν 9 νὴ ζιαγκαλισάμϑνθ' αὐτὰ εἶπον αὐτεῖρ, ὃς 
ἐὰν οὖ ν ιούτων στρκισί ων σίεξυτοαι ἀϑὶ ρ! ονό, 
ἧς ματί μου; ἐμὲ οἴεται, ἜΘ ὃς εαὖ ἐμὲ σίεξαν 


ΒΕΈΟΥΝΟΥΜ ΜΑΠΟνΥΜΝ 


Ρία πιαπιι{Π{{18. εὐοχίς ειπ1, δζ {6 Πιτγοχίς, 
Εταυῖ εἶξε ἱπουοα5 ἀοπγᾶ, ἀἰοίριη! ΠΠ|π|5 
ἱπιοι σα Ὁ εἰιπὶ{ξοτίπη, ιν’ πο5 ποη ἥμΐ 
υππ|ι15 εἥςετε {ΠΡ} ΓἘτ αἰπχίς Π|Π|5. Εἶος σοι 
ΠΕΠ τὸ Ροτείἐ οχίγοηί μὲσ ἀθρτεοδείοποπι 
δ εἰιππία, Εν Πίπς αἰ στ ει ΠΠ ἴτε ἐεςεσιπε ρος 
(7. ΠΠΠπαπὶ» πες πο εραγις ιν ιιδηι ἔς ίτεῖ, 
[οςεβαῖ εηίπι αἰ ρε]ο5 το 5.εῖ ἀϊςεβαιι» 
[{5. ΕΠ 5 ποι πΠί5 τα ἐτις ἰῇ πηαπι5 Ποηγν 
Πι1|, δύ οσοίἀοηζ ει 1Π1. δύ Οςοί{{18; τοτείο ἀΐδ 
τείυγσοι ἄ ἘΠ|Ϊ σπούθαητ ποῦ ἀΐχονατ, ὃς 
{ἰπτερδητ εἰ1Π|1πεγτόσατε, Ετιεηίς ρει» 
ΠΑιΙΠΊ: δύ ααππὶ πε ηἱΠετ ἐπ ἀοιηῆ, ἐπιοίτοσα 
αἰ {ΠΟ 556 4 πη {πετε πιεῖ τος ἀϊρυςαθα, 
τί5: ΑὙ ΠΠ Πευ πο Ν απ ίητον ς αἰ ρυταῖον 
γΑῸτ ἱΠτοΥ Δ Π1, 615 εἴει πηδίον, Ἐὶ συ ςοπ 
(τα Ππτρςςοη]αίς ἀποάεςίπι, ὃζ ἀἰςίε {Π|-: 5 
σα 5 11 Ρτίπγι5 ἐἢς, ἰβ ετίς οπηπία ροῆτο 
Π1115 ὃζ Οὐ Π πιίπίίτον, ἄτο αὐγερίσμ ρις 
τι π|{[ἀτυ (η πιεάίο {Πογῦ: ὃ χα ςερίΠξε 
ΠῚ πὶ Πα] Πᾶ8 {085,4 χίς {ΠΠ|5: (Οὐ (γυ5 υη 
ΟΧ τα θι15 ρυϊοτβ τεσερεγί Ποπγίηε πσο, δ 


τεςίρ 8 υἱοῖς ππε τεςίρίς, πῦ πὶς τοί ρίῃ 


Ι αἰ χὰ, οὐκεμὲ δέχεται, ἀλλα Ὃμ ἀποςάλανταὶ με, {ξἀ ουΠ|61} πΠ| ΠΊ6. [ἐ εἰρδαϊταῦτοί Ιοδην 
᾿ ὁζ "ἀπεκρίθη δὲ αὐϊϑοϊ ἑωαίννκο, λέγων, οἵισϊαῖσχ πεδραίςοηδ: Ργςορτουαίπηι5 σις πη πὸ 
ἢ Ὁ καλε; ἐἰσιομλ τινα τ Ὄρ᾽ ὀνόματί σον τιβαλλονν πγΐπε [Π0 εηςεγε ἀςπιοηίανπες ξαιίτιτ ΠΟ 8; 
ΠῚ τα σϊαιμόνιο, ὃς οὐκ ἀπολουϑεῖ μῆρμ, ΜΙ ἐκωλύσαν δύ ΡΙΓΟΠΙ θυιίπηιϑ {Π ΠῚ ΡΥΟΡΙογοὰ σιοά ΠΟΙ͂ 
ἡ ὁπὶ μὴν αὐπομν ὅ7ι οὐκ ἀκολουϑαὶ ἡμῷ. ῴπἔὀδὲἠμ σρυίταγ ΠΟΒ. Αὐ]εἴι αἰ τ Ν Ρσ οί δεδείς ἡ» 
᾿ 5 σοῦς εὐπτῷν;, μη κῶλνετι αὐτόμ. οὐ σεις γαΐο ὅδ: ἴωπι, ΝΌΠῈ5 επί εἴδ, σαὶ {{ξεςοτίς {6 ΠῚ 
' ὃρ στοίησει σἴαύαμιν ἀδι Ὅρ" ὀνομαπέ μου (ἷ δέυησῳ, Ρεὺ ΠοπΊζῃ ΠΊΕΙΙΠΊ; ΡΟΙΠΠς οἶτο πιαΐςε Ιο σι ἐς 
ἥ πὰ τὰχν κακολογῆσαι με. ὃς γαῖ ουκὲς: καϑ' ὦ πης,Οἰι ἐπίῃ! ΠΟ εξ αάδιτου 18 πο5; ρτὸ πο 
᾿ μῶν, ὑσὶρ ἡμῶν ὄξτῃμν,, ὃς γὰρ οὖν ποτίσῃ ὑμᾶς πος [νἱς εἴ, Οιυ ἱ{Πι1|5 ΘηἿΠ| 26 ΟΠ ΠῚ ἀεάοτία 


χῆρίομν ὕδατι’ τ ὀνόματί μον, ὅτι χοιςοῦ εςὲ, ἃ» 
β μίω λέγω ὑμῖνοσὺ μιὶ ἀπτολέσει "ὃν μιδδόν οἷντῶ, 
Ἶ ἘκῸ ὃς αν σκανσϊαλίσμ τα ἣἶν μικρῶμ “ἢν στ 
β ς-δυόντωρ ἐς ἐμὲ, κῶλον ὅτ αὐτῷ μάλνομ» εἰ τειν 
ἢ οὑκωσοίι λιϑίθ. μυλικὸς πόδι τὸν πραϊχυλον αὐηοῦ 
θ᾽ αἱ βέβλνταιεὶς τίῳ θάλασσαν. ἢ μ) εαὺ σκῶν» 
5. σἹκλιζε σε ἦ χάρ σου 7 ἀπτόνοψου αὐτίω, καλόν (δι 

δ, κυλλὸρ εἰς τἰὼ ζωίω ἀσελϑεῖμ ἢ πὰς σϊύο χῶ 

ρας ἐχοντὰς ἀπτελϑὲμ εἰς τίν γέρνναν, εἰς ὦ σῦρ 
"ἢ βαὲ γχὺ ἄσβεευν. Ἔδπου ὁσκώλπξ αὐτῶμ οὗ πε 
ελδυτᾷ »καὶ Ὁ πῦρ οὐ σβοννυται. καὶ ἐαν ὁ στυὺρ 


(οὐ (Δ] Ιςοπὶ ἀαιτας Ποπγίπο τπεο; σιοά ἢζ 
τί ΟΠ τἰ ΠΡ απιεῃ ἀίςο ΟΡ 5,Ποηυδηυᾷ ῥεῖ» 
ἀϊτατι5 εἰς πιοσςάςπι πδι, Εν συ είς οἷν 
ἰεπάογίς απυπι ἐχ ΡΌΠΙΠ 5, ἡ ςοπ ιν ἴῃ 
[1105 ΠΊΟ]}5 ἔοτει {Π]|,| οἰγοι πάγοι Ἄχ Π 
τηοίλτε ςίγοα ςεγαίςς οἰ) δύ αδήςοτετυτίῃ 
τπαΐς, Ἐτ{{π| 1 {ποτίς ΟΡ Δ. ΠΊαπιι5 ἐιια» 
ἈΠΊρυτα {Πλ1π. ΒΟπιιηι εἰ εἰ δίνην δά υἱν 
[Π| ἱποτοσ , Ροείι5 ἢ ἄτι 5 πΊδηι5 μαρδίεπι 
᾿Αδίτε ἰη σεμοηΠᾶ, ἰπ ἰρης ἱποχείποιυρίεπι, 
δὲ πεγηί5 {ΠΟΥ ΠΟη πιογίτισ, δ ἱσπίβ ποῖ 


σον σκάνοϊαλί(μ σε» ἀπόκοψον αὐτόμ. καλλ φχείησιίτας, Εἰ ΠΡεβ τὰι5 ἔπϑείς εἰδίοδα» 
᾿ ὅξί σε εἰσελϑεὶψ εἰς τίὼ ζωίω χωλὸν, αὶ νοὺς σῖύσ͵ ουο, Ἀπτριιί ΠΠσπτ. Βοηῆ εἰξ υτίποτοάίατίς 
Ἵ ποὐσῖας ἔχοντα βλῳδίμδαε ἐς τἰὦ γέρνναν, ἐς χάαίτ εἰαιάιις, Ροτίι5 ἢ ἀττο5 ρεῦες παρα 
ν᾿ "ὦ αὖῦρ τὸ ἄσθεσυν ὅπου ὃ σκῶλῃξ αὐτῶν δῦ Ζτηίιτατίϑ ἰῃ ΘΕ ΠΟ ΠΠῆ [η ἰρπειη ἱπεχτί σα δὲ» 
ἢ πελδυτῖς » καὶ "ὁ τοῦρ οὐ σβοφυνυται.. κοὰ ἐὺ [6η1, ΠΒὲ πετηγέβ {Που ποῦ πιουίταγ, δέ ίσηΐβ 
Ι ὃ ὀφθαλμὸς σου σκανοϊαλιζῃ σε» ἔχβαλε αὐό ποπηεχτιίησιίτιτ. ΕςΠ οου 5 ταις τδί ΟΡ 
Η" 


σα ο εἴξνεσας {Ππ|π|.Βοπια εἰξ εἰ δί,ες υἴζιι9 
πίω βασιλέαν ποῦ ϑιοῦ, ἢ σϊύο ὀφθαλμοὺς Ὁ ἱπιτορδβ ίπ τερσηῦ ἀεί, ροτίι5 Πυδπε πάτο ς 
λέντα βλυϑίωζας. ἐς τίω γέενναν ποῦ πουρῦς. οχυ]οβ μαθεΠ5 πηίίτατία πη σεΠοΠΠΑΠῚ ἰσῃ 5) 

ὕσον ΐ 4. υἱδί 


“ὸν « καλόν σοι δὴ, μονοφϑαλμουν εσελϑεν εἰδ 


- ᾿--- Ν χε ν 
Ῥπἰᾷἰἷτὺςς παρ ἢν, τῖσαι... 


᾿ Ι 
αν, 
κῇ πόδι 2 ἐπβωτησάντων Ὦ κύοιον ἐἴξεσιν ἀελῦσαι ἢ γιυάκαν κῦ πόδι ἐσπιβωτησανῶς πλουσίᾳ Ὑ κυ οἰόγ. 


68 ΕΥ̓ΑΥΓΓΕΛΙΟΝ 
ὅπου ὅσκώλπξ αὑτῶν οὐ τελδυτς, κοὰ τὸ τοῦρ οὐ 
σβῴνυτοαι. τοᾶς γα τυρὶ ἁλιδδάσεται, κρὶ τοί- 

68. (ἀα ϑυσια ἁλὶ ἁλιδϑησοτοι, καλὸν τὸ λαὸν 

β ἰαὺ δὲ το λας ἄναλον γγντια; ψὺ τίνι αὐνὸ αὖτυ 

Οσόται; ἔχετο ὧν ἑαυτοῖς ἅλα » κοῖς ἐἀρίωδύετε ὧν 

ΘῪ ἄἀλληλοιφ, Ἐ κακᾶϑον ἀναςας ὀξχυτοι εἰς τὰ 
Ρ 


Ἄν 


ὅρια τῆς ἰουδιαξας σἹὰ τὸ ποόϑαν πόὶ ἰοροϊαίνου» καὶ ᾿ 


συμπορδιίοντοι ποαλιῳ ὄχλοι πρὸς αὐ τομ; κοὶὶ ὡς 
εἰώϑει τοαἰλιν ἐσϊισίασκῳν αὐτούς, 
σελϑόντοϊ» φαοισάεοι ἐπηρώτησαν αὖ τὸν » ἐἰ Ἐξ“ 
ἐμ οὧναρι γιυικᾷ ἀπολῦσαι » πασειραϊζοντοῖν 
οὧπὸν « ὁ δὲ ἀποκοιϑέιο» εστῷν αὐτοῖς . τί ὠμῖν ὃ- 
γιτέάλατπο μωσῆο; οἱ δὲ ἄστου . μωσῆς ἐπέτρεψε 
βιβλίον ἀτπτοσιεσιον γφαψαι, κοὶ ἀητολῦσαε. κοὶκ 
ἀτπσκοιϑὲὰς ὁ ἰκσοῦς, πον αὐτοῖς . πορὸς τίω 
σκλῃροκαροίίαυ ὑμῶν ἐγραψον ὑμῖν τί φυσο, 
λίω σοὠπίω. ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσῳν κοῖς 
ϑηλυ ἘπΌΡσῸν τοὺς ὁ ϑεῦ, φνεκῷν σού του. 
παταλάψει ἀνθρωπθ" του πατόδα αἷν χοῦ » κοὶς 
σἰὼ μυτόβα , κοὰ; τοροσκολληϑήσετοι πρὸς τίω 
υάδκα αἷντδὶ. κοὶι ἔσοντοίι οἱ σῖθο ἐς σαἱρκῷ μὲ, 
κυ. ὥς πε οὖν ἔτι εἰσὶ σῖϑο» ἄλλα μα σαϊοξ. ὃ ουὖ 
ὁϑεὸς στε δυξονγώνθρωπίθ᾽ μὲ χωριζετω. 
οὐ Ἔ κρὲ ον σῇ οἰκίᾳ ποαίλιν οἱ μαϑυ τοὺ οὖν τόϊ πόδι 
ε πῷ αὐτόν πυρώτεσαν οἷυτύμν ᾿ κοὰ λέγε 
ρἕ αἰντοῖς . ὃς ἑαν ἀπολύσῃ πἰὼ γανάξηρ αἷντδὶ » κοι 
β γαμῖσᾳ ἄλλίω μοιχῶτοαι ἐπὶ αωτίω. κοὶ ἔων γυ’ 
νὴ ἀπολύσᾳ «“ἠὸν ἀνόῦοα αὐτῆς» κοὰ γαμηϑᾷ ἄλ 
ρξ λῳ.μοιχώτυα. ἢ κοὸ πτοσέφόῥου οἱ ϊορὶ πσαν» 
Β σα. ἵνα ὥψυται αὐτῶν. οἱ δὲ μαϑυτο ἐποτί 
μων τοῖς ππῶσφόβδονσιμ. ἐδιὼμ δὲ ὁ ἰησοῦς » γα 
ναϊκτυσον κοὰ ἄπῳν αὐτοῖς . ἄφετε τὰ τααιοῖα 
δῥγιῶτε πρός με, μὴ κωλύετε αὐτὰ, τῶν γὸῤ τοι 
οὕτων ὄδιν ἡ βασιλεία πόϊ ϑεὸν. ἀμί λέγω ὑσ 
μὲν. ὅς ἐαν μὴ σιέξιτοι τί βασιλέαν σόϊ ϑεοῦ 
ὡς τοαισϊίον .οὐ μὴ εἰσέλθιε ἐς αὐτί. και φναγν 
᾿ς φρλισαὶμῆν(θ" οὐυτὰ; τιϑὲις πὰς χῶρας ἐπὶ αὐτὰ, 
οἴ δυλύγῳσῳν αὐταί, 
ς χὸ εἰς δαϊὲν «πὡσαϊραμὼν εἴς » ποὰ γνυπετήσαᾶς 
οἷον» ἐπηρώτα αὐτόμ . σἱισϊαίσκαλε ἀγαϑὲ- τί 
πσομσω ἵνα ζωίι ἀιώνιον κλπρονομήσω : ὃ δὲ 
ἰνσοῦς ὦπῳν αὐϊορῖ. σέ με λέγεις ἀγαϑύψ : οὖ, 
οἹὰς ἀγαϑὸς 5» ἃ μὴ εἷς ὁ ϑεύς,, σὰς ᾧτολὼς οἷ, 
εἴας » μὴ μοιχδύσῃς » μὴ φονδύσῃ » μὴ κλέλψνπο» 
μὴ ψδυσϊομαρτυρήσᾳς 5 μὴ ἀπος δήσεις . τίμᾷ 
»ὸν πο τόῥα σου κοὶ πίω μυτόδα . ὃ δὲ ἄτοο» 
ποχϑεις εἶπον αὐΐα διδαίσκαλεγ ταῦτα τοαῖν» 
ρη τὰ ἐφυλαξαίμίιω Ἐκ νεότητός μου. κὁ σὲ ἐω 
 σοῦς ἐμβλείας αὐΐο!, ἀγώπησφι αὐτὸν. κοὰ 
εἶπῳν αὐΐο. ᾧ σοὶ ὑετῷ . ὕπαγε ὅσα ἔχεις 
τοώλησον . μοὶ οἵὸς σοῖς τα τωχοῖς » κοὶ ἕξεις 89,2 
σκυρὸμ ὧν οὐρανῷ γ κρὰ σίδύρο ἀκολούϑει μοι; 
ἄρας 


κοὶὶ πρὸ κὲ 


Ἀ κρὰ ἐκπορσυομύου αὖ κ 


ΕΥΑΝΘΈΓΙΝΜ 
αδί ἀεγηγίϑ οοτιπι ΠΟ πιοτίτιτ, δ σηΐβ ποθὴ 
οχιίησαίτας, ἴδηι οπηπί8 Ποπιο ἰρης (ΑἸ εν 
{ἰγν ὃζ οπηηίϑ υαίπτα (αἰς (ΑἸ οτατ, ΒΟ πᾶ τῈ8 
εἰ (τατον Π {π|υ{{π|5 ππευίορεν αυϊά 


ἰρίπαι ςοπά!εεί5ς ΕΑ είε πη πο ίβίρί προς 
Χ 


δ ραςεπι μαβεῖε πέρ 105 ἐπυιίς ἘΠ. 
υσπιίπάς(πττοχί ει, ποηϊείη ἤποβ Τα ἄσεοε 
βεγτεσίοποπι αι οἰξα τα Ιογάλπεπι, δ (Ὁ 
ποπίαπετατίαπχτυνθο φά {Πππρϑζ Πσαζοοῖν 
{πευογαῦ τυσίσαι ἀοςεραῖ ἐλ5. Ετδάοιπτεβ 
Ρμαγίίβοί ἰητειγοσαθαης {ΠπΠ|: [ἰςειπειιίτο 
ἀχοτὸ τορι ίατος τοητδητεβ {Πππ|, ἄπ ἤϊε τα 
[ρδάξς αἰχίτ Π|5, αἱ ο 5 ργαοερίς Νῖον 
(ο9. Ἀπ ἀἰκογᾶτ, ΜΙ οίες ρει Πε δ 61 1 
τορυδή (τείδετο, ἃς ἀἰπγίζεετε, Ἐττείροάεῃβ 
Ιεἰ 5,4 χίς {{Π|{5, Δ ἃ ἀιυυο σογα 5 υείττί (ςτί 
Ρἤιταορίς ργεςερτῦ {Ππ{|4|ςατογαπι δῇ ἑηίτίο 
οἵρατίοηίβ παίουσι δ. ἰοσνίηαπιίεοία ΠΟ 8 
ἄειι5. Ῥσορίεγμος γε πατεῖ ποπιο Ραίγειι 
{{πππ| δζ πιαϊγειη, δ. ἀπαιοβίτιχοτί (186) 8ζ 
ἤεπι άϊτιο σατο πᾶ. τα ποηίαπιίαητ 110», 
(εά ὑπ ςατο Οὐοά ἰρσίξ ἄοιιβ ςορυ λυ πο 
πὸ πείοραγει, Ἐτίη ἄοαιῖο γυγίσπι αἰ ςρο} 
{Π|{|8 δαάθιι ἄς τς ἱπτοιγοσαιείαης ΠΠπππ|. δζ 
ἀϊοίι 115. Ουἱοϊῳ τερυάίαιενίταχοτεπὶ 
ὃζ ἀιιχοτίτ αἰίαπιν αἀυ!τεγία ςοπητἰςαάποΥ 
(5 ΠΠ|}ἀ0. Ἐπ} πιι Ποῦ γερυδίαποτίτ υἱτ 1» 
διέ πυρίετίε αἰτοιί, ἀυ του σοπιπηίτη τ Εταῖν 
(ἱεσης αὐ ΠΙῚπὶ ραετοβ. υγταπσοτεῖ {{1 08» 
αἀἰ(οίρυ! πετο ἱποτεραθαπίεοβ συ αὐ διςεν 
Ῥᾳπε, (δυμππ| αἰάίποι αὐτο Τοἰπ5υἱπἀέρτια, 
(15 εἴτ, δζ ἀἰκχίς {Π|5. Βίπίτε ριιετοβ μεηίγε δά 
πιε, περι πίβειε ΠΠ 05, ταϊίαπι επίηι εἴτε, 
σηιπι ἀεἰ, Ἄπιεη ἀίςο πο ί8. αυίζαπῳ ΠΟἢ 
ἀςςερογίττοσηαπι ἀεί τα παιιαιη ριχεῖ, παι 
σαυδασαπι ἐπστοάίεεις η ΠΠπ4, ἘτΠΌΠΙΠῚ (δον 
ρίξει {ΠΠ 05 ἐπ υ]παβοίπηροί5 πηδπίθι15 {{ 
Ρεγ ΠΠ05. θεπεάίχίς εἰβ. Ετασααι ἐχίγες ἱπ 
υαπὶ» ἀοουγτίς χυίάλπι» ας σεηπια Πεχίς {ΠῚ 
δ ἰμἰοττοσαθαῖ ει: Βιςεςερτοσ Ροης, αὐ4 
ξλείλαι» υἱ αἱταπὶ πιογπλπι ροΠίάοαπις ἴεν» 
(5 αὐτεπι ἀἰχίς ΠΠ| : (συγ τὶς ἀἰςίβ Βοπυης 
ΙΝεαιο Βοηι5. πἰΠ ηι|8, πεπιρε ἄει5, Β γα 
ςορίαποίείς ἵΝε σοπιπηίτα5 δα ]τοτίιπι, ἵΝα 
οςοίάαϑ ἵΝε Πιγοτίβ Ν ε (ΑΠ {πὶ εἰ ξἰπτοπίιπ| 
ἄἰςα5. Νεξδυάες, ΠΟποία ραΐγεπιταιπι δέ 
ἐπαίγειι, ἄτι Πε τεϊροπάεηϑ ἀἰχίς ΠΠΠ Ργοζε 
του ας οπτηία ἰεγιδυ αἱ δα ο! εἰςζεία ᾿Τιοᾶ. 
οἵαις αὐῖοπι ἐπιιίτ15 {Ππ|π|ν. αἰ εχί τ οι1Π|. δ 
ἀϊχίε ΠῚ: ΝΥ παπὶ θέ ἀεεῖς, Αδί,χασουπαις 
ῃαδοβ πεπάε; δζ (α ραιρεοτίθιι5. δέ ΠΔΡε 5 
ιΠείλυτιπι ίῃ ςοἷο »γ. δέ μεπί [ει εγῈ 116; 
β (δ ] αι 
ΡΣ ἰὼ ἀεώνιον. 


»» 
πθ-π 


ρ ἔρια πὸ Ξαυρῦμ. 


Γ μὲν γτάντα, Οἱ ἀκολουϑήστεμβύ σοι. 
᾿ 


λ πῶ Ἦν ἡῶμ (εξεοϊαξν. 

ΚΑΤΑ ΜΙΑΡΚΟΝ: 
ὁ σὲςυγνάίως ἀδὲ ρ λῶν 
γῷ, ἀπῆλϑε λυπούμανθ’. ἰω γα ἔχων κτήματα 
“πολλ. κοὶ πόδι Βλεψαίμθιθ’ ὁ ἐπσοῦς) λέγει τοῖς 
μαϑυ ταῖς αὗπόϊ. πῶς οσυσπκόλως οἱ τὰ γῆματα 
Ἐχοντόϊν εἰς τι βασιλείαν “τό! ϑεοῦ ἐἰὐσελδύσον» 


ας ν οἱ δὲ μαϑιυτοῦι ἔϑπαμβουῦν ἀδι τοῖς λόγοις αὖ 


“τόϊ, ὁ δὲ ἐυσοῦς στέλιμ ὠρτοκοιϑεὶς λέγει αὖ τοῖς. 
χίκνα, τοῦς σζσκολόμ ὅδε χουὺ τοεποιϑότσας δὰ 
“τοῖς χἠμασιμ εἰς τίν βασιλέαν σόϊ ϑεοῦ ἀστλη 
ϑὲν.. δυκοπώτόμομ ὅδ᾽ κάμφλομ ο͵ὰ πῆς τοιμαν 
λιᾷς τῆς ῥα ζοῖξ» ἐσελϑεν. ᾿ὶ πλούσιον εἰς τί 
βασιλείαν τό ϑεοῦ ἐισελϑθϑέμ. οἱ δὲ πόδιοσῶς ὀΐδε, 
“πλποσον ΤΟ » ἈΈ,ΟνῚ δῖν πῶς ἑαυεῦν, κοὰ τίς δυμίαν 
σοι σωϑίιυυ κει μβλέμψαο σὲ οὐ τοῖς δίυσοῦς, λέγει. 
“ταριὶ ὐδρώποις ἀδιωύατπον ν ἀλλ᾽ οὐ “παρὰ ἴροὶ 
ϑεῷ, γτρῖν τὸς γὸῤ δειυνετο ὅτι πρὶ ἴθ. εῷ, κοὰ Ἀρ» 
ξατο ὁ πέτρθ’ λέγων αὐτο]. ἑσυὺ ἡμᾶς ἀφῆκαν 
Ἔ ἀποκριϑεὶς 
δὲ ὃ ἰψσοῦς ἔστων, ἀμί λέγω ὑμῖν, οὐσιες ὄξτηνγ ὃς 
ἀφῆκῳν οἰκιανοὶ ἀσελφοὺς, ἡ χοξ λῴα 9} στα τόβα» 


εἰ} Π "1 μα 3 ἢ Ἵ 5 " ΓΙ Ἵ ΠῚ 
οὐ μῳ τόρ» γυυζεκα,γμ τεκν γε γροὺς γνεκὴν ἐμοῦ 


, πρὰς σόϊ ὄυαγγελίου αν μὴ λάβε ἑκατονταπλα) 


σίονα νυῖ! οὖν ἰϑρ! κοιρῷ τούτῳ;οἰκιαο,κοὺ ἀσελφδο» 
κοὶ ἀδελφὰς» κοὶ μον τόβας» ποὺ; τέκνα, κοὶ ἀγροὺς 
μευ τὸς σἸιωγμῶμ» κοὶὰι οὺ ζεῖ ἀεῶνι οὶ δ χομλψῳ ζω» 
Ἐ πολλοὶ ὁὲ ἐσονττκι πρῶτοι ἐσ χα 


ΤοΙ, νὰ οἱ εόρίετοι πο τοι. Ἀπ σαν οὲ ον πὴ δοῖϊω 
ΜΚ σε ἘΘΡΟΣΤΟΙ Τῷ ων 7᾿ 


ΡιΒ αἰναβαίνοντόυ εἰς ἱδδοσόλυμα; κοὰ ἰωὦ “πάγων ὧν 
Β σοὺς ὁ ἐπσοῦς. κοὰ ἐϑπαμβουῶσο, τὸ ἀκολουϑοιῶποῖϊν 


ἐφοβοιΐ». τὸ υταραλαβὼν ὁ ἰῳσοῦς στοίλιν εὖὺ σώ 
δέκα . πρξατο αὖ τοῖς λένερν πὸ μέλλοντα αὐτῷ 
συμβαίνειν. ὅτι ἐσίοῦ αναβαϊνομῆν ἐφ ἱδροσόλυν 
με. κοὰ ὁ ὑτὸρ τόν αὐϑρώπον “ταρασυϑήσωται τοῖς 
ἀρχιδαῦσι, κοὰ "οἷς γραμματόῦσι κοὶ κατακοὶ) 
νοῦσιν αὐτὸν ϑαναίτῳ,, κοὶ σταραοϊώσουσιμ αὐτὸν 
ὅθι ἐϑγόῖνι., κοὰ ἐμπαέξουσιμ αὖ τρί, κοὰ μας γῶν 
σουσιν αὐτὸν. κοὺ ἐμηῆνσουσιυ αὖ ον Κοὰ ἀποκτι) 
νᾶσιμ καὺν μυπκοὶ τῇ τοίτα ἡμήνα αναςήσυτοι. 


ΡΣ. “ κοὶ πρασορδύονπιιι αὐτο ἑαίκω βιΘ κοὶὰ ἑωαν 
5 ψροοὶ ἡ σὲ ζεβεσίὶαξυ. λέγοντι. οἱισίάσκαλε ᾿ ϑελον 


μὰν τνὰ ὁ ἐὰν ἀυτεσώμῆν, πτοιῆίσπο ἡμῖν «ὁ σὲ εἰπτον 
τ και ἘΞ Π ἜΣ ἐ 4 Ἐ- Γ 

εν ἰν. τί ϑελετε ποιῆσαι μὲ ὑμῖρ ;: οἱ οἱὲ εἰστομ τὺ 

ἴροῖ, σὸς ἡμίμοῖνα εἰς ἐκ δεξιῶν σὸν, κρὰι εἰς δ; ὕυω» 


᾿ ψύμωμ σὺν καϑησωμᾶν τ᾽ πῇ ἰδ ξμ σον. ὅ δὲ ἰρσοῦς ἐὰ, 


στὸν αὐ Ὡς «οὐκ οἰσίοςτε 11 ἀετεδδε. διμαδὶς πιεῖν 
“οσπποτποιου ὃ ἐγὼ πίνω; κοὶ σὸ βαϊπππσμα ὃ ἐγὼ 
βαππίζομαι βαπαιδιίυναι;οἱ σὲ ἄστον κὐ τῷ, συ 
νάμεθπῦ εξ ἐψσοῦ δἰπτον αὐ ηοῖδ. Τὸ μὴν ποτησιομ ὃ 
ἐγὼ πένω πηεῶδε,κοὰ στὸ βάτήισμα ὃ ἐγὼ βασῆιζον 
μας βασι ησεῦδε, το δὲ καϑπσας ἐκ σε ξιῶμ μὲ κοὰ 


φιρῖ δῷ δυωνύμωμ μου. οὐκ σιν ἐμὸμ ὁδυῦαε, ἀλν οἷρ 
τ ". ΠῚ ᾿ ἢ Ρ ᾿ ῥ οἱ ΕΤῚ 
ἢ ἡπιμκεκ, κρὰ χκούσαντ οι οἱ οἴει ἤρξαντο 
5 


ἀγα 


ὰ 


ΕΓΟΥΝΟΥΜ ΜΑΆΟΥΝΜ 


(δ᾽ αἴ Ῥμριογος σταςε, ἂτ ΠΙοτηοἷοἤ ία αἴξο, 
ὅδι15 Ρτόρτοῦ ἰογπιοηῦ, αἰ εὐ εἰ ατιποσίεπβ: 
ΒαΡεραῖ εηίπι ΡΟ ὉΠ 65 λ11τ45. Ετ αι 
οἰγτουιρεχίΠει [οί ι5, αἰςίς αἰ ορι1 5 {πίον 
(Οιιὰπι αἰ Πίσι τεῦ Πί αι" Ροοιπία5 Παΐρξι, ἰῃ 
το σπι1 ἀοἱ ἰητγαθιητ, [ςἰρο ποῖὸ ΡΠ 
Ρασγαπεροῦ πο 5 Π{Πππ, τ] οί τασίαπι 
τείροπαεη5ν οἶς {Π|5: ΕΠη,υδηι αἰ οἷς οἵ 
δοΒΠ Βα οί Πα Ροηγίη ρμοςιιπη5;» τσὶ 
(εἰ ἑηστεαί, ἘΔοι5 εἰ σα πιεῖ πὶ ρεῦ όταν 
ΠΊΘΠ 815 ηστοαί, συλ πη αἰτεῖ ἰῃ ΓοσΠαπὶ 
(εἰ ἱπστοά!. ΠΠῚ᾿πεύὸ ἐπ ρτὰ στοά αι πηΐγαν 
εἰ της, ἀϊςεπῖεβ ἐπί ἔεί ς. Εσ συΐβ ροτείξ εῆς 
(Δ ]ππ18.’ Ἰητυπτι158 αὐ [οἵτ5 ΠΟ 5,4 ἐς ἄριυά 
Ποπγίπεβ ἱπηρο Π {6.6 που ἀρια ἀειιπις 
ηὰπὶ Οππία ΡΟ ΠΡ ΠΑ {πηταριὰ ἀςῶ, ΕτςοΣ 
Ρίτ Ῥειῦσιβ ἀΐςοτο {Π|7 τος τε αι πηι15 ον» 
ηία δύ (εαυατί ππγι15 τς, Βα οἰροπά 5 αὐτοί 


Ιεἴτι5 αἰχίτ: ἄτης ἀίςο πο 5, ΝΠ] ΕΣ οἱ αι 


το αἷς ΠΟππι 11, αι τατγοβοαιτ Ογούς 8, αι Π' 
Ραΐζει]; 81 ΠῚ [ἘΠῚ 5 411 ΧΟΥ ΠῚ; αὐπὶ Πο 
ΓΟ 8» 81 ἀστο 5 πα σϑιτα δ εδησο]ή ἡ 
τοί ρίας σεπτι ρα πῆς ἐπ τοι ροῖς ἤος, ἄον 
αι15υ 8 [γαττ65, ὃ ἰογοιοβ,8ζ πηαίγοβ, 8. "δ 6 
ΓΟβηϑδέ ἈΟΓῸΒ σἰπ| Ρεγίσοι 0 ]}5115) ας ἴῃ (ὃ, 
οὐ ππεηταγο υἱταιτι φτογηδίη, ΓΜ ΟΠ αὐτο πὶ 
Ρυίαιί» εὐιτας Ροίζγεπιγί: δύ μοί τεπιί, Ρείηγί, 
Ετδηῖ αὔτ ἐπυίᾳ αἰςεπαάξτιες []ΠΙογοίοἰ νι, δώ 
Ριαςεάεθα ο5 [οἴτις5. ογδηῖ ραποίῃί, δζ 
(ειοπῖοβ τἰπιοθαπε. Ἐτδί[πηρτίβ [εἰ18 ταν 
(πη ἀπο εςίηι. ςοσρίε {ΠΠ| ἀΐσοσε. αὐτο ΠΡὲ 
εἰπεηταγα εἰἴξης, ἔέςος αἰςξαίπγὰ5 ΕΠ τοίου 


τη. ὃ ΗΠ 5 Ππουηίπίϑ ττα ον ρείποίρίδε8. 


(χςετάοιᾶ δέ (οτδί5» δύ ςοπά δηλ αςειηιαᾷ 
πιοῖῖοπιγ δύ τγαάεη ἢ σοητιίδιι5. 8. ΠΙαεΩῦ 
{ΠΠ|. ὃ Παρσε!αραξειιη), δέ πρυςπείπι 1» 
δέ οεςίοπεειη, δέ τογτία 4 ς τείπγσεί, τας 
σοάσηταά εὐπὶ ΤΟ 1185 δύ Ἰοαππος ΠἸὴ Ζὼ 
Ρεύοί, ἀἰοζιοο: Ῥγξοορτου, ΠΟ πλι5 οἱ Πυίο, 
΄υΐά ρετίεγίπγι5οἰαοίαβ ποῦ 5, ΠΙς αοῖὸ αἰχίξ 
εἰ5, υἱ πτο τίς ασους ΠΟ 5.1Π| πεῖ ἀέ 


χοθητ οί [ἃ πο ϑοςαπι5 εἰν ἃ ἀεχεγίϑυϑζ. 


αἰτοῦ τἰδί ἃ Πηϊ{τί5 ἐς ἀδαπηις5 ἰῃ σίοτία [12. 
[εἰ αὐτοπὶ ἀἰκχίς {Π|5: ΓΝ εἰζίτίς υ μεϊαείβι 
Ῥοιο[ 5 δἱδετε μοουπι,αυο εσο δ ροςᾷς 
δαριεήηπιαίς σα ορὸ Βαριίξοι.» δαρτίξατίρ 
Ἄτ ἀϊχετᾶτ εἰν ΡοΠίχα!5. [εἰι15 αὐστεπ) ὐΐν 
Χέτ ΠΠ ἰς. Ροςι ἢ αι φιοά ορο δίδο, δίς, 
τἰ5. δ( Βαρτίίπιαις αιο ἐσοὸ Ραρείξου, δαρτί, 
“Ζαδίπνίηί, (ὐφτουφάοτο αγΠι1 ἃ ἀΟ χε ας, 
ηἰΠχίβ, πῦ εξ ατεῦ ἄατο. (εἰ ἐσημσει αι}. 
ραϊαῖῖ εἰν, Ἐεαυῦ διαί οηῦ ἀφοῦ, το βαηοι 

ἰμΐ 


ὅσ 
λᾷ πόδι βαρημαῖς. λῇ᾽ πόδι ποώλυ, 
ΕΥ̓ΑΤΓΕΛΙΟΝ 


“8 
ἀγανακτεῖν πόδι ἰχκκώβουν καὶ ἰωωννον, ὃ σὲ ἐν 
σοῦς πῳωσκαλισαίμλνθ’ αὖ τοὺς. λέγει οὖ τοῖφιο 
σιατι ὅτι οἱ οἱσκουῦτ δῖ» αὖχειν τῶν ἰϑνῶν κατακυ» 
οιδύσυσιμ αἰτῶν οὶ δὲ μεγαίλοι αὐχῶν πατεξου 
σιαὶζουσιν αὐτῶν οὐχ οὕπῳ σὲ ἴφαε ᾧν ὑμῖν »γ ἀν 
ὃς ἐὰν ὑμῶν ϑέλᾳ ηβυξῶτα μέγας ᾧν ὑμῖν» ἔσκε 

 σθιαΐκον ὑμῶν, κοὶ ὃς αὖ ϑέλμ ὑμῶν ηϑεδϑο 

ΡΞ πρῶτΘ'»ἵκαε τοαίντωμ δοῦλθ. ἔΧἵκοὰ γο ὁ 
ὑδδ στό! οἰνθρώπου οὐκ ἄλϑε σϊιαμονηϑίωαε., ἀλη 
λὰ οἱχκονῆσαε; κοὶ σνυῦαε τὼ ψυχίω αὖ λυ 

τ τρον οἷν τι πτολλῶν, κοὶ ὀβίχοντοιι εἰς ἰεθιχώ, 

ιξ 
Β μαϑῳτῶν αἰντόις κρὰ ὄγλου ἱπιανοῦ,, ὑτὸς τιμῶν βαρ 

"ἢ σιμοθν ὃ τυφλύς ἐκαίϑῃυο πσαρὰ “ἰὼ ὁσίου πὸ 

β σαιτῶμ. πρὰ ἀκούσας ὅτι ἱπσοῦς ὃ ναζαροᾶῖος ἐϑ 

σὴν ἤρξατο κραΐζαμ κοὶὰ λέγον . ὃ ὑὸς σ᾽ «Βισῖ 

ἐυσοῦ,, ἐλεησύν με. κοὰ επτετίμὼμ οἷυ ἴθι πολλθι» 

ἕνηξΣ σιωπτῆσῃ « ὁ οξ ποσλλῶ μᾶλλον ἔκραζον » ὕ!ε 

αι β᾽σι. ᾿λέυσόμν με. κοὰ Ξαὐ ὃ ἱπσοῦς γ εἰπτῊν αὐ! 

β “Ὁ φωνῳϑίμζαι καὶ φωνοῦσιψ “ὸὺυ τυφλὸν Ὰ λυ 

᾿ γον αν αἰ ορῖ, ϑαίοσει »εγειρᾶε » Φῶνεὶ! σε. ὁ οἷς 

Ι ἀποβαλὼν τὸ ἱμαίπιον αὗποῦ γ οωαςας ἄλθον 

Ι πρὸς πὸμ ἰψσουΐ, καὶ ἀποκριϑὲς λέγει αἰϊθρὶ ὁ 

] ἱνσοῦς . τί ϑέλεις τσοιήσω σοι : ὁ οἵε τυφλὸς εἰ 

|] πῳῷν οὐ θοῖ, ῥα Ββονὶ» ἵνα ἀναβλέψω, ὁ σὲ ἐφ 

ἡ" σοῦς εἶπον αὐϊορῖ, ὕσταγε »ἡ ποίρις σον σίσωκε 

σε. κοὶ δυϑέως ἀνέβλεψε, κα ἀκολούϑει Ὧρο᾽ ἐπ 
ριΐ σοῦ τν πῇ δοϊῷ, Ἀ ᾧᾧ ὅγε ἐγγίζουσιν εἰς ἐν 
8. ρουί(ῳωλὴμ. ἐς βυηϑῴαγῃ καὶ βηϑανίαν πῶς Ὁ 
ὑρμ τῶν ἐλαιῶν ἀπεϑεῖλει οἷύο “ἥν μαϑυτὼμ 

Ι οὗ χοῦ. κοὶς λέγει οὐντοὶς » σσαίγυτε εἰς τί κώ, 

μίω πίὼ ματοναντι ὑμῶμ, κοὰ δὺϑέως εἰσσπορδυῦν 

μᾶνοι εἰς αὐτί γευράσυτε παῶλομ οἵεοϊεμύομν ῷ 

ὧμ οὐσϊεις αὐϑοώπων κεκαΐϑικον « λύσαντου αὖ 
ὸν ἀγαϊγυῖαε,. καὶ ἑαΐμ τις ὑμῖν εἶπ» τί στοιε!» 

Ἄ χοῦ ; ἄστατε, ὅτε ὁ κύον Θ' αὐποῦ χρείαν Ὦ, 

οἰΝ χει, (Οἱ σύϑεως αὐτὸν ἀποςελεῖ ὥσξ. Ἔἀπῆλ) 

1] β ϑὸυ οἵξ καὶ εὗρομ ποῶλον οἱεσ,εμλύον πρὸς τί 

Ι ϑύρωμ ἔξω ἀϑὶ ποῦ ἀμφύοῖον ) καὶ λύουσιν αὐ, 

Ι “Ζύν « καὶ πινόϊν σῶν ἐκεῖ ἐφηκύτων » ἔλεγον αὖ 

Ϊ ΠΟ. τὶ ποοιᾶτε λυονχόιν σὸν πώλου ; οἱ σὲ εἰν 

| σον αὐτοῖς καϑὼς οὐεταλατο ὃ ἰγσοῦς » παὶ ἀ7 
φῆκαν αὐτούς . καὶ ἤγαγον τὴὸμ πσῶλον πὼς τὰν 
ἐφσουῦ ν παὶ ἐπέβαλον αὐτοὶ σὰ ἱμωϊτίᾳ αὔπτῷυ. 

' καὶ ἐκαίϑισον ἐπὶ αὐτόν . πεολλοὶ σὲ χὰ ἱμαίχια 

] αἱνχῶν ἐσβωσαμ εἰς τίὼ ὅσῖομ.. ἄλλοι σὲ «ιβα! 
] 

β σίας πότον ἐκ τῶν σιζναθων . καὶ ἐσρώννυομ 
᾿ ριθ εἰς τί ὁσιόυ, ἘΦ οἱ ποροαϊγον τοῖν, καὶ οἱ 

ἢ 'ς ἀκολσυϑοιῶτδιν., ἔκραζον. λεγοντόϊν . ὡς οἱννὦ, 

ΙΠ δύλογυμδύίθ. ὃ δέ χόμθυ! Θ’ τν ὀνόματι κυρίου» 

᾿ ὄυλογυμθύν ἡ δῥχομλύπ βασιλεία ον ὑνύματι 

κυρίσυ τοῦ τυατσρὸς ἡμῶμ οἱαβισὶ . ὡς κα 
νν ὁ 


ἘΨΑΝΘΟΘΕΈΓΚΙΥΝΜΝΜ 


ἱπαἀίσπατί ἄς ]άςοθο δέ Ιοαππε. οι5 δυςεπὶ 
συ ποςαἤξειεοβ δὐ (τ, αἰ εἰς ΠΠ|15: δ οίτ5 αδ 
αυίυἱάεπτιν ἱπηρεγαῖε σεπιι5.ἀΟτηηίϊπι 
Ἔχοιςδι πεῆις {{45. Ετ αἱ ΠπλοπαῖΕ8 {πῆΐϊ 
ἱπιει ἐαβυ ροιείδίεπι ἐχεγοεηγίη [125. ον 
ἔπι ΠΟῚ ἰΐς εὐἰεἰπτοῦ σ08 : ἰοα απο υον 
[πετίτ εχ υοδίβ. Πειί πη} ΠΙΙΒ ἱπτοῦ τ05ετὶξ 
τα ηἰετ υείτεγ, Εεαυίσιπο ποἰμεγίτ εχ τὸν 
υΐ8 εἴτε Ργίπιι5. εείτ οαγηίατι οσα15, δ ΠῚ εἴ 
ΠΠ5 Ποπηίηΐβ ποπιεηίς αὐ ΠΡέ πηίπίγασο 
{τ ἰοα αὐίρίε πιίπἠταγείας ἀἀτεῖ ὩΠΙΠΊΩΠῚ 


Ἔ κοὰ ἐκπορδυομθηίου αὐτό! ἀπτὸ ἱεοιχὼ."ἡ τῶν λα [πλτ τεΔειιρτίοπεπι ργῸ τσ Π0|5.Ἐπ|πεηίθηῦ 


ΕἸ ευ πον απ ἐστε ογεμι αἰ δε Ε]Ιον 
τίςπο, ας αἰ ρΌ ΠΠ1|}5 δύ τασθα ςορίοίᾳ : ἢν 
Π{π|8 Τ πγοεί ΒαΥτ ΠῚ εΙ15 ςρεσι5 εάἀοραῖ ἰαχία 
αἱαιι γε Δ ίσαΠ5. Εξπυμπὶ δ Ποι ασυοά ἰε 
{5 ΝΑ Σδτοπιιβ εἴεί, οερίϊ οΪπΊλτο, ὃζ ἀΐςε 
τ ΕΠ δι ει, πηΐεγεγε πιεῖ, Ἐείποτεραν 
δαπτ Πα αλι] εἰν ταςεγεῖ, ἄτιΠε πλπτο πὰ 
Θίς οἰλπηα θαι ΕΠῚ Γαι πη εγεγε πε τς 
εἰ16{Π|5. ΟἿ ΠΠ ΠΠ||π| ποςατίν δύ ποςαητοβο 
Ἑσπ|»αἸςδιες 11: ΒΒ οπο απίπιο εἰζονγσρυιο 
οὔτε, ΠΙσ ετο αρίςο ρα]! ο {που Γττεχίς δ 
πεηΐτ αὐ Ἰετι. Ἐςτεηροπα 85 ἀἰοές {ΠΠ|ςἰμ8, 
(Οὐ 5 ἑαςίαιι εἰδίς σοι δυτεηι αχίς εἰ: 
Κε αροηί,αειππὶ τες ρίδπι, [εἰι15 δυτοηι 
χί ΠΑ Ρὲ, Πα ς5 τι (αἰ τε γε τ, δύ μτὸ 
«ἰηι15 τεσερίς υἱἱι πη, δέ (ει εβαίουν εἰπιί 
ιἷΔ. Ἐτασυπ ρριορίπαημπαηι ΕΠ ογοίοϊν, ΣΕ 1 
πγίβ δα ΒεῖθΡΠασε δέ ΒειΠαηίᾷ ἰχία πον 
τ6π| ΟἸ Ιλυι μη. εὐ ἄι1085 ε αἰ ἐς ρι}} 5 {{|5. 
λθ δ αἰςίε 15. Βέτε ἐπ αἱσυπὶ αι! ςοηίγα 1108 
εἴπ, δὲ {λείπ ἱποτεά διε ἐπ ΠΠπ|π|. ἐπυιεπίετίς 
ΡΠ} ΠῚ 8Πρατιυλ ρτα υεπι Πι}Π{π| Ποπιγώ 
ηιπι (οἀ Ο] τς οι εἰ αὐ ἀιιοίτς, Εὶ{Π α115 
πο ί5 αἰ χεγίο, (γί οί5 Ποςς οἶτον συιοα 
ἀουηίηι5 ἐο ΟΡυΙ5 μαθεῖν; δύ εοπείπιιο {ΠΠι|π| 
πίζτεῖ πις, Δ ίεσηΐδυτεη,, δύ ἐπ σπεγιηῦ 
ΡΌΠ Ια ΑΙ Πσατυπι τ χα ἰα πα ἐοτίβ ἰη δία!ίο» 
δέ ἰοἴσυης ΠΠ᾿π|. Ἐτ πο} εοσιπι αι ἐἰ 
{ἰς Παραπ ἀίςοθδης 9: ε4 [Δοίτ5 0] 16 ἢ 
[658 ΡΠ τς Ἀὲ 111 ἀἰχεγιιης εἰ5. ει πιο 
{πιπὶ ΡΥ ρεγας [οἱπ15, 8.0 Πηοθᾶτ 09. τα 
απχείιπε ΡΌ 1 δα ]εἴπ1; δὲ ἱπίεςεγίε ΠΠ{π16 
[πιεῖ ἐπα» τς {Πρεν {Ππ|π|. ΜΠ] αςτῸ 
εεἰπίπιεπία 4 Πευπεραηείη υἱα,.,Δ]Π αετο 
ἔτοπαεβ ἱποίδεραπι ἐκ αὐ οσίθι18, δύ [ΤεὙΠῸ- 
βαητίη υἱϑι; Εταἰ ρτρςεεθαηῖ, υΐο {ἐν 
συεραπίυν οἰαπγαραπι, ἀἰςοητοβ, ΕΟ ἃΠΠ8» 
Βεηεάιίζι5 αι ποηΐτ ἰη ποπηίπο ἀοπηηί, 
Βεπεάίδιπι, σού ποηΐτ τεσπιτη πὶ ποιιί 
Ὡς ἀοπηίηί ραιτίβ ποῆεί [4 4) Ε]Ο5 δῆπα 
[ΠῚ 
Δ πϑδὶ ἡ ξυραυϑέσης συκῆς, λοῖ πόδι ἀμνησικακίαν, λὲ᾽ πόδι Ὁ ἐπρβωτησάν δ Ὁ κύφιον ἀῤχιδρίων νὴ ποδὺ ἔν τό ὠγι 


ΚΑΤΑ ΜΔΡΚΟΝ 
Ρκ ᾧν οἷς ὕὑψίσοι, ὀῴὀἵ κρὰ ἐσῆλθον εἰς ἱδδοσόλυ) 
5. μα ὃ κύριε" κοὰ εἰς ἡ ἑδδόμ , κοὶ πόδιβλενψαίμεν 
νι. πααΐντα, ὀψίας Ἀσῖν οὔσης τῆς ὥρας » ὁ ῆλ, 
ϑὺν εἰς βυϑανίαν μετὰ χῶν σιὠσϊεκῶ. 
ἐπ᾿ αὔριον ὀξελθόντων αὐτῶν ἁπτὸ βυϑανίας ἐπέ 
νασε, πρὶ ἰσϊὼμ συκίω μακρόϑον, ἔχουσαν φύλλα, 
ἦλϑον εἰ αὐας εὑρήσει τὸ τἦν αὐτῇ . κοὰ ἐλϑὼρ ἐπὶ 
οἷν τί, οὐ σίῳν εὑρῳν εἰ μὴ φύλλα. σὺ γὰρ ἣν κοιιρὸς 
σύκων «(δ ἀνποκοιϑὰς διῃσοῦς, εἰστον ογῇ, μοκὲ 
71 ἐκ σοῦ εἰς σὸν ἀμῶνα μῃοϊές παρστον φαίγοι; 
ῥκαῖ ἡ ἤκουον οἱ μαϑητοὶι οὖντόϊ, Ἔῷ φβἔχοντοι 
Β εἰς ἱδδοσόλυμα, ((Α ἐσελϑὼν ὁ ἰᾳσοῦς εἰς τὸ Ἰδρὸμ, 
ἤρξατο ἐκβαίλλειμ ποὺς τοωλουῦτας, κοὰ ἀγορὰ» 
ζοντας ον ἴρρ᾽ ἱδβῷ, ποὰ τὰς τραπίζας τῶν κολυ 
βιςῶν, ὦ σὰς καϑεσθας τῶν ττωλοιύτοψ τὰς τοι» 
οἰξόβας κανέσρεψε . κοὶ οὐκ βίδχον, ἵνα πις σι) 
ψεγάμ σκόῖιθ- οἵ ποῦ ἱδροῦ. καὶ ἰστίσδιασικε, ΔῈ) 
γῶν αὐτοῖς, οὖ γέ γῴαπτια, ὅπε δοίκος μον οὐκ" 
“πῶσδϑυχῆς κλυθήσοται τοᾶσι τοῖς ἐϑνόῖνιν ; ὑμὲς 
σε ἐποιίσατε αὐτὸν ασήλαεομ λμοῦυ. 
ἐκβ. Ὁ νὴ ἤκουσαν οἱ γραμματεῖς» καὶ οἱ ἄργιε, 
δὲ φεἸφ, Ὕ ἐζάννω τοῦς αὐτὸ ἡν ἀπολείρυσιμνεφοξουῦ 
40 γὰρ αὐ ρ. ὅτι τσᾶς ὁ σχλιθ' ὀξεπλποσίξρ ἀϑὲ 
κῪ σχῇ διοσϊαχῇ αὐτῇ. Ἢ ,ὸ ὅτε ὀψιε ἐλ ύρ, ἐξεν 
᾿ “τορδύίερ ξξω πῆς τούλεος, κοῖς πρωὶ τοαραητορδυον 
ἐϑνοι. Εἰσῖου πὐν συκίω ἐξηραμμθή ιν ἐκ ῥιζῶν, 
κιὶς ον μνηδδεις ὃ τσετρί», λέγει αὐτο, ῥα Ββὲὶ» 
Ρκοῖ σε ἡ συκὴ ἰ κατηραίσω ἔξήρα ται. Ἔ καρ 
5 ἀποκοίϑειὶς ὁ ἰῳσοῦς , λέγει αὖ τοῖς . ἔχετε σῖσν 
ϑεοῦ, ἀμί λέγω ὑμὶν, ὅγε ὃο οἷν ἔπεα ἴθ ὄρει γού 
τὼν αὖϑῳτι »καὶς βλήϑῳτι εἰς τὼ ϑάλαοσαρυ» Ὕ μῆ 
οΠιακοιϑὴ ὧν χῇ καροῖᾳ αὐτοῦ γ ἀλλὰ τοις δύσῃ, 
ὅχι ἃ λέγω γίνοτοῶ» ἔςας αὐ ζϑο ὃ ἐαὺ ἐπα, 
ροκξ ]κ ἀξ λέγω ὑμῖν, τοαϊντα ὅσα οὖ πῶσδυ 
οἵ χόμδνοι ἀιτεϊδὰςξ» τοις δύετε, ὅχε λαμβαίνυτε » καὶ 
ὁκχς ἔςας ὑμῖν. Ἔ κα ὅτ᾽ αν τ κοτὲ “πῶσδυ χό, 
ς᾿ μᾶνοι» ἀίδίετε ἐ τι ἔχετε καταὶ τιν, ἵνα καὶ ὁ 
πατὴρ ὑμίώυγ ὃ οὺ γοῖς αυραυ οἷς « ἀφᾷ ὑμῖν πὰ στρ 
ρχαζραστώματα ὑμῶμ. Ὑχρὰ ὄβχοντοι πσαΐλιν 
Ρ̓ εἰὸ ἑϑδοσόλυμα . παὶ οὖν (οἱ ἰδδῷ σόδιγετου τ 
αὐτοῦ, δ χοντοῦ ππῶς αὐὴὸν οἱ ἀρχιθβεῖρ» καὶ οἱ 
ᾶραμματεις » κοὶ οἱ πρό βυ τόβοι.. κοὰ λεέγουσιμ 
αν ἴροΐ » ὧν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτω παϑιξὶρ ; κοὶ σίς 
σο! τίώ ἐξουσίαν ποὺ τίω σίωκον 5 ἵνα ταῦτις 
᾿σοιῆρ : ὁ δὲ ἐψσοῦς ἀνοκροιϑὲς γ εἶπον αὐτοῖς. ἐ) 
πόρωτασω ὑμᾶς κοὰ ἐγὼ ᾧᾳ λόγον, κοὶ ἀπο 
κρίϑητξ μοὶ, καὶ ὁδῶ ὑμῖν ον τοοίᾳ ἐξουσίᾳ τιχῦ 
τὰ ποοιῶ . πὸ βωαύατισμα ἰωαίννον ἐξ οὐρανοῦ 
ἣν» ἡ ἐξ αὐϑρώπων ; ἀποκοίϑυτἭ μοι. καὶ λον 
γιζοντο πῶς ἑαυτοὺς, λεγοντόν. ἐαν ἄπο 
μὰν γ εξ οὐρανοῦ δῥει» δεοὶ τί ουὐὦν οὐκ ἀδιςδύ 
σατι αυθϑρ, ἀλλ᾽ ἐαὺ ἐπσωμν,, ἐξ αὐϑρώπωμ» 
β ἐφ 


καὶ τῇ 


ΒΕΓΠΟΡΝΌΟΥΜ ΜΑΆΚΟΥΝ 

ἴῃ αἰ ΠΊ 5, Εἰ ἐπστεΠι8 οἰ ΕἸ ογοίοἰ γπιαίη 
ἀουηίπι15 οεὐίπ τοι ρ], Ἐς αιτ οἰγοιπηρεχίν 
(τ οπιπίδ» διτιος το ρι15 εἰσι πε ρογείπιηΙ; 
ἐστοηι εἰς ΒειΠαηίᾶ ςαπὶ ἀποάεςίπγ. δύ μὸν 
ἤΐετο ἀΐε {απ εχ Ππὶ Βοιπαπία . εἰυτῆτςι 
΄υυπι υἱα {δ ἀυβόοτεπι ἤ οἰ ρος, Πα θεα 
τοι [ο] 1... πεπίερας ἢ αὐ ο! ες ἱπιιεητιτι8 
εἴϊει αἰίχιυίά τη ΠΠ18: δύ αιιαπι ποεηί Ποῖα {» 
ἴλιτι, ΠΠΠ ἰππεηίτ ΠΗ ἐο]α. Ν᾽ σπίπι ογαῦ 
{ἘπΊρι15 ἤσουιπι, Εςτοίροπάσης [οἴπι5 ἀἰπίς 
Πευΐ ΝΕ ΡΟΠΠ ας εχ τε π βειογη αἰπΐαιαπη 
πιϊπιπι εὐατ. Ἐταιαίοσαης αἰ οί ρα { {{Π{π|5» 
πεηίσπίς; ΕΠ εχ ΟἸ γιδπι. Ἐξ ἱπουο 5 ἴον 
[υ5 ἐπ τε Ρ]τπ|7 ςορίς εήςζετο ἐο5 αυί στ 
ἄεβθαπι ἃ ἐπιοθδητίη τοπηρίο, δύ πε πί85 αὐ. 
σρηίατίουι11; ὃζ [6125 πο ἀοητ 1 ςΟΙ 1» 
[458 [υδιτουτίτ, ζ ποπ Ρογα ιν αὐ 811 
αἰερουζαιοῦ 5 ΡεῚ τε] ρ] πΊ: 8. ἀοςεθατ, ἡ 
ςεΠ5 {ΠΠ|Π: Νόπποίςείρταμι ἐπ, Γλοηνιῖς ρα 
(ἰοπΠΊ115 Ρτοζατίο 8 ΠΟ σαθίτιν οπιηίδι5 σα 
εἰθιυβΩ Ὁ5 δυο ες 9 οαπι Προ] ποδί ἴα 
ττοπιι, Ες δι ίεγτης οτος Ρτίπείρεβ ἃ» 
ςεγάοτιμτ, δέ συωγερᾶς σποιηοίο {ΠΠπππ| εἰν 
εης ρεγάίειτί, ΓΙ Θθδησ πίη οὖ αιοῦ τὸν 
τὰ τα ααὐπγίγα θαῖαν Ποὐτίηδισ {ΠῚΠπ5. Εὶ 
΄υσπ πείρεγα ίασι εἰἥξ. στο 15 οἱ Ιο5 ἃ 
οἰιέτατο ; δύ πλπο Ρτατεγειητζεβ,δίιπι Ην 
σαππὶ ἜχατιΠ τα ίοίτι15. δύ τεσογάαδτιβ Ρὲ 
ἐ{|5,οἱτ 1Π}{: Πα ΑΡέ,εςςε Πςι18 {11 συ οχοὸν 
οἴϑῖι18 6550 Ἔχασαίς, Ετ το ροπαάρδηϑβ [εἰπ15 αἰοίε 
{Π|5:ςοηΠάϊίτε ἄθο. Ἄπηςπ αἰςο πο ί5. αδά 
΄υίοῦφῳ αἰχετίτ πιοπεί Πίος; Ο]]τ5 ας αὐ 
τατίϑ ἰῃ παῖς, δύ π πο Π αιιεσίς ἱπ σοχάς πιο, 
(«ἡ οτεαίάετίς ἔοτο αιτος ἀἰχοσίτ, οὐχί ΠΠ| σας 
χιίά ἀἰχοτίς. Ῥγορίογεα αἰςο οδί5, Οὐ) 
λοῖ. απο Ογάπτῖες Ρετίε5. ςγεαίτο αοά ἀοςίρίν 
ιἰ5νδέ εἰσης οδβ. Εν χυιπὶ [τετετίτ5 οταῆν 
[655 Γεπχίτείτς {ἰ συία Πα ειίβ δάἀπιον!5 αἱίν 

χε πεπητ δ ρατεῖ ποτε ἡ ἠῃ το 5 οἰξ. το 
πιίτταῦ πο 5 ἀε!α ποτα, Ετ ποπίμητ ττεν 
ἔτι ΕἸ εγοὐΟἸ γπγαιη, δέ αι ιη υ Ια τγεῖ η 
τεπΡΙ οὐ ποία πταα ΠΠ πη ρτίηςίροϑβίαςεγάον 
{|Πη| ἃ. (ςτίδ ες δύ ἰδπίογος, ἃζ ἀἰσσητ να 
αὐτοτγίταῖς πος [Δ οἰδν δύ ἡιτ5 εἰδί ἀεαέταιτοσί 
τλῖοπ {3,1 {{Δ ἑαοίᾳ 5.1 [15 αὔττείροηα 8; 
ἄἰκχίς {15 νυ ΟἸδοαπι ἃ πο 5 δύ ἰρίε αι, 
δίτεοίροπάεις τπ115 ὃζ ἀἰςαπιιοίβ α01ὰ 40» 
τοτίτατο πος ἰπείαπι, Βαρτείίπιβ Ἰοϑηνίς Ὁ 
ἀπ ὃ κα ΐο ογαῖ, απ οχ Πποπη 5 ς Εἰ ον 
(ρδάεις πη. Ετ ςορίτι ας ρου (τ ας δῖος: 

5. αἰ χουίπη5. Ὁ σοεῖο ἢ ἀίςος, (ὡμε Ἰοίτεῖν ποη 

εἰς ἀ{{|5 Δ τ αἰ χ Πςητοχ Ποηγίηίθυες 
εἰπιοραης 


εἶ 


κῃ. 

7» 


βιχϑ 


οκῇ 


Ε΄ ἐν ω περ 
δβουσιᾳ τοαῶποα στοι(. 


λε πϑδὶ τὸ ἀμπιλῶνΘ', Αζ πόδι δὴν ἐπόρωτησαντων οἹὰ τόρ κίων. λῃύ πόδι ΣᾺ (ἀοσῖσὶ ὅκαξων,. 


ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΊΙΟΝ 


ὀφοβουῶντο τὸν λαόν, ἅπαυτδιν "δ ἃ χὸν τὸν ἰὼ 
οἴννίιυ., ὅτι ὕγτως “πῶφλτης ἣν « Κοὰ ἀποκοιϑοντόϊν 
λέγουσι Ὧρρἷ ἰηεσοῦ, οὐκ οἱσδιαμᾶν. ποὺ ὃ ἱασοῦς ἀπο, 
Ἱ Γ ᾿ βᾷ Ἄ ΔΙ ἢ ! δι... 5 Ρ 
κοιϑεῖς» λέγει αὖ τοῖο) οὐ σὲ ἔγὼ λέγω ὑμῖν τιν 'ποίᾳ 


ἣν παραβολαῖς λαλᾶν . ἀμπελῶνα ἐφύτσυσον 
ἀνθρωπίθ", κοὰ πόδιεϑηκε φραγμὸμ » κοὰ ὥρυξον 
ὑπολίω!ομ» κρὰ ὠκοσθμασε τσύργοψ . κοὰ ἐξεσνγο 
οἴωτον γεωργοῖς γ οὶ ἀπεσΐημησεν κοὰ ἀπέξειλε 
πῶς ποὺρ γεωργοὺς Ὅρ᾽ κοιρῷ δοῦλομ, ἵνα τταρὰ 
πῶ γιωργῶμ λαϊβμ ἄτπτο ποῦ χωρποῦ τό! χμπι, 
λῶνιΘ’. οἱ δὲ λαβόντοϊν αὐτὸν ἐσίειραν, κοι ἀπὶ, 
Ξώλαν κῳνύμ . κοὰ ποολιν ἀπέξειλε πιὸς αὖ τοὺς 
ἄλλομ σἱοῦλομ » κοὶ ἐκέννον λιϑοβολήσαυ τοῖν ἔκεν 
φαλαιζωσαν, οὶ πέςελαν ἡπιμωμβίομ. κοὶὶ γετί 
λιμ ἄλλον ἀπέςειλε. κἀκένον ἀπτέκτεωναμ » Κοὶὶ 
τσολλοὺς ἄλλους, τοὺς μὲν σἱόβῥοντ ῖν γ ὧν δὲ ἄπτον 
κτεινοντάϊ . ἔτι ουὦ ζνα ὑὸν ἐχὼμ ἀγαπῇ τον οὖν 
"τῦι, ἀπίτειλε κοὶ αὖ γὸμ πρὸς αὐτοὺς ἐσιχγαπομνλέ 
γῶν . ὅτι οὐ τραττησον τοι ἂν ὑὸν μον. ἐκεῖνοι οἱὲ 
οἱ γεωργοὶ εἰπτομ πὼς ἑαυτούς, ὅτε οὗτός ὄξιν ὁ 
κλυρονομίθ", οσἱδύῦτε Ὠτσοκτεινωμῆν αὐτὸν » κρὰ 
ἡμῶμ ἔςκε ἡ κληρονομίᾳ, ἰμὰς λᾳβύντοι" αὐ τορ, 
ἀτσέκταναμ » πο ἐξέβαλον ἔξω τόϊ ἀμττελώνθ», 
“1 οὐὖν “ποιήσει ὃ κύοι Ὁ τό ἀμπτελῶνιΘε; ἐλσύσε 
“οί κοῖς ἀηόλεσει ποὺς γκῶργοῦςγ κοὺ σώσει τὸμ 
ἀμπελῶνα ζλλοις. οὐδὲ τί γραφίω τοαυτίω ἀν 
ψεγνωτε; λίϑου ὃμ ἀτατσιοκιμαίαυ οἱ οἰκοσομουῦν 
ποῖ». οὔτ" ἐγηνήϑυ εἰς κεφαλίω γωνίας » παρὰ 
κυρίου εἡλϑ οἴντῃ γκοὶ το: θπυμαᾶςη ον ὀφϑιτλ, 
μοῖρ ἡμῶν. Ἔ καὶ εζιτοαυ αὐοὸν κρατῆσαι, Εἰ 


Ἄ, 


ας ἔφοβήϑυσαν πὸν ἜΝ ΤΝΑΣ γζροῦτ “ὡς αὖ 


δᾺ πήλϑορυ. 


"ὺς τί στχραβολίω ἐπε. κρὰ ἄφρντες αὐτὸν ἃ» 
ἘΩ͂ ἀποςέλλουσι χες αὐτόν πινας 


β χῶν φαοισαάΐωμ κοὶ τῶν ἡρωσίιαν ὧν» ἵνα αὐτὸν ἂν 


γρϑύσωσι λόγῳ. οὗ δὲ Ἐλϑόντοϊν λεγουσιψ αὐτοὶ, 
οἷο! αἰσκῶλεν οἰσίαυϑν ὅι ἂλ ΓΤ 61. καὶ οὺ μέλει 


σῦν πόϊει οὐ αἴ γνόρ.. οὖ γοὺρ βλέπ εἰς εἰς πρόσωστομ οὧνν 
ϑρώπτωμ » ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀλυθέίας τἰὼ δυό μτᾶ ϑεοῦ δι. 


σϊαἰσκειςε ξεσι κίωσομ κακίχοι οἱσυζαεν οὔ; δῷ, 
μῆν. ἡ μὴ σιῶμν ; ὃ σὲ εἰσϊὼς αὖ τῶμ τἰὼ «αύκοιν 
ΟἹ. τον εἰὐτοῖδ.» πὶ μὲ “«πειραίζετε : Φόῤδετε μοι 
οσἸἰιμαλοιου ἵνα Ἰσίω. οἱ δὲ ἤνεγίαν, καὶ λέγει αὖ, 
τοῖς . τίν ἡ εἰκὼν οὖν καὶ ἃ ἀὐνγραφή, οἱ σὲ ἐμ 
σορ αὐ τθοἷ, καξί ρΘ΄. κοὰ ἀποκοιϑάς ὁ ᾿σοῦς εἰν 
πῷῶν αὐτοῖς. ἀντθσίοτε τὰ καςσαρδ»" καῖσαρι» καὶ 
πὸ χοῦ ϑεοῦ Ὁ ρ! ϑεῷ, καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ αὐϊοὶ. 
καὶς ὀβίχονχοίι στεοϊοϊουκοοι χερὸς αὐ τὴρ ν οἵ πινδῖν 
λέγουσιν, οναίςασιν μὴ εἶναε,κοὶ ἐπηρώτησαν αὖ 
“ὡρμ᾽ λέγονται. οἹσ᾽αίσκαλε., κωσῆς ἐγραψον ἡ 
μὴν, ὅτε αν τιν" ἀσελφὸς ἀποθάνκ: καὶ κασι» 
λέπε 2ιιυχίηρς ν καὶ χέκνας μὴ ἀφῇ, ἵνα λαΐβᾳ 
᾿ ὁ ἀσὲλ, 


Ἂ χοὰπρξατο οὖ τοῖς 


ἘΡΑΝΘΟΕΚΙΥΥΜΝ 


εἰπιοθαπι ρορυ απ Οπιπα5 επίπι Παδεδδης 
Ἰοφηποπι, ΠΟ τοί ΡτῸ ᾿ελλὸν {δε Ἐεγεν 
[βροπάσεητοβ ἀϊσυην εἴ; ᾿Ν εἰςίπιας, Κι] οἴις 
τείροηάεῃβ ἀἰςοίς ΠΠ|Ξ ΓΝ ος ἐσὸ ἀΐςαπι τοδίς, 
συ δυτοσίζατε Πδς ἰαςίαη. Ἐτοεωρίτ» 
{5 ρεγραίδθοϊδβ Ιοσιυί, ψίπε ρΙαπιδιυίε πο 
Π10. δ οἰτςἀεάήετας (ορεπιν» δ ἰοδογαι]δοῦ, 
δέ χαϊποριετγαῖ ταγγί 1. δ εἰοςδιιεγαῖ ολπὶ 
ἀρτίςο 5. δ ρεζεσεε ργοίειι εἰς, δέ αχίπε 
Δα ἀστίςοἶαβ συεπὶ Ορρουτυηᾶ εἶξε [ογιτηι 
{8} ἀστίςο] 8 αοοίρεζει ἐς διτ πος. ἂε 
{ΠΠ|{ἀὐγερτιπσι {Π| πὶ σςοίἀογπῖ, ἃς γε τῆς 
πδουαπ|, Ετταγίπι πλίε δή ΠΠ0 8 αἰ την ἕο» 
{π1π|ν 8. ΠΠ| ςοηϊεοξίς ἐπ διλπὶ Γ[αχίς ςδηγίπιιον 
ταπα {{Π| ἀρὰ» ὃζ τεπηίίογς σοπιι πε 5 αῇτε 
ἐξιιπι. Ἐττα τ πὶ ΑἸ πλέει, δύ {ΠΠπ|πῈ οςςοί ον 
ΓΌΠΠΓ: ΠΊΠΠΓΟΚ Ως 8055 05 ΠΖυΐάοπὶ ςαράδηζοβ, 
{ΠΠ05 τοτὸ Οσοίφητε5, [τὰ Πυιιηι πιπι αα» 
ἤις ΠΡ οτεῖ ΠΙΙ ἔπιμ ἀΠε. αὐίπτι εείαιι 
{Ππππ| δα 1105 ρο[γεπγ,ἀΐςοη 5, ΚΕ σεγεη 
(αν ΠΙΙα σι τποπη. ΠΙ͂ ποτὸ ἀοτίςοϊς ἀίςεβαπε 
ἑητεῦ {εἰε. ΕΠ] ς οἰξ Πατοβ.. σδηΐτς οςοί απηὶ5 
ΕἸ1π15 δύ ποίτγα οτίτ Προυοδίτὰ 5, Εταιγερτγα εν 


ἴηι οςςίἀοτιητ,δί εἰεςετιης δ υἱπεα, Οὐ 


ΧΠ 


ἰρίτιν ἑλδισ5 εἰς ἀοηγίπιι5 υἱποο τ ποπίει,. 


ὃζ ρεγάες ἀρτίςο α5» ὃζ ἀλθίϊ υἱηδαπι δ] η5. 
Ἀππεμδης αυίάειη ἰςείρταγδηι ερί{εϊ5ς [ν ἃ 
Ρίάεπη αιεπὶ τερτοβαιείμπε ἤ σαί ῆςαν 
Βαπῖ, ἢἰς [ι15 εἰξ σαρυς ἀπσι] :ὰ ἀοπιίηο 
ἔλδα εἰξ πος; δέ εἰξ λαπηίναθιϊς ίπ οςι ς πον 
{ἰγί5, Ετ χιιοσεθαπε ει σοπηρτοπεηάεις,8ζ 
πιείιεθδηξ τ Ρ8Π|. (τε ᾶι οηΐπ,ηὸ χά» 
ΠΕΓ5 ἰρίοβ Ραιαθοίδπι ἀϊχίει, Εἰ γε! ῶο 
{ΠΟ αθίεγιητν ας πηίτιτης δα {ΠΠππὶ συοίαπι 
ὉΡΒατγίίς ἰ8 ὃ ΠΙεγο ἀἰπίβ8, Ὀγοιπὶ ςαριδτόης 
(εγπιοης. ΠῚ ποίὸ χυτὴ πεηίΠξηι, ἀΐςυης εἰς 
Ὀγρςορτου; ἰοίπη1158 δα ποὰχ ἐδ, ϑζποπ αι 
ΤᾺΒ ΠΙΙΖΩΠΔΠῚ : ΠΟΙ επίπὶ τείρίςί5 ρεσηδαι 
Πποπηίητ 5 (ξ( οἰἸπη υπετίτατο υφπὶ ἀεἰ ἀοςεϑ: 


λῷ {ἱςετςεπίϊηι (τοί τί ἄατο, ἀπ ποι τ ἀδπλιι8, 


Δ ΠΟῚ ασΠ}15: ΠΠπ πιοτὸ {τίση5 ἐΠουτπὶ ΠΠΊΩ 
ἰαείοπεπι, ἀἰχίς {Π|5: Οὐ 4 πιο τεηταιίς Α εν 
τε πηίί ἀσπαγίιπι, 1 οἱ ολπι, ΠΙ στὸ ζει 
Ιετιης, Εταἰςίς εἰ5 (αΐι5 εἴς ἱπγασο μας ἃζ 
ἰη(ςτίρτος ΠΙΙετο ἀίκεγῆτ οί: Οξίατίς. Εϊτγϑ 
(ρσαξ5 [εἴτι ἀἰχίς Π115. οὐἀαίτε ις Πιπες 
ἔατίβ (ὑκείατί, δύ αι ἀεἰ ἔην ἄςο, Εἰ αἀπηίγαν 


λη τἰ απι ἄεεο, Ἐςιοπίαι,ἀαιιςεί δα {Π, οί 


αἰςαηῦποη εἰΠε γο[ττοιίοπξ: ἱπεσσγοραιις, 
ταηις ΕΠ, αἰ ςδίε5: Ῥγςςορτοι, ΝΜ] οἵδε (στίρῆι 
πορίβ, {1 ουι15 ἔγατεν πηογίατιισ ἂς το !πημδς 
ἸΧΟΙΕΠΊ, δύ Πρ ετῸ5 πδτεϊπαυαῖ, οὐδ 

ταῖοῦ 
ἮΝ 
» 
ἱ 


οὐ “ὩΣ -δἃὺινιὼν δ υδιν “αν ὧἡ τῶ να 
Ῥλᾷ λὺ πλαναῶδι, 
5 ματίων ἀκούσας αὐτῶν συζῳτουώτωυ γ εἰσϊὼς 


ρλδ᾽ ἄλλα οὐ πολὴ οὐκ ἔς! 
ι ψφράμματόύς, καλῶς σ᾽ ιοἹαίσκαλε ἐπ᾿ ἀλυθείας 


λῆ πόδι ΣΤ γραμματίωρ, 2 πόδι Τὶ τὸ! κυοὶν ἐρεβωτήσεως; 


ΚΑΤΑ͂ ΜΆΡΚΟΝ 
᾿δ' ἀδελφὸς αὐτόν τίν γυσῶκα αἷνταϊ, κοὰ ξανὰ 
τῆήσῃι ασόῤμις Ὅο᾽ ἀσελφῷ αἶντόϊ, ἔπιτὰ ἀσελφοι 
᾿ἐσρνυ κοὶ ὅ πρώτ ἔλαβε γωυυαικαν οὶ ἀντοϑνιν 
σκὼν οὐκ ἄφῆκε ασόῤμαφκοὶι ὃ σϊδύτορ Ὁ» ἔλαβον 
οί κοὺ ἀπεϑανε» κοὶ οὐδὲ χὦὑ τὸς ἀφῆκε αὐδὴν 
μα, ποὶ ὁτούτι Θ" ὥσοίυ τως 5» κοὰ ἔλαβον αἰντίι οἱ 
ἑπτὰ, κοὰ οὐκ ἀφῆκαν ἀπσόῤμα, ὄϊν χκάτε σὲ πον» 
Τῶν ἀπέθανε κρὰ ἡ μιυΐ. τὺ χῇ ουὖν αἷναςαϊσει, δὶ 


ει ἴβαι ! ἕῳ τ ἡ" ἔ Ξ ᾿ ἢ ἢ - 
οὐ νας ὥσιν τίνΘ' αὐτῶν ἔται γιυπ: οἱ γαρ Ἑπτὰ 


ἔσχον αἰντίν γωυ κα, κοὶ ἀστοκοιϑὲς ὁ ἐσοῦςν ἂν 
πτὺν αν τοῖς « οὐ οἦᾳ δῷ» πλανάδδε, μὴ εἰσ παῖν τὰς 
φραφας, μπὲ πίων σἱαύσμιμ πᾷ ϑεοῦ ; ὅτ᾽ ὧν γα 
ἐκνεκρώμ αὐαςῶσιμ, οὔτε γαμοῦσιμ οὔτε γαμῶν 
σκοντοίι ν ἀλὰ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι οἱ τν τοῖς οὐρανοῖρ, 
στϑδὶ σὲ Τὴν νεκρῶμ » ὅτὶ ἐγείροντιχι, οὐκ οὠνεγνω, 
τι ὧν τῇ βίβλῳ μωσίωςγ ϑὲ χόι βαΐπον ὡς εἰ) 
πον αὐ Ὅς ὁ ϑεύρ, λέγων; ἐγῶ ὁ ϑεῦς ἀβραὰμν 
πιὰ ὁ ϑεὺς ἰσαοὶκ. κιὰ ὃ ϑεὺς ἰκκώβ. οὐκ ἔσιν ὃ 
ϑεῦς νεκρῶν » ἀλλὰ ϑεὸς ζοντων . ὑμές οὧν τσὸῦ 
Ἔ( ποσελθϑὼρ εἰς τ ραμ 


ὅτι καλῶς οὖτοῖς ἀπεκοίϑῳ γ ἐπερώτησον οὖν 
τόμ". ποοίκς ἔστιν πορῶτη πσαοιδν οὐπτολν.. ὁ οἵξ 
ἑησυῦς ἀπεκοίϑι οὐἶοο, ὅτι πρώτηι το ασ᾿ὧν τῶν 
φὐπολῶν, ἄκουε ἐσραὴλν κύριΘ' ὃ ϑεύς ἡμῶμν 
κύριο εἷς ὅδ, κι ἀγαπάσεις κύσιον “ἣν 8ὲ 
ὅν σου δδ' ὅλὺς τῆς καρδίας σῦν, κοὰ δ ὅλες 
“ἣς ψυχῆς σοὺ . (ἴ δὲ; ὅλης τὴς σϊιανοίας σον, 
κιὶξ δῷ ὅλῳυς χῆς ἰσχύ(θ' σου. αὖτη πρώτη τ᾽» 
λάν 'καὶ οσδυπόδας ὁμοία αὔτη. ἀγατσάσεις 
ον πλυσίον σον ὡς σεχυτόμ . μέζων τούτων 
Ὗ καὶ εἰπὸν αὖθ] ἃ 


εὐντρας. ὅτι εἰς ὅδι ϑεὺρ, καὶ οὐκ ἔσιν ἄλλ’ λίω 
αὐΐχόν. ποὶς πὸ ἀγαώπεμ αὐτὸν ὃ ὄλψο πῆς καρ, 
οἵας » κοὶ ἘΕ ὅλῃς τῆς σιωξσεως πο ἐξ ὅλης σῆς 
υχῆρ, κοὰ ἐξ ὅλυς τῆς ἐσύ υνὸ σο ἀγαπᾷν ἂν 
σλησίον ὡς ξανηῶμ» πλᾶόμ ὅξι στοίντων “δὴν ὅλοκκα 
χωμαΐτων, πρὸ δ ϑυσιῶμ. κοὶ ὃ ἱῳσοῦς ἰσϊὼμν ὅτι 
νσωυεχῶς ἀττεκοίϑη, εἶπον αὐζρρῖ. οὐ μακραὺ εἰ ὧν 


ΕΟΥΝΟΥΜ ΜΑΚΟΥΜ 


ἐταῖοῦ εἴα ἀχοσξ {ΠῚ π5, δ. Πηοίτει Γεπιοη ἔξαν 


({{ππ|ο- ϑερτοπι ἔταίτε8 ἐπογτ, ας ΡΥ ΠΊ115 δον 
ζερΡ του Π1, 8: ΠοτίεΠ5 Πποπ τε αΐείον 
πιεητδί ἰςοιπάι5 αἀςζερίς Π]Δπ|,ας ΠΙοστι 15 
εἴν, δύ πες ἐρίς γε! είς ἰσππεπ; δ τεστίαι5 Ππτίν 
“ον δέ αςςορογιηῖ απ ρτοπιπες το ηὸ 
τππείξηϊξ, ΡΟ τεπηα πεῖὸ οἰηπίππι ππούίσα 
ἐΠ δ πἀχου. [πτοίυττείοης ἰρίταγ ἡσιπὶ τα 
{υιτεχεγίης, υΐι5 ΠΙοτῖ οὐτιιχοῦς απ (ὃ 
γἴοπΊ ΠΑΡΟοτ της οαπιτχοτζ, Εἰ τείροπάεῃς 
ἘΠᾺ αἰχίς εἰ5) ἄπ ποη ριορτείεα εἰγατίς, ἃ 
ποίςἰατίβ ἰςείρεαταβοπος ὐὐτιτ ἀεἰς Οὐ 
ΕΠΙΠῚ ἃ ΠΊΟΙΤΕΪ5 γείαχγεχογίηϊ. πετᾷ σοηίγαν 
ΠῸΠῚ Π] τ πτοπί, ΠΕα; πιρτπιὶ ἀαπιι[ο 
(πηι πε! ἀταησεῖί ααί ἰη ςος]ἰ5 πηι ςξτεσιπι 
«ε πιοστιιί5, συοα τείςἰταπίπι, πὸπ ἐσ Πίβ 
ἐπ Π|ρτὸ ΜΟΥ, σαοιποάο ἰῃ τυ Ιο αυτι5 
{|| η᾿ ι15,4 τ 5: Εσο Π|ς ἄειῖ5 ΑΒγαΠδηι; ὃΖ 
(4Εἰ18 [λας δ ἄσιι5 [σοι Νοπ οἱ ἄοι5 ποῦ 


λϑ᾽ τυσταπιΙοα ἀεα5 υἰπποητία, 7 ὸ5 ἰσίταν πἸαϊ 


{{π| οὐτατίβ, Εἴ σύιπι Ὡοςο ΠΊεν ἠυ (8 ὃ ἔςτί 
5, δέ αὐάί δ εὸ5 Πμ1μ] αἰ ρυταπίςς, υἱάον 
τοῖς ασυοά Βεποτείροπαιπει εἰ8, ἱπτειτοσαάσ 
Πα οί οἱδ Ρυπη Οἰπ Πίι1Π1 ρτοσοον 
Ῥιουμπρ είαβ δὐτοηι τείροπαάίε ΠΠ|: Ρυίπγιηι 
ΟΠ ΠίπΠι ρταΓ ρταΠῚ οὐ: δ ιά Π86].Γ)οπτέ 
Πι15 (οι15 Ποίϊογ. ἀοπλΐπι15 ΠΠι15 εἰς: δ αν 
σοϑ ἀδηλ πῇ ἀειπι τὶ εχ τοῖο φογάσθτπο, 
δ Ἴχτοια απίηπγα [πδυ δ εχ ἰοία πιεηίο τα. 8ζ 
ἘΧτοτίβ εἰἰγίθι15 ταΐδ. Εἰος οἵ ργίπηειπι ρίαν 
Γερταπ, τ ἐσυπάπηι Ππηΐς πος ἐΠ; Πίσος 
ρΡισχίηπη ταυπηνε ἐεἰρίτπι, ΓΝ ΤἸαΐι5 Ηΐβ αἱ 
Ῥιάςερταπι ποη εἰ Ἐπ αἰχί ΕΠ |τίδᾳ: Βεης 
Ρταςερτουῦ ςππτπογίζατε αἀἰχ Πα απι}5 
Πεάοῦ55 δί πῦ {πα }{{|5 ργατεν ΠΠ{ππ|,) συοϑον 
ἀΠίσετε εἰσὶ ἐχ τοῖο ζοῦσε δύ Ἔχ τοῖα ἐπτε! 
σεηίίᾳ δ εχ τοῖα απίπτα ὃζ οχτοιβυγίδιι5 ας 
ἀΠίσετε ρεοχίπη ες {εἰρίτπιν ΡΙι5 ἢ χαὰπι 
υπἰιογίᾳ ΠοΙοςσδυοιπαῖα δύ ιίπια, Ατῖς, 
15 συστι άοτοῖ σιοά ςοτάλίς τεϊροπάιν 


7: 


Θλγν “πποχῆς βασιλέας πϑὶ᾿ ϑεοῦ. "κοὰ οὐδὰς οὐκ {ει,ἀἰχίς ΠΠ: Ε]Α ἸΟπ σε ἀθο5 ἃ τοσπο ἀεί: τ 

! Β εσιενόλμα αὖ τὸν ἐππδρωγῆσα. Ὧφἀποκρὼ μα πεπῖο ροίε 14 δι εἰσαι Π|ππὶἑπτεγγοσατε. τ 
Ῥλοῖ ϑές ὁ ἑκσοῦς ἐλεγε,σῖισϊαϊσκων οὖν Το ἰδρῷ. ποσῶς τοείροηάεπϑ [εἴ]5 ἀΐςεθας, ἀοςῶϑ ἐπ ἐοπῃρίο: 

β λεγουσιψ οἵ γραμματ ες. ὅτι ὁ γοιςὺς ὑιὸς ὅῃγ »,2( ΟΟμοιποῦο ἀΐςιης (τρια, ΟΒείπιπι ἐΠξ ἢ 


βισῖ, αὖ τὸς γοὺρ σἹα βὶσὶ εἶπον τὺ τυνδύματι ἁγίως 

εἶπεν ὃ κύρι Θ- Ὅοϊ κυρίω μον» καίϑου ἐκ σε ξιῶν 
Γ΄ 4 δὰ "Ξ εν ἣ Ὁ Ρ ἢ δ᾿ τος 

μου ἕως οὖ ϑῷ ποὺς ἐγϑρούς σου, απσοστόσιον πῶρ 
ΓΗ Ἄ "Ἡ ᾿ ᾿ ἢ Ρ 

ποοσϊῶμ σου; αὖτὸς οιὦ σἱα βιοῖ λέγει αὐτὸν κύ 
᾿ " ξς{ 1 ϑ 5 ᾿ δ ἐμ ἢ Ἵ 

Οἷομ. καὶ ποϑὲμν υἱὸς αὐτδὶ ὅδε : και πόλυς ὃ 


[{{ππ| Γαι τ΄ πληι ἰρίς Γαι αἰχίς αἴῆδ 
τρίτα απο ; Ὠὐχίς ἀοηγίηι5 ἀοπιίπο 
πηεουίεε ἃ ἀεχιγίβ τ Ἱ Γ οπες ροίποτΟ ἐπί 
ΠῚ Ο5 [05 (τα ΠΠππ| ρεάτιπι ἱποσιπι, [ρίξ 
εἰσὸ [δια ποςαῖ ει ἀου ἐπι δ ππηας 


θεὲ χλθελκουεν αὐτόν ἡσϊέων. ἡ κο᾿λεγὴν αὖ ΔΠίμ5 εἰὰς εἴς ς Εἰ ΡΙεγδα; τσ αἰ εἶνατ 
ΚΒ ποῖς ἦν τῇ διδιαχὰ αὗπόι . βλίπετε ἀὅτο πῶ [πὶ επίοτ, δύ ἀἰςεραι {Π|5 ἐπ ἀοογίπα [Δ; 
γαμματνίωμ; τῶν ϑελύντων τ Ξολος σπτόξιπ Ὀὐμιςις ἃ ἰςτίί5»ἱ ἀπιδης ΠΟἰδε οραμθὶν 


τὸν σ ἰατε 

ἕν ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 


ΠΠ ᾿ σεννκοὰ ζασασμοὺς τὺ ταῖς ἀγοροῖς υ κοὶ πρῶτον 
ἢ} ο΄ χρϑεόθοίας τν ταῖς σιωαγωγαῖς γ κϑὰ πρῶτοκλι, 
β ᾿ ΒλΞ σίας ᾧν τοῖς σἸεέπνοι. Ἔ κοἱ κατεδϑιοντόι τὰς 
Ι]} μᾶνοι « οὗτοι λήψονται πόδιοσοτόρον κρίμα . κος 
"] καϑίσας ὁ ψψσοῦς κατοναντι “Τόὶ γαζοφυλακίου, 
ἐϑεώρει» τσῶς ὁ ὑχλθ᾽ βαΐϑλει χὰλ κὸν εἰς τὸ γαίον) 
' φυλαίκιορ. κοὶ “πολλοὶ ταυλούσιτοι ἐβαλλοὸυν πολ 
" 
| | “τις σϊύο ᾿ ῦ ὅδι κοαϊοαν της 3 κοὶ “τοσκαλδοαὶ, 

ἢ μᾶνΘ’ ὧυ μαϑυτὰς αὐτό, λόγει οὖν τοῖο. ἀμίω λει) 

"} γῶ ὑμῖν ὅτι ἢ χέρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον τοοῦν» 

σῶμ βέβλυκε τῶν βαλοντων εἰς τὸ γαζοφυλαὶ 

κι. τααἱντόϊν γοῖρ ἐκ τό ππόδιοσδύον τ)" αὐ σοὶ 

᾿ ἔβάλομ» αὖτη σὲ ἐκ τῆς ὑτόῥλισεως αἷτῆς τῶντα 

ολζ οἰῥε ὄχον ἐβαλῳν ὕλομ τὸν βίον αὐτῶ. μ κοὶι 

ἐκπορδυομθύου οὖτόι ἐκ’ τὸ ἰδοῦν λέγει οἷο εἰς 

χῶν μαϑυτῶν αὑτοῦ. οσἹισϊαίσκαλε . ἰδὲ ποσιίζστοι 

λίϑοι, κοὶ γγοσατπεοὶι οἰκοσίομαι, κοὰ ὁ ἰεσοῦς ἄστον 

ποιϑὰς ὦποῳν αὐ, βλέπεις τουτας τὰς μεγαὶ 

λας οἰκοσϊομαϊς ; οὐ μὴ ἀφεϑᾷ λιϑιΘ’ ἀδὶ λιϑου» ὃς 

θλῇ οὐ μὴ καταλυϑᾷ, 

β' οὔρΘ’ τῶν ἐλαιῶν κατονανῖι χόι ἱδλοῦ, ἐπηρώτωμ 

εἴ τὸν καπὶ ἰδίαν τοῦτρθ’ κοὰ ἑαίκωβ κοι ων 

αἰννυς» κοι ἀνόρεας, εἰπὲ ἡμῖρ » πτότε τοῦτα ἘΖ 

ςας; κρὰ τ ἢ συμέου δε ὧν μεῦλει το ὖντο ποῦν 

σὰ σιωτιλᾶϑοι ; ὃ δὲ ἰψνσοῦς ἀποκοιϑεὶς αὖ τεῖῦ» 

ἡρξα το λέγων. βλέπετε γ μὴ 7} ὑμᾶς σλανῆσῃ, 

“πόλλοι ὅν ἐλδύσοντοι ἀϑι Ἰρ ὀνόματί μουγλεγον" 

σόν» ὅτι ἐγώ εἶμι κοῖς πολλοὺς πλανήσουσιμ ὅτ᾽ 

ον δὲ πκούσφνε “πολέμους κοὶ ἀκθὰς πολέμων» 

μὴ ϑροξὅδε; σϊεὶ γα γηνἐῶνα, ἀλλ᾽ οὔπτω τὸ τελθ΄ 

ἐγόῤϑάσυται γὰ εϑν ἀδὰ ϑνΘ᾽, κοὰ βασιλέα 

δι βασιλέαν. κοὰ ἐσοντοὼ σεισμοὶ κατὰ πόντου» 

κοὰ ἐσοντοῖς λιμοὶ κοὰ ταραχαῖς. ἀρχοὰ ὠσδινων 

ἢ} φολῇ γαῦτα. Ἔ βλέπετε σὲ ὑμᾶς ἕαυ τούς παρα’ 

β ες οώσουσι γοὺ ὑμᾶς εἰς συωϊάρια κοὰ ἐς συυιαγων 

γαῖς, σϊαρησ εὗδε; κοὶ Ε7Π1 ἡγεμόνων κοῦ βασιλεὼν 
ἀχϑησεῦδε ζύυτον ἐμοῦ ἐὶς μαρτύριον οὐν τοῖς. 

ρ. ἘΔ ἐς πιαίνγα τὰ ϑνῳ σῖει πορῶτον κκρυχϑὴ 

ς ναὶ ἢ δύαγγελιομ, Ἂ δ ὧν δὲ ἀγαίγωσιν ὧ2 

ρμο μᾷξο πταρχοϊισϊοντ δῦ’ ». μὴ τὸ ρομεθιμνάτι τί λαλὴ 

β συτε .» μηδὲ μελευτῶτε. ἃλν ὃ ἑαὺ διοϑᾷ ὑμῖν τ 

ἐκένη στῇ ὥρᾳ» τοῦτο λαλᾶχε οὐ γαὶρ ἔξε 2 

μὲς οἱ λαλοιῶτοιν » ἀλλᾷ “ὁ πσνδύμα ΤῸ ὥγιομο 

πα αρασϊώσει οἷς ἀδελφὸς ἀσελῷου εἰς ϑαϊνα τον» 

, κρὰ πατὴρ πτύχνορμ ν κρὰ ἐπαναάςῆσοντοῖι “ΤΈΝΨΙΣ 

ἐπ! γονᾶς καὶ θανατώσουσιν αὐτοὺς . καὶ ἘΖ 

σιῶς μισούμῆνοι ἔσο πσαίντωμ οἷο τὸ ὑνομαὶ 

μου. ὃ σὰ ὑπομένας ἐς τίλιΘ’» οὗτιΘ' σωϑὴ) 


0μ8 συταὶ Ὑ δῇ οὦ σὲ ἴσϊωτε τὸ Βοϊελυγμα τὴς 
ς ὀδυμώσεωρ, ἡ ῥαϑὺ σοῦ σϊανιὴλ τό περφντου» 
Ἐπὶ ἔξὺς 


λαὶ. κοὶ ἐλϑοῦσα μία χέρα «τωχὴ» ἔβαλε λεὲ) μα 


| | μι πόδι Τὶ τὰ σῖυο λεήγάι μ πδοὶ συυλιλακῷ. 


ἘΝΑΝΟΘΕΓΙΥΜ 


[ατε, δέ αὐπαπτιίι!υτατίοποϑ ἰη ἰοτίβ εἰ πηλβῶ. 
[6 [ὰς5 ἐπ ςοηστοσατίοηίθι18. δύ ρυΠ105 8ςςι!». 


δίτι5 ἰῃ ςοσηΐ8. αι ἀειοταηῖ ἀοηηο 8 υἱάιιαν». 


γα πη» δζ (0 Ρτγίεχιιοηρας [αἰ ΡτέςΕΒ, 
{Π| αςςίρίεης στδυίοτεπι ἀαπηπατίοπεπι, Ἐξ. 


ηυμηιίεάετγει [ε[Π|5 ἐχ αάπετίο σΑΖΟΡΗγα,. 


οἡἤρεαδαι,υοπιοίο τυῦρα πηίζζεγει (810. 
σα Ζορῃγ]αείαπι, Εἰ ππμϊεί αἰεπίτε5 πιίττεραηῖ 
πΊ} τ. Ἐς εηίτημαάαπιυΐάυα ραυρεῖ» πὶ 
Πιζᾷ πιίπυτα ἄτιο, πο εἰξ φιλάταηϑ, ν᾽ οὐὰ 
εἰβ αὐ (δ αἰςίρι} {5 (π|5,α οίς {Π|. ἄτπεη αν, 
ςουοβίς. σαοά υὐάσπα μας ρασρεῖ Ρἷαβ αν 
τ, φιιᾶπι οπτηο8 ΄αΐ πυίίοτιπτ ἱπ ϑαζορ 
Ιλείᾶ, πὶ οπιπεβ εχ εὸ απο ἐρϊ5 ἱπρεύ» 
ετατ γπιίίοσιιητ. Διπας δ ρεπιιγία [πα οπηηίΐᾶ 
αμροιης ΒΕ ΒεΡατ τ τοταπὶ δ ταπιίαπη 
(παι, Ἐτυμπι εχίγες δ ἐεπΊρῖου αἀἰοίς {ΠῚ 
΄ηυίάαπι ἃ αἰ ρα] ἐς {ΠῚ 15: Ῥεσοεριογ,υἱάδ 
Πιιαίε8 ἰαρίάες, δύ χυλῖος ἰδ ἢειιίοπεβ. Ἐξ 
Ἰοίιβ τείροπάεης αἱτ ΠΠ|, (ἀ4ε5 Πὰ5 πηασηδβ 
(υδητιάϊοπεβ ΝΟ τοϊπαηυείαν Ἰαρίβαρεν 


Ἂ κοὰ καϑημῆνου αὖπό εἰς μθ Ἰαρίἀεπη,αιίποη ἀίγιατον, Ετχυυπιίεδετεῖ 


ἰητποηῖε οἰ ατιιπὶ ὃ τοσίοης τεΠΊΡΙΐ ἰητεν 
τοσαθαης ΠΠυπὶ (ξοτεῖο Βεῖτι5 δύ οι δέ 
Ιοδππο δύ πάτερ: ᾿ἱς ποϊνίβ συδάο πα 
εἴυπῖς δύ αος ἤἴφηιαι εξ αιιαηο ἴσος Οπια 


᾿ηἰδ πηι ςοπππιεηδάᾳ ς ΑτΠεἰις τείροπθῃϑ 
{Π|5 τρίς ἀίςετε, ΨΊΔειε ἢς ΄υΐ5 1105 [Δ]1αἴ. 


ἹΜΤυΪ επίπι πεπηίεπτ ἰπ ποπηίης πηεὸ αἰςετν 
[ε5. ἔσο πὶ ΒΒ Ππ|5.ππυ]τοδῷ ἀεςρίεης, 
Οὐμιπὶ αὔτ αὐἀἰετ (5. θε112 δ τυπλοτεβ θεἷσ 
ἴουιπι» ποτα θεπιίπί, ορογίει εηίπι Πεγί ας 
ποηάιιπι Ηπίβ. [πἰπτρεϊ οηίπι σεῃ5 δάἀιεγίι}5 
σεηῖεπι, δύ τεσπῦ Δα ΕΥ{|5 τεσ ηιπ|, Ἐτετῖξ 
τοΥτο ΠΊΟΙΕ5 1Π {ποι} |5]οςί5, ἃ εὐπητ απιεβ 
δετυτθατίοηεβ. αἰτία ἀοἹοσιι πες εἰ σαι 
[ΕΟ 5 ΠΟ 5: τα άεηϊ ἐπίΠι τ105 ἐπ (οἰ δέ 
ἐπ γπασοραβ: ςἀεηγίηί, δύ [0} ργα Πα ΐθι15 
ας τεσίδιι8 ἀμςεπιίηί ργορτόγτης τη τε[ίπτο» 
ηἱα {Π|5, Ἐπ ἀρυα οπποβ σῦτοβ οροιτεῖ ρει 8 
ριααίςαιί εὐᾷσοϊ απ, ιπιπιαυτξ ἀιχειίπε 
ιος τταάσηιεβ. πε ργαςορίτετί5 αὐ ἀἰοϊυτέ 
{ἰτί5, περ πηςἀίτεπγίηί,[ε ασυίΐςαυΐα ἀατᾶ ἔπε 
τίς υοθίβ ἐπ 14 Πού, ῃος Ἰοαιιαπλίη ΓΝ εἴπ 
εἰξίϑιιοβ αι Ἰοηυίαγέπί, ἐξ [ρίτίτιιβ (απδι18. 
Τυλάϊευτι οἱ δὔτ ἰγαίο αξίη πιουτζο δ 
ραΐεν Πα, δύ ππγσοης ΠΙη δαιιετίτι5 ράσεην 
τε5.8ς πιουῖε Δ οίι ἐο5. Εἰ ετίτί5 οὐΐο παρίσ 
εἰ οὐππίθι5 ριορίοῦ ποπηεη πιεῖ, δε αι 
ρετίειεταιιοτίτ α